2014-06-21 11:51 #0 av: Huygens

Tydligen verkar ebola sprida sej. Inkubationstiden kan vara upp till 3 veckor.

Hur väl tror ni Sverige klarar av att hantera situationen om ebola börjar sprida sej i centrala Europa?

Hur kommer politikerna agera?