2017-03-02 06:36 #0 av: kamera0710

"Liberalerna skolkar mest i riksdagen.

Sedan valet 2014 har ledamöterna i Jan Björklunds parti i snitt varit frånvarande vid mer än var sjätte votering och missat nästan 4 000 tillfällen att trycka på knappen.

– Vi måste få en högre närvaro vid voteringarna, säger gruppledaren Christer Nylander (L)."

"Skolkandet är nästan lika stort inom Kristdemokraterna där ledamöterna i snitt missat 14,2 procent av röstningstillfällena.

– Jag noterar att vi ligger i mitten bland partierna vad gäller riksdagsledamöters frånvaro vid voteringarna. Då någon eller några ledamöter är frånvarande slår det igenom mer procentuellt sett för oss eftersom vi har minst antal mandat. Det behövs goda skäl om en ledamot inte ska vara på plats vid votering, säger Andreas Carlson, Kristdemokraternas gruppledare.

Miljöpartiet är det parti med högsta närvaron vid voteringarna.

Det finns ingen närvaroplikt vid voteringarna i Sveriges riksdag och ledamöterna får själva bestämma hur mycket tid de ska lägga där i relation till resor både inrikes och utomlands."

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/9aBdM/liberalerna-skolkar-mest-i-riksdagen