2017-01-03 07:04 #0 av: kamera0710

"Friends arena har kostat Solnaborna närmare 700 miljoner och lär inte bli lönsam på 40 år. Nu drar sig kommunen ur, med en slutnota på 180 miljoner."

"Föreställningarna om arenans framtida lönsamhet rymde troligen ett stort mått av önsketänkande. Det antyds i den externa riskanalysen 'Nationalarenan och Arenastaden' som togs fram 2011 av revisionsbyrån PWC.

För att få en marknadsmässig avkastning (7,5 procent) skulle arenan behöva en årlig omsättning på 345 miljoner kronor, enligt analysen. Alternativt, för att endast täcka den löpande driften men inte stadens satsade kapital, skulle intäkter på 198 miljoner per år räcka. Vilket kan jämföras med Stockholm Globe (Globen, Hovet, Annexet och Söderstation) vars omsättning då låg på 162 miljoner kronor (2009)."

http://www.stockholmsfria.se/artikel/126118