Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
Invandring och integration

Papperslösa får rätt till socialbidrag?

2015-09-29 17:24 #0 av: [Carpinus]

 "Det är fascinerande hur det officiella Sverige så samfällt och så totalt kan gå i baklås. Asylmottagningssystemet är steg för steg på väg att upplösas. Staten lyfter inte ett finger.
Visst kämpar Migrationsverket på med sina prövningar av människors asylskäl enligt de regelverk som gäller. Enligt den färskaste statistiken från verkets hemsida får mellan 25 och 40 procent avslag på sina ansökningar. Enligt uppgifter i SVT:s Agenda (27/9) så är det emellertid så att ungefär 17 000 personer som fått avslag bara i år struntar i utslaget och stannar kvar i alla fall."---

"På Kammarrätten i Sundsvall pågår ”skriftväxling” i ett ärende om en ”papperslös” människas rätt att få socialbidrag av kommunen där hen vistas. Tingsrätten i Umeå gav Vännäs kommun bakläxa när kommunen nekade socialbidrag. Tingsrättens dom överklagades till Kammarrätten. Mycket står på spel. Står sig tingsrättens dom hela vägen upp till sista instans så innebär det ett väldigt systemskifte. Personer utan asylskäl som fått nej av Migrationsverket men som väljer att bryta mot lagen och stanna kvar ges då rätten till socialbidrag."---

Widar Andersson i Folkbladet


Anmäl
2015-09-29 17:32 #1 av: Tjeja

Hjälp

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2015-09-29 20:33 #2 av: Vanja

Någon här inne som kan hjälpa mig att förstå detta? =)

/ Vanja 
Sajtvärd på Politik I Fokus. 

Anmäl
2015-09-29 20:50 #3 av: [Carpinus]

#2 Nej, det är nog bara oraklet i Delfi som kan gå i land med att förklara det som händer här...


Anmäl
2015-09-29 21:40 #4 av: Zyperior

I praktiken har alla i hela världen rätt till de skattepengar jag betalar in. Tänk om alla länder funkade så sjukt som Sverige. Då kunde alla i hela världen resa jorden runt och komma hem med mer pengar på kontot än när man lämnade.

Avstängd från Feminism iFokus. Rätt nöjd med det.

Anmäl
2015-09-29 21:54 #5 av: [helga21]

Den reportern vet inget om domstolar. Förvaltningsdomstolar  i Sverige är Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta Förvaltningsrätten. Hur kan ett ärende avgöras i  en Tingsrätt för att överklagas till Kammarrätten. I tingsrätten behandlas brottmål. "Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, till exempel familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner."

http://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/domstolarna/

Tingsrättens domar överklagas till Hovrätten och därefter till Högsta dom stolen (HD).

Detta är för bedrövligt!

Anmäl
2015-09-29 22:04 #6 av: [Carpinus]

#5 Som du säger skall det nog vara Förvaltningsrätten i det här fallet.


Anmäl
2015-09-29 22:23 #7 av: [helga21]

Det ska det med största sannolikhet vara. Vidar Andersson får bakläxa Skrattar

Anmäl
2015-09-29 23:10 #8 av: [Carpinus]

#7 Ja, även solen har väl sina fläckar...Glad


Anmäl
2016-05-28 06:16 #9 av: [Nomen Nescio]

#0  "Idag avgjorde Kammarrätten i Sundsvall ett mycket viktigt ärende. Frågan gäller ett överklagat beslut från Förvaltningsrätten i Umeå förra året. Ärendet är i korthet detta. En person som ansökte hos vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun om försörjningsstöd för tre månader 2015 för sig själv och sina tre barn. Vård- och omsorgsnämnden (nämnden) avslog hennes ansökan. NN överklagade avslaget och Förvaltningsrätten gav henne rätt.
NN har ansökt om asyl i Sverige två gånger och fått avslag båda gångerna. Senaste avslaget var för två år sedan. Sedan dess lever familjen som ”gömda” i lilla Vännäs. Barnen går i skolan och NN läser svenska. Enligt regelverket kan hon ansöka om asyl på nytt tidigast våren 2017."---

"Enligt Kammarrätten ska NN: s försörjning tillgodoses genom lagen om mottagande av asylsökande. (LMA) Domstolen hänvisar till en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen från 2013 där det slås fast att även ”den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas omfattas av LMA.
Märklig ordning förstås. Att svenska staten ska stå för logi och dagersättning för människor som håller sig undan lagen. Dess bättre så ändras Lagen om mottagande av asylsökande nu på onsdag den 1 juni. Den som nått sista instans i sitt asylsökande ska nu förlora sin dagersättning och i förekommande fall sin plats på ett av statens anläggningsboenden. Dess värre omfattas inte personer med barn/ansvar för barn av lagförändringarna.
Den papperslösa parodin lär därför fortsätta. Medan staten å ena sidan lovar att kraftigt öka takten i avvisningarna av de som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige så lovar staten å andra sidan att stå för kost och logi för de som inte vill avvisas."---

Widar Andersson i Folkbladet


Anmäl
2016-05-28 09:14 #10 av: 72mm

Jag tror faktiskt att Sverige är förlorat. Jag kan inte se något på den politiska horisonten som skulle kunna ta oss ur det hål vi har grävt åt oss själva. 

Och det kommer att bli värre. Mycket värre.  

Y2W på Flashback: "Ibland undrar man ju om hela MP inte bara är ett konstprojekt för att driva med demokratin.

Anmäl
2016-05-28 23:51 #11 av: landsbygdsbo

Ja det hänger väl på om de har en adress. Problemet har funnits i Tyskland i flera år.

EU migranter uppger att de söker arbete, har barn med sig och lyckas på en social..våning. Då har de rätt till barnbidrag, socialhjälp, sjukvård o barnen får skolgång.

Problemet en del kommuner då har är att de som delar ut bostäder ser till förekomsten av barn o behov och plockar på det viset in dem i systemet. Som de naturligtvis inte lämnar...

Anmäl
2016-05-29 12:14 #12 av: [helga21]

Ja är det fastslaget i Högsta förvaltningsdomstolen så är det ett prejudikat men kommunerna risker knapps något ifall de inte följer detta.

Anmäl
2016-12-09 08:17 #13 av: [Nomen Nescio]

"Stockholms stads rödgrönrosa styre tänker ge papperslösa barn rätt till socialbidrag och pengar till tak över huvudet. Det miljöpartistiska socialborgarrådet Åsa Lindhagen säger till DN att hon ”känner otroligt starkt för den här gruppen”.
Det är fullt förståeligt när det gäller barn. Men detta är folkvalda politiker och deras uppdrag är att styra staden så att den fungerar på bästa sätt för invånarna. Den makt de har fått ska inte användas för att tillfredsställa de egna känslomässiga behoven utan tanke på konsekvenserna.
Till saken hör att stadens politiker inte ens klarar av att lösa sina reguljära uppgifter. Som att ta emot de tusentals som har fått uppehållstillstånd och som staden har fått sig tilldelade, detta år och nästa. I sin desperation har stadshuset bett stockholmarna att öppna sina hem för de nyanlända. Hotell och sovsalar är andra osannolika lösningar som plötsligt har blivit gångbara i den väldiga bostadsbristens spår.
I det pressade läget bestämmer sig politikerna för att börja finansiera tak över huvudet åt människor som vistas i Sverige illegalt. Det är inte rimligt."---

Åsa Lindhagen är miljöpartist. Miljöpartister struntar i de vidare konsekvenserna av sina politiska beslut - MP är ett uttalat "systemkritiskt" parti. I praktiken är de systemförstörande. Här river de i välfärdssystemen och, i långa loppet, i flyktingkonventionens legitimitet. För om ett ja är ett ja och ett nej också är ett ja, då kraschar till sist migrationspolitiken under tyngden av sin egen ohållbarhet.
Det bryr sig inte Miljöpartiet om. Men Stockholms finansborgarråd, Karin Wanngård, är socialdemokrat. Och hon är högst ansvarig för huvudstadens tanklösa prioriteringar.
Statsbärande parti? Socialdemokraterna tycks knappt förmå att vara stadsbärande."

http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/fel-att-ge-socialbidrag-till-papperslosa/


Anmäl
2016-12-13 11:44 #14 av: gruvel

#13 Viktigt inlägg. Marteus i Expr  för pennan. Hon skriver även nån gång i Kvartal och på Dagens Samhälle.  Hon ser att om större mängder skulle lockas infinna sig i Sverige med barn kan välfärdssystemen tyngas för hårt  (även med redan högt skattetryck kan man få betala mer framöver för vissa behov). För MP ter sig nog sambandet mellan inbetalningar till välfärdssystemet och rätten till returer därifrån svag; även innebörden av begrepp som medborgarskap rymmer nog förlegade idéer för detta parti.  - Nu kommer kanske riksdagen anta FN:s barnkonvention som lag i Sverige. Då blir lätt både ett ja och ett nej ett ja i praktik.  

Anmäl
2016-12-13 16:21 #15 av: Tjeja

Hundrar bara... hur fungerar dessa saker i andra länder?

Om nu FN och EU nu vill kritisera just Sverige för att inte följa barnkonventionerna liksom? 

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2016-12-15 09:11 #16 av: [Nomen Nescio]

"Sedan hösten 2013 har papperslösa barn i Malmö rätt till fullt försörjningsstöd, vuxna har rätt till nödhjälp. Namn och kontaktuppgifter skrivs in i socialregistret.
Hittills har polisen skickat runt 400 namn till Malmö stad, som i sin tur fått träff på tretton gömda barnfamiljer från Balkan. Fyra av familjerna –totalt sju vuxna och åtta barn – har redan utvisats med hjälp av uppgifterna.

De övriga familjerna har inte funnits på de adresser som lämnats ut. Leif Fransson, operativ chef för gränspolisen region Syd, ser två möjliga förklaringar.
– Det kan finnas socialsekreterare som varnat familjerna. Men vi har också varit på adresser där de eftersökta personerna troligen inte bott alls under 2016, säger han.
Leif Fransson har lyft frågan med Malmös stadsområden men tycker att han fått "svävande svar".
– När vi ställt frågor om dessa fejkade adresser har vi fått höra att det inte spelar någon roll om de finns i kommunen eller inte, att de ändå har rätt till bidrag.
–Jag kan tycka att det är jävligt märkligt att Malmö stad inte har koll på om bidragstagare finns i kommunen eller inte. De kan ju ha rest tillbaka till hemländerna men fortsatt att kvittera ut bistånd, säger Leif Fransson."---

"Sara Kleijsen Åhlander, chef för individ och familjeomsorgen i Öster, menar att gränspolisens kritik bygger på okunskap."---

 http://www.hd.se/2016-12-15/granspolisen-rasar-mot-fejkade-adresser-fran-malmo-stad-i-jakten-pa-papperslosa


Anmäl
2016-12-15 15:25 #17 av: [helga21]

Andra människors pengar är alltid lätt att spendera.

Anmäl
2016-12-16 17:21 #18 av: gruvel

#16 Kan tänka man i Malmös stadsområden är van vid att bidrag betalas ut utan större koll och  även van vid att mottagaren kan lämnat landet för år sedan. Inga problem,  det går väl höja skatten för befintlig befolkning.

#17 Som f.d. premiärminister Margaret Thatcher ska ha sagt en gång, problemet med socialism är att man gör av med andras pengar. - Nu efter Brexit blir det väl nästan stopp  för EU att göra av med brittiska pengar utan öriket.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.