2016-05-31 08:50 #0 av: [Nomen Nescio]

"Förra året kom 162.000 människor till Sverige för att söka asyl. Men endast en bråkdel fick tillstånd av migrationsverket att arbeta. Ännu färre – totalt 494 personer – fick arbete.
För att en person som kommer till Sverige ska kunna arbeta under tiden man väntar på sitt besked krävs det att man har en giltig id-handling, eller på annat sätt kan styrka sin identitet.
Om man kan det, ansöker om asyl i Sverige, och inte fått avslag på tidigare asylansökande så ska Migrationsverket pröva om det finns möjlighet att få jobba innan uppehållstillståndet är klart.

Om alla krav uppfylls får man ett undantag från kravet på arbetstillstånd, ett så kallat at-und. Det ska ske per automatik, men trots det fick bara en tredjedel av de asylsökande mellan 20-64 år ett at-und förra året.
– Då kom det ju så otroligt mycket folk som sökte asyl i Sverige och för att vi skulle mäkta med att registrera alla så var vi tvungna att bortprioritera vissa arbetsuppgifter, och det blev frågan om arbete, säger Lisa Bergstrand enhetschef på Migrationsverket."---

SVT