Invandring och integration

"Låt inte Sverige gå in i väggen"

2015-10-18 19:49 #0 av: [Carpinus]

"Sverige ska givetvis ta sin del av ansvaret även för dagens globala flyktingströmmar. Men det är inte rimligt att Sverige försätter sig självt i ett krisläge för att möta ett skeende som varken har en slutpunkt eller en geografisk begränsning. Statsfinanserna blöder med miljardbelopp varje vecka. Skolor och socialtjänst går på knäna. Ingen har en aning om var alla flyktingar ska bo och takten i antalet ensamkommande minderåriga som nu kommer till Sverige motsvarar en hel svensk årskull med barn."---

"Förhandlingar pågår nu mellan regeringen och alliansen kring migrationspolitiken. Sverige står inför ett vägval som kan komma att definiera landets framtid.
Om partierna tror att det räcker med några smärre förändringar i marginalen bedrar de sig. Sverige måste signalera en dramatisk omsvängning för att göra verklig skillnad."---

"Sverige har i flera decennier tagit ett större ansvar för världens flyktingströmmar än något annat västland per capita. Nu måste vi ta ansvar för att landet inte kastas in i en kris som vi inte kan hantera.
Måtte Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra vara mogna den uppgiften."

Anna Dahlberg i Expressen


Anmäl
2015-10-19 09:51 #1 av: Bermudas

Varför besinna oss? Vi är stenrika, det finns ingen gräns för godheten, den måste fortsätta tills vi kollapsar - inte förr!!
Om man inte går med på det är man en brunbyxa dödsnazist har jag hört.

Edit skämtade bara
Nej det här är vansinne.

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2015-10-19 12:30 #2 av: [Carpinus]

Verkar som om vägen att gå när det gäller en tillnyktring av flyktingpolitiken är att ihärdigt förneka att SD haft rätt. Och visst, är det priset för att Sverige äntligen skall vakna upp så spelar det egentligen ingen roll om andra vill låtsas som om det är de som blev först med att inse faktum. Det sorgliga i historien är att det redan har gått för långt, och nödbromsen kommer inte att verka bara för att vissa börjat famla efter den...


Anmäl
2015-10-19 22:59 #3 av: [Carpinus]

Till sin hjälp kan man då ta historieprofessor Lars Trägårdh. Han benade upp begreppen i radions Studio Ett förra veckan:"---

"Vi ska självklart öppna våra hjärtan efter förmåga, men "statens första skyldighet är mot medborgarna. Allt annat är frivillighet och välgörenhet."---

"Den välfärd vi har i Sverige beror inte på riklig nederbörd av manna från himlen. Den är en följd av att vi har ett suveränt fungerande samhällskontrakt: en överenskommelse om att alla som bor här arbetar, betalar ordentligt med skatt och får ordentlig hjälp när behov uppstår. Den minoritet som inte kan försörja sig, sörjs beredvilligt för av kollektivet."---

"Lars Trägårdh säger att det är skillnad på de plikter vi har mot en fattigpensionär i Malmö och en flykting från Syrien. Man må haja till, men om man tänker på saken är det så det måste fungera i längden, hur man än vänder och vrider på saken:
Förutsättningen för att Sverige ska kunna och vilja ta emot "flyktingen från Syrien" på ett bra sätt är att landet fungerar väl. Förutsättningen för det är att samhällskontraktets legitimitet bibehålls. Förutsättningen för det är att staten gör sin plikt mot "fattigpensionären i Malmö". Och staten, det är Stefan Löfven."

Ann-Charlotte Marteus i Expressen


Anmäl
2015-11-07 18:10 #4 av: eskils

#0 Tankeväckande artikel. Fler citat:

"Att det är så flyktingkrisens karaktär ser ut märks i Migrationsverkets statistik. Bara en dryg tredjedel av alla asylsökande är från Syrien. Inte ens ett slut på Syrienkriget skulle därför häva det extraordinära läget i svenskt flyktingmottagande."

"Men även strömmen direkt från Afghanistan ökar och är just nu "all time high", enligt UNHCR. Migrationsverket räknar därför med att det är denna grupp asylsökande som kommer att växa mest framöver."

Svenska medier har ju upprepat i flera veckor att flyktingströmmen består av krigsflyktingar från Syrien - och så är dessa bara en dryg tredjedel. Ska inte journalister beskriva verkligheten som den är?


Anmäl
2015-11-07 18:27 #5 av: [Carpinus]

#4 Berättigad fråga! Önskar att det fanns ett gäng till som Anna Dahlberg...


Anmäl
2015-11-07 18:46 #6 av: eskils

#5 I Aktuellt igår kväll säger Anna D, precis i slutet av sändningen, på en fråga om signalpolitik:

"Jag har ju bett om detta länge. Det har varit väldigt väldigt tabubelagt i Sverige att prata om nivån, hur stor kapacitet har vi att ta emot, av någon anledning."

I Östtyskland och Sovjet var det tabubelagt att prata om vissa saker, men de var diktaturer och det är ju inte vi. Eller?


Anmäl
2015-11-07 18:59 #7 av: Hayabusa

#4 Ja, det är precis det som även Tino Sanandaji påpekar.

#5 Svenska politiker har gett sig ett egenvärde, att de är höjda över alla i resten av världen. De känner sig lite bättre än alla andra ser ner på det som kan upplevas som icke-korrekt.

Anmäl
2016-12-06 18:13 #8 av: [Nomen Nescio]

"Ett misslyckande. På något annat sätt kan man inte beskriva mediernas bevakning av flyktingfrågan inför den historiska vändpunkten i november förra året. Det var i princip bara på några borgerliga ledarsidor - samt på S-märkta Folkbladet - som kritiska frågor ställdes."---

"Annars hade man ju kunnat tänka sig att det vore mer intressant att granska låt säga Dagens Nyheters egen ledarsida. Där kampanjade man för den öppna famnens politik ända tills Löfven och Romson tvärvände; då kapitulerade även DN omedelbart."---

"Men låt oss för all del tala om denna ledarsida. Kulturjournalisten Mattias Hagberg har för DN Kulturs räkning läst alla våra ledartexter under januari till september 2010 och jämfört med samma period 2016. Han finner stora skillnader och drar slutsatsen att Expressens ledarsida har övergivit liberalismen.

Det är bara det att en sådan jämförelse förutsätter att situationen i Sverige och i omvärlden ser ungefär likadan ut vid de valda tidpunkterna. Man måste tänka bort Rysslands annektering av Krim liksom att Sverige har exporterat fler jihadister till Syrien per capita än något annat europeiskt land bortsett från Belgien.
Man måste bortse från höstens sammanbrott i flyktingmottagandet, att vi måste trycka in nyanlända i vandrarhem och bilhallar, att socialtjänsten befinner sig i akut kris och att chefsåklagare på flera håll i landet larmar om en kollaps inom polisens utredningsverksamhet.
Att över huvud dryfta sådana ämnen är att hemfalla åt alarmism, tycks Hagberg mena."---

"Mattias Hagberg undrar varför vi inte skriver lika mycket om exempelvis jämställdhet som vi gjorde 2010. Svaret är enkelt. Personligen kan jag inte uppbåda något engagemang för fler pappamånader när polisen har svårt att hinna utreda våldtäkter mot barn. Det finns första och andra rangens frågor och om samhällets grundläggande funktioner börjar svikta måste vår opinionsbildning anpassas efter det."---

"Låt oss då göra tankeexperimentet att Hagberg & Co faktiskt hade blivit bönhörda. Det hade fortsatt att komma 10 000 asylsökande i veckan. Vi hade ryckt på axlarna åt att vi i Sverige blivit en fristad för jihadister, att gängkriminella plågar utanförskapsområdena och så vidare.
Hur skulle Sverige se ut då? En sak är i alla fall säker: vi hade inte haft mycket användning för ordet socialliberalism."---

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/ni-maste-forlata-oss-for-att-vi-hade-ratt/


Anmäl
2016-12-07 11:25 #9 av: rara

Det är bara en tidsfråga tills Erdogan öppnar sina gränser och då blir det minst ett par hundratusen som marscherar till Europa, först och främst till Sverige, Tyskland och Österrike. Kanske mer, eftersom det befinner sig över 2 miljoner flyktingar i Turkiet och tusentals IS terrorister, som kommer att ta chansen att komma med flyktingarna. I Afrika väntar också många på chansen och på nästa flyktingsbåt.

Tyskland håller sig beredd och kommer att kontrollera sina gränser till Österrike från och med den 15. Dec.

Österrike vill arrangera sig med Albanien, att även den vägen kommer att stängas, efter att Makedonien redan är stägnd och håller sig beredd att kontrollera gränsen till Italien.

Och vad gör Bryssel? Svar: Ingenting!

Tills nu är det inte ens på tal om att göra en plan för att skydda EU gränserna. Det är inte på tal om att hjälpa Grekland när Erdogan öppnar gränsen. Det finns ingen plan för det, men när Erdogan öppnar sina gränser blir det en katastrof, först för Grekland och sen för hela Europa, men inte minst för flyktingarna själva, som är för många för att vi ska kunna försörja dom.

När det händer kommer Bryssel att säga "men det kunde ju inge veta", precis som de sa när flyktingsvågen 2015 startade och alla andra utom Bryssel visste vad som skulle hända. Bryssel har ju viktigare saker att göra, t.ex. att se till att CETA (som ingen vill ha) kommer, att se till att gurkorna är raka och att ge sig själva en saftig löneförhöjning.

Det har ju kommit många förslag från de få kloka politiker som finns, t.ex. från Österrikes utrikesminister Kurz, att göra "hotspots" i nordafrikanska länder där flyktingar kan ansöka om asyl och sen kan dom som verkligen är äkta krigsflyktingar bli transporterade helt legalt till Europa, medan dom som inte är krigsflyktingar och som kommer med människosmugglare kan betraktas som illegala, som inte behöver att räddas eller släppas in i Europa. Men Bryssel reagerar inte på några av dessa förslag och föredrar att föbli inaktiva och sen kritisera de länder som är tvugna att stänga gränserna av rent självförsvar.

Anmäl
2017-03-21 12:59 #10 av: eskils

Här är intressanta siffror och fakta om vad den stora invandringen kostar Sverige i olika avseenden. Klipp ur en artikel i Smålandsposten, som frågar sig "Kommer Sverige att slitas sönder?":

"Författaren och journalisten Gunnar Sandelin har sammanställt belysande statistik från Migrationsverket. Förra året fick nästan 72 000 personer sin asylansökan beviljad. Det innebär att vi förra året gav asyl till nästan tre gånger fler än nordens övriga länder tillsammans trots att vi har snarlika asyllagstiftningar.

Sammantaget med anhöriginvandring innebär det att drygt 150 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige under förra året. Sedan år 2000 har 1,5 miljoner uppehållstillstånd beviljats. Det visade sig också att Migrationsverkets bedömning förändrades under 2016. I januari var andelen som beviljades asyl 38 procent men under årets tre sista månader var det över 70 procent.

Gunnar Sandelin är inte ensam om att försöka ta ett grepp om den svenska migrationspolitiken. I dagarna släpptes nationalekonomen Tino Sanandajis bok "Massutmaningen – ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende" som tecknar en dramatisk bild av vilka problem som följer på den hittills förda migrations- och integrationspolitiken.

Demografin i Sverige har förändrats för all framtid. Det föds ungefär 100 000 barn i landet årligen, men förra året kom också 70 000 minderåriga asylsökande, huvudsakligen pojkar. För vissa åldersspann har Sverige nu ett mansöverskott som är så stort att det oaktat allt annat borgar för sociala problem.

Sanandajis siffror ger vid handen att Sverige, i brist på skönare omskrivningar, importerat en etniskt präglad underklass. 17 procent av Sveriges befolkning är född utomlands. Utlandsfödda utgör enligt Sanandaji "53 procent av dem med långa fängelsestraff, 54 procent av de arbetslösa och mottar 60 procent av de utbetalda socialbidragen". Dessutom beräknas 76 procent av gängkriminella i Sverige ha invandrarbakgrund.

Det tar 15 år för 60 procent av flyktingarna och deras anhöriga att komma i arbete i Sverige. Det innebär att de inte hinner bidra till ekonomin innan de går i pension. Enligt Sanandaji kostar en genomsnittlig flykting 70 000 kronor per år. (…)

När allt detta nu fått så tydliga etniska och kulturella dimensioner är risken för allvarliga slitningar uppenbar även i EU:s mest toleranta land. När det verkligen blir pressat ser människor om sitt eget hus först även i Sverige. När människor inser att en tredjedel av lönen delvis går till att täcka upp den nettoförlust som bokslutet för denna nya underklass visar, kommer de att ifrågasätta utvecklingen på allvar.”

Det var väl Moderaterna som föreslog en paus i invandrarmottagandet? En god idé.


Anmäl
2017-03-21 13:54 #11 av: Hayabusa

""Ja, på sikt". Det brukar vara ett återkommande svar i debatten om huruvida den höga flyktinginvandringen är lönsam för Sverige.

Ett problem med det svaret stavas M-a-l-m-ö. Rikets tredje största stad är ju Sverige "på sikt". I decennier har en betydande andel av de flyktingar som kommer till Sverige sökt sig till Malmö. Och resultatet av integrationsarbetet är på många sätt nedslående."

"Om dessa djupa problem har journalisten Lars Åberg skrivit boken "Framtidsstaden", med undertiteln "Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då?".

Svaren han får av tjänstemän, politiker och vanliga medborgare är ofta uppgivna. Som när Lotta Ahlfors på fastighetskontoret beskriver uppdraget att hitta tak över huvudet åt alla flyktingar som fått uppehållstillstånd: "Det är omöjligt och det var omöjligt från början.""

Saxat från Expressen/Kvp

Anmäl
2017-03-28 11:23 #12 av: eskils

Enligt TV-nyheterna häromdagen går det ju så bra för svensk ekonomi, tack vare att så många utlandsfödda kommit i arbete. Men hur rimmar det med t ex den här verkligheten:

"LUND. Socialnämnden beräknas kan gå back 114 miljoner kronor i år. 90 av dessa är kostnader för flyktingmottagning. Nu efterfrågar Philip Sandberg (L) en krisplan. (...)

– De rödgröna har grävt huvudet i sanden. Från den värsta krisen väntande man ganska länge och agerade inte förrän de var för sent. Då gjorde man för lite och för sent.

Han menar att beredskapen var otillräcklig när Migrationsverket började anvisa människor till kommunen. Det finns inte tillräckligt med bostäder vilket gör att kommunen placerar en del på hotell till höga kostnader."

http://lokaltidningen.se/skrackprognosen-minus-114-miljoner-kronor-/20170326/artikler/303259999/1465


Anmäl
2017-03-28 12:40 #13 av: Carpinus

#12 Aleksandra Boscanin på GP har invändningar mot SVT:s glättiga bild av sysselsättningsgraden hos utlandsfödda. Boscanin anför bland annat:

"Sysselsättningsökningen bland utrikes födda motsvarar alltså bara ungefär 60 procent av de som kommit hit under samma tidsperiod."---  

"Vill man tala om invandring i termer av lönsamhet bör man dock titta på sysselsättningsgrader i procent, vilket är praxis, i stället för lösryckta siffror. Då träder en annan bild än den som SVT låter påskina; fler än hälften av de som är öppet arbetslösa är utrikes födda. Av 26 länder i Europa var Sverige år 2014 det land där skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda var störst;
15,3 procentenheter.

Det bör även nämnas att begreppet sysselsättning inte är synonymt med heltidsarbete. Rent tekniskt räcker det med att arbeta en timme i veckan för att i statistiken räknas som sysselsatt. Enligt Arbetsmarknadsekonomiska rådet är skillnaden i sysselsättning ännu större än vad man tidigare trott, eftersom utrikes födda i större utsträckning jobbar deltid, är visstidsanställda och ofta går på subventionerade anställningar (
Metro 14/2)."--- 

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-28 15:37 #14 av: Hayabusa

#13 Korrekt. Dessutom är det viktigt att påpeka hur stor arbetslösheten bland denna grupp är. Och dessutom ökande.

https://www.svd.se/arbetsloshet-okar-manga-saknar-grundskola

Anmäl
2017-03-28 16:09 #15 av: eskils

#13-14 En helt onödig kostnad för samhället är att försörja de invandrare som inte vill integreras. I ett nyhetsprogram på TV för ett par veckor sedan deltog Ylva Johansson (s), Elisabeth Svantesson (m) och Jimmie Åkesson (sd). På frågan varför så få invandrare lär sig svenska så att de kan få ett arbete svarade Ylva J att det faktiskt finns utbildningsplatser i svenska för dem, men de går inte dit.

Elisabeth  S sade då att man borde kräva av dem att de gör sig anställningsbara, t ex dra in bidragen om de inte går på svenskundervisningen. Håller med om den uppfattningen!


Anmäl
2017-03-28 16:50 #16 av: mangemani4

det är därför det är så viktigt att SD får en majoritet då SD är det enda partiet som pratar öppet om de egentliga problemen och är redo att göra någonting åt dem. sverige som det ser ut nu, vare sig med en rödgrön eller allians ledd regering, slutar enbart i katastrof(vilket vi har fått en försmak utav) då ingen utav blocken ens verkar vilja ta i problemen ens med tång då de helt saknar ryggrad.

jag säger inte att SD är något slags magiskt piller som fixar landets problem hux flux efter bara några månader, detta kommer att ta tid, år, att reparera skadan som reinfeldt och de rödgröna har ställt till med, men med SD vid rodret, så är det det första steget åt rätt riktning taget iaf.

To be a good soldier you must love the army. To be a good commander you must be able to order the death of the thing you love.

http://nostalgiminnen.fria.ifokus.se/discussions/57f19cd5ce12c43ad8000dd6-valkomna-till-nostalgiminnen?readstate=false

Anmäl
2017-04-22 11:57 #17 av: eskils

 Eli Göndör beskriver Tino Sanandajis bok "Massutmaningen" som en "milstolpe i debatten om invandring", och säger att Sanandaji har väl underbyggda argument, t ex när han ifrågasätter kopplingen mellan fattigdom och brottslighet.

Göndör är frilansskribent, författare, mellanösternvetare och son till den ungersk-judiske förintelseöverlevaren Ferenc Göndör. Ur artikeln:

"”Massutmaning” kommer att finnas med oss framöver som ett viktigt bidrag till den svenska integrations­debatten. Men iögonfallande är att den är resultatet av en person som genom egen insamling och på eget förlag har lyckats publicera ett gott hantverk som blivit en milstolpe i den svenska integrations­debatten. Det är något som den samlade förlags- och forskarvärlden i Sverige mig veter­ligen hittills inte lyckat med."

Dagen


Anmäl
2017-04-29 18:59 #18 av: eskils

#0 "Statsfinanserna blöder med miljardbelopp varje vecka. Skolor och socialtjänst går på knäna." Ja, så skrev Expressen redan 2015.

Hur mycket kostar invandringen för t ex Stockholms kommun? Den frågan ville SD ha svar på i Stadsfullmäktige i måndags:

"Sverigedemokraternas vill att staden ska tillsätta en utredning för att ta reda på vad flyktingmottagande och illegal nvandring kostar kommunen.

– Vi säger att det här är en stor utgift. Och så har vi andra partier som säger att det är lönsamt. Då tycket vi inte att det är mer än rätt att ta reda på hur det är, sa Martin Westmont (SD).

 Så här blev frågan bemött från S, MP, Fi, V:

"... ni har en fullständigt vidrig människosyn ... jävla skitsnack ... den här horribla synen på människor ... ni borde skämmas ... vidrig ... absurd ..."

StockholmDirekt

Snacka om att inte kunna föra en saklig diskussion! Förskräckt Man kan väl inte annat än beundra SD för att de orkar fortsätta i det klimatet.

Stockholms skattebetalare hade nog gärna sett ett sakligt svar på frågan, och information om var pengarna ska tas.


Anmäl
2017-04-29 19:19 #19 av: Carpinus

#18 Det är väl så att den som har något att dölja gärna tar till den typen av debatteknik. Varför säger de inte "javisst, varsågod!" om de är övertygade om att ha rätt?  

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.