Invandring och integration

"Många som skall avvisas försvunna"

2015-11-27 08:27 #0 av: [Carpinus]

"Antalet avvisningsärenden, där polisen har fått till uppgift av Migrationsverket att tvångsavvisa personer ur landet, har lagts på hög under en längre tid. I slutet av oktober var siffran uppe på 21 748, rapporterar Aftonbladet.

I drygt 14 000 av fallen är personerna registrerade som avvikna och efterlysta.

— Vi vet helt enkelt inte var de befinner sig, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolisen, till Aftonbladet."

TT


Anmäl
2015-11-27 09:25 #1 av: Zadeira

Jag är inte ett dugg förvånad. 


Anmäl
2015-11-27 11:20 #2 av: gruvel

Om man lägger till tidigare anlända papperslösa som sökte/inte sökte PUT, varav en hel del anses vara kvar, ökar säkert antalet med tiotusentals. Ofta går dessa heller inte avvisa då ingen tar emot dem om de inte vill själva resa ut. Gäller ett flertal länder.

Anmäl
2015-11-27 12:28 #3 av: [helga21]

Men uppenbarligen är de inte mer försvunna än att de kan söka bistånd från socialen Skrattar

Anmäl
2015-11-27 12:32 #4 av: Em_

#3 Är det inte lite bökigt att få ut pengar om man är efterlyst? ^^

Anmäl
2015-11-27 22:00 #5 av: [helga21]

# 4 Vet inte men de försöker att få försörjningsstöd av olika kommuner. En tråd läste jag här och det var då uppe i kammarrätten och en läste jag om i tidningen då hade överklagats till Göteborgs kammarrätt och det var Falkenbergs kommun som avslagit begäran om stöd. De höll sig undan och enligt svensk lag så ska de vara anträffbara för att kunna utvisas.

Anmäl
2015-11-27 22:11 #6 av: [Daisy-Moa-Elsa]

# 5 ger vi försörjningsstöd till dem som inte uppger vilka dem är?  Jag förstår att manga i sin flykt droppar vem dem är för att få en fristad, dock måste vi väl ändock ha viss kontroll på vilka som kan lösa ut "pengar" ?

Håller man sig undan ska man ej heller ha bidrag. Det finns så många flyktingar och människor som lever under katastrofala levandsförhållanden i världen som behöver vår hjälp och stöd.

Anmäl
2015-11-28 17:21 #7 av: [helga21]

# 6 Som det ser ut nu så får de inget stöd men två kammarrätter har frågan på sina bord. Om de ska utvisas så får de inte några bidrag. Det är folk som är bosatt här landet som får detta.

Anmäl
2016-01-08 08:37 #8 av: [Carpinus]

"163 000 människor sökte asyl i Sverige förra året. Hur många av dessa rekordmånga – dubbelt så många fler än under Balkankrisen 1992 – som kommer att få uppehållstillstånd i Sverige är svårt att säga. I det kortsiktiga perspektivet spelar det mindre roll. Mottagningssystemet är så ansträngt och ineffektivt att i stort sett varje ansökan genererar flera års vistelse i Sverige. Det finns inga snabbspår för avslag för sökande från säkra länder och dessutom gör de legala krumbukterna med ”papperslösa” att även den som fått avslag kan stanna och till exempel ha barnen i skola och sjukvård och – enligt vissa domar i lägre instans – ha rätt till socialbidrag."---

Widar Andersson i Folkbladet


Anmäl
2016-01-08 19:41 #9 av: [helga21]

Intressant att just Widar Andersson har åsikter om detta. Skrattar

Anmäl
2016-01-08 19:48 #10 av: Hayabusa

#8 Kloka ord från Widar. Tycker att har vettiga åsikter.

 Själv brukar jag ställa frågan; " Hur många av alla dessa 163.000 kommer att ha en vettig framtid i Sverige?".

Anmäl
2016-01-08 19:49 #11 av: [Carpinus]

Läste häromdagen hur någon oppositionell tänkare gav socialdemokraten  Widar  beröm för att han alltid är konsekvent och rak i sina åsikter, trots att det säkerligen kostat en del i umgänget med partifränderna.  Personligen skulle jag gärna ha önskat att det fanns fler klarsynta socialdemokrater av hans kaliber - då hade de inte varit ett 25%-parti...


Anmäl
2016-01-08 19:51 #12 av: Hayabusa

#11 Ligger en hel del i det. 

Anmäl
2016-01-08 19:54 #13 av: [helga21]

# 10 Och # 11 Jag håller med er. Frågan är om han är sosse och varför han inte sitter i riksdagen längre. Han var ju en av ledarna inom Hasselakollektivet som var så framgångsrikt.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hassela_Solidaritet

Anmäl
2016-01-08 21:14 #14 av: [Carpinus]

#13 Ja, han är säkert sosse fortfarande! Fast det finns andra, nu aktiva politiker i  partiet som man nog kan fundera över vad de är: "strebrar, broilers och lyxproletärer, förena eder"...


Anmäl
2016-01-08 21:21 #15 av: [helga21]

# 14 Ja det är nog så att större delen av det partiet består av broilers.

Anmäl
2016-01-09 11:20 #16 av: [Carpinus]

"Regeringen kräver att fler asylsökande som har fått avslag ska fås att lämna eller skickas ut. Migrationsverket och Polisen ska också överväga förslag som minskar personers vilja att stanna kvar.
Regeringen kräver, i de så kallade regleringsbreven för 2016 till Polisen, Migrationsverket och Kriminalvården, snabb ändring. Antalet genomförda av- och utvisningar av personer måste bli betydligt fler.
— Vi har haft det uppdraget sedan tidigare. Men nu har regeringen avsevärt förtydligat det, säger Patrik Engström, chef för den nationella gränspolisen.
Han säger att fler ska anställas för att arbeta med efterspaning och att hämta in personer som fått avslag men inte antas vilja medverka till att lämna landet.
I årsredovisningen för 2014 skriver polisen att ärendena blir svårare och svårare och att fler blir liggande. Det beror på svårigheter att fastställa identiteten på personer så att det går att få fram resehandlingar, på protester mot avvisningar och utvisningar och att länder dit personer ska skickas vägrar att ta emot dem."---

"Regeringen vill, enligt regleringsbreven, att myndigheterna kommer med förslag som minskar asylsökandes vilja att stanna kvar efter avslag.
Sverker Spaak tror att saker som kan påverka är längre preskriptionstider. Nu får en person lämna in en ny ansökan efter fyra år. I ett så kallat Dublinärende, där personen har fått avslag för att han eller hon skulle ha sökt asyl i annat EU-land, är den 18 månader. En del går under jorden för att vänta ut tiden."

TT

Andra trådar i samma ämne:
"Övergår asylsökandet i ockupation?" (December 2015)

"Större andel flyktingar vägrar utvisas" (Maj 2015)


Anmäl
2016-01-09 13:47 #17 av: eskils

#16 Oj, nu börjar det hända saker, regeringen visar handlingskraft! Skämtar

"En del länder som det kommer många asylsökande ifrån, som Somalia och Irak, är det svårt att skicka tillbaka till eftersom myndigheterna där inte vill eller förmår medverka.

Att med tvång skicka personer till Eritrea, Etiopien och Afghanistan går inte eller är mycket svårt, enligt Patrik Engström. Länder som inte vill ta emot egna medborgare är ett problem."

Då kan vi väl åtminstone sluta släppa in ännu fler personer från de länderna??


Anmäl
2016-01-09 15:11 #18 av: [Carpinus]

#17 "Länder som inte vill ta emot egna medborgare är ett problem" är i sig en märklig formulering - det kan inte vara ett svenskt problem.

Kommer de inte in i sitt hemland är det väl bara att släppa av dem på gaten?


Anmäl
2016-01-09 16:53 #19 av: [helga21]

De kan då börja med att leta bland hjälporganisationer för där är det troligast att  de kommer att finna dem för det gör de nämligen inte nu.

Anmäl
2016-01-23 12:11 #20 av: [Carpinus]

"Från och med den första juni ska rätten till mat, kläder och logi dras in för flyktingar som har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd - men inte lämnat landet. Förslaget får nu kritik bland annat för att vara för dåligt genomtänkt."---

SR

Låter i mina öron som ett fullt skäligt beslut - varför skall de som uppehåller sig illegalt i landet ha mat, kläder och logi ? Det är ju att legitimera deras vistelse här!

Men en rad remissinstanser, bland annat advokatsamfundet, protesterar - som väntat...


Anmäl
2016-01-27 22:07 #21 av: [Carpinus]

"Chartrade plan ska användas i regeringens plan för att avvisa upp emot 80 000 asylsökande från Sverige, skriver Dagens Industri.

Det är "en mycket stor utmaning", säger inrikesminister Anders Ygeman.

I slutet av 2015 hade 163 000 personer sökt asyl i Sverige. Regeringen har nu gett polisen och Migrationsverket uppdraget att krita upp planer för att avvisa upp till 80 000 av dem.

– Jag tror att det vart fall rör sig om 60 000 personer, men det kan också bli upp till 80 000, säger inrikesminister Anders Ygeman till Di."---

Expressen


Anmäl
2016-01-27 23:21 #22 av: eskils

#20 Håller med, ett klart skäligt beslut. I annat fall kunde vi ju börja betala logi, mat och kläder till alla turister också. Så gör nog inget annat land.Skämtar De som nekats asyl får ju hemresan betald.

#21 Intressant! Fler citat:

"Ytterligare en metod regeringen tänker använda sig av för att motverka att personer går under jorden är att strypa möjligheterna till jobb för dem som befinner sig illegalt i landet.

”Det måste bli kännbara konsekvenser för de företag som utnyttjar illegal arbetskraft. Finns det en hyfsad illegal arbetsmarknad kommer incitamenten att stanna i Sverige att vara starka”, säger Anders Ygeman.

Eftersom Migrationsverkets handläggningstider är långa väntas den kraftiga ökningen av avvisningarna ske i början av nästa år."

Så vi får nog tyvärr räkna med bråk på asylboendena och sexuella övergrepp ute i kommunerna hela resten av detta år. Ledsen


Anmäl
2016-01-28 11:20 #23 av: gruvel

#20  Givetvis protesterar advokatsamfundet, asylrättsjurister och likn. tjänar bra på åsyftade ärenden, kan förhalas på  olika sätt. Förmodligen protesterar fler som Amnesty, Civil Rights Defenders, Röda korset. De har sin uppfattning men de har/tar inget ansvar för kostnader, risker och brister av olika slag som beror av mängden som uppehåller sig i landet utan skäl. - Tvivlar på att regeringen får iväg dessa 80.000 och senare ev. än fler. Sant att det inte är Sveriges problem egentligen men som vi sett polisen uppge så tar nästan ett tiotal länder inte emot återvändare. Sverige kanske tvingas  göra som Spanien gjorde för några år sedan, man gav amnesti åt en miljon migranter som uppehöll sig i landet utan PUT, det var den utväg man såg. 

Anmäl
2016-01-29 08:14 #24 av: [Carpinus]

"Var finns alla de poliser som först ska leta reda på gömda människor och sedan, tillsammans med personal från nationella transportenheten, få de motvilliga ombord på flygplan?

Det räcker med att en liten andel av 80 000 människor blir våldsamma för att det ska kunna gå riktigt illa."---

Ledare i Expressen


Anmäl
2016-02-02 12:08 #25 av: [Carpinus]

"Regeringen vill att fler som får avslag på sin asylansökan verkligen lämnar landet. På onsdag ska Migrationsverket och polisen lämna in en plan för hur det ska bli möjligt."---

"Ökade polisinsatser för att hitta utvisningshotade som har gått under jorden finns inte med nu. Däremot finns tankar om att senare föreslå att ta fler i förvar efter avslagsbeslut, eller att öka bevakningen av dem.
Regeringen förbereder lagändringar som gör att ensamstående asylsökande som får avslag ska förlora rätten till ersättning, och därmed också boende genom Migrationsverket, några veckor efter avslagsbeslut.
Tanken är att det ska minska viljan att stanna i landet men Migrationsverket tror att det också kan få fler att välja att gå under jorden och hålla sig undan en hotande utvisning."---

TT


Anmäl
2016-07-27 10:53 #26 av: [Nomen Nescio]

"Sverige är ett demokratiskt rättssamhälle. Det betyder att vi tillsammans stiftar de lagar och regler som ska gälla för alla i vårt land. Det kräver också en viss stringens i hur myndigheter, regioner, landsting och kommuner förhåller sig till det demokratiska samhällets beslut. Exempelvis kan en kommun inte bryta mot lagen och bör heller inte eftersträva att underminera sådana lagar och regler som man på lokal nivå inte håller med om. I Göteborg har ett sådant förfarande dock satts i system gällande så kallade papperslösa, eller illegala invandrare - människor som av olika anledningar fortsätter att uppehålla sig i Sverige trots att de fått avslag på sina asyl- eller uppehållstillståndsansökningar.

I slutet av juni fattade Social resursnämnd på rekommendation av Social resursförvaltning ett beslut som allvarligt underminerar Migrationsverkets asylhantering. Då beviljades 967 000 kronor till fyra organisationers sociala insatser för illegala invandrare."---

 Ett avslag är ett avslag är ett avslag oavsett hur trängande eller svår den personliga situationen kan vara. Asylrätten kan endast upprätthållas om de regler som möjliggör dess existens efterlevs och respekteras. Det är i alla humanisters och förespråkare av en liberal migrationspolitiks intresse att inte underminera stödet för asylrätten, vars berättigande urholkas av att reglerna kring den inte åtföljs eller aktivt devalveras av lokalpolitiker som försöker lösa världsproblem med kommunala medel.
Välfärdssamhället är, sin generösa framtoning till trots, en villkorad historia där alla människor är lika värda utifrån att alla har samma rättigheter men även skyldigheter. En sådan skyldighet är att leva enligt svensk lag och åtfölja myndigheters efterlevnad av densamma."---

 "Offentliga kommunala medel ska inte användas till att underminera statliga myndigheter vars uppgift det är att upprätthålla demokratiskt stiftade lagar och regler.
Göteborg urholkar i dagsläget Migrationsverkets avvisningsbeslut och skapar incitament för personer att stanna kvar i Sverige även efter att man nekats fortsatt vistelse."---

"Göteborg stad kan inte ensamt diktera svensk migrationspolitik och bör inte uppmuntra utsatta människor till lagtrots.
Göteborgs stöd till illegala invandrare är lagtrots."

Csaba Bene Perlenberg i GT


Anmäl
2016-07-27 12:10 #27 av: [helga21]

# 26 Åh jag tar mig för pannan PustarFörskräckt

Anmäl
2016-08-09 10:37 #28 av: gruvel

#26 Stringent analys av Perlenberg.  (OT. Rätt nyligen hade han en argumentation mot omskärelse av små pojkar,  emedan inga irreversibla ingrepp bör ske på individer som ännu ingen talan har.) Ett slags parallellfall uppkom nyligen i Malmö som vägrade ge en utländsk mor socialt bistånd, efter tolkning av socialtjänstlagens regler, men rätten dömde till hennes fördel åberopande internationell konvention.  Som Lars Trägårdh skrivit i  GP, finns ett demokratiskt och "skattebetalarmässigt" problem om det blir vanligare att  överstatliga konventioner el. dylikt tar över det nationella.  I Göteborgsfallet här går en myndighet på tvärs mot annan myndighets intentioner och väljare/skattebetalare kan tycka man överskrider befogenheter. Kan kännas alltmer som att man med röstsedeln i val ger ett slags in blanco-fullmakt till folkvalda (i Vallentuna inköps en mängd bostadsrätter att hyra för nyanlända. Snedvrider lätt marknaden, vem kan bjuda emot kommunens kassa, och för dem med flygfärdiga undomar är det kanske ett streck i räkningen som skattebetalare och förälder).

Anmäl
2016-08-30 20:31 #29 av: [Nomen Nescio]

#25 Sverige ska fortsätta genomföra tvångsavvisningar till exempelvis Afghanistan, detta trots att polisen saknar laglig rätt att genomföra dem. Det säger migrationsminister Morgan Johansson (S) till SVT:s Aktuellt, och enligt honom ligger en del av lösningen i att nu bygga fler platser i polisens förvar där de som ska tvångsutvisas ska låsas in."---

"– Vi klarar av att göra avhysningar till nästan så gott som alla de här aktuella länderna, som exempelvis till Afghanistan – dit har 700 åkt tillbaka bara i år. Irak är samma sak, över 2.500, säger justitie- och migrationsministern i SVT:s Aktuellt.
– Det går alltså att genomföra avvisningar till länder som tidigare varit problematiska."---

"– Jag tycker att vår hållning måste vara väldigt tydlig i den delen, att du har inte rätt att vara kvar i Sverige om du fått avslag, säger han."---

"Migrationsministern hänvisar till den nya hårdare asyllagarna som infördes första juni i år. Den rätt till viss ekonomisk ersättning och boende man som asylsökande med en avslagen ansökan haft, fram till dess att man lämnat landet, finns inte längre kvar."---

"– Vi måste jobba på ett sådant sätt att de faktiskt lämnar Sverige. För gör de inte det, då får vi istället en risk att de är kvar i Sverige år efter år efter år. Då växer det fram ett skuggsamhälle, det vill vi inte ha."

SVT


Anmäl
2017-04-11 16:17 #30 av: Carpinus

#26 Csaba Bene Perlenberg uppmärksammar i en krönika i Kvällsposten statsministerns ord på kongressen, att  "ett nej är ett nej" och att "alla som fått avslag skall återvända hem". CBP avslutar sin krönika:

" Att de rödgröna i Malmö underminerar myndighetsbeslut och motverkar svensk polis i deras avvisningsuppdrag genom att ge incitament för flyktingar att stanna kvar i Sverige är numera inte bara ett lagtrots - det är även rent partitrots.

Att Malmö Stad under ledning av Katrin Stjernfelt Jammeh (S) måste revidera sin praxis att ge ekonomiskt bistånd till "papperslösa" är dock inte bara en fråga om socialdemokratisk stringens. Det kräver i allra högsta grad att regeringen sätter foten och tydligt förklarar för kommuner att det inte är acceptabelt att urholka asylrätten genom att urvattna betydelsen av ett nej."

http://www.expressen.se/kvp/ledare/csaba-perlenberg/lofven-maste-pressa-malmo-om-stod-till-papperslosa/

Mer om detta i bland annat dessa trådar:

"Utvisning utan effekt"

"Övergår asylsökandet i ockupation?"

Parallella samhällen

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-04-11 16:18 #31 av: Hayabusa

Mer läsning i ämnet:

http://www.smp.se/ledare/dags-for-verklighet/

Anmäl
2017-04-11 17:30 #32 av: eskils

#30-31 Bra artiklar, så skönt när tidningarna säger ifrån mot dumheterna.

#31 Ett citat: "Nej, alla "papperslösa" är förstås inte terrorister. Eller ens potentiella sådana. Men illegala. Inte i sig, men de är här illegalt. Det är ett smärtsamt ord att behöva använda om människor men det är ändå korrekt. Och, viktigare: det är nödvändigt att använda det."


Anmäl
2017-04-12 10:57 #33 av: Carpinus

Enligt en artikel i DN så har gränspolisen omkring 200 personer som aktivt söker de +10.000 människor som gått under jorden efter avvisningsbeslut. Man behöver utökade resurser för att kunna verkställa dessa utvisningsärenden.

"Men det vi framför allt behöver är att till polisen generellt få fler poliser i yttre tjänst som också kan ägna sig åt inre utlänningskontroller, säger Patrik Engström och tillägger:

– Det behövs också kompetens till de poliserna så att de kan lagstiftningen och vågar göra de kontrollerna utan att vara rädda för att någon ska skrika ”Reva” efter dem."--- 

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-04-12 11:40 #34 av: eskils

#33 Reva står för "Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete", och var tydligen ett genomtänkt och välfungerande projekt, som tyvärr lades ner pga att några högljudda personer protesterade. Hade det inte lagts ner hade nog flera liv kunnat räddas och mycket pengar kunnat sparas.

"Gränspolisen i Skåne, som inledningsvis fungerade som pilotregion för projektet, har under projektet REVA mellan åren 2009 och 2013 avvisat 23 procent fler personer som utan tillstånd befunnit sig i landet än tidigare, det visar polisens statistik. Under 2012 verkställdes avvisning av 2 154 personer i Stockholms län inom projektet, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med 2011 och 47 procent jämfört med 2010.[5] En del av anledningarna till ökningen var förbättrat samarbete med Kriminalvården och Migrationsverket, ökad användning av specialchartrade plan samt förbättrade kontakter med ambassader men även kategorisering av ärenden utifrån tillgång och kvalitet på identitetsdokument[5]."

(min fetstil)

Wikipedia


Anmäl
2017-04-12 12:48 #35 av: Carpinus

#34 Ja, googlar man på Reva ser man vilka som protesterade mest högljutt.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-04-12 12:57 #36 av: Hayabusa

#34 & #35

Här ger K. Janouch sin syn på debatten kring  Reva:

https://nyheteridag.se/janouch-kraver-ansvar-fran-de-som-stoppade-reva-allt-vi-gor-far-konsekvenser/

Anmäl
2017-04-12 16:55 #37 av: Carpinus

Polisen hoppas att de den här gången kommer att få utföra sitt arbete med eftersökningar av utvisningsärenden under större förståelse från opinionsbildare och politiska agitatorer. Här är en debattör som minns fler som var med när Reva sköts i sank:  

"Varför utvisas inte de som bevisligen inte har tillstånd att vistas i Sverige, efter beslut i domstol?
Låt oss för en stund tala klarspråk: bland annat för att polisen (den som nu alla kramar om och överöser med blommor) fick ta ohyggligt mycket skit av ett antal opinionsjournalister och andra opinionsbildare när de ville sköta sitt jobb och genomföra de aktioner som kom att kallas för Reva, för ett par år sedan.

Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet (10/10 2014). Rubrik: Nu jagar polisen mörkhåriga igen. "De ska nu jagas av polismyndigheterna. Det borde inte få ske i vårt namn, ­Sverige bör hoppa av super-Reva."
Daniel Swedin, ledarskribent på Aftonbladet (12/3 2013). Rubrik: Reva – ett hot mot folkhälsan. "Här i Sverige har ju reva kritiserats för att vara just rasprofilering. Och rasprofilering är inte bara ett hot mot ens rättigheter, utan är också ett hot mot ens hälsa."---

"Nu befinner vi oss i ett onödigt allvarligt läge. Ett läge som inte hade behövt uppstå om vi låtit bli att hetsa mot polisen och i stället låtit dem göra det arbete som lagstiftarna ålagt dem, i tid.
Land ska med lag byggas. Och dessa lagar ska efterlevas och verkställas. Svårare är så är det inte. Men det är ett faktum som ett antal opinionsbildare och folkvalda representanter tydligen behöver påminnas om."

Andreas Henriksson, debattredaktör på Realtid.se, här på Expressen debatt

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-04-13 07:03 #38 av: Carpinus

#37 Det är dock inte bara den röststarka vänsterpopulistiska opinionen som gjort att fältkontrollerna av identitet minskat från 42.000 år 2012 till knappt 19.000 förra året (trots betydligt fler avvisningsbeslut samma period). Gränspolischefen Patrik Engström säger att många kollegor med honom upplever att polisledningen svek i blåsvädret som uppstod 2013. Aftonbladet skriver:

"– Efter Reva-debatten upplevde många poliser dessutom – med rätta – att polisledningen inte förklarade och försvarade det arbete som polisen hade utfört. Det som de hade ålagts av lagstiftaren att göra. De kände en otrygghet på grund av dålig kommunikation och dåligt stöd från polisledningen, säger Engström."---

Engström har förståelse för att kontrollerna av vissa kan upplevas som integritetskränkande och medger att Rikspolisstyrelsens inspektion 2014 visade vissa brister i dokumentation och redovisning, men påpekar att inget framkom om att profilering skett på felaktiga grunder.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-04-14 11:39 #39 av: eskils

#37 Ja, måtte polisen få arbeta ifred den här gången! Bra citat: "Land ska med lag byggas. Och dessa lagar ska efterlevas och verkställas. Svårare är så är det inte." Tummen upp

Alla tjänar på att beslutsprocessen och avvisningarna fungerar smidigt. I Finland tycks det fungera bra:

”Övriga Europa riktar sina blickar mot Finland – landet som är snabbast i världen på att behandla asylärenden. Finland är också mest effektivt bland Europas länder vad gäller att avvisa flyktingar som inte får stanna i landet.

Den finländska polisen lyckas avvisa närmare 70 procent av de som inte får stanna i landet medan motsvarande siffra i Europa endast ligger på runt 40 procent. Det innebär att Finland är överlägset mest effektivt i Europa vad gäller att verkställa avvisningar. (…)

– Vi förkortade förhörsprocessen med dem som söker asyl. Vi har också förenklat beslutsprocessen och så har vi effektiviserat databehandlingen av ansökningarna. (…)

Under den senaste tiden har de finländska myndigheterna skickat iväg ett fullastat chartrat plan i veckan med flyktingar, vilket enligt Minna Lindeqvist som är projektledare vid flyktingmottagningen i Vanda, är världsunikt.”

SVT

Edit: Dåligt av reportern (Hasse Svens) att tala om de avvisade personerna som "flyktingar". Om de hade haft flyktingstatus hade de säkerligen fått stanna. Ett mer passande ord är "migranter".


Anmäl
2017-04-22 18:19 #40 av: eskils

#33-39 Nu är det väl dags att de som stoppade Reva ställs till ansvar. I spetsen för den fula kampanjen stod tydligen den autonoma vänstern, i samarbete med några biskopar, däribland nuvarande ärkebiskopen!!! Förskräckt

”Svenska kyrkans företrädare drev 2013 en kampanj mot polisens lagstadgade arbete att avvisa personer som inte hade fått asyl i Sverige. I kyrklig retorik utmålades Sverige som en rasistisk polisstat. Det är nu dags att ta ansvar för Reva-uppropen, skriver Annika Borg och Johanna Andersson. (…)

Det spreds rykten om att polisen rasprofilerade människor och stoppade mörkhåriga personer i Stockholms kollektivtrafik. Vittnen påstod sig ha sett kontrollerna. Ett av dessa vittnen var Stockholms biskop Eva Brunne. På en direkt fråga svarade hon att hon hört uppgifterna av andra som sett kontroller i kollektivtrafiken. Senare, i Kyrkans tidning (27/3 2013), menar hon att hon själv bevittnat kontrollerna. Men enligt den granskning som gjordes, och polisens egna uppgifter, hade sådana kontroller inte förekommit. Kyrkans tidnings journalist David Qviström undersökte saken och kunde inte hitta någon som kunde verifiera att kontrollerna i Stockholms kollektivtrafik skett. Andra- och tredjehandsuppgifter hade spridits vidare och transformerats till sanningar.

Det rådde en intensiv kyrklig aktivitet mot Reva, där slagord som polisstat och rasism haglade. I centrum för Svenska kyrkans kampanj stod kyrkans vänsterpolitiska tankesmedja, som finansierades av Stockholms stift och Lunds stift, där Antje Jackelén var biskop. De båda biskoparna var tillsammans med ärkebiskop Anders Wejryd pådrivande i jakten för att stoppa Reva. Det hördes inte många kyrkliga röster som problematiserade att kyrkan var drivande i att underminera förtroendet för polisen och rättsstaten. (…)

Kampanjen mot Reva 2013, som byggde på desinformation, kunde dock redan när den pågick härledas till grupperingen planka.nu, en aktivistisk politisk sammanslutning som kräver avgiftsfri kollektivtrafik. Att företrädare för den kyrkliga tankesmedjan gjorde gemensam sak med personer som hade haft kopplingar till den autonoma vänstern kunde även det friläggas när kampanjen mot Reva pågick.

Och mitt i detta fanns Svenska kyrkans biskopar. De spred samhällsomstörtande budskap och desinformation. Svenska kyrkan bidrog på så sätt till att försvåra polisens arbete med att upprätthålla lag, ordning och inre säkerhet i vårt land. (...)

Vi vill ha svar: Har ni biskopar som drev detta ändrat er vad gäller inre gränskontroller? På vilket sätt tänker ni ta ansvar för att ni drev en kampanj som har skadat det svenska samhället?”

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/biskopar-dags-att-ta-ansvar-kampanjen-mot-reva

(min understrykning)


Anmäl
2017-04-22 18:38 #41 av: Carpinus

#40 Ja, inte blir man förvånad! Men det är bra att man uppmärksammar det här från kyrkligt håll, eftersom det redan mobiliseras om nytt motstånd mot kontroller av uppehållstillstånd. Det är klart att vissa präster vill vara med på ett hörn i det sammanhanget, samtidigt som de nästan stillatigande tar emot nyheten hur den kristna koptiska kyrkan håller på att slaktas ut. 

Man trodde ju att avstatligandet av Svenska kyrkan samtidigt skulle avpolitisera den, men det verkar gå åt andra hållet - raskt åt vänster...

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-04-22 19:17 #42 av: eskils

#41 Oerhört trist utveckling! Svenska kyrkan är kanske på väg in i det stora LO/sosse-kollektivets famn, så snart krävs det väl partibok av "rätt" färg för att få delta i en gudstjänst eller konsert.

Men Sovjetunionen finns ju inte längre, kan ingen tala om det för dem??


Anmäl
2017-07-16 08:41 #43 av: Carpinus

Reva, fortfarande ett känsligt ämne - helt omotiverat!

"Det visar sig att en av killarna, en 20-åring, är efterlyst. Han fick avslag på sin asylansökan, men ville inte åka tillbaka till hemlandet Somalia. På det sättet blev han en av det 12 500 avvikna som Gränspolisens nationella chef Patrik Engström har pratat om under våren.

Gränspolisen fick stark kritik för den här typen av inre utlänningskontroller 2013, när deras metoder inom det så kallade REVA-projektet uppmärksammades. Kontrollerna är Sverige skyldiga att utföra som en del av Schengenavtalet, och REVA var en administrativ metod för att öka effektiviteten. Kritikerna menade att gränspolisen ägnade sig åt rasprofilering."---

GP

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.