Ordet fritt. Fria diskussioner

Det kulturella arvet, hot mot politiska projekt?

2016-08-14 11:52 #0 av: [Nomen Nescio]

"I Sverige räds man att svensk historia inte i tillräckligt stor utsträckning avspeglar nutidens multikulturella nation.

I Ukraina är man rädd att historien inte bekräftar den nutida homogena ukrainska nationens självbild. I båda fallen är kulturarvet ett politiskt vapen. I båda fallen är det förflutna ett hot mot ett nutida politiskt projekt.

Hur man förhåller sig till en plats kulturella och historiska arv säger också en del om vilken väg man väljer för framtiden. Att göra våld på det förflutna är att göra de levande historielösa, oavsett om de har etniska eller kulturella band till platsens tidigare invånare. Den lärdomen är giltig oavsett om man befinner sig i Ukraina eller Sverige."

Adam Cwejman i GP

"Historien börjar med mig", sa Kinas förste kejsare.  Liksom Reinfeldt och Löfven?


Anmäl
2017-10-02 11:54 #1 av: [Carpinus]1

#0 Kvinnliga fältherrar bland vikingarna och vikingar som åkallade allah. Tror det ordnar sig, det där med en historieskrivning som avspeglar dagens behov...Skämtar

http://www.su.se/forskning/profilomr%C3%A5den/kulturarv-historiska-artefakter-processer/birkakrigaren-var-en-kvinna-1.346138

http://www.forskning.se/2017/09/27/islam-och-tanken-om-paradiset-inspirerade-vikingarnas-gravskick/

Plusartikel:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Ow1eA/ovantade-fyndet--vikingarna-akallade-allah-som-en-bon/promo  

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-02 12:27 #2 av: [Carpinus]1

Och det tidiga Birka som i en serie program i Vetenskapens värld på 1990-talet utmålades som en blomstrande handelsplats verkar nu i samma program ha degraderats till en begravningsö, befolkad av dödgrävande slavar. Inget är beständigt, inte ens i historiens ljus...

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ett-arbetslager-befolkat-av-slavar

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-02 13:46 #3 av: Hayabusa

Citerar mig själv, från ett annat forum:

 Det finns en hel del forskning om detta, själv har jag flera böcker om vikingatiden. Har även besökt vikingamuseet i Roskilde flera gånger. Det finns många vanföreställningar om Vikingarna, men modern forskning ger en bättre bild. Det är t ex vanligt att tro att männen var ute på äventyr och kvinnorna satt hemma och spann ull, men så var det inte. Jämställdheten var relativ hög och det fanns kvinnor med såväl makt som rikedom.  Hon hade definitivt en aktad ställning och den gifta vikingakvinnan var så kallad nyckelbärare = ansvarade för hus, hem och värdeföremål. En maktposition, om man så vill. Att det fanns kvinnor som deltog på "äventyren" är också känt. Den "klassiska" hjälmen med horn är dock en seglivad myt :)

Det är givetvis komplext att jämföra dagens samhälle med det samhälle som fanns under vikingatiden, många påverkande faktorer skiljer sig åt. Sverige som nation/stat existerade inte t ex och hur enskilda vikingar identifierade sig skiljer sig säkerligen väsentligt åt.  Men bara för att ge några exempel på kvinnans ställning under denna tid så kunde kvinnor skilja sig från män som inte respekterade deras heder. I vissa fall kunde kvinnor överta roller som ursprungligen var förbehållna nära manliga släktingar. I Norden var det belagt med dödsstraff att förgripa sig på jungfrur (Adam av Bremen, 1000-talet). Det ansågs också skamfullt att utöva våld mot kvinnor - gärningsmannen kunde räkna med konsekvenser från kvinnans släktingar. 

Men...ingen människa från idag skulle nog uppfatta vikingatiden som ett demokratiskt & jämlikt "rättvisesamhälle". Det fanns t ex trälar/slavar och man skilde på handlingar som skedde "hemma" respektive "borta". Sannolikt var det många kvinnor i andra delar av världen som for illa av vikingarnas framfart. Vikingatidens samhälle var troligen starkt präglat av hederskultur, på gott & ont. 

Anmäl
2017-10-02 14:53 #4 av: [Carpinus]1

#3 Trodde att det var ett manligt privilegium att stå för allt krigande här i världen? (Ironi! Skämtar) Fast vi har ju för all del kvinnlig värnplikt numera...

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-02 15:10 #5 av: Hayabusa

#4 Haha, ja...vita män födda i Sverige (som inte röstar vänster) är de som står för krig & militarism. Fast, kasta sten på polisen är OK - OM du har rätt avsikt, givetvis. En beväpnad kvinna är ju att betrakta som försvarare av mänskligheten - men som ibland råkar bli en vampyr :)

Lite mer seriöst, så tror jag att man ska passa sig för att dra för stora växlar/paralleller med samhället under vikingatiden och dagens. Debatten om feminism, genus och vem som gick ut med soporna var nog inte på bordet varje dag :) Samtycke? Nja...

På museet i Roskilde finns bl a en (känd) berättelse återgiven som beskriver en hövdings begravning, den speglar en del av de värderingar, inställning & attityd. som rådde under vikingarnas tid.  

Anmäl
2017-10-02 15:18 #6 av: [Carpinus]1

Instämmer i det där med att undvika att skruva parallellerna. Fast det är nog vad som kommer att ske - i tillämpliga delar...

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-02 15:28 #7 av: Hayabusa

#6 Jo, det är rätt lätt att se agendan.

Anmäl
2017-10-05 06:46 #8 av: [Carpinus]1

Ola Wong undrar i en krönika i SvD vad som händer med det materiella kulturarvet i Sverige. Som kulturarvsintresserad men inte insatt i det politiska spelet bakom förvaltandet av vårt gemensamma arvegods häpnar man över en del av de interiörer som framträder. Wong sktiver bl.a: 

"I stället har de (en grupp arkeologer) liksom Riksantikvarieämbetet och kulturdepartementet siktet på kulturarvsbruket, att använda kulturarvet för att forma morgondagens samhälle.

Bakom den pågående nedvärderingen av det materiella arvet finns också den rådande post­moderna kunskapsföraktande åsikten att allt och inget kan vara kulturarv bara du tycker det. Det märktes i riksdagsdebatten för den nya kulturarvslagen ”för ett Sverige som håller ihop”, som regeringen fick igenom med stöd av Alliansen.
Kulturutskottets ordförande Olof Lavesson (M) gav då som ­exempel på kulturarv pizzerian i Åstorp och QX:s gaygala.

Riksantikvarieämbetets kultur­arvschef Qaisar Mahmood anar i radions ”Obs” ”grumliga motiv” och ”motstånd mot förändring” bakom folk som säger sig värna om kulturarv såsom runstenar, medeltidskyrkor, folkdräkter och hembygdsgårdar. Kulturarvswashing kallar han det, en anspelning på ordet whitewashing och exkluderande vithetsnormer. Han menar att ingen ”nördig auktoritet” ska bestämma vad som är kulturarv. I en krönika i Fokus framhäver han att hans utbildning har ”noll koppling” till Riksantikvarieämbetets verksamhet. Han chefar alltså på myndigheten med ansvaret för våra medeltidskyrkor, museer och runstenar."---

 https://www.svd.se/ska-vi-smalta-salja-eller-spara-kulturarvet

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-24 14:16 #9 av: [Carpinus]1

#2 Debattören Erik van der Heeg har granskat textilarkivariens rön och kommit fram till att det ligger klippa och klistra bakom de uppmärksammade fynden.

Källa

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-24 14:38 #10 av: Hayabusa

#9 Så klart. Personligen har jag aldrig trott, eller sett tecken på, att vikingar var muslimer som tillbad Allah och hade koranen som ledfyr. 

Erik van der Heegs avslut är sannerligen talande. 

Anmäl
2017-10-24 14:53 #11 av: [Carpinus]1

#10 Ja, sannerligen! Men man är väl nöjda med att NY Times, Guardian och BBC högg på det feta betet. Att Aftonbladet skulle vara snabba ur startblocken var ju inte annat att vänta.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-24 15:06 #12 av: Hayabusa

#11 Det är tämligen klarlagt, vill jag påstå, att vikingatiden präglades av en tro som vi idag kallar "Asatro". Med tiden blev man kristna, men knappast muslimer i någon betydande utsträckning. 

Jag vet inte vad agendan är, men vill någon tolka det som att "egentligen är vi svenskar, i grund & botten, muslimer"? Knas, säger jag. 

Anmäl
2018-01-30 08:51 #13 av: [Carpinus]1

#0 Mer Adam Cwejman: politisk revidering av historien är en tvivelaktig hantering, oavsett om den sker i Ukraina eller Sverige, tycker han på ledarplats i dagens GP:

"Genom att ta spjärn mot nationalism och högerextremism, söker man i Sverige använda museiverksamhet och statlig kulturpolitik för att revidera svensk historia: Från en skildring av ett etniskt homogent samhälle, till en berättelse om ett mångkulturellt land."---

"För två år sedan konstaterade ordföranden för Riksförbundet Sveriges museer, Länsmuseers Riksförbund, Centralmuseers samarbetsråd samt Rättviseförmedlingens ordförande att: ”Museer och andra kulturinstitutioner spelar en avgörande roll för skapande av bilden av Sverige och det svenska” (Arbetet 10/9 2015). Målsättningen var inget annat än att svenska museers, och därigenom en inte oansenlig del av verksamheten som ska vårda Sveriges historie- och kulturarv, ska politiseras och underställas en politisk kamp mot nationalismen.

 Denna politisering innebär att museer blir ”mötesplatser” och ”arenor” som främst syftar till att uppnå mångfaldspolitiska ändamål. Detta luddiga mål är det närmsta Sverige kommer till postmodernistisk kulturpolitik i praktiken. Tyvärr är postmodernism i detta sammanhang, det vill säga en upplösning av vilken berättelse som anses är sann, relevant och riktig, ett synnerligen dåligt motstånd mot den nationalism som man säger sig ta spjärn mot."---

http://www.gp.se/ledare/cwejman-politisera-inte-historien-1.5111524

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-01-30 09:25 #14 av: Hayabusa

Saxat från texten:

"Antitesen till politiseringen av det förflutna är en historieskrivning – och historiebevarande – som i största möjliga mån görs saklig, innehållsrik och vederhäftig. Det är först med en sådan inställning som såväl extremnationalism som postmodernismen kan jagas på flykten"

Instämmer. 

Anmäl
2018-01-30 09:33 #15 av: [Carpinus]1

"Det fanns en tid då kunskap eftersöktes. Då var det lika självklart att en arkeolog eller historiker valdes till chefspositioner på museer och på Riksantikvarieämbetet som det var att en polis anställdes som rikspolischef."---

Läs Dan Korns roande och oroande betraktelse över historieomskapandet i Axess.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-01-30 10:11 #16 av: [Carpinus]1

DDR-andan genomsyrar hela den akademiska världen. Anosh Ghasri på Dagens Samhälle:

"Den som söker en lektor- eller professortjänst vid Konstfack kan inte längre endast förlita sig på sina akademiska meriter. Förra året menade rektorn på Konstfack, Maria Lantz, att kunskap om normkritik och intersektionella perspektiv är ett krav för att anställas som lektor eller professor vid lärosätet. Det var inte bara tomma ord. Lantz påbud tillämpas som policy.
Som Academic Rights Watch uppmärksammat fästes, i samband med tillsättning av en professurtjänst vid lärosätet nyligen, stor vikt vid de sökandes dokumenterade erfarenhet av att ”genom sin [normkreativa] praktik undersöka och synliggöra strukturella maktförhållanden.” Tjänsten gick, som granskningen visar, inte till kandidaten med de bästa meriterna utan till den kandidat vars normkritiska arbete ansågs lovvärda av de sakkunniga."---

"Akademin ska dock, som ett säte för bildning, djupa resonemang och intellektuell frihet motstå anammande av politiska ideal – hur idealistiskt det än må låta. Statliga lärosäten som anställer, eller avskedar, personer baserat på deras ideologiska övertygelser eller ifrågasättanden av vedertagna föreställningar har inte bara övergett dessa ideal, och meritokratin, utan övergått från att bedriva utbildning till att ägna sig åt ett ideologiskt maktprojekt."---

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/normkritiken-pa-konstfack-tyvarr-inte-en-installation-20470

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-01-30 18:34 #17 av: [Carpinus]1

#16 Stiftelsen Academic Rights Watch har JO-anmält konstfack efter att de senare utlyst en professorstjänst i visuell kommunikation med krav på ”dokumenterad omfattande erfarenhet av en normkreativ praktik”.

"– Det som vi tyckte var konstigt med den här tjänsten är att man ska ha utövat normkritik i sitt konstnärskap för att få den här tjänsten. Vi hade tänkt att det som skulle vara relevant är att man var duktig på att illustrera och att lära ut den förmågan, säger Erik J. Olsson, ordförande för Academic Rights Watch och professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet."

https://www.svt.se/kultur/konst/konstfack-jo-anmals-efter-normkritisk-rekrytering

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-15 20:04 #18 av: [Carpinus]1

Upp till kamp...

"Samtidigt som det debatteras om hur kulturen blir allt mer politiserad – öppnar Historiska museet upp dörrarna för en utställning som i allra högsta grad är politisk: 100 procent kamp – Sveriges historia. Om människor som tagit strid för sina och andras villkor."

– Det vi vill göra i utställningen är att berätta historia på ett helt nytt sätt. Det vill säga med konflikt som utgångspunkt för utveckling. Det är vi intresserade av att få fram, säger projektledaren och initiativtagaren Anna Furumark."---

"Finns det en risk med en sådan här utställning, att det blir en uppfostrande ton?
– Utställningen handlar ju väldigt mycket om olika typer av moralfrågor. Och det är frågor som har diskuterats i de historiska sammanhangen så det är ett sätt att berätta om historien, så som det var.
– Sedan får man ju diskutera och reflektera över det i samtiden. Det viktiga är att ha en sådan dialog, säger Katherine Hauptman, tillförordnad museichef." 

https://www.svt.se/kultur/museum-oppnar-dorrarna-till-politisk-utstallning-om

Vilken "dialog"? Det är ju Historiska museet som tagit sig tolkningsföreträdet!. Som det sägs: "Det är vi intresserade av att få fram"...

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-18 20:54 #19 av: [Carpinus]1

#16 #17 Mer om konstfacktillsättningen från Cwejman på ledarsidan i dagens GP.

"Academic Rights Watch (ARW) uppmärksammade nyligen ett ansökningsförfarande där en professur i ”Visuell kommunikation med inriktning illustration och bildberättande” skulle tillsättas på Konstfack. En av de sökande, som beskrevs som högkvalificerad och uppnådde merparten av meritkraven, kritiserades för bristfällig ideologisk renlärighet.

Den sökandes påstående att dennes arbete var "genusneutralt" och att: "genus, religion och ras ofta tar fokus bort från illustrationens innehåll" avslöjade, enligt en av de sakkunniga som uttalade sin om ansökan, en brist på förståelse för det normkritiska perspektivet. Detta då estetik "aldrig är separat från det politiska, och konst är aldrig neutralt". Därutöver ansåg den sakkunnige att sökanden, som för tillfället var professor i Tyskland, inriktade sig på afrikansk primitivism. Vilket kunde ”läsas i relation till europeisk kolonialism och den svenska neutralitetsmyten".

Enligt utlysningen krävdes ”dokumenterad omfattande erfarenhet av en normkreativ praktik (att genom sin praktik undersöka och synliggöra strukturella maktförhållanden)”. Sökanden som senare fick tjänsten beskrevs ha uppvisat en "systematisk, rigorös kritik av kulturer, system och institutioner som marginaliserar, förtrycker och utöver våld mot en rad subjekt som befinner sig inom socio-politiskt marginaliserade positioner".
Därutöver förklarades att den sökande hade ett: "feministiskt och politiskt perspektiv, med uppmärksamhet gentemot ras, funktionalitet och religiös identitet /../ hon förstår analyser av makt och att dess fördelning är central i ett normkritiskt perspektiv".---

"Den här texten har inga anspråk på att bedöma huruvida den som fick tjänsten, eller den som inte fick den, var mest kvalificerade. Båda ansågs av de sakkunniga vara högkvalificerade och mötte i stort sett alla kriterierna för tillsättning. Det som sticker ut är kritiken mot det bristfälliga bejakandet av ett normkritiskt och normkreativt perspektiv. Det är denna politiskt laddade bedömning i sig som leder tankarna till en närmast högstalinistisk politisering av konst och akademi. Det är uppenbart att det inte enbart är kunskap "om" normkritik som utgör grundkravet, den sökande måste även bejaka den politiska dogmen."---

http://www.gp.se/ledare/högskolans-trånga-åsiktskorridor-1.5193380

"En närmast högstalinistisk politisering av konst och akademi" - ja, det ser banne mig inte bättre ut...

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-18 21:09 #20 av: [Carpinus]1

Kulturrevolutionen rullar vidare...

"Det statliga litteraturstödet, i runda slängar 35 miljoner kronor varje år som delas ut av Kulturrådet, är särskilt viktigt för de små förlagen. Politiseringen av stödet drabbar facklitteratur och översatt litteratur hårdast, menar Kristoffer Lind, tidigare ordförande för Nordiska oberoende förlags förening som företräder småförlagens intressen."---

"Kulturrådet skriver att de "har i uppdrag att driva på frågor om jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet". Bidragen ska fördelas jämställt, där målet är att inget kön ska vara representerat med mer än 60 procent i en bidragsomgång. Man vill också stötta interkulturell utveckling, och med det avser Kulturrådet "verksamhet som främjar etnisk och kulturell mångfald i Sverige".

– Allt det här låter ju bra men när det ska implementeras i praktiken så innebär det att pengar slussas till böcker, verksamheter och utställningar som har kodorden feminism, jämställdhet, hbtq och minoriteter, säger Kristoffer Lind."---

 "Annika Bladh skräder inte orden när hon talar om vad som sker.
– Det känns som ekon av regimer där man varit duktig på att dela upp kultur av olika slag i lämplig och olämplig och något som är helt ovärdigt ett demokratiskt samhälle, säger hon."---

"Kuhnkes förslag har annars hittills inte väckt några större protester från Kultursverige. Kristoffer Lind tror sig veta varför det är så:
– Alla institutioner sitter ju i knät på ministern och gör vad de kan för att hålla sig väl. Alla teaterchefer, museichefer och institutionschefer har förordnanden som löper på några år. Klart ingen vågar kritisera det här utan alla spelar bara med, säger han."---

https://www.svd.se/forlagen-bara-godkanda-bocker-far-stod-av-staten

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-21 08:15 #21 av: [Carpinus]1

Alliansen är medskyldiga till den pågående politiseringen av kulturlivet och universiteten anser Expressen på ledarplats. Nu är det dags att spjärna emot, skriver tidningen.

https://www.expressen.se/ledare/alliansen-maste-stoppa-den-roda-aktivismen/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-21 08:42 #22 av: [Carpinus]1

Ann Heberlein har en uppgörelse med den svenska kulturmaffian på ledaridorna.se. Det är en lång artikel, men väl värd att läsas i sin helhet. Här följer några utdrag:

" Kultur kan vara farlig, väcka människor eller söva dem, mana till uppror eller fostra till lydnad. Kultur är varken ont eller gott i sig själv, men kan användas som ett medel till det ena eller det andra. Den som äger kulturpolitiken äger därför makt över den okritiska massan. Jag vill påstå att kulturpolitiken – vid sidan av migrations och integrationspolitik – är det viktigaste slagfältet just nu. Där positionerar sig politiker och opinionsbildare i en rad frågor som rör exempelvis nationalism, rasism, demokrati, yttrandefrihet, public service, fake news, sociala medier, censur, vårt förhållande till kulturarvet och så vidare."---

"Miljöpartiet, med Alice Bah Kuhnke i spetsen, har tillåtits härja fritt i snart fyra år med förödande resultat för kulturens frihet, yttrandefriheten och demokratin. Den som läst Miljöpartiets kulturpolitiska manifest ”Kultur – det fjärde välfärdsområdet” är inte förvånad."---

"Den paternalistiska, för att inte säga totalitära, ton som präglar dokumentet väcker starkt obehag hos mig. Reduceringen av kultur som medel till diverse behjärtansvärda mål är beklämmande. Kulturarvet, våra kulturinstitutioner och myndigheter inom kulturområdet reduceras till verktyg för att omdana samhället och förändra medborgarnas värderingar. Detta gäller som bekant landets muséer men även andra kulturinstitutioner. Intersektionalitet och mångfald ska genomsyra all kulturverksamhet i landet – från dramatik och utställningar till filmproduktion och litteratur."---

"Bara godkända böcker får stöd av staten. Politikerna styr alltså innehållet i litteraturen – och precis som i Miljöpartiets kulturpolitiska vision är kvaliteten underordnad de politiska målen. Folket ska fostras i rätt värderingar, helt enkelt."---

"Något har alltså hänt i Sverige. Det har blivit tystare, slutnare, räddare. Kontrollen av vad som betraktas som lämpligt, respektive olämpligt innehåll har hårdnat. Självcensuren är stenhård. Nåde den som ens i tanken vågar överväga att flyga till Mauritius eller ifrågasätta förekomsten av ett tredje kön. En tyst överenskommelse angående vilka sanningar som bör förtigas och vilka lögner som måste hävdas och upprätthållas präglar hela det offentliga samtalet, från kolumner i kvällspressen till vad som sätts upp på landets teaterscener. Det är outhärdligt torftigt. Det är också omöjligt att förstå, ja faktiskt helt obegripligt, varför människor frivilligt underkastar sig regler som har till syfte att styra deras tankar och stympa deras skapande. Vad fan är det för fel på er?"---

 "Varje kultur behöver individer som går mot strömmen, som provocerar och som envist ställer frågan ifall allt egentligen är på ett helt annat sätt. En kultur bestående av ryggradslösa flockdjur och nickedockor är dömd att gå under."

https://ledarsidorna.se/2018/02/makten-over-kulturen/

Bara att hoppas att nästa kulturminister heter Ann Heberlein...Glad

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-21 12:56 #23 av: eskils

#20-21 Bra skrivet! Politisering av kulturlivet vill vi inte ha. Rena Sovjetfasoner...

#22 Tummen upp för Ann Heberlein! Tummen upp Kan inte låta bli att lyfta upp detta:

"Det är också omöjligt att förstå, ja faktiskt helt obegripligt, varför människor frivilligt underkastar sig regler som har till syfte att styra deras tankar och stympa deras skapande. Vad fan är det för fel på er?" "


Anmäl
2018-02-22 08:13 #24 av: [Carpinus]1

En Aha-upplevelse - eller skall man kalla det Bah-upplevelse?

"Det mest irriterande med regeringen Löfvens förslag att göra estetiska ämnen obligatoriska på gymnasiet är inte själva idén."---

"Det mest irriterande är att regeringen är där och pillar och mixtrar utan väldigt goda skäl. Det är inte vad Sveriges Frankenstein till skola behöver. Det var på det sättet den blev ett monster."---

 "Kultur och kreativitet är absolut omistliga värden. Men det innebär inte att varenda elev behöver utöva kultur på gymnasiet. Bildningsidealet kan - och bör - genomstråla skoldagen på alla upptänkliga sätt. Samma sak med kreativiteten; den bör näras inom varje ämne. De människor som excellerar inom sitt fält, vare sig det är måleri, språk eller fysik, är ju konstnärer."---

 https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/vill-lofven-att-17-aringar-ska-dansa-rattstavning/

#22 Hur var det nu Heberlein uttryckte det igår?

"Kultur i olika former har i alla tider använts av politiker som ett medel att uppnå sina egna mål. Konstnärliga uttryck, som text, bild, sång, musik och drama, påverkar människor. Det vet varenda diktator i världshistorien. Därför har de sett till att ta makten över kulturen, både för att använda den i egna syften, men också för att undvika att kulturen vänds mot dem"---

https://ledarsidorna.se/2018/02/makten-over-kulturen/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-22 08:36 #25 av: Hayabusa

Ann Heberlein har sannerligen en poäng.

Anmäl
2018-02-22 08:39 #26 av: [Carpinus]1

#25 Ja, det är många polletter som rasslar ner samtidigt, och de bildar ett mönster...

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-22 08:49 #27 av: Hayabusa

#26 Tröttsamt är det också. 

Anmäl
2018-02-22 09:15 #28 av: [Carpinus]1

#27 Tröttsamt kanske, men absolut värt att hålla ögonen på! Miljöpartiets agenda känns allt mer skrämmande - och framgångsrik...

Så här skrev Expressens kulturchef Karin Olsson 2015, och utvecklingen bär syn för sägen att hon hade rätt:

"Miljöpartiets kulturpolitiska idéprogram gör konsten till en ideologisk uppfostringsanstalt."---

"Med "normbrytande" som ledord vill man förvandla hela Kultur-Sverige, myndigheter såväl som institutioner: "Kvantifierade mångfaldsmål ska sättas upp, med sanktioner och konsekvenser från huvudmän om målen inte uppnås."

Dessutom föreslås forskare tillsammans med "organisationer som företräder underrepresenterade grupper genomföra en fortbildningsinsats i intersektionalitet och postkoloniala teorier för alla styrelser och all personal inom kulturinstitutionerna".
Det är ett onödigt långt citat, men jag väljer att skriva innantill eftersom risken annars finns att läsarna tror att jag hittar på."---

"För ett år sedan undrade vi hur en miljöpartistisk kulturpolitik såg ut. Nu vet vi, och det är ingen vacker syn."

https://www.expressen.se/kultur/karin-olsson/miljopartiets-politik-ar-ett-hot-mot-kulturlivet/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-22 09:23 #29 av: Hayabusa

#28 Absolut, det håller jag med om. Med "tröttsam" menar jag att den är så lätt att genomskåda. Lika tröttsamt som att det idag finns (hockey) arenor som tvunget vill att publiken använder så kallade klappor. Då frågar jag mig - vad är det för fel med traditionellt handklapp? 

Anmäl
2018-02-22 09:31 #30 av: [Carpinus]1

#29 Så sant - en applåd för det! 

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-22 11:08 #31 av: [Carpinus]1

Lite OT apropå handklappningar: en av de unga förprogrammerade cheerleadertjejerna från Nordkorea råkade under OS applådera ett amerikanskt konståkningspar och fick omedelbart en armbåge i sidan av en av övervakarna. Där är vi inte - ännu...

https://www.expressen.se/sport/os-2018/nordkoreas-cheerleader-blir-tillsagd-efter-gesten/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-23 10:52 #32 av: Hayabusa

#31 Exakt vad vi gör på sittplats Skämtar

Anmäl
2018-02-23 17:25 #33 av: fatcat

Som student i kulturvård vid Uppsala universitet så kan jag inte annat än skämmas över nutidens svenska kultur. Vi lägger minimala resurser på vårt kulturarv. Dessutom ska kulturminnen anpassas efter dagens mångkulturella samhälle och vara "inkluderande" vilket tyvärr kan äventyra den svenska kulturen för att passa en politisk agenda. Även landets museer har länge varit politiskt toppstyrda men detta har på senare tid förändrats, som tur va.

"If anything can go wrong, it will." - Murphys Law

Medarbetare på brott ifokus

Anmäl
2018-02-23 18:14 #34 av: Hayabusa

#33 "Skämmas" var ordet. 

Anmäl
2018-02-27 09:54 #35 av: [Carpinus]1

#28 Johan Hakelius i korsningen där kultur och politik förenas i ett gemensamt flöde:
"Politiker som Bah Kuhnke är det (auktoritära) på ett modernare sätt. De är i grunden opportunister som intalar sig att de tycker precis på det sätt som är mest inne att tycka just nu. Och så formar de politiken efter det. Antagligen utan att ens begripa att de gör sig till politiska kommissarier. I tjänstemannaleden finns aktivister och ideologer, men även där mest opportunister. De flyter med den ideologiska strömmen. Så får vi en auktoritär likriktning som är omöjlig att få grepp om, eftersom ingen egentligen står för något.

Och svenskt kulturliv, då? Utövarna själva?
De flesta verkar gilla brylépudding. Storebror och kulturutövarna är varandras medlöpare. Opportunism i växelverkan. De smetiga flosklerna från departement och myndigheter upprepas i teateruppsättningar, utställningskataloger och filmmanus. Rädsla, kanske. Grupptryck. Ytliga övertygelser.
Opportunism.
Sakta flyter brylépuddingen ut, tills den sista originella tanken äntligen kvävts."

https://www.fokus.se/2018/02/nar-storebror-ar-en-brylepudding/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-27 13:12 #36 av: [Carpinus]1

Kulturrevolutionärer i alla länder, förena er!

"November i ABF-huset i Stockholm. Drygt 70 åhörare har kommit för att lyssna på ett panelsamtal om utvecklingen inom kinesisk politik, sedan en viktig partikongress ägt rum månaden innan. Plötsligt tar en man i publiken till orda och påbörjar en lång utläggning, på engelska, om Kinas “alternativa syn” på mänskliga rättigheter.
Han beklagar sig även över hur lite vi svenskar känner till om förläggaren Gui Minhai, som påstås ha överlämnat sig frivilligt till kinesiska agenter i Thailand hösten 2015, inte blivit kidnappad.
Mannen visar sig vara en diplomat från Kinas ambassad i Stockholm. Han har kommit till ABF-huset i sällskap med en svensktalande kollega som agerar tolk.
Diplomatens anförande upplevs som “mycket envist” av vissa och som “aggressivt” av andra."---

 "För den som stämmer in i hyllningskören är i stället fördelar av olika slag en möjlighet. Detta märktes genom att ingen av de drygt 70 åhörarna i ABF-huset den där novemberkvällen begärde ordet för direkt genmäle mot den kinesiske diplomaten, minns Gunnar Lassenantti som arrangerade seminariet.
Tvärtom, berättar en deltagare, fick diplomaten spridda applåder från publiken då han skamlöst försvarade övergreppen mot Gui Minhai."

https://www.expressen.se/kultur/ide/kina-hotar-och-skrammer-i-sverige/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-08-13 13:14 #37 av: Göstage

 #8 Ebba Busch Thor svarar på frågan om vilken som är den viktigaste kulturpolitiska reformen: " Att avpolitisera de statliga museerna och låta historia och kulturarv få vara viktiga i sig själva.”

Susanna Birgersson på Expressen kommenterar:
"Vad betyder det?
Det betyder, som litteraturvetaren Anna Victoria Hallberg skrev i Axess tidigare i somras, att vi ska rikta blicken mot tingen. Att vi behöver en nationell kulturpolitik som låter föremålen tala till oss. Statyerna, avbildningarna och hällristningarna, våra medeltida kyrkor eller bonaderna i hälsingegårdarna – de ska inte användas vare sig till att främja miljöpartistisk värdegrund eller frammana flammande fosterlandskärlek hos betraktaren. De berättar om hur det var, varifrån vi kommer, som Hallberg skriver, ”om attityder till livet och levandet”. Låt tingen tala.

Svenska Dagbladets Ola Wong har noggrant beskrivit det kulturpolitiska haveri som i detta nu pågår på världskulturmuseerna och Statens historiska museer. Genom den nya kulturarvslagen, genom organisationsförändringar och chefsutnämningar har regeringen gjort de statliga museerna till verktyg för att motverka främlingsfientlighet och segregation, verksamheter som ska främja demokrati, integration, jämställdhet och öka befolkningens kärlek till mångfald. Det är naturligtvis lönlöst. Museer kan ju inte minska segregation. Men vad värre är, kunskapen om hur människor levat, tänkt och handlat fördunklas när 2010-talets normkritik ska kletas ut över museernas samlingar."---

https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/nasta-kulturminister-bor-vara-kristdemokrat/

Parallell tråd:

https://politik.ifokus.se/discussions/5534bdf88e0e742fd3000a23-kulturarvsfornekelsen-det-svenskaste-som-finns

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-23 08:03 #38 av: Göstage

#37 När Nationalmuseum åter öppnat kan man konstatera att de nya vindarna blåst genom lokalerna i samband med renoveringen. Här är det inte tänkt att tingen skall tala till oss, här har ABK passat på att placera en kateder.

Håkan Boström i GP:

"Hur man än vänder sig är det något grönt parti som hotar sabotera kulturpolitiken. Alice Bah Kuhnkes tid som kulturminister har inte varit rolig för oss som värnar om kvalitet och oberoende i kulturen. Kuhnke har till exempel slirat i sin syn på yttrandefriheten, med utspel om att Facebook skulle kunna mötas av statligt tvång om företaget inte censurerade sina användare. Den medieutredning hon tillsatte ville också koppla presstödet till ett politiskt tillrättalagt innehåll.
Som tur är har inte mycket av dessa tankegångar förverkligats. Värre är resultatet inom kulturpolitikens kärnområden. Journalisten och debattören Ola Wong har förtjänstfullt uppmärksammat den alltmer ideologiska styrningen av landets muséer.

På nyöppnade Nationalmuseum i huvudstaden möts nu besökare av förnumstiga instruktioner framför klassiska konstverk. Den som betraktar Gustaf Cederströms oljemålning av Karl XII:s likfärd får till exempel veta att ”Den populistiska och av nationalismen präglade synen på svenskhet… tanken att det finns en historisk tid och plats att blicka tillbaka på, där allt var på ett visst sätt, stämmer inte”.
Den här typen av statlig indoktrinering var legio i det forna öst men hör inte hemma i ett liberalt samhälle. Liberala politiker bör stå upp mot dessa tendenser!"-
--

http://www.gp.se/ledare/boström-gröna-marodörer-i-kulturen-1.10118237

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-23 08:10 #39 av: Hayabusa

#38 Usch...

Anmäl
2019-02-04 11:11 #40 av: Göstage

#8ff Hörs det en lättnadens suck bland kulturarvsvänner nu? Pustar Cool

https://samnytt.se/qaisar-mahmood-avskedas-som-chef-for-kulturmiljoavdelningen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-07 18:35 #41 av: gruvel

#38  Även SvD hade en kritisk kolumn om dessa  PK-uppfostrande texter till många objekt i  Nationalmuseum. Den lockande utställningen Dansk Guldålder ska ske i en separat lokal, då slipper man förhoppningsvis det nya kulturpolitiserande sättet att ordna om i och hur presentera museernas innehåll.   Avsikten är  tydlig att söka förklena  traditionell inhemsk museiverksamhets innehåll och förringa den historiska aspekten och sammanhanget för olika verk.   En läroprocess som går ut på att sänka Sverige och landets historia och konstformer och bädda för annat.

Anmäl
2019-02-07 19:20 #42 av: Göstage

#41 Ja, det är svårt att tolka det på annat sätt. 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-22 12:50 #43 av: Göstage

#1ff Alla kan skapa sig en viking som passar för den historieskrivning man vill teckna. Läs Ola Wongs skildring på Kvartal om den användbare förfadern.

https://kvartal.se/artiklar/muhamed-vikingen-och-eu-vikingen-ar-doda-lange-leve-metoo-vikingen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-23 09:29 #44 av: Hayabusa

#43 Anstränger man sig så ser man snart vad man VILL se...kanske var vikingarna i själva verket ensamkommande ynglingar från Afghanistan? 

Anmäl
2019-08-23 09:52 #45 av: Göstage

#44 Ja, "Whatever you want, whatever you like", som Status Quo uttrycker saken. Redan för tio år sedan gjordes kopplingarna med Afghanistan, och tog man hem svärd så tog man säkert med sig kompetens därifrån, precis som idag...Skämtar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-28 08:11 #46 av: Göstage

#22 När MP nu går till storms till SD:s kulturpolitik i Sölvesborg kanske det kunde vara klädsamt om de kollade strömningarna i sitt eget parti också, tycker Karin Pihl på GP:s ledarsida. Tankar som Ann Heberlein framfört tidigare, se tidigare i denna tråd.

"När Miljöpartiet lite yrvaket var tvunget att formulera en kulturpolitik för några år sedan var det tydligt att konst inte alls bara skulle finnas till för sin egen skull. Att läsa Miljöpartiets program från 2015 är som att läsa en handbok i totalitärt tänkande. Kulturen ska formas, kuvas och anpassa sig efter politiska diktat. ”Tydliga direktiv och krav ska ställas på alla kulturinstitutioner och -myndigheter att arbeta med mångfaldsfrågan på alla plan”, står det. Om målen inte uppnås ska ”tydliga sanktioner” införas. All personal och alla styrelser inom kulturinstitutionerna ska fortbildas i postkoloniala teorier.

Nu är det möjligt att Miljöpartiet radikalt har ändrat uppfattning. Men den politik som förts de senaste åren ligger helt i linje med det idéprogrammet, som nu förvisso är reviderat."---

"Om kulturminister Amanda Lind verkligen är oroad över den ideologiska styrningen borde hon börja med att syna den vänsterpräglade kulturpolitiken som staten fört de senaste decennierna, faktiskt sedan 1970-talet. Om hon vill försvara en rent frihetlig syn där principen om ”armlängds avstånd” gäller fullt ut borde hon börja med att tydligt och klart deklarera att de senaste årens idéer om normkritik stryks, och att staten intar en mycket mer neutral inställning."---

https://www.gp.se/ledare/syna-er-egen-kulturpolitik-miljöpartiet-1.20871755

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.