Annons:
Etiketttidöavtalet
Läst 1385 ggr
Pyttelite
2022-10-16, 10:11

Vad innehåller Tidöavtalet? Tyck till!

Tidöavtalet är ett underlag som kommer att stötas och blötas under de närmsta åren eller så glöms det bort helt.

Villkorade vinstuttag för friskolor, slopade straffrabatter och skärpta krav för svenskt medborgarskap. Det över 60 sidor långa Tidöavtalet innehåller knappt 200 reformförslag och ska enligt partierna som står bakom det ”lösa de stora samhällsproblemen i Sverige”.

Lägg lite tid på att försöka förstå vad det innebär.

Här finns en genomgång:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-du-behover-veta-om-tidoavtalet

Diskutera gärna för och nackdelar - ros eller kritik.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Villkorade vinstuttag för friskolor, slopade straffrabatter och skärpta krav för svenskt medborgarskap. Det över 60 sidor långa Tidöavtalet innehåller knappt 200 reformförslag och ska enligt partierna som står bakom det ”lösa de stora samhällsproblemen i Sverige”. Här är huvuddragen i avtalet.
  • Redigerat 2022-10-22, 10:55 av Pyttelite
Annons:
Pyttelite
2022-10-16, 10:11
#1

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Pyttelite
2022-10-16, 10:45
#2

Den blivande regeringen vill begränsa vinstuttagen från nystartade skolor och skolor med bristande kvalitet. Men enligt flera experter som SVT har pratat med är ett vinststopp ingen garanti för att skattepengarna kommer att stanna i skolan. – Det är ett slag i luften, det är plakatpolitik, säger Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och tidigare moderat riksdagsledam

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/expert-om-vinststopp-meningslos-reform


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Den blivande regeringen vill begränsa vinstuttagen från nystartade skolor och skolor med bristande kvalitet. Men enligt flera experter som SVT har pratat med är ett vinststopp ingen garanti för att skattepengarna kommer att stanna i skolan.
Bosse Cebex Gbg
2022-10-16, 12:20
#3

Jag funderar över om de gjorde det klassiska misstaget att skriva rubriken först, för att sedan försöka fylla dokumentet med något som anspelar på nämnda rubrik…?

Rubriken Tidöavtalet är precis så pompös som innehållet inte är.
Det är inget avtal.
Det är snarare ett synopsis, avsett att ge ett snabbspår till Rosenbad, och det slutar där.
Ordet "utredning" dyker upp 114 gånger i dokumentet.
Fortsättning följer…

OberonsMatte
2022-10-16, 19:31
#4

.."begränsa den humanitära skyddsgrunden"…

…"ta fram förslag till författningsändringar och andra åtgärder som syftar till att så långt det är rättsligt möjligt begränsa asylsökandes rättigheter"…

😦

Sajtvärd Katter iFokus

Bosse Cebex Gbg
2022-10-17, 13:59
#5

En svensk kulturkanon ska tas fram Ett uppdrag ges att tillsätta fristående expertkommittéer i syfte att inom skilda kulturformer ta fram förslag på svensk kulturkanon. Tillsättningen av ledamöter i expertkommittéerna ska utgå från konstnärlig kompetens i respektive fält.

En käftsmäll riktad till samtliga medborgare.
Visst kan man diskutera olika kulturyttringar och dess kvalitéter, och hur vi upplever dem, men som boende i ett fritt land, vill jag själv avgöra vad jag tycker.

Att "expertkommitéer", dvs politruker skall tycka åt oss, leder oss i en obehaglig riktning.

OberonsMatte
2022-10-18, 07:13
#6

"Ur det så kallade Tidöavtalet:

”Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svensk gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. En utredning ska därför uppdras att analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel.”

Som exempel på ”bristande vandel” lyfts bristande regelefterlevnad, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer, missbruk och prostitution. Med denna formulering likställs brottsutsatta med brottslingar, vilket urholkar synen på prostitution som våld.

Medan de som åker fast för sexköp kommer undan med villkorlig dom och dagsböter vill Sverige nu straffa kvinnor i prostitution och utsatta för människohandel med en av lagens strängaste påföljder: Utvisning.

Vad kommer härnäst? Vilket straff ska tilldelas kvinnor som utsätts för våld i nära relation? Hur klandervärd är en våldtagen kvinna? Eller är det bara vissa brottsoffer som ska marginaliseras?

Denna ordning kommer minska kvinnors incitament att vittna och att ta emot stöd. Det kommer bli svårare om inte omöjligt för polisen att lagföra sexköpare."

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/MoonM0/kvinnogrupper-utvisa-prostituerade-ar-att-straffa-offren

Sajtvärd Katter iFokus

Debattörerna: Tidöavtalet strider mot kvinnors mänskliga rättigheter
Annons:
Draknästets_Reptiler
2022-10-18, 13:04
#7

#6: Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svensk gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. En utredning ska därför uppdras att analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel.”

Jag måtte vara blind, för jag ser inte vad som är fel i detta avsnitt. Som boende i Sverige skall man väl också rätta sig efter Sveriges lagar och regler. Och ta kulturen dit de kommer ?

Det är vad svenskarna gör när de besöker/bosätter sig i andra länder, så varför skall inte de som kommer till Sverige rätta sig efter vad som gäller här ?

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Bosse Cebex Gbg
2022-10-18, 13:20
#8

#7: Ja, den skrivningen låter för mig lika självklar som mellanmjölk.
Men mellanmjölken surnar en aning, när vi samtidigt tillåter oss själva att "i handling missakta" människor av utomeuropeiskt ursprung.

Inte ett ord någonstans om de krav vi har att ställa på oss själva..

Lästips: Den Gyllene Regeln
https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_gyllene_regeln

Mia-45
2022-10-18, 13:37
#9

#7: Håller med!

Pyttelite
2022-10-22, 10:51
#10

Att personer ska kunna utvisas för ”bristande vandel” är godtyckligt och riskerar att missbrukas. Det menar experter som SVT Nyheter pratat med. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) framhåller att något förslag inte är klart än.

– Det är en genuint svår gränsdragningproblematik, säger hon. Enligt det så kallade Tidöavtalet, som ligger till grund för högerpartiernas regeringssamarbete, ska fler utländska medborgare kunna utvisas. Det handlar om det som i avtalet kallas ”bristande vandel”.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kritik-mot-utvisning-for-bristande-vandel-ministern-ska-inte-vara-oroliga


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Att personer ska kunna utvisas för ”bristande vandel” är godtyckligt och riskerar att missbrukas. Det menar experter som SVT Nyheter pratat med. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) framhåller att något förslag inte är klart än. – Det är en genuint svår gränsdragningproblematik, säger hon.
Pyttelite
2022-10-22, 11:57
#11

Vad betyder begreppet bristande vandel och varför vill Ulf Kristerssons (M) regeringsunderlag ha med det i Tidöavalet? Hör när Ulf Kristersson får frågan på en pressträff i riksdagen.

Enligt Tidöavtalet, överenskommelsen mellan M, SD, KD och L om regeringens inriktning för politiken, ska det utredas om ”bristande vandel” ska kunna ligga till grund för utvisning.

Ulf förklarar här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ulf-kristersson-m-om-begreppet-bristande-vandel


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Vad betyder begreppet bristande vandel och varför vill Ulf Kristerssons (M) regeringsunderlag ha med det i Tidöavalet? Hör när Ulf Kristersson får frågan på en pressträff i rikdsagen.
Pyttelite
2022-10-22, 12:22
#12

Dubbla straff för gängkriminella, förbud mot medlemskap i vissa gäng, utvisning av gängmedlemmar utan dom samt hemliga tvångsmedel. Det är några av åtgärderna som den nya regeringen tänker införa för att hejda brottsligheten. Men fungerar det? Från polisen kommer både ris och ros och inom forskningen vet man inte ens om förslagen fungerar.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-kan-forslagen-i-tidoavtalet-paverka-brottsligheten


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Dubbla straff för gängkriminella, förbud mot medlemskap i vissa gäng, utvisning av gängmedlemmar utan dom samt hemliga tvångsmedel. Det är några av åtgärderna som den nya regeringen tänker införa för att hejda brottsligheten. Men fungerar det? Från polisen kommer både ris och ros och inom forskningen vet man inte ens om förslagen fungerar.
Pyttelite
2022-10-23, 11:45
#13

Begränsa rätten till gratis tolk. Det är en av punkterna i Tidöavtalet – den överenskommelse som slutits mellan M, KD, SD och L. Men i vården går inte det att genomföra, menar den nyvalda sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson (KD). – Det skulle strida mot flera skarpa lagar om patientsäkerhet och en jämlik vård, säger hon till Svenska Dagbladet.

Läs mer här:

https://www.expressen.se/nyheter/acko-ankarberg-johansson-om-tolkforslaget-strider-mot-skarpa-lagar/


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Begränsa rätten till gratis tolk. Det är en av punkterna i Tidöavtalet – den överenskommelse som slutits mellan M, KD, SD och L. Men i vården går inte det att genomföra, menar den nyvalda sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson (KD). – Det skulle strida mot flera skarpa lagar om patientsäkerhet och en jämlik vård, säger hon till Svenska Dagbladet.
Annons:
Bosse Cebex Gbg
2022-10-23, 12:31
#14

#13: Hjärnan skapar ibland oväntade "snabbspår" och ett ord ur det förflutna dök osökt upp.
Jag minns inte om källan var en sagobok eller serie, men i berättelsen tillagades rätten "Doppigrytanpyttipanna"….!

Är det vad vi har att vänta oss, eller kommer resultatet att bli något helt annat…?
Och, blir det ett långkok eller en snabb kalops/kollaps..?

Pyttelite
2022-10-23, 12:35
#15

#14: Som någon annan skrev är ju inte Tidöavtalet ett avtal utan en ogenomtänkt åsiktsförklaring.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Bosse Cebex Gbg
2022-10-23, 12:43
#16

Tidöavtalet är/var ett populistiskt fyrverkeri. avsett att blända och blidka.
Men snart ligger tomhylsor och raketpinnar spridda över nejden, och realitetens grå dimma har rullat in.
Först då vet vi i vilken värld vi har hamnat…

Pyttelite
2022-10-23, 12:45
#17

#16: Mycket poetiskt beskrivet - kanske något man i framtiden vill glömma.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


OberonsMatte
2022-10-23, 12:46
#18

Jag håller med Jan Guillou när han hävdar att formuleringarna i Tidöavtalet handlar om den etniska rensning som SD drömmer om.

"Sverige skall ta tydliga marschsteg mot utopin om etnisk rensning. ”Gängmedlemmar” skall straffas dubbelt. Alla förstår vad som menas med ”gängmedlemmar”. Det betyder icke-vita gängmedlemmar.

I vissa områden skall icke-vita få visiteras, avlyssnas eller husrannsakas när som helst och utan konkret brottsmisstanke. Alla förstår vad som menas med vissa områden.

”Återvandring” skall organiseras i statens regi, utvisning skall kunna genomföras också till länder som Turkiet, just nu särskilt Turkiet får man väl förutsätta.

Extra krydda på den läckerbiten är återupplivandet av en lösdriverilag med ursprung i tidigt 1800-tal. Vi skall nämligen kunna infånga och utvisa personer som kan misstänkas för ”bristande vandel”, med den gamla lösdriverilagens ordval. Det betyder personer som inte begått brott men uppför sig i strid mot gällande god smak.

Härvidlag åsyftas naturligtvis inte vita SD-politiker, trots att de ingår i Sveriges mest brottsbelastade minoritet. Det är icke-vita som den nya lösdriverilagen syftar på, eller vissa rumäner eller romer, i vad mån SD räknar dem som vita.

Tidöavtalet räknar upp en rad oönskade beteenden som inte nödvändigtvis är brottsliga, men som till dels skulle ha kunnat tillskrivas 70-talets hippies. Uppräkningen slutar med att det räcker med ”otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet”. Det betyder egentligen vad som helst. Men som alla förstår siktar formuleringen på icke-vita människor som den sverigedemokratiska nätpöbeln tycker illa om.

Till detta lilla axplock kommer förstås hela batteriet av väntade begränsningar och åtstramningar i invandringspolitiken, liksom införandet av en allmän angiveriskyldighet bland offentliganställda.

Så långt fick alltså SD igenom allt de önskade sig i kampen för ett rasrenare Sverige. Det var det som var deras hjärtefråga. När det gäller allt som rör avdelningen ”hårdare straff” är de ju helt överens med de två demokratiska högerpartierna.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/abb0oO/sd-gav-upp-halva-sin-politiska-vision-i-tidoavtalet

Sajtvärd Katter iFokus

Det är en positiv överraskning att Sverigedemokraterna vek ner sig i några stora frågor i det så kallade Tidöavtalet med
Pyttelite
2022-10-23, 12:53
#19

#18: Ja och efter det så kommer allt bli så bra - gamlingarna kommer att bli bättre omhändertagna - pensionerna höjs och narkotikan avskaffas … 🎈


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Bosse Cebex Gbg
2022-10-23, 13:25
#20

#19: Jepp….Sverige blir ett monokulturellt terrarium, skyddat från den onda omvärlden.
Vi erhåller förstås också fribiljett från Jordens klimatförändring…

Annons:
Pyttelite
2022-10-23, 13:35
#21

#20: Kanske man ändå skulle engagera sig politiskt - tycker att det är för mörkt på vintern - om det inte finns i avtalet kan man väl lägga till?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Bosse Cebex Gbg
2022-10-23, 14:07
#22

Är spänd på hur "Kulturkanon" kommer att uttolkas när den utlovade utredningen är gjord.

Kanske (?) slipper vi att uppleva välta Hjalmar Brantingstatyer, bränning av Ivar Lo Johansson-böcker, förbud mot Hasse & Tage, osv, men kommer vi t.ex. att få se nya skolböcker tryckas, insatta politruker inom Public Service, film- och teaterverksamheter, bibliotek m.m….?

Dörren står vidöppen just nu, och framtiden är svårförutsägbar…

Pyttelite
2022-10-23, 14:10
#23

#22: Lite okänsligt att prata om kulturkanon när det är stor oro i världen och krig i grannländer.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Bosse Cebex Gbg
2022-10-23, 14:21
#24

#23: Ja, och jag undrar vilka som kommer att tillsättas till de "expertkommitéer" som skall lära oss vad "god smak" är…?

Draknästets_Reptiler
2022-10-23, 16:29
#25

#12: Jag tycker inte det låter så dåligt faktiskt. Det måste till drastiska åtgärder för att överhuvudtaget kunna börja nysta i härvan som Sverige nu är i.

#13 Har man varit flera år i Sverige, så borde man kunna göra sig förstådd och förstå vad som sägs kan ju jag tycka. En språktolk kostar 5000 kr. pr konsultation. Detta är, just nu, gratis inom slutenvården. Men behöver man en teckenspråkstolk exempelvis, så får man betala en stor del själv av den kostnaden. Finsk tolk får patienten betala en stor del av kostnaden själv. Jag tycker det är helt fel, det kan väl åtminstone vara lika för alla, oavsett vad man behöver för tolk ?

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

  • Redigerat 2022-10-23, 16:30 av Draknästets_Reptiler
Pyttelite
2022-10-23, 16:31
#26

#25: Tolkkostnaderna är försumbara i jämförelse vad felbehandlingar kostar.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Draknästets_Reptiler
2022-10-23, 17:14
#27

#26: Jo så är det. Men jag anser ändå att det är bättre att kanske lära sig språket dit man kommer. Det underlättar så mycket, inte bara i kontakterna med sjukvården.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Annons:
Pyttelite
2022-10-23, 17:30
#28

#27: Självklart är det så men får man asyl så är inte språket det viktigaste.

Regeln kring tolkar kom till för att barn inte överlastas med vuxnas problem.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Draknästets_Reptiler
2022-10-23, 17:35
#29

#28: Nu syftar jag på de som varit i landet länge som vägrar ens försöka lära sig svenska för " Det behövs inte, vi får ju iallafall gratis tolk." Det är ju självklart att någon som nyss har kommit till landet inte har haft möjligheten att lära sig språket.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Pyttelite
2022-10-23, 17:38
#30

#29: Jag tror inte att invandrare generellt tänker så men visst är det fel att inte lära sig språket i det land man bor permanent men om man inte kan språket men ändå arbetar ska man utvisas då?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Draknästets_Reptiler
2022-10-23, 17:42
#31

#30: Kanske inte generellt, men våra läkare har fått det slängt i ansiktet vid några tillfällen …Ordagrant som jag skrev här ovan.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

OberonsMatte
2022-10-23, 17:45
#32

#27 Ja, du tycker kanske att de ska lära sig svenska ordentligt redan innan de väljer att nöjesfly från sina hemländer?

Sajtvärd Katter iFokus

Pyttelite
2022-10-23, 17:53
#33

#31: Det finns säkert en del som säger så men är kravet likadant för läkare?

Jag har träffat många läkare som inte kan svenska.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Draknästets_Reptiler
2022-10-24, 10:22
#34

#32: Det har jag väl aldrig ens antytt vad jag vet. Jag har heller aldrig, vad jag vet, sagt att någon "nöjesflyr" från sina länder.
Det enda jag vet med säkerhet att jag har sagt i det fallet är att de som verkligen behöver komma hit och få hjälp, de har inte råd eller ens möjlighet att ta sig hit.

#33 Jag tycker faktiskt att det kravet även skall gälla läkare. Oftast är äldre patienter förtvivlade när de får en läkare som inte är så bra på svenska. Dels är vissa rädda för dem, och många förstår inte vad läkaren säger, vilket oftast leder till konflikter och missförstånd, antigen mellan läkare och patient eller läkare och anhöriga.

Vilket jag tycker är helt onödigt, och därför ser jag gärna språkkrav, även för läkare som jobbar inom svensk sjukvård.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

  • Redigerat 2022-10-24, 10:24 av Draknästets_Reptiler
Annons:
Pyttelite
2022-10-25, 14:49
#35

Halland står i centrum på flera punkter i det avtal som den nya regeringen ska bygga sin energipolitik på. Kärnkraften ska byggas ut och återstart av reaktorer på Ringhals ska utredas. Planerade subventioner för ledningar till de havsbaserade vindkraftsparkerna ska däremot slopas.

Läs mer här;

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/mer-karnkraft-och-mindre-stod-till-vindkraften-sa-paverkas-halland-av-tidoavtalet


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Halland står i centrum på flera punkter i det avtal som den nya regeringen ska bygga sin energipolitik på. Kärnkraften ska byggas ut och återstart av reaktorer på Ringhals ska utredas. Planerade subventioner för ledningar till de havsbaserade vindkraftsparkerna ska däremot slopas.
Draknästets_Reptiler
2022-10-26, 11:07
#36

#35: Problemet är ju att elen inte räcker til. Elräkningarna är skyhöga, och många får gå från hus och hem för att de inte har råd att betala. Så jag hoppas faktiskt att de skall starta upp kärnkräftreaktorerna igen.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Pyttelite
2022-10-26, 11:12
#37

#36: Ja det är ett komplext läge. Känner samma som du.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Bosse Cebex Gbg
2022-10-26, 20:43
#38

Jag älskar inte kärnkraft, men jag inser att vi inte kommer att klara klimatmålen utan att använda oss av den.

Men jag reser ragg inför den övertro vi utsatts för, inte minst under valrörelsen.
Denna kärnkraftseufori kan leda till att man ger avkall på säkerhetskrav m.m. för att de politiska målen skall nås.
Dumheten kan komma att premieras när detta skall forceras fram.

Dessutom är en kärnkraftstät nation sårbar på ett obehagligt sätt, i synnerhet i det nuvarande spända läget runt Östersjön.

Jag gör inga glädjeskutt…..

Caeli
2022-10-26, 22:04
#39

Magdalena Andersson tonar ned dramatiken i många av de förändringar som föreslås i Tidö avtalet.

– Att vi ska ha en stram migrationslagstiftning råder det ingen tveksamhet om. Paradigmskiftet ägde rum 2015 och det genomförde vi, säger S-ledaren i en intervju med Tomas Nordenskiöld.
OberonsMatte
2022-10-26, 22:29
#40

#39 Det är bara att beklaga.

Sajtvärd Katter iFokus

Mia-45
2022-10-27, 14:22
#41

#31: Likaså där jag jobbar.
"Varför ska jag lära mej språket då jag har rätt till tolk".
Och när de har kommit in till mej på labbet så fattar de allt jag säger på svenska…

Annons:
Pyttelite
2022-10-29, 15:05
#42

Jens Lapidus kan se in i gängens hjärtan Tidöavtalet kommer inte lösa unga killars lättkränkthet

Läs mer här:

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/Q7MRw4/jens-lapidus-kan-se-in-i-gangens-hjartan


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Det är sexton år sedan författaren och den före detta brottsmålsadvokaten Jens Lapidus gav ut sin bästsäljande spännings
kamera0710
2022-11-05, 06:54
#43

.

Pyttelite
2022-11-09, 11:16
#44

Regeringens besked om att ta fram en svensk kulturkanon har väckt stor uppmärksamhet. I ett gemensamt upprop i Expressen förklarar nu många välkända författare varför införandet av en kulturkanon skulle vara förödande för det fria ordet. I uppropet kritiserar författarna bland annat hur en litterär kanon kan kommas att användas i tester för svensk medborgarskap.

Läs mer här:

https://www.svt.se/kultur/forfattare-i-upprop-mot-inforandet-av-en-litterar-kanon


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Regeringens besked om att ta fram en svensk kulturkanon har väckt stor uppmärksamhet. I ett gemensamt upprop i Expressen förklarar nu många välkända författare varför införandet av en kulturkanon skulle vara förödande för det fria ordet.
Bosse Cebex Gbg
2022-11-09, 17:34
#45

Jag undrar hur många svenska lintottar som skulle klara det föreslagna "medborgartestet"….?

OberonsMatte
2022-11-09, 18:06
#46

#45 Ja, självaste Ebba Busch verkade ju pinsamt nog varken känna till August Strindberg, Selma Lagerlöf eller Klas Östergren..

Sajtvärd Katter iFokus

Bosse Cebex Gbg
2022-11-09, 18:16
#47

#46: Javisst, ett flagrant exempel på misslyckad integration… 🙂

Efter sitt "skjuta skarpt"-uttalande i april, förefaller hon också vara okunnig om t.ex. Ådalenhändelserna 1931…….
Eller önskade hon en "favorit i repris"…?….sett med ytterhögerns glasögon…

Pyttelite
2022-11-09, 18:23
#48

Trots de hårda tongångarna mot den så kallade plastpåseskatten, som innebär att en plastkasse ofta kostar runt sex kronor i butik, väljer högerpartierna att behålla den. Det framgår i den budget som finansminister Elisabeth Svantesson presenterade i dag.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringens-budget-plastpaseskatten-ar-kvar


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Trots de hårda tongångarna mot den så kallade plastpåseskatten, som innebär att en plastkasse ofta kostar runt sex kronor i butik, väljer högerpartierna att behålla den. Det framgår i den budget som finansminister Elisabeth Svantesson presenterade i dag.
Annons:
OberonsMatte
2022-11-09, 19:54
#49

#48 Ja, den var kanske inte så dum ändå. Själv köper jag iallafall betydligt färre plastpåsar nu än tidigare och använder ofta samma många gånger innan jag slänger den.

Sajtvärd Katter iFokus

Pyttelite
2022-11-09, 19:55
#50

#49: Ja men man undrar om den gjort någon annan effekt t ex så har jag aldrig slängt några plastpåsar i havet.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Pyttelite
2022-11-10, 06:51
#51

FN:s generalsekreterare säger att världen står i brand och att det pågår en klimatkris. Men flera sverigedemokrater i riksdagen håller inte med, visar en enkät som SVT Nyheter har gjort. – Jag vet inte var i FN:s klimatpanels olika skrifter som man säger att vi här och nu befinner oss i en klimatkris, jag har inte sett det, säger partiledaren Jimmie Åkesson till SVT.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/flera-sd-ledamoter-tror-inte-pa-pagaende-klimatkris


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


FN:s generalsekreterare säger att världen står i brand och att det pågår en klimatkris. Men flera sverigedemokrater i riksdagen håller inte med, visar en enkät som SVT Nyheter har gjort. – Jag vet inte var i FN:s klimatpanels olika skrifter som man säger att vi här och nu befinner oss i en klimatkris, jag har inte sett det, säger partiledaren Jimmie Åkesson till SVT.
OberonsMatte
2022-11-10, 13:38
#52

#51 "Jag vet inte" och "jag har inte sett det" … Åkessons standardsvar för att slippa ta ansvar för sina och partiets mer eller mindre officiella åsikter.

Sajtvärd Katter iFokus

Pyttelite
2022-11-11, 06:54
#53

Nu kommer kritik mot att regeringen vill utreda så kallade transitcenter, anläggningar där asylsökande ska bo under hela handläggningstiden. -Risken är att det blir förvar där barnen kan få svårt att få rätt till skola och hälsovård, säger Sofia Rasmussen vid Rädda Barnen. Den som söker asyl i Sverige idag får antingen bo på något av Migrationsverkets boende eller välja att bo i ett eget boende, så kallat EBO.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stark-kritik-mot-regeringens-forslag-om-transitcenter-for-asylsokande


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Nu kommer kritik mot att regeringen vill utreda så kallade transitcenter, anläggningar där asylsökande ska bo under hela handläggningstiden. -Risken är att det blir förvar där barnen kan få svårt att få rätt till skola och hälsovård, säger Sofia Rasmussen vid Rädda Barnen.
Bosse Cebex Gbg
2022-11-11, 13:34
#54

Tävlingen "Hur-man-undgår-KU-anmälan" har startat.

Men så ser villkoren ut i denna typ av "bolag"…
Har man antagit rollen som SD:s "målvakter", får man löpa racet ut……

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/finansministern-svart-na-sveriges-klimatmal-till-2030

Sverige får svårt att nå klimatmålet till 2030 med den nya regeringens politik. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) i en intervju med Svd. – Gör vi det inte så gör vi inte det, säger hon.
Pyttelite
2022-11-13, 10:05
#55

Formuleringen i Tidöavtalet om att bristande vandel ska kunna ligga till grund för utvisning har väckt frågor kring vad detta i praktiken innebär. Nu ger Richard Jomshof (SD) exempel på vad han tycker skulle kunna falla under den beskrivningen och nämner bland annat antisemitism och hat mot homosexuella. – Man kan också diskutera om man sysslar med hedersrelaterat våld, eller tvinga på sina döttrar oskuldskontroller och slöja, säger Jomshof till Aftonbladet.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jomshof-oppnar-for-bredare-tolkning-av-bristande-vandel


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Formuleringen i Tidöavtalet om att bristande vandel ska kunna ligga till grund för utvisning har väckt frågor kring vad detta i praktiken innebär. Nu ger Richard Jomshof (SD) exempel på vad han tycker skulle kunna falla under den beskrivningen och nämner bland annat antisemitism och hat mot homosexuella. – Man kan också diskutera om man sysslar med hedersrelaterat våld, eller tvinga på sina döttrar oskuldskontroller och slöja, säger Jomshof till Aftonbladet.
Annons:
Draknästets_Reptiler
2022-11-13, 11:43
#56

#55: Hmm …men detta går ju stick i stäv mot vad folk anser att SD står för.

Bl.a hot och hat mot homosexuella. Kvinnorna skall tiga i församlingen, de hör hemma i köket.

Skulle vara roligt att få höra hur ni som har påstått/ och fortfarande påstår att SD är för bl.a dessa två punkter. Hur förklarar ni detta ?

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Bosse Cebex Gbg
2022-11-13, 13:51
#57

#55 och #56: En liten "piruett" inför medierna bara.
Vad Jomshof säger har ju egentligen ingen betydelse alls…

Kanske förväntar han sig nu att få fler kompisar i fikarummet på kansliet….

OberonsMatte
2022-11-13, 14:04
#58

#56: Islamofoben Jomshof säger alltså: "Står du och predikar hat och antisemitism och mot homosexuella i en moské, det är ett bra exempel på något som skulle kunna leda till utvisning"…

Även SDs väljare förstår säkert att VEM och VAR är den avgörande faktorn i det uttalandet. SDs påstådda s.k. nolltolerans är skrattretande.

Sajtvärd Katter iFokus

Pyttelite
2022-11-13, 14:10
#59

Man kan undra hur man ska hantera ickeinvandrare som gör samma sak.

Till exempel de som går i nazistiska demonstrationer. Hur förvaras dessa som uppenbarligen lider av bristande vandel eller rättare sagt de lider inte utan det är omgivningen lider av deras åsikter.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Draknästets_Reptiler
2022-11-14, 12:20
#60

#59: Förhoppningsvis får de långa fängelsestraff.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Pyttelite
2022-11-14, 12:24
#61

#60: Inte kommer några fd SDare hamna i fängelse för att de hyllar nazism eller antisemitism - de kan möjligen hamna på partiets ekonomiavdelning.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


OberonsMatte
2022-11-14, 20:59
#62

#56: Eftersom du undrar… Här är en reaktion på Jomshofs uttalande: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/EQxxxP/lukas-romson-sd-tar-homosexuella-som-gisslan

Sajtvärd Katter iFokus

Debattören: Jomshof använder oss som slagträ för att piska upp hat mot muslimer
Annons:
Draknästets_Reptiler
2022-11-16, 17:26
#63

#61: Nej det är så, men man kan ju alltid hoppas på det.
Samma sak är det med de andra partierna också. om de gör bort sig, de kommer heller inte bli straffad för det.

#62: Jag är medveten om att det är vissa i SD som inte gillar homosexuella, och driver hets mot dem. Men det finns andra partier som gör exakt samma sak. Man kan inte dra alla över en kam.
Detta är en del av SD's politik jag absolut inte stödjer. Lika lite som jag stödjer att sossarna vill ta hem "svenska medborgare" med IS-kopplingar.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Pyttelite
2022-11-16, 19:25
#64

Partierna bakom Tidöavtalet vill utreda möjligheten att den som i dag har permanent uppehållstillstånd istället ska få tidsbegränsat uppehållstillsstånd. Det skulle kunna leda till att de inte får vara kvar i Sverige.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/migrationsverket-om-tidoavtalet-jag-skulle-vara-orolig-om-jag-hade-permanent-uppehallstillstand


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Partierna bakom Tidöavtalet vill utreda möjligheten att den som i dag har permanent uppehållstillstånd istället ska få tidsbegränsat uppehållstillsstånd. Det skulle kunna leda till att de inte får vara kvar i Sverige.
Pyttelite
2022-12-03, 11:31
#65

I oktober presenterade den nya regeringen och Sverige­demokraterna Tidöavtalet. Ett avtal som stora delar av regeringens politik kommer att utgå ifrån under de närmsta fyra åren. Politik som kommer att få stor in­verkan på flera rättsområden, och i synnerhet på barn i utsatta situationer. Karin Sjömilla, barnrättsjurist på Rädda Barnen, har granskat Tidöavtalet utifrån de rättigheter barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, i vardagligt tal omnämnt som barnkonventionen.

Läs mer här:

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-8-2022-argang-88/tidoavtalet-far-stor-inverkan-pa-barnratten--barn-i-utsatthet-drabbas-hardast/


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Pyttelite
2022-12-04, 13:21
#66

Dagen före Tidöavtalet ska presenteras. SD:s partiledning verkar mer än nöjda över hur stort inflytande de fått i regeringsförhandlingarna. – Det är otroligt faktiskt, i princip har vi fått igenom Sverigedemokraternas migrationspolitik, säger huvudförhandlaren Gustav Gellerbrant på det hemliga mötet – ett av flera ögonblick som visas i SVT:s nya dokumentär ”Maktspelet”.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-glads-sd-at-framgangarna-dagen-innan-tidoavtalet-det-ar-otroligt-faktiskt


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Dagen före Tidöavtalet ska presenteras. SD:s partiledning verkar mer än nöjda över hur stort inflytande de fått i regeringsförhandlingarna.  – Det är otroligt faktiskt, i princip har vi fått igenom Sverigedemokraternas migrationspolitik, säger huvudförhandlaren Gustav Gellerbrant på det hemliga mötet – ett av flera ögonblick som visas i SVT:s nya dokumentär ”Maktspelet”.
Pyttelite
2022-12-23, 13:26
#67

Tusentals vårdanställda och vårdstudenter protesterar mot regeringens och Sverigedemokraternas förslag i Tidöavtalet. I ett upprop som publiceras i Aftonbladet varnar de bland annat för konsekvenserna om rätten till tolkstöd begränsas.

Läs mer här:

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/12/vardanstallda-protesterar-mot-regeringens-forslag-i-tidoavtalet/


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tusentals vårdanställda och vårdstudenter protesterar mot regeringens och Sverigedemokraternas förslag i Tidöavtalet. I ett upprop i Aftonbladet varnar de bland annat för konsekvenserna om rätten till tolkstöd begränsas.
Pyttelite
2022-12-28, 12:46
#68

Samtiden om Tidöavtalet:

Tidöavtalet kommer att finnas med när landets historia skrivs, så banbrytande är det. Men frågan är om det kommer att ses som framgångsrikt eller misslyckat. De tidigare December- och Januariöverenskommelserna blev ju mer eller mindre fiaskon.

Läs mer här:

https://samtiden.nu/2022/12/tidoavtalet-hur-fungerar-det-sa-har-langt/


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tidöavtalet kommer att finnas med när landets historia skrivs, så banbrytande är det. Men frågan är om det kommer att ses som framgångsrikt eller misslyckat. De tidigare December- och Januariöverenskommelserna blev ju mer eller mindre fiaskon. Uppmärksamheten blev stor när Tidöavtalet presenterades 14 oktober. Det hade slutförhandlats föregående helg på Tidö slott i Västmanland. Det […]
Draknästets_Reptiler
2022-12-29, 11:45
#69

#67: Jag tycker egentligen det är ganska bra att tolkstödet BEGRÄNSAS men inte försvinner helt. At man behöver tolk nä'r man nyligen har anlänt till landet fattar ju jag med, men har man bott i Sverige i 5-10-15 år, så borde man ha snappat upp språket kan man ju tycka. Behöver man då tolk, så tycker jag att man ska betala själv, eller ta med en anhörig som kan tolka.

Det är bara invandrare som får gratis tolkstöd, och det kostar skjortan för regionerna.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Annons:
Pyttelite
2022-12-31, 17:00
#70

#69: Personligen tycker jag att tolkhjälp ska bort för svenskar som hamnat i problem i Danmark, Norge och Finland.

Svenskar som är födda i Sverige och som i generationer bott i Sverige behöver ingen tolkhjälp för danska och norska språket.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Pyttelite
2022-12-31, 17:02
#71

Vädjan från Nordiska Samarbetet:

- Vi har förståelse för att det krävs politisk handling för att upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella säkerheten. Men vi ber er att inte göra det på bekostnad av gränsregionerna, skriver Gränshinderrådet, som arbetar för fri rörlighet i Norden, i brevet till regeringen.

I det så kallade Tidöavtalet, som partierna i den nya svenska regeringen och stödpartiet Sverigedemokraterna har enats om, finns förslag om att man ska utreda ett eventuellt återinförande av identitetskontroller vid buss-, tåg, eller passagerarfartygstransporter till Sverige. Skälet är att man vill komma åt irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet.

Också den tidigare regeringen hade ett liknande förslag, men övergav planerna efter omfattande kritik från både regionala och nationella aktörer.

Läs mer här:

https://www.norden.org/sv/news/granshinderradet-till-regeringen-tank-pa-gransregioner-nar-id-kontroller-utreds


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Det nordiska gränshinderrådet vädjar till den svenska regeringen att ta gränsregionerna i beaktande i en eventuell utredning av ID-kontroller för inresande till Sverige. I ett brev till regeringen varnar Gränshinderrådet för negativa konsekvenser av nya kontroller.
Carmarino
2022-12-31, 17:11
#72

#70: Bara för att du pratar danska, norska och finska flytande så innebär det inte att majoriteten svenskar gör det. Jag förstår till exempel inte ett ord finska. Danska förstår jag i princip utan problem och norska går hyfsat, men det beror på i vilket sammanhang och vilken dialekt språket pratas. Juridiskt språk vet jag inte om jag hade förstått så bra.

När det finns så många infödda svenskar som inte ens förstår de svenska dialekterna så kan man knappast begära att de ska klara de tre nordiska språken heller - i synnerhet inte finska.


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Pyttelite
2022-12-31, 17:15
#73

#72: Jag pratar inte flytande vare sig danska eller norska. I Finland finns krav på finlandssvenska redan i Finland så det borde man kunna hanka sig fram på.

Frågan är varför man ska få tolkhjälp i de nordiska länderna när man inte ens bor där.

Så är det i dag nämligen.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Carmarino
2022-12-31, 17:19
#74

#73: Fast det står väl inget om det i Tidöavtalet?


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Pyttelite
2022-12-31, 17:26
#75

#74: Nej det har jag inte skrivit heller men hellre att man tar bort tolkhjälp för nordiska medborgare i Norden än för folk som kommer hit och inte kan språket.

Tycker du att det är någon skillnad?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Carmarino
2022-12-31, 17:46
#76

#75: Med tanke på hur många i de nordiska länderna som inte förstår grannspråken så är det ingen större skillnad på nordiska medborgare och utomnordiska personer som bott i Sverige i flera år. För det är dem det gäller, inte de som kommit hit det senaste åren. Åtminstone är det så jag förstått texten i Tidöavtalet.


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Annons:
Carmarino
2022-12-31, 17:50
#77

#73: Beträffande att man kan hanka sig fram på svenska i Finland så är det en sanning med modifikation. Har visserligen bara varit i Helsingfors - vilket var ca 20 år sedan - och där pratade inte ens hotellpersonalen i receptionen svenska. De kunder jag träffade pratade inte heller svenska. Så det fick bli engelska.


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Draknästets_Reptiler
2023-01-02, 18:52
#78

#70: Nu tänkte jag på Finskan. Är man finsk, talar finska och behöver tolk, så får man snällt betala själv. Samma om man behöver tolk som engelskman eller amerikan.

Jag har fått tolka ibland när vi, oftast på sommaren, har haft patienter från Norra Norge. Ingen av mina kollegor har förstått dialekten 😉 Det händer faktiskt att de har ringt mig hemma och frågat om hjälp med tolkning. Jag har även fått varit med på vissa läkaresamtal som "tolk". Skulle patienten ha betalat detta själv så hade det kostat 1500 pr. tillfälle. Och det kan snabbt blir några tusen om patienten blir liggande en längre period.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Pyttelite
2023-01-02, 19:01
#79

#78: Om du åker till Finland och du hamnar i klammeri så har du som svensk rätt till tolk samma gäller för finnar i Sverige.

Den rättigheten har man i och med det nordiska samarbetet.

Du behöver alltså inte ens bo i Sverige för att ha rätt till tolk. Det räcker att du är nordisk medborgare.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


  • Redigerat 2023-01-02, 19:03 av Pyttelite
Pyttelite
2023-01-02, 19:07
#80

Så här står det i överenskommelsen mellan länderna:

https://www.norden.org/sv/treaties-and-agreements/sprakkonventionen


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt land.
Pyttelite
2023-01-15, 20:10
#81

Tidöavtalets enfald är ett hot mot svensk industri Utländska experter kan välja bort vårt land

Läs mer här:

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/VP4jqp/tidoavtalets-enfald-ar-ett-hot-mot-svensk-industri


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Hanna Fager är global HR-chef hos biltillverkaren Volvo och hon är bekymrad. Just nu väntar 160 personer som tackat ja t
Draknästets_Reptiler
2023-01-16, 14:43
#82

Varför får då finnar som behöver tolkning betala för detta ? har vid flertalet tillfällen hört att det har kommit en räkning på specifikt tolkning ?

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Pyttelite
2023-01-16, 19:02
#83

#82: I så fall gör dom fel helt enkelt - du kan se vad som gäller i språkkonventionen.

Eller också pratar de finska men bor inte i Norden.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


  • Redigerat 2023-01-16, 19:03 av Pyttelite
Annons:
Pyttelite
2023-01-27, 15:46
#84

SD låter tjuvfiskare stanna - de behöver inte utvisas.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


OberonsMatte
2023-01-27, 15:56
#85

#84 Ja, enligt SD är det oseriöst att tycka något om brott som inte kan kopplas till invandring. Det är enbart invandrares brott det ska fokuseras på tycker SD, med tyngdpunkt på själva invandraren så att det alltid blir uppenbart att det är invandrare som kritiseras. Är invandraren dessutom muslim är det jackpot för Jomshof för kan man även fokusera på hur "avskyvärd" islam (dvs. muslimer) är.

Sajtvärd Katter iFokus

Pyttelite
2023-01-27, 15:59
#86

#85: Egentligen är det väl så att det är ett brott att vara invandrare enligt SDs grundlag.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


OberonsMatte
2023-01-27, 16:28
#87

#86 Ja, enligt SD är det bristande vandel att ha invandrarbakgrund. Att vara flykting är ännu värre. Helst skulle de vilja bura in och slänga ut alla med utomnordiskt utseende. Tills dess vill de se till att alla sådana personer åtminstone känner sig väldigt ovälkomna och föraktade och gud nåde den flykting som inte uppvisar "respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar" och som kanske t.o.m. i handling "missaktar befolkningen". Sådan vandel får bara Sverigedemokrater ägna sig åt.

Sajtvärd Katter iFokus

  • Redigerat 2023-01-27, 16:28 av OberonsMatte
Pyttelite
2023-01-27, 16:32
#88

#87: En flykting som inte ens kan svenska är ännu sämre - glöm inte att det finns en graderad skala på bristande vandel.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


OberonsMatte
2023-01-27, 18:20
#89

#88 Ja, medfödd språkbegåvning är såklart obligatoriskt för den som behöver fly från sitt hemland. Att i en sådan situation dessutom prioritera språkstudier så till den grad att man inom kort talar ett främmande språk flytande och obehindrat i både tal och skrift är också obligatoriskt. Oavsett språkbegåvning, livssituation, inlärningsförmåga och tidigare studievana.

Sajtvärd Katter iFokus

  • Redigerat 2023-01-27, 18:42 av OberonsMatte
Pyttelite
2023-02-16, 22:11
#90

Självfallet ska de som kommer hit förtjäna att få bidrag - de ska inte få bidrag så enkelt som vi andra hederliga svenska medborgare.

Detta kommer garantera minska ungdomskriminaliteten - eller vad tror ni?

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) vill se begränsade bidrag för personer som inte är svenska medborgare. – Min ambition är att det ska krävas mer för att ta del av välfärden, säger hon i SVT:s 30 minuter. Tidöpartierna vill utreda om nyanlända automatiskt ska få tillgång till sociala förmåner och bidrag. Man pekar bland annat ut föräldrapenning, barnbidrag och flerbarnstillägg som förmåner som kan begränsas.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/maria-malmer-stenergard


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) vill se begränsade bidrag för personer som inte är svenska medborgare. – Min ambition är att det ska krävas mer för att ta del av välfärden, säger hon i SVT:s 30 minuter.
  • Redigerat 2023-02-16, 22:11 av Pyttelite
Annons:
Pyttelite
2023-02-23, 18:40
#91

Nu ska journalister från Public Service-bolagen straffas.

Lite märkligt jag trodde att SD värnade om yttrandefrihet inom en armlängds avstånd eller kanske var det just det …

När ansluter vi svenskar oss till Tass - vem minns inte höjdarkanalen Horizont.

Det ska bli lättare att straffa journalister inom public service, meddelade Tidöpartierna i dag. En nyhet som har smugits in på sidan åtta i ett direktiv och som det inte står ett ord om i pressmeddelandet från Kulturdepartementet om framtiden för SVT och Sveriges Radio. Där berättas att en parlamentarisk kommitté tillsätts för att föreslå hur public service ska regleras under nästa tillståndsperiod, 2026–2033.

Läs mer här:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/y6x4pE/tidopartierna-gor-det-lattare-att-straffa-public-service-journalister


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Det ska bli lättare att straffa journalister inom public service, meddelade Tidöpartierna i dag.
  • Redigerat 2023-02-23, 18:40 av Pyttelite
Draknästets_Reptiler
2023-02-28, 15:18
#92

#90: Barnbidrag och flerbarnstilllägg tycker jag att de skall få tillgång till, från den dagen de har fått asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. Inte före, och inte retroaktivt. Tycker heller inte de skall få full föräldrapenning på lika linje som den som har jobbat i Sverige och jag tycker att, om de har åldern inne, skall få minstepensionen , inte full pension på lika linje med en som har jobbat och betalat skatt i Sverige hela sitt vuxna liv.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Pyttelite
2023-02-28, 15:25
#93

#92: Tror inte att du är insatt i vad de asylsökande får för bidrag idag.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Draknästets_Reptiler
2023-02-28, 15:31
#94

Betydligt högre än många andra.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Pyttelite
2023-02-28, 15:41
#95

#94: Vi kan börja med pensionen - vad är reglerna frör en flykting idag?

Vilken föräldrar penning får en flykting innan godkänt uppehållstillstånd/asyl?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Pyttelite
2023-04-18, 12:50
#96

Upp emot 16 stora nya anstalter med totalt 5 400 anställda. Det är vad som kan krävas om kriminalpolitiken i Tidöavtalet blir verklighet, skriver Kriminalvården i en rapport.

Tidöavtalet, som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna står bakom, innehåller en rad förslag på hur partierna avser att stävja kriminaliteten i Sverige.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kriminalvarden-behovs-over-tio-nya-anstalter-for-att-leva-upp-till-tidoavtalet


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Upp emot 16 stora nya anstalter med totalt 5 400 anställda. Det är vad som kan krävas om kriminalpolitiken i Tidöavtalet blir verklighet, skriver Kriminalvården i en rapport.
Draknästets_Reptiler
2023-04-18, 14:54
#97

#96: Prioritera om pengarna så kan de, åtminstone till viss del, klara det. Men det kommer förmodligen att ta flera år innan det är helt klart.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Annons:
Pyttelite
2023-04-22, 09:23
#98

Kanske har evolutionen gett oss korta armar?

I onsdags meddelade Dramaten att de erbjuder guidade turer för barn under ledning av två dragqueens. Något som Sverigedmokraterna kritiserar på sociala medier. – Jag tycker att det är absurt, säger Dramatens konstnärlige ledare Mattias Andersson.

Läs mer här:

https://www.svt.se/kultur/sverigedemokraterna-dramaten-dragqueens-teater-guidade-turer-mattias-andersson


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


I onsdags meddelade Dramaten att de erbjuder guidade turer för barn under ledning av två dragqueens. Något som Sverigedmokraterna kritiserar på sociala medier. – Jag tycker att det är absurt, säger Dramatens konstnärlige ledare Mattias Andersson.
Pyttelite
2023-05-04, 11:42
#99

Regeringen skärper kraven på arbetskraftsinvandrare. Från och med oktober krävs en lön på minst 26 560 kronor per månad för att få komma till Sverige för att jobba.

Läs mer här:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RGqb6A/hardare-forsorjningskrav-pa-arbetskraftsinvandrare


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Regeringen skärper kraven på arbetskraftsinvandrare. Från och med oktober krävs en lön på minst 26 560 kronor per månad
Carmarino
2023-05-04, 12:23
#100

#99: Rimligt. Det är svårt att försörja sig på 13.000 kronor per månad, särskilt om familjen flyttar med. Om jag minns rätt är det dessutom lön före skatt.


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Pyttelite
2023-05-04, 12:56
  • Redigerat 2023-05-04, 12:57 av Pyttelite
Pyttelite
2023-05-04, 17:23
#102

Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om höjd försörjningsgräns för arbetskraftsinvandrare får hård kritik av både Svenskt Näringsliv och Moderata ungdomsförbundet. – Den här modellen som man nu introducerar är ett ingrepp i den svenska lönebildningen, säger Svenskt Näringslivs vice VD Karin Johansson.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskt-naringsliv-och-muf-kritiska-till-forslaget-ett-ingrepp-i-den-svenska-lonebildningen


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om höjd försörjningsgräns för arbetskraftsinvandrare får hård kritik av både Svenskt Näringsliv och Moderata ungdomsförbundet.  – Den här modellen som man nu introducerar är ett ingrepp i den svenska lönebildningen, säger Svenskt Näringslivs vice VD Karin Johansson.
Pyttelite
2023-05-04, 22:14
#103

I dag startar den nationella sjukvårdskampanjen ”Vi anger inte” – ett initiativ från en grupp anställda inom hälso- och sjukvården som vägrar gå med på eventuella framtida lagkrav på att ange papperslösa patienter till polis och Migrationsverket. – Rädslan för att bli angiven ska inte hindra någon från att söka vård som kan vara livsnödvändig, säger initiativtagarna till kampanjen.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nationell-sjukvardskampanj-mot-forslag-i-tidoavtalet-om-anmalningsplikt


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


I dag startar den nationella sjukvårdskampanjen ”Vi anger inte” – ett initiativ från en grupp anställda inom hälso- och sjukvården som vägrar gå med på eventuella framtida lagkrav på att ange papperslösa patienter till polis och Migrationsverket. – Rädslan för att bli angiven ska inte hindra någon från att söka vård som kan vara livsnödvändig, säger initiativtagarna till kampanjen.
Pyttelite
2023-05-16, 09:00
#104

Klimatfrågan pekas ofta ut som den del där Tidöpartierna skiljer sig åt mest. Exempelvis vad gäller synen på forskarnas larm om att vi behöver ställa om innan 2030. – Vi ska vara försiktiga med att använda ordet kris, säger riksdagsledamoten Jessica Stegrud (SD).

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimatfragan-kanslig-i-tido-samarbetet-m-topp-vi-har-en-annan-grundsyn-an-sd


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Klimatfrågan pekas ofta ut som den del där Tidöpartierna skiljer sig åt mest. Exempelvis vad gäller synen på forskarnas larm om att vi behöver ställa om innan 2030. – Vi ska vara försiktiga med att använda ordet kris, säger riksdagsledamoten Jessica Stegrud (SD).
Annons:
Pyttelite
2023-05-24, 07:42
#105

Enligt ett förslag i Tidöavtalet kan offentliganställda bli skyldiga att anmäla till polisen och Migrationsverket om de i sitt jobb får veta att någon vistas i Sverige utan tillstånd. Fackförbundet Dik har i en enkät undersökt hur deras biblioteksanställda ställer sig till förslaget. – Det är ett rungande nej, säger Diks förbundsordförande Anna Troberg.

Läs mer här:

https://www.svt.se/kultur/ny-undersokning-nio-av-tio-bibliotekarier-vill-inte-anmala-papperslosa


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Enligt ett förslag i Tidöavtalet kan offentliganställda bli skyldiga att anmäla till polisen och Migrationsverket om de i sitt jobb får veta att någon vistas i Sverige utan tillstånd. Fackförbundet Dik har i en enkät undersökt hur deras biblioteksanställda ställer sig till förslaget. – Det är ett rungande nej, säger Diks förbundsordförande Anna Troberg.
Pyttelite
2023-05-25, 20:01
#106

Samhället glider långsamt i en mer totalitär riktning, menar Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som riktar hård kritik mot Tidöavtalet. – Risken är att vi befinner oss på ett sluttande plan där vi medborgare blir mer övervakade, säger hon i SVT:s 30 minuter.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mia-edwall-insulander


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Samhället glider långsamt i en mer totalitär riktning, menar Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som riktar hård kritik mot Tidöavtalet. – Risken är att vi befinner oss på ett sluttande plan där vi medborgare blir mer övervakade, säger hon i SVT:s 30 minuter.
Bosse Cebex Gbg
2023-05-29, 18:13
#107

Sverigeprovet:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kunskapskrav-foreslas-for-permanent-uppehallstillstand

Om det tänkta provet även får utföras av ett antal slumpmässigt utvalda svenska lintottar, vore det högintressant att få ta del av resultatet, dvs få veta hur många som faktiskt klarar testet….😬

Ut med dom….eller….?

🙂

Godkänt prov i svenska och samhällskunskap ska krävas för att vuxna ska beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det föreslår en utredning som har lämnats över till regeringen. – Det är viktigt att en person förstår vilka skyldigheter, men också rättigheter, man har i samhället, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).
Pyttelite
2023-06-02, 11:45
#108

Nu protesterar Västra Götalandsregionen, en av Sveriges största arbetsgivare, mot ett förslag i Tidöavtalet. Om förslaget blir verklighet kan det innebära att vårdpersonal i framtiden måste anmäla till Migrationsverket eller polisen om de kommer i kontakt med papperslösa. – Vi kräver att vi inte ska ha en angiverikultur här i Sverige, säger Carina Örgård, ledamot i Vänsterpartiet i regionstyrelsen.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kd-i-vastra-gotaland-proetesterar-mot-tidoavtalet


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Nu protesterar Västra Götalandsregionen, en av Sveriges största arbetsgivare, mot ett förslag i Tidöavtalet. Om förslaget blir verklighet kan det innebära att vårdpersonal i framtiden måste anmäla till Migrationsverket eller polisen om de kommer i kontakt med papperslösa. – Vi kräver att vi inte ska ha en angiverikultur här i Sverige, säger Carina Örgård, ledamot i Vänsterpartiet i regionstyrelsen.
Pyttelite
2023-08-30, 18:20
#109

Region Halland sällar sig nu till majoriteten av landets regioner som säger nej till Tidöavtalets intention att vårdanställda skulle kunna bli tvungna att informera polis och Migrationsverket, när de kommer i kontakt med människor som inte har rätt att vistas i Sverige.

Läs mer här:

https://sverigesradio.se/artikel/beslut-region-halland-emot-att-anmala-papperslosa


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Region Halland sällar sig nu till majoriteten av landets regioner som säger nej till Tidöavtalets intention att vårdanställda skulle kunna bli tvungna ...
Pyttelite
2023-09-08, 19:09
#110

Den omdiskuterade utredningen om anmälningsplikt har startat. Flera fackförbund har sagt nej, bland annat lärarna. Men politiker i Nordvästskåne har olika åsikter om när man ska agera.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/ny-utredning-om-anmalningsplikt-politikerna-delade


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Den omdiskuterade utredningen om anmälningsplikt har startat. Flera fackförbund har sagt nej, bland annat lärarna. Men politiker i Nordvästskåne har olika åsikter om när man ska agera.
Pyttelite
2023-09-10, 08:11
#111

Kärnkraften blev en av valets viktigaste frågor – men kan regeringen och Sverigedemokraterna leva upp till sina löften? Om inte väntar en kalldusch, enligt Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet. Och forskarna är skeptiska till det som utlovats.

När M, KD och L tog över regeringsmakten med stöd av SD efter valet 2022 var det en fråga – utöver lag och ordning – som blev avgörande: kärnkraften.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/experterna-om-tidopartiernas-karnkraftsloften-tar-betydligt-langre-tid


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Kärnkraften blev en av valets viktigaste frågor – men kan regeringen och Sverigedemokraterna leva upp till sina löften? Om inte väntar en kalldusch, enligt Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet. Och forskarna är skeptiska till det som utlovats.
Annons:
Bosse Cebex Gbg
2023-09-11, 01:32
#112

Varför inte skicka regeringen på temakonferens med workshop….?

Pyttelite
2023-09-20, 21:11
#113

Som första kommun i landet har Göteborg klubbat igenom att kommunanställda inte ska behöva anmäla papperslösa, rapporterar GP. Det rödgröna styret med S, V och MP initierade förslaget, som godkändes med knapp majoritet.

Läs mer här:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=1165372


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Senaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet
Pyttelite
2023-09-20, 21:15
#114

Som första kommun i landet fattade det rödgröna styret i Göteborg beslut om att anställda av staden inte kommer att riskera jobbet om de bryter mot en eventuell ny lag om ange papperslösa. – Det är oerhört oseriöst och anmärkningsvärt, säger Hampus Magnusson (M), kommunalråd i Göteborg.

Läs mer här:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/beslut-i-kommunstyrelsen-anstallda-i-goteborg-behover-inte-anmala-papperslosa


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Som första kommun i landet fattade det rödgröna styret i Göteborg beslut om att anställda av staden inte kommer att riskera jobbet om de bryter mot en eventuell ny lag om ange papperslösa. – Det är oerhört oseriöst och anmärkningsvärt, säger Hampus Magnusson (M), kommunalråd i Göteborg.
Bosse Cebex Gbg
2023-09-20, 22:52
#115

Det handlar inte bara om nuet. Det handlar om vilken sorts samhälle vi vill överlämna till barnbarnen.
Vilka kommer att bli angivna i nästa skede, om Pandoras Ask öppnas nu….?

Pyttelite
2023-09-20, 23:12
#116

#115: Kan inte skriva det bättre själv!

Historien är full av stater med ett utvecklat angiverisystem och det räcker som bevis för att inte återupprepa.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Upp till toppen
Annons: