Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
Ekonomi

Sverige det land där flest får ihop sin ekonomi.

2016-11-28 21:47 #0 av: Zepp

"Sverige är det land i EU där lägst andel uppger sig ha mycket svårt att få ekonomin att gå ihop"

"2 procent av svenskarna uppger att de har mycket svårt att få hushållets ekonomi att gå ihop. Genomsnittet för EU-länderna är 10 procent. Både i Sverige och EU är det framför allt ensamstående med barn som uppger sig ha mycket svårt att få ekonomin att gå ihop.

Sverige är det land i EU där lägst andel av hushållen uppger sig ha mycket svårt att få ekonomin att gå ihop, 2 procent. Även Finland, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Frankrike och Estland har låga andelar, mellan drygt 2 och 5 procent. I Grekland, Cypern och Bulgarien har däremot runt en tredjedel av hushållen mycket svårt att få ekonomin att gå ihop. Även Kroatien, Portugal och Rumänien redovisar höga andelar, runt 20 procent."

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ULFSILC/12202/12209/Behallare-for-Press/411047/#

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-29 19:31 #1 av: [helga21]

Det är för bedrövligt att just barnfamiljer inte får ihop det i Sverige. Det är faktiskt en skam för landet.

Anmäl
2016-12-01 22:30 #2 av: Zepp

Det kanske inte är så konstigt att just småbarnsfamiljer.. eller ensamstående med barn har svårare att få sin ekonomi att gå ihop just när man har som mest utgifter?

Framförallt ensamstående med barn?

Iallafall.. lycko oss som bor i Sverige!

Hur kommer det sig att just vi har det så bra?

Hur kommer det sig att allt fler tycker att vi inte har det så bra?

Är de helt borta från verkligheten?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-12-02 04:36 #3 av: pyromanen

Jag tror det finns rätt många som blivit besvikna eller bittra pga egna erfarenheter och därför har en annan verklighetsbeskrivning. För att använda ett missbrukat ord så upplever de utanförskap.
Därför tänker jag ockdå att det är jätteviktigt att vi förbättrar lander Sverige på en del punkter.
Samtidigt håller jag med om att Sverige är ett otroligt bra ställe att leva!

Anmäl
2016-12-02 07:26 #4 av: [helga21]

Det är fortfarande en skam att de inte får ihop det! Det hjälper inte att 98 % får det.

Anmäl
2016-12-02 12:15 #5 av: gruvel

Kan den låga siffran för Sverige  bero på att transfereringar via skatteuppbörd mellan bättre ställda hushåll och sämre, är större i Sverige än i nästan alla andra länder? Högt skattetryck som en delförklaring. En möjlighet är att om staten lånar pengar för att ex.vis kunna subventionera  instegsjobb eller likn. med 80% av lönen, kommer berörda individer kanske tycka att det går att fixa ekonomin någorlunda acceptabelt, om än inte lysande.  - På sikt brukar lån kosta nånstans. 

Anmäl
2016-12-02 14:36 #6 av: HundochKatt

Att de flesta får ihop ekonomin är ju bra, men det är skamligt att det är så många i Sverige som inte får ihop det. Själv är jag sjukpensionär och har 188 kr att leva på till den 19:e December då pensionen kommer.  Det är tungt och så borde inte vi ha det i Sverige. INGEN ska behöva vara fattig i vårt land, men tyvärr är det så. 

Dessutom tror jag inte riktigt på statistiken ovan, för det beror ju helt och hållet på vilka som svarar på enkäter etc. Jag tror att det är fler som har det mycket svårt än bara 2 %. 

Sajtvärd på Teckning iFokus

Anmäl
2016-12-02 15:35 #7 av: [helga21]

# 6 Instämmer till fullo!

Anmäl
2016-12-02 19:00 #8 av: Zepp

#3

Jag tror att det är ännumera komplicerat!

Förväntningar är en sak.. en annan är vem man skyller sin prekära situation på!

Nämenaltså.. det räcker lixom inte att man är född i Sverige för att man skall hamna på solsidan, det krävs dessutom utbildning och att man faktiskt kan tillföra en arbetsgivare något mervärde för att man skall få dels behålla en anställning, och sen få en positiv löneutveckling.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-12-03 11:00 #9 av: Hayabusa

"Samtidigt klargör hon att staden har problem. Eftersom kostnaderna växer snabbare än intäkterna kommer ”höga krav att ställas” för att Malmö "både ska leverera en god välfärd och fortsätta att utvecklas" de närmaste åren.

Malmös befolkning växer fort, främst genom flyktinginvandring, och många som flyttar till staden behöver stöd från samhället under lång tid.

Malmö har bland den högsta arbetslösheten i landet. 9850 hushåll lever på försörjningsstöd. 1740 vuxna och 887 barn har ingenstans att bo ens på kort sikt och söker hjälp hos socialtjänsten. I den rödgröna budgeten viks 1,4 miljarder (av totalt 21,2 miljarder ) till socialbidrag och insatser för hemlöshet."

http://www.sydsvenskan.se/2016-11-22/malmo-star-infor-svara-provningar-for-att-klara-valfarden-och-fortsatta-utvecklas

Anmäl
2016-12-03 12:38 #10 av: Zepp

Nämenaltså.. jag har lixom inga problem med att inse att "storstäder" har problem.. de är och förblir underliga företeelser dit alla dras.. iallafall rätt många som har problem med att försörja sig själva genom eget arbete/utbildning/företagande!

Dvs storstäder har tidigare varit ställen där pengar har koncentrerats, och omvandlats från skatteintäkter till subventioner.. till mindre bemedlade.

Men.. för att råda bot mot denna strukturomvandling så har vi via demokratiska val valt att sänka skatterna men bibehålla subventionerna.. i realiteten så har vi utökat subventionerna!

Malmö har en fördel, de ligger på andra sidan sundet från Danmark och Köpenhamn.. med bron så öppnas inte bara en helt ny arbetsmarknad, utan Malmö har oxå en potential att bli bostadsområde för Köpenhamnare!

Fördelen för Malmö har dock helt plötsligt nedreglerats på grund av omständigheter i mellanöstern.. stängda gränser och att EU inte har en fungerande yttre gräns!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-12-03 13:42 #11 av: Hayabusa

Malmö har en av landets högsta arbetslöshet. Väldigt många är bidragsberoende och skattekraften per invånare är väldigt låg. Staden är helt beroende av det kommunala utjämningssystemet, c:a 20% av intäkterna kommer från utjämningsbidrag. På sikt en ohållbar situation. Malmös "nertur" började långt innan gränskontrollerna infördes. 

Skatterna höjs på en rad område och Sverige har sedan årsskiftet världens högsta marginalskatt. Att fler höjningar kommer inom de närmaste åren är inte svårt att tro, snarare helt nödvändigt.

Anmäl
2016-12-03 13:56 #12 av: Zepp

Mm.. iomed att halva min släkt kommer från Skåne.. främst kring Malmöområdet även om vissa flyttat till GBG/Kristianstad så är jag lixom uppdaterad på ekonomin där nere samt på försörjningstillfällena!

En sak kan vi slå fast,, den politik som gynnade de som bor på Östermalm är knappast den som ger utdelning.. iallafall så löser det inte Malmös problem med alla ditflyttade.. även om storköpenhamn skulle kunna vara en del av lösningen.. om så inte vore för alla gränskontroller!

WTF, inför personliga kontroller för alla som vill åka in till Stockholm så får du nog se ett uppror utan dess like!

Hur som helst.. Skåne var/är främst jordbruk.. kolgruvorna är nedlagda sedan mannaminne, och krukmakeriet kring Höganäs är knappast något som flertalet kan försörja sig på.. om det ens existerar?

Återstår att flytta till Stockholm, GBG, Köpenhamn!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-12-03 14:24 #13 av: Hayabusa

Malmö är ett sorgebarn på många sätt & vis, men så har det inte alltid varit. På 80-talet var den ekonomin betydligt bättre. Trots massiva satsningar så har man inte lyckats få bukt med arbetslöshet och segregation. Märkligt nog, tycker jag, låter man bygga konserthuset Malmö Live för c:a 1,3 miljarder kronor. Är det inte en felprioritering av skattemedel? 

Skåne var/är främst jordbruk? Nja, visst spelar jordbruket en stor roll i Skåne men det är inte den främsta sysselsättningen:

 "Öresundsregionen genomgår, liksom övriga västvärlden, en strukturomvandling som innebär att andelen sysselsatta inom den privata tjänstesektorn ökar, medan andelen sysselsatta inom tillverkningsindustri och lantbruk minskar. 

I Skåne arbetar 14,0 % inom areella näringar (primärt jordbruk, skogsbruk och fiske), 13,1 % inom industriella näringar och hela 72,9 % inom tjänstenäringar.

Merparten av export- och importföretagen i regionen gör affärer inom EU och övriga Europa samt Nord- och Centralamerika och Fjärran Östern. Enskilt största handelspartner är Tyskland med 10 % av exporten samt 20 % av importen."

"Sveriges samlade ekonomiska aktivitet koncentreras i allt högre grad till de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Skåne kan beskrivas som en tillväxtregion, men samtidigt en region med utmaningar.

Sedan mitten av 1980-talet har Skåne ökat sin andel av Sveriges befolkning och även andelen av landets samlade sysselsättning. Däremot har inte Skånes andel av BNP ökat.

Skåne har haft en stark tillväxt inom distributions- och producenttjänster. Tillväxten i distributionsbranschen beror mycket på att Skåne är en transitregion.

Att Skåne har tillväxt inom producenttjänster beror på en relativt stark koncentration av forsknings- och kunskapsintensiva företag inom områden som läkemedel och inom informations- och kommunikationsteknik.

Inom dessa branscher har Skåne haft en tillväxt på samma nivå och även något över den i de andra två storstadsregionerna."

källa:

www.skane.com

Anmäl
2016-12-03 16:02 #14 av: [helga21]

Det finns en högskola och ett universitetsjukhus i Malmö om jag inte missminner mig? Möjligen att de höginkomsttager som arbetar där inte är bosatta i Malmö?

Anmäl
2016-12-03 16:13 #15 av: Hayabusa

#14 Visst finns det höginkomsttagare som betalar skatt i Malmö kommun. Men situationen är den att intäkterna är lägre än utgifterna. En stor orsak är den höga arbetslösheten & bidragsberoendet. Den genomsnittliga skattekraften har stadigt sjunkit en längre tid och är låg jämfört med riksgenomsnittet.

Anmäl
2016-12-04 12:50 #16 av: Zepp

Malmös skattekraftsproblem löser man lätt genom att göra som i Gbg och Sthlm!

Man säljer ut allmännyttiga bostäder och omvandlar dessa till bostadsrätter!

Alternativt lyxrenoverar man centralt belägna hyreslägenheter.. varvid låginkomstagare blir tvungna att flytta till kranskommuner!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-12-04 13:43 #17 av: [helga21]

# 15 Men det är nära till Lund, Skanör och Falsterbo samt Sjöbo.

Anmäl
2016-12-04 14:15 #18 av: Hayabusa

#17 Det är nära till väldigt många städer/orter, det är riktigt. Likaså att det finns en stor andel (har ingen siffra) som jobbar i Malmö men bor någon annanstans. Det finns ju givetvis flera orsaker till det, men det är inte ett unikt fenomen. Som sagt - Malmös intäkter är mindre utgifterna, så enkelt är det. Det vill till att andra kommuner i Sverige ger ett överskott.

Anmäl
2016-12-05 13:20 #19 av: [helga21]

De kommunerna kring Malmö Skrattar

Anmäl
2016-12-05 13:24 #20 av: Hayabusa

#19 Faktiskt hela landets kommuner. De som går plus bidrar till de som går minus vilket ger ett sammantaget "plus-minus-noll".  Finns en lista på vilka kommuner som går plus respektive minus. 

Anmäl
2016-12-05 13:33 #21 av: [helga21]

# 20 Jo jag känner till det kommunala utjämningssystemet. Vad jag menade var att de kringkommunerna inte har så många invandrarae/flyktingar som Malmö.

Anmäl
2016-12-05 13:38 #22 av: Hayabusa

#21 Nej, det är sant. De är koncentrerade till Malmö & Landskrona. 

Anmäl
2016-12-05 14:15 #23 av: setfree

Det är ändå st att Sverige är ett mycket bra land att bo i med "relativt" få fattiga. Andelen fattiga är högre i övriga världen.

Sedan är det så att arbetsmarknaden är väldigt hård med mycket höga krav överallt. Om man inte klarar kraven är det mycket jobbigt.  Jag känner både rika och fattiga människor och vet av egen erfarenhet hur svårt det är på arbetsmarknaden. Är man frisk och har ett jobb har man det oftast mycket bra.

Anmäl
2016-12-05 14:17 #24 av: [helga21]

# 23 Det finns der delade meningar om ifall man har det bra för att man har ett arbete.

Anmäl
2016-12-05 14:23 #25 av: setfree

#24 Jag har haft "skitjobb" och vet att alla jobb inte är lysande. Det är riktigt. Vissa får slita hårt. Ett exempel är min partner som jobbar med dementa åldringar. Det är minsann hårt. Men jämfört med andra länder är det ändå bättre.

Vill du utveckla lite vad du menar helga 21?

Anmäl
2016-12-06 14:39 #26 av: [helga21]

#25 Så arbete med dementa är ett skitjobbigt.? Det var intressant. Jag menar alla de som sliter för att få ihop till brödfödan och som är ensamstående med barn. Just de som säger att det är svårt i slutet av månaden.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.