Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
Rättsfrågor/Integritet

Birger Jarl - du fattas oss...

2017-03-03 07:42 #0 av: Carpinus

Göteborg: en 78-årig kvinna och en 80-årig man rånade och slagna till marken på öppen gata och mitt på ljusa dagen.

Vår tids Birger Jarl - var finns du? De lagar som jarlen stiftade för 750 år sedan visar sig vara omöjliga att leva efter idag. Vi behöver stifta dem på nytt - äldrefridslagar, kvinnofridslagar och hemfridslagar som fungerar och manar till efterlevnad i 2000-talets Sverige. Det är ovärdigt att vi i modern tid maktlösa tvingas se på hur plundrartåg drar fram, rövarvälden uppstår och feodalherrar mutar in sina riken på medeltida vis, hur kvinnor och gamla inte längre törs gå ut under kvällarna och hur barn antastas i offentliga miljöer.

"Alla skulle känna sig säkra, oavsett var de bodde. Med detta som vägledande princip tillkom lagarna om hemfrid, kvinnofrid, tingsfrid och kyrkofrid. Envar som bröt mot lagarna, till exempel gjorde våldsamt inbrott i ett hus, begick våldtäkt eller rånade en kyrka, förverkade rätten till egendom och blev fredlös."---

Populär Historia

Mer om brott mot äldre här.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-03 08:12 #1 av: Carpinus

Var fjärde skåning, oavsett ålder och kön , uppger att de är rädda att gå ut ensamma oavsett tid på dygnet (sett till enbart kvinnor så är det 41%). Det är ofattbara siffror, men vi är så avtrubbade att vi inte riktigt lyckas ta till oss informationen utan ser det som utslag av överspändhet och obefogad rädsla.

När man utomlands uppmärksammar situationen i Sverige så försvarar sig våra makthavare med att det inte är så det är. Men det är så det är*, det är så vi har det** och vi kommer aldrig att kunna göra något åt det så länge vi har politiker som vägrar att se sanningen i vitögat!

* http://politik.ifokus.se/discussions/57753bd5ce12c411f0000878-forutsattningar-for-ett-normalt-samhalle-2?discussions-1

** http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/statsministern-later-som-farfar-simpson/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-03 08:56 #2 av: landsbygdsbo

Det flesta stadsbor skulle vara rädda om de tvingades går ut på natten ensamma i en mörk skog på landet.....oavsett hur obefintlig risken är för att utsattas för ett våldsbrottSkämtar

Anmäl
2017-03-03 10:32 #3 av: Carpinus

#2 Du verkar höra till förespråkarna för "obefogad rädsla". Jag tror dock inte frågan var ställd riktigt så som du framställer den. "Skämtar"

Frågan ingår i en årlig undersökning på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, och i underlaget framgår det att den avser  "antal som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad".

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-03 10:54 #4 av: Oskar

Det kan ju vara bra att veta att andelen som anser att Sverige är mindre tryggt nu än för tre år sedan är relativt konstant.  Dvs rädslan handlar i stor utsträckning om psykologi snarare än om fakta.

Oskar

Anmäl
2017-03-03 11:13 #5 av: Carpinus

#4 Kan ju vara så att läget inte var särskilt tryggt för tre år sedan heller - vad jag förstår ligger våldsbrotten på samma nivå som då (med undantag av gängrelaterat våld) och då är det väl naturligt att även rädslan för våld är tämligen oförändrad? Hade rädslan ökat kanske man hade fått söka förklaringar i form av psykologi etc.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-03 11:39 #6 av: Oskar

#5 Ah du missförstod nog mig. Alltså andel som känner sig mer otrygga vid frågetillfället än för tre år tidigare är alltid ungefär densamma. Så andelen som kände sig otryggare  tex år 2005 jämfört med år 2002 är ungefär densamma som kände sig otrygga år 2012 jämfört med 2009.

På något sätt fokuserar vi oftare på det negativa...tex nu rapporter om våld i Malmö...det är ju svårare att fokusera på det som inte händer...till exempel att vi inte har lika många värdetransportrån nu...eller att våld i hemmet minskar (om jag kommer ihåg rätt)...osv.

Vart jag vill komma är att vi alltid verkar tycka att det blivit lite sämre...vilket ju förstås är orimligt. Men det faktum att vi känner på detta sättet är ju en av grundpelarna i populistiska partier strategier.

Oskar

Anmäl
2017-03-03 11:46 #7 av: Carpinus

#6 Är inter säker på om jag missförstod dig, för om nu rädslan är intakt liksom våldsnivån de här tre senaste åren så innebär det väl att den eventuella ökade massmediala fokuseringen på våldet i samhället inte påverkat rädslan i motsvarande utsträckning? Ser man rädslan som psykologiskt betingad borde den väl ha ökat om vi, som du hävdar, "alltid anser att det har blivit lite sämre"?

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-03 13:34 #8 av: Bermudas

Så här skriver polisen i Uppsala:

Ökad brottsliget och ny narkotika har fått en ny gatubild att växa fram.

Antalet anmälda personrån och sexuella ofredanden i centrala Uppsala ökar stort. Tillsammans med användning av tyngre narkotika gör det att en ny gatubild har vuxit fram.

Mellan sommaren 2015 och sommaren 2016 anmäldes 57 fall av sexuella ofredanden i centrala Uppsala. Det är en ökning på över 60 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Och under samma period var ökningen lika stor för personrånen. Den statistiska ökningen bekräftas av poliser i yttre tjänst som också upplever ett hårdare klimat och minskad respekt för deras yrkesroll.

https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Uppsala/Sa-forandras-Uppsalas-gator/

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2017-03-03 13:38 #9 av: Bermudas

Igår slet man ut två poliser ur deras bil och stal bilen  vid ett upplopp vid Globen. Känns ju tryggt.

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2017-03-03 15:21 #10 av: Oskar

#7 Fast jag är ju inte säker på att våldsnivån varit densamma...den kan mycket väl ha sjunkit om man ser till helheten. På lång sikt är ju de flesta överens om att världen blivit en säkrare och tryggare plats att leva på. Och jag tror knappast heller att medierapporteringen bliv allt mer fokuserad på negativa nyheter, det har den väl alltid varit?

Men det som gör att det är extra viktigt att tänka på detta nu är att det nu finns politiska strömningar, typ Trump och SD, som utnyttjar denna rädsla för sin egen vinning.

Oskar

Anmäl
2017-03-03 15:43 #11 av: Carpinus

De som brukar tjäna på osäkerhet i samhället och i omvärlden brukar väl vara de som sitter vid makten, eftersom människor i krissituationer söker sig till tryggheten. Men när makthavarna visat sig stå handfallna och kanske t.o.m. medverkat till otryggheten så är det förståeligt om människor söker efter alternativa lösningar.

Försöker att tolka det du säger, men har vissa problem med det. I ett inlägg skriver du "att på något sätt fokuserar vi oftare på det negativa...tex nu rapporter om våld i Malmö..." för att  i nästa skriva "jag tror knappast heller att medierapporteringen blir allt mer fokuserad på negativa nyheter, det har den väl alltid varit?" Men rapporterna om våldet inhämtar vi väl huvudsakligen från mediarapporter och gör  våra tolkningar och fokuseringar efter detta? Läser vi dagligen om dödsskjutningar och råa övergrepp mot kvinnor så är det enligt min uppfattning en kombination av faktiskt våld och att media finner det värt att uppmärksamma. 

 Vad är din lösning?

  • Försvinner våldet om man slutar att skriva om det?
  • Om Trump och SD tjänar på att det skrivs om sådant som skapar rädsla, vilka är det i så fall som tjänar på om man slutar att skriva om det?
  • Är det inte brotten som skall stävjas, inte uppmärksamheten kring dem?

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-03 16:37 #12 av: Oskar

Du har helt rätt att de som sitter vid makten brukar tjäna på krissituationer, krig är ju till exempel oftast bra för sittande presidenter.  Så om nu folk är otrygga så borde det ju gynna t.ex. socialdemokraterna och demokraterna (i USA). Och ja, det tror jag också det skulle gjort om det är så att alla politiker körde enligt samma spelregler. Men det är ju oerhört svårt för seriösa politiker att bemöta populistiska utspel från sådana som t.ex. Trump. Kan man tänja på sanningen har man ju fördelen av att få allt att passa ens egen agenda. Och i och med att människor generellt sett, om än felaktigt, uppfattar världen som otryggare än vad den är så kan en politiker med ett alarmistiskt budskap (systemkollaps osv) lättare komma undan med lögner än en politiker som håller sig till en mer sansad och positiv världsbild.

Jag förstod inte riktigt ditt andra stycke. Det jag vill säga är att vi människor verkar ha en preferens för negativa nyheter och att det nog alltid har varit så. Och att det gör att vi får en oproportionerligt negativ bild av världen. De positiva nyheterna får sällan någon framträdande plats. Vi läser ju tex ofta om problem med EU....brexit, detaljstyrning osv...men hur ofta läser vi tex om att EU har lyckats uppehålla freden? Och vi läser ofta om problem relaterade till invandring...men vi läser sällan om hur vi gett hundratusentals människor på flykt en chans till ett nytt liv. Osv.

Våldet försvinner givetvis inte för att man slutar skriva om det. Men det är viktigt att man har alla fakta, såväl de positiva som de negativa, för att kunna fatta rätt beslut.

Det är ingen som tjänar på att man slutar skriva om våldet. Min poäng är ju att man ska skriva hela sanningen, inte bara välja ut de bitar som passar ens agenda. Och gör man det vinner de politiker som har en nyanserad och sann bild av verkligheten, och populister som Trump förlorar.

Och givetvis ska brotten stävjas. Men återigen, det är ju viktigt att man har hela bilden, och en sann bild, för att veta hur man ska göra samhället bättre.

Oskar

Anmäl
2017-03-03 17:10 #13 av: Carpinus

#12 Du pratar så självklart om den "sanna bilden", men vems är den bilden?  Är det Birgitta, 78, som rånades och slogs till marken på väg hem från ICA Brunnsbo på förmiddagen?  Eller en statsminister som står och gör en Friggebo med att säga att  "vi ska inte ha mördande eller skjutande över huvud taget i Sverige" - det var väl bara  själva sången som fattades där? Nej, det hjälper inte med positiva målbilder i alla lägen.

Alarmism? Sällan!

Det ledsamma är att de som säger att man skall skriva hela sanningen ser det som att det är just deras bild som är "hela sanningen". Kanske skulle vi alla tjäna på om våra politiker vågade se sanningen i vitögat istället och agerade efter det?

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-03 22:51 #14 av: JonasDuregard

#0 Hävdar du att 70-80 åringar generellt sett levde tryggare på 1200-talet än idag? Jag tvivlar. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2017-03-04 07:53 #15 av: Carpinus

#14 Nej, ser du någonstans att jag hävdar det? Jag tror faktiskt att 70-80 åringar var sällsynta på 1200-talet: medellivslängden för män lär på senmedeltiden (150 år senare än jarl Birgers lagar) ha legat på 45 år och för kvinnor 42 år och populationen var mindre. Brott mot äldre föll därför säkert inom lagar som kvinno- och hemfriden, eller att förövaren rent allmänt utsågs till "var mans niding*".  Däremot ser jag behov av att en äldrefridslag nystiftas idag, tillsammans med nygamla fridslagar.

(* Wikipedia: "Var mans niding kan även  åsyfta en person som – ofta på ett svekfullt sätt – begått en avskyvärd handling och därigenom ådragit sig allmänt förakt som ovanligt otäck brottsling. Uttrycket används särskilt om en person som misshandlar den som inte kan försvara sig.")

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-04 14:32 #16 av: Bermudas

"Heroinvåg slår mot Uppsala och 100 ensamkommande ungdomar uppges vara fast i tungt missbruk - finansierat av stölder och rån."

http://www.expressen.se/nyheter/heroinvag-i-uppsala-unga-pojkar-begar-brott-for-att-betala-knarket/

och samtidigt...

Fördubbling av antalet poliser som säger upp sig

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/fordubbling-av-antalet-poliser-som-sager-upp-sig

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2017-03-04 15:10 #17 av: Carpinus

Ryms Johanssons uttalande inom det som förtjänar att kallas "nyanserad och sann bild av verkligheten"?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7amb3/ylva-johansson-backar-efter-bbc-intervju-om-sexbrott

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-04 16:41 #18 av: Bermudas

Ännu en "populist" som menar att det ökat.Nörd

Erik Wennerström, generaldirektör för Brå.

"Andelen kvinnor som utsatts för sexualbrott ökade under de senaste tre åren från 1,4 procent till 3 procent av den kvinnliga delen av befolkningen.

– Det är en fruktansvärd ökning, säger Wennerström."

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bra-otryggheten-okar

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2017-03-05 00:06 #19 av: JonasDuregard

#15 "Nej, ser du någonstans att jag hävdar det?"

Ingenstans. Min fråga var om det var vad du menade när du skrev "De lagar som jarlen stiftade för 750 år sedan visar sig vara omöjliga att leva efter idag" och så vidare. Bra att du verkar hålla med om att saker blivit betydligt bättre sedan medeltiden.

"Däremot ser jag behov av att en äldrefridslag nystiftas idag, tillsammans med nygamla fridslagar."

Ungefär som hatbrottslagarna vi har idag då kanske? "Straffskärpningsregler" kallas de tydligen i modern juridik. 

Vilka ytterligare grupper/platser är det du vill freda?

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2017-03-05 00:58 #20 av: mangemani4

stefan löfven just nu....

http://www.reactiongifs.com/r/1gjdAX7.gif

To be a good soldier you must love the army. To be a good commander you must be able to order the death of the thing you love.

http://nostalgiminnen.fria.ifokus.se/discussions/57f19cd5ce12c43ad8000dd6-valkomna-till-nostalgiminnen?readstate=false

Anmäl
2017-03-05 07:33 #21 av: Carpinus

#19 Jag vill bättre freda de som utsätts för våld, och om du vill misstänkliggöra den tanken med att det t.ex. inte innefattar flyktingar som råkar illa ut så kan du släppa fetmarkeringen nu, för det gör det.

"Alla skulle känna sig säkra oavsett var de bodde" citerade jag, men min omtanke innefattar faktiskt inte vissa. Dominanta våldsgrupperingar och klaner, kringdragande äldresvindlare, vägpirater och fräcka ynglingar som tafsar på minderåriga ser jag gärna som "fredlösa", om än i en modernare tappning. Skulle du råka anse att de skall ha sitt nuvarande utrymme så är det inte mycket att göra åt det.

Att det var bättre för människorna på medeltiden har jag inte påstått, åter ett av dina djävulens advokatframträdanden. Vad jag hävdar att precis som Birger Jarl insåg att något måste göras åt situationen för vissa extra utsatta grupper så är vi enligt min åsikt i ett läge som påminner om det nu.

(Bra om du kanske fått en ahaupplevelse kring att det inte vimlade av 70-80 åringar på jarlens tid. Förstår att du tassade förbi det ämnet i fetstilssvaret.)

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-05 09:48 #22 av: JonasDuregard

#21 "(Bra om du kanske fått en ahaupplevelse kring att det inte vimlade av 70-80 åringar på jarlens tid. Förstår att du tassade förbi det ämnet i fetstilssvaret.)"

Det där känns ganska långt utanför ämnet, men om du insisterar på att diskutera det i din egen tråd så kan vi göra det. 

För det första: Det var ovanligare med 70-80 åringar på medeltiden, och jag har inte påstått något annat. Jag har inte fått någon ahaupplevelse runt det. 

MEN: Det är sant att medellivslängden var var ~40-50 år sådär, och då kan man ju lätt få för sig att 70-åringar var lika sällsynta som 110-åringar är nu. Riktigt så var det dock  inte, eftersom det medeltalet sänkts kraftigt av att en stor del (möjligen 30%) dog innan de fyllt fem år. Bland dem som överlevde barndomen var den förväntade livslängden högre (men man hade definitivt tur om man blev 80). Enligt forskning så kan den förväntade totala livslängden hos någon som överlevt till sin 21 årsdag varit så hög som 64 år, och i så fall borde det inte varit ovanligt att se 70-åringar. 

Missuppfattningen att få eller inga levde till efter 40 på medeltiden ta ofta upp som exempel på en myt. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2017-03-05 10:08 #23 av: Carpinus

#22 Det var ju faktiskt du själv som drog upp frågan (#14) och därmed gick "långt utanför ämnet" för att använda dina egna ord.

I de siffror om medellivslängden  i Sverige  som jag länkade till (Harrison,  #15) så är inte barnadödligheten inkluderad, det framgår av källan. Gör man det så blir den dåtida medellivslängden 34 år för män och för kvinnor 29 (Sthlm).   I en population på en miljon människor lär det innebära att antalet 70-80 åringar faktiskt inte var särskilt stort på 1200-talet med tanke på hårda livsbetingelser i form av sjukdomar, svält, våld och krig med mera som fick människor att dö ifrån efter hand.

Du undviker konsekvent att ta ställning i fråga om de destruktiva krafter som jag pekat på. Tycker du att det är tillfredsställande med dagens situation, med gängmakt, äldrerånande, våldtäkter och barnövergrepp? (Huvudsakligen från vissa grupperingar, men givetvis förkastligt vem/vilka som än står för dem)

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-05 10:16 #24 av: JonasDuregard

#23 "Det var ju faktiskt du själv som drog upp frågan (#14) och därmed gick "långt utanför ämnet" för att använda dina egna ord."

Jag pratade om trygghet och skydd från brott på medeltiden, inte förväntad livslängd eller hur många 80-åringar det fanns i Sverige. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2017-03-05 10:28 #25 av: Carpinus

#24 Det finns ingen jämförelse mellan tryggheten för 75-åringar på 1200-talet och idag i mitt utgångsresonemang, bara att det verkar finnas samma behov av tillämpbara lagar i vår tid som då.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-05 21:00 #26 av: eskils

#6 "Vart jag vill komma är att vi alltid verkar tycka att det blivit lite sämre...vilket ju förstås är orimligt."

Men det har blivit sämre.

"Av allt att döma så blir 2016 ett dystert rekordår, 28 personer har rapporterats ihjälskjutna inom den kriminella miljön, lika många som under 2015. Bara under december månad i fjol dog sju personer och 12 skadades till följd av att ha blivit skjutna, enligt siffror från polisens nationella operativa avdelning.

Det är inte jättemånga personer som ligger bakom dödsskjutningarna i Sverige.

Men SvD:s unika nordiska kartläggning över en tioårsperiod visar nu att ett trendbrott inträffade efter 2013 i Sverige.

Efter det året har Sverige blivit det land i Norden som klättrat högst sett till antalet ihjälskjutna människor per 100 000 invånare.


Sverige har inte legat högst i Norden, men efter 2014 börjar dödsskjutningarna att öka.


 Enligt Granath beror ökningen framförallt på åratal av inflöden av illegala skjutvapen, trendbrottet kom redan i mitten av 00-talet. (...)

– Narkotikamarknaden har också förändrats, där det säljs mer. Då kommer skjutvapen till användning. Så fler vapen och större narkotikahandel, det är två orsaker. (…)

Källor: SCB, Danmarks statistik (DST), Statistisk sentralbyrå (SSB), Tilastokeskus, SvD samt dödsorsaksregister i respektive land"

(Granath = kriminolog Sven Granath, forskare och analytiker hos polisen i region Stockholm, tidigare utredare hos Brå.)

SvD


Anmäl
2017-03-06 08:44 #27 av: Carpinus

I mitt trygga Sverige...

...behöver inte polisen uppmana folk att undvika att bära guldkedjor och smycken synligt för att minska risken för överfall på öppen gata.
https://mitti.se/nyheter/polisen-bar-inte-guldkedjor-synligt/

...förekommer det inte stenkastning mot blåljuspersonal som rycker ut för att rädda liv.
http://www.expressen.se/nyheter/attacker-mot-blaljus-personal-okar-i-landet/

...går  kvinnor fredade på gator, torg och i parker oavsett tid på dygnet.

http://www.expressen.se/kvallsposten/ny-overfallsvaldtakt-i-malmo-misstanks/

...kan man stanna för att hjälpa en nödställd vid vägkanten utan att behöva befara att det är en vägpirat.
http://www.expressen.se/gt/polisen-varnar-for-vagpirater-stanna-inte/

...är det inga problem att låta barnen gå till simhallen utan att vara rädd för att någon tafsar på dem.
http://www.expressen.se/kvallsposten/badhus-far-vakt-efter-larm-om-tafsande-killar/

...behöver inte barn till åldriga föräldrar uppmana dem att inte släppa in "fastighetsskötare".
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/slapp-inte-in-nagon-okand/

--skall man inte behöva riskera att få sitt boende förstört och utsättas för ockerpris för detta av ambulerande "hantverkare".
http://www.mvt.se/nyheter/oseriosa-hantverkare-forstorde-taket-om4095649.aspx

...kan man gå till biblioteket och låna böcker i lugn och ro.
http://www.expressen.se/kultur/stoket-far-biblioteket-att-inte-vaga-ha-oppet/

...är det inga problem för mig och mina grannar att parkera bilen utan att befara att den kan vara uppbränd nästa morgon.
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/nya-bilbrander-i-helsingborg-i-natt

...kan paketbud, sophämtare och brevbärare utföra sitt arbete överallt utan att känna sig hotade.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19520311.ab

..,är det inga hinder för media att rapportera från offentlig plats på någon plats i landet.
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/hot-och-stenkastning-mot-norska-journalister-1

...skall inte gamla behöva få eskort till bankomaten eller banken i rädsla för att bli överfallna.
http://24kalmar.se/2016/06/17/aldring-blev-bestulen-efter-bankomatuttag/

...kan kvinnor och flickor kunna gå på nöjesevenemang utan att riskera sexuell kränkning och våldtäkt.

http://www.dalademokraten.se/allmant/inrikes/ny-valdtakt-pa-bravalla-en-gripen-1

...skall äldre kunna kortbetala sin mat i snabbköpet utan att "hjälpsamma" människor läser deras kortkod och sedan rånar dem.
https://mitti.se/nyheter/ligor-och-ranare-slar-till-mot-aldre/

...skjuts det inte på öppen gata.
https://www.aktuellsakerhet.se/ny-dodsskjutning-i-malmo/

...förekommer inte granatattacker på annan plats än militära övningsområden.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/handgranat-mot-polisstation-pa-tolvslaget/

...finns de förutsättningar som behövs för att det skall kunna kallas ett normalt samhälle.
http://politik.ifokus.se/discussions/57753bd5ce12c411f0000878-forutsattningar-for-ett-normalt-samhalle-2?discussions-1

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-06 21:15 #28 av: eskils

#27 Vilken bra sammanställning!

Den skulle man kunna skriva ut och skicka till de ansvariga för eländet - Stefan L, Anders Y och Morgan J. Som en liten påminnelse om verkligheten...


Anmäl
2017-03-06 22:45 #29 av: JonasDuregard

#28 De håller nog precis som alla andra med om att allt på listan vore bra, men de anser nog att det inte finns någon enkel lösning för att nå dit. 

Sedan är det kanske inte rimligt att ge någon politiker skulden för att det finns (och alltid funnits) kriminalitet. De som tror att allt på den där listan var uppfyllt i deras ungdoms dagar har helt klart låtit nostalgin gå dem åt huvudet. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2017-03-07 00:10 #30 av: Carpinus

#29 Du är ganska underhållande Duregard, där du dyker upp med jämna mellanrum som något slags självbelåten pausfågel och trumpetar ut hur det förhåller sig. "Allt på listan vore bra" låter du nådigt medge nu, "men att det inte finns någon enkel lösning att nå dit". Nej, det skall gudarna veta, men du kan ju börja med att  fundera över hur vi kom hit, och om politikerna som du försöker skuldfriförklara i och med det är arbetsbefriade från att försöka göra något åt nuvarande situation?

Någon nostalgi har inte gått mig åt huvudet, även om det väl är det som du vill insinuera.  Det var inte bara idyll i min ungdom, men jag kan med ganska stor säkerhet säga att det inte fanns lokala klanledare som med vapenmakt slogs om befälet i sina härader, och det fanns inga internationella förbrytarligor som under organiserade former drog runt i Europa i flockar och barskrapade gamlingar på det de lyckats skrapa ihop under sina liv. Däremot fanns det även då sjuka personer som antastade kvinnor och barn, men de hamnade på anstalt istället för att smygas undan bakvägen, och att äldre överfölls var ytterst sällsynt, såväl dagtid som under kvällar.  Och tro det eller ej, på den tiden sköts det inte på öppen gata och det kastades inga handgranater.

Jag passar på att upprepa frågan som du undvek längre upp: tycker du att det är tillfredsställande med dagens situation, med gängmakt, äldrerånande, våldtäkter och barnövergrepp? Jag tolkar ditt föregående inlägg som att du är medveten om att det förekommer, och ser att du säger att det inte finns några enkla medel att göra något åt det. Men vad tycker du att vi skall göra då? Skall vi acceptera att det är som det är och instämma med makthavarna när de slår ut med armarna och urskuldar sig gång på gång med mantrat  "så här kan vi inte ha det"?

När du om några decennier kommer upp i den ålder jag är i nu, hur vill du då se tillbaka på dagens situation: som på något som redan hade utvecklats bortom all kontroll, eller den tid då man inte bara konstaterade att "så här kan vi inte ha det" utan dessutom började göra något åt det? Det kommer inte att bli lätt, men det kan vara något av "do or die"  för er som skall leva med konsekvenserna av dagens politik. 

"Det handlar mycket om attityder, om respekt och om att samhället gör tydligt för alla vad som gäller. Men faktiskt också om att brott verkligen lagförs och att straffen uppfattas som rimliga", som Thomas Mattsson (faktiskt) uttryckte det i Expressen. Det är kanske där man i all enkelhet skall sätta ner spaden - till att börja med...

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-07 01:18 #31 av: JonasDuregard

#30 Tråkigt att du känner dig tvungen att ta till personangrepp Oberörd.

"du dyker upp med jämna mellanrum som något slags självbelåten pausfågel och trumpetar ut hur det förhåller sig"

Öh, ja? Det här är ett diskussionsforum. Att skriva hur man anser att saker förhåller sig är liksom halva grejen. Du gör det, jag gör det, alla här gör det. Funderar

"Nej, det skall gudarna veta, men du kan ju börja med att  fundera över hur vi kom hit"

Det är kanske snarare var vi ska ha kommit ifrån jag undrar. Att det förekommer våld och andra hemskheter tvivlar jag inte på, men att vi "hamnat där" förutsätter ju att det någon gång varit väsentligt annorlunda. 

"och det fanns inga internationella förbrytarligor som under organiserade former drog runt i Europa i flockar och barskrapade gamlingar på det de lyckats skrapa ihop under sina liv"

Så du växte alltså upp innan det fanns organiserad brottslighet i Europa? Eller ägnade de sig bara åt andra, snällare saker på den gamla goda tiden?

Det du beskriver låter som något som måste ha funnits i århundraden om än i olika former. 

"Och tro det eller ej, på den tiden sköts det inte på öppen gata [...]"

Så ... vi pratar om någon gång strax innan krutet uppfanns eller vad?

Vilken tid är det vi pratar om? Kanske tidigt 60-tal (skolskjutning)? 30-tal (salaligan)?  

Jag förutsätter att du föddes efter aftamorden utspelade sig, annars är du minst 120 år nu. Så när var egentligen denna magiska tid då skottlossning inte förekom i på våra gator?

"När du om några decennier kommer upp i den ålder jag är i nu, hur vill du då se tillbaka på dagens situation: som på något som redan hade utvecklats bortom all kontroll, eller den tid då man inte bara konstaterade att "så här kan vi inte ha det" utan dessutom började göra något åt det?"

Jag tänker att när jag är lika gammal som du är nu sitter jag och skriver på nätforum om hur mycket bättre det var förr.

"Jag passar på att upprepa frågan som du undvek längre upp: tycker du att det är tillfredsställande med dagens situation, med gängmakt,"

Jag håller med om att allt du skrev i din lista vore toppen, så jag antar att svaret är nej, eller möjligen "vad menar du med gängmakt?".

Jag tycker aldrig man ska vara nöjd i bemärkelsen att man inte ska försöka göra saker bättre. Men att bara gorma om att allt är alla andras fel förbättrar knappast läget. Och ser man till historien så har dina argument i stil med "något måste göras" använts för att rättfärdiga allsköns fruktansvärda brott, så de vackra orden är knappast en garanti på gott resultat. 

Vill du inte berätta vad det är som du tycker borde göras (och säg inta bara vilka politiker du inte gillar)?

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2017-03-07 08:21 #32 av: Carpinus

#31 Vad gäller personangrepp så var väl din egen adresslapp rätt tydlig? "De som tror att allt på den där listan var uppfyllt i deras ungdoms dagar har helt klart låtit nostalgin gå dem åt huvudet" uppfattar jag  som uppenbart personligt riktad.

Ja, det har varit väsentligt annorlunda så nyligen så att även tonåringar skulle kunna märka skillnaden. Skottlossning på gatorna, handgranatsanvändning, bilmassbränningar och stenkastarkulturen har uppstått såpass nyss att den ingår i ett mönster som borde oroa även de mest skygglappsförsedda. För inte så länge sedan visade nyhetssändningar stenkastning i samband med intifadan och upplopp på västbanken - idag är det en sannolikt vardaglig företeelse här.

Krutet uppfanns inte igår, det är jag medveten om - tro det eller ej, fast jag trots min ansenliga ålder inte var född när det skedde. Men att skjutvapen användes av ligor för 80 år sedan var så ovanligt att fall som Salamorden och Alftamorden uppmärksammas i Veckans Brotts historiska slutknorrar, om du tar det som att det var vardagshändelser kan jag lugna dig med att det inte var så - trots att jag inte är 120 år och upplevt den tiden....

Att brottslighet uppträder under organiserade former innebär inte att all organiserad brottslighet hör samman, det trodde jag inte att jag skulle behöva berätta för dig. Cosa Nostra har sin månghundraåriga historia i sitt hörn av Europa, de kriminella band som letat sig hit och bedriver åldringsbrott på entreprenad är en färsk företeelse i den fria rörlighetens spår. Medlemmar i olika band sitter på kåken i hela Norden, Tyskland, Holland och i en del fall t.o.m. i sina hemländer som ett tillfälligt avbrott i sin del av verksamheten.

Om det är så att du i min ålder kommer att sitta och idyllisera denna tid så är jag rädd för att du kommer att leva i ett mycket obehagligt samhälle då.

Att sentenser som "något måste göras" använts i sämre sammanhang diskvalificerar dem inte från bruk, och det är faktiskt inte minst politikerna som använder dem, dock utan att synbarligen faktiskt göra något.

Vad jag primärt skulle vilja se bli gjort framgår i fetstil av mitt föregående inlägg, och det förvånar mig att du missat det, du som gillar fetstil så mycket. Lär unga att "respekt" inte är något man kan tilltvinga sig, den skall man förtjäna. Få dem att förstå hur ett samhälle som vårt är tänkt att fungera och få dem att ta ställning till om det är något de skulle kunna ställa upp på. Om inte så står det dem fritt att söka sig någon annanstans som passar dem bättre - det här samhället är byggt på lagar och samförstånd och skall så förbli. Vill man leva utanför samhället så skall man vara beredd att ta konsekvenserna av det och få straff som är i paritet med begångna brott.

En person som jag till att börja med uppfattade som en "doer" var Anders Ygeman. Idag är min bild av honom en snackare, och jag är långt ifrån ensam om den uppfattningen. Vad gör mannen annat än åker varvlopp runt landet för att lugna lokalpolitiker, poliser, socialsekreterare  och folk i allmänhet med olika former av utfästelser som mest svävar iväg som röda små ballonger så fort de blåsts upp?

Det finns människor som har det värre än oss. Åldringar som haft besök av "vänliga människor" och upptäcker att smyckeskrinet är tomt och matpengarna försvunna, boende i förorterna som sköter sig men lever ett hopplöst liv mitt i något som kan uppfattas som ett inferno från och till, den tolvåriga tjejen som blivit tafsad på av ett gäng hånflinande ynglingar på badhuset. Det är inte min oro och din bagatellisering som är det väsentliga, det är deras verklighet vi talar om. 

Slutligen kan jag berätta att ungdom (om du nu egentligen är så ung?) inte är ett tillstånd som inte varar för evigt - tro det eller ej. En dag kanske du förvånad kommer att konstatera att den erfarenhet som du tillägnat dig med åren kommer att ses som ointressant och ligga dig till last. 

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-11 14:24 #33 av: Carpinus

Alice Teodorescu i GP har uppenbarligen tröttnat på den välbärgade medelklass som "i sociala medier säger sig känna oro inför andras, enligt deras synsätt, alarmistiska oro och vad den gör med samhällsklimatet."---
..."och som inte sällan sympatiserar med olika schatteringar av vänsterideologi (och) nonchalant viftar med statistik om hur bra det går för Sverige."---

Tedorescu: "Stanken från klassföraktet"

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-13 11:29 #34 av: lordgortor

Det var inte bättre förr men det är värre nu. Undertecknad läste om en liten stad i Halland. En äldre man blev bestulen vid bankomaten (yngre man/tonåring som förövare), samma sak har hänt tidigare på samma plats. I samma stad blev en åttaårig flicka bestulen på sin mobiltelefon (samma tillvägagångssätt, samma signalament på förövaren. Sedan kan man naturligtvis med all rätt fråga sig varför en åttaåring har en mobiltelefon????) Själv anlitar jag ibland bankomater men observerar noga omgivningen innan jag verkställer uttaget.

En annan sak som talar om tidsandan: Jag frågade en bekant som är jurist vad man skulle göra om man blir antastad/överfallen. Svaret blev att om inga vittnen fanns kunde jag använda vilket våld som helst bara jag sedan snabbt kom från platsen, och inte anmälde händelsen. Säger en del om hur världen har utvecklats. Sant är att utveckling och framsteg inte är samma sak.

Anmäl
2017-03-14 22:41 #35 av: landsbygdsbo

#34

Brottsligheten har inte ökat de senaste 100 åren.

Vissa typer har minska mycket och andra ökat men totalt sett så handlar det om en minskning

Till detta har vårt samhälle blivit allt mindre våldsamt de senaste 1000 åren.

Att viss brottslighet ökat beror ofta på teknisk utveckling..häststölderna är nästan försvunna och ersatta av bilstölder.

Då kontanthantering minskar hela tiden kommer småbutiker och andra som hanterar kontanter bli mer utsatta än de banker som så frekvent rånades för 40 år sedan...

Anmäl
2017-03-14 22:50 #36 av: Hayabusa

#34 Och möjligen de som säljer guld, smycke och dyra klockor t ex.

Anmäl
2017-03-14 23:19 #37 av: lordgortor

#36?????????????????????????

Vad beträffar brottsligheten så undrar jag, är det inte fler brott nu än för säg 50 år sedan?

Anmäl
2017-03-15 07:21 #38 av: Hayabusa

#37 Det var ett tillägg till kommentaren(#35):

"Då kontanthantering minskar hela tiden kommer småbutiker och andra som hanterar kontanter bli mer utsatta än de banker som så frekvent rånades för 40 år sedan..."

Anmäl
2017-03-15 09:00 #39 av: lordgortor

Kontanter är mycket bra att ha. Korten kan när som helst sluta att fungera antingen beroende på fel på kortet ifråga, banksystemet eller ett strömavbrott. Jag vet att det gamla uttrycket "cash is king" har fog för sig.

Anmäl
2017-03-16 10:39 #40 av: Carpinus

#1 Apropå Marteus iakttagelser- nu skäller Löfven på moln igen! Här är några dagsfärska Löfvenismer: ”kriminella ska vara otrygga på natten, inte offren” och "ingen ska vara rädd för skjutningar i ens bostadsområde eller organiserad brottslighet". Sedan bjuder han på en riktig pärla: "Lika hårda vi är mot brott, lika hårda är vi mot de förebyggande insatserna."

Och på köpet får vi en Ygemanism: "det ska vara jobbigt att vara kriminell i de här områdena". (Ygeman säger också att "han vill också få veta om samarbetet mellan myndigheterna kan förbättras ytterligare och vilka resurser som behövs". Det är vi fler som vill få veta...)

Grabbarna ställer sig alltså bredvid oss och säger saker som gubben bakom oss i snabbköpskassan eller tanten på stolen bredvid i bussen skulle kunna ha yttrat. Men vi kan ju själva se hur det är, det behövs det inga referat för - vi kan stå för observerandet om herrarna själva stiger ner från utsiktsposten och inte bara reagerar utan också regerar!

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-17 00:12 #41 av: lordgortor

#40 Med andra ord typiskt politikersnack. En annat ordval är också typiskt näör något gått fel: Den förra regeringen..............................

Anmäl
2017-03-17 10:35 #42 av: eskils

#40 Det var tydligen en felskrivning av Aftonbladdret att Löfvén vill vara hård mot förebyggande åtgärder. Nu är skrivningen ändrad till följande:  "Lika hårda vi är mot brott, lika hårda ska vi vara mot brottens orsaker, säger Löfven."

Roger Haddad (L) anser dock att regeringen bara pratar och saknar handlingskraft. Det är vi många som håller med om...... Citat ur samma artikel:

"Haddad tycker att fokus borde vara att få bort vapen från gatorna och fler poliser i yttre tjänst.

– Förra året slutade 500 poliser och man borde satsa på att få tillbaka dem i tjänst. Vårt förslag är att man ska höja polislönerna med 4000 kronor i månaden, säger Haddad."


Anmäl
2017-03-17 10:40 #43 av: Carpinus

#42 Det var ju bra att de rättade till just den meningen - det lät väl mycket plattityd t.o.m. för att komma från en mästare inom grenen... Skämtar

Polislönerna borde självklart höjas, men även användningen av polisresurserna måste nog förbättras som en del av bekämpandet av den grova kriminaliteten i förorterna.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/gw-satt-in-insatsstyrkan-i-fororten

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-17 11:46 #44 av: eskils

Ja, det finns mycket som behöver göras för att trygga rättssäkerheten, och det omedelbart!! Leif GW är en klok man.

Ur en mycket bra debattartikel av en stockholmspolis i december:

"Den riktningen som rikspolischefen styr mot innebär ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet, och kostnaden för att rätta till detta blir bara större ju längre vi väntar med att vända utvecklingen.

Det finns en avgrundsdjup klyfta mellan polisledningen och i princip alla andra. Polisförbundet har länge varnat för utvecklingen och hävdar att det behövs en kriskommission, i medarbetarundersökningar svarar tre av fyra poliser att de funderar på att sluta, åklagare sågar den nya polisorganisationen och får så få ärenden till sig från polisen att de börjat prata om uppsägningar på grund av arbetsbrist."

https://www.svd.se/ygeman-maste-borja-ta-sitt-ansvar-for-polisen/om/polisens-kris


Anmäl
2017-03-17 13:36 #45 av: Carpinus

#44 Ja, det har sagt många kloka ord om polisen, dess roll i samhället och vår tilltro till myndighetens förmåga att upprätthålla lag och ordning. I augusti förra året skrev Anna Dahlberg om vad som kan hända om samhället förlorar förtroendet för rättsapparaten. Hon efterlyste där också ansvarstagande från Anders Ygeman.

Hela ledaren kan läsas här:
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/det-far-vara-slutgullat-med-anders-ygeman/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-19 01:13 #46 av: lordgortor

#43 Men du milde Nebukadnesar, plattityder/floskler är ju politikens kännemärke!

Anmäl
2017-03-19 07:11 #47 av: Carpinus

#46 Vet inte riktigt vad du vill ha sagt med din kommentar - jag hävdade för min del bara att Löfven är "lite extra" i grenen plattityder. Därmed inte sagt att andra är så mycket bättre...

Fast inte oväntat skriver Anders Lindberg i Aftonbladet idag att "bland falska profeter är Stefan Löfven äkta".  Man hamrar rätt friskt på landsfaderstatyn nu, när det väl står klart att vi får dras med Löfven över ännu ett val. Det ser magert med påläggskalvar inom partiet - ser bara ut som om det är Magdalena Andersson som verkar lite sugen på partiledarposten. Och som socialdemokraten Stig-Björn Ljunggren* skrev i samma tidning för något år sedan under rubriken "Därför skiter `svenska folket´ i Stefan Löfven": "Ett parti som pissar i örat på alla som känner sig som ”svenska folket” får också finna sig i att dessa i allt större utsträckning skiter i partiet när valurnorna ställs fram."

(* Ljunggren har för övrigt också reagerat på sossespråket.) 

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-19 11:23 #48 av: lordgortor

Lita inte på politiker överhuvudtaget och räkna fingrarna om du tagit någon av dem i hand. Och ha stenhård kontroll på plånboken!

Anmäl
2017-03-28 22:28 #49 av: eskils

Löfvén har ju gång på gång stått i TV och sagt hur viktigt det är att "värna om asylrätten". Men är det så välbetänkt alla gånger?

”Utländska ligor står för 30 - 50 procent av bostadsinbrotten i Sverige, enligt en rapport från polisen. Ett ökande problem är brottslingar från Georgien som söker asyl i falsk namn. (…)

– Många av brottslingarna från Georgien söker asyl i Sverige under falsk identitet. Då kan de vara här lagligt under tiden deras asylärende utreds men ingen vet vem de egentligen är, berättar Jonas Eronen.

Det är i stort sett meningslöst för georgier att begära asyl i Sverige och i fjol fick 99 procent av dem avslag. Ändå var det 737 personer från Georgien som ansökte om asyl under 2016. Ville Paloheimo bedömer att merparten av dem kommit hit för att begå brott.”

http://unt.se/nyheter/uppsala/polisen-utlandska-ligor-bakom-minst-vart-tredje-inbrott-4596027.aspx


Anmäl
2017-05-14 10:39 #50 av: Carpinus

#40 "Allt oftare räcker det med att sätta upp ett mål för att framstå som handlingskraftig. Eller att med emfas förklara att något är oacceptabelt. Stefan Löfven talar gärna om samhällsproblem som om de vore en personlig besvikelse: "Så här ska det inte vara i Sverige" eller "Det här gör mig förbannad".

Den sortens Bamseplåster kan kännas bra för stunden. Men när väljarna upptäcker att de saknar verklig effekt riskerar misstron att öka", skriver Anna Dahlberg i Expressen.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-14 10:48 #51 av: Hayabusa

"Det här gör mig förbannad"

Hayabusa

Anmäl
2017-05-15 08:44 #52 av: Carpinus

De förbannades förbund hade möte igår.

"Anna Kinberg Batra och Annie Lööf talar ständigt om att ge tydliga besked. Det är dags att börja göra det. För ännu är deras konkretionsgrad obetydligt.

Precis som Stefan Löfven excellerade de i att beskriva verkligheten som "oacceptabel". Kinberg Batra drog dessutom till med ett Löfvenskt "jag blir förbannad", apropå dåliga skolor.
Sverige behöver inte politiker som nöjer sig med att fördöma verkligheten. Vi behöver partiledare som lägger effektiva förslag."

Expressens ledarsida efter gårdagens partiledardebatt

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-16 23:52 #53 av: lordgortor

Politiker/partiledare ger inte förslag som kan äventyra resultatet i kommande val. Det som kännetecknar en politiker är att vederbörandes målsättning är att få behålla sin post.

Anmäl
2017-09-02 09:07 #54 av: Carpinus

Gäng hotar "plocka" sjukvårdspersonal.

http://politik.ifokus.se/discussions/5998703e8e0e741023000bd2-gang-hotar-plocka-sjukvardspersonal?discussions-1

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-03 08:17 #55 av: Carpinus

Polisman knivhuggen i Stockholm.

http://politik.ifokus.se/discussions/59a7db3c8e0e742d870018a5-polisman-knivhuggen-i-stockholm?discussions-1

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-03 08:24 #56 av: Carpinus

En gång i tiden kunde man ställa cykeln i stället utanför huset och vara rätt säker på att den stod kvar nästa morgon. Idag har stölderna tvingat fram att cykeln blivit ett inventarium i många lägenheter - nu ser vi inte längre det absurda i att det kanske står en cykel i vardagsrummet när vi kommer på besök.

http://www.hallandsposten.se/nyheter/halland/l%C3%A5s-fast-din-cykel-i-augusti-kommer-cykeltjuven-fram-1.4496845

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-12 22:02 #57 av: Carpinus

På grund av arbetsbelastningen måste polisen nedprioritera våldtäktsfallen. Lagd i högen finns en anmälan om våldtäkt av en tolvårig flicka. Trots att det finns en namngiven misstänkt har polisen inte tid att utreda.

Källa.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-08 16:09 #58 av: Carpinus

"Så här kan vi inte ha det", som Löfven, Ygeman och Morgan Johansson brukar säga. Nej, så här kan vi inte ha det...

I kommunerna...
"Efter sommarens många handgranatattacker har Malmö stad och polisen valt att skicka ut bilder till anställda i kommunen för att man bättre ska kunna känna igen exempelvis en manipulerad handgranat."---

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6261509
http://politik.ifokus.se/discussions/56018033ce12c4382b0011ce-anstallda-far-handgranatskunskap?discussions-1

Inom sjukvården...
"Marie Jensen, sjuksköterska och säkerhetshandläggare på Skånes Universitetssjukvård i Malmö berättar för Expressen hur det kan var vid akutmottagningen:
"Avdelningar låses så ingen kommer in och man har satt en maxgräns på två anhöriga hos brottsoffret. Men fortfarande dyker anhöriga upp utanför dörrarna – och är hotfulla mot personalen.
– Man slänger ur sig vidrigheter mot personalen. De blir kallade horor, slampor, och man hotar familjen, säger att man ska "plocka dem". De kan stå och banka och rycka i dörren. När personalen ska gå ut riskerar de att bli antastade och det upplevs som ett hot, säger Marie Jensen."---

https://www.expressen.se/nyheter/hotfull-stamning-vid-sjukhus-nar-gang-samlas/
http://politik.ifokus.se/discussions/5998703e8e0e741023000bd2-gang-hotar-plocka-sjukvardspersonal?discussions-3

På skolor och förskolor:
"Några meter därifrån klev en man ut ur en vit Toyota Prius. I handen bar han ett automatvapen, en AK-47. Snart ekade de första skotten mot betongväggarna från utsidan på ett garage.
Förskollärarna rusade instinktivt fram till de lekande barnen, lyfte dem i sina armar och sprang och gömde sig i ett litet redskapsförråd, en liten bod på två gånger tre meter."---
"Kvinnorna tog fram sina mobiler, tände telefonernas lampor och pressade bort sin egen rädsla för att inte skrämma barnen, som redan tyckte det var märkligt att ha skyfflats in i det mörka förrådet.
Ute lät mördaren, som inte var maskerad, avtryckaren vila medan han såg livet rinna ur sitt offer. Luften var fylld av en distinkt metallsmak.
Runt omkring låg människor utspridda efter att ha slängt sig ner på marken. Någon såg att mördaren log innan han vände om och gick tillbaka till bilen.
Sakta körde han därifrån."---

https://www.expressen.se/nyheter/qs/dar-forskolan-tvingas-gomma-barnen-medan-en-man-skjuts-ihjal/
http://politik.ifokus.se/discussions/56b8f419ce12c448b6001908-53-utsatta-omraden?discussions-1#22

i kyrkorna...
"Vid begravningar i Malmö bär ibland besökarna vapen och skottsäkra västar. Samtliga 230 anställda vid kyrkogårdsförvaltningen i Malmö ska nu lära sig hantera begravningar med beväpnade gäster.
– Det är förskräckligt, kyrkogårdar borde vara fredade områden, säger Sven-Erik Aspeklev, kyrkogårdschef i Malmö."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/bevapnade-begravningsgaster-vacker-oro-pa-kyrkogardarna
http://politik.ifokus.se/discussions/5950ef8f8e0e7467110024cf-forutsattningar-for-ett-normalt-samhalle-3?discussions-1#84

Kring kvinnofriden:
http://politik.ifokus.se/discussions/55c8cd1ece12c47fc0000363-sverige-i-botten-av-valdtaktsstatistik

Eller när det gäller brott mot äldre.
http://brott.ifokus.se/discussions/5811b5e3ce12c47638000175-alltmer-valorganiserade-brott-mot-aldre?discussions-3

Men det är så vi har det, grabbar!

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-08 18:01 #59 av: Hayabusa

*

Anmäl
2017-10-09 16:03 #60 av: Carpinus

#58 Skolorna, ja...

"I slutet av augusti i år har 295 anmälningar om allvarligt fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan inkommit till Arbetsmiljöverket. Det är en ökning med 28 procent från samma period i fjol.

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand, berättar i måndagens sändning av TV4:s Nyhetsmorgon att siffrorna är oroväckande och oacceptabla."---

https://www.expressen.se/nyheter/valdet-i-skolorna-okar-det-ar-riktigt-orovackande/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-10 08:33 #61 av: Carpinus

#58 Aleksandra Boscanin i GP välkomnar åtgärder som skyddar personalen inom såväl sjukvård som i kyrkorna, men påminner om att man måste bekämpa roten till det onda - de kriminella. Där vilar ett ansvar på Polisen, men då måste man få organisationen att fungera, och det är inte enbart en ekonomisk fråga anser hon.

"Att vilja hägna in sjukhusområden är inte fel, på samma sätt som att det inte är fel av Kyrkogårdsförvaltningen att vilja utbilda personalen. Det är emellertid viktigt att inte glömma att det är åtgärder som lindrar symptomen snarare än att lösa problemen.

De som begår brott och sprider skräck i bostadsområden, på sjukhus och vid begravningar måste i första hand lagföras. Fler kameror och nya brottsrubriceringar kan förvisso bidra till detta men det kommer knappast att hjälpa så länge som polisen inte klarar av att gripa de misstänkta och utreda brotten.

Polisens problem beror dels på resursbrist, dels på organisationsproblem. Nu ska mer resurser tillföras i form av pengar och fler poliser ska utbildas. När det gäller organisationen bekräftar en ny rapport från Statskontoret det som många poliser redan vittnat om; att den nya organisationen fungerar illa. Framförallt är det styrningen och ledningen som får hård kritik. Statskontoret lyfter att den interna styrningen inom Polisen brister i samordning, analys och förankring.

Att satsa pengar är enkelt, att ta tag i organisatoriska problem desto svårare. Men det måste göras för att komma tillrätta med problemen inom poliskåren. Då kan polisen få bättre förutsättningar att hantera gängkriminaliteten." 

GP

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-10 10:34 #62 av: JonasDuregard

#61 "Det är emellertid viktigt att inte glömma att det är åtgärder som lindrar symptomen snarare än att lösa problemen."

Det resonemanget kan man dra hur många varv som helst dock, att bura in brottslingar är till exempel bara att lindra symptomen istället för att lösa problemen som orsakar kriminalitet. Och konkreta lösningar på de problemen kan säkert beskrivas som symptomlindring för något ännu mer basalt problem. 

Exempel (delarna kan bytas ut för att matcha valfri politisk läggning):
Att bygga staket är bota symptomen för problemet med brottslingar
Att motarbeta brottslingar genom att lagföra dem är att bota symptomen för problemet med kriminalitet.
Att arbeta förebyggande mot kriminalitet är att bota symptomen för problemet med fattigdom.
Att arbeta mot fattigdom genom välgörenhet är att bota symptomen för problemet med kapitalism.
Att arbeta mot kapitalism är att bota symptomen för problemet med människans girighet.
[...]

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2017-10-10 10:59 #63 av: Hayabusa

Med tanke på "att bygga staket"... :)

"– Många tror att om de sätter upp en häck eller ett plank så är de skyddade. Men det är precis tvärtom. Om det är insynsskyddat kan tjuven jobba ostört där inne, säger han."

https://www.hd.se/2017-10-08/fore-detta-inbrottstjuven-sa-skyddar-du-bast-din-villa

OBS! Låst artikel.

Anmäl
2017-10-10 11:12 #64 av: Hayabusa

"Det enda de har – i en omgivning som präglas av ”den starkaste vinner” och narcissism som ett verktyg för att överleva – är sin heder. Och om någon kränker den, då har de ingenting. Det är lättkränkta grabbar, säger han och slår ut med armarna.

– Men, lägger han till. Allt handlar inte om fattigdom och segregation, i så fall hade långt fler hamnat snett, det är komplext. För min egen del är det en blandning av genetik, föräldrar som var deprimerade, fattigdom, omgivningen och om en låg självkänsla som barn. Jag växte av den kriminella världen."

Leo Carmona

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.