2016-11-17 18:02 #0 av: Bermudas

"Rikspolischef Dan Eliasson förhindrade införandet av gränskontroller under förra årets akuta flyktingkris, trots att både gränspolisen och den nationella operativa ledningsgruppen påtalade att sådana behövdes. Det visar Riksrevisionen i sin granskning av gränskontrollerna.

I september 2015 var ”samtliga regionala gränspolissektioner [...] överens om att det fanns ett behov av att återinföra gränskontroller”, skriver Riksrevisionen. Samma månad konstaterade Polismyndighetens nationella operativa ledningsgrupp att skedet var ”nära ett läge där polisen bör framföra ett förslag till regeringen avseende gränskontroll”. Nationella operativa avdelningens gränspolissektion presenterade då tre handlingsalternativ för rikspolischefen; oförändrat läge, ökad inre utlänningskontroll respektive återinförd gränskontroll.

Men rikspolischefen stoppade planerna på gränskontroller. Svaret på gränspolisens förfrågan blev att ”rikspolischefen inte ansåg att läget var sådant att Polismyndigheten kunde besluta om att återinföra gränskontroller”, skriver Riksrevisionen.

--
"Under de aktuella månaderna, september till november 2015, anlände ungefär 100000 asylsökande till Sverige, enligt Migrationsverkets månadsstatistik.

Dan Eliasson är rikspolischef sedan januari 2015. Han har dessförinnan varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan, och har ett förflutet som statssekreterare vid Justitiedepartementet under Thomas Bodström (S). Eliasson har ingen bakgrund som polis."
http://www.svd.se/dan-eliasson-stoppade-granskontroller

Mannen med armbanden upphör inte förvåna.