2016-06-04 07:09 #0 av: [Nomen Nescio]

"Personalen på statliga ungdomshem har de senaste åren märkt en ökning av fall där intagna sympatiserar med våldsbejakande islamistisk extremism, till exempel terrorgruppen IS. Den slutsatsen dras i en rapport som lämnats till regeringen."---

– Det är allt från unga som pratar om att de är intresserade av IS och att de vill åka dit och kriga, till pojkar som faktiskt säger att de har varit och stridit i Syrien innan de kom hit."---

"I rapporten står att det främst handlar om pojkar som sympatiserar med våldsbejakande islamistisk extremism. Men under det senaste halvåret har också några flickor placerats hos Statens institutionsstyrelse, bland annat som en följd av intentioner att ansluta sig till IS."---

"– Vi har pratat med personal och de säger att de inte riktigt vet vad de ska göra. När går religionen över och blir en våldsbejakande extremism, vad ska de göra och när ska de anmäla till polisen, frågar de sig."

SR