2016-09-03 22:52 #0 av: [Nomen Nescio]

"David Kilcullen, terrorexpert och tidigare rådgivare åt USA:s utrikesminister Condoleezza Rice, menar att politiker i västländer gjort ett stort misstag när de försökt slå ut IS och andra terrororganisationer med intensiva krigsinsatser.

– Dessa organisationer finns kvar i många decennier, säger han i Agenda.
IS är under press nu i både Irak och Syrien, säger David Kilcullen. Själv tror han att det stora slaget om staden Mosul i Irak, som hållits av IS i två år, kommer att inledas i oktober-november."---

"– Jag tror att vi kommer få se IS behandla Europa som en krigsfront, inte enbart som ett mål för terrorattacker, säger han och påpekar att så länge det tragiska kriget i Syrien pågår finns där en tillflykt för IS.
Världen över kan det finnas kanske ett par hundratusen personer som är redo att stödja IS, tror David Kilcullen.
– Vi vet inte hur många dessa personer är, men det kan noteras att Twitter för några månader sedan stängde 260.000 konton som kopplades till IS och andra extremistgrupper. Så även om den militära prognosen i Irak och Syren är positiv, så är möjligheten att IS ska försvinna som globalt hot inom en nära framtid väldigt liten. Hotet är mer eller mindre här för att stanna, säger han."----

SVT
Mer i Agenda på SVT2 söndag 4 september 21.15.