Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
Ordet fritt. Fria diskussioner

"En fri press är A och O"

2015-07-21 08:23 #0 av: [Carpinus]

"I mars utsåg regeringen Anette Novak att leda den statliga medieutredningen. Enligt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (Mp) ska utredningen leverera ”drastiska förslag” för att vända den pågående medieutvecklingen, där traditionella medier tappar mark."---

"Vid ett seminarium, anordnat av Ax:son Johnson-stiftelsen några veckor innan Novak tillträdde som medieutredare, framförde hon en blandning av varumärkeslingo och värdegrundsretorik där hon pläderade för behovet av en agendasättande journalistik i syfte att främja vad hon såg som det goda samhället. Novak förklarade att IS:s och SD:s (sic!) framgångar kunde förklaras med att de byggt en relation till sina anhängare. Medierna skulle helt enkelt anamma en liknande strategi.

Som bortblåsta var de klassiska journalistikdygderna om sanningssökande, allsidighet och konsekvensneutralitet. Som final på denna värdegrundsdemokratiska predikan framförde hon även tanken på ett statligt finansierat ”Public Service-Google”, en ”etiskt hållbar sökmotor” där ”vi själva kan påverka algoritmen”, det vill säga vilken information som är sökbar."---
"Vikten av att staten håller sig borta från alla försök att styra mediernas innehåll har sällan varit mer angelägen."

Ledare i GP


Anmäl
2015-07-21 08:27 #1 av: [Carpinus]

Lägg då till detta förslaget om s.k. "Trigger Warnings" på våra Universitet om ifrågasatt och "olämplig" läsning och man anar att vi börjar närma oss inrättandet av ett statligt kontrolldepartement.

Demokratiministern kan säkert få hjälp med skräddarsydda "faktaunderlag" från Arenagruppen och inspiration från Nordkorea under uppbyggnaden, sedan återstår bara att tillsätta en miljöpartist som statsråd för kontrolldepartementet. Eller bör det kanske  heta "Sanningsministeriet"?


Anmäl
2015-07-21 10:17 #2 av: sanna70

"Jag har inte ­bestämt mig för vad jag ­protesterar mot än, men ­Aftonbladet är en bred ­tidning, så det finns gott om möjliga anledningar.

Är det till exempel rimligt att ledarsidan får mala på till försvar för ett parti som ­varit inblandat i tvångs­steriliseringar, hemlig åsiktsregistrering och byggandet av avskyvärda Domuspalats runt om i Sverige? Ska jag ­låtsas som ingenting?

Eller kultursidan och dess hyllande av Röda armén. Ska jag helt lojt acceptera den typen av åsiktsmässiga kränkningar? Bara låta dem passera?"

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article21141705.ab

Anmäl
2015-07-21 17:01 #3 av: [Carpinus]

Ännu en pusselbit om den omvälvningsprocess som pågår inom  media, universitetsvärlden och civilsamhället.

"Det är svårt att tänka sig en inrättning som är bättre ägnad att tjäna vår civilisations långsiktiga fortbestånd och förkovran än Allmänna arvsfonden. Fonden tar hand om kvarlåtenskap från avlidna när det saknas legala arvingar och testamente. Enligt instruktionen från staten ska pengarna gå till barn, ungdomar och funktionsnedsatta. Häri ligger det en god och fin tanke. Vi ingår alla i en större gemenskap. Medel från personer utan egna barn och barnbarn vid livet kan i stället komma andra barn, ungdomar och särskilt behövande till nytta. Inledningsvis, strax efter att fonden inrättades 1928, gavs ofta pengar till barnhem och till stora, fattiga barnfamiljer.
När man idag kikar på Allmänna arvsfondens olika ”projekt”, vilket jag rekommenderar alla att göra, är det iögonfallande hur marinerat i söndringsideologi Sverige har blivit. Till och med denna institution är fullständigt genomdränkt."---

"Vad vi ser är en aspekt av hur söndringsideologin fullständigt har tagit makten över den svenska statsapparaten och civilsamhällets stora organisationer. Dess makt över tänkandet kan inte underskattas. Genom anslagstilldelning knyter den ideologiskt genomkorrumperade statsmakten till sig en stor del av civilsamhället, varvid vissa organisationer främjas och anses företräda vissa grupper, vilket i sin tur ger dem en monopolliknande ställning i massmedia, vilket i sin tur stärker deras anspråk som de legitima identitetspolitiska företrädarna, o s v."---

Ilan Sadé på Det Goda Samhället


Anmäl
2015-07-22 13:01 #4 av: gruvel

Hela Ilan Sadés inlägg kan vara värt läsa. Begreppet "söndringsideologi" kanske kommit för att stanna, fler debattörer kan ta upp.  Det rör tydligen dem som som får sitt levebröd genom att  prioritera ett fokus på och en resursfördelning som alltmer styrs av särintressen, identitetspolitk, föreskriven korrekthet.

Anmäl
2015-07-22 19:02 #5 av: [.Victoria.]

Det läskiga I Sverige är att statlig media som borde vara opartisk alltid väljer vänsterns sida. Tycker det är förkastligt. Vet inte hur manga intervjuer jag sett där personen som intervjuar borde vara opartisk men inte är det.

Anmäl
2015-07-23 08:55 #6 av: [Carpinus]

#4 Bra att du tar upp det! Alla länkade inlägg som citeras i delar är värda att läsa i sin helhet, eftersom det kan finnas nyanser som går förlorade vid nedkortningen.


Anmäl
2015-07-23 08:57 #7 av: [Carpinus]

"Vi tror gärna att vi lever i ett betydligt mer upplyst, frimodigt och öppet samhälle i dag. Man kan fråga sig om det stämmer. I synnerhet vad gäller den offentliga debatten och makteliten."---

"Den nya överheten framhäver inte gärna sin makt. Tvärtom. Den intresserar sig inte för ekonomi men är desto ivrigare att synas. Den traditionella vänstern har i offentligheten ersatts av en medelklassbaserad, urban, hipp och självbespeglande nyvänster, vars hela livserfarenhet verkar bestå av ett bollande med symboler. Stockholmsfixeringen är därtill öronbedövande.

Denna klass av Twitterati, politiskt korrekta akademiker och kulturskribenter verkar ha gjort det till sin livsuppgift att förespråka tankemässig enfald i mångfaldens namn. De påminner inte så lite om 1880-talets välgörenhetstanter, uppbyggelsepredikanter och upphöjda smakdomare.

Högern har inte heller gått fri. En flera decennier lång resa mot ytlighet firade nog sin slutliga triumf med Schlingmannifieringen av svensk politisk borgerlighet. Ideologi ersattes av varumärkesbyggande."---

"Resultatet är att få förmår diskutera sakpolitik och målkonflikter. När debatten inte består av ett ältande kring strategi och signalpolitik domineras den av moraliska indignationsnummer och känsloutbrott kring tankegränser som inte får passeras. Är det konstigt om folk tröttnar?"

Håkan Boström i GP


Anmäl
2015-07-31 15:17 #8 av: kamera0710

Vad gäller tvångssteriliseringarna behöver uppenbarligen både du och Hakelius läsa på en del.

"Det rådde länge en bred politiska enighet om behovet av rashygieniska åtgärder. Entusiasmen för att ”förbättra folkstammen” var, under större delen av 1900-talet, inte alls begränsad till den yttersta högerkanten, utan denna entusiasm var rikligt företrädd i alla de stora politiska riktningarna: bland konservativa, liberaler, socialdemokrater och bondeförbundare. År 1921 lades t.ex. en motion fram i riksdagen om inrättandet av ett statligt institut för rashygien. Motionen var undertecknad av representanter från alla partier, däribland högerledaren Arvid Lindman och socialdemokraternas ledare Hjalmar Branting. En av de mest inflytelserika rashygienikerna, Nils von Hofsten (Medicinalstyrelsens expert i rashygien/arvshygien 1935-1953), var en övertygad liberal. Under andra världskriget var han rektor för Uppsala universitet, och stod rakryggat pall mot antisemitism och andra nazistinspirerade tendenser vid universitetet."

http://www.vof.se/folkvett/ar-1992/nr-1/rashygienen-i-sverige/

Anmäl
2015-07-31 15:46 #9 av: [Carpinus]

#8 Referera gärna till vem du riktar dig så slipper man läsa igenom alla tidigare inlägg för att veta vilket du avser.


Anmäl
2015-07-31 16:31 #10 av: kamera0710

#9 Jag riktade mig till inlägg #2. Hade lite för brott vid tangenterna.

Anmäl
2015-07-31 16:32 #11 av: [Carpinus]

#10 Sånt händer...


Anmäl
2015-08-01 08:27 #12 av: kamera0710

#5 Har du någon studie att hänvisa till? Läs till exempel detta debattinlägg av Kent Asp.

http://www.dn.se/debatt/dagens-nyheter-gynnar-de-borgerliga-pa-nyhetsplats/

Anmäl
2015-08-01 08:38 #13 av: [Carpinus]

#12 Av parentesen kring signaturen att döma är inte Victoria längre medlem på iFokus, så du lär inte få något svar på frågan.


Anmäl
2015-08-01 09:43 #14 av: sanna70

#8 Psykiskt sjuka, homosexuella, visa etniska grupper som Samer och Romer mm mm var drabbade av tvångssterilisering. Tur att saker har ändrats annars skulle det vara kö till tvångssterilisering i stället för Pride parad.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngssterilisering_i_Sverige

Anmäl
2015-08-01 09:56 #15 av: kamera0710

#14 Visst, min poäng är att det var en bred politisk enighet om detta. Många har fått för sig att de borgerliga partierna var motståndare, detta är rena struntpratet. När möjligheten till tvångssterilisering upphörde 1975 ville moderaterna som enda parti behålla möjligheten. (Källa: läkaren PC Jersild.)

Anmäl
2015-08-01 09:58 #16 av: sanna70

#15 Ok, du menar så. .  

Personligen tycker jag att oavsett vem/vilka partier som var med och bestämde om det så var det fruktansvärd handling från deras sida. En övertramp av högsta grad. .

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.