Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
12 Politiska partier

Miljöpartiet

2010-05-23 01:34 #0 av: AndersE

Första partiet att presenteras är Miljöpartiet

Det som följer är en kortfattad beskrivning av Miljöpartiet. Den som vill fördjupa sig hittar länken till partiets hemsida längst ner i artikeln.

Miljöpartiets historia:

Kärnkraftsomröstningen 1980 kan ses som en av orsakerna till att Miljöpartiet bildades 1981. Grunden fanns i en utbrytargrupp inom folkpartiet vars frontfigur var riksdagsmannen Per Gahrton.

Partiet nådde riksdagen första gången 1988. Man åkte ur följande riksdagsval men gjorde comeback 1994 och varit kvar sedan dess. Miljöpartiet har tidigare betecknat sig som blocklöst och har under åren samarbetar med såväl det borgerliga som det socialistiska blocket.

logo+symbol4-fa¦êrgmac.jpg

Under perioden 1998 till 2006 samarbetade Miljöpartiet med Social-demokraterna.

Fredrik Hjerling_04.jpg

Språkrören Peter Eriksson och Maria Wetterstrand
Fotograf: Fredrik Hjerling

Partiet leds sedan 2002 av de två språkrören Peter Eriksson och Maria Wetterstrand. Miljöpartiet är idag riksdagens minsta parti, men opinionstydningarna tyder på att riksdagsvalet 2010 kommer att bli en stor framgång.

Sedan december 2008 samarbetar partiet tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inför riksdagsvalet i Sverige 2010 som De rödgröna.

Fredrik Hjerling_01.jpg

Den rödgröna oppositionen
Fotograf: Fredrik Hjerling

Miljöpartiet

Man har sett sig som en motreaktion mot ensidigt politiskt blocktänkande. "Den gröna rörelsen vill förena frihet för individen med solidaritet." Man ser sig som ett alternativ till övriga partier; "De traditionella ideologierna är dåligt rustade att formulera och lösa dagens problem då de ofta bortser från naturens begränsningar, fördelningen av resurser mellan generationer, andra kännande varelser och människor på andra sidan jorden."

Miljöpartiet säger att deras politik baseras på tre solidariteter:

 

 • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
 • solidaritet med kommande generationer
 • solidaritet med världens alla människor

 

Från partiets hemsida hämtar jag följande om partiets ideologi och partiprogram:

IDEOLOGI

Alla människor har samma värde och likvärdiga, grundläggande rättigheter. Människor måste ges frihet att utifrån sina förutsättningar och möjligheter utvecklas till egna individer. Kulturell mångfald och olika livsval ska uppmuntras. Människans frihet att bestämma över sig själv ska bara begränsas av hänsyn till andra människors frihet och säkerhet, hänsyn till kommande generationers rätt till en god livsmiljö och hänsyn till andra kännande varelser.

DELTAGANDE DEMOKRATI

Människans förmåga att tänka annorlunda och bryta idéer mot varandra i ett fritt och jämlikt samspel är central i en deltagande demokrati.

EKOLOGISK INSIKT

Människan är en sårbar del av ett känsligt ekologiskt system där allt hänger samman. Försiktighetsprincipen innebär att vi måste hantera naturen med stor varsamhet och vara ödmjuka inför vår egen ofullständiga kunskap om alla dess samband. Vi människor måste ta ansvar för att förvalta jordens resurser i balans med naturen så att den biologiska mångfalden
bevaras. Vi anser att allt liv har ett värde i sig, oberoende av dess nytta för människan.

SOCIAL RÄTTVISA

Alla har samma rätt till en grundläggande social och materiell trygghet, en trygghet som ska ge goda förutsättningar att skapa sig ett meningsfullt liv. En god samhällsutveckling förutsätter trygga människor som vågar satsa och skapa. Samhället ska överbrygga ekonomiska klyftor och erbjuda utbildning som ger alla möjlighet att delta i demokratin och få ett meningsfullt arbete.

BARNETS RÄTTIGHETER

All samhällsplanering ska utgå från barnets bästa och FN:s barnkonvention.

KRETSLOPPSEKONOMI

Vi sätter den ekologiska balansen och människors och djurs välbefinnande före kortsiktig ekonomisk vinning. Ekonomisk utveckling måste ske inom naturens ramar, utan att människor slits ut. Vi anser därför att tillväxt i konventionell mening varken är möjlig eller eftersträvansvärd.

GLOBAL RÄTTVISA

Vi bejakar fritt kulturutbyte med möjlighet att arbeta och studera var man vill. Människor som behöver fly ska ha rätt till asyl. Vårt långsiktiga mål är att alla ska få bo och verka var helst i världen de önskar.

ICKEVÅLD

Vi tror på ickevåld som en metod för att hantera konflikter. ,,, Vi kräver en nationell och global nedrustning av alla militära vapen.

JÄMSTÄLLDHET OCH FEMINISM

Feminism betyder att vi insett samhällets rådande könsmaktsordning, och att vi vill förändra den. Vi vill arbeta för ekonomisk, social och politisk likställighet mellan kvinnor och män. Jämställdhet är när alla människor oavsett kön är fria att göra sina livsval utan att begränsas av könsnormerna.

DJURENS RÄTTIGHETER

I ett samhälle som respekterar och är solidariskt med djur har djuren rätt att få utlopp för sina naturliga beteenden och de slipper utsättas för lidande.

SJÄLVTILLIT OCH SJÄLVFÖRVALTNING

Småskalig, lokal och decentraliserad produktion måste öka på bekostnad av centralisering. ... Motmakten till en allt mer skenande globaliserad ekonomi ligger i ett starkt lokalsamhälle som producerar och konsumerar sina egna livsmedel.

FRIHET

Mänsklighetens mångfald är en del av samhällets drivkraft. Vi menar därför att människor måste vara fria att utvecklas utan att bli förtryckta av fördomar.

LÅNGSIKTIGHET

Ingen har rätt att rycka undan livsförutsättningarna för dem som kommer efter. Långsiktighet kräver stora förändringar av dagens system, liksom att individen tar ett personligt ansvar för sin livsstil.

 

Källor:

 • Artikel på Wikipedia
 • Miljöpartiets hemsida
 •  

   


  Anmäl
  2010-05-23 03:16 #1 av: AndersE

  Ett lite annorlunda men kul sätt att beskriva partiet finns här - länk

   


  Anmäl
  2010-05-23 11:52 #2 av: AndersE

  För mig var det intressant att läsa på miljöpartiets hemsida även om jag inte gått in i detalj. Jag tror inte jag är ensam om att vara ganska dåligt insatt i de olika partiernas grundideologi och partiprogram.

  Det syns tydligt att miljöpartiets rötter egentligen finns i borgerlig liberalism. Man betonar individen, frihet att välja och mångfald. I politiken har man också stått de borgerliga nära i sådana frågor vilket syns t.ex. att man varit drivande i friskolefrågor och att man varit på småföretagrares sida.

  Samtidigt finns det inslag som gör att de kan styckas stå nära motsatsen också, vänsterpartiet. Då tänker jag på sådant som nedrustning och hur man formulerar sig kring feminismen. Man använder påfallande ofta (s) favorituttryck solidaritet.

  Jag gissar att det finns en rätt stor spridning av åsikter inom partiet.

   

   


  Anmäl
  2010-05-23 13:17 #3 av: AndersE

  I valet 2010 fick (mp) 5,2 % av rösterna. I opinionsmätningarna ligger de nu någonstans 8 - 12 %. Det innebär att det enbart är (mp) ökning som gör att oppositionen ökat så att de i mätningarna är större än alliansen.

  De andra två partierna ligger kvar där de låg förra valet.

   

   


  Anmäl
  2010-05-23 22:37 #4 av: Maria

  I Göteborg är det inte självklart att miljöpartiet kommer att samarbeta med socialdemokraterna efter valet.

  Intressant om detta skulle ske på riksplanet.

  Länk

  /Maria

   

  Anmäl
  2010-05-23 22:44 #5 av: AndersE

  #4 På Wikipedia uppger man att i ca 15 kommuner samverkar mp med borgerliga partier.

  Det gör man också i region Skåne som sedan valet 2006 styrs av en koalition bestående av moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna samt miljöpartiet.

   

   


  Anmäl
  2010-05-23 22:46 #6 av: Maria

  Intressant, det kanske är en utveckling som kommer att sprida sig.

  /Maria

   

  Anmäl
  2010-05-24 10:06 #7 av: AndersE

  Även Göran Greider på Dala-Demokraten ser kluvenheten hos (mp):

  "Jag upplever det som kluvet i två halvor.
  Den ena påminner rätt mycket om vänsterpartister - det var dom som på kongressen röstade nej till att svensk trupp någonsin ska kunna stå under Nato-befäl. Den andra halvan är i grunden snarast borgerlig.
  Rentav litet brackig emellanåt, inte minst när det gäller den frostiga synen på fackföreningar."

  Resten av sin ledare ägnar han åt Maria Wetterstrand. Han anser att hon är teknokratisk och inte bryr sig om jämlikhet...

  Läs Greider

  Jag läste någonstans att (mp) kommer att vara hårt utsatt fram till valet. Det finns många partier - såväl till vänster som till höger - som tror de kan hämta gamla eller nya väljare därifrån.

   


  Anmäl
  2010-05-24 10:43 #8 av: kerstinjo

  Jag hörde på nyheterna i morse att MP minskat med 2,1% och nu hamnar under gränsen för att komma in i Riksdagen.

  Men det hinner hända mycket innan valet, för opinionssiffrorna, de som är statistiskt säkerställda, svänger mycket nu.

  Att MP samverkar med de borgerliga på flera ställen, bevisar bara att de kan vara vågbrytare vid kommande val.

  Anmäl
  2010-05-24 10:52 #9 av: AndersE

  #8 Det måste vara fel. Det parti som rasade med 2,1 % och hamnade under spärren var (sd).

  Miljöpartiet ökade till 10,9 % och har en betryggande marginal till spärren. Däremot ligger såväl (kd) som (v) nära gränsen.

   


  Anmäl
  2010-05-24 10:55 #10 av: kerstinjo

  #9 Att SD minskade till hälften uppfattade jag.

  Hm, blev det andra fel så får jag ursäkta mig med att jag var nyvaken och att inte kaffet var klart.

  Anmäl
  2010-05-25 22:13 #11 av: AndersE

  I morse var Peter Eriksson i TV-soffan.

  Han såg rätt trygg och självsäker ut tyckte jag, men svamlade en del när arbetstidsförkortningen kom upp. Som om han inte visste att småbarnsföräldrar redan har rätt att gå ner i arbetstid?

  Kul att han vågade vara så tydligt emot den förmögenhetsskatt som de röd-gröna för fram.

   

   


  Anmäl
  2010-06-01 23:39 #12 av: AndersE

  Testa dina kunskaper om miljöpartiet

  Länk till DN

  (Jag fick 4 rätt...)

   


  Anmäl
  2010-06-02 00:06 #13 av: kerstinjo

  Tack för länken, den var riktigt rolig att läsa.Skrattande

  Anmäl
  2010-06-14 20:18 #14 av: AndersE

  Miljöpartiet enligt DN - länk

   


  Anmäl
  2010-06-14 20:21 #15 av: AndersE

  Intervju med Maria Wetterstrand i DN - länk

   


  Anmäl
  2010-06-15 19:25 #16 av: himlen

  Hej!

  Ja själv är jag ju miljöpartist tycker bara en sak är tråkig Alliansen skrev igår i Aftonbladet att dom ska krossa Maria Wetterstrand, vårt parti har den enda rätta miljöpolitiken och jag tycker deta är viktigt med tanke på att jorden blir mer och mer förstörd / Himlen

  Anmäl
  2010-06-15 19:31 #17 av: AndersE

  #16 Jag förmodar att du har en källa till att alliansen skrivit så? Var i Aftonbladet stod det och vilken dag?

   

   


  Anmäl
  2010-06-15 19:37 #18 av: AndersE

  #16 Jag gissar att du hämtat din uppgift härifrån - länk - och härifrån - länk?

  I så fall kan jag konstatera att du har helt fel. Du kan ju inte tro att kvällstidningar skriver något som är sant. Det de har gjort är att hämta uppgifter ur en bok skriven av en frilansjournalist.

  Det är alltså inte sant.

   


  Anmäl
  2010-06-15 19:39 #19 av: himlen

  Hej!

  Om du går in på Aftonbladet.se Anders  från igår alltså så står det klart och tydligt en del journalister har också  sagt vad dom tycker om det hela, det var min man som uppmärksammande mig på det igår.men läs gårdagens AF så kan du se, Ps jag läste idag på nätet och hittade hela artikeln det blir visst en bok ev det hela också om jag inte läst fel, artikeln heter "krosaa Wetterstran" dom säger tom gå inte på Mona Sahlin utan ta Wetterstrand

  Anmäl
  2010-06-15 19:40 #20 av: AndersE

  Reinfeldt tillbakavisar hela saken, vilket man kan läsa i DN - länk.

  "Statsminister Fredrik Reinfeldt avvisar uppgifter i en ny bok om att Moderaternas partiledning har en särskild plan för att angripa Miljöpartiets populära språkrör Maria Wetterstrand."

   


  Anmäl
  2010-07-10 10:35 #21 av: AndersE

  Sista partiet ut i Almedalen är Miljöpartiet - mycket intressant!

   


  Anmäl
  2010-07-10 23:40 #22 av: AndersE

  Två tal i ett - länk

  Jag ska titta nu...

   


  Anmäl
  2010-07-11 01:00 #23 av: AndersE

  Nu har jag lyssnat.

  Maria Wetterstrand började med någon liknelse från fotbolls-VM -94. Rätt trygg och självsäker började hon sen prata om miljön, globalt. Bra, men lite självklart. Hon väldigt talade också lite om att ställa krav på myndigheter som  var helt OK.

  Sen kom Peter Eriksson upp på scen. Han började med Östersjön och så vill han bygga järnväg och vackrare städer. Han vill ha mer ROT (fast mindre RUT förmodar jag, dvs mer subventionerade jobb åt män, men färre åt kvinnor?).

  Han menade att till skillnad från (kd) och Hägglund som vill låta människor bestämma mer så vill (mp) ha mer politik, dvs politikermakt. Här lät han förvånansvärt röd ett tag...

  Sen kom skolan och han erkände att de böjt sig för (s) i betygsfrågan och att de inte tror på det som de tvingas företräda som "rödgröna", men han hoppades att (s) så småningom skulle inse att (mp) har rätt... Modigt att så tydligt deklarera att man vikit sig för något man inte tror på.

  Jag tror han kritiserade Maud Olofsson för att hon inte passade på att köpa några fordonsindustrier, men jag är inte säker... Sen kritiserade han Åsa Torstensson för att hon inte lät bygga järnvägsspår mitt i smällkalla vintern. Där hängde jag inte heller riktigt med. Torstensson agerade för att röja snö, men Eriksson tyckte hon skulle byggt nya spår istället. Hmmm... Sen skulle Odell tagit över ansvaret för fastighetsbeståndet från fastighetsägarna. Då blev Eriksson ett tag så röd att det gröna helt upphörde. Därefter var det Borg som bytte högkonjunktur mot finanskris. Nu började jag undra om han fått värmeslag. Eriksson sällade sig sen i den inhemska rödgröna klagomur som anser att alliansen totalt misslyckats i hanterandet av finanskrisen. Applåderna som följde var minst sagt matta... Eriksson menar att alliansen haft fyra busenkla år att regera i men misslyckats med allt.

  Sen kom en innehållslös harang om att (mp) är bra och tillsammans med "några andra" (jo, han nämnde inte sina rödgröna samrabetspartners vid namn ens) ska allt bli bättre, så där i största allmänhet...

  ---

  Jag måste säga att jag blev besviken. Jag hade höga förväntningar men det här var rätt tomt. Maria Wetterstrand har ju utsrålning och säkerhet, men jag undrade om Peter Eriksson alls trivdes i sin situation.

  Kan knappt tänka mig att detta tal gav några nya väljare.

   


  Anmäl
  2010-07-11 01:09 #24 av: AndersE

  Retorikkonsulten var mer imponerad än jag...

  Länk till svd.se

   

   


  Anmäl
  2010-07-11 01:23 #25 av: AndersE

  Fast några andra retorikexperter var lika besvikna som jag...

  Länk till tv4.se

   

   


  Anmäl
  2010-07-28 16:12 #26 av: AndersE

  Miljöpartiet är det mest "otrogna" partiet skriver svt.se. Det handlar då om att man kommunalt lika gärna kan samarbeta med de borgerliga som med de socialistiska partierna.

  Ett skäl som anges är att det är lättare att samarbeta med de borgerliga partierna eftersom de är vana att kompromissa. Socialdemokraterna är vana vid att kunna diktera villkor.

  Läs mer på svt.se

  I en annan artikel på svt.se tror man att det kan bli annorlunda efter nästa val. Efter förra valet var (mp) mer obundna. Nu har man ju gått in i ett mer organiserat samarbete på vänsterkanten och det kan påverka samverkansmöjligheterna även i kommunerna.

  "Eftersom årets val är det första med två tydliga politiska block kan det även betyda en förändring av de politiska samarbetena ute i kommunerna i framtiden.
  -Miljöpartiet är i en ny situation. När man gjorde upp efter valet 2006, med alliansen lokalt, då hade man inte det avtalet vi har på riksplanet idag om en koalitionsregering, säger Anders Sandstedt."

  Läs mer på svt.se

  Det är ju inte bara kommunalt detta gäller. Region Skåne styrs av de borgerliga och (mp) tillsammans. Kan också bli annorluna efter valet?

  En intressant fråga är hur detta påverkar väljarna? "Flyr" de borgerliga miljöpartisterna partiet? Blir socialister mer benägna att rösta på (mp)? Ser det olika ut i valen för riksdag, landsting/region och kommun?

   

   


  Anmäl
  2010-07-28 16:56 #27 av: himlen

  Hej!

  Vi Miljöpartister är varken borgerliga eller vänster vi går rakt fram / Himlen

  Anmäl
  2010-07-28 17:07 #28 av: AndersE

  #27 Det stämmer ju inte. I detta riksdagsval är (mp) en del av ett vänsteralternativ.

  Det som lyftes upp nu (#26) är om detta tydliga ställningstagande kommer att påverka situationen för (mp) även i landsting och kommuner. Det ska bli intressant att se.

   

   


  Anmäl
  2010-07-28 17:28 #29 av: himlen

  Hej!

  Om du såg på tv igår så kunde du se att vi kan samarbeta  med både borgare och vänster, vi är inte bundna till något visst block, Miljöparitet har i många kommuner runt om i landet tom samarbetat med moderatenra / Himlen

  Anmäl
  2010-07-28 18:41 #30 av: blombuketten

  #29. Tja, i vissa kommuner har C samarbetat med S, så det tycker jag inte säger något. Att säga att man lika väl kan vara på ena sidan som den andra, och ändå ställa upp i ett val där man tillhör ett vänsterblock säger väl, i sig, en hel del.

  Anmäl
  2010-07-28 18:55 #31 av: AndersE

  #29 "...vi är inte bundna till något visst block..."

  Hallå, du utger dig för att vara representant för (mp) och har inte noterat att de ingår i ett vänsteregeringsalternativ!?

  #30 Jo, i artikeln kommer (c) som "tvåa" bland "otrogna partier". Dessa två partier (s+c) har ju en rätt lång historia av samarbete i riksdagen.

  Dock tror jag ändå alla uppfattar (c) som ett tydligt borgerligt parti.

  Däremot har ju (mp) historiskt varit uttalat blocklösa, men efterhand tydligare och tydligare glidit åt vänster.Så sent som efter valet 2002 diskuterade man ju regeringssamarbete med båda blocken.

  Inför detta val är det ju helt nytt att man redan innan valet totalt binder upp sig. Jag tycker det är intressant att se om/hur det påverkar partiet på landstings/region- och på kommunal nivå.

   

   


  Anmäl
  2010-07-28 19:01 #32 av: himlen

  Hej!

  Du jag är en helt vanlig medlem i Miljöpartiet och om du  såg nyhterna för några dagar sen såg kunde du faktiskt se att vi har samarbeta mend flera partier över blockgränserna, vi sitter inte fast i något speciellt parti utan vi kan samarbeta med både vänstern men ÄVEN med högern / Himlen

  Anmäl
  2010-07-28 19:03 #33 av: Maria

  #32 Jag är också miljöpartist men är medveten om att en röst på dem blir en röst på det rödgröna alternativet detta val.

  /Maria

   

  Anmäl
  2010-07-28 19:12 #34 av: himlen

  Hej!

  Det är klart det blir men röstar du på MP så  röstar du ju också på den valplattform dom ställer upp med till valet, det är ju knappast en röst på Sahlin eller kommunistOhly / Himlen

  Anmäl
  2010-07-28 19:14 #35 av: Maria

  Det blir det ju automatiskt.

  Wetterstrand lär ju inte bli stadsministerFlört

  /Maria

   

  Anmäl
  2010-07-28 19:16 #36 av: himlen

  Hej!

  Nej knappast och inte Sahlin heller för henne har jag aldrig gillat, jag hoppas verkligne inte Ohly får ministerpost det vore bedrövligt i så fall, när jag röstar på Miljöpartiet så röstar jag på deras valmanifest och inget anant att dom sen jobbar ihop med sossar och vänstern kan jag bara beklaga/ Himlen

  Anmäl
  2010-07-28 19:20 #37 av: Maria

  Det är väl bra att ha det med i beräkningen för det du målar upp är ett tänkbart scenario.

  /Maria

   

  Anmäl
  2010-07-28 19:32 #38 av: himlen

  Hej!

  Hur menar du? / Himlen

  Anmäl
  2010-07-28 19:46 #39 av: Maria

  #38 Du skriver "knappast inte Sahlin heller för henne har jag aldrig gillat"

  Tror du att någon bryr sig om vad du gillar?Flört Det är väl snarare stor risk att Sahlin blir stadsminister.

  /Maria

   

  Anmäl
  2010-07-28 19:50 #40 av: himlen

  Hej!

  Du Sahlin har just nu alla siffror emot sig tom sossar som hellre ser Reinfeldt som statsminister än Sahlin, ja vinner dom rödgröna valet så kanske hon lbir statsminsinter men det bryr jag mig inte om / Himlen PS Det är inte många som gillar Sahlin det har alla mätningar visat

  Anmäl
  2010-07-28 19:53 #41 av: Maria

  #40 Det har jag inte sagt emot. Jag bara påpekar att det förmodligen lutar åt Sahlin som stadsminister om de rödgröna vinner.

   

  /Maria

   

  Anmäl
  2010-07-28 20:15 #42 av: himlen

  Hej!

  Tragiskt om hon blir statsminister kanske tom blir omval för så impopulär som hon ändå är tror jag knappast majoriteten av svenska folket vill se henne som statsminister, men jag ser gärna Peter eller Maria som statsminister jag träffade Maria för något år sedan i Södertälje hon är hur trevlig som helst, dessutom bor vi nästan grannar, vi bor knappt en mil ifrån varandra / Himlen

  Anmäl
  2010-07-29 00:49 #43 av: blombuketten

  #42. Ja alltså, om nu de Rödgröna skulle vinna valet så faller det sig nog rätt naturligt att Sahlin kommer bli statsminister, oavsett om du gillar henne eller inte. Dessutom så kommer ju Ohly få någon typ av ministerpost eftersom han och hans parti är en del av de Rödgröna. Faller sig också naturligt. Lika för Mp. Ungefär som Alliansen idag.

  #31. Ja, där håller jag med om C. De är ett borgeligt parti. Det var mest för att poängtera till Himlen att även C (som är borgeliga) samarbetar med S eftersom hon påpekade att Mp samarbetat med M som om det skulle menas att Mp idag inte lutar åt vänster, fast de är med i de Rödgröna blocket. En röst på Mp är ju en röst på de Rödgröna, hur man än vrider och vänder på saken Glad.

  Anmäl
  2010-07-29 18:16 #44 av: AndersE

  En röst på (mp) i årets val är naturligtvis också en röst på det rödgröna regeringsalternativet. Skulle det alternativet vinna valet kan man ju helt självklart utgå ifrån att Mona Sahlin blir statsminister samt att Ohly får en ministerpost.

  Sen är det ju självklart så att ju större (mp) blir i ett sådant alternativ desto större påverkan får de på politiken.

   

   


  Anmäl
  2010-07-29 18:34 #45 av: himlen

  Hej!

  Miljöpartiet är idag ett av sveriges största, tyvärr kan Ohly få ministerpost / Himlen

  Anmäl
  2010-08-15 09:46 #46 av: AndersE

  Ett exempel på att (mp) är mindre blockbundna än andra.

  Länk till f.d. miljöpartister i Botkyrka

  Det här har uppmärksammats på många håll. Botkyrka är nämligen Maria Wetterstrands hemkommun!

  Ledaren för "utbrytarna" skriver på sin blogg:

  "Jag arbetar med och träffar många sympatiska, kompetenta och miljöintresserade personer från Alliansen, som till skillnad från vissa rödgröna, lever som de lär. Dessutom är många betydligt mer ödmjuka och lättare att planera och samverka tillsammans med vilket leder till att de/vi åstadkommer mer grön politik än de andra.

  De rödgröna pratar och lovar mycket, ja, men arbetet går trögt och långsamt."

   

   


  Anmäl
  2010-08-23 00:39 #47 av: AndersE

  Intervju med Wetterstrand på svd.se - länk

   


  Anmäl
  2010-08-23 22:54 #48 av: AndersE

  Jag lyssnar på morgonintervjun med Peter Eriksson på P1.

  Han har en lite egen stil som jag tycker är rätt sympatisk, resonerar sig lite långsamt till svaren, är sällan tvärsäker.

  När det kom till förmögenhetsskatten blev det dock väl vingligt. Mellan raderna anar jag att (mp) har en sund inställning till skatten men att spännvidden inom de rödgröna verkar gigantisk. Och som väljare får vi inte veta något om denna skatt - en skatt som de rödgröna säger ska ge 4 miljarder. Men varken de rödgröna eller vi väljare vet vem som ska betala eller hur...

  Länk till intervjun med Peter Eriksson

   


  Anmäl
  2010-08-24 00:28 #49 av: AndersE

  Kommentar till dagens intervju av SR:s Inger Arenander:

  "Miljöpartiet löper risken att göra de gamla sympatisörerna besvikna genom uppgörelser i kärnfrågor i oppositionssamarbetet.

  Peter Erikssons pragmatiska beredskap att jämka den egna politiken för att Miljöpartiet ska kunna ingå i en regeringskoalition med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet blev tydlig..."

  "Om de rödgröna skulle förlora valet, är det inte givet att samarbetet fortsätter efter valet, sa Peter Eriksson i dag."

  "För de nuvarande språkrören kan det vara svårt att trovärdigt skifta samarbetspartners. Nya språkrör väljer själva hur de vill arbeta, markerade Eriksson i dag."

  Läs hela på sr.se

   


  Anmäl
  2010-08-24 15:24 #50 av: AndersE

  Kommentar i Sydsvenskans ledare:

  "...MP vill helt enkelt inte ta i så att dess förslag sticker ut och blir grönt trovärdiga

  Så har en samling världsförbättrare blivit ett vanligt parti med det politisk möjliga som riktmärke.

  Fast visst hade väljarna varit värda lite tydligare besked..."

  Länk till Sydsvenskan

   


  Anmäl
  2010-08-28 12:56 #51 av: AndersE

  I likhet med vänsterpartiet anger miljöpartiet att det största nederlaget i det rödgröna samarbetet är betyg i skolan.

  Länk till intervju i HD

   

   

   


  Anmäl
  2010-09-09 14:49 #52 av: AndersE

  Ikväll är det dags för Maria Wetterstrand att bli utfrågad i SVT1.

  Det spekuleras just nu mycket kring miljöpartiet och dess möjliga roll i ett möjligt besvärligt parlamentariskt läge efter valet. Några tror t.o.m. att (mp) ligger avsiktligt lite lågt nu för att kunna agera fritt efter den 19:e.

  Det blir alltså extra intressant ikväll!

   


  Anmäl
  2010-09-09 15:14 #53 av: himlen

  Hej!

  Maria är toppen jag har träffat henne nästa Lördag dagen innan valet ska vi träffas i Stockholm, om du läser detta Maria kör hårt Mvh Himlen MP

  Anmäl
  2010-09-09 22:53 #54 av: [Franko]

  Såg tvärt på svt Maria Wetterstrand-utfrågningen . Fasen så jobbiga programledare!

  Anmäl

  Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.