Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
12 Politiska partier

Svar från moderaterna

2010-09-03 18:10 #0 av: AndersE

På Politik i Fokus fick medlemmarna möjlighet att ställa frågor till riksdagspartiernas partiledare. Här är svar från moderaterna!

Även moderaterna är ärliga. De skriver:

Här kommer svar från moderaterna på er enkät, dock inte från Fredrik Reinfeldt personligen.

Vänliga hälsningar

Gabriella Norén

2msymbol_farg.jpg

1. Vad är den viktigaste åtgärden för att få fler jobb?

En förutsättning för att säkra tillväxt och välfärd på längre sikt är att Sverige rustas med kunskap. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att små- och medelstora företag startar, stannar och utvecklas i Sverige. Vi måste också stärka industrins konkurrenskraft genom långsiktiga besked i energifrågan och ökade satsningar på forskning och utbildning. Genom starka offentliga finanser möjliggörs satsningar på jobben i välfärden.

2. Hur ska vi få fler jobb och bättre miljö på samma gång?

Frågor om klimat och miljö utgör utmaningar som bara kan hanteras med ökad kunskap. Forskningen har därför en viktig roll som kreativ och förbättrande kraft för samhällsutvecklingen. Att stärka innovationskraften i hela samhället är avgörande för att jobben ska bli fler, konkurrenskraften öka, produktionen av varor och tjänster bli effektivare och mer miljövänlig.

3. Vilken enskild åtgärd tror du skulle få störst effekt för att få företag att våga anställa fler?

Vårt fokus på fler jobb och företag bygger på ett batteri av åtgärder. Det är svårt att identifiera en åtgärd, men att göra det enklare och billigare att anställa och förbättra matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare, är kanske de mest centrala för att öka benägenheten hos arbetsgivare att anställa.

4. Ideologiskt så suddas gränserna ut alltmer. Varför envisas ni med att betona olikheterna mer än likheterna? Tror ni på mer blocköverskridande uppgörelser?

Att betona olikheterna och att det finns lösningar som står emot varandra är viktigt för demokratin. Blocköverskridande uppgörelser kan vara bra i vissa sammanhang, särskilt om det krävs mycket långsiktiga lösningar, men innebär också en risk för demokratin. Oppositionens viktiga roll som granskare minskar och insynen för väljarna likaså eftersom frågan inte längre debatteras lika flitigt i riksdagen om alla flertalet partier är överens.

5. Kommer ni att vidta några åtgärder för en mer levande glesbygd?

Alliansregeringen har dragit igång ett landsbygdsprogram för att stärka utvecklingen av företagande, sysselsättning och livskvalitet. Det omfattar totalt ca 35 miljarder kronor. Det handlar kort och gott om att få stöd med affärsutveckling, kompetensutveckling, investeringsstöd, främjande av turistnäringen, småskalig förädling av livsmedel och diversifiering till annan verksamhet än jordbruk Det är en kraftig stimulans för landsbygdens näringsliv och ger möjligheter att stödja goda idéer som bidrar till en hållbar utveckling på landsbygden.

6. Vad anser ni om kvotering? Har er syn på jämställdhet förändrats?

Den kvinnliga underrepresentationen i exempelvis bolagsstyrelser visar att kvinnor och män inte har samma möjligheter. Vi vill att börsbolagen ska kompetensredovisa både styrelse, valberedningar och högre chefspositioner i sina årsredovisningar för att bättre belysa skillnaden mellan antalet kvinnor och män i ledande positioner. Om börsbolagen ändå inte fördubblat andelen kvinnor i styrelserna till 2014 kan det inte uteslutas att vi tvingas överväga ändringar i de regler som föreskriver vilken standard bolagsstyrelserna ska hålla.

Vi har utvecklat och förnyat vår jämställdhetspolitik eftersom Moderaternas vision för Sverige är ett samhälle där individens önskemål, möjligheter och förutsättningar inte bromsas av förutfattade meningar, fördomar eller könsnormer. Där varje människa får möjlighet att vara just den han eller hon är. Där kvinnor och män har samma förutsättningar.

7. Har ni drivit igenom någon motion som ni sedan ångrat?

Eftersom vi är i regeringsställning har vi möjlighet att lägga propositioner som sedan antas av riksdagen efter omröstning där vi är i majoritet. Enskilda moderata riksdagsledamöter kan väcka motioner i frågor som är angelägna för dem, men de avslås regelmässigt av riksdagens majoritet. Därför har vi sällan några motioner att ångra.

Nya moderaterna (rund logotyp  JPG).jpg

 

 


Anmäl
2010-09-03 18:11 #1 av: AndersE

Jag tyckte det var bra och konkreta svar.

Särskilt intressant tyckte jag svaret var på fråga nr 4.

 


Anmäl
2010-09-03 18:42 #2 av: Lisbeth3

Mina frågor var 4 och 6

Ang fråga 4: Blocköverskridande lösningar kan innebära en risk för demokratin. Instämmer i det! Hoppas att de står på egna ben om SD kommer in.

 

Ang fråga 6: 2014 blir det kvotering säger Per Schlingmann om inga ändringar sker. Moderaterna har ändrat sin syn på jämställdhet säger han.

I svaret här står att läsa "överväga ändringar". Man kan ju undra om det är ett finare ord för kvoterinng Glad Ordet kvotering lockar inga väljare.

Vi har tagit upp det här inne. Det var därför jag ställde frågan för att se om de skulle erkänna att de ändrat sin jämställdhetspolitik.

 

 

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.