Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
12 Politiska partier

Moderaterna

2010-06-13 22:38 #0 av: AndersE

Sista partiet ut i artikelserien om riksdagspartierna är statsministerns parti Moderaterna

Det som följer är en kortfattad beskrivning av Moderaterna. Den som vill fördjupa sig hittar länken till partiets hemsida längst ner i artikeln.

Moderaternas historia

Moderata samlingspartiet har rötter i olika konservativa grupper och partier som Lantmannapartiet i andra kammaren och Protektionistiska partiet i första kammaren under senare delen av 1800-talet. Protektionistiska partiet blev 1910 Förenade högerpartiet och gick 1912 samman med Moderata partiet för att bilda Första kammarens nationella parti men kallades "förstakammarshögern". Det fanns också "andrakammarshögern" som 1912 bildats av Lantmannapartiet och Nationella framstegspartiet.

Redan 1904 grundades Allmänna valmansförbundet med syftet att samordna de olika högergrupperna. Detta var till en början enbart en kampanjorganisation. Propositionen 1906 av liberalerna om allmän rösträtt med majoritetsval i enmansvalkretsar fälldes av Högerpartiet som ville ha proportionella val. Istället drev högerregeringen Lindman igenom en lagändring 1909 med proportionella val med rösträtt för män där röstantalet avgjordes av inkomst och förmögenhet. Åtta år senare, inför hot om revolution, gick Lindman med på allmän och lika rösträtt.

Under början av 30-talet ledde olika hållningar mot nazismen till en intern splittring. Partiledaren Arvid Lindman markerade kraftigt mot nazismen och partiet bröt 1934 allt samarbete med sitt ungdomsförbund som var mer positiva till nazismen och där det bl.a. organiserats uniformerade "kampgrupper". Ett nytt ungdomsförbund bildades med namnet Ungsvenskarna.

År 1935 gick de båda kammarnas högergrupper samman under namnet Högerns riksdagsgrupp och 1938 bytte Allmänna valmansförbundet namn till Högerns riksorganisation. Högerpartiet ingick i samlingsregeringen under krigsåren.

Under 1950-talet tappade partiet röster och därmed rollen som socialdemokraternas huvudmotståndare. Man förespråkade tidigt ett närmande till Västeuropa och ett svenskt medlemskap i EEC (Europeiska unionens föregångare). År 1969 bytte man namn till det nuvarande - Moderata samlingspartiet.

3msymbol_farg.jpg

Under början av 1970-talet marginaliserades partiet och sågs av många som extremistiskt. Den nye partiledaren Gösta Bohman vände detta och vid valet 1976 blev det borgerlig majoritet i riksdagen och moderaterna ingick i Thorbjörn Fälldins två första regeringar 1976-1978 och 1979-1981, men man avgick 1981 som en protest mot att folkpartiet gjort upp med socialdemokraterna om skatterna. De borgerliga förlorade sedan valet 1982.

Efter valet 1991 blev det åter en borgerlig koalitionsregering under ledning av moderaternas Carl Bildt. Dock var regeringen beroende av passivt stöd från Ny Demokrati. Bildt avgick som partiledare 1999 och lämnade över till Bo Lundgren.

IMG_2606_farg_EmiliaÖije.jpg

Fredrik Reinfeldt, foto: Emilia Öije

Efter ett katastrofval 2002 påbörjades ett stort förändringsarbete.

1msymbol_farg.jpg

Lundgren avgick 2003 och efterträddes av Fredrik Reinfeldt som lanserade de "nya moderaterna" på partiets arbetsstämma 2005 i Örebro, och partiet fokuserade på huvudfrågorna:

  • Det skall löna sig att arbeta
  • Satsningar på välfärden; främst skola, vård och omsorg
  • Nolltolerans mot brott

Inför det kommande riksdagsvalet skapade Moderaterna tillsammans med de tre andra borgerliga riksdagspartierna Allians för Sverige, som ett tydligt regeringsalternativ till den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Partiets förnyelse av partiet blev en stor succé i riksdagsvalet 2006 där Moderaterna fick 26,23 % av rösterna, det bästa riksdagsvalet sedan 1928. Fredrik Reinfeldt blev statsminister för en borgerlig majoritetsregering.

4581793142_e064a86dc6.jpg

Moderaternas politik

Det är faktiskt inte helt lätt att sammanfatta moderaternas politik. På deras hemsida hittar jag enkelt kortare allmänt hållna skrivningar men när jag söker mer konkreta uppgifter hamnar jag på sidor med nästan oändliga texter. De uppräknade "våra viktigaste frågor" som finns på många partiers hemsidor saknas hos moderaterna.

Kanske kan man se det som ett bevis på deras ambition att täcka in allt. Man säger att de nya moderaternas uppgift är att lösa samhällsproblem och göra Sverige till ett bättre land för alla som bor här.

Jobbpolitiken

Moderaterna säger att man är "vår tids arbetarparti". Arbete är viktigt för såväl individ som samhälle. För människor ger det större frihet och möjligheten att stå på egna ben. För samhället ger det resurser till välfärden.

Jobbpolitiken grundar sig på att:

  • det ska alltid löna sig bättre att arbeta än att försörjas genom bidrag. Man vill sänka skatten för alla, men allra mest för de som tjänar lite där skatter och bidrag annars gör att det lönar sig sämst att arbeta.
  • fler ska våga anställa, genom t.ex. sänkta arbetaravgifter
  • fler företag ska vilja starta, stanna och växa i Sverige, genom t.ex. skattereduktion för hemnära arbete

Välfärden

Man vill slå vakt om vår gemensamma välfärd och vill sätta kvalitet i välfärdens verksamhet före utbyggda bidragssystem. Resurser till detta ska säkras genom att fler arbetar och betalar skatt. Man menar att genom alliansens ansvarsfulla ekonomiska politik kan man nu satsa på skolan, vården, rättsväsendet och omsorgen av våra äldre.

En ansvarsfull politik

Moderaterna vill ta ett ansvar i världen och arbeta genom organisationer som EU och FN för att säkra såväl frihandel och öppenhet som utveckling och trygghet för fler människor och länder runt om i världen.

Moderaterna vill se långsiktig ekonomisk tillväxt med stabila statsfinanser och full sysselsättning. Man säger nej till ofinansierade utgiftslöften.

Miljön

Moderaterna säger att de är pådrivande när det gäller att nå internationella överenskommelser för att möta hotet om ett försämrat klimat. Man vill att miljöutsläpp ska kosta genom skatter och avgifter. Sverige utsläpp av växthusgaser ska upphöra 2050.

Brott

Moderaterna vill öka antalet poliser och ha hårdare straff för bl.a. misshandel, våldtäkt och kvinnofrids-kränkning. Man vill att polisen ska utreda fler brott av unga under 15 år.

Skolan

Alla barn ska kunna läsa, skriva och räkna när de slutar årskurs 3. Man satsar pengar på detta och på vidareutbildning av lärare. Lärare ska kunna beslagta t.ex. mobiltelefoner. Skolan ska kunna tvinga en mobbare att byta skola. Man vill ha betyg från årskurs 6 och i fler steg än G/VG/MVG.

 

Källor:

 

 

 


Anmäl
2010-06-14 20:09 #1 av: AndersE

För mig känns det som att Reinfeldt är väldigt målinriktad. Han skapade tidigt en bild av hur han ville moderaterna skulle utvecklas och har dels lyckats hålla en stadig kurs, dels haft förmågan att få med sig folk.

Egentligen tror jag Reinfeldt gjort det som Mona Sahlin sa att hon ville göra då hon tillträdde. Börja från början, tänka nytt, släppa gammalt och skapa en vision. Reinfeldt lyckades där Sahlin misslyckades.

Jag tror det delvis beror på personligheterna, men också på att valet 2002 var "tillräckligt" mycket katastrof för att skapa utrymme för "nytänket". Valet 2006 räckte tydligen inte för att Sahlin skulle få med sig hela sitt parti på att våga in på nya banor.

Jag har hört Reinfeldt beskriva det som att han vill att moderaterna ska ersätta socialdemokraterna som det "statsbärande" partiet, det största partiet som man betraktar som självklart att leda landet.

Intressant att tänka på då opinionsmätningar visar att moderaterna är klart störst i storstadsområden och även i hela landet i enstaka mätningar.

 

 


Anmäl
2010-06-14 20:13 #2 av: AndersE

I DN presenteras moderaterna så här - länk

 


Anmäl
2010-06-14 20:24 #3 av: AndersE

Fredrik Reinfeldt intervjuas i DN - länk

 


Anmäl
2010-06-15 17:51 #4 av: AndersE

#1 Det är intressant att se att det jag tog upp ovan även finns med i en ledare i Flamman!

"Allt detta är precis i linje med den moderata strategin. Ända sedan valsegern har de med subtila medel arbetat för att bli det statsbärande partiet. De har i varenda tv-inslag talat om ansvarstagande och stabilitet, de har tagit patent på varumärket Sverige ("Föregångslandet"-kampanjen, det varma talet om den svenska modellen). Samtidigt har de underminerat Mona Sahlins förtroende för att sköta statens finanser och påstått att de rödgröna står för något osäkert."

Läs ledaren i Flamman

 


Anmäl
2010-07-05 02:15 #5 av: AndersE

De flesta kommentarer är positiva till Reinfeldts insats ikväll.

Retorikkonsulten Martina Skowronska:

"- Så här bra har jag aldrig sett honom tidigare, det är stor skillnad, han måste ha fått ordentlig hjälp. Det fanns en bra balans mellan skämt och glimten i ögat och allvar.

Hur tolkar du hans kroppsspråk?

- Han upplevdes som väldigt säker. Kroppsspråket var avslappnat, han signalerade energi och självsäkerhet. Ett extra plus i kanten var att han inte hade något manus, han verkade tala från hjärtat."

Läs mer på svd.se

 

 


Anmäl
2010-08-12 22:56 #6 av: AndersE

På DN Debatt skriver Per Schlingmann om Moderaternas ambition och inriktning:

"Moderaterna är det parti som företräder allmänintresset och vi ska fortsätta utvecklas till att bli det samhällsbärande partiet i Sverige. Därför är "hela Sverige" ett centralt perspektiv i vår fortsatta utveckling. Det handlar om att vi som politisk kraft företräder och ser alla människor - inte bara våra egna sympatisörer och väljare."

Intressant. Länk till DN

 


Anmäl
2010-08-15 00:30 #7 av: AndersE

I dagens sommartal vid Slussen i Stockholm talade Reinfeldt åter om behovet av att sänka skatter.

Talet, Reinfeldt och Moderaterna analyseras intressant av Rapports Mats Knutson som menar att Reinfeldt nu ger sig in på en "avancerad politisk balansakt".

"Balansakten Reinfeldt nu försöker klara handlar om att både signalera moderata kärnfrågor och att samtidigt öppna upp för blockövergångar."

Och med blockövergångar menar han att (m) vill locka till sig (s)-väljare.

Läs Knutsons analys på sr.se - länk

 


Anmäl
2010-08-15 09:12 #8 av: AndersE

Reinfeldts tal kommenteras på ledarplats i DN. Man konstaterar att utrikesfrågorna saknas liksom miljön, men att det uppenbarligen "funkar"...

Länk till DN

 

 


Anmäl
2010-08-18 21:47 #9 av: AndersE

Jag lyssnade på Reinfeldts P1-intervju. En sak som slog mig var att han är väldigt skicklig och navigerade runt journalisternas minor...

Länk

 

 


Anmäl
2010-08-21 13:00 #10 av: AndersE

En som inte gillar Reinfeldt är Dala-Demokratens Göran Greider. Han skriver om Reinfeldts tal för några dagar sedan:

"Den insats han kommer att bli hågkommen för är att han startade en skattesänkarspiral i det svenska samhället, som till slut kommer att gå ut över den nödvändiga solidariteten. Massarbetslöshet och klimathot - allt underordnas visionen om sänkta skatter. Det vore tragiskt om svenska folket röstade fram denne man till statsministerposten."

Läs hela

 

 


Anmäl
2010-09-03 00:19 #11 av: AndersE

Jag såg inte riktigt hela intervjun med Reinfeldt ikväll. Missade lite i början och mer i slutet.

Det jag såg var rätt tråkigt. Jag tyckte inte intervjuarna gjorde alls så bra som innan. Rätt tråkig stämning och ointressanta frågor som man dessutom höll fast vid för länge.

Det kändes som om man missade många intressanta politikområden.

Ska försöka se resten senare...

 


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.