2016-05-16 12:00 #0 av: kamera0710

Dalademokratens Robert Sundberg påminner om politikens svängningar under en femtonårsperiod.

"Ett tag, hösten 2002, var MP aktuellt som regeringsparti i en borgerlig fyrpartiregering med de då 15-procentiga Moderaterna som stödparti. Det är länge sedan. För i dag är MP slagpåse för borgerligheten, och för Sverigedemokraterna. På MP projiceras allt man är emot: flyktingmottagning, koldioxidminskande bränsleskatter, stoppade motorvägar, nedlagda cityflygplatser och mycket annat.

(...)

MP regerar vidare, oavsett vilka som är språkrör, och hindrar att S går åt borgerligt håll på en mängd områden. Det är det som irriterar mediernas oberoende och borgerliga kommentariat, borgarna och SD."

http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/det-gar-bra-for-miljopartiet