2017-03-13 08:36 #0 av: Hayabusa

Arbetslösheten bland unga kvinnor, ålder 18-24, är betydligt lägre än för män i motsvarande åldersgrupp. 

Kvinnor: 8,6%

Män: 13,6%

Detta är en trend som pågått sedan finanskrisen och tendensen är att gapet vidgas framöver. Det avgörande skälet är utbildning.

Källa: Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén