Övrigt

Chockdoktrinen och Grekland

2015-11-18 13:39 #0 av: ak1895

Har fått en uppgift i skolan där jag ska göra en jämförelse samt förklara sambanden mellan situationen i Grekland och Naomi Kleins "Chockdoktrinen" .

Jag har dock så himla svårt att få ner mina tankar om detta ämne i ord och undrar helt enkelt om någon här skulle kunna förklara bara jättekort hur det egentligen ligger till? Jag är personligen grymt oinsatt i Greklandskrisen och vi har inte haft någon genomgång eller annan undervisning om den (vi fick ut ett papper med en beskrivning av bankernas funktion i Grekland).

Jag kan förstå, eller iallafall tänka mig att den grekiska regeringen använder sig av chocken som medföljer, inte bara själva ekonomiska krisen, utan även de stränga restriktioner som givits landet av EU, såsom lägre löner och högre pensionsålder. Och att även EU kan utnyttja situationen som en ursäkt för att skärpa Greklands politik etc. utan protester och samtidigt hålla Grekland kvar i EU och tjäna pengar på dem.

Är jag helt fel på det?? Har så svårt för samhälle och politik snälla hjälp!

Anmäl
2015-11-18 15:48 #1 av: Huygens

Oj, det var en mycket svår uppgift du fått av din lärare. Uppgiften kan givetvis förenklas, om du är beredd att bortse från vissa bitar av verkligheten, men jag vet inte om det hjälper eller om din lärare ens blir särskilt glad av en begränsad beskrivning av olika händelser. Jag vet inte heller om din lärare blir särskilt glad om du i klartext skriver ut dom stora perspektiven i Chockdoktrinen i relation till Greklandskrisen.

Sen är jag inte säker på att det går att göra på ett bra sätt i ett begränsat skolsammanhang.

.

Bakgrunden är kortfattat följande.

Chockdoktrinen är en bok som beskriver flera olika världsomfattande konspirationsteorier där ekonomisk och militär statsterrorism används för att med kriminella metoder styra en rad större skeenden i världen.

Krig är bara en sista utväg för att ta kontroll över ett land. Innan dess följer först en rad andra, mindre våldsamma, men fortfarande delvis (mestadels?) olagliga metoder för att med "chock"-metoder styra världen.

Därav namnet Chockdoktrinen.

.

En av konspirationsteorierna i Chockdoktrinen är att (delvis underförstått) mäktiga stater, mäktiga utomstatliga organisationer och hysteriskt rika affärspersoner med mycket makt, manipulerar andra länder till dess att ekonomiska kriser uppstår, som sedan gör att förövarna kan öka sin makt och rikedom ännu mer.

Om ekonomisk terror och kris inte hjälper, kan mer drastiska metoder användas såsom statsterrorism eller statsunderstödd terrorism. Om metoden med terrorism misslyckas kan förövarna tillgripa metoder som driva igenom en statskupp. Om det ej visar sej möjligt att hitta förrädare som vill hjälpa till med statskupp, och en statskupp ej kan genomföras, startar förövarna krig mot landet/länderna som utgör målgruppen.

Men här finns också några problem. Det går att läsa Chockdoktrinen och sedan följa alla officiella textreferenser och skriva av delar av texten så att man får en paralllell som motsvarar Greklandkrisen, fast frågan är vad du vill göra?

.

Det kan finnas några problem med Chockdoktrinen beroende på hur du betraktar världen:

1. Tror du på konspirationsteorierna som förs fram i boken?
2. Chockdoktrinen var redan lite föråldrad när den publicerades. Världsutvecklingen har hunnit gå ifrån, med start i början av 1990-talet. Det kan vara nödvändigt att titta på fler skeenden och konspirationsteorier.

3. Och så kanske det största problemet med Chockdoktrinen, boken är ofullständig vad gäller dom metoder, organisationer och händelser som världen upplevt. Flera kända konspirationer nämns inte alls eller passas bara in i sammanhanget ganska ytligt.

Den sista punkten (3.) kan delvis bero på att författaren till Chockdoktrinen helst ville hålla sej till officiella dokument, där olika stater (främst USA) offentliggjort delar eller i alla fall erkänt sina metoder muntligt (via presidenters uttalanden).

.

Mycket kortfattat kan man säga att Chockdoktrinens konspirationsteorier beskriver metoder av följande typ:

1. USA, Storbritannien eller internationella banker utser ett antal "ekonomiska lönnmördare", civilekonomer vars uppgift är att sabotera andra länders ekonomiska system.

2. Civilekonomerna (eller bankpersoner) tar kontakt med diktatorer, statsministrar, presidenter eller andra statsledare.

3. Civilekonomerna förselår att statsledarna tar stora lån för att "bygga upp" sina fattiga länder.

4. FED (USAs riksbank), WB (Världsbanken) eller andra internationella banker ger sedan lån till det fattiga landet, under vissa villkor.

5. Ett av villkoren är att storföretag från USA måste betalas med dom lånade pengarna.

6. Storföretagen kommer och "bygger upp" det fattiga landet genom att bygga vägar, broar och bostadshus. Pengarna går därför tillbaka till USA.

7. När byggprojekten är klara, står det fattiga landet med en enorm skuld och en växande ränta på skulden, som landet inte kan betala.

8. Det fattiga landet går med på eftergifter till långivarna i utbyte mot att lånen stryks. Eftergifterna kan vara att långivarna gratis får mark där gruvbrytning av värdefull malm kan göras eller oljeutvinning eller att USA får bygga militärbaser i det fattiga landet. USA har idag minst 700 militärbaser utanför USA.

.

I fallet med Grekland och EU är skeendet lite annorlunda än ovan beskrivit. Jag pausar här, för det är lite långt och kanske skriver resten i ett annat inlägg.


Anmäl
2015-11-18 16:03 #2 av: 72mm

Whoch, ingen trivial uppgift. Har du läst och förstått Kleins bok men inte greklandskrisen så kanske du bör börja med att läsa lite om Grekland? Om du nu ska dra paralleller dem emellan menar jag :) 

Sedan måste jag faktiskt ge lite beröm till Huygens, #1 var en riktigt bra (och kritisk!) sammanfattning av Chockdoktrinen. 

Huygens har en poäng; man bör vara mycket kritisk till teorier som utgör sig för att förklara verkligheten för oss. Naomi har inte stått oemotsagd, står något av kritiken mot henne på litteraturlistan?      

Anmäl
2015-11-18 17:22 #3 av: Huygens

Det här blir lite långt, men är nödvändigt för att sedan få bättre klarhet i vad som hände Grekland.

Jag kommer använda en del uttryck i texten som du bör kolla upp via Wikipedia eller liknande uppslagsverk, då en del av den officiella fasaden finns beskriven där. Om jag inte lämnat en länk till Wikipedia bör du leta där själv.

Chockdoktrinen börjar på 1950-talet och beskriver sedan en del av välrdshistoriens utveckling fram till tidigt 2000-tal. Samtidigt utelämnar Chockdoktrinen en del viktiga händelser.

.

Tyvärr blir Chockdoktrinen lite svår att förstå om man inte känner till vad som inträffade på tidigt 1900-tal. Och beroende på om man vill eller inte vill tro på att det finns ett utbrett samarbete mellan världens rikaste människor, kan Chockdoktrinen bli mer eller mindre obegriplig.

Jag tycker att man i alla fall måste börja med bildandet av USAs Riksbank, FED - Federal Reserve år 1913. En Riksbank benämns även Central Bank på engelska.

Det intressanta med FED är att Riksbanken ägs inte av USA. Faktum är att ingen vet vem som äger FED, då hela ägarlistan aldrig offentliggjorts. Vissa internationella experter anser att FED ägs av ett fåtal (20? 30?) av världens rikaste människor, andra experter säger att FED ägs av "amerikanska banker" som i sin tur ägs av ett fåtal av världens rikaste människor.

FED har sådan makt, att ingen myndighet i USA får göra revision eller ens titta på FEDs affärer eller inre verksamhet. FED är totalt mörkat och har aldrig betalat skatt eller granskats av någon utomstående myndighet i USA, vilket ger en utmärkt grogrund för ekonomiska sk "insideraffärer". FED ger dock ut dokument med valda bitar av FEDs verksamhet.

Det innebär också att USA inte äger sin "egen" dollar, utan det är FED som äger alla USA-dollar och lånar ut pengarna med ränta till USA som nation och till USAs mindre banker i dom olika delstaterna.

.

FED utser en bankchef (eng. chairman eller liknande) som fungerar som ordförande för FED. Ibland tillåts vissa av USAs riksdagsledamöter (kallas Kongressledamöter) att utfråga FEDs bankchef om var FEDs alla pengar tar vägen.

Då FEDs bankchef ibland verkar ha dålig koll på läget, brukar chefen bli ombed att läsa på om FEDs verksamhet innan bankchefen låter sej utfrågas av USAs riksdagsmän. Det går sådär.

FED ger varje år ett antal gigantiska eller enorma lån till andra länders banker. Det har framgått några gånger att bankchefen över FED kan vara en frontfigur med klen kunskap om vad FED egentligen gör.

Vi har exemplet med FEDs bankchef Ben Bernanke som får frågan vilka länder som år 2007-2008 fick ta del av FED-lån på 500 miljarder dollar.

FED-chefen Bernaknes svar kommer 1:28 in i detta videoklipp.

.

År 1929 inträffad den stora börskrachen i USA.

Beroende på om man tror på konspirationsteorin eller ej, blir börskraschen 1929 antingen en planerad del av Chockdoktrinen eller en slumpmässig (?) krasch orsakad av "ekonomiska cykler".

Det kan vara en god idé att fråga din lärare vad du tillåts skriva, ifall du vill nämna börskraschen 1929 i USA.

Dom rikaste familjerna i USA, vissa är kanske också ägare till FED, klarade sej dock bra i många fall, då deras aktier hade sålts av, någon vecka innan börskraschen 1929.

Efter börskraschen kunde sedan dom rika familjerna köpa tillbaka både sina gamla aktier till 10 % av ursprungsvärdet och resterande aktier som gav aktiemajoriteter i storföretag.

Det anses ibland att börskraschen 1929 inleddes genom att USAs banker gjort något slags fel eller blev manipulerade. Massvis med vanliga människor blev utblottade, arbetslösa, hemlösa och förlorade sina pengar på bankerna.

.

Resultatet blev att USA hamnade i den ena krisen efter den andra (chockmetoder), ända till år 1933, då USA var (helt?) nästan i ekonomisk konkurs. Nästan alla USAs banker hade stängt åtkomsten till alla pengar på bankkonton åt alla vanliga amerikanska medborgare.

USA var i chock och katastrofal ekonomisk kris.

FED tilläts få nya befogenheter och en viss juridisk kontroll över USA, i utbyte mot att flera av USAs lån inte behövde återbetalas till FED. USA kom på fötter igen genom den/dom ekonomiska sk New Deals, åtgärder och lagstiftning som president Roosevelt genomdrev.

(Vissa moderna konspirationsteorier hävdar att FED fick lov att "köpa" USA i utbyte mot att USAs skulder till FED delvis ströks eller skrevs ner, på samma sätt som fodringsägare tillåts beslagta ett konkursdrabbat företags materiella tillgångar.)

.

Tror detta räcker som bakgrund till Chockdoktrinen och kan vara lagom kontroversiellt för många.


Anmäl
2015-11-18 18:39 #4 av: Huygens

Låt oss nu titta på tiden där Chockdoktrinen börjar. Världen som den såg ut på 1950-talet.

.

Boken Chockdoktrinen börjar med att redogöra för USAs och Storbritanniens många militära och vetenskapliga projekt för tankekontroll, bl a projektet MKULTRA.

Offer som utsatts för tankekontroll i föregångare till MKULTRA, fanns redan på tidigt 1940-tal, och har avgett vittnesmål under domstolsed, hur dom utsatts för olaglig mental tortyr och olagliga metoder för tankekontroll.

Ett av syftena med MKULTRA var att påverka allmän opinion. Personerna som styr Chockdoktrinen vill ju helst undvika att ta skulden för chockmetodena, och då olagliga metoder ofta används, vill Chockdoktrinens ledare helst att andra personer får skulden och att oskyldiga personer får agera syndabockar.

Metoder utvecklade i MKULTRA, som påverkar media, TV, tidningar och vanligt folks uppfattningar, är därför viktigt för att lyckas genomföra ekonomisk kontroll utan att få befolkningen mot sej. Vissa metoder började utvecklas redan på 1910-tal eller under sent 1800-tal, sk guljournalism.

Själva boken Chockdoktrinen har ju blivit utsatt för medias kritik, kanske är boken därför så försiktigt skriven, med referenser till tydliga officiella dokument, snarast än referenser till doktrinens synbara effekter i drabbade länder?

Det mesta av dokumentationen till MKULTRA och efterföljande projekt är ej offentligt tillgänglig eller sägs vara förstört, men ingår som styrande metoder i Chockdoktrinen och andra politiska samt multinationella industriella operationer eller metoder.

.

CIA var den myndighet som fick i uppdrag att utföra projekt MKULTRA.

Ett antal andra projekt för ekonomisk och militär kontroll gavs till CIA, varav det största kan ha varit Operation Mockingbird, som pågick i 30 år. Även ansedda europeiska politiker tog emot mutor. Det har beskrivits som att Operation Mockingbird hade obegränsade ekonomiska resurser när det gällde att få politiker att acceptera stora lån till deras egna länder.

När sedan lånen inte kunde betalas kunde CIA sätta militär press på landet.

Delprojektet Operation Condor resulterade i långtgående ekonomisk och politisk kontroll, samt att mellan 50 000 - 200 000 personer mördades i Latinamerika (Mellanamerika) och Sydamerika, troligtvis under rådgivning av Henry Kissinger som fick Nobels Fredspris för Vietnamkriget 1973.

.

En annan viktig aspekt i Chockdoktrinen är att världens rikaste fåtal (30 personer? 300 personer?) skapat och kontrollerar ett antal hysteriskt rika eller mycket inflytelserika organisationer, såsom Världsbanken, Internationella Valutafonden, Council on Foreign Relations (CFR), Trilateral Commission (TC), Bilderberggruppen m fl.

Dessa olika maktorganisationer binder sedan länders ledare till sej, i utbyte mot  ekonomiska "fördelar" antingen för statsledarna personligen eller genom "fördelaktiga" lån till länderna själva. Organisationerna kan sedan utsätta enskilda länder för en enorm press om dessa länder inte kan betala räntor och amorteringar på sina statsskulder.

Bilderberggruppen anses i vissa konspirationsteorier ha enorm makt och fattar besluten som rör NATO och EU.

.

Om vi gör ett snabbt hopp framåt till EU och Grekland, finns det en EU-regel som säger att inget EU-land får ha högre statsskuld än 60 % av sin BNP.

En metod som används i Chockdoktrinen är att politikerna i ett land håller en typ av fasad utåt, men gör det motsatta när det väl kommer till verkliga åtgärder.

Resultatet har blivit att officiellt strävar alla EU-politiker med länder som har Euro som valuta mot att inte överskrida gränsen på att deras länders statsskulder får högst ligga på 60 % av BNP. Men i verkligheten har nästan alla EU-länders ledare följt direktivet från Chockdoktrinen att göra precis motsatsen, dvs att avsiktligt överskrida gränsen för 60 % av statsskulden i BNP.

Se t ex följande dokument från Finlands Riksbank/Statskontoret. Finlands statsskuld 2008 var 55 miljarder €. Sedan har skulden nästan fördubblats, se pdf-länken.

Debt in % of BNP:

Austria 87.0
Belgium 105.8
Cyprus 107.5
Estonia 9.9
France 95.5
Finland 59.8
Germany 74.5
Greece 175.5
Ireland 110.5
Italy 132.2
Luxembourg 23.0
Malta 71.0
Netherlands 69.7
Portugal 127.7
Slovakia 54.1
Slovenia 82.2
Spain 98.1

.

Att nästan alla Euro-länder överskridit gränsen på 60 % av statsskulden i BNP, gör att EU-länderna blir instabila. Om dom internationell bankerna vill skapa en ekonomisk kris i EU, finns ypperliga möjligheter. EU-ländernas ekonomier är svaga med enorma räntor på gigantiska statsskulder till internationella banker.

Chockdoktrinen säger inte att ett land måste kastas in i en ekonomisk kris. Chockdoktrinen syfter snarast till att hålla kontroll över länder genom hotet om ekonomisk chock.

Kanske är det därför som EU fortfarande klarar sej relativt bra?

.

I sammanhanget är Grekland bara en liten, liten fisk.


Anmäl
2015-11-18 19:07 #5 av: [Bermudas]

#4 Jösses! En hel bok. :-)
Men jag tackar för jag ska läsa din sammanställning kan bli intressant.

Anmäl
2015-11-18 19:34 #6 av: Huygens

Kanske var Grekland ett experiment för att se Chockdoktrinens effekter i ett EU-sammanhang? Ett försök att se hur djupt det går att sänka ett annars välordnat EU-land genom att skuldsätta statsfinanserna?

I början på 1990-talet inleddes en ny era i Chockdoktrinen. USAs president pratade om att införa New World Order och 1997 bildades den viktiga organisationen PNAC. Organisationen noterade att världen blev lättare att forma efter katastrofala händelser, istället för efter mödosamma långsamma politiska förändringar.

"A section of Rebuilding America's Defenses entitled "Creating Tomorrow's Dominant Force" became the subject of considerable controversy. The passage suggested that the transformation of American armed forces through "new technologies and operational concepts" was likely to be a long one, "absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor.""

Ett nytt Pearl Harbor.

.

Här tänker jag inte lämna en massa länkar, utan föreslår att du gör nätsökningar på enskilda effekter och kortsiktiga fördelar, rörande Greklands skuldsättning. Svenska Dagbladet har bl a skrivit flera artiklar om Greklandskrisens uppbyggnad. Jag ska bara i korthet redogöra för några chock-metoder som använts.

Chockdoktrinen säger att bankernas civilekonomer ska leta upp korrumperade eller skurkaktiga toppolitikerna. Det är dessutom en fördel om dessa politiker är beredda att agera kortsiktigt för egen vinnings skull.

Grekland råkade ha ett överflöd av rätt typ av politiker, men samma sak hade lika gärna kunnat hända i flera andra EU-länder.

Politikerna erbjuds personliga ekonomiska eller karriärmässiga fördelar i utbyte mot att toppolitikerna skuldsätter sitt land. I Greklands och egentligen i hela EU:s fall är principen att dom gigantiska lånen ska inte gå till "uppbyggnad", då dom flesta EU-länder redan har bra vägar och bostadshus.

Istället verkar Chockdoktrinen i EU och i Greklands fall på att lånepengarna ska gå till konsumtion, så att landet urarmas utan att ha fått något i utbyte av lånen.

.

Ett exempel på urarmning i Grekland är att pensionsåldern sänktes för många personer till 50 års ålder. Resultatet blev att personer i pension över 50 år, inte längre generade någon lön och istället kostade pensionspengar som betalades med Chockdoktrinens lånade pengar som ökade Greklands statsskuld.

Om befolkningen inte inser att dom luras av både korrumperade politiker och internationella skurkbanker, kommer lånekarusellen fortgå tills landet går in i väggen, när inga nya lån längre ges och statsskulden måste betalas.

Ledarna bakom Chockdoktrinen kan sedan kräva att få materiella tillgångar i Grekland som kompensation för dom oerhörda lånen. Hus, mark, naturtillgångar, hamnar, fartyg och andra matriella tillgångar tillfaller nya ägare, ibland till en bråkdel av den riktiga kostnaden.

Varför stoppades EU-krisen i Grekland?

Jag tror inte att dom ledare som styr Chockdoktrinen vill krasch €uron, i alla fall inte ännu. Så lånen till Grekland ströps och landet tvingas nu betala tillbaka lånen på ett väldigt ogynnsamt sätt. Men hela resten av EU balanserar på en knivegg, ovanför 60 %-gränsen.

Det är så här även Finland gjort i 8 års tid, lånat ett antal miljarder €uro årligen och förbrukat pengarna genom nationell konsumtion varje år. Sakta har statsskulden stigit mot 60 %-gränsen.

.

Politikerna som skapat lånekrisen i Grekland behöver inte ta något ansvar och får heller inga straff. I värsta fall blir politikerna inte omvalda.

Det intressanta i sammanhanget är att pengarna som lånats "inte finns". Pengarna är sk Fiat Money, låtsaspengar som en internationell bank kan skapa om den är tillräckligt mäktig, tillräckligt stor och saknar insyn, genom att ändra några siffror på ett bankkonto.

Så länge dessa låtsaspengar cirkulerar runt på grekiska bankkonton enbart som siffror, inser ingen att Grekland egentligen bara lånat "luft", bluffpengar, som kan skapas genom att en siffra på ett lånekonto ges några extra nollor på slutet.

Skriv siffran 1 på tangentbordet med markören i fältet för kontot. 1 $.

Lägg till 12 nollor efter 1:an i bankkontot. 1000 miljard dollar

Kryssa i boxen "Låna till Grekland".

Tryck Enter.

.

När pengarna konsumerats slut, faller bilan.

Resultatet blir att Chockdoktrinens internationella banker kan erhålla matriella tillgångar utan att ha riskerat några riktiga tillgångar själva.


Anmäl
2015-11-19 11:01 #7 av: ak1895

Wow!!! Tack så hemskt! Grym sammanfattning, ska läsa igenom den mer ingående ikväll men kan ju konstatera att en så omfattande lektion har vi då aldrig haft i skolan ;D 

Så himla glad för all hjälp, ingen barmhärtig uppgift! 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.