Terrorism

Engström ny nationell samordnare mot extremism

2016-06-02 14:15 #0 av: [Nomen Nescio]

Det blir förra moderata statsrådet Hillevi Engström som efterträder Mona Sahlin som regeringens nationella samordnare mot extremism. Hon har även en bakgrund som polis, men har nu senast varit kommundirektör i Upplands Väsby.

Terrorexperten Magnus Ranstorp som ingår i samordnarens referensgrupp hör till dem som välkomnar utnämningen av Engström. Mandatet sträcker sig till 2018.

Källa


Anmäl
2016-06-02 22:37 #1 av: eskils

Utnämningen inger ju ett visst hopp. Starka nypor och en sund verklighetsförankring behövs verkligen nu (som omväxling...).

"De som ansluter sig till IS kan inte bara betraktas som vilsna själar i behov av kärlek, jobb och försiktig omprogrammering. De är också en sorts fiendesoldater, högst villiga att döda och dö för ett samhälle som går tvärs emot vårt eget. I deras idealvärld finns inga fria val, ingen yttrandefrihet, ingen jämlikhet mellan kvinnor och män, bara en enda religion och en enda tolkning av den.

Sverige har varit alltför naivt i förhållande till islamistisk radikalisering. Det måste vara slut med det." (...)

"Kanske är klimatet nu på väg att förändras – det är i så fall mycket välkommet. Men det är svårt att glömma de debattörer som raljant viftat bort faran med islamismens framväxt. Arbete mot terrorister och hatpredikanter beskrivs i dessa sammanhang hånfullt med ord som "Säpo jagar våldsbenägna muslimer i varenda buske".

Det är bland annat den attityden som vi betalar för nu. Allra dyrast betalar de svenska muslimer som vågar ta strid mot IS och andra salafister."

DN


Anmäl
2016-06-03 22:47 #2 av: [helga21]

hoppas det händer något på området nu när det kommer någon som våra ta i med hårdhandskarna.

Anmäl
2016-06-12 19:20 #3 av: eskils

Den nya samordnaren kanske kan hämta inspiration från Danmark:

"I Danmark innebär en historisk dom i landets högsta domstol att en man mister sitt danska medborgarskap efter att ha uppmanat till terrorism.

Han kallas bokhandlaren i Brönshöj, den danske medborgaren, vars rättsprocess varit en flera år lång följetong i Danmark.

Han avtjänar ett långt fängelsestraff för att bland annat ha uppmanat till mord på namngivna personer. Men frågan om han också skulle bli av med sitt danska medborgarskap har varit en fråga för flera instanser och högsta domstolens utlåtande blev att han ska utvisas och fråntas sitt danska pass.

Han blir därmed den första någonsin som mister sitt danska medborgarskap på grund av kriminalitet."

SR


Anmäl
2016-09-22 11:53 #4 av: [Nomen Nescio]

Hillevi Engström tackar för sig redan efter fyra månader och återgår till sitt tidigare jobb som kommundirektör i Upplands Väsby, enligt TT. Återstår för regeringen att hitta en lämplig efterträdare.


Anmäl
2016-09-22 13:22 #5 av: Huygens

Det handlar om vad som känns rätt→ i magen.

Diarre?

Anmäl
2016-12-22 22:47 #6 av: [Nomen Nescio]

"På tisdagen offentliggjordes att Anna Carlstedt tillträder som samordnare mot våldsbejakande extremism. Det är svårt att förstå hur demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) tänkte när hon utsåg Carlstedt."---

"När samordnaren intervjuades i Studio Ett i tisdags framgick det med all önskvärd tydlighet att hon har begränsade kunskaper om våldsbejakande extremism. När programledarna frågade Carlstedt varför Sverige är ett av de länder i Europa som har skickat flest jihadister till Syrien och Irak per capita blev det en lång paus. En lång, lång paus.
Till slut svarade Carlstedt med tvekande stämma att flera olika typer av extremism har fått grogrund i Sverige. Och det finns en växelverkan mellan dem. Den islamistiska extremismen växer, men det gör även den högerextremistiska vitmaktrörelsen. Hursa? Är det på grund av vitmaktrörelsen som svenskar åker till Syrien och ansluter sig till en terrorgrupp som hugger halsen av folk och tar kvinnor som slavar?
Även programledarna blev ställda. De bad Carlstedt förklara sig. Det gick så där. Det blev ett vagt resonemang om hot och hat, polarisering i samhället och att det är viktigt att ta till vara på de goda krafterna. Goddag yxskaft.

Carlstedt fick även svara på frågan om varför stödtelefonen mot extremism, som sköttes av Röda korset under hennes tid som ordförande, fungerade så dåligt.
Svaret var, än en gång, vagt och undvikande. Det var en pilotverksamhet sa Carlstedt. Och mellan 200 till 300 samtal kom faktiskt fram. Den nya samordnaren glömde dock att nämna att drygt hälften av samtalen inte nådde fram.

Det är oroande att regeringen har valt en samordnare som slingrar sig inför tuffa frågor. Det är ett jobb för någon som vågar vara kontroversiell, och framför allt för någon som behärskar ämnet. Våldsbejakande extremism, framför allt jihadism, är något som Sverige kommer att dras med under lång tid framöver. "----

http://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/varning-for-samordnare-utan-koll/


Anmäl
2016-12-22 23:38 #7 av: Huygens

Nomen, inser du att det görs med avsikt? Inser du att centret för våldsbejakande extremism har konstruerats av riksdagspolitikerna just med syfte att misslyckas med sin uppgift. Centret är en fasad. Fejk.

Ett utanpåverk.

Målarfärg.

Eller tror du att det bara rör sej om Löfvenregeringens inkompetens?

Är det bara inkompetens?

Eller är det med flit?

Anmäl
2016-12-23 05:57 #8 av: [Nomen Nescio]

Det är klart det är med flit, men inte på det sätt du vill ha det till.  De människor som en nationell samordnare möter ute i landet är en kader av människor med värderingar formade  i PK-miljön. De intetsägande svar den nya samordnaren gav i intervjun  visade att hon vet vad som förväntas av henne - nämligen ingenting. Demokratiministern tyckte säkert att svaren var lysande. 

Jag anser att det länder Hillevi Engström till heder som kastade in handduken när hon såg i vilka kretsar hon hamnat - hon insåg givetvis att det var kört att försöka åstadkomma något meningsfullt. Sahlin med sin speciella begåvning lyckades hålla skenet uppe och hoppade inte av förrän det var dags att redovisa resultatet av två års arbete, vilket bidde en tumme.

Carlstedt är tillsatt på ett år, därefter är det meningen att arbetet skall uppgå i någon annan organisation. Engströms förslag att MSB skall ta över jobbet istället för dessa naivitetens väskdängare tycker jag är bättre än inget. Den sista samordnaren har väl bara att sitta av tid och avveckla sig själv, under tiden som klockan tickar och hotbilden består och förmodligen förvärras. 


Anmäl
2016-12-23 16:23 #9 av: Huygens

Det kanske framställs som att det är av PK-skäl, men verkligheten pekar i en annan riktning.

Det är ologisk att använda PK-förklaringen till att centret för våldsbejakande extremism ges en chef utan verksamhet och att centret byggs upp för att motverkar sitt syfte. Du kan inte säga att det är av PK-skäl som centret utformas med målsättning att misslyckas och fallera.

Det måste finnas ett annat skäl.

På samma sätt kan du inte säga att Dan Eliasson tillåts sabotera och förstöra fungerande arbetsgrupper inom polisen av PK-skäl.

Du kan inte skylla på kollapsen av Karolinska Institutet och Macchiariniaffären av PK-skäl. Ellar att visselblåsaren som avslöjade franska soldaters barnvåldtäkter, pennaliserades av svenske vice FN-ordförande. Eller att Postnord och Riksrevisionen saboteras så att verksamheten upphör fungera och i vissa fall bryter mot lagen.

Orsakerna måste vara helt andra.

Anmäl
2016-12-23 17:11 #10 av: [Nomen Nescio]

#9 Ja, din (er) åskådning är ju allmänt känd och synnerligen väl spridd vid det här laget.


Anmäl
2016-12-23 17:40 #11 av: Huygens

Din åsikt är väl inte mindre spridd?

Anmäl
2016-12-23 18:21 #12 av: [Nomen Nescio]

#11 "Åskådning" och "åsikt" betyder nog inte riktigt samma sak. Åskådning har mer med grundläggande värdering och ideologi att göra, en åsikt behöver inte nödvändigtvis vara förankrad i en åskådning. 

Jag har till exempel svårt att se några likheter mellan utnämningen av likatänkande samordnare och franska soldaters barnvåldtäkter. För att knyta samman sådana hypoteser så bör man nog endera ha en väldigt rörig livsåskådning, alternativt sprida dem på uppdrag.


Anmäl
2016-12-27 01:05 #13 av: [Nomen Nescio]

#8 I DN beskrivs nu  bl.a. händelserna i samband med Sahlins avgång som samordnare:

"– Det kom bara ett sms från Mona att: ”Nu orkar jag inte längre, nu är de ute efter mig igen, nu slutar jag, hejdå”, ungefär, säger en tidigare medarbetare.
Varken Mona Sahlin eller medarbetarna vill prata om tiden kring hennes avgång eller orsaken till den. En tidigare kollega kallar det ”ett trauma”. Sahlin själv vill inte ge några kommentarer. Hon hänvisar till att det fortfarande pågår en förundersökning.

Förtroendet för samordnaren var sargat men på kontorskomplexet Garnisonen bestämde sig medarbetarna för att fortsätta arbetet. De lovade varandra att avgången inte skulle få påverka deras arbete.
– Vi jobbade dag och natt för att få ihop allt. Jag ska inte sticka under stol med att det var en tuff period. Jag har jobbat som polis i tio år men aldrig stått i en sådan mediestorm som jag gjorde då, säger den dåvarande huvudsekreteraren Daniel Norlander.

Men myndigheten hade fler problem än chefens plötsliga avhopp. Stödlinjen som lanserades i november 2015 tillsammans med Röda korset fungerade inte som den skulle. Färre än hälften av alla som ringde fick svar. De som arbetade med stödtelefonen var besvikna över att så få ringde.
”Lugnt på telefon – enbart ett samtal in som gällt Mona Sahlin”, står det i en av veckorapporterna."---

http://www.dn.se/nyheter/sverige/prestigeprojektet-som-slutade-i-fiasko/


Anmäl
2016-12-29 22:50 #14 av: gruvel

#6 Såg också denna Expressenledare. Kanske tolkar fel men fick nästan uppfattningen att Carlstedt ser jihadism och liknande i Sverige som ett förståeligt svar på högerextrema rörelser. Att jihadism behövs för att balansera inhemska motståndare.

Anmäl
2017-01-12 12:21 #15 av: [Nomen Nescio]

#13 Man börjar få en känsla av att det där "traumat" och den brådstörtade avgången kanske beror på något mer omfattande än de första uppgifterna tydde på.

Aftonbladet: "Personer i regeringskansliet har förhörts i Sahlinärendet". 


Anmäl
2017-02-19 12:53 #16 av: eskils

#6 Ja, man kan verkligen undra varför regeringen tillsatte en amatör på denna viktiga post! Är S-MP-regeringen "bara" aningslös? (Inte så "bara" kan man tycka, när de har ansvar för medborgarnas säkerhet.) Ur en artikel av teologie doktor Annika Borg i Expressen från i julas:

"Det är inte enbart inför den våldsbejakande religiösa extremismen som en utbredd aningslöshet funnits. Detsamma gäller inför andra islamistiska grupper, som exempelvis Muslimska brödraskapet. I Sverige har deras ideologiska meningsfränder kunnat komma ända in i regeringskansliet, som Mehmet Kaplan och nästan in i en partistyrelse, som Omar Mustafa. (…)

Sett mot denna bakgrund går det inte att uppfatta utnämningen av Anna Carlstedt till ny samordnare mot våldsbejakande extremism som annat än en skandal. Anna Carlstedt har såväl dokumenterat, som enligt egen utsago, ingen som helst kunskap i ämnet. (…)

Hon tillhör sedan tidigare kulturminister Alice Bah Kuhnkes krets, där även Mehmet Kaplan ingår. Kaplan och Carlstedt arbetade ihop i IOGT-NTO. Carlstedt bloggade stöttande om Kaplan när han befann sig på Ship to Gaza 2010. Ett inlägg hon i dagarna raderat från sin blogg. En av dem som hyllar utnämningen av henne till samordnare är Omar Mustafa.

Arbetet mot våldsbejakande extremism skulle givetvis aldrig ha hamnat hos Bah Kuhnke. Hennes hantering är ett sänke för hela regeringen. Justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman förlorar i trovärdighet i sina utspel om kampen mot extremismen.

Så, sparka samordnaren, för över frågorna till en kompetent myndighet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och kalla in experterna. Sverige har till exempel den ende nordiske docenten i terrorismforskning, Magnus Ranstorp. Hur svårt kan det vara att göra rätt?"

(fetstil i artikeln)


Anmäl
2017-02-20 15:31 #17 av: Carpinus

Mona Sahlin erkänner brott och slipper rättegång.

Källa.


Anmäl
2017-02-20 21:14 #18 av: mangemani4

bara att sätta igång med arbetet. finns en hel del på både höger och vänster kanten att röja, men mestadels på vänster kanten där typ inget har röjts någonsin, så du kan ju börja där.

To be a good soldier you must love the army. To be a good commander you must be able to order the death of the thing you love.

http://nostalgiminnen.fria.ifokus.se/discussions/57f19cd5ce12c43ad8000dd6-valkomna-till-nostalgiminnen?readstate=false

Anmäl
2017-03-14 15:20 #19 av: Carpinus

Det har ju varit "en viss turbulens" om funktionen nationell samordnare mot extremism, inte bara kring de personer som tillsatts utan också om kringfunktioner som larmlinjer och handläggare på länsstyrelser med mera.

Hela paketet har av någon outgrundlig anledning varit underställt kulturministern, och när sagda minister gästades söndagens Agenda visade hon uppseendeväckande kunskapsbrister om hanteringen av IS-återvändare och verkade närmast gissa och spåna i en del av svaren. Inte märkligt då att intrycket av kaos och låtgåmentalitet i något så i grunden allvarligt som samordning kring extremism förstärks.

Nu är ministern kallad till KU för att förklara sig, och kraven på avgång börjar höras allt tydligare. Återigen ett bevis för att Miljöpartiet inte varit regeringsdugligt - bara att hoppas att väljarna tar det i beaktande nästa höst och försöker hålla MP så långt bort från inflytande som möjligt!

Mer i ämnet:

http://politik.ifokus.se/discussions/58c687bdce12c47d99001bce-is-avhoppareatervandare?discussions-1  


Anmäl
2017-03-14 15:31 #20 av: Carpinus

#19 Patrik Oksanen är politisk chefredaktör på Hudiksvalls Tidning och skriver även om säkerhets- och försvarspolitik i MittMediakoncernens tidningar. Så här skriver han bl.a. om ABK och  den nationella samordningsfunktionen:   "Att frågan ligger på kulturdepartementet blir mer och mer obegripligt. Mer logiskt vore att lägga det på justitiedepartementet hos inrikesminister Anders Ygeman. Där finns annan kompetens när det gäller brott mot mänskligheten, terrorism och våldsbrott.

Alice Bah Kunkes svaga insats i SVT skadar Miljöpartiet och framför allt Gustav Fridolin som 2014 hade med sig två ministrar; Mehmet Kaplan och Alice Bah Kuhnke. Båda två har så att säga haft svårt att hantera islamism i olika former."---

http://www.op.se/opinion/ledare/lat-hellre-ranstorp-skota-kulturen-an-bah-kuhnke-daesh-resenarerna

Instämmer i att funktionen bör ligga på justitiedepartementet (även om  namnet Ygeman inte längre känns lika förtroendeingivande som i början av mandatperioden).


Anmäl
2017-03-14 16:44 #21 av: Carpinus

Nu öppnar Löfven för en överflyttning av ansvaret för samordningen mot extremism från kulturdepartementet. Verkar lite yrvaket - har han inte förhört sig med kulturministern efter Sahlinhistorien och det Engströmska avhoppet? Med tanke på det ABK visade upp i Agenda borde det ha räckt med några kontrollfrågor för att han skulle ha insett hur illa det var fatt...


Anmäl
2017-03-28 15:58 #22 av: Carpinus

#21 Efter dagens KU-förhör med Alice Bah Kuhnke står det klart att ansvaret för samordnandet av arbetet mot våldsbejakande extremism lämnar hennes departement. Gott och väl, men inte förvånande får hon det i en TT-intervju att låta som att hon hela tiden jobbat för den här förändringen. Synd att det måste ett magplask i Agenda till innan någon annan reagerade...


Anmäl
2017-04-07 10:24 #23 av: Carpinus

#22 Utfrågning av ABK i KU idag i samma ärende. Anmälan kan läsas här.


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.