Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
Invandring och integration

Vart tog de apatiska flyktingbarnen vägen?

2015-10-17 13:42 #0 av: 72mm

Ber att få påminna om den här historien. Det är ett utmärkt exempel på hur svensk media idag misslyckas fullständigt med att rapportera fakta eftersom den politiska agendan kommer i vägen.

Pådraget om de "apatiska" flyktingbarnen var enormt, alla kritiska röster tystades effektivt genom de vanliga anklagelserna om rasism, antiziganism och främlingsfientlighet. Massvis med PUT delades ut på felaktiga grunder. Sanningen hade inte en chans. 

Så, när nyheten inte sålde längre så försvann både fenomenet och rapporteringen om det. Nu kan det vara dags igen, enl. Elisabet Höglund;  

unvis.it/www.expressen.se/kronikorer/elisabet-hoglund-darfor-slutade-jag-pa-aktuellt 

Anmäl
2015-10-17 13:49 #1 av: Huygens

Jag frågade samma sak här, för det var mystiskt att det blev tyst.

http://politik.ifokus.se/discussions/4f70850488f4727c310068bf-apatiska-flyktingbarn?participating-6#48


Anmäl
2015-10-17 13:55 #2 av: Fillifjonkan60

#0 Lite lustigt för jag och en vän diskuterade just det för ett tag sen och undrade var alla apatiska barn tagit vägen.

Anmäl
2015-10-17 14:36 #3 av: [Carpinus]

Vi är tydligen flera som grubblat över det här, senast häromdagen funderade jag över hur det här kunde blossa upp på kort tid i vårt land, för att så småningom bara försvinna ur diskussionen. Verkligen besynnerligt!


Anmäl
2015-10-17 15:05 #4 av: 72mm

Alla förstår nog varför det blev tyst. Det enda "mystiska" i historien är de punkter som Elisabet tog upp; 

En lång rad märkliga iakttagelser gjordes:
1. De asylsökande barnen gick in i sitt apatiska tillstånd direkt efter det att familjerna fått avslag på sina asylansökningar.
2. De sjuka barnen blev i flertalet fall friska, så fort föräldrarna beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige.
3. Fenomenet uppgivenhetssyndrom bland flyktingbarn var helt okänt i länder utanför Norden (läs Sverige).
4. Det mycket stora antalet apatiska flyktingbarn.
5. Epidemin följde hela tiden samma mönster.

6. Flertalet familjer saknade identitetshandlingar, något som gjorde, att ingen visste, om de apatiska barnen var föräldrarnas biologiska barn eller ej. DNA-prover fick inte tas, eftersom det ansågs integritetskränkande. 

Anmäl
2015-10-17 20:14 #5 av: vallhund

#4 Hur vore det med lite källor? Mig veterligen tillhör inte GB/UK Sverige.

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2015-10-17 21:03 #6 av: 72mm

#5 Punkterna var bara fräckt citerade ur Höglunds text. Det är hon som påstår detta. Hon var reporter på SVT Aktuellt och vittnar själv om svårigheterna med att få till en balanserad rapportering i frågan. Hon anger detta som en bidragande orsak till varför hon slutade på Aktuellt. 

Det är upp till dig att själv vara källkritisk och väga hennes påståenden.  

Anmäl
2015-10-18 12:36 #7 av: Zepp

Man hör inget om Apatiska flyktingbarn längre för att det var och har alldrig varit något konstigt!

Det konstiga var snarare att det uppstod en debatt,, med främlingsfientlig agenda.. när både kunskap och vetenskap kände till problematiken sedan länge!

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19031/2013-4-5.pdf

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-10-18 12:46 #8 av: 72mm

"en debatt med främlingsfientlig agenda" Skrattar

Så själva debatten var alltså främlingsfientlig? Jag måste säga att du går från klarhet till klarhet. 

Anmäl
2015-10-18 12:54 #9 av: Zepp

Mm.. det mesta tyder på att främsta symptom var främlingsfientlighet, dvs det handlar mer om fobi!

Speciellt iomed det som drabbade flyktingbarnen var det samma som drabbar en del svenska barn som lever i dysfunktionella familjer, har blivit utsatta för trauman, osv!

"Fenomenet apatiska barn är inte nytt. Det nya är den stora anhopningen av fall bland asylsökande i Sverige och att tillståndet är kroniskt. Detta konstaterade man på ett seminarium anordnat av Svenska barnläkarföreningen och dess arbetsgrupp för flyktingbarn i samarbete med Barnhälsovården, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Man diskuterade om de apatiska barnen ska behandlas i öppen eller sluten vård. För svenskt vidkommande är problemet att det saknas vetenskapliga studier av behandling i öppen vård. Socialstyrelsen har hörsammat seminariets önskemål om riktlinjer för diagnos och behandling, och ett expertmöte kommer att sammankallas."

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=879

Du vet det jag fundilerar mer på är hur man skall behandla fobier hos vuxna.. ett försvårande faktor är i så gott som samtliga fall är att de förnekar sin sjuka!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-10-18 13:27 #10 av: 72mm

Ja, det var ju åndå för väl att det var så lätt att bota åkomman. Man bara beviljade PUT till föräldrarna så var det fixat. Om det ändå var så enkelt att bota andra "epidemier"... Skämtar

Anmäl
2015-10-18 13:35 #11 av: Zepp

Men man kämpar fortfarande med den grasserande fobi-epedemin.. och man har fortfarande ingen bot för detta!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-10-18 14:52 #12 av: [helga21]

Och det var smittsamt också.  I en stad i Sverige drabbades alla på samma gata.

Anmäl
2016-11-17 08:23 #13 av: [Nomen Nescio]

Nu rapporterar TT fall av uppgivenhetssydrom (barnapati).


Anmäl
2016-11-17 19:24 #14 av: Zepp

Iallafall.. lyssnade på ett radioprogram när jag ändå stod i köer till jobbet.. iomed att helt plötsligt har det blivit mörkt och regn!

Hur som helst.. epedemin av barnapati verkar ha ökat... med allt fler flyktingar från krigsdrabbade områden? Förskräckt

Hur var det nu igen,, det drabbar främst barn i en viss ålder, (en jävligt viktig ålder, cirka 7-12, där man går från barn till att anamma allt mer och förstå vuxenvärlden)!

Symptomen är på inget sätt okänt.. problemet är snarare att vi undvikit den diagnosen, som är vanligare i andra länder.. främst då iomed att vi lever i ett perfekt samhälle!Förbryllad

Apatiska barn är knappast något vi har brist på, fast vi har valt att sortera in dessa i andra begrepp, tex bokstavsbarn.. för det är ju inga fel på vårt samhälle/familjekonstelationer!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-17 19:48 #15 av: JonasDuregard

#0 Har du läst Gellert Tamas bok om härvan? http://deapatiska.se/

Vad menar du med att fenomenet försvunnit?

Att det inte rapporteras om det längre är kanske inte så konstigt. Vad skulle rapporteringen handla om? Var ligger nyhetsvärdet?

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-11-17 21:32 #16 av: Tjeja

Det märkligaste av allt är väl att fenomenet inte uppträtt i länder där det var svårare att få asyl av "humanitära skäl" på samma sätt som här..

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2016-11-18 06:52 #17 av: Magi-cat

#16 Hur kan du vara så säker på att det var så det hängde ihop?

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2016-11-18 18:51 #18 av: Tjeja

#17 för hade det förekommit i andra länder också skulle de journalister os v som gjorde en grej av det att hänvisa till fall, resultat o s v ifrån andra länder också för att styrka sina ideer. Men de hade inte många andra fall från andra länder att använda sig av eller hänvisa till som förklaring till att detta är ett känt fenomen som okunniga Sverige var tvungna att ta på allvar. Det var bara England typ.

Hade det funnits i länder med hårdare asylregler så skulle de ju förstås varit fler fall där än här.

Dessa barn har blivit utnyttjade och misshandlade närmast till döds av folk och familjer som inte hade anledning att stanna egentligen.

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2016-11-18 19:34 #19 av: Zepp

Eh, symptomet/begreppet är knappast okändt,, det som förvånat sk utlädsk expertis är snarare att det inte varit ett berepp/symptom tidigare i sverige!

För utomlands, utan sk flyktingar så är det välkändt och handlar om barn som utsätts för stress/trauma.. i en viss ålder, som de inte är mogna nog att hantera!

Men här så har vi ju inga samhällsproblem/dysfunktionella familjer, och så är bokstavsbarn i princip en svensk uppfinning.. utan särskildt stort vetenskapligt stöd!

Det är till stora delar en sk svensk uppfinning!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-19 09:17 #20 av: Magi-cat

Sten Lundqvist vid BUP:s specialenheter, Stockholm: (min markering i texten)

Ett mycket stort antal av dessa barn har en bakgrund som innehåller traumatiska händelser – såväl i hemlandet som under vägen till Sverige och i Sverige.«"

"Hur är det då med »manipulationshypotesen«? Vi har inom Stockholms barnoch ungdomspsykiatri vårdat ett 80-tal apatiska barn sedan 2005. Drygt hälften av dessa har haft uppgivenhetstillstånd av allvarligaste grad och vårdats inom ramen för en vårdkedja för vilken jag är ytterst ansvarig. Bland dessa barn har vi inte identifierat ett enda fall av manipulation, förgiftning etc"

Att barnen skulle kunna spela sjuka under så lång tid avfärdar han också, liksom att det skulle röra sig om ett epidemiskt utbrott av Munchhausen by proxy. 

Vad beror det då på? I det enskilda fallet kan man förstå, men Lundqvist säger att det är svårt att förstå anhopningen, men att vi måste vara ödmjuka inför det vi inte förstår:

" Jag kan inte förklara det. Men den förståelse jag letar efter innefattar ett komplicerat systemiskt samspel mellan en rad faktorer av olika slag. Här måste rimligen inbegripas sociala förhållanden såväl i hemlandet som i Sverige, asylpolitik, asylprocess, traumatisering av olika art och grad, psykologiska belastningsfaktorer av andra slag hos barn och föräldrar, effekter av långvarig stress, familjedynamiska aspekter etc. Det blir mer meningsfullt att tala om uppkomstbetingelser och ackumulerade och interagerande påfrestningar snarare än orsak. Och när vi fortsätter att försöka förstå hoppas jag på mindre tvärsäkerhet och mer ödmjukhet inför att vi faktiskt inte begriper. Det gäller att stå ut och leva med att vi inte till fullo förstår i stället för att dra förhastade slutsatser, slutsatser som vid närmare granskning visar sig inte hålla."

http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/6/6532/LKT0716s1247_1248.pdf

"Regeringens egen utredare spred vandringssägner om att barnen minsann var uppe och åt på nätterna när ingen såg. Utredarens enda namngivna källa till att de sjuka barnen simulerade hette Thomas Jackson, och var en psykiater som aldrig behandlat något »apatiskt« barn. Han gick senare med i Svenskarnas parti."

http://www.dagensarena.se/opinion/malena-rydell-ensamkommande-ar-2010-talets-apatiska-flyktingbarn/

Det är fruktansvärt och okunnigt att flyktingbarn - barn! - fortfarande misstänkliggörs och blir politiska slagträn. Samtidigt ökar åter antalet och nu gäller det ofta de ensamkommande barnen, som inte ser någon framtid eller utväg när ska utvisas. Är det så konstigt att det utlöser stressreaktioner? Tänk er in i deras situation, bara en stund...

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2016-11-19 13:32 #21 av: Aniara14

#20 "Samtidigt ökar åter antalet och nu gäller det ofta de ensamkommande barnen"

Jaha, du menar dom stackars små ensamkommande "flyktingbarnen" i åldern 18-40 år? Som blir jättearga när dom inte får dyra märkeskläder och nya mobiltelefoner av senaste modell, eller inte får använda internet lika mycket och ofta som dom skulle önska? Eller när personalen på boendet inte skyndar iväg tillräckligt snabbt och köper rakningsutrustning och medicin mot åldersbetingat håravfall åt dom?

Ett av dom stackars små "flyktingbarnen" hittade visst på lite annat "skoj" att roa sig med medan han väntar på att få PUT, Permanent Uppehållstillstånd:

"Våldtog utvecklingsstörd flicka"

"Mannen har bott på ett hem för ensamkommande flyktingbarn i Linköpings kommun. Via internet kom han i kontakt med en flicka som ännu inte fyllt 15 år och som har en lindrig utvecklingsstörning som gör att hon har en mognadsnivå som motsvarar mellan nio och tio år."

"Enligt en åldersbedömning som gjorts utifrån röntgenbilder av tänder, handskelett och nyckelben är den bästa skattningen att mannen är 23,6 år gammal."


Jag såg också för nåt år sen en insamling på Facebook av kläder och skor till ensamkommande flyktingbarn, och det stod att skorna skulle vara i storlek 40-45. Väldigt vilka stora fötter dom söta små ensamkommande "flyktingbarnen" har, eller hur?

Dessutom är det ju mycket märkligt hur ofta både deras föräldrar och en hel drös med släktingar plötsligt återuppstår som genom ett mirakel så fort dom stackars ensamma "barnen" fått sitt eftertraktade PUT...

An ounce of prevention is worth a pound of cure

2016-11-20 17:45 #22 av: Zepp

#21

Fast det där gäller väl även svenska barn mellan 18-40?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-20 19:23 #23 av: Tjeja

Vill bara påminna om att "anmäl" - länken inte är en "ogilla-knapp" utan skall endast användas till att anmäla inlägg som bryter mot reglerna!

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2016-11-20 19:58 #24 av: Magi-cat

#23 I så fall undrar jag vad som måste till för att i era ögon bryta mot reglerna, när t.ex. #21 får vara kvar ostört!

Fastän det handlar om några av de allra mest utsatta, barn!, svårt traumatiserade barn!, är det tydligen ok att vräka ur sig osakligheter och obehagliga främlingsfientliga floskler!

Ja, ogilla, kraftigt ogilla, och ja, jag har klickat på anmäl!

"Livet är en gåva, tiden är till låns." P. Strang

Anmäl
2016-11-20 21:13 #25 av: JonasDuregard

#23 Finns det någon regel om att hålla sig till ämnet? (Tänker på #21)

Det finns väl flera andra trådar om bredare diskussion runt ensamkommande barn och så vidare?

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-11-20 21:14 #26 av: Tjeja

#24 Tack för att du är ärlig och står för det du gjort! Glad

Nu är det så att Politik i fokus är till för att debattera olika politiska åsikter, även obekväma sådana! Jag ser inget i inlägget som bryter mot lagen, inga personpåhopp eller något annat som strider emot skrivreglerna på detta forum. Inlägget får därför kvarstå.

Skall vi hålla oss till att begränsa tillåtna åsikter kommer den politiska debatten gå från levande och engagerande till enbart inbördes ryggdunk och beundran. 

Den här sidan är till för alla politiska inriktningar utan att kväva obehagliga åsikter. Jag och även Vanja tror att en öppen debatt gör mer nytta och avslöjar mer än att kväva åsikter och röster gör. 

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2016-11-26 00:10 #27 av: Zepp

Jag vill fortfarande ha svar från #21 om hur vi skall hantera de "apatiska svenskarna" mellan 18-40, som alldrig ens ansträngt sig för att komma in på arbetsmarknaden!

De utländska kan vi väl alltid utvisa till Kabul och Mogadishu.. problemet är nog snarare att vi har allt för många som är svenska!

Alla kan lixom inte jobba på Mc Donalds!

Även där ställs krav!

Vi har fucking brist på kvalificerad arbetskraft i det här landet.. det är Polacker/Balter som allt mer bygger våra bostäder!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-26 13:09 #28 av: Tjeja

#27 För att inte tala om de apatiska svenskarna mellan 40-65 som inte heller fått en chans tillbaka till en normal vettig anställning efter att ha förlorat ett jobb till att börja med..Skämtar

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2019-09-23 19:03 #29 av: Göstage

#0 Här kanske?

https://www.expressen.se/nyheter/apatiska-barnen-berattar-vi-tvingades-spela-sjuka/

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/hall-ogonen-pa-sakfragan-i-debatten-om-de-apatiska-barnen-29334

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-23 19:24 #30 av: 72mm

Av ren nyfikenhet:  Vallhund, Zepp, Jonas; har ni på något vis ändrat uppfattning i den här frågan, eller tror ni fortfarande att de "apatiska" barnen var apatiska och att de "ensamkommande barnen" var/är vare sig ensamkommande eller barn? 

Anmäl
2019-10-03 12:05 #31 av: kamera0710

Gellert Tamas bemöter i dagens DN kritiken, tyvärr bakom betalvägg. Sedan får vi väl se om det kommer fram mer.

"I min replik i DN på Filters text ’Ohörda rop’ (1/10), om de två i dag vuxna personer som berättar hur de som barn utsattes för grova övergrepp av sina föräldrar, med syfte att via barnens påstådda sjukdom få uppehållstillstånd, konstaterar jag: ’Varje övergrepp på ett barn från vuxenvärlden är ett övergrepp för mycket.’

Detta återger magasinet Filters redaktör Mattias Göransson och reporter Ola Sandstig, i sitt svar i DN (2/10), på följande sätt: ’Nermin och Anahit har blivit misshandlade och misstrodda, och nu fullbordas kränkningen genom att Tamas utmålar dem som undantag som ljuger om sina erfarenheter.’

Filters sätt att handskas med texter och citat framstår här i all sin tydlighet."

"Sedan 2000-talets början har cirka tusen barn diagnostiserats med olika grader av uppgivenhetssyndrom. Tidskriften Filter har, efter 18 månaders letande, hittat två fall av manipulation. Det är två promille.

Huvudproblemet är och förblir att Filter utifrån dessa två fall på individnivå drar generella slutsatser på gruppnivå. Och att tidskriften dessutom förtiger, förvrider och förvränger all fakta som går emot den egna tesen."

https://www.dn.se/kultur-noje/gellert-tamas-jag-har-tecknat-hela-bilden-om-de-apatiska-barnen/

Anmäl
2019-10-03 14:56 #32 av: Hayabusa

"Recensenterna var överlag imponerade och trodde att Tamas gjort en grundlig genomlysning.  Den kritiskt tänkande läsare som själv gjort eftersökningar skulle däremot fattat misstankar. Välkänt och inte alls unikt fenomen? Tveksamma påståenden. En forskningsöversikt som fanns publicerad när Tamas skrev sin bok hittade ingen publicerad fallbeskrivning med apatiska flyktingbarn utanför Sverige och beskrev den kraftiga koncentrationen av fall till just Sverige som ”remarkabel”."

www.dagenssamhalle.se

Anmäl
2019-10-03 14:59 #33 av: kamera0710

Filter hänvisar till en rad länkar där man kan läsa om ämnet.

https://magasinetfilter.se/filterbubblan/reaktioner-pa-ohorda-rop/

Anmäl
2019-10-03 15:10 #34 av: Hayabusa

#33 Styrker inte direkt Tamas påstående. 

Anmäl
2019-10-03 15:12 #35 av: kamera0710

#34 Kanske inte, det ska väl klarna så småningom. Har Tamas reportage haft brister ska det upp på bordet, inte tu tal om det. Det är ju inte första gången det brister i ett UG-reportage i så fall. 

Anmäl
2019-10-03 15:18 #36 av: Hayabusa

#35 Saxat från www.dagenssamhalle.se

"Tamas huvudtes var i korthet att apatifenomenet inte alls var medicinskt unikt utan ”väl känt” i den vetenskapliga litteraturen, och att det bara var ett unket, politiserat fuskbygge att misstänka manipulation och simulering som troliga förklaringar och hävda att fenomenet vore unikt för Sverige."

"En forskningsöversikt som fanns publicerad när Tamas skrev sin bok hittade ingen publicerad fallbeskrivning med apatiska flyktingbarn utanför Sverige..."

Vilket tyder på att Tamas inte hade på fötterna. 


Anmäl
2019-10-03 15:26 #37 av: kamera0710

#36 Vi får väl se som sagt. Filters reportage handlar vad jag förstår om två individer. Som din citerade källa skriver:

"De två tidigare apatiska barn som Sandstig nu intervjuar vittnar om hot, misshandel och press från föräldrar som tvingat dem till simulering och självsvält. De frågar sig varför ingen ingrep. Detta är bara två fall, andra barn kan bära på andra historier. Men att barnen själva äntligen kommer till tals är en viktig vändning. Apatifrågan är en del av den svenska migrationspolitiken som behöver få sin historia skriven på riktigt."

Länkar direkt till artikeln.

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/hall-ogonen-pa-sakfragan-i-debatten-om-de-apatiska-barnen-29334

Anmäl
2019-10-03 15:33 #38 av: Hayabusa

#37 Två individer, det är korrekt. Innebär att fenomenet de facto existerar vilket är precis den fråga som ska lyftas. 

Anmäl
2019-10-03 15:38 #39 av: kamera0710

#38 Och frågan/kritiken är vad jag förstår hur representativa de är för alla de som flytt.

Anmäl
2019-10-03 15:44 #40 av: Hayabusa

#39 Det lär vi aldrig få veta eftersom svensk konflikträdsla & ängslighet går emot den typen av undersökningar typ "det behöver vi inte veta". 

Men eftersom det finns fler länder än Sverige som tagit emot flyktingar så borde fenomenet finnas även utanför Sveriges gränser. 

Anmäl
2019-10-03 15:48 #41 av: kamera0710

#40 Konflikträdsla eller ej, frågan är ju på bordet. Både DN och SR med flera har låtit olika ståndpunkter komma till tals, så det-får-man-inte-prata-om-tugget tycker jag vi kan lämna.

Anmäl
2019-10-03 15:53 #42 av: Hayabusa

#41 Du tänker fel - när jag skriver konflikträdsla & ängslighet så är det INTE alls detsamma som "det-får-man-inte-prata-om-tugget".

Det FÅR man prata om men det är alldeles för många som inte VILL. Det är en klar skillnad. 

Anmäl
2019-10-03 15:55 #43 av: kamera0710

#42 Men "antagonisterna" har ju börjat debattera, inklusive Gellert Tamas.

Anmäl
2019-10-03 16:10 #44 av: Hayabusa

#43 "Det lär vi aldrig få veta eftersom svensk konflikträdsla & ängslighet går emot den typen av undersökningar typ "det behöver vi inte veta". "

Här menar jag, givetvis, en utredning av berörd myndighet i Sverige - inte vilt debatterande antagonister.  Att Tamas käftar med någon som han tycker har fel, det ids jag inte lyssna på. 

Tamas gjorde ett reportage och skrev en bok för 15 år sedan som blev framgångsrik - när nu någon sätter frågetecken kring Tamas verk, ja då blir han arg. Tack, men nej tack Tamas. 

Anmäl
2019-10-03 16:12 #45 av: kamera0710

#44 Vilken myndighet är berörd enligt dig?

Anmäl
2019-10-03 16:24 #46 av: Hayabusa

#45 Oväsentligt vad jag tycker i den frågan. När jag anser att vi i Sverige har konflikträdsla & ängslighet så är det en generell bild. 

Frågeställningen är:

Antagonister som debatterar kontra myndighet (eller motsvarande).  Den som har sett valfritt avsnitt av "Opinion Live" inser att 2-3 käftande individer aldrig levererar några konkreta svar. "Tjäbbel" var det visst någon statsminister som sa :)

Utredningar som görs i Sverige är inte sällan under influenser av konflikträdsla & ängslighet. Agendan med rätt värdegrund måste hållas annars blir det oro i leden...

Anmäl
2019-10-03 16:26 #47 av: kamera0710

#46 Opinion Live kan jag också vara utan. Skulle gärna se att Sverker Olofsson blev debatt- och diskussionsledare igen. Han hade pli på debattdeltagarna, var påläst och seriös.

Anmäl
2019-10-03 16:32 #48 av: Hayabusa

#47 Personligen anser jag att formatet gjort sitt. Gissar att förändringar i media  inträffar vare sig vi vill eller ej. Tittare/lyssnare anno 2019 har större & bredare utbud att välja mellan. 

Anmäl
2019-10-03 20:09 #49 av: 72mm

#31 Vad är din egen åsikt? Att de "apatiska barnen" utgjorde ett verkligt fenomen som logiskt följde på de omständigheter berörda människor befann sig i, helt oavsett svensk inställning och policys rörande migration, eller, att just detta (svensk politik) skapade en grogrund för ett utbrett missbruk och bedrägeri från barnens föräldrars sida? Inget av det? Någonstans i mitten? 

Och framför allt - har din mening förändrats sedan det var aktuellt?

Anmäl
2019-10-04 05:05 #50 av: kamera0710

#49 Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Förhoppningsvis kommer det att klarna. Tänker i alla fall inte dra några långtgående slutsatser utifrån två fall.

Jag hoppas också att vi kommer att få höra mer från läkarkåren. Där kanske inte du håller med, du som är skeptisk mot "auktoriteter"?

Anmäl
2019-10-04 07:09 #51 av: Hayabusa

Ingen rök utan eld...

Anmäl
2019-10-04 08:06 #52 av: Göstage

Tamas gnäller om att det "bara" redovisats två fejkfall. Samtidigt sade han i intervjuer i samband med att boken uppmärksammades att han gjort mer än 150 intervjuer i arbetet med den. Då borde han väl nu själv kunna söka upp en del av dem som var apatiska då eller deras anhöriga  som bevis för att det ligger till så som han påstått? 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-04 08:25 #53 av: 72mm

#50 "Tänker i alla fall inte dra några långtgående slutsatser utifrån två fall."

Det behöver du inte heller göra, min fråga som var mer allmän om företeelsen som sådan. Och nej, jag behöver inte vänta på vad läkare ska säga om saken, min åsikt är ganska klar och har varit så sedan jag började tänka själv. 

Anmäl
2019-10-04 08:48 #54 av: Hayabusa

#52 Vi har sett att uppfinnerikedom vad det gäller asyl är tämligen stor. Som jag skrev - "ingen rök utan eld". Det ligger dessutom, anser jag, i sakens natur att situationen är känslig för barn så här i efterhand att lägga på bordet. Det ställer ens föräldrar i dålig dager och det vill man, nog ofta, inte göra.  Kan tänka mig att det resoneras likt: "Det var ingen bra upplevelse, men familjen fick asyl och nu vänder vi blad...". I realiteten innebär det att du erkänner ett fusk & bedrägeri.   

Anmäl
2019-10-04 08:57 #55 av: Göstage

#54 Fast de och deras familjer har ju nu chansen att "rädda skinnet" på Tamas, som deras fortsatta vistelse i landet kan ha hängt på. Åtminstone någon enda borde väl kunna ställa upp och bekräfta att skälen till deras möjlighet att stanna här var välgrundade?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-04 09:17 #56 av: Göstage

#55 Eller Uppdrag Granskning, vars roll nu har blivit ifrågasatt av sitt gamla flaggskepp Janne Josefsson, de borde väl kunna göra en uppföljning? De brukar inte ha några problem i att gräva fram tidigare medverkande. Expressens ledarskribent Linda Jerneck:

"Jag noterar också att Uppdrag granskning-cheferna inte svarar på kritiken från UG:s dåvarande medarbetare, Janne Josefsson, som jag citerade:
”SVT gjorde inte sitt uppdrag. Vi måste ställa frågorna, varför hände detta mitt framför våra ögon?”

I samma panelsamtal (som jag också länkade till i min krönika) berättade Josefsson att han och andra på redaktionen ”var kritiska” till att man i reportaget beskrev det ”så ensidigt”. Josefsson berättade till och med att fotograferna hade sagt att ”vi filmade där, men sen på natten var de ju uppe och sprang”.
Hur går det ihop med Nils Hansons och Ulf Johanssons beskrivning att ”reportern Gellert Tamas [gjorde] det som alla sanningssökande journalister ska göra, nämligen att i sak gå till botten med utsagor i en viktig samhällsfråga”?---

 https://www.expressen.se/ledare/linda-jerneck/har-janne-josefsson-ratt-blundade-svt/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-04 09:50 #57 av: kamera0710

Undrar varför Josefsson inte gick ut offentligt med sina misstankar när det begav sig. UG:s kritiker har han ju kallat prinsessor på ärten och liknande när han själv var med.

Anmäl
2019-10-04 10:11 #58 av: Göstage

 #57 Vad han säger är ju att man inom redaktionen inte var emot reportaget som sådant, utan att vissa tyckte att det var för ensidigt. 

Det är väl som på alla andra arbetsplatser, kritik mot arbetskamrater framför man internt - går man ut till allmänheten så bör man vara beredd att ta konsekvenserna och sluta, och det kanske det inte var värt i det läget. Jag kan inte tala för Janne Josefsson, men kanske bedömde han den som att "you win some and you lose some" och ägnade sig åt sina egna uppdrag.

Nu (DN 28 september*) konstaterar han, inte utan självkritik:  "Om Ola Sandstig har rätt är det en skam för journalistkåren att vi okritiskt svalde att det var en lögn och myt att föräldrar i vissa fall tvingade barn att spela apatiska. Kanske blir det skallgång på Sandstig. Då gäller det att vara förberedd – och att ha på fötter."---

* Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-04 12:28 #59 av: kamera0710

Om nu UG brustit är det ju egentligen inget nytt under solen. Det var ju bara två år tidigare (februari 2004) de fick byxorna nerdragna av Mediemagasinet. Då gällde det bland annat Josefssons reportage om övergrepp i Jehovas vittnen, som också fälldes i granskningsnämnden. 

Vet inte om det är tillfälligheter att Mediemagasinet lades ner något år efter detta...

Själv hade jag en föreläsare på universitetet som jobbat på Miljöförvaltningen i Göteborg. Där fick man en dag besök av Josefsson, som ville tala med den miljöinspektör som hade tillsyn på ett vattenverk. Personalen upplyste Josefsson om att hon var sjuk. Han tog då med sig en annan inspektör och frågade i en filmad intervju: "När var du här senast?" Inspektören svarade "jag har aldrig varit här" och förklarade varför. Men i Josefssons reportage blev det bara "jag har aldrig varit här", förklaringen kom inte med. Det kallar jag manipulativt.

Anmäl
2019-10-04 12:48 #60 av: Göstage

#59 Apropå att skjuta på budbärare.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-04 16:45 #61 av: Hayabusa

#55 & #56 Instämmer.

Anmäl
2019-10-05 12:17 #62 av: kamera0710

Intressant, med tanke på vad Josefsson nu påstår (min fetning):

"Gellert Tamas slutsats i programmet:

'Trots tre månaders letande och samtal med läkare, psykologer, polis och Migrationsverk lyckades jag inte hitta ett enda konkret belagt fall av manipulation'.

Han slår således inte fast att det inte förekommer manipulation.
I ett uppföljande program, som sändes året efter, får Gellert Tamas frågan av programledaren Janne Josefsson om han kan utesluta förgiftning eller simulering. Tamas svarar:

'Helt kan man aldrig utesluta det. Det finns alltid föräldrar som är beredda att göra det mesta.'

Vi tar all kritik även mot gamla program på största allvar. Men de fall av manipulation som tidskriften Filter nu har tagit fram motsäger inte innehållet i reportaget som Uppdrag granskning sände år 2006."

https://www.expressen.se/ledare/blogg/opinionsbloggen/2019/10/uppdrag-granskning-svarar-linda-jerneck/?fbclid=IwAR1CA6URyJppw_PhcstyqBVrTiPbh4C8ha1TyjibuKI6HtiAn7lwA5UcMnQ

Det bästa kanske vore om programmen sändes i repris så att vi tittare kunde se själva vad som faktiskt sades. Men det kanske kommer.

Anmäl
2019-10-05 13:09 #63 av: Göstage

Tycker att det är fullt i enlighet med vad Josefsson säger. Uppenbarligen har man fått till stånd en uppföljning efter den interna kritik som framfördes ett år tidigare om ensidighet  i det första programmet. 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-05 13:16 #64 av: kamera0710

#63 Uppföljningar gör de ju ständigt. Tyvärr dock i många fall genom att visa gamla reportage i repris rakt av, följt av några minuters diskussion. I flera fall har ju dessa diskussioner mest bestått av ryggkliande.

Anmäl
2019-10-05 21:06 #65 av: Göstage

Känns lite grann som om diskussionen gäller Janne Josefssons heder, men han har ju redan klätt sig i säck och aska och beklagat att man (=kåren) inte reagerade. 

Tamas halvkvävda reservation att man inte helt kan utesluta att det kan förekomma manipulation är ju ingen  särskilt bra brasklapp, med tanke på att han skrev en hel bok som slog fast att de apatiska barnen var en realitet. Två av de som blev manipulerade har ju nu presenterat sig. Det är där bollen borde ligga.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-05 22:36 #66 av: kamera0710

Jag reagerar främst på Josefssons vad-var-det-jag-sa'retorik och anser att han i så fall kunde ha gått ut med den öppet och ställt mer kritiska frågor till Tamas när han var programledare. Men tyvärr är ju många av UG:s uppföljningar mest ryggkliande, när journalist intervjuar journalist.

Anmäl
2019-10-06 09:19 #67 av: Hayabusa

#65 Sant. Tamas reaktion på Filters artikel upplever jag närmast som att anklagar motståndare för konspiration,  Det är så klart ett nederlag för Tamas att två individer träder fram och "lägger ved i brasan" för de som kritiserat Tamas. 

En intressant artikel från då det begav sig:

https://www.expressen.se/nyheter/gellert-tamas-har-fel-om-de-apatiska-barnen/

"Vidare borde han ha talat om att barnen i själva verket inte var apatiska. Att vara apatisk innebär att man är håglös, uppgiven och utan initiativkraft. De flesta av de barn det här var fråga om var i flertalet fall i stället medvetslösa.
Gellert Tamas saknar - vad jag vet - medicinsk utbildning. Om han låtit konsultera några kvalificerade läkare hade han dock kunnat upplysas om att man inte blir medvetslös till följd av traumatiska upplevelser. I stället har han lyssnat på några få läkare som uppenbarligen haft en egen agenda med mera politiska än medicinska förtecken.

Tomas J Eriksson, docent och Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, om Gellert Tamas bok om de apatiska flyktingbarnen."

Anmäl
2019-10-06 09:33 #68 av: Göstage

#66 Du fortsätter att hamra på samma nödutgång ur debatten, som handlar om vad som hände med de apatiska barnen. Janne Josefsson har, som redan påpekats, medgivit att man inom journalistkåren, inklusive han själv, borde ha varit mer granskande. Jag tycker att det är positivt att åtminstone någon vågar stå för möjliga misstag som gjordes då. 

#67 "I stället har han lyssnat på några få läkare som uppenbarligen haft en egen agenda med mera politiska än medicinska förtecken", så sant! Samma politiska förtecken från vissa läkare har ju anats i debatten om åldersbestämningar. Vore intressant att se om det möjligen finns återkommande namn där...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-06 11:50 #69 av: Hayabusa

#68 Absolut. 

Anmäl
2019-10-07 07:42 #70 av: Göstage

#67 #68 Peter Santesson, opinionschef på Demoskop, har idag en tänkvärd krönika på Dagens Samhälle som skapar ytterligare frågor kring Tamas och hans uppbackare. Santesson avslutar krönikan:

 "Läkarkårens förmåga att skilja möjligt från omöjligt är måhända inte så entydig som den ibland framställs. Och journalistikens redlighet är inte heller alltid fullt så solid som vi har velat tro. Men kommer läxan att sjunka in?"

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/journalerna-bevisar-att-tamas-morkar-uppgifter-29555

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-07 08:13 #71 av: Hayabusa

#70 Intressant läsning. 

Anmäl
2019-10-08 10:03 #72 av: Göstage

#67 Mer frågetecken om somliga läkares insatser, i detta fallet rör det "apatiska" vuxna.

"Läkare utsatte apatiska flyktingar för tung medicinering och elbehandling trots att sjukhuspersonal visste att flyktingarna simulerade.

Det berättar psykiatrikern Stefan Krakowski i en text i Kvartal.

Han skriver att det fanns en rädsla för att ta tag i problemet bland hans kolleger.

”En anledning var att man inte ville bli stämplad som ”rasist”, en annan kunde vara att man inte höll med mig om att vissa patienter simulerade sina symptom”.---

 https://www.expressen.se/nyheter/de-visste-flyktingar-simulerade-gav-tung-medicinering-anda/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-10 12:53 #73 av: gruvel

I nämnda Dagens Samhälle  kan man även ta del av lite följddebatt efter Santessons krönika.  

Anmäl
2019-10-12 13:03 #74 av: kamera0710

Programmet Medierna i P1 har i dag mer intressant i ämnet. UG ska tydligen ta in en extern person som ska titta på detta.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.