Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
Invandring och integration

Öppnar HD vägen för lokala shariaråd?

2016-03-09 08:06 #0 av: [Carpinus]

"Högsta Domstolens beslut att pröva islamsk brudpenning i Sverige aktualiserar frågan om vi bör tillåta särlagstiftning.

Högsta Domstolen (HD) meddelade i förra veckan prövningstillstånd i en tvist om islamisk brudpenning, så kallat mahr. Mahr utgör en central del i islamsk sharialagstiftning och innebär att maken ska betala ut en brudpeng till sin fru om han krävt skilsmässa. Ofta handlar det bara om symboliska summor, men i ett av de fall som HD nu ska pröva ligger beloppen på omkring två miljoner kronor. Paret ingick sitt äktenskap i Iran, och HD ska avgöra om iranska, det vill säga sharialagstiftning, äktenskapsregler ska gälla även i Sverige."---

"Ett godkännande av islamsk brudpenning från HD skulle öppna dörren för att sharialagar kan tillämpas i Sverige i vissa fall. Det är inget att välkomna. Kvinnor är systematiskt diskriminerade i islamsk rätt. En make kan enkelt begära skilsmässa, medan kvinnan måste kunna uppvisa giltiga skäl för skilsmässa. Maken får per automatik vårdnad över barnen. Döttrar kan bara ärva hälften så mycket som söner. Dessa exempel visar tydligt varför sharialagstiftningen är oförenlig med svensk lagstiftning.

Ett positivt besked från HD skulle vidare kunna tolkas som att det är fritt fram för religiösa ledare att organisera lokala shariaråd med syfte att avgöra äktenskapstvister i Sverige."---

Bawar Ismail i GP


Anmäl
2016-03-09 10:14 #1 av: gruvel

Tippar att HD ger klartecken för särlagstiftning här. Riksdagen har ju på 90-talet bestämt sig för det mångkulturella samhället. HD kan motivera sitt beslut så att är domen och dess följder inte de önskade, kan riksdagen alltid låta utreda och ev. stifta nya lagar på aktuella områden. Ett sätt undvika trampa på känsliga tår i somliga läger.  Allteftersom tiden går fås det nog en riksdagsmajoritet som är för särlagstiftning på flera områden.

Anmäl
2016-03-09 10:23 #2 av: Bermudas

Vilken soppa vi hamnat i! Nu ska vi ta ställning till deras lagar också.
Det kostar väl tid och pengar också som kunde användas till vettigare saker.
Självklart ska vi inte ha sharialagar här. Det där får dom göra upp med i sina hemländer.
Fattar inte hur det kunnat gå så här långt.

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2016-03-09 10:27 #3 av: Bermudas

Mer ur artikeln:
"I Sverige finns grupper som missionerar för salafism, vilket är en extrem tolkning av islam. Bland annat har representanter från den lokala moskén i Gävle arbetat för att sprida den salafistiska läran. Gävleimamen Abo Raad har varit ansvarig för hemsidan muslim.se där åsikter om att kvinnor bör stanna i hemmet och att otrohet bör ”bestraffas med döden, en långsam smärtsam död genom stening” uttryckts (Gefle Dagblad 7/9-2015). Det är inte osannolikt att grupper som hyser den här sortens uppfattningar skulle komma att välkomna ett HD-beslut som öppnar upp för islamsk brudpenning i Sverige.
Med ett mångkulturellt samhälle uppstår många känsliga frågor. Ska, och i så fall hur, samhället ta hänsyn till vissa gruppers religiösa eller kulturella bakgrund? Med omkring en halv miljon muslimer i Sverige, bör det inte vara självklart att det svenska rättssystemet även godtar harmlösa islamska rättsprinciper?"

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2016-03-09 13:04 #4 av: eskils

Tack och lov att vi har vettiga journalister som Bawar Ismail i Sverige! HjärtaBlomma

Självklart ska svensk lag gälla här i landet och ingenting annat! Hur kan man ens överväga något annat - helt barockt! Islamisterna kan ta sina j---a sharialagar och stoppa upp dem någonstans där solen inte lyser.

Om HD beslutar att shariaskiten ska gälla i Sverige får nog många av våra små fega politiker problem, för då finns det ett "förbjudet" parti som direkt kommer att dubbla eller tredubbla sina väljarsympatier...... Och då finns det ju risk att de små fega politikernas karriärer är i fara. Aj då, så förargligt!


Anmäl
2016-03-09 13:16 #5 av: Bermudas

#4 "Tack och lov att vi har vettiga journalister som Bawar Ismail i Sverige! "
Instämmer!

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2016-03-09 19:29 #6 av: gruvel

Bra med journalister som Bawar Ismail som även har kunskaper som ökar läsvärdet. GP har förresten en hel surv numera av mindre strömlinjeformade redaktörer och journalister med internationell bakgrund i olika trakter, vad jag förstått till förtrytelse för somliga. Någon/några slutade på GP därför.

Anmäl
2016-04-05 10:29 #7 av: [Carpinus]

"Paradoxen med demokrati är att den i sig självt är det största hotet mot demokratin.

Jag börjar mer och mer tro att vi behöver ta något steg tillbaka, framför allt när det gäller religionsfriheten, för att på sikt bevara det fina samhälle vi har.
Idag vet vi mer än vi gjorde år 2000, inte minst genom den kompetens som svenskar som lever i två kulturer bidragit med. De våldsbejakande ideologier som göder jihadismen är salafismen och wahhabismen, båda underkategorier till sunniislam. Det är viktigt att poängtera för att inte misstänkliggöra alla muslimer, övriga muslimer är offer för dessa jihadisters dåd. Wahhabismen är statsreligion i Saudiarabien, och landet sponsrar spridningen av ideologin. Saudiarabien har bekostat Bellevuemoskén i Göteborg, det Göteborg som av forskarna Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren beskrivs som en av de europeiska städer som har flest IS-anhängare.

Vi bör inte tillåta att imamer kan vara yrkesverksamma om de har kopplingar till salafism eller wahhabism. Vi måste börja lyfta dessa frågor på allvar. Universitetet i Medina utbildar många imamer, samtidigt ligger Medina under en stat med strängt wahhabitiskt styre. Bör imamutbildningar från dessa universitet helt diskvalificeras i våra samhällen?"---

Något mer som är värt att se över som en eventuell inskränkning i religionsfriheten är de fristående religiösa skolor vi har, oavsett religiös inriktning. Vi har nått till en punkt i och med attacken mot EU:s hjärta, när vi måste betänka om det är rätt med religiös skolning från ung ålder. Barnen placeras i dessa skolor på grund av föräldrarnas övertygelse, men borde få tillgång till samma skolgång som andra. Framförallt för att på allvar tillämpa barnperspektivet, men även som en integrationssatsning och som ett preventivt arbete mot radikalisering."---

Daniel Hallgrimsson, debattinlägg Sydsvenskan

Mer om salafismen:

http://detgodasamhallet.com/2016/04/05/fler-borde-gora-som-gefle-dagblad/#more-3948 (Läs den!)

http://www.expressen.se/debatt/salafismen-behover-mota-mer-motstand/

Läs här om hotet mot Gefle Dagblad.


Anmäl
2016-04-11 06:53 #8 av: [Carpinus]

"– Debattmässigt har frågan blockerats. Det har låst sig, eftersom vi blandat ihop islam med salafistisk jihadism. Det måste vi sluta med, och vi måste alla sluta att skuldbelägga islam. Terroristernas berättelse är att västvärlden krigar mot islam, säger han."---

Terrorforskaren Magnus Ranstorp i SVD


Anmäl
2016-04-12 13:24 #9 av: [Carpinus]

"Den svenske terroristen Osama Krayem, 23, sitter häktad misstänkt för inblandning i terrordåden i Bryssel."---

"Nu kan SVT Nyheter berätta att Osama Krayem kan kopplas till Al-Risalah Skandinaviska stiftelse i Örebro – som tidigare granskats, av bland annat SVT:s Uppdrag Granskning och SR:s Kaliber, för sina kopplingar till Saudiarabien."---
"Al-Risalah i Örebro beskriver sig själva som en stiftelse specialiserad inom utbildning och kultur. Huvudkontoret ligger i Örebro i Sverige men man har filialer i Danmark, Norge och på Island.
I Örebro står Al-Risalah bland annat som ägare till Alsalam, en fristående muslimsk skola som profilerar sig med arabiskt språk och kultur."---

"Enligt Kaliber ges inga pengar kravlöst utan i utbyte mot maktpositioner och med en vilja att sprida den stränga saudiska tolkningen av islam – wahabismen eller salafism."

SVT


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.