Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
12 Politiska partier

Socialdemokraterna

2010-06-07 01:09 #0 av: AndersE

Sjätte artikeln i Politiks serie handlar om vårt största parti - Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

Det som följer är en kortfattad beskrivning av Socialdemokraterna. Den som vill fördjupa sig hittar länken till partiets hemsida längst ner i artikeln.

Socialdemokraternas historia

Den 6 november 1881 höll August Palm det berömda talet i Malmö med rubriken "Hvad vilja socialdemokraterna?" I detta tal agiterades främst för en allmän och lik rösträtt. Vid denna tid hade enbart män rösträtt och den avgjordes av inkomst och förmögenhet. Resultatet var att bara fem procent av befolkningen hade rösträtt. Redan August Palm vände sig emot de idéer om en våldsam revolution som via Marx präglade många socialister. I stället förespråkade han en demokratisk socialism. Åtta år senare, 1889, bildades Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP. Fram till 1898 hade man även uppgiften att vara facklig centralorganisation. Då bildades LO och banden mellan dessa två har sedan dess varit nära och starka.

Hjalmar Branting blev år 1896 Sveriges förste socialdemokratiske riksdagsledamot. Han valdes in med hjälp av liberaler. Det första egna partiprogrammet antogs 1897. Branting fortsatte på Palms väg och menade att vägen framåt inte gick via revolution, utan via facklig-politisk samverkan och allmän rösträtt. År 1909 utbröt storstrejk som utvecklades till en kraftmätning mellan den socialdemokratiska arbetarrörelsen och arbetsgivarna men som slutade i nederlag för arbetarrörelsen. Såväl socialdemokraterna som fackföreningarna tappade i förtroende och LO:s medlemsantal halverades.

År 1911 skrev socialdemokraterna in kravet på republik i partiprogrammet. År 1914 var Sverige nära revolution. Socialdemokraterna motsatte sig en sådan. Läget dämpades då allmän rösträtt för män infördes, genom ett samarbete mellan socialdemokraterna och liberalerna. År 1917, som följd av en intern konflikt som handlade om valet mellan demokrati eller revolution, uteslöt den socialdemokratiska kongressen partiets vänsteropposition. Dessa bildade då Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, som sedan blev Sveriges kommunistiska parti.

Rosen.jpg

Den första regeringen där socialdemokratiska statsråd ingick var en koalitionsregering 1917 med Liberala samlingspartiet. Då statsministern Nils Edén avgick 1920, bildade socialdemokraterna för första gången ensam regering med Hjalmar Branting som statsminister. År 1921 införde allmän rösträtt för män och kvinnor.

Under hela 1920-talet debatterades socialiseringsfrågan inom socialdemokratiska partiet. År 1928 formulerade Per Albin Hansson socialdemokraternas vision om folkhemmet. År 1932 fick han bilda sin första regering som var en minoritetsregering genom samarbete med bondeförbundet, den så kallade kohandeln. Vid valet 1936 fick man hela 45,9 procent av rösterna och hade egen majoritet med SKP. Ändå valde man att bilda koalitionsregering med Bondeförbundet hellre än att stödja sig på kommunisterna. Denna regering genomförde flera reformer som bostadsbidrag för barnfamiljer, folktandvård, förebyggande mödravård samt statlig arbetsförmedling. Det blev även samförståndspolitik för arbetsmarknaden med ett s.k. Saltsjöbadsavtal mellan LO och SAF. När kriget bröt ut bildades en samlingsregering med samtliga partier utom kommunisterna. År 1940 fick (s) sin största valseger någonsin med 53,8 %, vilket dock minskade till 46,7 % 1944.

År 1946 avled Per Albin Hansson och ersattes av Tage Erlander. Under 1950-talet vann man en folkomröstning om tilläggspensionen. Även inom andra områden ökade nu statsmaktens roll. Frivilliga sjukkassor ersattes av allmän sjukförsäkring, fyra veckors semester, moderskapsförsäkring med mera och reformerna betalades med en progressiv skatteskala: ju högre inkomst desto högre andel av lönen betalas i skatt. På 60-talet ökade partiets intresse för internationella frågor. Vid valet 1968 fick (s) egen majoritet med 50,1 % av rösterna. Året därpå avgick Erlander och ersattes av Olof Palme.

Socialdemokraterna var positiva till kärnkraften och startade första kommersiella kärnkraftverket 1972. Det väckte intresset för miljöfrågor och centerpartiet kunde locka nya väljare vilket bidrog till att (s) 1976 förlorade regeringsmakten. Under 1970-talet utredde (s) möjligheten att införa löntagarfonder. Under denna tid skakade också IB-affären partiet. Under många år hade partiet aktivt motverkat kommunismen och deras önskan om en våldsam revolution. Efter Harrisburgolyckan svängde delar av partiet i synen på kärnkraft. I ett samarbete med Folkpartiet avtalades den största förändringen att av skattesystemet "den underbara natten" 1981 och trädde kraft 1983. Året därpå vann man åter regeringsmakten och införde 1983 kollektiva löntagarfonder.

År 1986 mördades Olof Palme och ersattes av Ingvar Carlsson. Året därpå avskaffades den fackliga kollektivanslutningen. År 1991 förlorade (s) regeringsmakten, men fick den åter 1994. För att hantera dåliga statsfinanser fick man göra stora neddragningar i de socialpolitiska systemen och samarbetade med centerpartiet för att få igenom detta. År 1996 avgick Ingvar Carlssons och ersattes av Göran Persson. Vid valet två år senare backade partiet, men höll sig kvar i makten via ett organiserat samarbete med (v) och (mp). År 2003 mördades utrikesministern Anna Lindh, som av många sågs som Göran Perssons efterträdare.

MoSa_LenaDahlström.jpg

Mona Sahlin, foto: Lena Dahlström

Vid valet 2006 gjorde (s) sitt sämsta val sedan 1914. De borgerliga under namnet "Allians för Sverige" fick majoritet och kunde bilda regering. Redan på valnatten förklarade Göran Persson att han skulle avgå och i januari 2007 ersattes han av Mona Sahlin som partiets första kvinnliga ordförande. I oktober 2008 deklarerade (s) och (mp) att de inledde ett samarbete inför valet 2010. Detta väckte missnöje inom (s), bl.a. hos LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. Ett par månader senare deklarerade (s), (v) och (mp) att de ville regera tillsammans.

s_v_mp.JPG

Socialdemokraternas politik

På sin hemsida lyfter (s) fram tre frågor som de viktigaste:

Framtidens jobb

Man säger att man vill skapa fler jobb, där målet är full sysselsättning, och stärka tillväxten. Delmålet är 80 % sysselsatta i åldersgruppen 20-64 år. Vägen dit ska gå genom:

  • investeringar i en grön omställning
  • utbildning
  • infrastruktur
  • ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Fler och växande företag vill (s) få genom att ge entreprenörer ökad trygghet, tillgång till riskkapital och sänkt skatt om man anställer arbetslösa unga.

Man betonar att forskning och utbildning är viktigt. Det ger kunskap och kreativitet och det möjliggör klassresor. Det är också bästa skyddet mot arbetslöshet. Därför vill man bygga ut högskolan och målet är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan de fyller 25 år.

Jobb vill man också skapa genom att:

  • anställa fler i skolan, vården och omsorgen
  • öka investeringar i infrastruktur
  • bygga fler bostäder, främst hyresrätter
  • satsa på miljöfordon, energiforskning och grön infrastruktur
  • utvidga ROT-avdraget för renoveringar av miljonprogramsområden

 

Rättvis Välfärd

Välfärden ska finansieras gemensamt, till alla efter behov. Man vill satsa en miljard för att höja och säkerställa kvaliteten i vården och införa en nationell kvalitetscertifiering för vård och omsorg.

För att fler ska nå kunskapsmålen i skolan vill (s) investera mer resurser.
Man vill minska antalet barn i familjer som går på socialbidrag med 50000 till år 2015. För det krävs fler jobb, höjda flerbarnstillägg och underhållsstöd för ensamstående föräldrar.

Unga

Man skyller det faktum att vi har bland Europas högsta ungdomsarbetslöshet på att Allianen avbröt utbyggnaden av högskolan. Själva föreslår man fler utbildningsplatser i komvux, yrkesutbildning och i högskolan. Man vill också se fler praktik- och traineeplatser.

Man vill sänka skatten för företag som anställer unga arbetslösa. Man menar att utbildning, arbete och bostad hör ihop och vill därför mer än fördubbla bostadsbyggandet, särskilt hyresrätter som unga har råd att bo i.

Källor:

 

 


Anmäl
2010-06-07 01:18 #1 av: AndersE

Det här blev en lång artikel och då har jag ändå plockat bort massor. Det var väldigt svårt att "komprimera" partiets historia. Det finns ju så mycket mer att berätta. Socialdemokraterna har en ställning i svensk 1900-talshistoria som de andra partierna inte kommer i närheten av.

 

 


Anmäl
2010-06-14 20:14 #2 av: AndersE

Så här presenteras (s) i DN - länk

 


Anmäl
2010-06-14 20:23 #3 av: AndersE

Mona Sahlin intervjuas i DN - länk

 


Anmäl
2010-07-08 11:06 #4 av: AndersE

Det är socialdemokraternas dag i Almedalen idag. Spännande!

 


Anmäl
2010-07-08 23:40 #5 av: AndersE

Här är Sahlins tal  - länk. Jag har inte själv hunnit lyssna än.

 


Anmäl
2010-07-09 01:19 #6 av: AndersE

Nu har jag lyssnat. Lite märkligt...

I början lät Sahlin nästan exakt som Maud Olofsson. Talade om sin mormor och talade om sina liberala värderingar. Valfrihet och individen i centrum. Lät helt sjukt i mina öron med hänsyn till hennes politik.

Sen övergick det till mer traditionell (s)-retorik. Handlade mycket om hur bra (s) var "förr i tiden". Det var också väldigt mycket "högerspöke". Kunde lika gärna varit valrörelsen 2002 eller 2006.

Hon t.o.m. lyfte fram gamla sossar i publiken - fru Palme och Jan Eliasson - och sade faktiskt "det var bättre förr"... Hon talade om Sydafrika under apartheid, om Olof Palme, om...

"Kamraterna" inom de rödgröna nämndes några gånger. Dock sades det märkligt lite om jobben, mer än i svepande termer.

 

 

 

 


Anmäl
2010-08-15 19:25 #7 av: AndersE

Idag höll Mona Sahlin sitt sommartal. Läs mer på svt.se

Kommentar från DN:s Henrik Brors (länk):

"- Sahlin ägnade huvuddelen av sitt tal åt att attackera de borgerliga och talade oväntat lite om den egna politiken."

 

Det börjar bli ett genomgående tema i denna valrörelse...

 


Anmäl
2010-08-15 21:04 #8 av: AndersE

Den som vill kan läsa Mona Sahlins sommartal som hon höll idag.

Länk till (s) hemsida

 


Anmäl
2010-08-19 22:32 #9 av: Mitralis

Lyssnade på Mona på torget idag. Gick på ICA och köpte en Toblerone och tänkte att Jo, hon får nog min röst den här gången ocksåGlad

Anmäl
2010-08-20 20:19 #10 av: AndersE

I dag har Socialdemokraterna hållit valupptakt i Stockholm.

Mona Sahlin fortsätter framställa valet som ett val mellan vitt och svart. Om de rödgröna vinner hamnar vi i himlen, annars i helvetet.

Länk till sr.se

 

 


Anmäl
2010-08-20 20:25 #11 av: Mitralis

#10 För somliga är det nog så...

Anmäl
2010-08-20 21:06 #12 av: Lisbeth3

Ja inte bara för somliga Reinfeldt varnar oss....? och inte bara han Jag kikade lite i lokaltidningen idag mycket varnande ord från alla håll och kanter :) Blev riktigt rädd...;)

Anmäl
2010-08-20 21:39 #13 av: AndersE

#11 Så är det ju alltid. Jag ifrågasätter ju om (s) strategi verkligen kan vara framgångsrik. Det jag hör från människor är att man uppfattar skillnaderna små. Det är helt enkelt svårt att välja block.

Om det nu är så att väldigt många som ser det så - då kan man ju undra om det inger trovärdighet att utmåla det som ett enkelt val mellan himmel och helvete?

Jag tror att Sahlin hoppas väcka trogna (s)-väljare som annars blir soffliggare. Men att hon samtidigt skrämmer bort aktiva väljare som faktiskt står och väger.

Jag kan känna igen detta från andra val. Om jag t.ex. står och väger mellan två olika diskmaskiner som jag tycker verka likvärdiga och en "säljare" försöker beskriva sin maskin som en "Rolls Royce" och konkurrentens som en "Lada" så blir jag misstänksam mot säljaren och hans produkt.

 


Anmäl
2010-08-21 00:49 #14 av: Mitralis

#13 Tycker inte att det är så stor skillnad på dej och Mona i det här fallet. Har inte sett dej skriva så vidare värst många oppositions positiva inlägg eller trådar och det är varningar här och där vad som kommer att hända om S vinnerFlört

Anmäl
2010-08-21 10:10 #15 av: AndersE

#14 Ska jag bli smickrad för att du jämställer mig med Mona Sahlin?

 


Anmäl
2010-08-25 13:08 #18 av: AndersE

Jag lyssnar på Mona Sahlin i P1-utfrågningen. Mycket bra frågor från reportrarna. Och jag tycker det hela blir mycket avslöjande.

Reportrarna visar tydligt på socialdemokratins märkliga prioriteringar. Hur man lägger stora summor skattepengar för att förbättra för väljargrupper där de flesta redan har det mycket bra medan man totalt nonchalerar andra grupper som har det mycket sämre. Sahlins svar på det här är hela tiden att det handlar om "principer". För mig blir slutsatsen att politik och ideologi får gå före människor.

Jag lyssnar vidare...

 


Anmäl
2010-08-25 13:22 #19 av: AndersE

Nu hör jag Sahlin tala om "allas rätt till heltid". När hon frågas om något så enkelt som att i handeln behövs personal när kunderna kommer och det blir inte heltid. Då blir svaret åter att det är principer och ideologi.

Total oförståelse för verkligheten...

 


Anmäl
2010-08-25 13:29 #20 av: AndersE

Nu ska det lagstiftas om personaltäthet i skolan. Politiker vet tydligen allt bäst...

 

 


Anmäl
2010-08-25 13:34 #21 av: AndersE

Färdiglyssnat. För mig var det nästan chockerande. Jag tyckte hon presenterade en ogenomtänkt politik med märkliga prioriteringar. En politik där politiker, principer och ideologi alltid har prioritet över en pragmatisk syn som istället kan ta hänsyn till företags och människors verklighet.

Jag hoppas verkligen jag inte nyss lyssnat till en blivande statsminister!

Och jag hoppas att någon som har en annan syn än jag också lyssnade på Sahlin och kanske kan ge en mer nyanserad bild av intervjun än jag mäktar med...

Flört

 


Anmäl
2010-08-25 13:42 #22 av: AndersE

Länk till utfrågningen. Där finns även länk till kommentarer av kända kommentatorer från olika läger.

 


Anmäl
2010-08-26 18:47 #23 av: AndersE

Ikväll är det alltså dags för Mona Sahlin att utfrågas i SvT - länk

I kommentarer jag hört anges att det är ett problem för Sahlin att de rödgrönas valmanifest ännu inte är klart. De senaste dagarna har problemen med samordning och överenskommelser inom de rödgröna blivit tydliga och det lär reportrarna utnyttja.

Det blir säkert intressant ikväll. Mycket viktigt för Sahlin att hon gör bra ifrån sig.

 

 


Anmäl
2010-08-26 23:28 #24 av: AndersE

Jag tycker nog att - totalt sett - Mona Sahlin gjorde en god insats. Reportrarna hade hittat några svaga punkter, men hon slingrade sig bra.

Jag skulle tro hon är nöjd med kvällen.

 


Anmäl