2016-09-05 07:57 #0 av: [Nomen Nescio]

"För ett år sedan genomförde Inizio en mätning om svenska folkets uppfattningar och attityder kring flyktingmottagandet och flyktingpolitiken."---

"Nu presenterar Inizio en ny färsk undersökning om svenskarnas syn på invandringen. Den är gjord mellan 31 augusti och den 2 september – och visar att folkopinionen i likhet med regeringens inställning i frågan svängt."---

"I förra årets undersökning svarade 31 procent att vi bör ta emot fler flyktingar och nästan lika många, 34 procent, uppgav att vi bör ta emot färre. I dag vill endast 13 procent av svenskarna att vi ska ta emot fler flyktingar, medan hela 60 procent svarar att vi bör ta emot färre."---

"Två av tre svenskar, 65 procent, uppger i Inizios undersökning att de har ett litet förtroende för regeringens sätt att hantera flyktingssituationen. Det är en kraftig minskning sedan förra årets mätning, då knappt hälften, 48 procent, sa sig ha ett litet förtroende."----
"Undersökningen omfattar 1261 intervjuer under perioden 31 augusti-2 september och är genomförd som en webbundersökning."

Aftonbladet
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23452855.ab

Har ditt förtroende för regeringens flyktingpolitik förändrats under det senaste året?