Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
Välfärdssystem

Barnbidrag

2017-03-09 22:59 #0 av: [krasnajaluna]

Bidrag i olika slag är något som jag förknippar med de som behöver det då de inte skulle klara sig utan, t ex bostadsbidrag. Men just barnbidraget är något alla får, oavsett ekonomi. Det som jag blir förundrad över, och faktiskt även lite irriterad, är hur många tycks använda det för att bygga upp ett sparkonto åt sina barn, vilket blir rätt mycket under alla åren. Känner vissa i min ålder som har flera tiotusentals kronor, kanske mer, sparade, och dessa pengar är då barnbidrag. De undrar varför jag inte sparat något. Saken är den att anledningen till att man kan göra såhär är då för att barnen även får t ex månadspeng, såklart kan de då lägga undan det överflödiga barnbidraget. Mitt barnbidrag har alltid använts av mina föräldrar till saker som behöver betalas i hushållet, mat t ex. Och jag antar att det väl var så det var tänkt? Ska det verkligen vara så att vissa föräldrar ska kunna lägga undan över 200 000 kronor som de bara får av staten under barnets uppväxt, medan andra är tvungna att använda det som det är tänkt att ett bidrag ska användas. Vet att vissa säkert inte kommer hålla med men jag kan inte låta bli att känna en irritation när jag tänker på det här. Det blir ju bara ytterligare en orättvisa som ger barn olika förutsättningar. 200 000 räcker ju till rätt mycket ändå, kontantinsats till bostad t ex, eller en bil, möbler eller vad som helst.

Ett problem som skulle kunna uppstå om man bara ger barnbidrag till de som anses behöva det är såklart att många skulle hamna precis på gränsen och då inte få något fast deras inkomst kanske bara skiljer några kronor från ''gränsen''. Det är ett svårlösligt problem. 

Men generellt är det ändå rätt skevt som det ser ut nu, särskilt när man lägger alltmer ansvar på individen att klara sig själv och spara ihop/ta lån till allt.

Anmäl
2017-03-09 23:39 #1 av: landsbygdsbo

gör barnbidraget skattepliktigt, då får höginkomsttagare behålla en mindre andel än låginkomsttagare...

Anmäl
2017-03-10 08:03 #2 av: Silvestris

Barnbidraget bör inkomstprövas, absolut.

Anmäl
2017-03-10 08:54 #3 av: Vanja

Jag tycker nog att alla som har barn ska få barnbidrag, ett barn kostar inte mindre bara för att en person har högre inkomst. 

Frågan borde istället var moralisk, om man lever på socialbidrag, ska man verkligen skaffa barn då? 

/ Vanja 
Sajtvärd på Politik I Fokus. 

Anmäl
2017-03-10 09:25 #4 av: Silvestris

#3

Barnbidrag infördes för att utjämna ekonomiska skillnader mellan de som har barn och de som inte har barn. Höginkomsttagares barn kostar lika mycket som en låginkomsttagares, det stämmer (om man ser till att täcka de grundläggande behoven). Skillnaden ligger i behovet av bidrag. Jag kan tycka att det är rimligare att låginkomsttagare får ett högre barnbidrag medan höginkomsttagare kan klara sig utan. Att utjämna ekonomiska skillnader i stort känns viktigare än att hålla på någon slags ologisk princip. Dessutom hävdar jag att systemet idag gynnar ekonomisk ojämlikhet. Vi som har en bra ekonomi kan sätta undan nästan hela (eller hela) barnbidraget på sparkonton vilket ger våra barn en bra start när de t.ex. ska flytta hemifrån eller när de vill ta körkort. De har ett startkapital. För ekonomiskt utsatta familjer finns inte denna möjlighet vilket också innebär att deras barn inte får samma goda utgångsläge när de blir äldre.

Min familj klarar sig krasst sett alldeles utmärkt utan barnbidrag och flerbarnstillägg. Pengarna åker mer eller mindre direkt in på barnens sparkonton. Vi behöver inte detta bidrag, därför känns det jäkligt märkligt att vi ska få det.

Vad gäller moral så visst, man kan argumentera för att det kanske inte är så lämpligt att sätta barn till världen när man erhåller försörjningsstöd. Man kan även ifrågasätta om barnaalstrande ska vara en klassfråga... Jag tycker ju inte det. Det finns heller ingenting som säger att en t.ex. en höginkomsttagare är en bättre förälder än en som erhåller försörjningsstöd (vilket ju många gånger inte är annat än ett tillfälligt stöd). Ska vi ha en barnaalstringspolis som kontrollerar om varje enskild person är lämplig som förälder? Någon som kontrollerar din ekonomi, din psykiska och fysiska status mm? Vem ska ställa upp kriterierna? Låter det som ett trevligt samhälle?

Anmäl
2017-03-10 09:46 #5 av: landsbygdsbo

#3 de som då har barn när de tvingas söka hjälp, ska de lämna bort ungarna då?

Anmäl
2017-03-10 09:53 #6 av: landsbygdsbo

Sedan skulle man rent principiellt kunna ta bort barnbidragen helt, föra över dessa resurser till ex till bostadsbidragen och sedan skattebelasta hela det nya bidraget.

Det skulle inte betyda en ny kontrollapparat, inget nytt system skulle behöva skapas. Nackdelen är ju att det stöd, det incitament som staten har för att uppmuntra barna-alstrande skulle osynliggöras. Man skulle exempelvis ta en del av dessa resurser för att ska en slags havandeskaps/mödra-peng där pengar istället läggs antingen direkt till modern eller i form av en extra peng på pensionen.

För som det ser ut så kommer två arbetande vuxna att behöva försörja 1 pensionär om 20-30 år om inget ändras.....

Detta pga av pensionsreformen där den arbetande generationen försörjer den pensionerade.

Anmäl
2017-03-10 10:04 #7 av: Linn Is The New

Jag har barnbidraget för mig själv, för min mor har INTE råd att köpa mig nya kläder etc själv. Drar dom in det skulle jag inte ha några kläder, hobbys eller andra saker. Knappt så jag klarar mig själv, ska jag säga.

Mvh Linn 

Jag har inte speciella talanger. Jag är bara passionerat nyfiken // Albert Einstien

Ansträngning lönar sig bara om du vägrar att ge upp // Napoleon 

Driver en blogg vid namn: Starriderstables.weebly.com

Since 2016

Anmäl
2017-03-10 10:24 #8 av: lordgortor

Barnbidraget bör fasas ut.Kanske så att det första bibehålls men räknas inte upp, det andra fasas ut med säg 5-10% per år det tredje betalas inte längre ut och flerbarnstillägget försvinner helt. Ett steg mot en ettbarnspolitik mao. Vi är redan alltför många i världen och ekonomin kan inte byggas på en ständigt ökande befolkning med i längden en livsmedelskris som följd. Tekniken ersätter i allt högre grad arbetstillfällen. Skattebasen försvinner inte med ovan nämda politik, skatter kan tagas ut på produktionen på olika sätt.

Anmäl
2017-03-10 10:29 #9 av: Linn Is The New

Barnbidragen är livsnödvändigt för vissa personer - som mig.

Mvh Linn 

Jag har inte speciella talanger. Jag är bara passionerat nyfiken // Albert Einstien

Ansträngning lönar sig bara om du vägrar att ge upp // Napoleon 

Driver en blogg vid namn: Starriderstables.weebly.com

Since 2016

Anmäl
2017-03-10 10:36 #10 av: lordgortor

#9

De som redan har förmånen av bidraget ifråga får givetvis behålla detsamma. En lagstiftning måste naturligtvis sätta ett datum för när utfasningen skall börja gälla. Således kommer kommer bidraget att fasas ut efter hand som bidragstagarna blir äldre. De som väljer att skaffa barn efter utsatt datum är då medvetna om de nya reglerna.

Anmäl
2017-03-12 15:50 #11 av: Zepp

Barnbidraget är främst en ekonomisk utjämning mellan olika tidsperioder i livet!

Det är det mest kostnadseffektiva sättet att distrubiera "helikopterpengar"!

Helikopterpengar är ett sätt att öka den inhemska efterfrågan/bibehålla sysselsättning och gynna företagen!

Men effekten har ifrågasatts på senare tid.. iomed vårt ökade  välstånd/ökade förmögenheter.. och att vi köper allt mer kinesiskt tillverkade elektronikprylar!

Slpandet av barnbidraget och i stället utöka bostadsbidragen skulle kunna vara en annan form för att öka inhemsk efterfrågan!

Dock så har det visat sig att bostadsbidrag främst driver upp bostadspriser så det är en kortvarig sysselsättningsgrad, samt att våra bostäder till allt större del byggs av arbetskraft från Baltikum/Polen!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-03-12 19:46 #12 av: lordgortor

Med risk för att ånyo bli hotad av Zepp vidhåller jag min åsikt att barnbidraget bör fasas ut som ett led i att minska barnafödandet och på så vis få en minskande befolkning. Automation och robotar kan ersätta mänsklig arbetskraft och även bli föremål för beskattning.

Anmäl
2017-03-12 19:54 #13 av: Zepp

Nu är det väl knappast en minskad befolkning vi behöver, då stora delar utav landet avfolkas?

Och att allt fler flyttar till stora städer.

Och det gör de främst för att det är där möjligheterna finns, där pengar satsas, servicen, utbildningen, kulturen, nöjena finns oxå där i allt större utsträckning.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-03-12 23:48 #14 av: lordgortor

En minskad befolkning krävs globalt. Även städerna är i synnerhet överbefolkade och kan inte i längden försörjas med livsmedel av en fallande livsmedelsproduktion.

Anmäl
2017-03-13 07:11 #15 av: landsbygdsbo

#14

För att vi i Sverige ska kunna ge nästa generations pensionärer en dräglig tillvaro krävs det att vi antingen tillverkar ungar eller importerar människor i en relativt sett , hög omfattning.  Med en fungerande ekonomi och en fungerande export har vi då råd att dels producera egna livsmedel och dels köpa på den öppna marknaden.  Skulle vi i stället låta landet stagnera så klarar vi tids nog varken det ena eller andra....

Anmäl
2017-03-13 11:38 #16 av: lordgortor

Det går inte att bygga en dräglig framtida tillvaro på en ständigt ökande befolkning. Däremot kan automatisering/robotisering av arbeten ske om man beskattar dessa verksamheter, en robot kan arbeta dygnet runt och produktionen kan beskattas.

Dessutom har produktionen av livsmedel en övre gräns bestående av tillgången på odlingsbar mark.

Anmäl
2017-03-13 15:16 #17 av: landsbygdsbo

#16

"Med en fungerande ekonomi och en fungerande export har vi då råd att dels producera egna livsmedel och dels köpa på den öppna marknaden.  Skulle vi i stället låta landet stagnera så klarar vi tids nog varken det ena eller andra...."

För ett enskillt lands del går det...naturligtvis på bekostnad av andra.

Andra som naturligtvis skulle dra fördel av att vi stagnerar.

Så där ligger valet.

Anmäl
2017-03-13 16:25 #18 av: [krasnajaluna]

Känns som att den här diskussionen kom in på ett annat spår nu. Det är ju en komplicerad fråga men tror inte att de som redan har så mkt pengar att de bara ser barnbidraget som en bonus att sätta på sina barns sparkonton hindras att skaffa barn pga barnbidragets vara eller icke vara.

Anmäl
2017-03-13 17:55 #19 av: lordgortor

Nej, barn kommer det alltid att födas. Vad jag och många med mig inser är att det går inte att bygga en ekonomi på en ständigt ökande befolkning.

Anmäl
2017-03-13 18:43 #20 av: [krasnajaluna]

Egentligen minskar ju Sveriges befolkning, däremot har man ''kompenserat'' med invandring så nu ökar den nog istället, men samtidigt minskar den u då i någon annan del av världen. Varken minskad eller ökad befolking i för stor skala är bra. Men jag kan inte riktigt se vad det här har med den märkliga fördelningen av barnbidrag att göra

Anmäl
2017-03-13 20:46 #21 av: landsbygdsbo

Jordens befolkning kan naturligtvis inte öka in absurdum.

Däremot kan befolkningen i ett glest befolkat rikt land som Sverige bära en större befolkning, och är i praktiken tvungen till det om vi inte vill dra ner på välfärden inom en 10, 15 år....

Anmäl
2017-03-13 22:24 #22 av: lordgortor

Tvärtom, vi kommer att bli tvungna att dra ner på "välfärden" med en för stor befolkning. Där är vi redan. Sveriges självförsörjningsgrad är ca 50%, resten är import som är tillgänglig så länge det finns varor att köpa och pengar att betala varorna med. Dvs om transporterna fungerar.

Anmäl
2017-03-17 18:10 #23 av: Zepp

Huruvida vi får lov att dra ner på välfärden beror mer på hur vi lyckas hävda oss som exportnation!

Vår välfärd lär alltid vara beroende av hur konkuranskraftiga vi är på den globala marknaden.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-03-17 19:10 #24 av: lordgortor

Just det. och därför är en liten befolkning utmärkt. Tillverkningsindustrin/exporten är lätt att lösa med modern teknik (exportera gärna lyxputtarna/bolagsherrarna som plundrar företagen, fast efterfrågan på svenska vd-ar torde vara långt under pari).

Anmäl
2017-03-17 19:15 #25 av: Zepp

Naeä.. vi har brist på kvalificerad arbetskraft.. så låt oss importera fler VDar från låglöneländer.. för att hålla ner kostnaderna,

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-03-18 00:37 #26 av: lordgortor

VDar behöver vi inte importera.det kan man hugga mer eller mindre direkt på gatan. Det finns gott om folk med ekonomiutbildning, jag har själv avskedat flera.

Anmäl
2017-03-18 12:02 #27 av: Katniss

Det föds ju redan mindre barn än vad som dör. Det enda som hindrar befolkningen från att sjunka är ju invandringen.

R.I.P. Anton 💔
Anmäl
2017-03-18 15:22 #28 av: Linn Is The New

Föds inte alls mindre barn... Och det kommer in alldeles för många invandrare än vad vi kommer klara av, sen är det ju inget påhitt att dom föder ganska många ungar heller.

Mvh Linn 

Jag har inte speciella talanger. Jag är bara passionerat nyfiken // Albert Einstien

Ansträngning lönar sig bara om du vägrar att ge upp // Napoleon 

Driver en blogg vid namn: Starriderstables.weebly.com

Since 2016

Anmäl
2017-03-18 17:13 #29 av: Zepp

Det är hur som helst orättvist att bara de med barn får barnbidrag!

Om alla fick det så hade det ökat den köpkraftiga efterfrågan, gynnat handeln, minskat arbetslösheten!Får idé

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-03-18 22:11 #30 av: [krasnajaluna]

Som jag skrivit tidigare förstår jag inte vad det ni diskuterar nu har med huvudfrågan att göra?

Anmäl
2017-03-19 00:21 #31 av: lordgortor

En minskande befolkning är av ett stort och underbart värde för planeten. Alltså skall man inte uppmuntra barnafödande, i stället uppmuntra aborter.

Anmäl
2017-03-19 02:29 #32 av: [krasnajaluna]

Ja det kan säkert vara så, men den här tråden handlar ju om barnbidrag och varför de som redan har en massa pengar också får det? Det ni diskuterar är ju en helt annan  diskussion.

Anmäl
2017-03-19 10:15 #33 av: Zepp

Anledningen till att alla får det är främst för att det är ett kostnadseffektivt sätt att fördela sk helikopterpengar!

Den andra anledningen till att alla får det är politiskt, dvs så länge alla får så blir det ingen direkt opposition mot utdelandet.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-03-19 15:18 #34 av: Katniss

#31 aborter? Det tycker jag inte. Finns andra lösningar.

R.I.P. Anton 💔
Anmäl
2017-03-20 19:58 #35 av: gruvel

#8  Tror Lordgortor är inne på något realistiskt här.  Någon sorts balanserad utfasning av barnbidrag. -  I längden vanskligt bygga på en ständigt ökande världsbefolkning. I en västsvensk tidning 31/1 i år läste jag en stor artikel om FN:s befolkningsavdelnings sista prognoser. Den "värsta" räknar med 13,3 miljarder år 2100.  Afrika, Mellanöstern (på annat ställe läste jag t.ex. att Syrien med en 1/3-del av Sveriges yta under ca 1970 - 2000 ökade från 9 miljoner till 22), Pakistan m.fl ökar mest. Vad händer med Serengeti nationalpark och djuren där när Tanzania beräknas öka till 300 miljoner år 2100 från 55 nu? Professor Götmark i ekologisk zoologi är oroad. - Stor folkökning kan också medföra konflikter och flyktingströmmar.

Är det väl bättre satsa på barnbegränsning och familjeplanering med olika medel,  särskilt i folkrikare länder med många barnafödslar, hellre än göda med stöd och bidrag.

Anmäl
2017-03-21 00:05 #36 av: Zepp

Eh.. fast grejen är att i länder med barnbidrag så föds det färre barn!

Utan det är i fattiga länder som det föds mest!

Och trots allt högre bidrag här i sverige så föds det allt färre!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-03-21 10:45 #37 av: lordgortor

I fattiga länder beror de stora barnkullarna på gamla traditioner, både religiösa och "kulturella" samt kvinnoförtryck. Om kvinnorna fick möjlighet att utbilda sig och deltaga i samhället som annat än männens obetalda arbetskraft så vore situationen annorlunda.

Anmäl
2017-03-21 21:17 #38 av: Zepp

Menna.. nu blev jag ju tvungen att hålla med dig igen!

Dvs barnbidraget bidrar hur som helst inte till att det föds fler barn.. utan till att personer med utökad försörjningsbörda spenderar mer pengar, dvs sk helikopterpengar!

Och det är hela syftet!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-03-22 08:50 #39 av: landsbygdsbo

Det finns en sak man kan göra för att minska e ekonomiska skadorna kvinnor lider vid barnafödande.

Det är att de pensionspoäng hon och fadern arbetar ihop under sitt förhållande, eller minst så länge som man har försörjningsbördan delas.

Då står hon inte där med en fattigpension när sambon/maken sticker med en yngre eller avlider....

Man  skulle även kunna tänka sig extra pensionspoäng för vart barn.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.