Politiska partier

All offentlig makt utgår från partierna

2015-06-27 09:10 #0 av: [Carpinus]

All offentlig makt utgår från folket” manifesteras enligt grundlagen i Riksdagen och dess 349 ledamöter. Om partierna talas det inte. Fiktionen är alltså att det är ledamöterna som bär det demokratiska uppdraget. Verkligheten ser dock annorlunda ut."---

"De flesta svenska väljare vet som regel inte vilken ledamot de röstat på. Partierna styr listvalen och kandidaturvalet. De öppningar för personval som gjorts under senare tid har relativt ringa betydelse. Det är partierna och deras interna maktstrukturer som i praktiken avgör utgången. Och väljarna röstar på partier och inte på enskilda kandidater.
Partierna är numera pga av generösa statliga bidrag också oberoende av medlemmarna och deras avgifter. De vikande medlemssiffrorna betyder alltså föga i ekonomiskt hänseende. Partistöd ges som mandatrelaterat stöd och allmänt kanslistöd."---

"Partiet och dess organ styr allt. Det östtyska socialistiska enhetspartiets slagord kommer i tankarna: “Die Partei hat immer recht”. För en motbild kan vi ta en senator i amerikanska kongressen. Tanken att partiet skulle styra de egna omfattande utrednings- och andra resurser som kommer en “US Senator” till del föresvävar nog ingen."---

"Finn Bengtsson och Anders Hansson är två andra som sett sitt uppdrag i ett vidare perspektiv än som “partilojalister.” De hänvisar till sin valmanskår. ( Det skadade dock dem inte att de hade stöd i respektive regional partiorganisation). Ungdom är det inget fel på, och den har ju den fördelen att den går över med åren. Men erfarenhet från den “vanliga” livet och en civil karriär utanför politiken ger en annan vidsyn och förmåga att väga konflikterande intressen mot varandra. Politik är inte främst att “vilja”, det är att “välja”. Och då gäller det att “veta” mer än insidan på partiorganisationen."---

"Vi behöver flera starka och egensinniga personer, färre lojala och menlösa medlöpare till en allkontrollerande partiorganisation, och valda riksdagsledamöter som i första hand redovisar sitt uppdrag för väljarna och inte partiledningen. Det är det vår nuvarande regeringsform faktiskt bygger på. Mer USA och mindre Östtyskland är ett annat sätt att uttrycka samma sak."

Krister Thelin på Det Goda Samhället


Anmäl
2015-06-27 13:28 #1 av: Huygens

hmm, det var ett långt citat, svårt att veta var man ska titta. Skulle du kunna göra det lite mer tydligt vad du avser om du ville peka mot något mer direkt?

Anmäl
2015-06-27 13:49 #2 av: Zepp

Eh.. olika länder organiserar sig på olika sätt!

Det svenska systemet handlar om bredast möjliga representation, det anglosaxiska systemet om enmansvalkretsar!

Vi röstar på partier, i England/USA på personer!

Bägge har sina fördelar.. och nackdelar!

Fördelen med det svenska är att alla blir representerade.. även minoriteter!

Fördelen med enmansvalkretsar är att den politiska församlingen oftast blir beslutskraftig!

Nackdelen med det svenska systemet är att det blir för många olika viljor.. partipiskan blir dominerande.

Nackdelen med enmansvalkretsar är lågt valdeltagande och att minoriteter blir underrepresenterade!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-06-27 14:03 #3 av: [Carpinus]

#1 Vad artikelförfattaren pekar på är väl det jag gjort till rubrik, och vad som framkommer i sista stycket. Han efterlyser mera självständiga riksdagsmän, som vägar lyssna utåt lika mycket inåt (mot partihögkvarteret).

Om du tycker att andemeningen är oklar kan det bero på att det är en lång artikel, varav jag endast citerat en del. Den är värd att läsa i sin helhet på den bifogade länken.


Anmäl
2015-06-27 14:35 #4 av: Huygens

Ok, ja, det kan väl vara så att riksdagspersonerna följer sina partier ganska troget.

Anmäl
2015-06-27 14:54 #5 av: Zepp

Eh.. fortfarande, det är fördelar/nackdelar med olika system!

Hade vi haft det Anglosaxiska systemet så hade det bara varit Socialdemokrater och Moderater. samt en och annan centerpartist/folkpartist i vår riksdag!

Regeringen hade varit antingen socialdemokratisk eller moderat.. avlöst av samlingsregeringar av dessa bägge partier!

Dessa två partierna hade dessutom varit nerlusat av olika personer med avvikande åsikter från partilinjen!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-06-27 17:11 #6 av: [Carpinus]

#5 Javisst finns det såväl för- som nackdelar med de olika systemen. Nu skall jag inte tala för artikelförfattaren, men som jag tolkar honom så ser han en glidning mot det gamla östtyska enhetspartitänket i Sverige, i vilket man även kan väva in DÖ. Det krävs nog intensiv kontroll över hela fältet för att få det kollektivet att gå i samma takt...


Anmäl
2015-06-27 17:33 #7 av: Zepp

Det är stora delar Östtyskland i det anglosaxiska systemet oxå.. för är du inte stenrik så lär du inte bli nominerad till att företräda ditt parti i din valkrets om du inte följer partipiskan!

Är du stenrik kan du ställa upp och bli vald ändå.. där skiljer sig det mellan Östtyskland och USA!

DÖ är en följd av bred representation.. där majoriteter till slut bestämmer.. inte minoriteter!

Ibland önskar jag att vi hade enmansvalkretsar.. om inte så för att slippa allt käbbel, samt få stabila majoriteter!

Nu tror jag att de olika modellerna fungerar bäst för olika länder.. små nationer som sverige tror jag gynnas på sikt av bredast möjligast befolkningsrepresentation!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-06-27 17:46 #8 av: [Carpinus]

Tycker att det är bra när det belyses som kan vara  förändringar i det politiska spelet, både snabba sådana och de som sker så långsamt att vi kanske inte uppmärksammar dem.  Jag får lite Aha- upplevelse när jag läser saker som "Partierna är numera pga av generösa statliga bidrag också oberoende av medlemmarna och deras avgifter. De vikande medlemssiffrorna betyder alltså föga i ekonomiskt hänseende. Partistöd ges som mandatrelaterat stöd och allmänt kanslistöd." Det är ingen nyhet, men det kan vara värt att sätta in i ett större sammanhang.


Anmäl
2015-06-28 13:07 #9 av: Zepp

Även här bör man anlägga ett perspektiv.. och förstå lite tanken bakom!

Tanken är att partier och personer som gör tjänst i staten skall vara oberoende, dvs de skall vara avlönade på sådant sätt att de har större bindning till den som står för deras försörjning och välstånd så att de slipper ta emot mutor, dvs att risken minskar för att de tar mutor/företräder andra intressen än de gemensamma!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-06-28 13:43 #10 av: [Carpinus]

Tycker att de bidrag som fack respektive näringsliv ger sina närstående partier också  känns rätt diskutabla. Förutom de statliga bidrag som Thelin omnämner så finns det ju ett annat kassaflöde som inte direkt skapar förutsättningar för oberoende...

"LO har de senaste fem åren gett över 70 miljoner kronor i stöd till Socialdemokraterna, visar SvD:s genomgång. Alla förbund, utom Transport, ställer upp på att medlemspengar slussas rakt in i partikassan."---

SvD 140205

Det känns som om partierna inte behöver närma sig sina väljare annat än i samband med val - i övrigt lever man gott på andra intäkter och är inte beroende av eventuella medlemmar (annat än som troféer).


Anmäl
2015-06-28 14:24 #11 av: Zepp

Som du är inne på.. det finns övriga diskutabla bidrag!

Inget som jag direkt är motståndare till.. mer än att de redovisas helt och fullt, så man vet vilka de har kopplingar till, vilka avvägningar de gör!

Oså.. ytterligare ett historiskt perspektiv.. Socialdemokraterna är en avläggare av LO,  dvs i historisk synpunkt bildade LO en politisk gren för att företräda dess intressen i politiska församlingar!

Det sitter alltid en LO-ordförande i socialdemokratins högsta beslutande organ som exempel!

Det är ingen som sticker under stol med detta!

Att bönderna organiserade sig i lantmannaförbundet och bondeförbundet som sedan blev centerpartiet är heller ingen hemlighet!

Hur som helst.. partibidragen.. främst i riksdagen är ett (1) sätt att försöka bevara de olika företrädarnas oberoende av ytterligare bidragsgivare!

Det har då ioförsej den nackdelen att de blir beroende av partipiskan.. fördelen är att de inte lika lätt blir beroende av mutor!

Jag är inte så himla förtjust i den amerikanska modellen där enskilda bidragsgivare får oproportionerligt högt inflytande av politiken!

Låt bidragen gå till partier och ge politiker den lön de förtjänar som våra företrädare ser ut som det minst korumperande sättet att sköta våra gemensamma angelägenheter?

Likaså lär full redovisning av enskilda politikers inkomster och kopplingar ha en dels reglerande verkan dels får vi veta vad vi röstar på!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-06-28 15:08 #12 av: [Carpinus]

När före detta politiker, t.o.m. på allra högsta nivå och utan karenstid,  går till diverse lobbyföretag så är det inte svårt att förstå att de utgör en fungerande pipeline mellan intressegrupper och politiska beslut.


Anmäl
2015-06-28 15:31 #13 av: Zepp

Det där är ett rätt nytt problem!

Främsta orsak är skiftande majoriteter.. förr så blev ledande avgående  politiker landshövdingar, generaldirektörer, ambassadörer eller liknade.

Numera skiftar majoriteterna så ofta att man inte kan ge sådana jobb till alla.

Säga vad man vill om Filippa R och Göran P som exempel, är att helt odugliga är de inte på högre poster inom vår förvaltning.. oavsett partifärg.

Som tjänstemän inom förvaltningen så skulle de kunna bidra med sina bästa egenskaper som ledare/administratörer under ny politisk ledning!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-06-29 07:47 #14 av: [Carpinus]

Ett färskt exempel på hur "samhällskontakterna" inom politiken fungerar. Där lokalt igenkända politiker förr var partiernas känselspröt ut mot folket sitter nu lobbyingfolk och PR-sändebud och viskar i maktens öra.  

"En rad politiska tjänstemän i regeringskansliet har en bakgrund som PR/PA-konsulter. Minst en är dessutom fortfarande anställd på en PA-byrå."---

"Byrån Hegeli Public Affairs har en en uttalad profil mot samhällsbyggnadsfrågor. Vd  för företaget är högskoleminister Helene Hellmark Knutssons make Richard Hellmark. På sin hemsida skriver företaget:
”Med vår unika kompetens och arbetssätt hjälper vi våra kunder till framgångsrika affärer genom att långsiktigt bygga relevanta samhällskontakter.”
Kathrin Österlund presenteras på sidan som en seniorkonsult med: ”gedigen och bred kunskap om infrastrukturprojekt på såväl spår- som vägsidan”, med tillägget att hon ”för närvarande är tjänstledig för en tjänst som politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Anna Johansson (S)”.

Resumé


Anmäl
2017-04-21 17:35 #15 av: Carpinus

Svensk politik verkar numera sitta hermetiskt fast i sitt blocktänkande, och det är svårt att samla stabila majoriteter i det politiska utövandet som det ser ut idag, inte minst med en närvarande elefant i det politiska rummet i form av  Sverigedemokraterna, vars stöd båda blocken vill ha utan att behöva ge något i gengäld. Nu går taktiken istället ut på på att skambelägga allt samröre med SD för att inte endera sidan skall ha någon nytta av ett närmande till partiet. Om det kan man ha vilka åsikter man vill, men särskilt konstruktiv politik är det knappast.

Kanske är det så att det behövs andra folkliga rörelser än de gamla politiska partierna, skapade i en trögare tid då man varken kunde eller behövde fatta snabba beslut? Idag lever vi i en annan omvärld, såväl på gott som på ont. Såväl hot som affärsmöjligheter utifrån känns närmare idag, och då behövs snabbare reaktion. Och vi kan ha möten och manifestationer via nätet, där personer i Kiruna och Kivik kan vara med när och där det händer i realtid, utan att behöva pallra sig till huvudstaden.

Att utredare kan sitta och pilla med politiska utredningar i åratal  känns även det förlegat. Det kan ha varit en nödvändighet på sin tid, när man var hänvisad till personliga möten med människor över hela landet och utomlands, och då man tvingades att själv  gräva i arkiv eller invänta att andra fick tid att göra det. Idag kan man träffas och utbyta information öga mot öga utan att fysiskt behöva söka upp varandra, liksom man kan söka information i digital form. Ändå kan avdankade politiker sitta i åratal och ticka feta arvoden medan de vänder ett blad då och då. Sedan skall bibban ut på remiss, och när allt är klart att behandlas i riksdagen kanske frågan redan är inaktuell.

Alexander Crawford, omvärldsanalytiker och debattör enligt sin egen presentation på Expressen debatt, anser att vi kan dra lärdom av den franska valrörelsen. Han skriver bland annat:

"Ett stor välorganiserat parti är inte längre en förutsättning för att nå politiska framgångar. Man kan snabbt bygga en politisk rörelse utanför partipolitiken. Framförallt Macron har byggt en rörelse, han rekryterar parlamentskandidater och mobiliserar gräsrötter på ett helt nytt sätt, framförallt med folk som inte sysslat med politik förr.
Det franska valet har också understrukit hur oerhört centrala digitala verktyg och sociala medier blivit. Det handlar inte så mycket om triangulering och analys, utan om mobilisering. Nu ska man bygga communities och driva trafik, framför allt genom stora fysiska massmöten, som nu tagit en central plats i politiken."---

"Från ett mer politiskt perspektiv kan man också se hur vänster-högerskalan blir mindre och mindre relevant. Det är inte så konstigt, eftersom många av de stora utmaningarna Frankrike (och Sverige) står inför inte går att sortera in i vänster-höger: migration, integration, Europasamarbetet, klimat- och miljö, terrorbekämpning, delningsekonomi och nya arbetsformer, etcetera."---

http://www.expressen.se/debatt/partierna-behovs-inte-langre/

#0 Som Thelin uttrycker det i TS: "Vi behöver flera starka och egensinniga personer, färre lojala och menlösa medlöpare till en allkontrollerande partiorganisation, och valda riksdagsledamöter som i första hand redovisar sitt uppdrag för väljarna och inte partiledningen. Det är det vår nuvarande regeringsform faktiskt bygger på."---

Därifrån är det lätt att hoppa vidare till Crawfords fundering-  behöver vi de politiska partierna i deras traditionella roll längre, egentligen? Det är frågan!

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-04-23 01:05 #16 av: Carpinus

"Vi kan få bevittna en fransk kollaps i presidentvalet på söndag kväll. De bägge stora partiernas sorti", skriver Expressens Mats Larsson inför det franska valet. Kanske sker det inte den här gången, men det kommer ju att ske förr eller senare- kanske såväl där som här?

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.