Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
Övrigt

CETA

2016-10-31 15:09 #0 av: rara

Nu har Europas politiker skrivit under CETA. Egentligen vill ju folket varken ha CETA eller TTIP. Just av den anledningen var för ett par månader, kort före presidentvalet, alla Österrikes politiker emot både CETA och TTIP, men nu är båda regeringspartier för CETA.  Politikerna tvingar nu på oss CETA och jag slår vad om att TTIP också kommer förr eller senare.

Saken är den, att folk inte vill ha ett Europa som ägs och styrs av multinationala storföretag. De folkvalda politikerna borde egentligen respektera folkets vilja, för vi betalar dom för att regera FÖR oss och inte EMOT oss, men de gör tvärtemot vad vi vill.

Jag såg hur de skrev under kontraktet på TV och sen var dom jättelycklga. Dom föll varandra i famnen och kramade varandra. Inte kan dom väl vara så lyckliga för folkets skull, så man funderar ju på vad det är dom gjorde dom så lyckliga, medan Europas folk är olyckliga att CETA kommer?  Man måste anta att de är lyckliga pga  personliga fördelar. Kan det vara så att storföretagen har köpt sig våra politiker och att det nu regnar pengar över dom? Är dom i så fall inte brottslingar som borde häktas?

Anmäl
2016-10-31 20:26 #1 av: Huygens

Dom är lyckliga för att dom har genomfört ännu ett direktiv från Bilderberggruppen, som tar ifrån befolkningen lite frihet och ger storindustrin ökade myndighetsbefogenheter, utan att industriledarna behöver göra någon motprestation.

Och så kommer det att löna sej på EU-politikernas bankkonton.

Därför kramas dom och är glada.

Anmäl
2016-11-01 11:08 #2 av: rara

#2

Egentligen badar Juncker & Co redan i pengar genom att sitta i Bryssel, utan att behöva göra någon nytta för pengarna.  Inte har väl Europas folk nytta av att dom bestämmer gurkors böjning och sånt, men skiter i deras plikter (gränsskydd t.ex.).

Men dessa pengar verkar inte att räcka för dom. Nu säljer dom oss och hela kontinenten till multinationala storföretag.  För mig är det brottslingar som inte är bättre än terroristerna som vi ar här. Den här sortens EU behöver vi inte. Antingen EU reformeras och görs till en förening som tjänar folket, med helt nya politiker, eller länderna borde följa Englands väg. 

Anmäl
2016-11-01 12:21 #3 av: rara

Ett litet tillägg:

Premiärministern i Österrike (den socialistiska partichefen) frågade alla partimedlemmar om de är för eller emot CETA.  Mellan 80 och 90 % var emot CETA, så han gjorde inte bara tvärtemot vad folket ville, utan även tvärtemot vad hans parti ville. Det talar ju för sig själv.........

Konsekvensen av CETA:

1. De multinationala storföretagen betalar mindre skatt, vad som betyder att vi (och mindre företag) kommer att betala mer skatt i framtiden.

2.  Ingen tull mer för varor till Europa. Regeringarna i Europa måste kompensera det genom att höja skatter för folket och mindre förtag.

3. Billigvaror kommer att översvämma marknaden i Europa, vad som kommer att tvinga företagen i Europa att producera deras varor i billiglönänder, där barnslavar gör jobbet. Arbetslösheten i Europa kommer att stiga.

4.  Vi imorterar den giftiga skiten (hormonkött,  GMO livsmedel och livsmedel med låg kvalitet) och antagligen behöver det inte ens kännetecknas.

Men huvudsaken att Juncker & Co är lyckliga.....................

Anmäl
2016-11-01 21:17 #4 av: Zepp

Blättan.. blättan.. visst är jag emot allt som eventuellt kan vara till nackdel för mig!

Likt förbannat så inser jag att multinationella företag existerar.. och att stora delar utav våra pensioner är investerade i dessa företag!

Menna.. skall vi gå tillbaka till själjvförsörjning, var och en.. slopa städerna?

Altås.. vi är medborgare i stater, som i sin tur är medlemmar i olika överstatliga organisationer/unioner.

Prexis som vi ingår olika avtal med varandra som privatpersoner så måste olika nationer/sammanslutningar av nationer ingå av tal med varandra!

Alternativet vore att vi krigade mot varandra!

Altså Canada är inte USA.. så var är problemet?

TTIP lär bli betydligt annorlunda!

Hur som helst, vi måste finna lösningar med olika länder och ekonomiska sammanslutningar och olika lagar och regler!

Ett stort problem är att multinationella företag existerar.. hur förbjuder vi sådana.. när vi skapat egna lagar och regler för de som är våra egna.. och som vi försörjer oss på?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-02 10:53 #5 av: rara

#4

"Alternativet vore att vi krigade mot varandra!"

Skämtar du eller ser du verkligen inget alternativ till CETA än att kriga mot varandra?

"Altså Canada är inte USA.. så var är problemet?"

Det är inte bara ett enda problem, utan en massa. Ett par av problemen skrev jag ju redan i inlägg 3. Har du inte läst?

Här kan du läsa mer:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement

"Kritik:

Avtalet kritiseras på flera punkter, däribland följande:

  • 1. Att avtalet ger företag rätt att stämma stater för utebliven vinst i speciella domstolar, vilka ligger utanför landets normala rättsväsende.
  • 2. Att "allt" som inte explicit anges som undantag kan komma, eller kommer att, privatiseras.
  • 3. Att miljölagar kan framställas som handelshinder så att produkter som är godkända i Kanada också måste godkännas i hela EU, även om EU har förbud, och vice versa.

Specialdomstolarna (1)

Avtalet innebär att tvistlösningsmekanismen ISDS ger utökad makt till företag gentemot stater, i och med att företag kan stämma stater om deras vinst påverkas negativt på grund av:

  • En stat har brutit mot kravet på icke-diskrimineringsprincipen (CETA, Kapitel 3, s 156)
  • En stat har brutit mot det garanterade investeringsskyddet."

"Hur som helst, vi måste finna lösningar med olika länder och ekonomiska sammanslutningar och olika lagar och regler!"

Men dessa lösningar ska vara till folkets nytta, inte till politikers, storföretags och miljardärers nytta.

"Ett stort problem är att multinationella företag existerar.. hur förbjuder vi sådana.. när vi skapat egna lagar och regler för de som är våra egna.. och som vi försörjer oss på?"

Vi behöver inte förbjuda dessa företag. Det räcker att vi inte ger dom makten över oss. Det räcker om våra politiker gör avtal som folket har nytta av, inte tvärtom, så att storföretagen blir ännu rikare på vår bekostnad.

Anmäl
2016-11-02 20:30 #6 av: Zepp

Jo jag har redan läst detta och det skiljer sig knappast särskildt mycket från Svensk och för övrigt från EUs lagstiftning!

Dvs olika nationer får inte lov att införa olika nya handelshinder/missgynna andra länders företag/gynna sina egna länders företag .

På det så har de kodifierat hur olika tvister skall lösas.

Vad det handlar om.. iallafall så som jag läser det är att ingen part får lov att plocka russinet ur kakan!

Problemet som jag ser det är att Canada/USA har delvis annan lagstiftning/reglering, det gäller att dels mötas på mitten/ge och ta!

Det är ju inte bara Canadas/USAs företag som har hinder, utan även Sveriges/EUs.

Ser man det ur den mest positiva synvinkeln så skall de företag som är mest effektiva få lov att blomstra.

Ser man sen på den negativa sidan så undrar jag var man reglerar konsumentskyddet?

Dvs konsumenten skall kunna lita på dels att de får det de tror att de köper, dels kunna lita på innehållsförteckningar/välja bort sådana produkter de inte vill ha/anser sig vilja motverka/kunna göra väl valda val, både ekonimiskt, hälsomässigt, etiskt osv!

Ytterligare en sak är att små företag utan horder av advokater skall kunna verka och så småningom utvecklas.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-03 08:13 #7 av: [Rulander]

Det borde väl också vara så att Svenska och Europeiska multinationella företag får tillgång till en större marknad.

Med en tydlig innehållsförteckning på exempelvis jordbruksprosukter kan ju konsumenter själva välja att inte köpa kött från djur som har fått hormonbehandling etc.

Handelshinder och tullar är sällan bra för oss konsumenter. Slopade handelshinder är väl en av de saker som är bra med EU?

Det finns idag en massa handelshinder som gör det svårt för fattiga länder att komma in och konkurrera på den Europeiska marknaden. Sedan ger vi dem bistånd.

Skattefrågan däremot är ett problem. Frågan är varför de kommer att betala mindre skatt. Skatteproblematiken finns väl redan idag? Hur är det med IKEA exempelvis?

Anmäl
2016-11-03 11:24 #8 av: rara

#6

Jag vet inte vad du har läst, men om du tror att vad CETA kommer att innebära för oss inte skiljer sig mycket från svensk och EU lagstiftning har du antingen läst fel text eller du har inte förstått ett ord.

Den viktigaste skillnaden är att vi har lagar som säger att om ett livsmedel inte kan klassas som säkert, är det förbjudet. I Kanada och USA förbjuds de endast om man kan bevisa att de inte är säkra.  Därför finns det inga begränsningar eller känneteckningsplikt för GMO livsmedel i USA och Kanada, men som vi har i Europa.

Skulle vi känneteckna dessa importerade livsmedel som GMO livsmedel, skulle företagen som i Nordamerika kunna stämma EU.  På så vis "löser man tvisterna".

Men GMO är bara en liten del av osäkra varor. I Nordamerika använder man sig av tillväxthormoner som är förbjudna inom EU och vi importerar hela deras låga standard på livsmedel, eftersom det som våra bönder tillverkar enligt EU standard kommer att vara mycket dyrare än importskiten. På så vis kommer företagen som tillverkar den giftiga skiten vara de "mest effektiva och få lov att blomstra" och Europas företag har bara möjligheten att tillverka samma skit om de vill konkurrera med Nordamerika.

"Ser man sen på den negativa sidan så undrar jag var man reglerar konsumentskyddet?"

Svaret är, att det inte finns något konsumentskydd längre och vi kommer inte att kunna skilja mellan livsmedel som tillverkas enligt våra lagar och mellan de dåliga importerade livsmedel längre.

Men det är ju saker som ändå nästan alla vet. I mitt inlägg 3 står det lite mer än bara det, som du dock inte kunde svara på.

Anmäl
2016-11-03 11:51 #9 av: rara

#7

Livsmedel kommer bara att få kännetecknas så mycket att känneteckningen inte blir till ett handelshinder. Eftersom vi i Europa inte vill ha GMO livsmedel, kommer vi inte att få känneteckna GMO livsmedel som GMO livsmedel.

Ett exempel hur lagen fungerar. Det finns ett liknande avtal mellan USA och Mexiko.  USA förbjöd import av tonfisk från Mexiko för att den fiskades på ett sätt som dödade många delfiner. Mexiko överklagade förbudet och nu kan de sälja tonfisken utan att ens fiskemetoden eller vattnet som de fiskades ur behöver att kännetecknas.  De kan sälja tonfisken som "delfinsäker".

Visst är tullar bra för oss konsumenter. Vi konsumenter är ju inte bara konsumenter, utan vi är arbetare som arbetar i Europa. Tullarna skyddar våra arbetsplatser. Du ser ju vad som hände när vi fick EU. Företagen i västra Europa började att öppna fabriker i östra Europa, där arbetskraften är billig och nu går trenden åt det hållet att storföretagen börjar att producera i länder där arbetskraften är ännu billigare, t.ex. Bangladesh, Indien, Kina osv. Där är det barnslavar och andra slavar (lågavlönade) som arbetar i fabriker undeer de värsta omständigheterna, medan arbetslösheten stiger i Europa.

Anmäl
2016-11-03 18:29 #10 av: Huygens

Enligt Reuters är inte CETA i hamn. Det kan dröja mer än ett år och kräver en omröstning i EU för att ta bort tullar. Underskriften var inte nog. Det lämnar faktiskt utrymme för att CETA kan återkallas.

En intressant detalj är att Kanadas två existerande metoder för att rensa slaktkött från e-kolibakterier är otillräckliga i EU. Vi får se vad som händer när mängden Kanadensiskt kött ökar i EU-butiker.

Anmäl
2016-11-03 19:30 #11 av: Zepp

#8

Näe jag har altså inte läst hela texten.. så du får nog lov att förklara för mig var det står att vi framöver blir tvingade att enbart äta GMO föda!

Osen.. jovars lagstiftning om att ingen får lov att missgynnas/att stater inte får lov att lagstifta så att egna landets företag gynnas är rätt lika!

Grejen är väl snarare hur vi reglerar konsumentskyddet,, vad står det om detta i CETA?

Och på detta.. vi är väl knappast tvungna att köpa Canadensiska varor?

Oandrasidan så har jag givetvis en viss oro.. iomed att folk även i det upplysta och rika Sverige har en tendens att köpa junkfood!

Tex så saknar jag innehållsförteckning på maten i alla affärer som deklarerar hur stor andel artegen föda min mat ätit!

Grejen är.. redan nu så är stora delar utav det som säljs i våra affärer ren skit.. och folk handlar detta utav bara sjutton!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-04 14:50 #12 av: rara

#10

Jag vet, men när det har kommit så långt är chansen att förhindra CETA inte väldigt stor.

Anmäl
2016-11-04 15:16 #13 av: rara

#11

OK, här är förklaringen. Exempel:

En bonde i USA eller Kanada ger sina boskapsdjur tillväxthormoner.  Djuren växer snabbare och kommer att väga mer = mer kött inom kortare tid. Sen matar han djuren med billig GMO soja och GMO majs och när han slaktar djuren använder han sig av desinfektionsmedel för att behandla köttet.  I Europa är tillväxthormonerna förbjudna och det finns begränsningar för GMO djurfoder.  Köttet får heller inte behandlas med desinfektionsmedel.

Bönderna i Kanada/USA kan därför tillverka deras kött mycket billigare.  När det kommer i handeln i Europa får känneteckningen som den får inte vara ett handelshinder. Du verkar ju heller inte vilja köpa det, eftersom du skriver "Och på detta.. vi är väl knappast tvungna att köpa Canadensiska varor?"

Precis så tänker även de flesta av oss ch därför skulle det vara ett tydligt handelshinder om köttet får en märkning som "Kött från kor som uppfostrades med tillväxthormoner, matades med GMO foder" och om man sen kan man läsa med vilka desinfektionsmedel köttet behandlades med. Därför kommer konsumenten inte att kunna skilja det ena köttet från det andra. Därför kan vi inte säga "vi köper det inte" och våra bönder har bara valet att aningen tillverka kött på samma sätt eller att inte kunna konkurrera med bönderna i Kanada och USA.

Var konsumentskyddet förblir kan du ju fundera på om du tar hänsyn till att vi måste hålla oss till lagar som vill förhindra att vi kan skilja mellan bra och dåliga livsmedel. Att inte politiker som regerar för folkets bästa är i farten, utom för storindustrins bästa är väl ganska uppenbart.  Politikerna är våra anställda som vi betalar väldigt höga löner till, för att regera för oss, men som kanske får ännu mer pengar av dom so de nu regerar för, alltså storindustrin. Att politikerna fattar sådana beslut, trots kritik och trots att majoriteten av folket i Europa inte vill ha CETA kommer att leda till att deras partier förlorar röster.  Det borde dom vara medvetna om, men det är tydligt att det finns någonting som personligt väger mer än att de får fortsätta att regera.

Anmäl
2016-11-04 18:30 #14 av: Zepp

Du menar altså att det är/blir cirka 99% prexis som det redan är?

Dvs cirka 90-99% av maten i vanliga affärer är otjänlig, junkfood, icke artegen mat. för arten Homo Sapiens Sapiens.. dvs för oss!

Såå.. du vill altså skydda svenska/europeiska livsmedelsfuskare.. på bekostnad på de som gör liknade i USA/Cannada?

Var ser du på en Svensk/EU-livsmedelsförteckning huruvida din mat ätit artegen föda, sluppit besprutas med kemikalier!

Du vill altså förbjuda cirka 90% av livsmedlen i vanliga affärer?

Good luck med det.. folk handlar skit av glatta livet!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-05 10:24 #15 av: rara

#14

Zepp, det verkar som att du inte har förstått ett ord av det som jag skrev.

Det som nu kan klassas som junkfood blir till ännu värre junkfood och det som inte är junkfood blir till junkfood när CETA kommer.

En vanlig hamburgare, biff, osv., som inte är gjord av GMO kött och som inte kommer från djur som uppfostrades med tillväxthormoner där köttet inte har blivit behandlad med desinfektionsmedel, kommer att bli till en GMO-burgare/biff osv., fullproppad med hormoner och rester av desinfektionsmedel och köttet har hanterats på ett så äckligt sätt att desinfektionsmedel är nödvändiga. Från dessa djur kommer även mjölk, ost och ägg.

Vegetabilier som majs, soja, raps och annat kommer att vara GMO vegetabilier, som har blivit behandlade med Roundup. Det leder inte bara till dålig mat, utan även till att miljön förstörs.

Vi kommer att få GMO laxen som kallas "AquAdvantage" i våra affärer: https://en.wikipedia.org/wiki/AquAdvantage_salmon

"On 25 November 2013, Environment Canada approved the product for salmon egg production for commercial purposes in Canada.[34]

In May 2016, the Canadian Food Inspection Agency approved the sale of the GM fish"

och kommer inte att kunna skilja den från annan lax.

Vi kommer inte att kunna välja bort mat som skadar oss, miljön och som tillverkas på ett sätt som skadar miljön eller dödar delfiner, för att ta tonfisken i Mexiko som exempel. Om du redan nu anser att 90-99 % är junkfood, kommer du i framtiden att få 100 % junkfood, eftersom vi tvingar tillverkarna i Europa att producera samma skit som säljs i Kanada/USA för att de annars inte kan konkurrera med tillverkarna där. Vi importerar den låga standarden på livsmedel i Kanada/USA till Europa.

Om du fortfarande inte har förstått vad det handlar om. kan jag inte hjälpa dig.

Anmäl
2016-11-05 13:23 #16 av: Zepp

Mnjaeä.. jag tror nog jag kan lugna dig med att det inte kommer att stå poliser/vakter i affärerna framöver som tvingar folk att köpa ännumera Junkigare mat!

Bra vad?

Utan.. ponerar att canadensare kommer att efterfråga mindre Junk, då får vi en exportmöjlighet!

Iallafall.. jag när väl inte alltid just sådana förhoppningar.. det e ju det samma som med äggen, folk köper redan nu utländska ägg billigt.. läs Finska som har helt andra regler för höns!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-05 14:09 #17 av: rara

#16

"Mnjaeä.. jag tror nog jag kan lugna dig med att det inte kommer att stå poliser/vakter i affärerna framöver som tvingar folk att köpa ännumera Junkigare mat!

Inte är jag så dum att jag skulle tro att det står poliser som tvingar folk att köpa skräpmaten som vi importerar med CETA, utan jag skrev faktiskt att folk inte kommer att kunna se skillnaden, eftersom skräpmaten enligt kontraktet inte får märkas som skräpmat. Jag skrev också att våra livsmedelproducenter kommer att vara tvugna att producera mat på samma billiga sätt som i USA och Kanada, för att kunna konkurrera med USA och Kanada. Därför kommer det bara att erbjudas skräpmat. Jag skrev att vi importerar den låga standarden i Kanada med CETA. Läser du egentligen inläggen som du svarar på? Varför svarar du inte på det som jag skriver?

"Utan.. ponerar att canadensare kommer att efterfråga mindre Junk, då får vi en exportmöjlighet!"

Varför skulle ett folk som tror att GMO kött, tillväxthormoner i kött, mjölk, ost och ägg inte är skadligt köpa mycket dyrare importerade livsmedel från Europa?

"Iallafall.. jag när väl inte alltid just sådana förhoppningar.. det e ju det samma som med äggen, folk köper redan nu utländska ägg billigt.. läs Finska som har helt andra regler för höns!"

Det är ju just det, att de köper de billigare varorna med låg standard.  Den standarden importerar vi med CETA.

Skulle folk veta hur de billiga äggen tillverkas, skulle en del kanske hellre köpa dyrare ägg. Men när CETA kommer ser vi inte skillnaden längre.

Anmäl
2016-11-05 14:32 #18 av: Zepp

Med andra ord.. cirka 99% samma som vi redan har?

Jag ser över huvud taget inte någon som helst stor skillnad.. konsumenterna lär även i framtiden ha fritt val att köpa dels inhemskt, dels närproducerat, gynna egna jordbrukare, köpa ekologiskt, gräsuppfött!

Grejen är som jag ser det är att det är litta olika lagstiftning/olika regleringar.

Vi.. i Europa får tex lov att namnmärkesskydda våra varor.. typ Falukorv och Västerbottensost, Champagne.. litta annat!

I USA/Canada regleras ungefär samma sak via varumärkeskydd, det är lixom litta samma som patentskydd.. ingen annan får lov att kalla sin vara för något som någon tagit varumärke för!

För att dra det ytterligare.. köper du Matjessill, det är förbjudet att sälja i hela EU!

Nu hampar det sig som så att det inte är varken registrerat varumärke eller förbehållet Holland.. utan man säljer med god förtjänst i Sverige "Matjesill" fast det inget har med varken Holland eller Matjes att göra!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-05 14:48 #19 av: rara

#18

"Med andra ord.. cirka 99% samma som vi redan har?"

Jag börjar att undra varför jag förklarar saker och ting för dig när du antingen inte tar till dig vad jag skriver eller inte förstår ett ord av det.

I inlägg 15 förklarade jag skillnaden mellan våra livsmedel och USA och Kanadas livsmedel för dig och nu svarar du "99 % samma som vi har".  Nu ska du veta att Sverige inte har ett enda % kött från djur som uppfostrades med tillväxthormoner: 

http://www.svensktkott.se/om-kott/kottkvalitet/hygienisk-kvalitet---sakert-kott/antibiotika-och-tillvaxthormoner/

"Livsmedelsverket har aldrig hittat hormonrester i svenskt kött. "

http://www.atl.nu/lantbruk/hormoner-i-kott-utgor-en-halsorisk/

Det handlar heller inte om att vi får lov att kalla falukorv för falukorv, utan att i inte kommer att se skillnaden mellan falukorv som säljs nu och falukorv från djur som uppfostras med tillväxthormoner, antibiotika,  GMO foder och som hanterades så dåligt att man är tvungen att använda sig av desinfektionsmedel för att behandla köttet för att inte dö av det.

Anmäl
2016-11-05 15:12 #20 av: Zepp

Grejen är att du bara famlar efter halmstrån.. varför förbjuder vi i dag inte alla livsmedelsimport.. tex ägg från Finland!

Oså kan jag ge dig en eloge för ditt motstånd mot ytterligare eventuella försämringar av våra livsmedel!

Grejen är att du vill förbjuda cirka 90% av de livsmedel som redan i dag säljs i våra affärer och som köps utav bara sjutton!

JJag personligen har inget problem med detta.. iomed att jag främst handlar närodlat, gräsuppfött, ägg från utegångshöns, smör från utegångskor, vilt, ekologiska grönsaker!

Om det är något som borde ändras så är det subventioner för att ha bil.. iomed att man blir tvungen att åka miltals för att få lov att köpa sk riktig mat!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-05 15:43 #21 av: rara

#20

Grejen är den att du inte förstår ett ord av vad jag skriver, att du ger mig svar som är helt sammanhangslösa och saknar anknytning till diskussionen, som t.ex. "Grejen är att du bara famlar efter halmstrån" utan att du ens skriver vad du syftar på. Helt sammanhangslös är också din undran varför vi inte förbjuder alla livsmedelsimporter.

I stället för att läsa vad jag skriver och att svara på det, tillskriver du mig att vilja förbjuda 90 % av de livsmedel som säljs i affärer idag. Var har du läst det? I alla fall inte i ett av mina inlägg, men när CETA kommer, kanske en stor del av alla våra livsmedel försvinner ur affärerna och ersätts med sämre livsmedel från kanada, exempel hormon-GMO-antibiotika-kött..

Bra att du köper ekologiska varor, men det handlar inte bara om vad man själv äter, utan vad de andra äter, för miljön förstörs även för dig om de konsumerar varor vars tillverkning förstör miljön och du kan även bli drabbad av multiresistenta bakterier.  Sveriges resurser att tillverka den mängden kött som svenskar äter idag räcker inte, så Sverige har bara valet att importera eller att minska konsumtionen. Skulle alla svenskar endast äta ekologiskt svenskt gräsbeteskött, räcker resurserna till 5 kilo om året för varje svensk och köttet skulle säkert kosta 10 ggr mer än importköttet. Många har inte råd att betala mer för ekologisk mat och väljer vad som är billigast.

Den här diskussionen handlar egentligen inte om vad du äter, utan att politikerna fattar odemokratiska beslut. Även dom som inte har råd att köpa ekologisk mat är människor som har rätten att deltaga i en demokrati, men politikerna avskaffar demokratin eftersom deras beslut bara föbättrar läget för storföretag, men försämrar det för människorna.

Anmäl
2016-11-05 15:54 #22 av: Zepp

Eh.. återigen.. CETA är ett avtal som reglerar affärerna mellan olika multinationella företag.. i det här fallet företag i EU och Canada!

Ingen av oss är tvingade att köpa en endaste produkt från dessa företag.. jag rekommenderar att man köper närodlat/ekologiskt och gräsbetesuppfött!

Såå, whats the problem.. inga poliser kommer att stå i butikerna och tvinga dig att köpa minsta kvoten av GMOmaten!

Du verkar få det till att det är frid o fröjd så som vi har det nu?

Det är det knappast, utan det som i dag säljs borde till största delen undvikas.. jag ser över huvud taget väldigt lite nya problem framöver!

Problemet är redan här.. och vi har haft det länge!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-05 16:50 #23 av: rara

#22

"Eh.. återigen.. CETA är ett avtal som reglerar affärerna mellan olika multinationella företag.. i det här fallet företag i EU och Canada!"

Det har jag inte argumenterat mot, så jag har ingen aning varför du nämner det. Kritiken är att avtalet försämrar läget för folket och att endast storföretagen har nytta av det.

"Ingen av oss är tvingade att köpa en endaste produkt från dessa företag.. jag rekommenderar att man köper närodlat/ekologiskt och gräsbetesuppfött!"

Nej, men om det inte går att se hur ett livsmedel tillverkades för att märkningen är ett handelshinder har du inte valet längre, utom om du har råd att endast köpa kravmärkta livsmedel. Att inte alla har råd med det och att resurserna i Sverige inte skulle räcka om alla köper ekologiskt,  åtminsone vad som gäller köttet, verkar att ha gått förbi dig helt och hållet, precis som miljöargumenten. I stället för att uppreppa det som jag redan har argumenterat mot, kan du ju försöka att svara på mina argument.

"Såå, whats the problem.. inga poliser kommer att stå i butikerna och tvinga dig att köpa minsta kvoten av GMOmaten!"

Aha, upprepning igen. Se mitt svar i inlägg 17 och svara på det. En del av problemerna skrev jag i inlägg 3, så om du läser vad jag skriver behöver du inte fråga.

"Du verkar få det till att det är frid o fröjd så som vi har det nu?"

Det har jag varken skrivit eller yttrat mig om. Det handlar bara om att det inte ska bli ännu värre men det blir det när CETA kommer.

"Det är det knappast, utan det som i dag säljs borde till största delen undvikas.. jag ser över huvud taget väldigt lite nya problem framöver!"

I framtiden får du undvika mycket mer.

"Problemet är redan här.. och vi har haft det länge!"

Nej, det är helt nya problem. Läs mitt inlägg 19 och tala om för mig när vi hade problem med GMO livsmedel och tillväxthormoner i kött, ost, mjölk och ägg.

Anmäl
2016-11-05 17:32 #24 av: Zepp

Altså jag har inga problem med att inse att befolkningen i framtiden kommer att få ytterligare problem med att kunna köpa, laga och äta hälsosam mat!

Det jag har svårt för att begripa är att CETA kommer att göra någon större skillnad!

Affärerna kommer i fortsättningen att främst sälja junkfood, och befolkningen kommer i framtiden främst köpa sådant!

Affärerna säljer bara sådant som folk vill köpa!

Utan.. oavsett CETA eller andra avtal.. till 99% så handlar det om att det är vi konsumenter som avgör vad affärskedjorna kommer att sälja i framtiden!

Det avgörs överhuvudtaget inte utav CETA eller andra avtal som främst reglerar hur mulitinationella företag får lov att konkurerar på lika villkor!

Undvik varor från dessa företag så kommer affärerna att sälja annat till dig istället!

Altså.. om du hade argumenterat mer för att det är risk för att svenska bönder riskerar att slås ut på grund av ökad import så hade du varit mer trovärdig.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-06 11:03 #25 av: rara

#24

"Altså jag har inga problem med att inse att befolkningen i framtiden kommer att få ytterligare problem med att kunna köpa, laga och äta hälsosam mat!"

Tja, jag ser det som ett demokratiskt problem.  Folk vill inte ha CETA, men politikerna tvingar på oss någonting so vi inte vill ha. Våra politiker avskaffar demokratin.  Jag har personligt  heller inget problem med GMO kött och tillväxthormoner i kött, för jag äter inget kött, men du ser ut som att äta många hamburgare eller i alla fall inte äter hälsosamt.  Vad skulle du säga om alla väljer ekologiskt svenskt kött. Ska man rationalisera köttet, så att det blir 5 Kilo till varje svensk eller ska man låta priset stiga upp till en gräns där bara de rikaste har råd att köpa det?

Jag äter också ekologiskt, men jag vet att det är omöjligt att äta 100 % ekologiskt, för ibland äter man i resturanger och ibland finns inte alla livsmedel som man behöver till förfogande i ekologisk form. I så fall vill jag inte behöva välja sämre livsmedel än vad vi har nu.

"Det jag har svårt för att begripa är att CETA kommer att göra någon större skillnad!"

Det är väl därför som du inte är kritisk till CETA.  Ta och läs på ite om maten som kommer att ersätta det "vanliga junkfoodet". I Kina har spädbarn fått bröst av mjölkpulver, pga att kossorna som mjölken kom ifrån uppfostrades med tillväxthormoner.

"Affärerna kommer i fortsättningen att främst sälja junkfood, och befolkningen kommer i framtiden främst köpa sådant!"

Folk kommer att köpa det som de har råd med, precis som nu och vem som inte har råd med ekologisk mat är tvungen att ta vad som  annars erbjuds och det kommer att vara mat med ännu lägre standard som vi har nu, även om du inte kan se skillnaden mellan maten vi har nu och GMO mat, full med tillväxthormoner.

"Utan.. oavsett CETA eller andra avtal.. till 99% så handlar det om att det är vi konsumenter som avgör vad affärskedjorna kommer att sälja i framtiden!"

Precis det kommer CETA att förhindra, att vi själva kan avgöra vad vi köper, eftesom matens märkning inte får vara ett handelshinde och vi inte kommer att kunna se skillnaden mellan den ännu sämre maten från Nordmerika och maten som vi äter nu.

"Det avgörs överhuvudtaget inte utav CETA eller andra avtal som främst reglerar hur mulitinationella företag får lov att konkurerar på lika villkor!"

Jo, precis det avgörs av CETA, hur dom får lov att konkurrera. Företagen i USA och Kanade får lov att konkurrera med dålig mat utan att det behver att märkas som dålig mat.

"Undvik varor från dessa företag så kommer affärerna att sälja annat till dig istället!"

Hur vill undvika GMO livsmedel om de inte får märkas som GMO livsmedel?Tar du med dig ett "pocket-laboratorium" när du handlar? Hur vill du undvika om inget annat erbjuds?

"Altså.. om du hade argumenterat mer för att det är risk för att svenska bönder riskerar att slås ut på grund av ökad import så hade du varit mer trovärdig."

Du kan tro mig, att jag totalt struntar i om jag är trovärdig i dina ögon eller i någon annans ögon som är lika trögfattad som du, med lika dålig läsförståelse, som inte kan svara på mina argument och som inte kan argumentera på ett annat sätt än att ifrågasätta min trovärdighet, alltså bara argumentera mot personen som du diskuterar med.

Bondeargumentet befinner sig för övrigt i mitt inlägg 8, men vem som är trög, har dålgt minne och inte fattar vad han läser missar det förstås lätt och om han inte är medveten om det kan det förstås hända att han ifrågasätter min trovärdight. Men det har ingenting med mig att göra, utan det är dina problem.

Anmäl
2016-11-06 14:50 #26 av: Zepp

Eh.. grejen är fortfarande att vi behöver sluta avtal med olika länder om handel och annat!

Tex, våra bönder behöver för sin överlevnad få möjligheter att exportera sina produkter till andra länder utan skyhöga tullar!

Nämenaltså.. jag har inga problem med att inse att diverse avtal mellan EU och andra Ekonomiska Zoner tenderar att handla om hur multinationella företag skall kunna konkurera på lika villkor.

Ej heller att de som inte bryr sig särskildt om sin hälsa eller miljön kommer att få ytterligare varor att välja mellan!

Och på detta, det är i princip samma företag som verkar här i Sverige och i Nordamerika!

Skillnaden mellan de matvaror som de distrubierar i olika världsdelar handlar till förstone om vad konsumenterna i de olika världsdelarna efterfrågar.

Alternativet är väl att vi blir som Nordkorea, det mest isolerad landet i hela världen?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-06 17:33 #27 av: rara

#26

"Eh.. grejen är fortfarande att vi behöver sluta avtal med olika länder om handel och annat!"

Du verkar att ha misuppfattat hela diskussionen. Det som kritiseras är inte att vi slutar avtal i och för sig, utan det är själva avtalet. Vem som läser och förstår kritiken kan också svara på den. Vill du inte göra ett försök?

"Tex, våra bönder behöver för sin överlevnad få möjligheter att exportera sina produkter till andra länder utan skyhöga tullar!"

Vem i Kanada och USA tror du köper dyra produkter från Europa? Tullarna skyddar våra bönder från de billiga skräpvarorna från Kanada ochUSA. Men det hade vi redan tidigare i tråden, så du behöver inte upprepa det, utan svara på motargumenten i stället. Kan du inte?

"Nämenaltså.. jag har inga problem med att inse att diverse avtal mellan EU och andra Ekonomiska Zoner tenderar att handla om hur multinationella företag skall kunna konkurera på lika villkor."

Med "diverse avtal" har jag heller inga problm med, men jag har problem med att demokratin avskaffas bara för att internationala storföretag ska bli ännu rikare och att avtalet är till nackdel för folket och för mindre företag i Europa.

"Ej heller att de som inte bryr sig särskildt om sin hälsa eller miljön kommer att få ytterligare varor att välja mellan!"

Varfr tror du att de kommer att få fler varor när varorna som vi har nu inte kan konkrrera med de imorterde skräpvarorna och antagligen inte kommer att tillverkas längre?

"Och på detta, det är i princip samma företag som verkar här i Sverige och i Nordamerika!"

Men i Europa måste de (tills nu) hålla sig till vår högre standard och får inte tillverka lika kass mat som i Nordamerika. När CETA kommer behöver de inte längre.

"Skillnaden mellan de matvaror som de distrubierar i olika världsdelar handlar till förstone om vad konsumenterna i de olika världsdelarna efterfrågar".

Vi i Europa efterfrågar mat som är fri från GMO, tillväxthormoner, Antibiotika och annat, men när CETA kommer kan vi int se skillnaden längre. Det är poängen som du tills nu inte har svarat på.  När börjar du med att svara på argument? Tills nu upprepar du bara det som jag redan har argumenterat mot. Kan du inte bemöta mina argument?

"Alternativet är väl att vi blir som Nordkorea, det mest isolerad landet i hela världen?"

Du har ju skrivit en massa goja i den här tråden, men det här tar priset.  Har du intrycket att vi tills nu utan CETA var isolerade som Nordkorea?

Anmäl
2016-11-09 19:56 #28 av: Zepp

Vi behöver lixom fortfarande inte sluta några som helst avtal med andra länder.. ej heller vara medlemmar av EU!

Likt förbannat så har vi som nation valt en annan väg än Nordkorea!

Och tvärs emot Nordkorea så får vi forfarande köpa/äta prexis vad vi vill!

Däremot så är det höga tullar på Ekologisk och hälsosam mat från Canada!

Likaså på samma produkter från oss till Canada!

Det är över huvdtaget en helt annan diskution hur man får tag på hälsosam mat.. för det första bör du bojkotta ICA, COOP, Willys!

Som mestadels marknadsför och distrubierar sk junkfood.. ibland till extrapris!

Du får nog visa att CETA innebär nedläggning av ICA, COOP, Willys för att nämna de främsta distrutörerna av sk Junkfood!

Till deras försvar, dvs ICA, COOP, Willys så manövrerar jag som om deras butiker vore minfält och köper sådant som förefaller vara hälsosamt/nyttigt för mig iallafall!

Det tänker jag lixom inte sluta med.. oavsett CETA eller andra avtal!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-10 12:02 #29 av: rara

#28

Har du fortfarande inte fattat att det inte är avtal i och för sig som jag kritiserar, utan avtal som skadar folket och som bara storföretagen har nytta av. Jag har aldrig hävdat att vi inte ska göra avtal med andra länder, utan det är avtalets innehåll som jag kritiserar. Dessutom kritiserar jag att avtalet gjordes fast majoriteten av folket är emot det och beslutet därför inte är demokratiskt.

Det är det som du ska svara på och då passar heller inte jämförelsen med Nordkorea, som är isolerad för att Kim Jong gärna leker med kärnvapen, är antidemokratisk och hotar andra länder.

Jag har heller aldrig hävdat att CETA innebär nedläggning av ICA osv. och vet inte vart du vill komma med det. Varför skulle man bojkotta ICA? Det finns ju till och med ekologisk mat där. Men om CETA kommer kan du inte skilja mellan GMO-mat och annan mat längre. Du vet inte längre om djuren som köttet, osten, mjölken, äggen kommer ifrån har uppfostrats med tillväxghormoner och antibiotika. Det har ingenting med ICA att göra utan med CETA.

Anmäl
2016-11-10 19:22 #30 av: Zepp

Mm.. du får flera gilla än mig!

Iallafall.. ICA, COOP, Willys jublar nog över CETA, iomed att de då kan erbjuda ännuflera junkfood-produkter till alla?

Dvs det som folk vill ha.. mer junk till folket till löjligt låga priser!

WTF är det för fel på dig.. vi lever ju för f*n redan i en Junkfood värld.. skillnaden med CETA är marginell!

Såå.. du handlar då typisk bara Ekologiskt/gräsbetat/närodlat/klimatsmart på ICA, COOP, Willys.. kommer du att sluta med detta iomed CETA?

Jag tänker definitivt inte göra så!

Iallafall så verkar du vara en Kim Jong in vardande.. som vill styra över vad andra skall få lov att köpa och äta!

Såå.. Nordkorea är nog betydligt närmare än vad du tänker dig själv!

Såå.. vi har multinationella företag här i landet.. våra pensioner är bland annat investerade i dessa, en hel del av dessa är sk nationella bondekoperativ.

Såå.. med andra ord, du vill att andra länders företag/börser skall utvecklas medans svenska pensioner skall sjunka?

Du får nog f*n visa på var i avtalstexten det står att det kommer stå poliser i varje affär och bestämma vad folk får lov att handla/äta!

Fram tills dess så kommer jag att fortsätta köpa/äta närodlat, ekologiskt, gräsbetat, så långt min plånbok räcker!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-11 10:27 #31 av: rara

#30

Jag äter inget kött alls. Kritiken är att vi importear Nordamerikas låga standard på livsmedel till Europa och att vi inte kommer att kunna skilja mellan dessa livsmedel och våra livsmedel, eftersom de inte får märkas som skräpmat.

Därför behövs det heller inga poliser som tvingar oss att köpa dessa produkter.  Det har jag förklarat för dig 3 ggr nu, men ändå upprepar du gojan och tillskriver mig saker som jag inte har skrivit.

Ta och svara på det som jag skrev och inte det som du hittar på för att smutskasta mig (Exempel KimJong).

Du har inte ens svarat på ett enda av mina argument, t.ex.:

Konsekvensen av CETA:

1. De multinationala storföretagen betalar mindre skatt, vad som betyder att vi (och mindre företag) kommer att betala mer skatt i framtiden.

2.  Ingen tull mer för varor till Europa. Regeringarna i Europa måste kompensera det genom att höja skatter för folket och mindre förtag.

3. Billigvaror kommer att översvämma marknaden i Europa, vad som kommer att tvinga företagen i Europa att producera deras varor i billiglönänder, där barnslavar gör jobbet. Arbetslösheten i Europa kommer att stiga.

4.  Vi imorterar den giftiga skiten (hormonkött,  GMO livsmedel och livsmedel med låg kvalitet) och antagligen behöver det inte ens kännetecknas.

I stället hittar du på saker som jag varken tycker eller har skrivit. 

Anmäl
2016-11-12 13:37 #32 av: Zepp

Du äter altså inget gräsbeteskött kött utan gynnar junkfood från andra länder, med barnarbete och ditten och datten?

Iallafall.. om du vore ens något så när att du ville gynna Svenska bönder så borde du iallafall äta gräsbetat kött!

Främst iomed att Sverige tack vare klimat och annat knappast är lämpade för grönsaksodling.

1. Multinationella företag har hur som helst alla möjligheter att undvika skatt i Sverige... skillnaden ligger främst att de slipper tullar när de importerar/exporterar sina produkter.

2. Svenska företag slipper oxå tullar!

3. Billiga varor är trots allt redan dominerade i våra butiker redan nu.. ingen skillnad med andra ord!

4. Vi importerar redan nu billig skit med okändt ursprung och barnarbeta och What ever!

Såå.. nu får vi CETA på halsen oxå.. senare även TTIP.. fast Trump verkar vilja hindra alla sådana avtal/säga upp redan ingångna?

Summa summarum.. vad jag läser iallafall, det kommer inte stå poliser i våra affärer som tvingar oss att köpa en endaste produkt från Canada?

Jag får vad jag förstår även i fortsättningen lov att köpa svenskt gräsbetat kött/gynna svenska bönder och du får framöver även få lov att köpa icke gräsbetat utan junkfood från barnarbete och okändt ursprung/hormoner/annat!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-12 14:42 #33 av: rara

#32

Nej, det har du missuppfattat igen. Jag skrev att jag inte äter KÖTT och det betyder varken gräsbeteskött eller det imprterade köttet. Sen skrev jag att jag kritiserar CETA för att billigproducerade varor kommer att översvämma marknaden och tvinga våra företag att producera i billiglönländer, där bland annat barnslavar gör jobbet. Hur kan det komma sig att du inte förstår ett ord av vad jag skriver?

Sen skrev jag heller inte att multinationella företag slipper skatt, utan tull. Det kommer att leda till mindre inkomst för staten och nya skatter för oss. Att svenska företag heller ine betlar tull för att imortera skräpmaten gör ju saken inte bättre.

Jag skrev heller inte att vi nu är utan billigproducerade varor, utan att CETA kommer att göra saken värre. Det ska du argumentera mot.

Det där med poliserna har jag också redan svarat på. Vi kommer inte att se skillnaden på den importerade skräpmaten och vår mat eftersom märkningen skulle klassas som handelshinder. Svara på det i stället för att upprepa tramset med polisen.

Snälla Zepp, lär att läsa rätt eller svara helt enkelt inte på inläggen. Annars diskuterar jag gärna med dig, men jag vill att du ska svara på det som jag skriver och inte på det som jag inte skriver. Om du har någon sorts läsproblem eller funktionshinder kan du gärna tala om för mig vad det är, för om jag är medveten om det kanske jag kan anpassa min skrivstil till att du förstår bättre.

Anmäl
2016-11-13 12:14 #34 av: Zepp

Iomed att jag tydligen missuppfattar allt hela tiden,, typ CETA och vart du vill komma med kritiken.. så får du nog förklara texten i CETA betydligt bättre!

Kommer det stå poliser i affärerna som tvingar oss att köpa Canadensiska matvaror?

 När blev Canada ett låglöneland?

Har de inte i princip samma lagstiftning mot barnarbete som vi?

Du verkar helt ha missat att allt mer junkfood importeras från ASIEN, där kan även barnarbete förekomma, det har lixom inget med CETA att göra!

Oså.. varför unnar du inte svenska bönder att exportera ekologiska produkter till Canada?

Många frågor blir det, svaren är fortfarande få, iallafall de vesäntliga!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-13 13:20 #35 av: rara

#34

"Iomed att jag tydligen missuppfattar allt hela tiden,, typ CETA och vart du vill komma med kritiken.. så får du nog förklara texten i CETA betydligt bättre!"

Jo, jag kan inte förstå varför du inte kan läsa och förstå enkla inlägg. Det är ju inga svåra texter precis.

T.ex. har jag förklarat för dig att vi (konsumenter) inte kommer att kunna skilja mellan de importerade billigprodukterna och våra bättre varor eftersom märkningen skulle vara ett handelshinder och att folk därför kommer att köpa de importerade varorna utan att veta vd de köper.

Men vad gör du? Du upprepar:

"Kommer det stå poliser i affärerna som tvingar oss att köpa Canadensiska matvaror?"

Därför frågade jag dig om du har nån sorts funktionshinder/läsproblem som gör att du inte förstår vad du läser.  Det där med poliserna har du upprepat minst 5 ggr nu och jag kan inte förstå varför du tror att det skulle behövas poliser som tvingar oss att köpa varor, som vi ändå inte kan skilja från våra varor. Det är ju klart att man blir fundersam och undrar vad det är med dig, om du har någon sorts funktionshinder.

När blev Canada ett låglöneland?"

Jag har heller inte sagt att Kanada är ett låglöneland, utan att de producerar billigvaror. Det beror å ena sidan på att GMO, tillväxthormoner och annat skit är tillåtna där, men kanske även beror på att de tillverkar varor i länder med låga löner.

"Har de inte i princip samma lagstiftning mot barnarbete som vi?"

Det är inte relevant om man flyttar sina fabriker till Bangladesh, Indien och Kina.

"Du verkar helt ha missat att allt mer junkfood importeras från ASIEN, där kan även barnarbete förekomma, det har lixom inget med CETA att göra!"

Nej, det har jag inte missat, men tills nu får varorna märkas så mycket att konsumenterna kan skilja mellan dessa varor och våra varor. När CETA kommer ser vi ingen skillnad längre. Hur ofta måste jag skriva det tills du förstår?

"Oså.. varför unnar du inte svenska bönder att exportera ekologiska produkter till Canada?"

Vem säger att jag inte unnar dom det? Det är bara det att det inte finns en stor efterfråga för våra ekologiska varor i Kanada och att våra bönder kommer att bli tvugna att även billigproducera varor för att kunna konkurrera med Kanada. Med andra ord, kommer det att produceras mer skräpmat och mindre bra mat även i Europa.

"Många frågor blir det, svaren är fortfarande få, iallafall de vesäntliga!"

Du har i alla fall inte svarat på någonting som jag har skrivit. Vill du inte tala om  vilket problem du har att läsa och förstå?  Om du t.ex. lider av Dyslexi är det ju bättre att du talar om det för oss, för det finns kanske folk som annars skulle tro att du är nerdrogad när de läser dina inlägg. Man blir ju lätt dömd här på I Fokus.

Anmäl
2016-11-14 18:21 #36 av: Zepp

Jösses.. eller jisses, vilket du vill.. så du vill altså trots allt införa en bojkott utav ICA, COOP, Willys.. iomed att de producerar sina produkter i Asiens låglöneländer, där lagstiftningen mot barnarbete på inga vägar är lika strikt som i Sverige och Canada?

Det länder dig trots allt till heder.. det som inte länder dig till heder är att du verkar bojkotta svenska uppfödare utav gräsbeteskött/andra ekologiska uppfödare av animaliska produkter!

Med tanke på att den svenska Taijgan knappast lämpar sig för grönsaksodling så återstår att få stora delar utav den närodlade ekologiska essentiella födan från animalier! 

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-15 11:22 #37 av: rara

#36

Du har som vanligt inte förstått ett ord. Det kan ju förekomma ibland att någon missuppfattar någonting i ett inlägg, men du är den första människan som jag har träffat som inte förstår ett enda ord av alla inlägg som du svarar på.

Jag vill varken bojkotta ICA Eller Willys, svenska bönder och allt det andra som du tillskriver mig. När du har lärt att läsa inlägg och att svara på det som jag skrev ska jag svara på dina inlägg.

Jag skriver ju heller inte till dig "såå du vill alltså förstöra Europa och skicka alla svenska bönder i pension".  Med andra ord, svara på det som jag skriver eller svara inte alls.

Anmäl
2016-11-15 21:24 #38 av: Zepp

Möjligt.. fast det kan vara tvärt om oxå, dvs att det är du som inte begriper ett enda ord av vad jag skriver?

Hur skall du ha det nu.. bojkottar du ICA, Willys, COOP som säljer rätt mycket produkter som produceras i länder där skydd mot barnarbete knappast ens är påtänkt?

Du vet.. eller jag misstänker detta iallafall, i Canada så har de antagligen rätt starkt skydd mot barnarbete?

Såå, summa summarum.. CETA är altså inget avtal som tvingar oss att sätta poliser i vanliga affärer som tvingar alla konsumenter att köpa undermålig mat producerat av barnarbetare i främst Asien och Afrika!?

Vad är egentligen din kritik av CETA?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-16 11:23 #39 av: rara

#38

Det är nog mer än uppenbart att det är du som inte förstår ett enda ord av vad jag skrev.

T.ex. befinner det sig i hela tråden saklig redovisad kritik mot CETA (som du inte har svarat på), speciellt i inlägg 1 och 3,  men du frågar: "Vad är egentligen din kritik av CETA?"

Och sen svamlar du om att bojkotta ICA, Willys osv.

Det som jag skrev har du missat och i stället svarat på saker som du tillkriver mig att ha skrivit, men som jag inte har skrivit (ICA osv.).

Jag undrade först om du lider av dyslexi, men eftersom dyslexi inte är relaterad till intelligensnivån måste det väl vara något annat.

Anmäl
2016-11-16 21:23 #40 av: Zepp

Kan nog hålla med om att jag inte begriper ett endaste dugg av vad skriver!

Tex om vi inte skriver under CETA.. kommer då Findus anläggning i Bjuv inte läggas ner?

Men du får väl iallafall hålla med om att det främst är ICA, COOP, Willys som distrubierar junkfood från allehanda leverantörer?

Iallafall.. om jag fattat dig rätt, du odlar själv all din mat?

För övrigt så vore det en poäng att om vi inte skriver under CETA att Findus får finnas kvar i Bjuv, det betyder rätt mycket för den orten/bönderna.. kan du lova det?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-17 10:40 #41 av: rara

#40

"Kan nog hålla med om att jag inte begriper ett endaste dugg av vad skriver!"

Insikt är alltid det första steget till förbättring.  Det andra steget skulle vara att först svara tills du begriper vad du svarar på.

"Tex om vi inte skriver under CETA.. kommer då Findus anläggning i Bjuv inte läggas ner?"

Findus har redan fattat beslut att flytta produktionen till Tyskland och administrationen till Malmö, så det har ingenting med CETA at göra. Findus tillhörde först Nestle, sen Unilever och nu ägs den a Nomad Foods. Det är multinationella företag som bestämmer över Findus. Med CETA ger vi multinationella företag mer makt.

"Men du får väl iallafall hålla med om att det främst är ICA, COOP, Willys som distrubierar junkfood från allehanda leverantörer?"

Det är företag som säljer både bra mat och junkfood. Med CETA kommer det att bli mer junkfood och mindre bra mat och CETA kommer att förhindra att vi ser skillnaden mellan junkfood och bra mat.

"Iallafall.. om jag fattat dig rätt, du odlar själv all din mat?"

All min mat kan jag inte odla själv, men en liten del av den.

"För övrigt så vore det en poäng att om vi inte skriver under CETA att Findus får finnas kvar i Bjuv, det betyder rätt mycket för den orten/bönderna.. kan du lova det?"

Det kan jag inte lova, men jag kan lova att dert blir mycket värre för bönderna när CETA kommer.

Anmäl
2016-11-17 20:10 #42 av: Zepp

Förstår fortfarande inte din förklaring!

Du kan lixom inte lova någoting, varesig vi skriver på CETA eller ej?

Om fabriken i Bjuv kunde räddas så vore det ett starkt argument, samt om det stod poliser i butiken som anmälde alla föräldrar som köper junkfood till sina barn till barnavårdsmyndigheten, tex Tex Mex och chips!

Så du vill förhindra att bönderna i Bjuv får exportera sina produkter till Canada?

Med tanke på vad du verkar framställa det som, dvs att de bara har undermålig mat i canada, vilket jag betvivlar!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-18 11:24 #43 av: rara

#42

"Du kan lixom inte lova någoting, varesig vi skriver på CETA eller ej?"

Har du missat det här eller har du inte förstått det? Jag citerar mig själv: "men jag kan lova att det blir mycket värre för bönderna när CETA kommer."

"Om fabriken i Bjuv kunde räddas så vore det ett starkt argument, samt om det stod poliser i butiken som anmälde alla föräldrar som köper junkfood till sina barn till barnavårdsmyndigheten, tex Tex Mex och Chips!"

Argumenten i inlägg 1 och 3 står fortfarande kvar och du har tills nu inte svarat på dom. I stället svarar du igen på saker som jag inte har skrivit, utan som du tillskriver mig, t.ex. det här:

"Så du vill förhindra att bönderna i Bjuv får exportera sina produkter till Canada?"

Nej, om du läser och förstår vad jag skrev, kommer du fram till att jag vill förhindra att bönderna i Bjuv inte ens kan sälja deras gurkor i Sverige längre, eftersom de importerade är mycket billigare.

"Med tanke på vad du verkar framställa det som, dvs att de bara har undermålig mat i canada, vilket jag betvivlar!"

Det har jag heller inte skrivit, utan jag skrev att t Kanada är som sagt GMO mat laglig, tillväxthormoner är lagliga och att använda antibiotika i förebyggande syfte är också lagligt, precis som att det är lagligt att använda sig av desifektionsmedel för att behandla kött. Det har jag upprepat så ofta nu att även de största idioterna har förstått det och jag undrar varför du inte förstår. Jag har även upprepat att vi inte kommer att se skillnaden mellan den här sortens billigproducerade skräpmat och vår bättre mat, eftersom märkningen av skräpmat skulle betraktas som ett handelshinder. Det skulle till och med en 5-årig förstå. Varför förstår du inte?

Anmäl
2016-11-18 19:46 #44 av: Zepp

Jag tror nog du får lov att förklara dig ytterligare för att jag skall förstå konsekvenserna utav CETA?

För det första.. vi importerar redan j*vligt mycket mat från länder där GMO, dessinfektionsmedel, barnarbete, soyaisolat, annat hemskt är tillåtet.

Du är altså inne på att vi borde bojkotta cirka 50-90% av varorna på ICA, COOP, Willys?

Det är jag oxå helt inne på!

Ehh.. nu skall jag erkänna en sak, jag har lixom ingen som helst koll på hur maten ser ut i Canadas affärer.. risken är att de oxå är utsatta för en massa junkfood från Asien!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-19 11:18 #45 av: rara

#44

"Jag tror nog du får lov att förklara dig ytterligare för att jag skall förstå konsekvenserna utav CETA?"

Vad är det som är så svårt att förstå, som jag t.ex. skrev i inlägg 3:

"Konsekvensen av CETA:

1. De multinationala storföretagen betalar mindre skatt, vad som betyder att vi (och mindre företag) kommer att betala mer skatt i framtiden.

2.  Ingen tull mer för varor till Europa. Regeringarna i Europa måste kompensera det genom att höja skatter för folket och mindre förtag.

3. Billigvaror kommer att översvämma marknaden i Europa, vad som kommer att tvinga företagen i Europa att producera deras varor i billiglönänder, där barnslavar gör jobbet. Arbetslösheten i Europa kommer att stiga.

4.  Vi imorterar den giftiga skiten (hormonkött,  GMO livsmedel och livsmedel med låg kvalitet) och antagligen behöver det inte ens kännetecknas."

Sen undrar jag vad du har för ett problem med demokratin? Majoriteten vill inte ha CETA, men politikerna regerar mot folkets vilja.

"För det första.. vi importerar redan j*vligt mycket mat från länder där GMO, dessinfektionsmedel, barnarbete, soyaisolat, annat hemskt är tillåtet"

Jag kritiserar inte att vi importerar varor från dessa länder som tillverkar GMO skit och annat, utan jag kritiserar att vi importerar just den skiten när CETA kommer och att varorna inte behöver att märkas som den skiten som de är. Jag kritiserar att fler varor än nu kommer att tillverkas av barnslavar.

"Du är altså inne på att vi borde bojkotta cirka 50-90% av varorna på ICA, COOP, Willys?"

Jag har inte skrivit ett ord om att bojkotta. Var får du allt det där ifrån? Jag anser bara att dom som vill bojkotta skräpmat ska ha möjligheten att skilja mellan den och bättre mat.

"Ehh.. nu skall jag erkänna en sak, jag har lixom ingen som helst koll på hur maten ser ut i Canadas affärer.. risken är att de oxå är utsatta för en massa junkfood från Asien"

Då är det bara att läsa på. Här är ett par exempel:

Först bör du veta vad som är anledningen till att vi inte kommer att få märka GMO mat som GMO mat:

http://www.ekoweb.nu/?p=10235

"Internationella kunder, som köper 82 procent av den kanadensiska veten, hotar att upphöra med sina inköp om Kanada introducerar GMO-vete"

Med andra ord, om ingen vill köpa GMO mat, ska de inte få se skillnaden.

http://www.epochtimes.se/kanada-nedsmittat-av-gmo/

"Kanada nedsmittat av GMO"

http://genteknik.nu/odling-av-gmo/

"I Kanada var 96% av all raps som odlades GM-raps år 2013."

http://www.ja.se/artikel/21100/kanada-kan-bli-forst-med-gmo-vete.html

"Kanada kan bli först med GMO-vete

Monsanto har ansökt om att få börja sälja genmodifierat vete i Kanada. Vetet är modifierat för att vara resistent mot Roundup"


Anmäl
2016-11-19 13:03 #46 av: Huygens

Och det kan tilläggas att Monsantos GMO-vete är konstruerat för att skada människor. Det finns inget skäl att använda GMO-vete, annat än för att skada.

Det finns inget skäl heller att använda botulismframkallande (nervskadande) RoundUp och cancerframkallande RoundUp, annat än för att skada människor.

Anmäl
2016-11-20 20:38 #47 av: Zepp

#45

Du menar att CETA är det samma som att handla sin mat på ICA?

Och därav drar jag lixom slutsatsen att du vill att vi alla bojkottar ICA, COOP, Willys!

Du får nog visa var i CETAs tex det står att vi blir tvungna att köpa en viss andel giftig/GMO-mat!

Och att ICA, COOP, Willys blir förbjudna att importera skitmaten från Asien.

Jag kommer hur som helst att vägra köpa den.. varesig den kommer från Asien eller Canada.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.