Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
Invandring och integration

Löpandebandsprincip på Migrationsverket?

2015-01-04 14:36 #0 av: [Carpinus]

Migrationsverket har växtvärk. Man har f.n. runt 5000 anställda, men har nyligen börjat anställningen av ytterligare cirka 1000 personer. De nyanställda handläggarna får  ta hand om de lätta ärendena, flyktingar från Syrien och Eritrea, som ändå får sina ansökningar beviljade i nästan 100% av fallen. Man slipper då problem med överklagande till Migrationsdomstolen för felaktigt handlagda fall som lätt annars hade kunnat bli resultatet om nybörjarna satts på mer komplicerade fall.

 Det allvarliga är att SÄPO varnat Migrationsverket att jihadister som deltagit i strider för Islamiska staten i Syrien och Irak  misstänks försöka få asyl i Sverige med hjälp av stulna eller förfalskade handlingar. Det är just dessa handlingar som de orutinerade utredarna ställs inför. Ett annat problem är att 72% av Syrianerna och 98% av Eritrianerna saknar pass av olika anledningar, bl.a. är det känt att flyktingsmugglare uppmanar sina "klienter" att kasta passen. Det vore därför logiskt att utredandet av dessa fall utförs av rutinerade handläggare, som kan ställa de rätta frågorna och göra nödvändiga efterforskningar. Tyvärr verkar dock Migrationsverket göra avkall på säkerheten och ägnar sig åt "korvstoppningsprincipen" för att ha ett så friktionsfritt umgänge som möjligt med Migrationsdomstolen.

Källa: Magasinet Neo.


Anmäl
2015-01-26 11:13 #1 av: [Carpinus]

Moderaten Sedat Dogru tycker på SvD Debatt att asylsökande måste kunna styrka sin identitet bättre. Han skriver bl.a.:

"Att söka asyl är en mänsklig rättighet, absolut. Men att beviljas asyl är inte det. En asylprövning som, till skillnad från idag, verkligen försöker utreda vad som är rätt och fel och som inte behandlar den asylsökande som en socialhjälpstagare bör vara inriktningen för en ny flyktingpolitik.

En konkret första förändring är ett krav på att den som kommer till Sverige ska ha korrekta ID-handlingar. Självklart kan handlingar saknas av giltiga skäl, men då bör den asylsökande förklara det och göra allt denne kan för att identiteten ska kunna fastställas. Den som inte medverkar i en sådan utredning kan inte heller räkna med att få sin asyl beviljad."


Anmäl
2015-01-27 08:48 #2 av: Magi-cat

Man kan ana att moderaten tycker det är bra synd att man inte redan vid porten kan avvisa flyktingar som inte har "korrekta ID-handlingar". ..

Det är ju redan nu så att ID-handlingar "saknas av giltiga skäl". Antingen har man inga eller så fick man inte med sig handväskan när man tvingades fly hals över huvud. Att vara flykting är inte som välordnad charterresa.

Migrationsverket identiteten och det tar tid. Folk är rädda, kanske misstrogna mot myndigheter och det har en orsak. Här hjälper det inte att dra åt tumskruvarna.

Ett problem är också att människosmugglarna uppmanar flyktingarna av göra sig av med sina ID-handlingar. Man muckar säkert inte gräl med dem i den situationen, utan gör som de säger.

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2015-01-27 08:58 #3 av: [Carpinus]

#2 Problemet behövde förmodligen inte vara fullt så stort om inte ärendehanteringen av bristfälliga underlag lades i händerna på nybörjare på Migrationsverket, vilket framgår av #0.


Anmäl
2015-01-31 00:12 #4 av: [Carpinus]

Med anledning av en asylsökande från Syrien gripits i Sverige för folkrättsbrott begånget utomlands kan man läsa följande i Expressen: "- Jag skulle säga att detta fall är en bra illustration till hur enkelt det är att använda Sverige som reträttplats. Det faktum att vi förhållandevis snabbt ger uppehållstillstånd har spridit sig och definitivt ökat på antalet asylsökande. Om du dessutom får permanent uppehållstillstånd kan du ju använda det och åka fram och tillbaka, säger Magnus Norell."

http://www.expressen.se/nyheter/gripen-28-arig-syrier-atalas-for-folkrattsbrott/


Anmäl
2015-03-23 12:39 #5 av: [Carpinus]

"I veckan presenterade Säkerhetspolisen sin årsbok för 2014. Då beskrev Wilhelm Unge, chefsanalytiker vid kontraspionaget, hur man nu noterar hur underrättelseagenter och personer kopplade till Syriens olika program för massförstörelsevapen gömmer sig i den stora flyktingströmmen.

Johan Sjöö, biträdande Säpochef, påtalade samtidigt det märkliga att kontrollen av dem som söker uppehälle i Sverige inte avslöjar fler säkerhetsrisker – exempelvis misstänkta terrorister – nu än för ett decennium sedan, trots att mängden asylsökande har flerdubblats."

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sapo-lyfter-invandringspolitiken-som-sakerhetsproblem_4430041.svd


Anmäl
2015-03-23 12:54 #6 av: Zyperior

Carpinus. Du gör ett grymt jobb med alla dina inlägg här, inte bara i denna tråden utan på hela PiF. Vill bara tacka för det =)

Avstängd från Feminism iFokus. Rätt nöjd med det.

Anmäl
2015-03-23 13:04 #7 av: [Carpinus]

#6 Tack, det var trevligt att höra! 

Vill gärna återgälda och dela med mig av berömmet till flera här som bidrar till att hålla grytan kokande, samt inte minst till de som administrerar PiF, och inte alltid har den lättaste av sitsar...


Anmäl
2015-08-22 19:07 #8 av: [Carpinus]

Svensk säkerhetspolis och åklagare har ideligen förklarat att det är otroligt svårt att få bevis nog för att åtala för krigsförbrytelser i IS namn, utförda av svenska krigsresenärer och ankommande flyktingar.

Alla hoppas vi givetvis på att IS skall bryta samman och krossas, men vad händer den dagen?

Hur skall vår tungrodda migrationsbyråkrati och vår tröga rättsapparat kunna sovra bort massmördare och krigsförbrytare som väller in i landet när man idag går bet på att utreda enstaka fall?

Finns det överhuvudtaget någon beredskap inför ett scenario med tusentals massmördare och krigsförbrytare som blandar sig med sina offer på våra asylmottagningar?

Vad gör myndigheter och politiker i ett sådant läge?

Det är frågor som  måste ställas nu, inte när situationen väl uppstår!

Dessvärre kan det, även om det låter cyniskt, vara bäst för Sverige om IS inte bryter samman...


Anmäl
2015-08-23 20:16 #12 av: [Carpinus]

Får jag fråga vad som hände med trådens frågeställning om migrationsverkets handläggning av flyktingärenden - vad har Staffan Heimerssons citat från den inte särskilt auktoriserade "Kloka Gummans samhällsblogg" med detta ämne att göra?


Anmäl
2015-08-23 20:25 #13 av: Jimmy.L

Tagit bort massa OT.

Anmäl
2015-08-23 20:55 #14 av: white lady

Carpinus, så det är alltså okompetent personal på migrationsverket som handlägger dessa ärenden?

Anmäl
2015-08-23 21:30 #15 av: [Carpinus]

#14 Migrationsverket har ju anställt mycket ny personal, och enligt vad som nämns i bl.a. #0 så har orutinerad personal satts på de mest komplicerade grupperna, vilket  försenat gången och resulterat i bristfälliga utredningar.

Den långa handläggningstiden på Migrationsverket anförs ju också som en orsak av Sveriges anseende som mottagarland har försämrats (länk). Däremot tycks andra som verkligen skulle ha utretts grundligare slunkit igenom (#4).


Anmäl
2015-08-23 23:11 #16 av: white lady

# 15 Länken fungerar inte, jo jag läste #0. Men blir fundersam över påståendet att det sitter  personal som inte har kompetens till detta.

Sedan kan man ju fråga sig,kommer man från Syrien pga. krig o förföljelse då återvänder man väl inte,men det kanske inte va vad 28-åringen gjorde .

Anmäl
2015-08-23 23:16 #17 av: [Carpinus]

#16 Här är en annan länk får vi se om det går bättre.

http://www.sydsvenskan.se/sverige/sverige-mindre-attraktivt-som-asylland/


Anmäl
2015-08-23 23:33 #18 av: white lady

# 17 Det var ju positivt, det verkar ju sköta sig själv , behövs ju inte skrik och elakheter från utsidan om migrationsverket sköter sig ju.

Anmäl
2015-08-23 23:35 #19 av: [Carpinus]

"Men när man läser Migrationsverkets egna kvalitetsuppföljningar framkommer det att det finns brister just i Syrienärendena. Migrationsverkets ledning har infört produktionsmål som gör att kvaliteten minskar, vilket bland annat Migrationsverkets internrapport ”Hur styr vi?” visar. I stället för att utreda grundligt jagar handläggare ”pinnar”, alltså att avsluta så många ärenden som möjligt. Även antalet språkanalyser av syriska asylsökande är lågt. Handläggarnas tidsbrist medför säkerhetsrisker för Sverige."---

"Det är svårt att förstå hur ärenden som potentiellt sett rör människor som begått terror- eller krigsbrott kan vara mindre ”utredningsintensiva”. Detta går rakt emot vad Migrationsverkets egen expertgrupp säger: att noggrann utredning är viktig.

Dessutom sätter man ofta de helt nyrekryterade, mest oerfarna, på ärenden från Syrien – något Mikael Ribbenvik, operativ chef för Migrationsverket, bekräftade för mig när jag intervjuade honom förra året."---

Ivar Arpi i SvD 150710


Anmäl
2015-08-24 10:00 #20 av: white lady

Problemet blir ju då när någon söker skydd i Sverige som varit inblandad i dessa nätverk och behöver hjälp ifrån de.Problematiskt om Migrationsverket tummar på kompetent personal.

Anmäl
2015-08-24 10:36 #21 av: [Carpinus]

#20 Javisst! Det är ju lite paradoxalt när vi tycker att vi lever i en öppen värld där all möjlig information är tillgänglig så finns det krigare som använder 2000-talets krigiska teknik men som lyckas göra det anonymt och icke sökbart. Förena detta med våra höga krav på lika bemötande, juridiskt hållbar bevisföring och med oerfaren personal på viktiga poster på Migrationsverket så blir situationen prekär! Det är inte minst på grund av detta jag anser att vi har skäl att känna oro för en stor anstormning av flyende jihadistkrigare om, eller kanske snarare när, IS krackelerar (#8).


Anmäl
2015-08-24 14:59 #22 av: white lady

# 21 Men den största oron är ju när vi blandar ihop jihadistkrigare med flyktingar som verkligen behöver skydd.

Anmäl
2015-08-24 16:53 #23 av: [Carpinus]

#22 Det är inte vi som blandar ihop dem, det är jihadisterna som blandar sig med de andra! Vill flyktingarna ha skydd så är det bara att hoppas att de visar vilka det är som de vill ha skydd ifrån.

Offer och släkt och vänner till offer från Balkankriget har känt igen och angivit krigsförbrytare, och det är bara att hoppas att samma vaksamhet gäller IS-mördarna. Flyktingarna har personkännedom och minnesbilder som svenska utredare saknar av naturliga skäl.


Anmäl
2015-08-24 17:27 #24 av: white lady

# 23 Carpinus, men tyvärr är sd ett orosmoment för just de personer som skulle kunna hjälpa.

Anmäl
2015-08-24 18:49 #25 av: [Carpinus]

Tror det är dags att vända på frågandet nu: på vilket sätt är SD i det här fallet ett "orosmoment"? Vilka är det som har torterat, fördrivit, lemlästat, våldtagit och mördat människorna i de här områdena? Hur graderar du oron för SD respektive Jihadister och IS-krigare hos flyktingarna? Någon måtta får det väl ändå vara på dumheterna!


Anmäl
2015-08-24 20:13 #26 av: white lady

"#25 Inga dumheter här inte, vet du om att det inte bara är Jihadister ock IS.krigare sd vill stoppa vid gränserna.Så ja vi kan vända på det Carpinus

Anmäl
2015-08-24 21:39 #27 av: [Carpinus]

#26 Den här diskussionen gäller överhuvudtaget inte SD, utan vad som händer på Migrationsverket. Om du inte vill delta i den debatten så vore det hederligare att avstå än att försöka sabotera tråden.


Anmäl
2015-08-24 21:57 #28 av: white lady

# 27 Självklart kan jag avstå, men du frågade ju mig i #25  Carpinus.

Anmäl
2015-08-28 17:06 #29 av: [Carpinus]

"Situationen har, tvärtom, blivit sämre jämfört med hur den var för ett par år sedan. På flera asylprövningsenheter sätts nyrekryterade oerfarna handläggare in på syriska ärenden därför att de anses vara "okomplicerade". Även om en handläggare fattar misstanke finns det ingen tid för att ställa följdfrågor och få mer information – utredningar med syriska flyktingar ska vara avklarade på högst 1,5 timme jämfört med 2,5 timmar med eventuella kompletteringar som en "vanlig" asylutredning tar.

Som asylhandläggare förväntas man leverera minst tre beslut per vecka – det är "ju fler desto bättre" som gäller. Det är antalet avgjorda ärenden som påverkar den individuella lönesättningen och möjligheten att få en fast anställning. Därför ställs varje medarbetare på Migrationsverket inför ett val – att jaga produktionsmål och pinnar eller att göra ett bra arbete."---

Egor Putilov, fd asylhandläggare och journalist på Aftonbladet Debatt.


Anmäl
2015-08-28 17:30 #30 av: [Carpinus]

Norge: "PU har kopplat in PST (Säkerhetstjänsten) efter att ha upptäckt känsligt material hos flera nyanlända asylsökande.
- Vi har uppmärksammat saker som ger upphov till säkerhetsproblem och har larmat PST. Detta har sannolikt samband med det ökande antalet ärenden. Misstankarna gäller naturligtvis ett mindre antal, men det har tilltagit och ger oss bekymmer, säger chefen för  Politiets utlendingsenhet (PU) Kristin Kvigne til VG."---

 "Den prekära situationen har gjort att myndigheten tvingats lägga om rutinerna för att behandla den pressande tillströmningen. Det är innebär att man tvingats införa s.k. "miniregistreringar", som samlar information om ID, fingeravtryck, tidigare visumansökningar och eventuella efterlysningar.
Denna registrering ersätter tidigare rutiner, men uppföljning sker i efterhand."---

VG


Anmäl
2015-12-18 07:50 #31 av: [Carpinus]

"Under året har Migrationsverket begärt yttrande från säkerhetspolisen i 363 asylärenden och 107 ansökningar om svenskt medborgerskap, totalt 470 personer.
Säpo har avstyrkt i 21 asylfall och 11 ärenden om medborgarskap, totalt 32 fall.
Så många har alltså, enligt Säpo, utgjort så allvarliga säkerhetshot att de inte ska få uppehållstillstånd eller bli svenska medborgare. Oftast rör det sig om misstänkta kopplingar till terrorsekten Islamiska staten.
Antalet är i nivå med de två tidigare åren."---

"Det beror på att väntetiderna på Migrationsverket snabbt blivit mycket långa.
– Vi gör våra föredragningar för Säpo först när vi utrett personerna."---

"Problemet är att det tar upp till två år innan de asylsökande som anlänt till Sverige i höst utreds.
– Vi har inte resurser att göra det snabbare, säger Hedebris."---

"Då har Migrationsverket alltså ingen aning om i fall det smyger sig in terrorister bland flyktingarna?

– Vi har registrerat folk som kommit i höst, satt dem på asylboenden och lagt deras ärenden på hög. Den enda kontroll vi har är om våra anställda ute på boendena snappar upp något, till exempel att någon sprider propaganda. Då rapporterar vi till säkerhetspolisen, säger Helene Hedebris.
– Men detta var skälet till att vi påtalade behovet av gränskontroller för regeringen. Vi måste veta bättre vilka människor som kommer till Sverige."---

Sydsvenskan


Anmäl
2015-12-18 13:05 #32 av: eskils

#4 Skrämmande att IS-terrorister kunnat ta sig in i Sverige redan förra vintern! Hade inte läst den länken förrän nu. Ett citat till ur artikeln:

"Detta fall belyser det faktum att Sverige inte har resurser för att kontrollera alla som kommer hit. Utan tipset hade han väl förmodligen klarat sig. Det är ingen kritik mot polisen, utan visar bara att systemet inte klarar att korrekt hantera antalet som kommer hit, säger Magnus Norell."

#29 Verkligen olyckligt om kvantitet ska räknas mer än kvalitet i ärendehanteringen!

#30 Man undrar ju vad det var för "känsligt material" som norska säkerhetspolisen fann hos vissa flyktingar. Gissar på vapen och/eller sprängbälten. Ett citat till ur den norska artikeln:

"Det är viktigt att påpeka att det finns några som önskar utnyttja asylsystemet. För oss är det viktigt att identifiera dessa, och att finna dem som har rätt att uppehålla sig här."

#31 Så 32 personer har hittills påträffats i år som Säpo har nekat uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige, därför att de utgör så allvarliga säkerhetshot! IllamåendeOm Migrationsverket hade mer, och mer kompetent, personal hade nog ännu fler upptäckts.

Det är en viktig uppgift för samhället att värna om säkerhet och trygghet för alla som bor i Sverige, det kan vi väl alla enas om, vilket parti vi än röstar på.


Anmäl
2016-08-26 17:32 #33 av: [Nomen Nescio]

Apropå den långsamhet i beslutsprocessen som omnämns i flera inlägg:

"Migrationsverket har dalat i effektivitet sedan 90-talet. En orsak är att många nyanställda arbetar långsammare.

Tre beslut per vecka. Så snabbt arbetade en handläggare på Migrationsverket på 90-talet. Numera fattar en handläggare bara ett beslut per vecka, skriver Sydsvenskan. I en intern revisionsrapport, där 34 chefer och andra medarbetare intervjuats, slås fast att det finns en kulturskillnad bland de nya jämfört med äldre anställda.

– Alla är eniga om att det går för långsamt. De skyller på den nya generationen, även om det såklart inte är hela sanningen, säger Erik Stenström, internrevisor, till TT.

De många nyanställda tycker sig inte få tillräckligt med stöd, och lägger mer vikt vid mänskliga rättigheter än juridik, enligt de intervjuade. Vissa har uttryckt att de anställdas empati "går för långt" och att det finns en ovilja mot att fatta tunga avvisningsbeslut."---

TT


Anmäl
2017-02-27 18:49 #34 av: Carpinus

#19 Kaliber på SR uppmärksammar kvalitetsbristerna på Migrationsverket. Dessa har ju varit kända några år nu, de fanns redan när Dan Eliasson var GD och fortsatte med efterträdaren Anders Danielsson, på deras tid myntades uttrycket "Blunda och bevilja!" bland personalen. Uppenbarligen har man inte kommit till rätta med bristerna. 

Källa.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-02-27 19:12 #35 av: Hayabusa

#34 Hörde P1´s inslag om detta ämne idag. Många nyanställda med otillräcklig erfarenhet/utbildning/styrning verkar haft stor roll. 

Anmäl
2017-03-26 08:17 #36 av: Carpinus

#8 Diskussionen från augusti 2015 kan vara ett faktum ganska snart - vad händer vid kalifatets sönderfall?

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-04-18 10:44 #37 av: Carpinus

#0 Är det förenligt att vara jihadist, uttrycka IS-sympatier och samtidigt vara anställd av Migrationsverket? Ivar Arpi ställer den frågan på ledarplats i SvD.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-06-06 14:59 #38 av: Carpinus

#8 Är vi där nu? Kanske är det inte tusen som kommer, men bara några hundra är mycket, när man ser vad ensamma eller några stycken jihadister kan åstadkomma. Frågor som vi ställde oss här för flera år sedan dyker nu upp igen, och nu är tiden otroligt knapp att åtgärda dem...  

"Att Raqqa kommer att falla har även en del negativa konsekvenser som kommer att drabba omvärlden. I IS-kontrollerade områden bor både krigande medlemmar och vanliga sympatisörer som flyttat för att etablera sig i ”kalifatet”. Både utgör fara för sina hemländer och flera av de utländska IS krigarna kommer att försöka återvända till sina hemländer. 

Bara från Sverige finns det mellan 250-300 IS-medlemmar i Syrien och i Irak.

- Det är upp till Europa att ta hand om denna fråga. Man måste gå till botten med frågan om varför en fransman blir jihadist och ansluter sig till en terrorgrupp? säger Sihanok.

Regeringen i Stockholm och regeringar i Europa har en tuff uppgift framför sig. Fram till dess lär offensiven ta tid – lång tid innan den är över."

http://www.expressen.se/kronikorer/kassem-hamade/kalifatet-kommer-kollapsa-men-terrorgruppen-lever-kvar/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-06-18 09:29 #39 av: Carpinus

#31 Läget arton månader senare:

"Ett annat problem som Säpo brottas med är den grupp asylsökande som bedöms utgöra säkerhetshot mot Sverige. Nya siffror visar att antalet säkerhetsärenden från Migrationsverket till Säpo är fortsatt högt. Till och med maj i år har Migrationsverket anmält 353 potentiella säkerhetsärenden till Säpo, vilket kan jämföras med 739 totalt i fjol.

Säpo har å sin sida lämnat 19 yttranden där man motsatt sig uppehållstillstånd hittills i år. Alla går dock inte att utvisa, eftersom de exempelvis riskerar dödstraff eller tortyr, enligt Thornberg.
– Vi vidtar kompensatoriska åtgärder för att vara säkra på att göra så mycket vi kan. Men vi kan inte garantera att det inte händer något, säger Anders Thornberg.
Exakt hur många som finns kvar på svensk mark vill han inte uttala sig om."---

Källa
 

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.