Etikettövrigt
Läst 1756 ggr
[FruStein]
2012-10-15, 10:37

Surrogatmödrar i Indien = hela sanningen?

Idag i Uppsala lokala tidning kan man läsa om ett forskningsprojekt som blivit till en pjäs. Ämnet är surrogatmoderindustrin i Indien och man vill peka på de skeva ekonomiska förutsättningarna som gör att rika i västvärlden köper och fattiga i Indien säljer.

http://www.unt.se/kultur/barnlangtan-over-alla-granser-1906573.aspx

Men är det inte också så att lagstiftningen i västvärlden (i många fall icke existerande) tvingar iväg västerländska par till länder där man av olika skäl har sett att behovet finns och man i alla fall hafsat ihop en slags lagstiftning? Jag kan t.ex. inte lagligt bära ett barn till min svägerska, om jag skulle vilja det. Surrogatmödrar behöver ju inte bara vara anonyma asiater utan kan vara en närstående, t.ex. en nära vän eller släkting, som gärna bär ett barn åt någon som själv inte kan.

Vad tycker ni andra?

Henrika85
2012-10-15, 15:45
#1

Är inte all sorts surrogatmödraskap förbjudet enligt svensk lag?

Jag håller med om att det är den här sortens lagstiftning som tvingar par som vill använda sig av detta till andra länder (ofta fattiga sådana) för att utnyttja en fattig ung kvinna som är villig att bära ett barn mot betalning.

Om det istället blev tillåtet att söka efter en surrogatmamma inom landets gränser skulle andelen tjejer från fattiga länder som utnyttjas som "bakugnar" minska. Jag är dock bara för altruistiskt surrogatmödraskap, alltså där surrogatmamman inte gör nån ekonomisk vinst på att bära ett barn åt andra utan gör det för att hon verkligen vill.

De nuvarande stela reglerna gör det även svårt för par som anlitat en surrogatmamma från utlandet att bli godkända som juridiska föräldrar åt barnet, och i vissa fall även att föra in barnet i landet. Jag läste om ett par i Aftonbladet för inte så länge sen som anlitat en surrogatmamma från Ukraina, där kvinnan i paret inte godkändes som juridisk vårdnadshavare för barnet, eftersom surrogatmamman räknades som den "andra" föräldern. Sjukt.

MVH Henrika

Sajtvärd på HBT iFokus

Mitralis
2012-10-15, 18:46
#2

Jag håller med om att Sverige verkligen måste se över det här. 

Jag personligen har inga problem med att surrogatmamman får en rejäl slant för att bära barnet. Vissa kvinnor har väldigt få besvär när de är gravida och om de då vill göra detta för att det betalar mat och skola till den egna familjen så tycker jag att det är helt okej. 
Jag är inte sentimental när det gäller kroppen och tycker att det är värre när man säljer själen Glad[sakring]
2012-10-15, 19:08
#3

Detta är ett ämne som verkligen behöver en lagöversyn. För frågan är hur mycket de blivande föräldrarna får bestämma över surrogatmamman och hennes leverne?

[FruStein]
2012-10-15, 21:07
#4

#1 Jo, vi ligger efter flera västländer när det gäller detta, både på gott och ont. Jag kan dock tycka att vi borde se över möjligheten att genomföra graviditeter via surrogatmödrar inom det egna landet och av svenska medborgare till att börja med. Utan vinst, om man så vill.

Silvestris
2012-10-15, 22:56
#5

#1

Surrogatmödraskap är väl inte direkt förbjudet i Sverige. Problemet är att det är kvinnan som föder barnet som juridiskt betraktas som barnets biologiska mamma. Därmed blir surrogatmödraskap svårt. Det krävs att surrogatmamman då adopterar bort sitt barn och det är inte en helt lätt process.

Jag önskar av hela mitt hjärta att det här ses över i Sverige så att vi även här kan ha surrogatmammor! Det skulle kunna hjälpa kvinnor utan livmödrar samt homosexuella eller ensamstående män att skaffa barn. Helt fantastiskt.

Henrika85
2012-10-15, 23:39
#6

#5 Jo Silvertris, det är enligt lag förbjudet.

Följande citat kommer från RFSLs hemsida.

"Svensk lagstiftning omöjliggör idag surrogatmödraskap. Det innebär att sjukvården inte får ge assisterad befruktning till en kvinna som inte avser behålla barnet och bli dess sociala och juridiska förälder, utan istället ämnar lämna över det ansvaret till en eller flera andra föräldrar."

Visst kan en kvinna fortfarande låta sig insemineras hemma, men hon kan däremot inte avsäga sig föräldraskapet som en surrogatmamma kan.

Läs gärna mer på http://www.rfsl.se/?p=4414

MVH Henrika

Sajtvärd på HBT iFokus

Silvestris
2012-10-16, 08:12
#7

Omöjliggör är inte detsamma som förbjudet.

Henrika85
2012-10-16, 14:42
#8

#7 Ehh jo, eftersom den biologiska mamman inte kan avsäga sig föräldraskapet.

MVH Henrika

Sajtvärd på HBT iFokus

Silvestris
2012-10-16, 15:45
#9

#8

Det går att adoptera bort barn inhemskt även i Sverige, även om det är ovanligt. När man adopterar bort ett barn överlåter man föräldraskapet till någon annan.

Det är helt fullt möjligt för svenska mammor att överge sina barn vilket leder till att barnen hamnar i familjehem och på sikt kan adoption bli aktuell (men som sagt, det händer tyvärr sällan).

Henrika85
2012-10-16, 15:58
#10

#9 Fast att vissa mödrar (oftast mödrar med psykiska problem, gissar jag?) överger sina barn eller på annat sätt anses okapabla att ta hand om dem har väl inget med surrogatmödraskap att göra?

Dessutom så är det i praktiken så gott som omöjligt med inhemsk adoption; barnen slussas istället från fosterhem till fosterhem, trots att det finns en välfungerande fosterfamilj som skulle vara villiga att adoptera barnet.

Jag kommer fortsätta hävda att surrogatmödraskap är förbjudet i Sverige, eftersom det i praktiken är så p.g.a. nuvarande lagstiftning. Att hävda nåt annat är bara hårklyveri, och inte det tråden handlar om.

Förhoppningsvis kommer det att bli ändring på det inom en snar framtid, även i Sverige.

MVH Henrika

Sajtvärd på HBT iFokus

Silvestris
2012-10-16, 16:38
#11

#10

Jag har koll på hur det ser ut och jag fortsätter hävda att det är skillnad på att förbjuda något och att göra någonting svårt att genomföra. Rent praktiskt är det oerhört svårt att lyckas i Sverige, men skulle någon låta sig insemineras (eller göra IVF med donerade ägg utomlands) och ange den genetiska fadern som pappa till barnet, skriva under papperen så att pappan får vårdnaden om barnet och sedan med tiden låta pappans partner adoptera barnet är det inte förbjudet. Det är ingenting den biologiska mamman kan straffas för.

Henrika85
2012-10-16, 18:32
#12

#11 Kan du nämna ett enda dokumenterat fall där det i praktiken fungerat på det sättet inom Sveriges gränser?

Jag sa aldrig att det är straffbart, bara att det enligt lag inte är tillåtet. Kvinnan "straffas" givetvis inte om hon vill föda ett barn åt ett annat par, men det går inte att lämna över barnet till paret efter födseln och skriva över det juridiska föräldraskapet på dem. Lagen tillåter det inte.

Jag tycker att vi sätter punkt för den här diskussionen nu.

MVH Henrika

Sajtvärd på HBT iFokus

Silvestris
2012-10-16, 18:55
#13

#12

Finns det en man som är (eller har tagit på sig) faderskapet och han har vårnad om barnet finns ingenting som hindrar kvinnan från att lämna barnet hos mannen och aldrig mer se sitt barn (vi har i min familj upplevt detta två gånger och rent praktiskt kan denna kvinna betraktas i iaf ett av fallen som en surrogatmamma). En kvinna kan inte tvingas ta ansvar för ett barn hon har fött.

Och nej, jag känner inte till något fall där någon försökt sig på surrogatmödraskap i Sverige men jag känner till fall där en styvmor/styvmor har adopterat sin partners biologiska barn vilket är vad som skulle krävas vid ett eventuellt surrogatmödraskap i Sverige.

Det är inte förbjudet, men som sagt mycket svårt.

Du får gärna hänvisa till den lagparagraf som explicit anger förbud mot surrogatmödraskap.

Henrika85
2012-10-16, 19:05
#14

#13 Som jag redan sagt i ett tidigare inlägg, så spelar det i praktiken ingen roll om det råder ett explicit förbud eller om det "bara" är ogenomförbart. Det finns lagar och förordningar som hindrar det från att ske.

Det du talar om är närståendeadoption och inte surrogatmödraskap, och i princip den enda formen av inhemsk adoption som är möjlig i Sverige.

Och att ingen i Sverige försökt sig på det talar ju för sig självt.

MVH Henrika

Sajtvärd på HBT iFokus

[FruStein]
2012-10-16, 19:28
#15

Surrogatmödraskap där surrogatmamman inte har några genetiska band till barnet, dvs inte insemineras privat, går inte i Sverige utan då måste du också vara äggdonator. Eftersom lagtsiftningen helt enkelt inte är rustad för vare sig den ena eller den andra situationen  är det ett väldigt osäkert sätt att genomföra en graviditet och senare föräldraskap på.

Henrika85
2012-10-16, 20:32
#16

#15 Det är mycket som inte vår lagstiftning här i Sverige tillåter. Både ägg och spermiedonation är ju också något, samt att ett barn ska kunna ha mer än två vårdnadshavare.

MVH Henrika

Sajtvärd på HBT iFokus

Silvestris
2012-10-16, 20:57
#17

#15

Nej, i dagsläget krävs det att man åker utomlands om det behöver doneras ägg. Även om kvinnan ifråga har ägg (tex. nedfrysta) som kan användas är det osäkert om hon kan komma åt dem och använda dem utomlands. Jag vet att Socialstyrelsen har blivit ombedd att pröva just detta då Sahlgrenska vägrade lämna ut en kvinnas ägg pga. att de misstänkte att paret skulle använda äggen för surrogatmödraskap utomlands.

Vi behöver helt klart ett bra och tydligt regelverk FÖR surrogatmödraskap i Sverige.

Tride
2012-11-11, 11:36
#18

Jag tycker det är olyckligt när barnafödandet har blivit ett slags industri för människor som har svårt att försörja sig, antingen det är i Indien eller var som helst. Men om någon släkting vill bära ett barn till någon som inte kan? Det är ju ett helt annat läge. Då sker det kanske en, möjligen två gånger i livet, och är mer en överenskommelse mellan några som känner varandra väl. Svårigheter kan förstås uppstå av sociala och känslomässiga skäl, men det kan det ju - gör det ofta - också i sk normala familjer.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Mitralis
2012-11-12, 11:04
#19

#18 Personligen så tror jag att det är enklare när det är en överrenskommelse mellan personer som inte känner varandra och att det faktiskt är en rent ekonomisk överrenskommelse.
Jag tror att det kan bli enormt mycket bitterhet och förstörda relationer om man känner varandra väl.Upp till toppen