2016-09-08 08:46 #0 av: KPD

I SvD riktas hård kritik mot privatfinansieringen av Arlandabanan:

"bland måste man upprepa sig för att få fram ett budskap. Den valda modellen att släppa in privatfinansiering för att driva och styra utformningen av Arlandabanan har inte varit något annat än ett fiasko för svenska staten och dess medborgare."

http://www.svd.se/arlandabanans-privata-finansiering--ett-fiasko