Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
12 Politiska partier

Miljöpartiet efter valet

2010-09-26 12:31 #0 av: AndersE

Här är mina personliga reflektioner kring miljöpartiets situation efter valet

Bakgrund

Miljöpartiet bildades 1881 som ett "blocklöst" parti och kom för första gången in i riksdagen 1988. Man åkte ur 1991 men kom åter in 1994 och har varit kvar sedan dess. Partiets "blocklöshet" har synts genom åren främst på kommunal och landsingsnivå där man valt att samverka med såväl höger som vänster. Politiskt ligger man i olika frågor nära ömsom vänstern, ömsom de borgerliga. Partiet kan därför också attrahera väljare från alla andra partier.

Efter valet 1998 fick man en s.k. vågmästarposition och valde då att stödja en socialdemokratisk minoritetsregering. Situationen var liknande efter valet 2002. Den gången inledde man förhandlingar med de borgerliga. Förhandlingarna lär ha varit framgångsrika men den gången valde centerpartiet att avbryta dem. Miljöpartiet valde då att ännu en period stödja en socialdemokratisk minoritetsregering. På många håll har detta upplevts som att partiet tydligare positionerat sig till vänster.

Läs mer om partiet och dess historia

Valet 2010

Efter valet 2006 befann sig partiet i ren oppositionsställning. I opinionsmätningarna förbättrades partiets siffror hela tiden. Efter ett valresultat på 5,2 % var man snart uppe över 6 %. Redan tidigare hade man klargjort att partiets mål var att komma i regeringsställning för att på så vis få större genomslag för sin politik.

Dukat bord

Foto: Miljöpartiet de Gröna

Efter samtal med socialdemokraterna beslöt man sig för att gå till val gemensamt. Mycket snart tvingades dock socialdemokraterna bjuda in även vänsterpartiet. Då samarbetet offentliggjordes fortsatte partiets opinionssiffror uppåt. Kring årsskiftet 09/10 var man vid flera mätningar över 10 %. Allmänt ansågs språkröret Maria Wetterstrand ha mycket stor del i detta.

Då den gemensamma rödgröna politiken presenterades började dock resan neråt, framförallt för socialdemokraterna men även för miljöpartiet. Dock hade nog partiet förhoppningar om ett valresultat på över 8 % så slutresultatet 7,3 % är förmodligen en liten besvikelse även om det innebär att man nu är riksdagens tredje största parti.

Valresultat

I valrörelsens slutfas klargjorde samtliga allianspartier att ett samarbete med miljöpartiet var deras första val om det parlamentariska läget skulle kräva det.

Framtiden

Miljöpartiet står nu inför stora och svåra beslut inför framtiden samtidigt som man kommer att påverkas även av andra partiers beslut.

Långsiktigt måste man bestämma sig för hur man vill agera i valrörelsen om fyra år. Ska man då vara del av ett samarbete eller ska man gå till val som enskilt parti? Valet är inte helt och hållet partiets eget. Man kan se tre olika alternativ.

 

1. Fortsatt rödgrönt samarbete

Jag har intrycket av att framförallt de nuvarande språkrören investerat mycket i det rödgröna samarbetet. Här såg man chansen att nå regeringsposter och verkligen få inflytande politiskt. Det misslyckades denna gången men kan lyckas nästa. Vill man att det rödgröna alternativet ska framstå som ett verkligt alternativ till alliansen måste man ju hålla ihop hela tiden. I den synen har man säkert vänsterpartiet med sig.

Valvaka

Foto: Miljöpartiet de Gröna

Samtidigt kan man inte veta säkert vilken väg socialdemokratin går. I sitt krisarbete kan de ju komma till slutsatsen att det rödgröna samarbetet ska avbrytas. I så fall står miljöpartiet åter som ett ensamt litet oppositionsparti utan möjlighet till genomslag för sin politik.

2. Samarbete med alliansen

Om Reinfeldt bjuder in till ett samarbete kan detta se ut på två sätt. Det skulle kunna vara en inbjudan att delta i regeringen med ministerposter och allt. Det vore ju att uppnå det partiet strävat efter. Det kräver ju dock att man byter fot rejält. Från arg rödgrön kritiker av alliansen till allierad. Det är dessutom tveksamt om alliansen kan tänka sig denna lösning. De inre konflikterna skulle öka. De små allianspartierna skulle få ännu mindre utrymme.

Ett alternativ är en överenskommelse i vissa frågor. Man kan välja ut ett "paket" där miljöpartiet får gehör för vissa hjärtefrågor mot att man utlovar stöd åt alliansen i andra frågor.

3. En oberoende position

Det kan bli så att miljöpartiet själva väljer att lämna det rödgröna samarbetet eller tvingas dithän av att socialdemokraterna lämnar. Då kan man antingen återgå till en blockoberoende position med större frihet att agera efter nästa valresultat. Man kan också fortsätta som ett "vänsterparti" men med en friare position. Fördelen med att inte ingå i ett samarbete är ju att slippa kompromissa utan kunna driva sina egna frågor fullt ut.

Nackdelen är att väljarna lär uppleva det som ett regeringsalternativ man får svårt att ha förtroende för.

Nya språkrör

En komplicerande faktor är att miljöpartiet i maj nästa år ska välja två nya språkrör. Det är ju önskvärt att dessa då får möjlighet att välja inriktning för partiet. De beslut som de nuvarande - snart avgående - språkrören fattar "bakbinder" ju de nya språkrören.

Om partiet nu väljer att t.ex. gå in i ett regeringssamarbete skulle det kunna tolkas som att de nuvarande språkrören ordnar personliga ministerposter som finns kvar då de lämnar som språkrör.

 

 


Anmäl
2010-09-26 12:36 #1 av: Maria

Jättebra artikel.

Lämnar många frågetecken och det ska bli spännande att se hur det kommer att arta sig.Glad

/Maria

 

Anmäl
2010-09-26 12:40 #2 av: AndersE

Miljöpartiet har som jag ser det en mycket svår position.

Tänk att de skulle vilja in i en alliansregering. Men alliansen vill inte ha in dem. Då kan man ju tycka att band såväl åt höger som vänster klipps.

Å andra sidan kan man tänka sig att man vill fortsätta det rödgröna samarbetet men att socialdemokraterna vill "backa bandet" och till nästa val sikta på en traditionell socialdemokratisk minoritetsregering.

Vad är viktigast för miljöpartiet?

  1. Att komma i regeringsposition?
  2. Att få gehör för sina sakfrågor?
  3. Att tillhöra den politiska vänstern?
Och hur ser partiets väljare på detta? Vilken väg kan ge fler väljare?

 


Anmäl
2010-09-27 15:55 #3 av: AndersE

Hur tror ni andra att miljöpartiet ser på sin situation och sina möjligheter?

Enligt vår undersökning är miljöpartiet största parti bland Politiks besökare. Vad tänker ni om "ert" parti?

 


Anmäl
2010-09-27 18:43 #4 av: vino

Mp vägrar att bli ett stödparti det är bra! de rödgröna körvidare. enl presskonferens nyss.

Anmäl
2010-09-27 18:52 #5 av: AndersE

#4 Vad jag förstår så menar de att varken alliansen eller mp har velat ha en koalition mellan allians och miljöpartiet.

Däremot ställer mp upp på att arbeta konstruktivt i sakfrågor tillsammans med alliansen.

Det ser alltså ut som om alliansen planerar för minoritetregering med så kallad "hoppande majoritet". Dvs den typ av regering som varit i särklass den vanligaste i Sverige de senaste 40 åren...

 


Anmäl
2010-09-27 18:53 #6 av: AndersE

"Maria Wetterstrand säger att MP är beredda att utöka samarbetet med alliansen vad gäller invandring, arbetskraftsinvandring och asylfrågor."

- Vi har inte mandat att gå in i förhandlingar om att bilda en regering med alliansen, men det finns inte heller ett sådant erbjudande, säger Wetterstrand."

Källa: SvD

 

 


Anmäl
2010-09-27 18:59 #7 av: AndersE

Jag tolkar detta som att miljöpartiet både vill ha kvar kakan och äta upp den.

  1. Man säger att man vill fortsätta det rödgröna arbetet, dvs man vill inte vara den som avslutar det.
  2. Samtidigt säger man att man vill ha ett utökat samarbete med alliansen i utvalda frågor. På så vis kan man ju också "köpa" stöd för några hjärtefrågor utan att behöva förknippas med alliansen.
Det låter som en smart övervägning där man fortsätter hålla alla dörrar öppna i ett läge där det är svårt att förutse vad som kommer att hända.

 


Anmäl
2010-09-27 21:24 #8 av: AndersE

Jag har lyssnat lite på intervjuer med Peter Eriksson. Inte helt lätt att tolka.

Han menar dels att han inte tycker sig ha mandat för att "gå över till" alliansen. Samtidigt låter han besviken över att inte vara inbjuden att delta i en majoritetsregering.

Det låter nästan som om han väntat på någon slags rödgrönblå regering. Förstår inte riktigt...

 


Anmäl
2010-09-27 21:46 #9 av: AndersE

Intressant var detta:

"MP kan också tänka sig ett samarbete i Afghanistanfrågan. Man är beredd att rösta för att den svenska styrkan stannar ytterligare ett år och att truppen får ambulanshelikoptrar."

Afghanistanfrågan är ju annars en fråga där oppositionen skulle kunnat enas. Bra att mp markerar en vilja att göra upp med alliansen här - och därmed hindra ett sd-inflytande.

Källa: svt.se

 


Anmäl
2010-09-27 21:48 #10 av: AndersE

Jag får en bild av att språkrören inte är eniga. När jag hör Wetterstrand är det väldigt mycket rödgrönt. Eriksson är mer tveksam vad gäller det fortsatta samarbetet.

Det visar väl också att mycket hänger på de nya språkrören.

Alla verkar tippa på att det blir Mikaela Valtersson och Gustav Fridolin.

 

 


Anmäl
2010-09-27 21:50 #11 av: Maria

Hoppas på FridolinGlad

/Maria

 

Anmäl
2010-09-27 21:56 #12 av: [ElisabethYL]

Två duktiga namn.., vi får se vilka det blir till kristi himmelsfärdshelgen.

Anmäl
2010-09-27 22:00 #13 av: AndersE

Henrik Brors på DN tycker sig se en omsvängning från mp. Tidigare har man velat att Reinfeldt skulle tala med de rödgröna på en gång.

Nu har man alltså ändå varit på egna samtal utan samordning med de andra rödgröna. Man har t.o.m. gjort egna utfästelser om samarbete som inte verkar vara förankrade med de rödgröna.

"- Hur långtgående samarbetet blir är oklart än så länge. Men det här är steg som bryter muren mellan blocken från valrörelsen, och därför är det något viktigt som skett.

- MP-språkröret Peter Eriksson låter också vacklande om hur det rödgröna samarbetet ska se ut framöver. Han talade om "för- och nackdelar" med att lägga fram en gemensam budget till exempel."

Länk till DN.se

 


Anmäl
2010-09-27 22:28 #14 av: AndersE

En eftervalsundersökning av Novus Opinion visar:

 

  • drygt 50 procent av MP-väljarna är mycket eller ganska positiva till det rödgröna samarbetet
  • 43 procent av MP-väljarna är för ett samarbete med alliansregeringen
  • 37 procent är emot ett samarbete med alliansen
Även om språkrören tagit ställning för det rödgröna framträder bilden av ett parti vars väljare är mindre blockbundna.

 

 


Anmäl
2010-09-28 00:17 #15 av: AndersE

Jag såg att även Aktuellts kommentator tolkat språkrören som jag gjorde i #10...

 

 


Anmäl
2010-09-28 10:00 #16 av: Maria

Jag tror att Miljöpartiet gör sig själva en otjänst genom att verka så splittrade nu.

Själv känner jag mig ganska förvirrad. Jag uppfattade Miljöpartiet mer blocklöst innan valet och att även de väljare jag känner också har liknande åsikter.

Så det hela stämmer inte riktigt med min bild.

/Maria

 

Anmäl
2010-09-29 16:48 #17 av: AndersE

Ännu en gång är det Eriksson som uttalar sitt tvivel:

"Även Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson framhöll att den gemensamma ekonomiska politiken i valrörelsen talar för att det blir en gemensam budgetmotion. Men det finns även argument emot, anser han.

- Å andra sidan kan man säga att vi har förlorat, det blev ingen rödgrön valseger där det hade blivit vår gemensamma regeringspolitik, så det finns argument åt båda hållen, sade Eriksson."

När det gäller mp:s samarbete med alliansen i flykting- och asylfrågor menar Ohly att det i så fall måste vara de rödgrönas överenskommelse som ska gälla. Här är det Wetterstrand som markerar:

"Det måste inte vara den rödgröna uppgörelsen som ligger på bordet.

- Vi är beredda att försöka hitta konstruktiva lösningar för att skapa majoritet i riksdagen kring de frågorna, sade språkröret Maria Wetterstrand."

Källa: SvD.se

 

 

 


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.