2016-08-14 11:52 #0 av: [Nomen Nescio]

"I Sverige räds man att svensk historia inte i tillräckligt stor utsträckning avspeglar nutidens multikulturella nation.

I Ukraina är man rädd att historien inte bekräftar den nutida homogena ukrainska nationens självbild. I båda fallen är kulturarvet ett politiskt vapen. I båda fallen är det förflutna ett hot mot ett nutida politiskt projekt.

Hur man förhåller sig till en plats kulturella och historiska arv säger också en del om vilken väg man väljer för framtiden. Att göra våld på det förflutna är att göra de levande historielösa, oavsett om de har etniska eller kulturella band till platsens tidigare invånare. Den lärdomen är giltig oavsett om man befinner sig i Ukraina eller Sverige."

Adam Cwejman i GP

"Historien börjar med mig", sa Kinas förste kejsare.  Liksom Reinfeldt och Löfven?