Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
Ekonomi

Ekonomisk kris på väg?

2016-04-29 15:50 #0 av: Bermudas

Artikel från dagens industri (DI) som debatteras idag på nätet, skriven av tre tunga namn:

"Sveriges ekonomi går bra just nu, men det finns stora risker. På många sätt påminner situationen i Sverige om situationen i Spanien, Portugal och Irland åren före finanskrisen 2008, skriver Fredrik N.G. Andersson, Andreas Bergh och Anders Olshov.

Sverige på väg mot djup kris
MÖRKA MOLN. Kombinationen av kostnader för flyktingmottagandet, bristande integration och finansiella obalanser bäddar för en allvarlig och svår situation för svensk ekonomi när konjunkturen vänder.
Sveriges ekonomi går bra just nu, men det finns stora risker. På många sätt påminner situationen i Sverige om situationen i Spanien, Portugal och Irland åren före finanskrisen 2008, skriver Fredrik N.G. Andersson, Andreas Bergh och Anders Olshov.
[..]
*Finansiella obalanser är inte de enda problemen Sverige står inför. Parallellt med att vi har byggt upp stora och allvarliga finansiella obalanser har vi tagit emot ett rekordstort antal flyktingar. Statistik från SCB visar att många flyktingar har låg utbildningsnivå.
[..]
Detta betyder att statens underskott riskerar att växa snabbt när lågkonjunkturen kommer. Statens förmåga att hantera en finanskris utan kraftiga skattehöjningar och utgiftsneddragningar är då begränsad. Detta slår tillbaka mot hushållen som får se sina inkomster falla och skuldkvoten växer än mer.
[..]
Politiker, Riksbanken och Finansinspektionen har blundat för problemen som vuxit sig allt större. Varningssignalerna har blinkat länge. Det har gått så långt att en kommande djup kris ter sig obehagligt sannolik. Med rätt åtgärder kan den mildras, men knappast undvikas helt. Det är dags att beslutsfattarna lyfter blicken och agerar.

http://www.di.se/artiklar/2016/4/28/debatt-sverige-pa-vag-mot-djup-kris/

Vad tror ni?


Anmäl
2016-04-29 16:36 #1 av: kamera0710

Ja, vad ska man tro? Framför allt undrar jag än en gång om ekonomerna vet att det finns en fysisk verklighet utanför de ekonomiska modellernas värld. När jag ser den närmast religiösa tron på evig ekonomisk tillväxt tvivlar jag.

Anmäl
2016-04-29 19:48 #2 av: landsbygdsbo

Luften kommer att gå ur fastighetsmarknaden när räntorna stiger.

Vi kommer, av allt att döma ha stora svårigheter att klara av pensionsåtagandena om 10 till 20 år

Av den närmare 1 miljon som kommit de senaste 15 åren så klarar väl mindre än hälften att uppfylla inbetalning till pensionskassor o sjukvård för att täcka sina egna kostnader.

Med andra ord, vi måste antingen höja skatteuttagen eller radikalt minska utbetalningarna till dem som inte betalt in.

Smygpensionen till alla icke EU-medborgare som infördes för ngr år sedan måste avskaffas. De gamla villkoren, de som gäller EU-medborgare ska återinföras.

Pension ska bara betalas ut till dem som bor i Sverige eller dem som en eller två gånger per år visar sig på svensk ambassad.

Anmäl
2016-04-29 20:16 #3 av: Bermudas

#2 Tack för analys. Det ser ut som alldeles för mycket går ut men inte tillräckligt kommer in. Man får hoppas att politikerna tar tag i situationen radikalt...men jag tvivlar på att de kommer göra det.
Lägger in det här:

PRESSMEDDELANDE
Trots extra tillskott ser det dystert ut

Den negativa bedömning av kommunsektorns ekonomi som SKL gav i oktober 2015 kvarstår. Tack vare regeringens extra tillskott på tio miljarder så kan skattehöjningarna minskas marginellt.

Den slutsatsen dras i Ekonomirapporten som presenteras idag.

– Just nu ser det hyggligt ut och de extra 10 miljarderna som kommunsektorn fick 2015 är ett välkommet tillskott liksom de aviserade tio miljarderna för 2017. Men för att klara ett resultat på en procent fram till 2019 skulle kommunalskatten behöva höjas jämfört med idag med närmare två kronor, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Den bedömning som presenteras idag visar att skatteunderlaget växer snabbt under 2016 och 2017 men långsammare därefter. Kostnaden för demografin ökar snabbare än skatteunderlaget 2018 och 2019.

Inom kommunerna beräknas rekordstora kostnadsökningar på cirka 9 procent, bland annat som en följd av asyl- och flyktinginvandringen.

http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2016/trotsextratillskottserdetdystertut.9153.html


Anmäl
2016-04-29 20:49 #4 av: Hayabusa

Ett, av flera problem, är att Sverige tar emot fler invandrare än vad vi kan erbjuda arbete. 

Anmäl
2016-04-29 21:00 #5 av: Zepp

Krisen är ständigt på väg.. iallafall så är jag krismedveten.. krismedvetandet är inympat sedan jag var något så när vuxen.

Det stiger alltid fram nya krisscenarion.. rätt ofta så är det omvärlden som står för dessa.

Som regel så finns det två huvudlösningar, antingen öka inkomsterna eller sänka utgifterna.

Vill vi ha bostäder till alla oavsett inkomst och betalningsförmåga så får vi öka skatterna,  vill vi sänka utgifterna inför vi marknadsmässiga hyror.

Lätt som en plätt faktiskt.

Arbete finns det gott om, tvärt om så saknar vi arbetskraft.

Grejen är att dessa är kvalificerade arbeten, dvs vi har brist på kvalificerad arbetskraft.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-04-29 21:48 #6 av: Hayabusa

#5 "Grejen är" att Sverige inte kan erbjuda dem (en stor mängd invandrare) den typ av jobb de är kvalificerade för. 

 "Statistik från SCB visar att det tar mellan 3 och 7 år för män som kommit till Sverige som flyktingar att få arbete.

För kvinnor mellan 9 och 11 år.
I Helsingborg och Malmö då? HD har låtit SCB plocka fram siffrorna specifikt för städerna. Bara hälften av de nyanlända i Helsingborg hade ett jobb efter 10 år.
I Malmö har det varit ännu svårare - bara 36 procent hade ett arbete efter 10 år."


De som har jobb har dessvärre låg inkomst. Sammantaget innebär detta en nota som samhället måste betala.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intressant program som berör ämnet, SR P1 Studio Ett 22/2-2016. Cirka 1:18:50 in i programmet. 

Hälften i "etableringsuppdraget" saknar gymnasiekompetens, var 10:e utrikes född saknar grundskolekompetens. Genomsnittlig tid i skolgång:

Syrien: 6,6 år

Eritrea: 3,4 år

Afghanistan: 3,2 år

Anmäl
2016-04-30 11:39 #7 av: gruvel

#2 Och det är kanske lätt glömma pensionsavsättningarna. Någon som anländer vid säg 28 år och får sitt första riktiga jobb vid 36 hinner knappast i vanliga lönelägen få ihop till en pension som går att leva på sedan utan blir beroende av tillskott från andra. Ekonomer som Tullberg har talat om trängseleffekter på arbetsmarknaden, uppstår fler sökande än antalet jobb kan instegstiden förlängas.

Som #3 skriver tror SKL:s ekonom på behov av kommunalskattehöjningar om 2 kr per hundralapp om två år i ett redan högskatteläge (i Väst höjde en kommun och Landstinget sammanlagt 60 öre 2015, bara en början det då).  Det hon meddelar stämmer bra med en färsk intervju man kunde ta del av på nätet med nationalekonomen prof. Henreksson, man får vara beredd på än högre skattetryck snart.

Anmäl
2016-04-30 12:20 #8 av: Hayabusa

Saxat från HD´s artikelserie "Vägen in":

162 877 personer sökte asyl i Sverige förra året. För dem som får stanna börjar sedan vägen in i samhället. Men den kan bli lång. Varför? Vi valde tre klasser som läste sfi för fem år sedan och letade upp eleverna. De lär veta, tänkte vi. Två klasser i Malmö, en klass i Helsingborg. 

Antal elever: 115
Antal kvinnor: 73
Antal män: 42
Medelinkomst, 2014: 73 000 kr. 
Så många tjänade över 100 000 kr: 31  
Bor/är skrivna: 4 bor i villa, 3 i radhus. Resten bor i lägenhet.
Åldrar: 23-69 år.

52 elever har velat bli intervjuade. 29 av dem har i dag arbete på restaurang, byggbolag, fabrik, städbolag, lager, hemtjänst, förskola, telefonbolag, fotvård, livsmedelsaffär och jobbar som datatekniker, softwareingenjör, nagelterapeut, webbkonsult, arkitekt, behandlingsassistent, torghandlare och har uppdrag som god man.

De låga inkomster är naturligtvis ett problem på mer än ett sätt. Intjänad pension är ett av dessa dilemma (som signatur gruvel påpekar).

Anmäl
2016-04-30 12:33 #9 av: landsbygdsbo

Vad som bör göras

Pensionssystemet:

Ett personligt konto dit individen själv betalar sin livstidsinkomst.

Kapitalet kan naturligtvis lånas av staten men mot ränta.

Staten får inte ha möjlighet att "låna" så stora belopp så att löpande utbetalningar riskeras.

Den som inte betalat in har heller inget att ta ut.

En form av garantipension för dem som inte haft möjlighet att betala in ska finnas.

Men det ska ta minst 40 år av medborgarskap eller fast uppehållstillstånd för att få full sådan. Enligt formeln( X/40 )* månatlig garantipension. Då X står för antalet år som medborgare eller med fast uppehållstillstånd.

Den ersättning som betalas ut till dem som inte uppfyller villkoren ska vara betydligt lägre än garantipensionen.

På detta viset skulle vi kanske klara av pensionsåtaganden i framtiden utan alltför höga avgiftsökningar.

Migranter som kommer hit ska naturligtvis få ta hit familjen, om man har fast uppehållstillstånd

Fast uppehållstillstånd ska endast erhållas efter 3 år med eget arbete o egen bostad.

Fri invandring om den som kommer ordnat eget boende o bostad. Arbetsgivaren borgar för minst 1 år vad det gäller bostad o sociala avgifter.

Anmäl
2016-05-20 10:47 #10 av: [Nomen Nescio]

#0 De tre nationalekonomernas rapport heter ”Sverige in i dimman – ett obehagligt sannolikt krisscenario” och kan läsas här (pdf).


Anmäl
2016-05-20 10:56 #11 av: Bermudas

#10
Klipper ut en bit ur introduktionen.

"För några år sedan drabbades världen av en av historiens största finansiella systemkriser. Det tvingade fram en koordinerad akut räddning från finansministrar och centralbankschefer för att inte det finansiella sys- temet skulle haverera. Huvudreceptet var lägre räntor, kapitaltillförsel till problembanker och kvantitativa lättnader.
En tid därefter stod det klart att räddningsåtgärderna tillfälligt hade lyckats och oron hejdats. Den eko- nomiska återhämtningen tog långsamt fart – inte minst i Sverige där optimismen och ekonomin växte snabbare än i andra länder. Det talades om en svensk tiger. Baksidan av myntet är åtgärdernas pris. De låga räntorna, utan historisk motsvarighet, beskrivs av många som ett experiment. Trots en bättre ekonomisk utveckling än i andra jämförbara länder har Riksbanken gått längre i räntesänkningarna än många andra länder. Skillnaden mellan BNP-tillväxten och Riksbankens reporänta, ett mått på den penningpolitiska stimulansen, har ökat till historiska rekordnivåer. I det avseendet är Sverige närmast unikt."


Anmäl
2016-05-20 17:46 #12 av: Zepp

#11

De borde vara mer krismedvetna på Riksbanken och inte blåsa upp en lånebubbla!

Som jag ser det så finns det främst en lösning på nuvarande kris.. nämligen att trycka upp mer pengar och spendera.

Tex så kan man ge större bugdet till trafikverket, öronmärkta pengar till järnvägsunderhål/vägunderhåll.. mer pengar till skolan/vården och äldreomsorgen.

Då slår man tre flugor i en smäll.. dels stimulerar man näringslivet, det krävs mer personal, för trafikunderhåll, mer vårdpersonal/lärare.

På så sätt får vi upp inflationen på 2%, boendekostnaderna ökar och efterfrågan på lån/bostäder minskar.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-05-17 22:09 #13 av: Carpinus

Ekonomer och bankstrateger oroar sig över börsens volatilitetsindex Vix ligger på en rekordlåg nivå. Egentligen är det ett bra tillstånd som pekar på en lugn marknad, men det som ger lite dåliga vibbar är att tidigare börsras har föregåtts av att volatilitetsindexet då också legat osedvanligt lågt. Nu befarar ekonomerna att det kan vara lugnet  före stormen och spanar efter järtecken i skyn. Vad finns det som kan ge oss en ny Black Monday?

"Det kan säkert hända något, säger Claes Hemberg, sparekonom på Avanza."---

"– Det kan vara politiska händelser som rör Kina, Nordkorea eller Trump, eller en ekonomisk sak som att man höjer räntan för snabbt, en bostadskrasch eller oron på börsen."---

"Enligt Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, är det inte en riskfri miljö som råder.
– Det har det inte varit på länge, säger hon till SvD."---

"Ett Vix-index på den här nivån reflekterar inte den osäkerhet som finns. Jag tycker inte att det känns helt rätt, säger Anna Breman till Svd.
Hon får medhåll av Michael Purves, global chefsstrateg på mäklarbyrån Weeden & Co, som varnar för det låga skräckindexet.
– Det är en påminnelse om att vi ofta vaggas in i belåtenhet precis innan vi chockas av hur förrädiskt allting egentligen är, säger han till nyhetsbyrån Bloomberg."

http://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/78wB4/skrackindex-pa-borsen-ar-rekordlagt

Även:
https://www.svd.se/lugnet-fore-stormen--skrackindex-oroar-experterna


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.