Ekonomi

Kommunal pyspunka

2015-09-02 17:01 #0 av: sanna70

"Detta kommer innebära att ett flertal kommuner nu går in i ett stadium av ”pyspunka”. De kommunala budgetarna, som redan i många fall är ansträngda efter att statsbidragen för kommunplacerade upphör efter två års placering, dräneras i många kommuner och stadsdelsförvaltningar av de ökade försörjningsstöden. Nyanlända är överrepresenterade och återfinns i statistiken som utlandsfödda. De kommer helt enkelt inte ut i egenförsörjning. Det finns inte längre något egentligt skäl att fortsätta använda begreppet ”i sysselsättning” längre då det begreppet inte adresserar problemet med sysselsättning. Dagens definition på att du skall vara sysselsatt är att du skall ha ett jobb, med eller utan lönebidrag, vara i arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller hjälpa en släkting i dennes företag minst en timme i veckan. Dagens definition lurar systemet varför den arbetsföra delen av befolkningen borde inlemmas i nya kategorier. En sådan ny, sannolikt revolutionerande för förutsättningarna att leda landet, vore ”Egenförsörjda”."

http://ledarsidorna.se/2015/09/kommunal-pyspunka/

"Problem är inga stoppskyltar,det är vägvisare" 

Anmäl
2015-09-02 17:26 #1 av: Tjeja

Det går utför för den svenska standardnivån på allt på grund av brist på ekonomiska resurser. Inte bara i skolor och kommuner och landsting utan som mest i allt. (och förstås inte bara i Sverige men nu är det vårt land vi pratar om inte övriga Europa)

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2015-09-02 17:30 #2 av: sanna70

Det som är mest skrämmande tycker jag är lögner och lovord om bättre skola när det egentligen inte kommer att märkas någon skillnad alls. Dem får ju inte ens behoven täckta. .

http://www.svd.se/regeringen-mer-pengar-till-flyktingbarns-skolgang/om/hostbudgeten-2015

"Problem är inga stoppskyltar,det är vägvisare" 

Anmäl
2015-09-03 11:56 #3 av: kamera0710

Återigen, när dessa frågor diskuteras bör vi komma ihåg att 85 personer äger hälften av jordens samlade rikedomar. Detta även om det inte är SD-politiskt korrekt att säga.

Anmäl
2015-09-03 12:13 #4 av: Tjeja

#3 Vad har det med vanligt folk i svenska skolor att göra? Ingen i dessa svenska kommunala skolor har barn eller personal som är någon av dessa 85 personer! Inte heller någon av de vanliga svenska arbetande skattebetalarna som ska finansiera dessa skolor tillhör någon av dessa 85 personer heller! Så vad vill du säga?

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2015-09-03 12:26 #5 av: kamera0710

#4 Vad jag vill säga är att vi har en enorm snedfördelning av resurser på en planet med begränsade naturtillgångar, en konflikt som bör synliggöras även om det inte är SD-politiskt korrekt. Kort sagt, en motsättning mellan arbete och kapital. Med detta inte sagt att jag har någon patentlösning på vad som bör göras.

Anmäl
2015-09-03 12:54 #6 av: gruvel

Har undrat över det som sanna70 sett på Ledarsidorna. "I sysselsättning" innefattar flera kategorier, exemplifierade, som inte försörjer sig själva. Vill minnas  att SCB anser en person sysselsatt om man har lönejobb en timme i veckan medan AF kräver 10 timmar i månaden.  Sådana plus de som är "i åtgärder", lönebidragsjobbande, m.fl.  försörjs till stor del av någon/något annat.  Man får lätt uppfattningen att fler försörjer sig själva än vad är faktiskt. Man vinner i realism på att införa begreppet "egenförsörjda" (i proportion till arbetsföra 18-65 år).  Heltid behövs ju inte, man får ha något mått, typ inkomst  relaterat till omständigheter.

Anmäl
2015-09-03 13:07 #7 av: sanna70

#6 Precis, siffrorna göms smidigt i "sysselsättning" och det ser genast bättre ut i arbetsstatistiken. Att dessa människor lever på bidrag lyfts aldrig fram och på så sätt blir det oerhört missvisande. 

Det finns en stor kategori människor som är utan arbete, arbetslösa ungdomar, människor där sjukdom hindrar dem att återgå till sitt ordinarie arbete, alla som har blivit uppsagda pga konkurs, människor med olika handikapp, invandrare som inte kan språket efter 10 år i landet, flyktingar mm mm 

Alla dessa göms snyggt under kategori "sysselsättning" Eftersom utgifterna är större än inkomsterna så går det inte runt i kommunerna och då måste besparingar göras vilket påverkar samhällets olika funktioner negativt och orsakar svårigheter för många. 

"Problem är inga stoppskyltar,det är vägvisare" 

Anmäl
2015-09-03 19:27 #8 av: Tjeja

Är det inte så till och med att det är bara dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som inte har mer än 10 h jobb /mån som räknas  som faktiskt "arbetslösa" dessutom?

Det innebär att det finns en massa människor som varken är i sysselsättning, sjukskrivning eller något annat i systemet som inte alls räknas med. Bland annat har jag grannar som bott i Sverige i snart 30 år, fruarna i de två familjerna kan ingen svenska nästan alls än. Har varit hemmafruar hela tiden och aldrig varit anmälda till arbetsförmedlingen heller tidigare.

En av familjerna har nyligen det sista barnet flugit ut och nu beklagar hon sig över att hon inte får någon hjälp på arbetsförmedlingen eller något annat berättade äldsta dottern nyligen. Frun/mamman är bara några år över 40 så hon har ju ett tag kvar tills hon faller ur "arbetsför ålder". Oavsett så har jag sett att dessa två nära mig inte är ensamma i Sverige om sin situation. Inte ovanliga heller ens en gång. 

Vi kanske skulle försöka ta bättre hand om dem som redan bott här i 20 år i så fall innan vi tar in fler än vi kan ge värdig human hjälp och bemötande?

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2015-09-03 21:37 #9 av: Zepp

Altså.. jag är snart 60 och under hela min vuxna levnad har det varit kris.. så kom inte och säg att jag inte är krismedveten.. jag har fucking fått krismedvetandet via modersmjölken.. och sen vi Arla!

Det konstiga är.. att levnadsstandarden har ökat rätt radikalt under denna tiden.. så även min.. men ingen skall komma här och komma och påstå att jag inte är krismedveten!

Kommunerna har alltid så länge jag minns gått på knäna.. likaså landstingen.. trots det så har levnadstandarden och disponibla inkomster ökat i landet.

Kommuner och landsting skall gå på knäna, de är rena utgiftsposter!

Kommuner och landsting skall inte gå plus!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-09-04 09:17 #10 av: sanna70

Zepp, det är skillnad att se på och att befinna sig mitt i svårigheterna.

Om jag inte minns fel så har du åtskilliga gånger nämnt att du har det bra ställt. .

Nej, kommunerna ska inte gå plus men när summorna blir så extrema som dem är nu då borde man dra öronen till sig och ta fram miniräknaren.

"Problem är inga stoppskyltar,det är vägvisare" 

Anmäl
2015-09-04 18:41 #11 av: Zepp

Jag klagar inte.. dock så är jag en vanlig LO-medlem.. om även förtroendevald.. vilket egentligen bara leder till mer obetalt arbete!

Och jag är definitivt inte högavlönad!

Däremot har jag låga utgifter.. och det är bra att ha!

Och nu skall kommunen ta över vår privata vägförening.. jag är motståndare till sånt.. gråter hela vägen till banken!

Jag har ingen som helst förståelse för det senaste påfynden att komunen skall stå för det mesta.. tvärt om.. för låginkomsttagare är kommunal/landstingsskatt den största utgift de har.. sänk kommunalskatten och privatisera mer vägar!

Felet är snarare att folk med låga inkomster betalar skyhöga skatter.. oavsett hur mycket nytta de har utav detta!

Låt fastighetsägarna betala alla vägkostnader.. och ingen skall betala skatt för de första 120 tusen om året.

Det är ett ohemult krav på att kommunerna skall lösa alla problem.. den tiden är förbi.. låt folk betala vad saker kostar.. och sänk skatten för låginkomstagare.. så de flesta har valmöjlighet!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-09-06 13:56 #12 av: [helga21]

# 11 Vilka olika bilder man kan ha. Jag är också i din ålder och jag minns min barndom och ungdom som att det fanns inte några gränser. Kris var inte uppfunnet och då är jag uppvuxen i ett arbetarhem på landet där man gick och cyklade till de aktiviteter man ville deltaga i.  Man kunde bli praktiskt taget vad man ville.

Kommuner dvs landstingskommuner och borgerliga primärkommuner till vilka vi har fria val till vart fjärde år ska naturligtvis inte gå med vinst men om de åtminstone kunde ha en balanserad budget vore utmärkt. Det är samma kommunallag som gäller dessa och en borgerlig primärkommun är vad vi i vanligt tal kallar kommun till skillnad mot kyrklig primärkommun där du måste var medlem i kyrkan för att få rösta.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm

Anmäl
2015-09-06 15:27 #13 av: Zepp

Vad jag vet så har inga kommuner/landsting gått i konkurs ännu?

Grejen är att de är enligt lag tvungna att gå ihop.

I värsta fall om kommun/landstings-politikerna har yviga ambitioner så höjs kommunalskatten.

Om väljarna.. dvs skattebetalarna inte gillar deras yviga ambitioner så väljer de andra kommun-/landstings-politiker.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-09-06 16:03 #14 av: [helga21]

# 13 Det vet jag.  Men de måste ha pengar och då höjer man skatten. Och ja de måste ha en balanserad budget.

Anmäl
2015-09-06 18:35 #15 av: Zepp

Man kan oxå sänka utgifterna.. tex så skulle de kunna sluta ta över privata vägar!

Men som sagt vad.. jag gråter hela vägen till banken!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-09-06 21:07 #16 av: [helga21]

# 15 Det gäller att välja rätt parti :) Annars så lät det mest på nyheterna som om fastighetsägare skulle få betala för vägar i framtiden.

Anmäl
2015-09-06 21:13 #17 av: Zepp

Vid ombyggnad av vägar och höjning av vägstandarden!

Det tycker jag är rätt och riktigt.

Dvs,  där kommunen är väghållare.

Det samma gäller vid ombyggnad/renovering utav avloppsnätet.

Där är det ännu tydligare iomed att de drivs så som ekonomisk förening UPA, med kommunen som huvudman.. dvs alla fastigheter är delägare.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-09-07 12:05 #18 av: [helga21]

# 17 Varför ska jag helt plötsligt betala en väg som kommunen dragit fram om jag vill bygga om mitt hus? Jag bor i ett detaljplanerat område? Och det är inte lite pengar det är frågan om. När det gäller VA så är det en helt annan sak. Det höjer värdet på fastigheten och minskar miljöförstöringen.

Om nu kommunen har ensamrätt på VA så borde de sköta detta också. Två ställen här nära mig har  haft brunt vatten i flera månader utan att något händer. Det går att dricka säger kommunen men det är vädligt få som vill göra det. Värre är med all tvätt som blir förstörd. Vem betalar den? Och i TV står  en och säger att de får leva med detta ett bra tag till. Dvs Gilla läget Gapskrattar

Anmäl
2015-09-07 20:06 #19 av: Zepp

På grund av allmänintresset som det så fint heter.. dessutom stiger ditt fastighetsvärde med bättre vägar!

Men.. till syvende och sist så handlar det i förstone om att man förväntar sig att kommunen skall stå för allt!

Vilket är fel.. fastighetsägarna borde stå för allt som inbegriper fastigheten.

Som fastighetsägare är du delägare i avlopps och vattenverken.. dvs de ägs av alla fastighetsägare och man är solidariskt ansvarig och betalningsskylldig.

Att folk inte vill anlägga egna avlopps och vattenverk är jag helt på det klara med, det skulle förmodligen bli dyrare.

Brunt vatten är inget problem.. bakterier är ett värre!

Brunt vatten är antingen hummus eller järn, det finns filter för sådant.

Det är exakt samma sak med avlopp/vatten som med vägar.. felet är att de flesta tror att vägar är gratis.. vilka det inte är!

Frågan är väl snarare om vi måste höja kommunalskatten till 50% innan folk reagerar!

Sänk kommunalskatten och privatisera vägarna på samma sätt som med avlopp/vatten!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-05-06 23:31 #20 av: Carpinus

Socialtjänsten, skolan och bostadsförsörjningen pekas ut som stora problemområden till följd av flyktingströmmen enligt en förfrågan som länsstyrelserna har gjort till landets kommuner. Enbart i Sydsverige finns det tio kommuner som anger situationen som kritisk, och länsstyrelsen i Skåne listar ett 30-tal frågor som vållar svårigheter för kommunerna. 

Källa

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-07 11:15 #21 av: landsbygdsbo

Jag kunde inte låta bli att skratta högt när Rapport intervjuade ett kommunalråd från en glesbygdskommun. Man gjorde i år så stora vinster på migrationen att man skulle investera i bostäder o samhällsservice.  Snacka om att den kommunen kommer att åka på en rejäl baksmälla......

Anmäl
2017-05-07 11:25 #22 av: kamera0710

#21 Vem vet å andra sidan hur det kan svänga? Jag jobbade i Storuman sommaren 2008, där hade det varit planer på att riva bostäder. Lyckligtvis hann man inte genomföra detta, för det höll nästan på att bli brist på bostäder när det blev en gruvboom. Men efter den gruvboomen har det ju dock blivit en del baksmälla...

Anmäl
2017-05-11 13:03 #23 av: Hayabusa

#21 "The Hangover" Förskräckt

Anmäl
2017-05-11 23:18 #24 av: Carpinus

#20 "Socialtjänsten, skolan och bostadsförsörjningen pekas ut som stora problemområden..."

Till det kan läggas vad som framgår av en artikel i DN idag, att "allt fler kommuner sällar sig till kategorin med mycket stora problem" vad gäller sysselsättningen för utrikes födda. Tidningen skriver bland annat:

"I regeringens vårbudget poängteras klyftan på svensk arbetsmarknad. Å ena sidan går Sveriges ekonomi i stort mycket starkt, med följden att arbetslösheten sjunker. Bland svenskfödda är den mycket låg, 3 procent för helåret 2016.
Å andra sidan har andra grupper mycket svårt att få jobb och dit hör de utrikes födda."---

"DN:s granskning av de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen visar att allt fler kommuner sällar sig till kategorin med mycket stora problem. Jämfört med för april för ett år sedan är det ytterligare tolv kommuner där arbetslösheten bland utrikes födda överstiger 30 procent, en ökning från 111 till 123."---

"DN:s granskning av statistiken visar också att arbetslösheten bland utrikes födda har stigit i 219 av landets 290 kommuner jämfört med för ett år sedan."---

http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/att-fa-nyanlanda-i-arbete-svart-for-fler-kommuner/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.