Arbetsmarknad

Vägen in?

2016-02-21 07:59 #0 av: Hayabusa

Helsingborgs Dagblad har gjort några artiklar (fler lär komma) om invandrares väg in i det svenska samhället. Eller rättare sagt - hur verkligheten ser ut för dem, hur svårt det är. Artiklarna är baserade på intervjuer av invandrare i Helsingborg & Malmö. 

 http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2016/02/21/sa-gick-det-for-sfi-klassen/

http://www.hd.se/nyheter/skane/2016/02/21/tretton-timmars-jobb-om-dagen-racker-inte/

http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2016/02/18/ni-maste-ge-flyktingarna-jobb-aven-om-det-inte-ar-riktiga-jobb/

http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2016/02/18/malet-ar-att-utbilda-sig-till-sjukskoterska/

Anmäl
2016-02-21 12:34 #1 av: eskils

#0 Mycket att läsa! Här är några citat ur den första artikeln:

"Statistik från SCB visar att det tar mellan 3 och 7 år för män som kommit till Sverige som flyktingar att få arbete.
För kvinnor mellan 9 och 11 år.
I Helsingborg och Malmö då? HD har låtit SCB plocka fram siffrorna specifikt för städerna. Bara hälften av de nyanlända i Helsingborg hade ett jobb efter 10 år.
I Malmö har det varit ännu svårare - bara 36 procent hade ett arbete efter 10 år."

"I somras dömde Riksrevisionen ut Sveriges etablering av nyanlända. Insatserna är inte "tillräckligt effektiva" skriver de i en rapport efter att ha granskat hela systemet.
Den nya etableringsreformen som kom 2010, för att förbättra hanteringen av nyanlända, har inte hjälpt, skriver Riksrevisionen. De brister som fanns före reformen kvarstår. Till exempel skulle den öka chanserna för kvinnor att få jobb, men så har inte skett."

"I en stad som Malmö behöver man knappt lära sig språket. Man klarar sig i affären och på sjukhuset med sitt modersmål, säger Abdallahia Alyahya."

"Flera av dem vi har mött under de senaste veckorna talar också om nyanlända som inte vill jobba och som hellre vill leva på bidrag.
– Man kommer inte hit och knackar på dörren och får allt. Den bilden måste man visa för dem som kommer. För det är många som tar det för givet. Du måste vara realistisk, kungens plats är tyvärr upptagen, säger Daniel Pop, civilingenjör från Rumänien som idag bosatt sig i Staffanstorp."

Ja, man måste vara realistisk i politiken, inte naiv. Det inser vanligt folk från andra länder, men inte svenska strutspolitiker tyvärr......


Anmäl
2016-02-21 18:15 #2 av: Hayabusa

#1 Mycket läsning men bra sådan, tycker jag. Artiklarna belyser precis de frågeställningar som många lagt på bordet men som viftats bort av alldeles för många politiker. 

Anmäl
2016-02-22 19:53 #3 av: Hayabusa

Intressant program som berör ämnet, SR P1 Studio Ett 22/2-2016. Cirka 1:18:50 in i programmet. 

Hälften i "etableringsuppdraget" saknar gymnasiekompetens, var 10:e utrikes född saknar grundskolekompetens. Genomsnittlig tid i skolgång:

Syrien: 6,6 år

Eritrea: 3,4 år

Afghanistan: 3,2 år

Anmäl
2016-02-22 22:16 #4 av: Hayabusa

Här är länken till "Studio Ett":

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/682763?programid=1637

Anmäl
2017-07-19 08:27 #5 av: Hayabusa

Stämmer det här, att få nyanlända vill studera - ja, då blir vägen in ännu brantare.

"Nya siffror från Arbetsförmedlingen som gäller början av 2017 visar att bara mellan 3 och 4 procent av de nyanlända med kort utbildning går på vuxenutbildning efter två år med uppehållstillstånd. Det visar nya siffror från arbetsförmedlingen."

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6738611

Anmäl
2017-11-10 10:14 #6 av: [Carpinus]1

"Fack och arbetsgivare är nära en överenskommelse om hur nyanlända lättare ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

Enligt förslaget ska nyanlända och långtidsarbetslösa kunna anställas till en låg lön i kombination med ett bidrag från staten direkt till individen, erfar Ekot."---

"Ersättningen ska bestå av en lönedel och ett bidrag från staten som betalas direkt till individen. Detaljerna här är inte klara men enligt Ekots uppgifter ska ersättningen totalt motsvara lägstalöner i Sverige som i många branscher ligger mellan 16 000 och 18 000 kronor i månaden. Både arbetsgivaren och den anställde ska vara skattebefriade."---
SR

Alla sätt att få nyanlända i arbete är förstås vällovligt, speciellt om det gäller riktiga jobb och inte hittepåsysselsättning. Men kan man kalla upp till 18.000 ut skattefritt för "låglön"? Man får alltså ut lika mycket som ingångslönerna i en rad jobb. men skattefritt - något som arbetslösa under en rad av år bara kunnat drömma om.

Här är en fråga på Kommunalarbetaren från i höst: |"Vad har en utbildad undersköterska för avtalsenlig ingångslön? Jag har jobbat sedan 1989 i vården och varit utbildad undersköterska sedan 1999. Jag har alltså 18 års erfarenhet som undersköterska, men en heltidslön på bara 22  750 kronor. Jag tycker detta är en låg lön när jag jämför med en kollega som har 25  550. Vad kan jag göra? Sammanlagt har jag jobbat i vården i 25 år. Är jag då inte värd en högre lön?
/Undrande undersköterska."---

https://www.ka.se/vad-ar-ingangslonen-for-underskoterskor

Den här undersyrran får  uppskattningsvis ut 17.300 i månaden efter skatt, efter 18 års arbete i befattningen och 25 års erfarenhet i vården. Man skall upp i runt 24.000 i månaden för att få ut det som nyanlända som mest kommer att kunna hämta ut - utan arbetslivserfarenhet från Sverige.

Lön innan skatt (bruttolön)
24000 kr

Skatt (tabell 33)
- 5774 kr
varav kommunalskatt
(- 3811 kr)
varav landstingsskatt
(- 1963 kr)
Kyrkoavgift
- 202 kr
Begravningsavgift
- 32 kr
Lön efter skatt (nettolön)
17992 kr

Källa lönestatistik.se

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-11-10 10:28 #7 av: [Carpinus]1

#6 Facket uppmärksammar den uppenbara risken, medan arbetsgivarna givetvis ser fördelarna i samma detalj:

"Flera LO-förbund uppges vara tveksamma. Farhågorna är flera. Att det kan tränga undan anställningar som skulle ha skett ändå och att det kan ge ett tryck nedåt på andras löner. En uppgiftslämnare tror inte att det finns någon efterfrågan på sådana här jobb.

Arbetsgivarsidan står bakom principöverenskommelsen och bland facken bollas frågan nu tillbaka till de enskilda förbunden för förankring."---

SR

Vilken arbetsgivare väljer att anställa en skattepliktig medborgare när man kan få en som är skattebefriad?

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-11-10 10:32 #8 av: [sanna70]

Det känns som att Sverige går åt samma tragiska utveckling som dem länder som ekonomiska flyktingar flyr ifrån..

Anmäl
2017-11-10 11:23 #9 av: Hayabusa

Lex skatteflykt?

Dock är jag av uppfattningen att allt som kan få nyanlända in i arbetslivet är lovvärda.

Anmäl
2017-11-10 12:19 #10 av: gruvel

Skattebetalarkollektivet får då via statens bidrag till de enligt förslaget sålunda nyanställda stå för en del av deras skattefria lön och för den lågavlönade delen av kollektivet (under tydligen 24.000/mån) kan nettoinkomsten jämförelsevis bli något lägre.  Kanske trots viss utbildning och  möjligen större produktivitet i jobbet.  För en god del av dem i de vanligaste yrkena är det en klen deal att ha gamla rötter i landet.

Inför valåret kan säkert staten köpa arbetsgivarnas gunst men går det med fackens?

Regeringen kan  ha uträkningen att nu kan den senare framhålla att det gängse bidragssystemet minskat i omfattning men hur mycket som istället går in i förslagets nyanställningar och behoven där, det hamnar under andra rubriker och kassor, mindre transparenta.  - Undras om inte liknade taktik finns i det nu uppmjukade förslaget att alla som av något skäl inte kan utvisas trots oklara asylskäl , bör få asyl och uppehållstillstånd, de måste försörjas ändå. Regeringen gör elegant en dygd av de nödvändigheter den försatt sig och landet i (OT,  men hur göra i längden  med dem som fortsätter leva dolt och inte samarbetar om att söka lämna landet.  Framtida amnesti blir nog nödvändigt - men vi tar det tids nog i smärre portioner).  Allt här ger även signaler till omvärlden.

Anmäl
2018-01-18 09:47 #11 av: [Carpinus]1

Aftonbladets Peter Kadhammar fastnade tyvärr delvis i kolumnistträsket, vilket är synd, för när han beger sig på upptäcksfärd i Sverige så gräver han på ett stillsamt sätt fram sanningar på de mest oväntade ställen. Nu har han besökt Filipstad:

"Om jag fick bestämma skulle Jim Frölander och Hannes Fellsman ta över den svenska integrationspolitiken.
De är något så befriande som två sakliga, tuffa, osentimentala och extremt kunniga byråkrater. Med hjärta."---

"Jim Frölander kallades nazist på ett seminarium om integrationspolitik i Stockholm. Det var när han sa att de flyktingar som kommer till Sverige inte på långa vägar är så välutbildade som den officiella sanningen gjorde gällande.
Men hur ska Sverige få glädje och nytta av alla nya människor om vi låtsas att verkligheten ser ut på ett sätt som inte är stämmer?"---

"En av de stora upptäckterna för Jim Frölander var när han besökte en klass med nyanlända kvinnor från Afghanistan och Somalia. Ingen av dem kunde ens ungefärligt visa var de befann sig i världen. De hade lämnat sina länder. Nu befann de sig i ett nytt med fred och välstånd. Men de visste inte var de befann sig.
– Och så talar den officiella politiken om att alla ska ha gymnasiekompetens! säger Frölander. Dessa människor ska först och främst nå upp till förstaklassnivå!
Han visar en grafisk bild över kompetensnivåer enligt en tiogradig skala. 1 är förstaklassare. 4 är gymnasiekompetens: miniminivån för inträde på svensk arbetsmarknad. 10 är Nobelprisnivå.
Integrationsenheten i Filipstad har lagt till en nivå. Noll. Då handlar det om vuxna analfabeter med andra värderingssystem än de svenska."---

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p6prPR/har-integreras-invandrare--med-tuffa-metoder

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-01-18 09:52 #12 av: [Carpinus]1

#11 Mera Kadhammar, mera Filipstad:

"För den som kommer hit från ett land som Somalia kan det vara nog att få fred, tak över huvudet och slippa hungra.
– Individerna måste förstå varför de ska jobba trots att de redan har mat och en soffa, säger Hannes Fellsman.
Filipstads kommun betalar således inte ut några bidrag utan krav på motprestation. För kvinnor kan det vara något så enkelt som att delta i träning en gång i veckan så att de kommer utanför hemmets väggar. För karlar kan det vara att gå igenom olika tester för att se vad de kan, eller kan lära sig."--

"Verkar det överdrivet nitiskt? Jim Frölander presenterar ytterligare en grafisk bild:
* Av de nyanlända i Sverige sedan 2012 har bara sex-sju procent påbörjat gymnasiestudier på Komvux efter tre år.
* Bara 30 procent klarar SFI:s krav för att studera på Grundvux – alltså grundskolenivå.
* 35 procent av alla kvinnor börjar inte ens på SFI eller avslutar aldrig studierna. De lever i ett parallellt samhälle vid sidan av det svenska.
* Bara tio procent av de nyanlända har en examen som är förhållandevis jämförbar med en svensk examen.
Det här är siffror som Frölander och Fellsman grävt fram ur officiell statistik för hela Sverige. De ger en annan bild än den att det kommit mängder av akademiker som är redo för svenska arbetsmarknaden."---

"Det är några år sedan Jim Frölander kallades nazist. Nu bjuds han och Hannes Fellsman till seminarier med regeringsledamöter. Statsminister Stefan Löfven har varit på studiebesök i Filipstad.
– Vi sa att det svenska systemet hospitaliserar människor, gör dem hjälplösa. Man brukar säga att det är kört för en infödd svensk om han är arbetslös eller sjuk ett år. Man passiviseras, tappar självförtroendet. Hur lätt är det då inte att passivisera någon som kommer från Somalia? säger Frölander.
– Integrationsminister Ylva Johansson säger nu att vi ska tala om värderingar. Det har vi gjort i sju år! säger Fellsman."---

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p6prPR/har-integreras-invandrare--med-tuffa-metoder

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-01-18 09:56 #13 av: Hayabusa

#11 Har för mig att Filipstad varit uppe i en annan, tidigare tråd. En artikel från AB, vill jag minnas. 

För att knyta an till Kadhammars artikel: Där har "interkulturen" något att bita i.

Anmäl
2018-03-08 09:30 #14 av: Hayabusa

SR P1 "Tendens", om de nyanlända som står längst bort från jobben.

"Vi står inför en stor utmaning när vi ska slussa in de nyanlända på den svenska arbetsmarknaden. En undersökning från SCB visar att det är de lågutbildade utrikesfödda kvinnorna som har svårast att komma ut i arbete. Och där är Mastora. Hon var över 40 år när hon första gången satte sig i skolbänken.

Undersökningen visar att bara en av tio utrikesfödda kvinnor får arbete efter att ha avslutat arbetsförmedlingens etableringsplan.

På SFI i Umeå driver Josefin Denman projektet "klara-färdiga-gå" som har som mål att hjälpa de som har kort eller ingen utbildning alls ut i arbete.

Aram är en av de som varit med i projektet och för en månad sedan fick han en fast anställning. Även han var analfabet när han kom till Sverige. Nu två år senare kan han läsa, skriva och prata svenska."

Anmäl
2018-03-08 09:39 #15 av: Göstage

#14 "Utmaning" är fortfarande en gångbar politisk synonym...Skämtar

Och som det hette 2015: "Akademiker är ett brett begrepp".


Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-03-08 09:43 #16 av: Hayabusa

# Det är sannerligen en utmaning att ta till sig alla nya begrepp :)

Anmäl
2018-04-26 08:51 #17 av: Göstage

Rektor Hamid Zafar skriver på Expressen debatt om hur den svenska kravlösheten för många nyanlända är en nödutgång som på sikt inte visar sig leda någonstans.

"För några år sedan var jag involverad i en arbetsmarknadspolitisk satsning. Individer som hade varit utanför arbetsmarknaden under lång tid och levde på försörjningsstöd skulle erbjudas enklare arbeten."---

"En kvinna hade levt i Sverige i över 20 år och talade en knagglig svenska. Hon berättade att när hon kom till Sverige hade hon aldrig gått klart SFI. Hon hade avbrutit studierna för att sedan aldrig återgå till dem. Genom att leva på försörjningsstöd hade hon inte ett lika starkt incitament för att återgå till studierna. Inte fanns det heller ett krav på henne att hon skulle fullfölja dem."---

 "De nyanlända uppmuntras till att läsa SFI men dessa omfattas inte av något obligatorium. Många hoppar av och övergår till att leva på försörjningsstöd. Individens prestationskurva dalar och när man levt på försörjningsstöd tillräckligt länge så blir det ännu svårare att hitta motivationen till att lyfta sig."---

"I Sverige har det under många år funnits ett starkt politiskt motstånd mot låglönejobb av rädsla för att det ska skapas en ny ekonomisk underklass. En aspekt som inte tas i beaktande är att de människor som hamnat i kroniskt utanförskap och går på försörjningsstöd skulle kunna ses som den underklass som politikerna vill motverka.

Politikerna måste se över de mekanismer i samhället som gör att de människor som kommit till Sverige för att påbörja ett nytt liv hamnar i utanförskap. En effektiv ingång i samhället fördröjs genom att processen med SFI är utdragen och saknar krav. Försörjningsstödet blir en permanent lösning när alternativ saknas."

  https://www.expressen.se/debatt/valkommen-hit-vi-bjuder-pa-kroniskt-utanforskap/

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-04-26 09:04 #18 av: Hayabusa

#17 Rapport från verkligheten.

Anmäl
2018-04-26 09:17 #19 av: Göstage

"Att ha mål är väldigt bra", säger Lamia ElBakkour.  Och "svårare" kanske det inte behöver vara?  Vissa hittar vägen in själv, och då blir man bara såå lycklig för deras skull. Och för Sveriges.

https://www.svt.se/opinion/lamia-albakkour-om-jobb-for-nyanlanda-kvinnor

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-04-26 09:38 #20 av: Hayabusa

#19 Verkligen Tummen upp Jag gläds med kvinnan i artikeln, önskar att vi hade fler sådana berättelser.

Anmäl
2018-04-26 11:24 #21 av: Carmarino

#17 Det är inget nytt att vi inte kräver resultat av SFI. Redan på 1980-talet var det så. Hade sällskap med en amerikansk kille då, och han gick på SFI på förmiddagarna. Han var väldigt förundrad över att vi inte hade krav på att de som gick där skulle lära sig något. Det var många som gått där i flera år men som ändå inte kunde många ord svenska.

Visst, alla är inte språkbegåvningar, men alla borde kunna lära sig tillräckligt för att åtminstone göra sig någorlunda förstådda.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-04-26 11:42 #22 av: Hayabusa

#21 Precis. Träffade en invandrare som var helt paff över att SFI var kostnadsfritt. Dessutom är jag av åsikten att en invandrare bör lära sig det nya språket för SIN egen skull - inte min. Den som anpassar sig bäst har också störst chanser att lyckas i det nya landet/omgivningen. 

Anmäl
2018-04-26 11:45 #23 av: Carmarino

#22 Om jag skulle flytta utomlands så skulle jag verkligen anstränga mig för att lära språket. Annars förstår man ju inte ett dugg av vad som händer runtomkring en. Tycker det är jobbigt bara att semestra i länder där man inte förstår språket. (Inte för att jag gör det längre, men när jag gjorde det en gång i tiden.)

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-05-09 10:58 #24 av: Göstage

"På lite längre sikt så har vi problem", säger Johan Eklund, vd för Entreprenörskapsforum i DI. Tror dessvärre att problemet är mer näraliggande än så.

"Den svenska svagheten på längre sikt handlar om kompetensförsörjning.
Jämför man Sverige med andra utvecklade länder så har vi ett betydande problem med hur man sorterar arbetskraften på arbetsmarknaden. Hur får man människor på rätt plats, där de behövs i ekonomin?", säger Johan Eklund."---

https://www.di.se/nyheter/professorn-varnar-for-ny-svensk-kris/

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-05-18 14:21 #25 av: Göstage

Så skönt när uttrycket "välutbildade nykomlingar" stämmer! Tummen upp

https://www.svt.se/nyheter/uutiset/svenska/valutbildade-finlandare-flyr-till-sverige

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-05-18 15:54 #26 av: Hayabusa

#25 Tummen upp

Anmäl
2018-05-22 12:14 #27 av: Hayabusa
Få nyanlända i jobb efter insats   
                    
 Över 60 procent av deltagarna i för- 
 beredande utbildningar för nyanlända 
 är ännu inskrivna vid Arbets-     
 förmedlingen efter fyra år.      
                    
 Det visar en granskning av Riks-   
 revisionen, som följt upp hur det   
 gått för dem som deltog i insatsen  
 under 2011.              
                    
 Under 2017 deltog drygt 42 000    
 nyanlända i utbildningarna till en  
 kostnad av 1,6 miljarder kronor.   
                    
 Enligt Riksrevisionen saknas till-  
 räckligt med kunskap gällande     
 insatsens effektivitet.   
Från SVT text


Anmäl
2018-07-31 08:22 #28 av: Hayabusa

Arbetslösheten är dubbelt så hög i Malmö som i Sverige. Malmö är jobbmotorn för sydvästra Skåne. Ändå saknar 22 000 Malmöbor arbete. Faktum är att arbetslösheten i Malmö är dubbelt så stor som snittet i Sverige. Sedan förra valet har arbetslösheten minskat i Sverige – men inte i Malmö.

Saxat från Sydsvenska 31/7-2018 (låst artikel)

Anmäl
2018-08-04 13:20 #29 av: Carmarino

Detbattartikel av Tomasz Striner, Jurist från Malmö:

"Förr imponerades ingen av att man lärde sig svenska snabbt"

SVT Opinion live från Almedalen hade i år en debatt om amnestin för 9 000 ensamkommande afghaner.
En av deltagarna var Hussein, som tillhör dem som omfattas av amnestin och som enligt egen uppgift varit två och ett halvt år i Sverige.
Debattledaren Petter Ljunggren sa ”Det är oerhört imponerande att du sitter här och debatterar på svenska, helt otroligt”. 

Efter att ha lyssnat på Husseins stakande svenska är jag inte alls lika imponerad.
Istället tänker jag tillbaka på min uppväxt under början av 1970-talet i Rosengård i Malmö. Tänker på alla oss invandrarungar som fanns där och som då varit lika länge i Sverige som Hussein.
Vi som behärskade svenskan mycket bättre än Hussein och som inte kunde urskiljas genom vårt språk från svenskarna själva. 

-----

Så varför är Hussein ett unikum idag? Varför var inte vi som kom för många år sen det? Det är frågor som kan vara värda att ställa sig. 
För egen del ser jag svaret på dessa frågor på Malmös gator.
Jag ser hur den stad jag växt upp i inte längre känns som svensk, åtminstone om man ser svenska språket som en naturlig del av det svenska samhället.
Malmö är nämligen en stad där svenskan på många sätt är satt på undantag. En stad där det finns invånare som bott i årtionden i Sverige men behöver tolk för att göra sig förstådda.
En stad med unga invandrare eller barn till invandrare som talar en rotvälska till svenska som gör att de stämplas som omöjliga för en arbetsgivare att anställa.

-----

Att SD konsekvent stått för invandringens problembeskrivning, medan andra partier vägrat att på allvar ta tag i detta, har gett dem den väljarskara de har idag.
En väljarskara som inte kommer att låta sig lockas tillbaka till de partier som inte i tid lyssnat på deras rop på krav om att ta tag i problemen med invandring.
Sverige kommer därför att vända blad i synen på vad som är svenskhet efter valet.
Vad detta resulterar i är det ingen som vet, men säkert är att dagens verklighet kommer att förändras.

https://www.svt.se/opinion/invandring-2

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-08-13 06:53 #30 av: Göstage

Ännu en gång verkar karta och terräng inte stämma överens...

"Utbildningsplikten för nyanlända som regeringen införde vid årsskiftet har fått en trög start. Hittills i år har knappt 5 500 personer bedömts omfattas av utbildningsplikt men endast 90 av dem har påbörjat studier.

Utbildningsplikten innebär att nyanlända som saknar en gymnasieutbildning och som på grund av sina korta utbildning inte bedöms kunna komma i arbete under sin tid i Arbetsförmedlingens etableringsprogram kan anvisas att söka och påbörja studier. Den som inte följer anvisningen kan få sin etableringsersättning indragen."---

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7017072

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-08-13 07:32 #31 av: Emo

kan få - inte skall få?

Tänk så mycket som kunde varit annorlunda och skulle varit annorlunda.Oskyldig

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.