Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur

Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
60 Utrikes / EU

CIA Dispatch 1035-960

2016-02-10 14:02 #0 av: Huygens

Under 1950- och 1960-talen kom USAs politiska och miltära ledare att ifrågasättas i media. Dom impopulära Korea- och Vietnamkrigen plågade folket. USAs inrikes- och försvarsministerium var bekymrat. Kulmen nåddes när FBIs officiella historia om Kennedymordet kollapsade. CIA gavs därför som arbetsuppgift att skapa motmedlet, dokumentet Dispatch 1035-960, riktat mot det amerikanska folket.


(Fotot är public domain, beskuret, originalet finns här, beskrivning: Bild från president Kennedys 45:e födelsedag på Madison Square Garden i New York, datum 1962-05-19, från vänster till höger: Robert Kennedy, Marilyn Monroe och John F Kennedy, alla mördade på 1960-talet)

.

(Denna artikel är lång.)

CIAs Dispatch 1035-960, är ett hemligstämplat dokument som via Pentagon, år 1967 upprättades av CIA, ibland även kallat Document 1035-960 eller bara
Dispatch 1035.

.

CIAs Dispatch 1035 beskriver i detalj hur USAs media ska användas för att smutskasta enskilda personer, som öppet vågar ifrågasätta amerikanska myndigheters påståenden eller smutskasta vittnesmål som motsäger myndighetspåståenden.

Dispatch 1035 instruerar CIA-agenter och säkerhetspersonal, hur dom ska manipulera och förmå media att genomföra personangrepp. I första hand uppmuntras CIA-agenterna och CIA-marionetter att utnyttja media som redan är lojala mot myndigheter.

Innan vi granskar Dispatch 1035, låt oss kort se på USAs historia.

.

USAs moderna historia

Före och under Första Världskriget kunde USAs politiker och industriledare ofta göra som dom ville. Media ifrågasatte litet eller intet.

På 1920- och 1930-talen genomled USAs folk en rad svårigheter; ökad organiserad brottslighet, börskrasch, depression, tvångsstyrning genom FED och F Roosevelts New Deals samt ett politikerstyre som ofta klarade sej från att ifrågasättas. Men det uppstod en viss ändring i media efter Andra Världskriget.

Några TV-kanaler och en del tidningar i USA började gradvis ifrågasätta politikernas officiella påståenden under 1950- och 1960-talen. Journalismen utvecklades. Även vissa enskilda högt uppsatta amerikanska politiker kunde ibland ifrågasätta situationer i USA.

Ett sådant exempel är President Eisenhower, som i sitt avskedstal år 1961, ungefär sa: "Se upp för det militärindustriella komplexet. Felaktigt placerad makt kan hota frihet och demokrati."

Fram mot 1990-talet gick medias utveckling i negativ riktning då oberoende nyhetsredaktioner köptes upp eller konkurrerades ut. Idag finns bara 5 stora nationella mediabolag kvar (ABC, CBS, CNN, NBC, FOX) samt nyhetsbyråerna AP, Reuters och Bloomberg.

Resultatet har blivit likriktade nyheter.

.

Mordet på president Kennedy

Den 22 november 1963 mördades president Kennedy på Dealey Plaza i Dallas, Texas.

Uppmärksamheten från media var enorm och ganska snart upplevde delar av allmänheten att FBI misslyckats upprätthålla en sammanhängande lögn kring Kennedymordet.

Normalt sett brukade den här typen av händelse tystas ner och säkerhetstjänsten genomför därefter sk whitewash via myndighetslojal media. Det engelska ordet whitewash låter sej inte direkt översättas till svenska, men kan tolkas som en blandning av att "rentvå", "måla över" och av att "mörklägga" en händelse.

.

Problemet med Kennedymordet var att det på alla möjliga nivåer fanns personer som hade kunskaper, som var besvärande för FBI, CIA och USAs militära, politiska och industriella ledare. Och vissa av dessa personerna tog kontakt med lokalpolisen eller med media.

Den intensiva mediabevakningen av Kennedymordet gjorde också att en rad inkonsistenta myndighetspåståenden vädrades till allmän beskådan.

När sedan den ena personen efter den andra dog under våldsamma former eller begick självmord med ovanliga metoder och dessa personerna dessutom hade kopplingar till president Kennedy eller hade kopplingar till omständigheter relaterade till själva mordet på Kennedy, blev den naiva metoden med whitewash allt svårare att genomföra för myndigheterna.

Marilyn Monroe mördades redan 1962, året innan president Kennedy. Officiellt är dödsorsaken något oklar för Marilyn Monroe. Faktum är att personer med koppling till Kennedy dog under konstiga omständigheter ända in på 1990-talet. Vissa bedömare anser att mellan 150-200 personer dött på underliga sätt, med koppling till Kennedymordet.

.

CIA-chefen Colby

Vi har exemplet med den åldersstigna fd CIA-chefen William Colby, som år 1996 försvann på en kanotfärd i Potomacfloden. Ett sökpådrag med skallgång och polishundar gjordes både på land och vatten, Colby hade ju varit en viktig person för USA. Kanoten återfanns 400 m från Colbys hus. Colby gick inte att hitta.

10 dagar passerade och plötsligt hittades Colby vid platsen där kanoten påträffats, 400 m från hans hus, liggande i vattenbrynet. Misstankarna är att Colby kidnappats, förhörts och sedan dumpats i samband med läckt information från den tredje Kennedymordkommission; ARRB/ARCA. Colby hade varit djupt inblandad i Operation Gladio, tortyr- och terrorprogrammet Operation Phoenix samt Vietnamkriget.

Året därpå, 1997, fattades beslutet att släppa huvuddokumentet till Operation Northwoods.

Noterbart är också att Colby är en av dom få CIA-cheferna som öppet pratat om Familjejuvelerna. Kanske ville någon säkerställa att Colby inte golat?

.

Desinformation

En säkerhetstjänsts främsta uppgift är inte nödvändigtvis att utföra spioneri. Den främsta uppgiften kan vara att tillhandahålla desinformation åt fienden. Men när desinformationen istället tillhandahålls åt den egna befolkningen, vem är då fienden och vem är det som säkerhetstjänsten skyddar?

.

Resultatet av all mediauppmärksamhet på 1960-talet var i alla fall att USAs militär stod upp till näsan i anklagelser av att ha mördat president Kennedy.

USAs ledande politiker gav därför CIA ett jobb; dokumentet Dispatch 1035-960 skulle upprättades år 1967. Delar av CIA-dokumentet var ej belagt med hemlighetsstämpel och kunde därför distribueras till CIAs lojala marionetter på TV-stationer, nyhetredaktioner och dagstidningar.

Ganska snart började misstankar uppstå hos övrig media att CIA ägnade sej åt fulspel. Systerorganisationen FBI hade redan blivit anklagad för att ha mördat ett antal människorättsaktivister och svarta medborgarrättskämpar genom det som senare kom att avslöjades som COINTELPRO. FBI hade rekryterat rasistisk lokalpolis i större amerikanska städer, som sedan på uppdrag av FBI mördade svarta politiska opinionsbildare.

Det fanns även anklagelser på 1960-talet att USAs militär ägnade sej åt olagliga människoexperiment, där civila ovetande fick äta eller gavs injektioner med dödliga doser radioaktivt material eller nervgift.

Senare skulle det visa sej att CIA även ägnat sej åt olagliga mentala människoexperiment, där även barn fick fungera som försökskaniner i MKULTRA.

Ingen toppchef, ingen toppolitiker och inget högt militärt befäl har ställts till svars för FBIs och CIAs brott mot den egna befolkningen.

.

CIA Dispatch 1035 metoder

Summa summarum, USAs myndigheter, politiker, militär, FBI och CIA hade så mycket smuts under naglarna att det räckte till att bygga en medelstor kälkbacke. Dispatch 1035 sågs av Pentagon som ett absolut måste för att upprätthålla myndighetslögnerna. Fr a var det Warrenkommissionsrapporten som skulle skyddas. (Funkar inte länken, sök på "dispatch  1035 960".)

Några direktiv i CIAs Dispatch 1035 som gavs till CIA-agenter år 1967:

- Undvik att diskutera sakfrågan.
- Smutskasta meningsmotståndaren.
- Använd avledande metoder.

- Kalla meningsmotståndaren för "conspiracy theorist".
- Hävda att meningsmotståndaren är politiskt motiverad.
- Hävda att meningsmotståndaren är ekonomiskt motiverad.
- Hävda att meningsmotståndaren drivs av intellektuell högfärd.
- Peka på meningsmotståndarens personliga svagheter.

- Klumpa samman all fakta till en "conspiracy theory".
- Hävda att "storskaliga konspirationer" inte kan döljas i USA.
- Var ospecifik med fakta. Undvik nämna vilken fakta du avser.
- Hävda att fakta kan förklaras av "naturliga skäl".
- Hävda att "inga nya fakta" framkommit.

- Skapa avstånd mellan meningsmotståndaren och läsaren.
- Hävda att meningsmotståndarens tänker förhastat.
- Hävda att meningsmotståndaren övervärderat fakta.
- Hävda att meningsmotståndaren fokuserat på viss fakta.
- Hävda att meningsmotståndaren ignorerat fakta.
- Hävda att meningsmotståndarens idéer är hemmagjorda.
- Hävda att meningsmotståndaren ägnar sej åt ansvarslös spekulation.
- Hävda att meningsmotståndarens är känslomässigt bunden till sina idéer.
- Hävda att meningsmotståndaren har brist på respekt.

- Hävda att ögonvittnens iakttagelser är opålitliga.
- Peka alltid tillbaks på officiella myndighetsrapporter.
- Använd marionetter som angriper meningsmotståndaren.

- Kontakta vänligt sinnad politisk elit och förankra din åsikt.
- Kontakta journalister och etablera vänskapsband.

.

Vissa av metoderna i Dispatch 1035 är som hämtade ur Jantelagen. Du ska inte tro att du är något.

Dispatch 1035 anger dessutom att metoderna som ska tillämpas avser att stoppa spridning av kritiskta idéer till andra länder. Två uttryck används i Dispatch 1035:

conspiracy theory
conspiracy theorist

Noterbart är att det engelska uttrycket conspiracy theory var ovanligt år 1967. Visserligen finns det exempel på uttrycket conspiracy theory redan 1870, men det var inte speciellt vanligt bland USAs normalbefolkning. Dispatch 1035 anger att uttrycken conspiracy theory (-ies) (konspirationsteori / konspirationsteorier) ska upprepas på ett sådant sätt att uttrycken till slut kommer att upplevas som nedsättande av normalbefolkningen.

.

Vasaloppsteoretiker

Ett nytt uttryck som CIA skapade och som inte fanns i det engelska språket, var konspirationsteoretiker, eng. conspiracy theorist. Orsaken till att Dispatch 1035 ville etablera uttrycket conspiracy theorist i engelska språket, var att uttrycket angrep person och inte sak. CIA kunde därmed använda Dispatch 1035 för att flytta sakfrågan till att bli ett personangrepp.

Uttrycket "conspiracy theorist" existerade inte alls i det engelska språket före år 1967, lika lite som svenska språket har ord som:

vasaloppsteoretiker
hamsterteoretiker
badrumsteoretiker

Visst, du kan säkert vara en vasaloppsexpert, men vem har hört talas om en vasaloppsteoretiker? Vad är det? Är det en person som hyser olika typer av teorier om Vasaloppet, dess uppkomst eller hur man åker loppet fortast?

Och vad är en hamsterteoretiker? Är det en person som inte vill veta något säkert om hamstrar, utan bara vill hålla sej på en teoretisk nivå? Är en hamsterteoretiker nästan en motsats till en hamsterexpert?

Och vad är en badrumsteoretiker?

.

Faktum är att när CIA 1967 hittade på uttrycket "conspiracy theorist", kan CIA ha haft mer långtgående planer. Vid denna tidpunkt spärrade Sovjet in politiska fångar på mentalsjukhus och CIA kan ha sneglat på Sovjets metod att ta hand om kritiska personer.

CIA ska i några av sina många dokument beskrivit att CIA avsåg att "weaponize" uttrycket "konspirationsteoretiker", vilket kan kräva en förklaring för oss svenskar. Uttrycket skulle alltså inte endast ha som mål att smutskasta meningsmotståndare.

Termen weaponize antyder att CIA även ville att en "konspirationsteoretiker" skulle betraktas som ett osäkrat vapen, betraktas som en psykiskt sjuk person. Processen att förankra att "konspirationsteoretiker" var liktydigt med en psykiskt sjuk person skulle ta ungefär 15 år.

På så sätt skulle CIAs Dispatch 1035 effektivt tysta all kritik mot USAs myndigheter, för vem vill riskera att bli betraktad som psykiskt sjuk?

Av liknande skäl kan man anta att president George "Waterboard" Bush kallade den lag som avskaffade det viktigaste avsnittet i konstitutionen; The Patriot Act.

.

Hemligstämpeln släppt

Ett antal skandaler och mord senare, gjorde att New York Times år 1976 lyckades tvinga CIA att släppa hemligstämpeln på Dispatch 1035, då en domstol till slut kom fram till att Dispatch 1035 inte innehöll någon hemlighet som motiverade att dokumentet hölls hemligt pga hot mot nationell säkerhet.

Mordet på Martin Luther King och vissa andra mord samt Watergateskandalen som tvingade president Nixon att avgå 1974, gjorde att det inte längre gick att hålla Dispatch 1035 hemlig.

CIA lyckades dock bromsa Kongressens utredningar år 1975 genom att låta två CIA-agenter vissa lönnmordspistolen för Church Committee. Vapnet såg ut som en vanlig pistol, men sköt ljudlöst ut en giftnål som for in i offrets kropp helt omärkligt.

Heart Attack Gun (3 min)

Giftnålen löstes upp, offret dog inom en halvtimme av en hjärtattack utan att CIA-giftet kunde spåras (se videoklippet). CIA-agenterna som lät sej höras i kommitteförhöret berättade att dom mördat ett upprepat antal gånger.

För USA. Såklart.

Flera kongressledamöter kippade efter andan och insåg att dom kanske inte skulle rota för djupt i CIAs affärer.

.

Fasader

Med tanke på att NASA stod i startblocken för dom fejkade Apollomånlandningarna, kan man förstå att Dispatch 1035 var viktig. Senare skapades organisationen CSICOP i mitten av 1970-talet. CSICOP framställdes som en respektabel skeptikerorganisation och hade flera kända namn kopplade till sej. Men efter hand visade det sej att CSICOP i stor utsträckning tillämpade direktiven i Dispatch 1035. Det får anses vara högst troligt att CSICOP var ännu en CIA-front.

.

Det finns flera länkar i denna artikel som jag endast nuddat vid i förbifarten.

Jag hoppas att jag förmedlat att Dispatch 1035, konspirationsteori och konspirationsteoretiker, populariserats och skapats av CIA år 1967, i politiskt syfte att misskreditera åsikter som ifrågasätter myndighetspåståenden.


Anmäl
2016-02-13 22:52 #1 av: Huygens

Det finns många fler saker att nämna i samband med Dispatch 1035 och det finns många sätt att följa upp vad som hänt efteråt. Ett av dom senare exemplen är medias bemötande av Chockdoktrinen.

Låt oss titta på ett exempel från år 1981.

"Allt ni tror på är Desinformation."

.

President Ronald Reagan

År 1981, i januari månad, hade president Ronald Reagan precis intagit ämbetet som USAs nye president. Reagan hade efterträtt president Jimmy Carter och Reagan skulle städa upp bland dom ansvariga cheferna.

President Reagan gav dåvarande CIA-chefen Stansfield Turner sparken. Turner hade under sin tid vid makten inom CIA jobbat på högtryck för att dölja alla kvarvarande officiella spår efter MKULTRA, bl a genom att säga upp ett stort antal högrankade CIA-befäl i den sk Halloweenmassakern. Turner ansågs ha uppfyllt sitt syfte och en ny CIA-chef behövde utses.

.

CIA-chef William Casey

Reagan utsåg William Casey till ny CIA-chef. Casey var 10 år åldre än Turner och Casey hade mycket smuts under sina naglar.

Pga sin långa karriär inom CIA och inom militär säkerhetstjänst blev Casey en av dom mest kontroversiella personerna som varit CIA-chef.

Långt senare, år 1987, ett par timmar innan CIA-chef Casey skulle vittna inför USAs Kongress i kongressförhöret om sin roll i Iran-Contras-skandalen, hävdade tjänstepersoner att Casey drabbats av en tumör i hjärnan som hindrade honom från att prata. Andra källor menar att Casey istället drabbats av en blodpropp i hjärnan. Casey påstås ha avlidit dagen efter.

.

Vita Huset, Rooseveltrummet

I början av februari 1981 höll Reagan ett möte i Rooseveltrummet, Vita Huset. Bland dom närvarande vid mötet fanns förutom Reagan själv, CIA-chefen William Casey och rådgivaren för inrikespolitiska ställningstaganden Barbara  Honegger.

Det var visserligen Reagan som officiellt utsett Casey som CIA-chef, men det var knappast Reagan som gjort valet att ge Casey jobbet som CIA-chef.

Reagan frågade vad Caseys såg som sitt mål som CIA-chef. Casey svarade:

"We’ll know our disinformation program is complete when everything the American public believes is false."

.

Desinformation eller Medialäcka

Officiellt sett fanns det nog ingen inom Reaganadministrationen som trodde att en av dom egna rådgivarna vågade läcka information från CIA-chefen. Eller så var läckan avsiktlig. Barbara Honegger hade skrivit ner Caseys svar på ett papper.

Honegger tog kontakt med sin goda väninna, Vita Husetkorrespondenten Sarah McClendon, som sedan såg till att Caseys svar blev offentlig.

Ett tag gick ryktet att journalisten Mae Brussell var ursprunget till informationen och då Brussell av media stämplats som en konspirationsteoretiker, gavs hennes information initialt låg trovärdighet.

Efter att Honegger till slut år 2013 (?) avslöjade att det var hon som var den verkliga källan, har åtskilliga amerikaner drabbats av kognitiv dissociation. Dom vägrar helt enkelt tro på att Casey svarat vad han uppges ha svarat.

.

CIA-chefen Casey fritt översatt:

"Vi kommer att veta att vårt desinformationsprogram är fulländat, när allt den amerikanska allmänheten tror på är felaktigt." (februari 1981, Vita Huset)


Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.