Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
Ideologi

FN kritiserar Sveriges narkotikapolitik

2016-03-22 16:28 #0 av: Ebolaa

Jahapp, då var vi här igen. 

Sverige har fått enorm kritik från FN för att vara såpass "efter" som Sverige är med sin narkotikapolitik. I Sverige råder det en "nolltolerans" gällande narkotika, vilket innebär att man önskar att folk ska sluta bruka droger så länge man bara ger stora resurser till polisen så att de kan göra livet surt åt missbrukare. Detta genom att ständigt övervaka dem, både genom att synas vid tillhåll, gå igenom deras kläder och väskor, eller övervaka telefonsamtal osv.

Dock är det ur ett människorättsperspektiv inte försvarbart att behandla människor på ett sådant sätt, eftersom missbrukande individer är precis lika mycket värda och jämlika med vilken annan medborgare som helst i Sverige.

Överallt i världen avkriminaliseras själva drogbruket, men smuggling, langning och framställning är förstås fortfarande olagligt. Det man istället satsar på är skadereducering (engelska: harm reduction), vilket åsyftar att man exempelvis startar upp sprututbytesprogram var missbrukarna går till för att få nya sprutor, lära sig hur man rengör sina egna sprutor, och får visa upp sig för hälsovård. Något rätt så nytt är även naloxon på nässpray, som är ett "motgift" vid en överdos av heroin. Allt detta är Sverige väldigt sena med, och det är just därför Sverige kritiseras hårt för att inte starta med dessa former av åtgärder.

Skadereducering är också det som substitutionsbehandlingarna baseras på. Det är något som personer med ett opiatberoende kan få börja med, och helt enkelt antingen buprenorfin (suboxone) eller metadon från en klinik. I Sverige är man dock rätt hårda med sidomissbruk i dessa program, och "upprepade återfall" leder till en avstängning. Något som är lite av en paradox eftersom människor börjar på ett sådant program just för de fakto att de har ett missbruk, men stängs av för att de visar på symtom för ett missbruk. Detta har antagligen att göra med att Sverige har en nolltolerans för narkotikabruk. I andra delar av världen skulle kliniken höja dosen om en klient sidomissbrukar, eftersom det visar på att hon eller han tydligen inte är "nöjd" med sin dos och fortsättningvis är sugen på droger.

I Finland finns något som heter "åtals- och domstolsåtergift" som innebär att om en individ är åtalad för ett lindrigt narkotikabrott, främst för "straffbart bruk av narkotika", kan de slippa åtal. Detta är beroende av omständigheterna för brottet i helhet. Detta tillämpas dock inte i den utsträckning som lagstiftarnas intentioner var, men det är ju i alla fall en bit på vägen för en avkriminalisering. I Finland råder inte heller någon "nolltolerans" för narkotika, utan där går man helt på den skadereducerande linjen.

Ciao Alles! Sol

http://www.dn.se/debatt/hog-tid-att-sverige-slopar-sin-omoderna-narkotikapolitik/

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/fn-sveriges-narkotikapolitik-lever-inte-upp-till-manskliga-rattigheter

http://www.metro.se/kolumner/johan-norberg-sverige-har-absolut-inget-att-lara-andra-om-narkotikapolitik/EVHoju!OtTLqes9EOcgw/

http://www.expressen.se/kultur/livsfarligt-att-testa-var-egen-narkotikapolitik/

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22254581.ab

Anmäl
2016-03-22 16:40 #1 av: Farwuq

De som nyttjar narkotika är människor som i olika grader är sjuka. De behöver inte åtalas, utan de behöver medicinsk hjälp i varierande grad.
I detta här landet dör människor som kunde räddas om de inte vore så rädda för de juridiska följderna.

Den nuvarande narkotikapolitiken som har sina rötter i Nils Bejerots idéer, har gjort mycket mer skada än själva drogerna.

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2016-03-22 16:47 #2 av: Ebolaa

#1 Så är det, Nils Bejerot är definitivt en bov i det här dramat. Sverige måste fan släppa på synen på missbrukare som omoraliska, avvikande och som farliga förbrytare. Klart att inte alla missbrukare är sjuka, eftersom missbruk (i Sverige) per definition är allt bruk av substanser som inte är utskrivna. Bara bruk av alkohol, tobak, eller föreskrivna läkemedel är det som räknas till bruk. Allt annat som räknas som missbruk. Trots att det kan vara i ett ansvarsfullt rekreationellt bruk.

Däremot är ju ett beroendetillstånd något som individen kompenserar med till följd av någon "brist" av något slag, som psykisk eller fysisk ohälsa, icke-meningsfulla relationer osv osv. Man bör helt enkelt se ett skadligt bruk eller beroende som ett funktionhinder mer eller mindre, var samhället ska försöka hjälpa individen att få rätsida på sina problem.

Missbrukare skuldbeläggs alldeles för mycket, denna trångsynta värld..

Anmäl
2016-03-22 16:57 #3 av: Farwuq

Det finns en hel del av dem som lider av panikångest, och de söker alla vägar för att komma undan.
 

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2016-03-22 23:44 #4 av: Vanja

Edit :  Trött och irriterad, svarar en annan dag :) 

/ Vanja 
Sajtvärd på Politik I Fokus. 

Anmäl
2016-03-23 09:18 #5 av: Ebolaa

#4 Hihi, det välkomnar jag! Regnbåge

Anmäl
2016-03-23 10:04 #6 av: Farwuq

Det finns alltid folk som är irriterade där de sitter i sin bubbla.

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2016-03-23 10:38 #7 av: rara

#2

Jag håller helt och hållet med dig.  Man måste klassa "bruk och missbruk" på ett annat sätt än att drogen antingen är laglig eller icke laglig.

Precis som med de lagliga drogerna är det också med förbjudna droger. En del dricker ett glas då och då och en del andra är alkoholister. Här klassas bara alkoholisterna som sjuka människr = missbrukare, men när det gäller förbjudna droger klassas alla som använder en drog bara en enda gång som missbrukare, även om det bara är cannabis.  Man kan väl inte anse att en människa som ett par ggr har rökt cannabis är sjuk och behöver (tvångs)vård. I så fall kan man lika gärna "vårda" 1/3 av befolkningen. Vi behöver en narkotikapolitik som har en ankytning till verkligheten och som inte beror på fantasiföreställningar.

Anmäl
2016-03-23 10:48 #8 av: Ebolaa

Precis! Det är så förvrängt, men det hör ju till hela disciplineringssystemet, att folk ska akta sig för att bli klassad som en missbrukare "för då jäklar..", eftersom det är en olaglig handling de utför om de bara röker cannabis en enda gång i sitt liv. Folk ska liksom vara rädda för att bli dömda av fördomar av omgivningen.

Ja, forskningen går framåt, så folk börjar alltmer ifrågasätta de repressiva och restriktiva inslagen i Sveriges narkotikapolitik. Sverige är ju det landet i Europa som näst flest missbrukare dör i överdoser -  ärför måste något förändras. Det är Estland som ligger i "topp" på dödlighetslistan, sen kommer Sverige.

Tvångsvården är till för de individer som har vårdats i exempelvis behandlingshem, men som misslyckats, och som lever ett hårt missbrukarliv och helt enkelt inte vill vårdas. Då kan de bli förvaring på SiS hem i sex månader, eftersom denna totala nykterhet ska "hjälpa individen att förmå välja rätt". Dock är det YTTERST få som verkligen vill ta emot vård och som lyckas hålla sig drogfria efter LVM-vården. All forskning som gjorts av dessa LVM-hem visar på helt fruktansvärda resultat. Det är ingen vård! Det är bara förvaring, det är så hemskt.

I Finland får man bara tvångsvårda en missbrukare i maximalt fem dygn, och det är till följd av om individen visar på ett livsfarligt sjukdomstillstånd som gör att hon eller han riskerar att dö, eller om hon eller han är såpass våldsam att personer i omgivningen riskerar att skadas. Endast då får en missbrukare tvångsvårdas.

Anmäl
2016-03-23 11:04 #9 av: Farwuq

Finland visar vägen, samma är det med skolan.
Men ännu finns de obstinata individer, både på Socialstyrelsen och ibland politikerna; ingen vill vara först med att se sanningen.

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2016-03-23 12:40 #10 av: Ebolaa

#9 Så är det verkligen, man kan inte bara önska bort problemen eller sticka ned huvudet i sanden. Inget blir bättre av det. Det hjälper inte människor med problem överhuvudtaget att politiker använder en massa "fina ord" eller slagord gällande narkotikafrågan, det krävs handlingskraft som baseras på vetenskap och forskning för att komma till rätta med problemen.

Tycker det var bra att Sverige kritiserades hårt för hur jävla sega de är med att starta sprututbytesprogram osv, det handlar ju om 600 personer som dog förra året till följd av överdoser eller narkotikarelaterade olyckor eller sjukdomar. Narkotikafritt samhälle - jo tjena. Kom igen, liksom... 

Anmäl
2016-03-23 17:51 #11 av: Farwuq

Sprututbytesprogram? Så vitt jag vet finns det sedan länge här i Skåne.

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2016-03-23 18:43 #12 av: Ebolaa

#11 Det stämmer, Lund och Skåne var först. Det är bara på några få ställen i Sverige som de finns. Tror det är fem stycken.

Det är ju en form av "lågtröskelåtgärd" som innebär att människor som lever väldigt marginaliserade och utsatta, ska lättare komma i kontakt med vården, eftersom dessa program oftast finns inom hälso- och sjukvården. Där får de även information om hur de ska sterilisera sprutor och kanyler med klorlösningar för att inte sprida hepatit-C eller HIV, samt vilka tecken de ska se efter hos andra som indikerar på överdoser - och hur de ska agera vid en eventuell överdos i sin krets. Därför är det ju också bra att införa "naloxon" näspray, som är ett motgift. 

Det här är ju en form av "skadereduktion" eller harm reduction, som blir alltmer vanligt. Men såna här former av åtgärder drar till sig människor som andra "vanliga" blir skrämda av, så omgivningen gillar oftast inte dessa former av åtgärder, eftersom de då stöter på människor med ett tungt missbruk. Folk är rädda för att få ägodelar stulna, finns ju också en risk för att dessa åtgärder drar till sig lätt kriminalitet, i form av försäljning i småmängder osv, eftersom folk från samma kretsar möts i krokarna och så..

Samma sak med bostad-först, som har också fått kritik av omgivningen av samma orsaker, folk blir misstänksamma när de stöter på dessa människor. 

Det är tråkigt..

Anmäl
2016-03-23 19:13 #13 av: Farwuq

Jag tror inte den drogrelaterade kriminaliteten här i Lund - med sitt utbytesprogram - är större per capita än uppe i landet; snarare tvärt om.

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2016-03-23 19:18 #14 av: Ebolaa

#13 Nej precis, jag kan förtydliga; det är allmänheten som är rädda för dessa omständigheter och därför får planer om exempelvis sprututbytesprogram motstånd. Det är det som är tråkigt :)

Anmäl
2016-03-24 07:38 #15 av: Farwuq

Här - nere i djupa södern - har jag inte hört ett enda "tveksamt" ord.

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2016-03-24 07:38 #16 av: Vanja

#6 Förmodligen. Men vad har bubblan med irritation att göra? 


Jag ska vara ärlig och säga att jag faktiskt inte ser problemet med att missbrukare hamnar i fängelset osv, Där inne är de svårare att få tag på droger, så då måste de sluta. Typ som ett tvångsrehab , win-win

Nej men allvarligt, jag har bara träffat två personer IRL som förespråkar droger, romantiserar och tycker att det ska avkriminaliseras. Båda dessa använder själva droger så det är inte så konstigt att de förespråkar det. Men och andra sidan så har du Ebolaa berättat att du också brukar droger så därför är det ingen vits att ta diskussionen med dig eftersom du är extremt vinklad pga ditt användande. 

Och sprututbytesprogram, kom igen? Det är en dröm och inget annat. Människor kommer fortfarande att överdosera och dö. Och jag vet ärligt inte om jag anser att det är en dålig sak. 

/ Vanja 
Sajtvärd på Politik I Fokus. 

Anmäl
2016-03-24 09:01 #17 av: Ebolaa

#16 Ja man får tro och tycka vad man vill, det du skriver är dock bara det; godtycklighet och en trångsynt åsikt - utan hänsyn till forskning eller verklighetsförankning. Sen visar ditt sista stycke på en rätt dålig människosyn, eftersom du helt enkelt inte bryr dig - för det rör Dig inte i ryggen. Men det rör andra människor väldigt mycket. Till exempel anhöriga eller vänner.

Är sprututbytesprogram en dröm? Det får du gärna förklara mer ingående. Som sagt, FN har kritiserat Sverige av just den anledningen att de inte arbetar med mer skadereduktion, som är åtgärder ägnade till de mest utsatta och marginaliserade missbrukarna. Eftersom det är just dessa människor som dör i sitt missbruk. Tydligen hjälper inte Sveriges nuvarande politik någonting, då måste man tänka om och göra annorlunda. Det är ett problem att människor dör, även om du inte bryr dig. Och Sveriges narkotikapolitik har inget att lära andra länder, det är Sverige som måste förändras.

I de flesta fängelser finns det en hel del droger, så det är din icke-verklighetsförankring som talar igen. Att döma människor till fängelsestraff gör människor även mer marginaliserade och utsatta. Alla vet hur synen på en fängelsekund är.

Du vet ingenting om mig, och det är fel av dig som sajtvärd att göra såna påståenden eftersom det faktiskt räknas som personligt påhopp att du skriver att jag ägnar mig åt olagligheter. Hur skulle jag kunna försvara mig mot det? Idioti minst sagt. Att föra en saklig debatt från dig på detta område, det är tydligen för mycket att begära.

Here we go again; det jag talade om FÖRUT, som du än en gång hänvisar till, är preskriberat idag. 

Anmäl
2016-03-24 09:18 #18 av: Vanja

#17 Ja men du har faktiskt ingen aning alls om vad jag har haft för relationer till droger eller människor som brukar droger, inte heller vet du vad jag har haft för kontakt med fängelser eller lagen. Så där har du inget att komma med. 

Däremot så har du själv skrivit här inne på politik att du brukar droger. Att du gärna bryter mot lagen för att du är mer intelligent än andra som inte brukar droger. Kom igen, trodde du att jag hade glömt det? 

Jag har fört saklig debatt om detta förut med dig, det fungerar inte. Du kan inte se förbi ditt egna tankesätt om att använda och romantisera droger. Så därför är det ingen idé. Den här tråden får ligga kvar än så länge, men börjar du med ditt "Intelligenta personer använder droger-sväva på moln"- skitsnacket så ryker tråden. 

/ Vanja 
Sajtvärd på Politik I Fokus. 

Anmäl
2016-03-24 10:34 #19 av: Farwuq

Vilken sjuk människosyn.

Ledsen

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2016-03-24 11:26 #20 av: rara

#17

Du har helt rätt! Det har till och med förekommit att någon har hamnat i fängelset pga att han rökt Cannabis och först i fängelset kom han i kontakt med tunga droger.

Problemet med Sveriges narkotikapoitik är att det inte är en politik som syftar på att begränsa användandet av droger eller att begränsa skadorna, utan det är en hämndpolitik. De flesta som röker Cannabis är inga kriminella människor, utan människor som är sociala, har ett jobb, betalar skatt och lever ett helt normalt familjliv. Men om de hamnar i fängelet blir de "utbildade" till brottslingar och när de kommer ut ur fängelset har de nästan ingen chans att få ett jobb, men de har   utbildningar till langare, biltjuv, inbrottstjuv osv. De har inga andra perspektiv an att hamna på gatan och i stället för att betala skatt, kostar de staten en massa pengar.  De flesta blir till langare och bidrar till vidare utspridning av droger.

Anmäl
2016-03-24 12:23 #21 av: Ebolaa

#18 Detta är en ren lögn, det är din logik med inblandade känslor som sätter ihop det på det här viset: "Däremot så har du själv skrivit här inne på politik att du brukar droger. Att du gärna bryter mot lagen för att du är mer intelligent än andra som inte brukar droger. Kom igen, trodde du att jag hade glömt det?"

Jag sa att jag testat psylosybin. Då sa DU till mig att "Jag (Vanja) tycker att alla människor som tar droger är dumma i huvudet". DÅ svarade jag att forskning har visat att människor med högre IQ har experimenterat med droger i större utsträckning än resten av befolkningen. Sen är det du som sätter ihop saker hur som helst, eftersom du inte kan föra en saklig debatt på området. Jag försökte även förklara att jag aldrig varit vårds- eller ansvarslös gällande hur jag behandlat mig själv eller vad jag stoppat i mig, men det har du aldrig lyssnat på. Eftersom du verkar lägga ihop bruk av droger = KNARKARE.

Jag tänker fortsätta min sakliga debatt, jag önskar att också du skulle sluta sätta in dina känslor och värderingar i allt när det kommer till droger, sen skiner din dåliga människosyn igenom bara för att du verkar se ner på missbruk och missbrukare, det var ju synd för vår relation att du fick reda på att jag testat psilosybin.

Anmäl
2016-03-24 12:27 #22 av: Hayabusa

Är det någon som tror/anser att de problem som droger skapar skulle försvinna om de blev legala?

Anmäl
2016-03-24 12:29 #24 av: Hayabusa

Bara för att det snart är helg och solen skiner så...

Anmäl
2016-03-24 12:40 #25 av: Ebolaa

#22 Nej. Jag förespråkar ingen legalisering, men OM så vore skulle statens inkomster för drogförsäljning hamna in i statskassan och sedan fördelas till behandlingsinsatser eller åtgärder. Jag antar att det är cannabis som skulle legaliseras, då skulle inte heller cannabis vara en inkörsport till tyngre droger, eftersom människor inte behöver träffa tungt kriminella individer som alltid visar upp sina andra droger och frågar om de vill ha tyngre droger. Ni vet, ögat vänjer sig, så tillslut är det många som testar, efter en 50-förfrågningar, eller för "ett bra pris"... 

Däremot så skulle en avkriminalisering av drogbruket göra att man skulle lägga pengar på åtgärder för en bättre övervakningen av den storskaliga drogförsäljningen-, smugglingen- eller framställningen. Inte så som det är nu genom att jaga hemlösa människor med ett beroende och en psykisk sjukdom, vilket bara leder till att deras liv blir ännu mer surt än det redan är. Då skulle dessa människor istället få behandling istället för att straffas genom fängelsevistelser, vilket gör dem ännu mer marginaliserade i relation till samhället.

En avkriminalisering skulle också göra att människor som känner att deras drogbruk börjar skada deras egen hälsa eller att de inte kan kontrollera sitt intag, skulle söka hjälp snabbare än de gör nu. Eftersom det finns en rädsla för att söka hjälp då det ofta leder till en stigmatisering. Människor kan inte heller vara ärliga med sin omgivning gällande sitt drogbruk, av samma stigma, vilket gör att många söker sig alldeles för sent till missbruksvården än vad de har behov av.

En avkriminalisering av drogbruket har alltså många fördelar, sen är en legalisering en helt annan sak.

Anmäl
2016-03-24 12:45 #26 av: Hayabusa

#25 Behandling finnes - men det är frivilligt att ta emot den. Själv är jag av uppfattningen att det finns ett personligt ansvar.

Avkriminalisering eller legalisering? Tja, kan bli hårfin skillnad. Hur gör du t ex med någon som säljer men hävdar motsatsen? 

Anmäl
2016-03-24 12:52 #27 av: Ebolaa

#26 Nej det är ingen "hårfin skillnad", det är en VÄSENTLIG skillnad.

Vid en legalisering finns det i så fall en reglering i lagen om vilken substans som ska få säljas, det krävs ett tillstånd av den som vill starta försäljning - med krav från staten om hur, var, när substansen ska säljas, sedan ska också all försäljning beskattas, det ska bokföras inventeringar osv. Som med vilken annan försäljning av en vara.

Vid en avkriminalisering är det fortfarande olagligt att sälja droger, men blir du ertappad med en liten mängd narkotika, en mängd som också regleras i lag, så får du inga böter. Även om det är en avkriminlaisering och en person ertappas  med en hög färdigt uppvägda påsar, då kan detta kopplas till försäljning, och då "åker de dit" på narkotikabrott.

Så, som sagt, det är en väsentlig skillnad. 

Sen gällande behandling, så vet du inte riktigt HUR behandlingen ser ut, det skiljer sig från stad till stad gällande utbud osv. Därför ser vi mer av den "evidensbaserade praktiken". Men det är fortfarande en lång väg kvar. I denna evidensbaserade praktik finns även sprututbytesprogram, substitutionsbehandling osv. Sverige är sena med vissa av dessa åtgärder. Det finns många som gärna skulle ta emot hjälp, men där det inte finns tillräckligt bra metoder för att hjälpa alla människor. DET är ett problem, ja.

Anmäl
2016-03-24 15:01 #28 av: rara

Jag tycker också att det är en stor skillnad mellan avkriminalisering och legalisering. Legalisering innebär fri försäljning, medan avkriminalisering av bruk innebär att man inte låser in konsumenter.

Jag tycker att Spanien har löst problemet ganska bra. Cannabis är fortfarande förbjudet, men vem som bara har konsumerat straffas bara enligt förvaltningslagen,  precis så som man får ett "ticket" när man parkerar fel. Det blir ingen rättegång och inget fängelse, bara böter. Ingen blir utstött ur samhället och ingens liv förstörs. Det är kanske det bästa argumentet för en avkriminalisering av bruket, att straffet inte ska ha värre konsekvenser för individen än vad själva drogen har.

Sverige stöter ju ut konsumenterna ur samhället och utstötta bildar ju ett eget sällskap, dvs. ett drogmiljö som andra kan fastna i.  Det finns naturligtvist även argument för en legalisering, som att pengarna bättre ska flyta  till staten i stället för till det organiserade brottet. att förbud inte minskar bruket väldigt mycket och att det är bättre om staten har kontrollen än det organiserade brottet.  

Men ändå skulle jag inte förespråka att man "helt plötsligt" legaliserar Cannabis. Man kan bara göra små steg och börja med avkriminalisering av bruket. Sedan måste man iakta och kolla hur det funkar innan man gör nästa steg. Om något steg inte funkar kan man alltid göra ett steg illbaka igen.

Anmäl
2016-03-24 16:32 #29 av: Hayabusa

#27 & #28: Jag är av en annan åsikt. Gränsdragningen BLIR oerhört svår, det är MIN uppfattning, 

Som exempel: Det är tillåtet (rent hypotetiskt) att konsumera droger men inte legalt att köpa/införskaffa dessa. Eller sälja/dela ut. Hur går det ihop? För att konsumera måste personen i fråga köpt/erhållit varorna av någon. Denna någon har i sin tur sålt/delat ut.

Socker är inte hälsosamt, men är legalt att sälja/köpa/konsumera. Trots detta så minskar inte konsumtionen av socker. Dessutom - önskar jag att minska/upphöra min sockerkonsumtion så finns det 1 person som håller i nyckeln till framgång. Jag själv. Personligt ansvar.

Sedan förstår jag mycket väl att det är lätt att trilla dit, svårt att sluta osv. Jag har heller ingen gyllene lösning på drogproblematiken.   

Anmäl
2016-03-24 16:37 #30 av: Vanja

#21 Det är inte lögn. Vi är säkert fler som kommer ihåg det och jag kan ta fram det om du vill? 

Jag tror bara att du använder ditt tjat om avkriminalisering av droger som en ursäkt för att kunna använda droger utan att bryta mot lagen. Och det är inte intelligent att använda droger, om än ännu mindre intelligent att gå ut öppet i en tråd och skriva att man gör det. 

Och från min synvinkel så har man en bra människosyn om man istället satsar på att så få som möjligt ska hamna i drogträsket än om man, som du, tycker att det ska vara fritt fram för alla att hamna där. 


I den gamla tråden som du anser vara preskriberad så skriver du faktiskt att om du fick chansen att köpa DMT så skulle du göra det och avsätta tid för att använda den. Så nej, det blir inte preskriberat. Det är knappast så att du har berättat om något som du gjorde när du var ung och dum, utan något du aktivt vill göra i nutid.  

/ Vanja 
Sajtvärd på Politik I Fokus. 

Anmäl
2016-03-24 16:47 #31 av: Hayabusa

#30 Stämmer.

Anmäl
2016-03-24 18:17 #32 av: Ebolaa

#30 Du, eller ni (#31) tror förstås det värsta. Det stämmer inte alls att jag vill att det ska ske en avkriminalisering gällande drogbruk för min egen skull, det är bara absurt. Men jag kan väl förstå hur ni tänker. Jag har aldrig varit in på ett polisförhör, eller varit åtalad för ett brott, och därmed har jag inte heller blivit lagförd för något brott, inte ens en trafikförseelse har jag i bagaget!

Nej, ni är helt fel ute. Men jag förstår att ni får en sådan bild av mig, eftersom jag erkänt en erfarenhet och en "önskan" om en annan (som antagligen inte kommer ske), då kopplar ni liksom ihop det såhär; experimenterande --> missbruk --> social utsatthet och lagförbrytare. Eftersom det är den bilden ni har av saken i  generell bemärkelse. Jag har dock aldrig hört till den skaran människor. Jag var på glid under tidig tonår eftersom jag mådde extremt dåligt under min barndom efter en uppväxt med min missbrukande och personlighetsstörda mamma, men jag gjorde aldrig något riktigt dumt. Utan jag umgicks med barn/ungdomar som hade det i princip likadant, vi hade inga regler att förhålla oss till, så vi drev runt. 

MEN min mamma är alltså alkoholmissbrukare-beroende, min pappas ALLA syskon är alkoholister, en av dem var även en blandmissbrukare. Han dog för ungefär 8:a år sen efter att ha varit en fängelsekund som ständigt åkte in och ut ur fängelse, han fick cancer tidigt och klarade sig inte.

Min kusin dog för två år sedan efter att han just kommit ur fängelse från Göteborg. Tre veckor efter att han släpptes ut hittades han livlös i ett trapphus på ett härbärge. Jag lät honom bo hos mig dagarna efter att han muckat från fängelset eftersom han var hemlös och sa att han var nykter. Men det slutade tyvärr med att jag blev tvungen att "kasta ut" honom, eftersom han hade ett tungt opiatmissbruk i kombination med bensodiazepiner. Så fort han nyktrade i lite så påtade han i sig mera droger. Verkligheten var alldeles för påfrestande för honom.Två veckor senare var han död. Har sjukt dåligt samvete över att jag inte kunde hjälpa honom på något sätt...

Liksom, tack vare att jag är uppvuxen med såpass mycket missbruk runt omkring mig, så dömer jag inte dessa människor. Jag pratar till exempel alltid med min kusins kompisar när jag ser dem på stan, trots alla snea och fördömande blickar jag får från alla runtomkring. Jag kan liksom inte bry mig mindre om vad folk TROR. Jag ser dessa människor för den dom är, inte för vad dom håller på med. Det är det förhållningssätt jag kommer fortsätta att ha, för jag märker hur uppskattat det är.

Ser man också till forskningen så visar det på att skadereducerande insatser, men också avkriminalisering, hjälper de mest utsatta människorna, därför kommer jag förhålla mig till det. Klart att jag också önskar att det inte skulle finnas missbruk, men nu gör det det, och det kommer inte försvinna, inte ens under de mest idylliska omständigheterna. DÅ måste vi förhålla oss till det och istället tänka - vad kan vi göra annorlunda. För något som är säkert är att man i alla fall INTE ska fortsätta med det som inte fungerar.

Anmäl
2016-03-24 18:29 #33 av: rara

#29

Där ser man att lagen inte är helt logiskt. Man kan ju till och med tolka det som att "skaffa droger" om någon ger dig ett bloss från sin joint.

Men man skulle nog kunna hitta en lösning. I Holland är ju Cannabis enligt lagen också förbjudet, men där tolererar man bruket och innehav av små mängder. Det kan man jämföra med hur man hanterar fortkörning. Där finns det också en toleransgräns. I alla fall anser jag att det är helt meningslöst att låsa in konsumenter i fängelset.

Vad som gäller sockret, så är det precis som du skrev att det är människors ansvar hur mycket de konsumerar. Detta ansvar gäller även andra saker som kan skada. alkohol, tobak, dålig mat. Det finns alltid den ena gruppen som kan hantera sitt bruk och det finns dom som inte kan och det gäller för både legala och förbjudna droger.

Anmäl
2016-03-24 18:32 #34 av: Ebolaa

#28 Ja, det är inte så mycket som egentligen skulle förändras av en avkriminalisering. Precis som du säger så skulle det ju bidra till mindre belastning på rättssystemet eftersom det inte blir någon polisutredning eller rättegång. Då kan istället polisväsendet fokusera sina blickar på smugglingen, langning osv, inte hålla på jaga människor som i princip är offer för sin psykiska sjukdom och beroende. Det är ju oftast så det är för hemlösa människor, att de lider av samjuklighet (två diagnoser samtidigt, en psykiatrisk och en beroendediagnos).

Det är en extremt svår grupp att hjälpa, eftersom de har en så omfattande problematik. Men det är ju till just Dem som vi måste lägga våra resurser på eftersom det är dom som har det så jädra svårt. Tyvärr vill liksom ingen ta i det. Så jäkla hemskt.

Av den forskningen jag har läst så spelar förstås även ekonomin en viktig roll för skadereducerande insatser, som sprututbyten och så. Men utvecklingen kommer gå dit, eftersom Sverige måste följa FN:konventionen för narkotikabekämpningen. Då ska man i den mån man kan arbeta för att reducera skadorna, som blodvirus i form av hepatit-C eller HIV, lära folk se tecken på överdoser och hur man agerar vid en sån. Allt sånt är förstås hemåt.

Du säger att vi har att lära av exempelvis Spanien, så är det. Men alla länder börjar ju gå åt samma håll. Eftersom det dör näst mest missbrukare här i Sverige, då måste de lära av trenden överallt i världen. Det är ju enligt statistiken sämst att va en tung missbrukare i Sverige. Så är det bara. Missbrukare har precis samma mänskliga rättigheter som alla andra. De som lever i handikapp måste också kompenseras av staten, det är så man måste se på missbruk. Inte som ett jäkla val - att är du tillräckligt viljestark så kan du förändras, inte när det handlar om tungt beroende i varje fall.

Anmäl
2016-03-24 18:46 #35 av: Hayabusa

#33 Precis. Vilket är precis det jag menar med svår gränsdragning. Rent hypotetiskt skulle det kunna vara legalt att odla marijuana för eget bruk. Men vad händer om jag skänker egenodlad marijuana till vänner & bekanta? Tillåtet eller ej?  Och exakt var dras gränsen för "snälla" droger?

Personligen tror jag att det blir svårt avkriminalisera utan att ta steget fullt ut till legalisering.

Nej, att låsa in en missbrukare förändrar inte särskilt mycket. Som sagt, jag har ingen gyllene lösning. Dock tycker jag nog det finns fog för att påstå att det finns vissa negativa mönster med droger.

Intressant jämförelse med hastighetsgränser. Ska det vara tillåtet att köra bil hur fort som helst, så länge man inte skadar någon annan? 

Anmäl
2016-03-24 18:49 #36 av: rara

#32

Tyvärr är det ofta så i samhället, att vem som argumenterar för mer liberala droglagar, anses ofta vara en missbrukare som vill ha liberala lagar för att själv kunna droga lagligt.  Andra orsaker kommer förstås inte i fråga. Att man ser att lagarna ibland orsakar ett större helvete än själva drogen är ju ingen anledning................

Jag skulle önska mig mer sakliga diskussioner om ämnet utan personangrepp på andra och utan att tillskriva andra ett motiv för deras åsikt.

Anmäl
2016-03-24 18:55 #37 av: Ebolaa

#29 Ja precis, vid en avkriminalisering återstår ju den svarta marknaden. Det kan tänkas att försäljningen sker mer privat, alltså i bostäder eller liknande, eftersom det finns en risk för människor att ertappas med langning om det sker ute på stan.

Har försökt hitta info om just det om försäljning, men hittade inget om hur det sker i praktiken när det skett en avkriminalisering. Det är rätt intressant faktiskt.. Ska kolla vidare.

Anmäl
2016-03-24 18:57 #38 av: rara

#35

I Holland tolereras 5 plantor per hushåll. Det är en mängd som de flesta konsumenter klarar sig med, men det blir knappast något över att göra affärer med.  Kanske någon skänker lite av det till en vän, men det är ju inte det som är problemet. Problemet är gatuförsäljningen av stora mängder, drogmiljön och beskapningskriminaliteten.

Det där med hastighetsbegränsningen har du missuppfattat. Jag menar att om någon kör 51 Eller 52 där man bara får köra i 50, knappast blir straffad. Eller är man så hård i Sverige nuförtiden?

Anmäl
2016-03-24 19:07 #39 av: Hayabusa

#38 Toleransen vad det gäller hastighetsbegränsningar är betydligt hårdare i Sverige numera. Det vill säga - OM polisen är där, vilket de numera inte är så ofta pga resurser.

Men som liknelse tycker jag att det är intressant - varför ska staten bestämma hur fort jag ska köra? Om jag inte vållar någon skada? Bättre då att sikta in sig på de som behöver stöd & hjälp i sin bilkörning.

Som sagt - min uppfattning är att ska man legalisera bruk, så bör även köp/sälj legaliseras. Vilket öppnar upp en gråzon som är svår att kontrollera. På tal om svår att kontrollera, så tror jag svensk polis (numera klena) resurser gör att man har tämligen stor tolerans vad det gäller t ex marijuana. Fokus ligger på helt andra håll.

Anmäl
2016-03-24 19:12 #40 av: Hayabusa

#37 "Ja precis, vid en avkriminalisering återstår ju den svarta marknaden."

Saken är den att den enda "vita marknaden" i ett sådant tänkt scenario är själva bruket. Men alla brukare måste ju fått sin vara någonstans ifrån, eller hur? Med andra ord - åker du inte dit för bruk så gör du det för att ha köpt/tillverkat. Om man nu inte legaliserar även det, vilket i sin tur innebär att även sälj blir legalt. 

Gränsdragning?

Anmäl
2016-03-24 20:06 #41 av: Ebolaa

#36 Tack, jag önskar det samma och det är även trevligare att tala om sak istället för person. Trött på där.

 #39 #40 Det jag kunde finna var väl att i Portugal till exempel så bryr sig i princip inte polisen om den småskaliga försäljningen. Kanske har att göra med hur mycket resurser polisen har där, i relation till hur utbredda problemen är i landet förstås. Men Portugal hade också likt Spanien fortfarande drogbruk som olagligt, men utan fängelsepåföljd. Om de åker fast en andra gång, eller flera, har de sanktioner i form av böter, samhällstjänst, indraget körkort eller yrkeslegitimation. Så det känns ju ändå för individen. Om de blev påkomna blev de alltid tagen till stationen, sen till en civil-domstol - en kommission - som tog ställning i saken. Dock var det skillnad på de som åkte på tillfällig konsumtion eller om de räknades som "narkoman" gällande sanktioner. 

http://www.accentmagasin.se/politik/portugal-vard-istallet-for-fangelse/

Anmäl
2016-03-24 22:22 #42 av: Hayabusa

#41 Måhända, men det som jag pekar på är andra frågeställningar.

Det här var dock läsvärt (från sidan du länkade till):

http://www.accentmagasin.se/politik/7-myter-om-%C2%ADcannabis-och-%C2%ADlegalisering/

Anmäl
2016-03-25 11:28 #43 av: Ebolaa

#42 Gällande din länk så var i alla fall jag medveten om det mesta. Dock hade jag inte hört om det där om dödsolyckor i trafiken i Colorado, var föraren visade positivt på cannabis, det var däremot något jag inte visste. Läste något förut, det tog inte upp det så antar att den källan var vinklad.

Som sagt, jag förespråkar ingen legalisering av cannabis, jag är dock inte emot det heller. Liksom droger är droger, var de alla har både önskvärda eller eftertraktade effekter men också samtidigt negativa effekter. Vilka vissa individer är extra känsliga för, som till exempel det om schizofreni, då dessa individer har en predisponerad känslighet för det. 

Vi har här i norden en stark alkoholkultur, medans i andra delar av världen, som i Mellanöstern eller Nordafrika, där är alkoholen istället förbjuden medans cannabis och kat är vanligt förekommande. Sen vad man tycker om saken, det är olika från person till person. Personligen ser jag att vuxna människor skulle få välja det där själv, alltså vad dom stoppar i sig, eftersom det ena inte är bättre än det andra.

Det är alltid bara en liten del av befolkningen som utvecklar ett missbruk eller beroende, lever man ett hälsosamt liv så ger inte drogerna en speciellt mycket. Har man det däremot svårt i vissa områden, kan droger istället fungera som en verklighetsflykt eller självmedicinering. Därför vore det bra om det finns mer lämpade metoder och institutioner som verkligen kan hjälpa människor och möte dem "där dom är". Att skuldbelägga, det fungerar i alla fall inte.

Anmäl
2016-03-25 11:48 #44 av: rara

#39

Det finns ju fartkameror, så polisen behöver ju inte ens alltid vara närvarande. Betalar man verkligen böter om man kör 1-2 km/h för mycket i Sverige?

Jag tycker att det behövs hastighetsbegränsningar,  för det går ju inte att man kör i 130 genom stan, men jag tycker att inte alla begränsningar är "kloka".  T.ex. att man på en del ställen pga miljöskäl eller oväsen i tätområden bara får köra 80 på motorväg är kontraproduktivt. Om man bara får köra i 80 är man tvungen att växla ner till fyran. Motorn varvar högre, gör mer oväsen och stöter ut mer avgaser och varje bil befinner sig ett par sekunder eller minuter längre i tätområdet.

Jag anser att det inte går att ta hela steget legalisering på en gång.  Det skulle bli uppror och skulle politiskt inte gå att genomföra och rättfärdiga. Man måste ta det i små steg. Avkriminalisering av bruket kan man politiskt rättfärdiga och det skulle nog minska gatuförsäljningen signifikant, för om man tolererar att varje hushåll får ha ett visst antal plantor för eget bruk, skulle de flesta odla själva.   

Sen kan man iakta hur det fungerar och om det fungerar bra är steget till en fullständig legalisering och statlig kontrollerad marknad inte lika stort.  Jag talar förstås bara om Cannabis. Tunga droger ska man inte legalisera.

Anmäl
2016-03-25 12:16 #45 av: rara

#43

Dödsolyckor i trafiken förekommer alltid, med och utan legala och förbjudna droger, men om jag blir dödad spelar det ingen roll för mig om föraren var påverkad av den legala drogen alkohol eller av en förbjuden drog.

Jag såg dock ett TV program där man gjorde ett experiment med 2 tvillingssystrar i Holland. Den ena fick köra bil påverkad av alkohol, den andra av cannabis.  Först jämförde dom en moderat mängd alkohol med en moderat mängd cannabis.  Systern som tog cannabis klarade testen ganska bra, medan system som drack alkohol gjorde en massa fel. Sedan höjde dom dosen. Systern som drack alkohol kunde nu inte ens köra rakt fram längre, medan systern som tog cannabis gjorde ungefär lika många fel som den andra systern i den förra testen gjorde med en moderat mängd alkohol. Men då hade hon en så hög koncentration THC  i blodet, som man i praktiken (när man testar bilister på gatan) bara hittar alla 10 år. Hon sa att om hon röker så mycket "privat" har hon inget behov av att sätta sig i en bil, för då vill hon bara ligga hemma på soffan.  Alkoholen är en mycket större riskfaktor i trafiken.

Här är klippet: http://www.ardmediathek.de/tv/Quarks-Co/Cannabis-vs-Alkohol/WDR-Fernsehen/Video?bcastId=7450356&documentId=30234320

Anmäl
2016-03-25 13:15 #46 av: Ebolaa

#44 Jag har hela tiden talat om en avkriminalisering av allt drogbruk, alltifrån cannabis, till partydroger till heroin, eftersom det är de mest utsatta missbrukarna jag vill att ska få en förbättrad livssituation. Cannabismissbrukare syns ändå inte ute på gatan, de blir därmed inte heller lika "terroriserade" av polisen, tror det är ytterst få som lever som hemlösa som är cannabismissbrukare, utan bland de som lever på gatan där tas heroin, andra opiater, bensodiazepiner eller amfetamin osv. Jag tycker inte det är värt att straffa dessa människor än vad de redan är, det hjälper inte för dem att få en fängelsedom gång på gång, det gör dem bara mer marginaliserade.

Liksom, sen kan jag förstå att du talar om cannabis, men det är ju inte till dem polisens resurser går till ändå idag längre. Bara de som ägnar sig åt större partier som insmuggling, distribuering samt framställning. De "tyngre snubbarna" helt enkelt. Det som dock är viktigt utifrån cannabisen som avkriminaliserad eller legaliserad är ju att vid en avkriminalisering så blir det inte samma stigma att "röka på", och vid en legalisering så tar man ju bort inkörsporten till tyngre droger. Eftersom en langare oftast säljer annat också, som de erbjuder sina kunder. Sen kan ju även staten tjäna pengar på försäljningen så att alla som hamnar i missbruk eller beroende kan få den hjälp och det stöd de behöver. Men det är en väldigt lång väg dit.

I Schweiz FÅR de tunga missbrukarna liksom rent heroin från staten, eftersom det som säljs på gatan är så jäkla förorenat, eller utblandat med en massa annat skit för att langarna ska tjäna extra mycket per tiondels gram. Vilket gör att de som injicerar rikserar att få blodförgiftningar eller andra fel. Så att staten ger heroin är ju en skadereducerande insats, som bidrar till mindre dödsfall och mindre dagar vård på sjukhus. På kliniker där de får sitt heroin får de även förstås rena sprutor osv. Det gör ju att det är i en säker miljö, får kontinuerlig kontakt med vården, kan kolla upp sig för vanliga hälsoproblem och annat.

Anmäl
2016-03-25 14:16 #47 av: rara

#46

När det är på tal om tunga droger, som t.ex. heroin anser jag att avkriminaliseringen bör ske pga vilkoret, att den drabbade är villig att låta behandla sig. Med cannabis är det en annan sak. Vem som har sin konsumtion under kontroll behöver ingen sorts vård. Cannabiskonsumtion är lättare kontrollerbar än alkoholkonsumtion och man ska inte stämpla varje brukare som missbrukare. Heroin är dock mycket svårare kontrollerbar än alkohol och man kan säga att det är nästan omöjligt.  Nästan alla brukare är missbrukare, för det leder mycket snabbt till ett mycket tungt beroende.

Jag tycker att cannabiskonsumenter terroriseras mycket i Sverige. Jag har läst i svenska tidningar att t.ex. nån kvinna som odlade själv för att behandla sin sjukdom hamnade i fängelset. Sen läser man ofta att polisen helt enkelt plockar upp folk på gatan för provtagning om de tycker att nån verkar att vara påverkad. Är de påverkade av cannabis straffas dom enligt lagen.

Anmäl
2016-03-25 14:24 #48 av: Ebolaa

#47 Ja det finns även föräldrar som blivit av med vårdnaden av sina barn för att någon i deras vänskapskrets hade gjort en barnskyddsanmälan då föräldrarna hade berättat att de rökte cannabis ibland. Det är liksom inte försvarbart. Däremot blir det försvarbart ur lagens synpunkt eftersom ett barn har rätt till att växa upp i en drogfri miljö, det kan ju ifrågasättas huruvida det är okej att folk trattar i sin vin och öl om dagarna utan att det kan vara skadligt för barnet. Det är lite trångsynt.

Ja det är ingen lätt sak gällande avkriminalisering av drogbruk med tyngre droger, men tydligen så innebär ju en avkriminalisering bara att fängelsepåföljden tas bort, men att folk ändå kan straffas med böter och så. Så det känns ju ändå för dem, speciellt de mest utsatta då de inte har någon bra ekonomi, och att vårdmöjligheterna blir bättre eftersom det är kommissioner, med beroendeläkare som bedömer individen som brukat.

Det är lite av en myt att människor med vanliga liv blir fysiskt beroende av heroin, det stämmer faktiskt inte. Även om ens logik säger så. Se den här;
https://www.youtube.com/watch?v=ao8L-0nSYzg

Det är alltså inte droger i sig som gör människor beroende eller missbruksbenägna, utan det har med personens tillvaro att göra.

Anmäl
2016-03-25 15:33 #49 av: rara

#48

Ja man kan ju undra hur svenska myndigheter är funtade och vilka föreställningar de har. Föreställer vi oss att ett barn ser sina föräldrar röka Cannabis och vad det upplever.  Barnet upplever att föräldrarna blir lugna, att de skrattar åt dumheter precis som om de vore barn och de kanske undrar varför de käkar så mycket godis. Säkert gillar dom att det står godis på bordet.

Och nu jämför vi vad ett barn upplever om färäldrarna är fulla. Barnet upplever hur de skrålar och förlorar kontrollen över sig. Ofta blir de aggressiva mot varandra.  Barnen kan inte sova på natten när de hör föräldrarna gräla och nästa dag i skolan är de trötta och har problem att koncentrera sig.

Gällande klippet som du ställde in så är ett par saker som jag ser på ett annat sätt. Börjar vi med jämförelsen med folk som får opiater som t.ex. morfin på sjukhus. På sjukhus injiceras det inte i venen och patienterna får inget "flash" av att få det i muskeln.  Även om morfinet på sjuhuset är renare än heroin på gatan, så är heroin en betydligt starkare drog än morfin och om heroinet är mindre rent kan det kompenseras med en högre dos. De flesta som får överdos får den för att de "råkar" att få något renare än vad de är vana att få och doserar för högt.

Om dom som var i Vietnam verkligen kunde sluta upp så enkelt som det beskrivs i klippet vet jag ingenting om, men jag har sett hur det gick för heroinister som inte fick deras drog: starka smärtor, kallsvett, skakningar, kräkningar osv. och det kan vara i veckor tills de kroppsliga symptomen försvinner. Men sen har dom inte ännu klarat av det, för det psykiska beroendet är kvar. 

Vad som gäller experimentet med råttorna, så är det klart att lyckliga råttor precis som lyckliga människor inte blir lika lätt beroende än dom som lever olyckligt med avsaknad av perspektiv i livet. Men det beror på att vem som är utan perspektiv och olycklig inte har mycket att förlora i livet och därför lättare tenderar till att riskera livet än lyckliga människor.  En lycklig människa kanske prövar ut det eller bara tar det vid sälsynta tillfällen för att inte riskera att hamna i helvetet. Men vem som redan befinner sig i ett helvete utan drogen, tenderar lättare till att ta den för ofta, för att drogen får honom att glömma helvetet för en stund.  Men är man beroende, är lika svårt att sluta upp för de som lever i ett paradis som de som lever "i en bur", men de som har paradiset omkring sig är nog mer motiverade att sluta upp, eftersom de har perspektiv i livet och kan deltaga i paradiset igen när de har klarat det.

Anmäl
2016-03-25 16:12 #50 av: Ebolaa

#49 Ditt sista stycket är ju precis det som själva klippet förmedlar, och det har jag själv sett många gånger. Har ju känt väldigt många missbrukare, och vissa tog bara under en kort tid, en period liksom, sen hade de liksom fått allt de kunde utav det, då var det inte intressant längre.

Sen är det en annan sak med dem som t. ex. hade det skitsvårt i skolan, dåliga betyg, kanske en psykisk diagnos, eller riktigt jobbigt hemma. Dom fick liksom mycket mer utav själva drogen, det blev liksom mer värt för dem att fly verkligheten ett tag, att "slippa". Medans andra som har jobb, vänner, träning osv, känner att drogerna tar en massa värdefull tid av dem. Då blir det antingen väldigt sällan eller inte alls de gör det, eftersom drogerna i så fall "kommer i vägen" deras riktiga och meningsfulla liv. Precis som vanliga Svenssons dricker öl eller vin, det är ju liksom jobbigt att vara full om man ska göra en massa saker. Men har man inget meningsfullt liv så blir drogen lite av en tröst, och tillslut en form av hatkärlek vid ett beroende.

Ja, alltså det är helt eneklt inte sant att alla utvecklar ett beroende på samma sätt, det finns dock en risk att vissa utvecklar det mycket snabbare än andra. Men som klippet säger, så är mycket vi TROR oss veta om beroende helt enkelt fel. Som sagt, det är inte alltid drogen i sig som gör oss beroende, utan det kan också vara annat. 

Gällande heroinet, så kan jag berätta att alla opiater har samma form av rus, men sen är det ju olika styrka och olika långt tid innan ruset går över. Som heroinet har ju en stark effekt under 30 minuter, blir du beroende har du abstinens redan efter 4 timmar, så då måste du ta en ny dos. Medan exempelvis metadon har effekt under 3 dygn, och abstinensen kommer först efter 7 dagar. Men de har ju samma former av effekter och bieffekter. Enligt en studie i Schweiz har dock heroin mindre bieffekter än metadon, därför används heoin istället på klinikerna där. I Sverige har man ju valt att använda metadon eller suboxone (buprenorfin).

Däremot är det ju vanligt att man på sjukhuset ger även morfin intravenöst, eftersom patienten kanske inte kan svälja eller liknande. Sedan används ju också fentanyl vid vissa skador. Heroin finns i tablettform det med, men i Sverige har de avskrivit detta "diacetylmorfin" (som heroin egentligen heter), kanske för att det läcker från sjukhusen och från apotek till den svara marknaden. Det finns ju andra opiater att använda. Det där är helt olika på hur det ska användas.

Injektionsvätska morfin: https://www.fass.se/LIF/product?nplId=19730831000051&userType=0

Tabletter heroin: http://patient.info/medicine/diamorphine

Anmäl
2016-03-25 18:34 #51 av: rara

#50

Jag tyckte att det lät som att man inte blir beroende av drogen om man är lycklig, dvs. även om man tar den regelbundet, med tanke på att de ansåg att soldaterna när de kom hem från Vietnam inte hade några problem. Men om de menade vad jag skrev håller jag förstås med. Man kan också formulera det så som "hur lite måste någon få av livet för att en drog ska bli hans käraste".

Morfin injiceras i vanliga fall inte intravenöst, bara i vissa fall.  Jag citerar också ur din länk:

"Vuxna: 1-1,5 ml injektionsvätska (10-15 mg morfinhydroklorid) subkutant eller intramuskulärt 1-3 gånger dagligen. Vid brådskande fall kan morfin ges långsamt intravenöst."

Subkutant eller intramuskulärt får man inget "flash" och inte av att ta tabletter (Metadon) heller. Långsamt intravenöst kanske inte heller, i alla fall inte lika intensivt. I så fall tar det bara bort symptomerna som folk får om de inte tar sin drog, men upplevelsen som beroende är ute efter är att få ett "flash".

Anmäl
2016-03-26 14:52 #52 av: Ebolaa

#51 Vad menas med flash? Är det synonymt med att individen  får "effekt" eller blir hög? För folk blir definitivt "höga" på medicinerna de får på sjukhuset. Morfin är en stark opiat, lite mindre stark än heroin, men som sagt effekten och känslan är den samma, men lite mindre intensiv och håller i sig över lite längre tid istället. Därför är den också mer lämpad som smärtstillande inom sjukhusvård.

Människor med ett heroinberoende som dagligen injicerar sätter det ju i en muskel om de verkligen inte hittar en ven att sätta det i, vid så kallad "vein collapse",  så det är klart att människor får effekt även via en muskel, med det sprids ju inte ut i kroppen lika snabbt, så effekten "smyger sig på" istället. Därför finns det människor med ett långt (mer eller mindre livslångt) heroinberoende som tillslut hamnar på att injicera i musklerna istället. Antar att det är därför man gör så på sjukhusen också, eftersom det förmodligen upplevs som lite väl överväldigande för en vanlig patient, som inte söker kickar, att få det injicerat rakt in i blodomloppet.

Tabletter får människor också effekt eller blir höga av. Det är ju självklart, annars skulle ju inte folk missbruka dem. Metadon är den tredje tyngsta opiaten, bara fentanyl eller heroin är starkare. Metadon är ju näst vanligaste orsaken till överdoser av opiater, den är mycket stark. Därför ger staten metadon till klienter som haft ett mångårigt heroinberoende i bagaget, istället för buprenorfin som är mer lämpad till individer som haft ett opiatberoende av annat slag. Den som får metadon via en klinik måste först vara på en avdelning under en månad eftersom att överdoseringsrisken är såpass hög. Det är också så att en heroinberoende patient först "ställs in på metadon", och kanske efter ett år eller mera, ställs hon eller han in på buprenorfin om det anses lämpligt. Det behöver dock inte vara så.. Alla opiater, även lindriga som citodon eller tramadol kan människor få effekt av. Tramadolberoende är vanligt i Sverige.

Gällande det om huruvida man blir beroende så är det dock så att alla människor utvecklar ett beroende olika snabbt. Klart att det säkert fanns de som efter kriget kände av vissa lindriga abstinenssymtom, medans de flesta inte gjorde det. Därför är det också helt individuellt om människor utvecklar ett lindrigt beroende om de är inne på sjukhus en kort period, alltså några veckor, och känner av abstinenssymtom efter utskrivning. Vissa kan tycka att det är lite jobbigt, medans andra inte känner någonting. Men har man under ett år eller längre haft ett beroende av opiater då blir "utsättningen" mycket jobbig, och olika långt utdragen beroende på vilken opiat som har missbrukats. Heroin har kort utsättningsperiod, men har den mest intensiva och kraftiga utsättningen, medans exempelvis buprenorfin eller metadon har längst utsättningtid, och buprenorfin sägs vara det svåraste opiatberoende att bli av med av just den orsaken, eftersom abstinensen pågår under minst 3 veckor innan det värsta börjar gå över, sen är det en lång period efter det, alltså månader, i en depression och psykisk ohälsa.

Anmäl
2016-03-27 11:37 #53 av: rara

#52

Med "flash" betecknar man ett plötsligt och inteneivt inträdande av drogverkningen, som ger en euforisk känsla och ett välbehag.  Detta "flash" varar bara kort tid och sedan  följer "det vanliga ruset" som har en mer dämpande verkning.

https://de.wikipedia.org/wiki/Flash_(Drogenkonsum)

Med tiden (ju längre någon är beroende av heroin), avtar intensiteten av flashet och kan hos tunga missbrukare helt upphöra.  Vem som inte hittar en ven längre kan  man nog klassa i den kategorin och eftersom de ändå inte upplever ett intensivt flash längre, injicerar dom i muskeln för att åtminstone slippa symptomerna.

Anmäl
2016-03-27 13:02 #54 av: Ebolaa

#53 Flash fanns inte på wiki, så förstår inte riktigt varför du länkade till det FunderarHar aldrig hört någon kalla det "flash" faktiskt. Andra brukar säga "när det når sin topp(effekt)". Men jag förstår vad du menar. Dock är det så att den där "toppen" kommer ju ändå, men det händer ju inte på 3 sekunder som när det tillförs direkt i blodet. Utan via en muskel eller om någon tar en tablett via munnen-magen, så tar det lite längre - men det "toppar" ändå - men inte direkt. Sen så håller det i sig lite längre också förstås. Euforin är ju en del av själva effekten av opiatruset, tillsammans med dämpning av smärtsignalerina i hjärnan, så euforin håller i sig under hela ruset. Därför är det vanligt att människor utvecklar ett beroende just till opiater. Det dämpar både smärtor och känslor.

Det finns ju heroinmissbrukare som under många år inte injicerar, men eftersom de får mest nytta utav den dosen genom att göra det, så brukar många hamna där i alla fall. Men inte alla. Tror man kan se det som en form av princip-sak för dem som inte gör det. Sen kanske deras umgänge spelar in också, hur många som injicerar runtomkring dem. Bland de som injicerar blir det beteendet i sig ett beroende, ett självskadebeteende, så har faktiskt hört om vissa som sticker sig om de inte har droger då de får någon tillfredsställelse av själva handlingen i sig.

Det stämmer absolut att personer med ett opiatberoende inte känner någon eufori, utan det handlar ju bara om att de ska hålla sig "friska" och inte hamna i abstinens.

Anmäl
2016-03-27 13:24 #55 av: rara

#54

Vad menar du med "fanns inte på Wiki"? Det fanns ju på tyska Wiki.

Här är texten:

"Als Flash (engl. Blitz, blitzartig) oder auch Kick bezeichnet man das plötzliche Eintreten der Drogenwirkung. [1] Der Konsument empfindet vorübergehend eine stark euphorisierende Wirkung sowie intensives Wohlbefinden. [2] Ein Flash kann beispielsweise bei dem Konsum von Heroin oder Crack auftreten.[3] Dem künstlich herbeigeführten oder zufällig auftretenden intensiven Rausch, welcher in der Regel nur kurz anhält, kann ein längerer, gedämpfter Rausch folgen. Jedoch verringert sich die Dauer des Flashs bei den meisten Drogen mit anhaltender Abhängigkeit und verschwindet manchmal gänzlich.

Verantwortlich für den Wirkungseintritt im Sinne eines Flash sind bei Heroin neben Substanzeigenschaften wie Lipophilie oder geringer Proteinbindung insbesondere die Zubereitungsform und die Konsumtechnik. Ausschlaggebend für den subjektiv wahrnehmbaren Wirkungsverlauf im Sinne des gewünschten Flash sind weniger pharmakokinetische oder pharmakodynamische Substanzunterschiede der Opioide, sondern vielmehr ihre schnelle Anreicherung („Anflutung“) im Zentralnervensystem innerhalb einer sehr kurzen Invasionszeit.[4]""

Det blir en annan "top" om man injicerar intravenöst. En top som går högre upp.

Anmäl
2016-03-27 13:27 #56 av: Vanja

Jag förstår faktiskt inte alls hur eran diskussion har med FN och narkotikapolitik att göra? 
Nu diskuterar ni helt andra saker, som ni antingen kan skapa en ny tråd om eller gå tillbaka till topic. 

/ Vanja 
Sajtvärd på Politik I Fokus. 

Anmäl
2016-03-27 13:38 #57 av: Ebolaa

#55 Skumt! För när jag klickade på länken, så kom jag till den tyska, men det stod bara att "Diese Seite existiert nicht" samt "Artikel verschwunden?".

Tack för att du kopierade det. Jamen precis, det är "kick" det står för när jag gjorde en snabböversättning av sidan. Blitz används ju i engelskan också och det står ju också för "snabb" typ.

Kicken blir inte "bättre" den blir bara snabbare, och något som en "sprutnarkoman" vänjer sig vad att uppleva. Eftersom toppen kommer direkt blir det ju att kännas från noll till hundra på några sekunder, och det är ju det som vissa tycker är "bättre", men annars är ju ruset och toppen detsamma. För tar man det inte på det viset så smyger det som sagt på, och det gör ju att man inte riktigt känner exakt att "NU pikar det".

Men i samma anda som du berättar så har jag hört flera sprutnarkomaner säga att heroin och amfetamin är droger som fungerar "bäst" vid en injicering, och det har ju med den orsaken att göra. Att ruset "pikar" direkt. Men det där är ju individuellt eftersom många inte tycker att det är nödvändigt att injicera eftersom ruset håller i sig kortare då. Det är alltså helt individuellt, och har med att göra vad man söker efter.

Anmäl
2016-03-27 13:41 #58 av: Ebolaa

#56 Sant! Behövde bara "reda ut" det där.

Anmäl
2016-03-27 13:59 #59 av: Ebolaa

Här är FN "stadgan" om hur droger ska bekämpas, samt vilka behandlingar som anses vara behövliga för människor med missbruksproblematik. Det finns väldigt mycket intressant information i form av statistik och problematiseringar.

http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf

Det var en person i tråden (Skämtar) som ansåg att om missbrukare åker i fängelse så håller de sig borta från droger, och det kan därför vara försvarbart att då fängsla dem. MEN i rapporten ovan (Chapter 1., sid. 3) så finns det två rubriker "Prison is a high-risk environment for drug use" samt "Drug use, including heroin use, and drug injection are common in prisons".

Tyvärr går det emot själva idén om att man kan rädda människor från missbruk om man fängslar dem - och på det viset plockar bort dem från sitt missbrukssammanhang i hemstaden. I ett fängelse är människor helt isolerad från viktiga sociala relationer och meningsfulla aktiviteter, därför blir det nog ännu lättare att ta återfall i en fängelsemiljö, än utanför.

Den här rubriken fann jag intressant "Women are less likely than men to access drug treatment" (Chapter 1, s. 17). Kan detta ha att göra med att kvinnor i större utsträckning än män förväntas vara mindre benägna att missbruka? Samt att deras roll som till exempel förälder ifrågasätts mer när de är en mamma, då kvinnor många gånger ses som den primära relationen för barnet. Något som jag alltid har ifrågasatt.

Anmäl
2016-03-27 14:03 #60 av: Vanja

#59 De läskunniga kan läsa hela inlägget och därmed förstå att den första delen inte är allvarligt,  Eftersom den andra delen i det inlägget börjar med "Nej , men allvarligt." :) 

Och jag tycker fortfarande inte att en avkriminalisering är rätta sättet för att få folk att sluta använda droger.

/ Vanja 
Sajtvärd på Politik I Fokus. 

Anmäl
2016-03-27 14:18 #61 av: rara

#57

Nu kan jag bara tala om vad jag här läst och vad heroinister har talat om för mig, för jag har aldrig själv testat ut.

I literaturen har jag läst att den nedlugnande verkningen först kommer efter flashet och heroinister har talat om för mig att de är besvikna om de måste ta substition eftersom då  flashet saknas. Jag drar slutsatsen att det är en upplevelse som skiljer sig från det "vanliga" ruset efter flashet.

Biokemiskt skulle det kunna bero på att om opiaterna snabbare hamnar i hjärnans receptorer, att det höjer euforin på något sätt. I alla fall binder heroin snabbare till receptorerna än morfin och andra opiater.

Har vi ingen heroinist eller ex-heroinist i forumet som kan förklara? Gapskrattar

Men för att komma tillbaka till det ursprungliga ämnet, så tror jag att politikerna borde försöka lära att se på  saken från konsumenternas perspektiv för att göra en bra narkotikapolitik.

Politiker brukar inte reflektera väldigt mycket över deras lagar och straff. I Sverige är det inte ens förbjudet att vara medlem i en terroristisk organisation. Den svenska flickan som häktades i Österrike när hon ville resa till Syrien för att kämpa för IS  hamnar inte i fängelset I Österrike får terrorister som man bara kan bevisa medlemsskapet i en terroristisk organisation, men inte kan bevisa att de mördade någon, bara ett par månaders straff på vilkorlig dom.

Straffen för brottslingar syftar på att resocialisera dom. Det kanske funkar hos vanliga brottslingar, för varje vanlig brottsling vet ju i sitt inre att att det som han gör inte är rätt. Men IS terroristerna tror att det som de gör är rätt och att vi som vill resocialisera dom är "Allahs fiender" som de måste döda.  De kommer att fortsätta så länge de lever och måste låsas in för alltid, oavsett om de har hunnit döda någon eller inte. Politikerna anpassar inte lagarna till den aktuella situationen! Det gäller också för droglagarna.

Anmäl
2016-03-27 14:26 #62 av: Ebolaa

#60 Tydligen är en avkriminalisering egentligen synonymt med "inget fängelsestraff", de har tydligen fortfarande bruket straffbart i Portugal och Spanien. Det innebär att de, som ertappas med att vara typ höga på stan eller med en liten mängd narkotika, fortfarande straffas (Se #41 i denna tråd). Polisens arbete har förändrats i Portugal såtillvida att de inte lägger ner tid på att utreda så grundligt var var drogerna kommer ifrån, men de häktar individen, och "straffar" dem fortfarande via en annan form av domstol (en kommission, med ex. beroendeläkare och andra). Straffen är böter, samhällstjänst eller indraget körkort eller yrkeslegitimation. Första gången någon "åker dit" blir de inga sanktioner, bara en rejäl uppläxning av polis och kommission, först den andra gången eller vid upprepade "åtal" straffas de genom dessa sanktioner.

Så det är ju liksom inte "fritt fram" vid en avkriminalisering, utan det känns ju faktiskt rätt mycket ändå för individen i fråga. Så det som förändras är bara själva fängelsepåföljden. Så det är ju faktiskt bra tänkt. 

Anmäl
2016-03-27 15:02 #63 av: rara

#62

I Spanien är bruket i det egna hemmet faktiskt lagligt och det är också lagligt att odla i hemmet, så länge det bara handlar om mängder för personligt bruk.  Vem som konsumera utanför hemmet betalar ett par hundra euro böter.

Här kan du läsa om lagarna i det egna hemmet i Spanien:

http://gilc.org/privacy/survey/surveylz.html

Anmäl
2016-03-27 15:21 #64 av: Ebolaa

#61 Haha, ja jag kan också bara tala efter vad jag "hört" eftersom jag frågat såna som har varit beroende av heroin. Det kan va som du säger gällande din idé om biokemin, för som sagt, jag har hört vissa säga att heroin är "som gjord" för att tas i venen då den har bäst effekt då. Det kanske har med att göra att individen får i sig precis ALLT av dosen, då rökning eller matsmältningen bryter ner lite innan det tas upp i blodet. Andra som jag frågat tycker att det där inte stämmer (att injicering är "bäst), och att de valt att röka det istället eftersom de får en längre rustid och att effekten är den samma - fast det dröjer lite längre. Men vissa gillar ju verkligen kickar så då är väl den där direkta smällen efter en injicering att föredra för dem. Potato Tomato ?? Nåja, enough about thatCool

Ja, gällande politiken så kan man ju inte bara helt blint säga att "det här fungerar för någon - då lämpar det sig för ALLA missbrukare". Eller att "Vi vill inte ha droger i vårt samhälle - så då blundar vi för problemen". Och ja, det är ju väldigt viktigt att utgå ifrån de som verkligen har problem och som någon gång sökt sig till behandling genom att fråga hur en ideal behandlingstid skulle vara för dem, vad de tycker att saknas i det svenska systemet eller vad som de tycker att redan fungerar bra. 

Jag menar, det finns ju människor som haft ett beroende i bagaget som tycker att substitutionsbehandling är en dålig åtgärd då många aldrig blir drogfria. Men det är inte så lätt för folk att sluta. Det finns ju tre olika inriktningar på substitutionsbehandling; 1. Avgiftning (detoxification) som har ett mål att individen ska bli av med sitt opiatberoende genom att först stabiliseras på en dygnsdos, och sedan börjar en mycket långsam nedtrappning under minst ett år i princip. Tror man sänker dosen en gång per månad. 2. Rehabilitering, att individen får opiater av staten som gör att hon eller han kan skaffa en bättre ekonomi, ibland ges också en bostad i samband med substitutionsbehandlingen. Här åsyftas att bättra på livskvalitén. 3. Underhåll (maintenance), som betyder att individen har haft en såpass dålig livskvalité innan behandlingen, att man inte siktar på någon avhållsamhet eftersom individen kanske varken vill eller någonsin kommer kunna sluta. Men att han eller hon riskerar att dö i sitt missbruk om de skrivs ut från behandlingen.

Källa (Peer reviewd artikel): "From political controversy to a technical problem? Fifteen years of opioid substitution treatment in Finland" (2013). Selin, Hakkarainen, Partanen, Tammi och Tigerstedt. 

Länk: http://www.ijdp.org/article/S0955-3959(13)00131-X/pdf 

Det är inte lätt att hjälpa dessa tunga missbrukare, men det är ju inte vår egen övertygelse om att "bara de vill så kan de sluta" som ska styra utbudet, utan man måste idag börja se till att minska skadorna runt missbruket. Inte kräva avhållsamhet vid någon form av behandling, eftersom traditionen har visat att människor inte kan sluta direkt - och att återfall är en del i tillfriskningsprocessen.

Anmäl
2016-03-27 17:58 #65 av: rara

#64

Håller med om vad du skriver, men tycker också att myndigheterna borde försöka att vinna tillbaka de unga människornas förtroende och ge dom ärliga informationer om droger i stället för skräckpropaganda.

Skräckpropagandan som startades på sextiotalet och som delvist håller på ända till idag är ingen ärlig information.  Man kunde tro att alla som röker en joint är förlorade. Därför förlorade myndigheterna deras trovärdighet och cannabiskonsumenter som såg att det inte är så som myndigheterna informerade dom, tänkte att om dom inte informerades riktigt om cannabis, att heroin heller inte är så farligt. Sen dog folk av det och till och med en popstjärna efter den andra dog pga heroin, t.ex. Jimmy Hendrix osv.

Sen bör man komma tillbaka till realiteten. En drog försvinner inte bara för att den är förbjuden och höga straff ändrar ingenting. Unga människor ska inte behöva att se myndigheterna som en "fiende" som bara straffar dom och ger dom fel informationer. Man bör också lägga mer fokus på de legala drogerna. Det finns ju fortfarande en massa folk som tror att alkohol är mindre farlig än cannabis bara för att den är laglig.  Man skulle inte vinna någonting på det om alla som röker cannabis skulle börja att supa i stället. Tvärtom vore bättre.

Anmäl
2016-03-27 18:24 #66 av: Ebolaa

#65 Ja, håller med dig också om informationen. Jag tycker staten behandlar människor som om de vore helt "bakom flötet" att de är oförmögna att ta egna vuxna beslut. De kanske önskar att det vore så, så att de kan köra sitt race. Jag tycker vår alkoholkultur är så jävla absurd, men man får inte ifrågasätta den för då blir man sedd som en knarkare. Vi börjar dock gå mot bättre tider eftersom folk börjar ta del av den fakta som växer och växer.

Man måste se droger för vad de är: cannabis är förstås inte lämpad för alla, den har negativa effekter på samma sätt som alkoholen inte är lämpad för alla. Jag känner två män som säger att de har räddats från sitt alkoholmissbruk genom att de började röka cannabis. De kan förstås inte vara ärliga med omgivningen om vad som har gjort att de har en normal vardag (och inte längre super ner sig på helgerna och utsätter sig själv och sin omgivning för fara) för då blir de utstötta. Förr var det ju väldigt vanligt att människor använde kokain och opium, utan att bli problematiska användare. Men när man insåg att vissa utvecklade ett beroende och kunde överdosera på det så blev det förstås olagligt. 

Som jag har sagt förut, jag är drogliberal, jag vet att människor är förmögna att göra vuxna beslut och jag tycker verkligen att folk själv ska få avgöra med vad och hur de ska berusa sig. Om någon utvecklar ett problematiskt användande, ja då ska inte samhället fördöma - utan då ska de hjälpa. En missbrukare är inte omoralisk bara för att de ägnar sig åt något som enligt lag är olagligt, det kan vara ett mycket väl avvägt beslut bakom bruket - det är dock inget man kan säga öppet. För folk kan inte förstå att det är på samma sätt som att dricka öl som att ta en annan drog, vissa ser ju inte ens alkohol som en drog! Nej, vi förminskar verkligen alkoholen samtidigt som man överdriver andra droger. 

Anmäl
2016-03-28 11:51 #67 av: rara

#66

Jag känner också folk som har slutat med alkohol pga att de börkade med cannabis. De säger att de mår dåligt om de blandar drogerna och ser cannabis som en drog som de blir kreativa av, medan de ser alkoholen som en drog som gör folk dumma och aggressiva. De säger att om de super mår de dåligt nästa dag men om de röker känner de sig bra nästa morgon.

Det är klart att det alltid är mängden som är avgörande. Inte blir man dum av att dricka en öl eller ett glas vin till maten eller på kvällen, men att regelbundet berusa sig leder nog till att man fördummar. Vad som gäller cannabis, så känner jag folk som röker i tjugotals år utan negativa biverkningar. De jobbar och ingen ser/vet att de röker. Men de tar inga andra droger (heller inte alkohol) och röker i moderata mängder, t.ex. på helgen eller som avslappning efter jobbet på kvällen. Dom har aldrig blivit fast för det.

Men sen finns det också dom som redan börjar att röka på morgonen och det håller på hela dagen varje dag. Det är dom som nån gång blivit fast för det och inte hittat ett jobb för att ingen arbetsgivare vill ha dom. Dom har blivit slöa och letargiska och det "käraste" dom har i livet är drogen. Vem som åker fast och  inte hittar ett jobb hamnar nog snarare i den situationen.  Om politikerna skulle se att deras politik bara förvärrar drogproblemen skulle dom kanske vakna upp.

Anmäl
2016-03-29 11:54 #68 av: rara

Förlåt om jag gräver fram det som diskuterades längre upp mellan Vanja och Ebolaa. Jag vill absolut inte hävda att människor som tar droger är mer intelligenta, eftersom jag anser att det inte är intelligent att över huvud taget ta droger, vare sig de är illegala eller inte.  Men eftersom människor alltid har tagit droger och om man betraktar de lagliga drogerna också som droger finns det inte många som lever drogfritt.  För att se vilka konsekvenser lagligt och olagligt drogruk ger, googlade jag runt lite och hittade den här intredsanta studien:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17984405

Här testades 5.263 elever mellan 16 och 20 år och det visade sig att elever som röker cannabis, men inte röker tobak och heller inte tar andra droger, röker mindre cannabis än dom som även röker tobak. Det är just den gruppen konsumenter som är intressant.

Det visade sig att den här gruppen snarare skolkade i skolan, ansträngde sig mindre i skolan, men hade ändå inte sämre betyg än icke-cannabis konsumenter. Den här gruppen tenderade mer till att idrotta, var socialare och hade mindre psykiska problem än icke-cannabis konsumenter.

Med den andra gruppen som rökte både cannabis och tobak var det tvärtom.  De som rökte både tobak och cannabis tenderade snarare till att ta andra droger och dessa hade sämre betyg än icke cannabis konsumenter.

Är det tobaken som är inkörsporten?

Anmäl
2016-03-29 12:08 #69 av: rara

Tillägg:

Om ni klickar längst uppe till höger på studien kann ni läsa fulltexten och tabeller, som den här.

Anmäl
2016-03-29 13:41 #70 av: Hayabusa

Vore det inte en bra idé om ni två ( rara & Ebolaa) tog denna diskussion sinsemellan i t ex PM?

Anmäl
2016-03-29 14:26 #71 av: rara

#70

Jag tänkte att den här studien är så intressant att den inte ska gömmas undan och att det är värt att diskutera om den.

Anmäl
2016-03-29 14:35 #72 av: Hayabusa

#71 Måhända, men det verkar mest vara du & Ebolaa som diskuterar i tråden. 

Anmäl
2016-03-29 22:01 #73 av: Ebolaa

#72 Spelar väl ingen roll att det är jag och rara som har skrivit fram och tillbaka. Antagligen säger du sådär eftersom du inte gillar vad som skrivs, då kan du komma med något konstruktivt och tillföra något istället för att tycka att vi ska prata privat. Det är ju en tråd. Då får vi skriva fram och tillbaka precis så mycket som det passar oss, inte efter ditt tycke.

#67 #68 Ja, det stämmer att tobaken kan ses som en inkörsport till droger. Men jag gillar inte det där snacket "inkörsport till droger". Liksom, klart att vägen till droger blir närmare om du tar lättare preparat som tobak, men inte betyder det ju att bara för att man gillar socker eller röker tobak så börjar man med tyngre droger. Däremot har man väl sett att bland många som utvecklar ett beroende så har de haft en rätt tidig rökdebut osv. Men börjar man röka tidigt, så visar det ju på att saker inte riktigt "står rätt till". Så jag har aldrig gillat det där argumentet om "inkörsport till droger". 

Anmäl
2016-03-29 22:11 #74 av: Hayabusa

#73 Jag anser att mitt förslag är konstruktivt. I just den här diskussionen har jag inget att tillföra. Själv slutade jag läsa för länge sedan. Du kanske skulle starta en podcast, vore inte det nå´t?

Anmäl
2016-03-30 10:19 #75 av: Vanja

Ebolaa och Rara, kan ni vara snälla och starta en ny tråd om just droger och påverkande? 
Den här tråden ska handla om narkotikapolitik och det gör den inte längre.  :) 

/ Vanja 
Sajtvärd på Politik I Fokus. 

Anmäl
2016-03-30 11:42 #76 av: rara

#72

Men alla är välkomna att deltaga i diskussionen.

# 73

Kanske tobaken kan betraktas som inkörsport för att tobaken är väl den enda drogen som brukare för det mesta använder hela dagen varje dag. Alla droger triggar hjärnans belöninssystem. Kroniskt användande, som det sker med tobak, leder till att hjärnan mer och mer är ute efter belöningar.

# 75

Jo, det här har mycket väl med narkotikapolitik att göra.  För att kunna diskutera politiken måste man också diskutera drogers konsekvenser. Nu är det tobaken som kritiseras och vi har en studie som man kanske borde ta hänsyn till om man gör drogpolitik.

Anmäl
2016-03-30 12:17 #77 av: Vanja

#75 Nej, det ni diskuterar du tillhör inte topic, som handlar om att avkriminalisera själva användandet. 
Så ny tråd eller tillbaka till ämnet, jag skriver det bara en gång.

/ Vanja 
Sajtvärd på Politik I Fokus. 

Anmäl
2016-03-30 14:47 #80 av: rara

Om det här är konsekvensen av svensk "nolltolerans" politik så förstår jag att FN kritiserar den. http://www.metro.se/metro-debatt/andreas-36-jag-tog-cannabis-mot-min-smarta-nu-ska-jag-atalas/EVHoer!ZHY7ENV6muw/

Citerar ur sista stycket ur länken"Hur länge ska vi bestraffa sjuka och utsatta människor som söker en dräglig vardag? Sverige behöver ökad kunskap om cannabis. Att gömma sig bakom förlegad skrämselpropaganda håller inte längre.

Anmäl
2016-03-30 16:40 #81 av: lusekoftanova

låt vuxna människor få avgöra själva vad dom väljer å proppa i sig så länge inte någon annan tar skada.
jag tycker cannabis ska avkriminaliseras omgående väldigt många som behöver i medicinskt syfte.
koffein i kaffe dödar ca 4 personer om året cannabis 0 ändå dundrar moral trumman...

Anmäl
2016-04-02 09:00 #90 av: Vanja

Det finns en ascool grej som man kan använda om man är medlem på ifokus, den kallas PM. Så himla coolt, då kan man diskutera personliga saker som inte rör trådämnen utan att förstöra trådar :) , brava? 

/ Vanja 
Sajtvärd på Politik I Fokus. 

Anmäl