Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
12 Politiska partier

Svar från miljöpartiet

2010-08-30 02:09 #0 av: AndersE

På Politik i Fokus fick medlemmarna möjlighet att ställa frågor till riksdagspartiernas partiledare. Här är svar från miljöpartiet!

Miljöpartiet är ärliga. De skriver:

Ni har ställt frågorna direkt till våra språkrör men de har ingen möjlighet att själv svara utan det blir partisvar, vilket jag som gruppledare för mp i riksdagen politiskt ansvarar för.

Med bästa hälsningar

Ulf Holm
riksdagsledamot och gruppledare (MP)

UlfHolm_FredrikHjerling.jpg

Ulf Holm. Foto: Fredrik Hjerling

Svar på våra frågor:

1. Vad är den viktigaste åtgärden för att få fler jobb?


Det krävs fler jobb för att minska arbetslösheten. Dessa jobb kommer i hög grad att finnas i omställningen till en mer miljö- och klimatsmart varu- och tjänsteproduktion. Mp står tillsammans med övriga europeiska gröna partier bakom förslaget om en "Green New Deal". Den innebär att vi samtidigt vill lösa klimat-, jobb och den ekonomiska krisen genom kraftfulla investeringar för att ställa om samhället på ett klimatsmart sätt. Det handlar bland annat om investeringar i snabbjärnvägar, utbyggd spårtrafik i städerna, energieffektivisering i bostadsbestånden, forskning kring miljöteknik med mera.

För att hantera arbetslösheten och förbereda arbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden krävs det bland annat utbildningsinsatser, praktikplatser och satsning på de små företagen. För människor som står långt från arbetsmarknaden krävs det insatser i socialt företagande, lönebidragsarbete och inte minst Samhall.

2. Hur ska vi få fler jobb och bättre miljö på samma gång?


Den gröna omställningen av vårt samhälle skapar nya arbetstillfällen. Nya jobb skapas genom stora infrastruktursatsningar i kollektivtrafik, järnväg och förnyelsebar energi. Genom stöd för att omsätta innovationer till miljöteknik företag skapas ytterligare arbetstillfällen. Genom att sänka momsen för vissa tjänstesektorer kan konsumtionen riktas mot tjänster istället för varor, vilket skapar ytterligare arbeten i Sverige.

3. Anser miljöpartiet att friskolor ska få gå med vinst?


Det viktiga är att en skola erbjuder en god utbildningskvalitet och för detta vill vi öka granskningen av både kommunala och fria skolor. Vi är inte principiellt emot att en skola går med vinst, så länge elevernas utbildningskvalitét sätts i främst rummet.

4. Vad anser (mp) om privata vinstdrivande vårdcentraler och sjukhus?


Även för vården är kvaliteten avgörande och olika driftsformer är en möjlighet att skapa kvalitativ vård för den enskilde patienten. Oavsett i vilken driftsform en vårdinstitution drivs ska vården erbjudas på lika villkor oavsett patientens ekonomiska eller andra förutsättningar och det ska alltid finnas ett offentligt alternativ att vända sig till.

5. Ideologiskt så märker vi att gränserna suddas ut alltmer. Varför envisas ni med att betona olikheterna mer än likheterna? Tror ni på mer blocköverskridande uppgörelser?


Det finns betydande skillnader mellan den sittande regeringen och det rödgröna regeringsalternativet. Skillnaderna är påtagliga för oss som oroar oss för klimatförändringar och regeringens brist på åtgärder för att förhindra dessa och skapa ett modernt och hållbart Sverige. De är kännbara för de som utförsäkrats på grund av regeringens sjukförsäkringspolitik och likaså för alla de unga som står utan arbete och åtgärder. Naturligtvis finns det områden där det kan behövas blocköverskridande överenskommelser, men framförallt behövs det en ny regering för hela Sverige.

6. Hur är det tänkt att vi i norrland ska kunna ha råd att ta oss fram om ni höjer bensinskatten och hur ska vi småföretagare som är beroende av frakter kunna konkurrera med företagen söderut när kilometerskatt på lastbilstransporter införs.


Boende och företag i glesbygd är de som främst gynnas av att vi redan nu börjar omställningen till hållbara transportsystem istället för att vänta tills oljan tryter och får betala en ännu dyrare nota. Omställningen består dels av en utbyggnad av godstrafiken på järnväg och sjöfart och dels av att bygga upp en infrastruktur för alternativa bränslen för bilar bland annat genom att inrätta biogasmackar runtom i landet.

7. Vad tänker Miljöpartiet göra för att förhindra att Rikstrafiken bantar ner tågtrafiken till Övre Norrland ifrån idag två turer per dag till enbart en.


Inom det rödgröna samarbetet har vi kommit överrens om den största satsningen på svensk järnväg sedan 1800-talet om totalt 120 miljarder fram till 2021, vilket beräknas ge mellan 10 000-15 000 nya jobb per år bara under byggtiden. Satsningen omfattar både upprustning och utbyggnad av spåren, även i Norrland bland annat Norrbotniabanan mellan Luleå och Umeå.

logo+symbol4-fa¦êrgmac.jpg

 

 


Anmäl
2010-08-30 08:46 #1 av: Lisbeth3

Vänsterblocket verkar mer benägna att svara ;) Ett klart plus.

Är nöjd med svaret. De verkar öppna för blocköverskridande uppgörelser om det behövs. Sedan så innebär det ju givetvis inte att blocköverskridande uppgörelser alltid är en bra lösning....

 Skillnaderna de betonar finns! anser jag bl.a. miljöpolitiken. Även om de politiska ideologierna suddas ut alltmer. MP ingår ju i en regering som flirtar med ålderspensionärerna likt Alliansen. De kan visa sin goda vilja lite mer och lova förbättring redan nu även för de sjuka  och arbetslösa. Så speciellt trovärdigt är det inte för mig. Mycket prat. Men humant sådant! Det är positivt. Tyvärr så räcker det inte med skrivbordsprodukter.

Anmäl
2010-08-30 09:45 #2 av: AndersE

Jag blev mest glad över att de i svaren om vinster på friskolor, vårdcentraler och sjukhus betonar att det är kvaliteten och inte driftsform eller vinster som är väsentligt. Däri skiljer de sig från sina rödgröna vänner, särskilt (v) som ju hellre ser en dålig skola utan vinst än en bra skola med vinst..

 

 


Anmäl
2010-08-30 12:01 #3 av: blombuketten

Nu tror jag inte att V hellre ser en dålig skola utan vinst istället för en bra sådan med vinst. Jag tror att de hellre ser en bra skola utan vinst. Det är nog det visionen som är den sanna, trots allt.

Gillar svaret i fråga 6. Kan inte ens förstå varför man lade ner järnväg till förmån för tunga transporter ute på vägarna.

Bra svar också vad gäller fråga 7.

På fråga 1 tycker jag svaret är bra och tydligt. Överhuvudtaget är jag nöjd med svaren, även om jag inte ställt frågorna. Tydligt och klart.

Anmäl
2010-08-30 12:58 #4 av: David

Kan tyvärr konstatera att jag inte fick de svar jag ville ha på fråga 6 och 7.

Frågan om nattågen till övre norrland fick ett svar som inte alls stämmer med frågan. De vill bygga mer järnväg, men inte se till att behålla den befintliga trafiken som jag tolkar det (eftersom de svävade bort ifrån frågeställningen)

Är lite spännande, i fråga 6 som handlar om transporter till och från norrland blir jag hänvisad att använda tåg för transporter av gods och mig själv, samtidigt som det verkar som MP inte tänker agera att vi blir av med 50% av järnvägstrafiken.

 

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl
2010-08-30 13:09 #5 av: AndersE

#4 Jag tolkade deras svar som att man anser att man anser att man har en långsiktigt bättre lösning och att man struntar i de kortsiktiga konsekvenserna.

 

 


Anmäl
2010-08-30 13:13 #6 av: David

#5. Jo, på fråga 6 verkar det vara så.

Vad tycker du om fråga 7, stämmer svaret med frågan? Det kan vara jag som tolkar svaret som något helt annat än ett svar på en relativt specifik fråga.

// David

Ett hem utan katt är bara ett hus...

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.