2012-03-08 12:32 #0 av: Mitralis

Internationella kvinnodagen instiftades på initiativ av den kända socialisten Clara Zetkin. Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen.

Tankar på en internationell kvinnodag uppkom i början av 1900-talet. Den 28 februari 1909 förklarade det Amerikanska socialistpartiet att man skulle fira en nationell kvinnodag.

Tanken på en kvinnodag spred sig och 1910 anordnade andra internationalen den första internationella kvinnokonferensen iFolkets hus, den byggnad som sedermera blivit känd som Ungdomshuset, i Köpenhamn. På detta möte föreslogs en internationell kvinnodag för att hedra kvinnorörelsen och för att främja kampen för kvinnors rösträtt. Detta skedde på ett initiativ av den kända socialisten Clara Zetkin.

Vid Förenta Nationernas första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 togs initiativ till att införa en gemensam kvinnodag. FN:s generalförsamling beslutade sedan om detta i en resolution 1977. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.
I och med FN:s ”erkännande” kan man säga att den internationella kvinnodagen ändrades från att ha varit en socialistisk kampdag till en opolitisk högtidsdag, men hur man firar den varierar mycket mellan olika länder. På flera håll har den mist sin politiska innebörd och istället blivit en dag då män uppmärksammar eller uttrycker sin kärlek till kvinnan, i samma anda som mors dag eller alla hjärtans dag. I andra länder har dagen kvar sin politiska prägel då man fokuserar på kvinnors kamp för lika rättigheter och på den ojämställdhet som råder i samhället.

File:Zetkin luxemburg1910.jpg

Källa text och bild: Wikipedia