Ordet fritt. Fria diskussioner

Vilken är den rätta populismen?

2017-03-16 08:41 #0 av: [Carpinus]1

"Populism, (lat. populus, "folk"), politisk rörelse som vädjar till "folket" och "sunt förnuft" samt angriper en politisk eller social elit, ofta utan grund i en specifik ideologi. Begreppet kan härledas till romarriket då "populares" var politiker som förlitade sig på stöd från de lägre samhällsklasserna medan "optimater" var politiker som främst sökte stöd från samhällseliten."----

"Definitionen av begreppet populism saknar konsensus i den akademiska världen. Trots det används begreppet ofta i den politiska debatten. Vanligtvis används det som ett nedsättande uttryck, exempelvis för att antyda en form av extremism eller att det är förenklade lösningar på komplexa problem."---

Ur Wikipedias definition av ordet populism.

Vi har ju vant oss i att nyhetsrapporteringar höra och läsa om "högerpopulister" och "högerpopulistiska regeringar", trots att såvitt jag vet ingen kan säga vem det är som bestämmer etiketteringen eller kan ange var den exakta gränsen till populism går.

Jag kan inte heller påminna mig att det någonsin talas om vänsterpopulism. SD finns fast förankrat i den populistiska definitionsmyllan, men aldrig att vänsterpartiet har utmålats som populistiskt, oavsett diverse populistiska utspel från partiet och dess ledare under årens lopp. Fast i Vänsterns fall kanske man borde tala om att man gått från "populister" till "optimater" i takt med att deras sympatisörer kommit att besätta uppsatta samhällspositioner och befolka redaktioner?

Anledningen till mina funderingar är ett citat från det holländska valets "segerherre" (trots tillbakagång ses han som sådan) Mark Rutte, som tolkar valutslaget som att "folket sagt nej till fel sorts populism". Jag skulle därför vara tacksam med att få hjälp att bena ut vilken den rätta sortens populism är och vilka som företräder den - jag tycker att begreppet och dess användning känns en smula svävande och godtyckligt. 

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-16 11:56 #1 av: kamera0710

Det gick fort att hitta en ledare om vänsterpartiet, som upprörs över det de beskriver som vänsterpopulism. Men visst är det långt fler träffar på "högerpopulister" än på "vänsterpopulister" vid en snabbsökning på google.

Men jag kan hålla med om att begreppet är luddigt, liksom uttryck som "PK" och liknande.

http://www.allehanda.se/opinion/ledare/adalen-behover-inga-fler-vansterpopulister-jonas-sjostedt

Anmäl
2017-03-16 12:08 #2 av: lordgortor

Nåja, populism eller inte beror på vem som för taktpinnen. Men trots allt är populism kanske ett uttryck för folkets röst, vox populi.

Anmäl
2017-03-16 12:23 #3 av: [Carpinus]1

#1 Sjöstedts agerande i BB-frågan är ett utmärkt exempel på vänsterpopulism, precis som Allehanda påpekar.  Partiet och dess ledare har ju en tacksam sits där man å ena sidan lever gott på närheten till regeringen och å andra sidan kan agera som oppositionsparti. Tar regeringen något beslut som duger för V så är man snabbt framme och påtalar sitt inflytande, tas det något impopulärt beslut så tvår vänstern sina händer. (MP agerar ju på samma populistiska sätt, trots att de dessutom sitter i regeringen...) 

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-03-16 12:44 #4 av: lordgortor

#3 Självklart, det kallas för politik. Populism är alltid vad man kallar den andra sidans agerande.

Anmäl
2017-03-17 14:24 #5 av: gruvel

#0 Har nog inget svar på frågan om "rätt sorts populism?"

 Ett par reflexioner. I vår politiskt korrekta och (o)neutrala Nationalencyklopedi (NE) nämns under populism bara högerpopulism. Att t.ex. en rörelse som "Allt åt alla" skulle kunna vara en annan  typ av  populism faller på sin orimlighet i sammanhanget, liksom Centerpartiledarens idé för några år sedan om nästan öppna landgränser.  - Om Schweiz skrivs i NE att landet har ett parti SVP som är högerpopulistiskt och immigrationsfientligt. Om någon skulle anföra att landets yta är liten (1/11 av Sveriges) med stor del extremt bergig natur som kan begränsa nyttjande graden, skulle det nog beskrivas som en typiskt högerpopulistisk tanke utan grund.

Vad som är populism verkar kunna skifta över tid. Man kan komma på exempel.

Om man har ett vänsterbetonat styre, är då i allmänhet de folkliga föreställningar och idéer som bryter med etablissemangets,  populism? Och dito vid högerstyre?

Tur man kan luta sig mot NE som vet besked om verkligheten utan "sidoblickar".

Anmäl
2017-03-17 22:18 #6 av: [krasnajaluna]

Ja du, det är nog väldigt objektivt. Egentligen fattar jag inte det där med ''högerpopulism'', när det gäller folket borde det väl snarare kallas ''vänsterpopulism'' då det är ''vanliga arbetare'' man oftast riktar sig till? Tkr man borde sluta med ordet populism, det är väl meningen att partierna ska lyssna på folket, eller? När det kommer fram ett populistiskt parti med en särskild fråga borde ju regeringen fatta att det är något de missköter istället för att klaga på ''populisterna'' och dess väljare. Om populism innebär sunt förnuft så ser jag gärna mer ''populism'' Tummen upp Allt annat än att inte lyssna på folket är ju mkt odemokratiskt

Anmäl
2017-03-18 00:14 #7 av: lordgortor

#6 Helt korrekt. Uttrycket populism används för att svartmåla andra uppfattningar i aktuella frågor än de (för tillfället) politiskt korrekta. Kappan kan snabbt vändas efter vinden om så behövs. ärlighet är inte en vanligt förekommande vara inom politiken.

Anmäl
2017-04-03 23:20 #8 av: [Carpinus]1

Och nu skallar ropen från kulturvänstern om "mer vänsterpopulism". Detta uppmärksammar Expressens Patrik Kronqvist, som bland annat pekar på Venezuela som ett varnande exempel på vad praktiserad vänsterpopulism kan medföra.

http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/venezuela-visar-faran-med-vansterpopulism/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-04-17 07:16 #9 av: [Carpinus]1

Den s-märkte statsvetaren Stig-Björn Ljunggren filosoferar över populismetiketten i Expressen idag, och hans tes är att "alla partier praktiserar populism när de finner det lämpligt". Det retar säkert vissa som förbehållit uttrycket för  ideologiska motståndare, företrädesvis på högerkanten.

http://www.expressen.se/debatt/alla-partier-praktiserar-populism/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-04-26 09:17 #10 av: [Carpinus]1

"Det finns en risk, menar Müller*, att vi som ogillar populister stänger ute dem från samtalet på samma sätt som de ute­stänger oss. Det finns en fara i att etablerade partier, inte alls olikt populister, påstår att de – bara de – representerar medborgarna. Han varnar för att ha en nedlåtande attityd mot sina ­politiska motståndare och ge dem epitetet populister så fort de exempelvis är kritiska mot EU. Det kan tvärtom handla om tänkvärd systemkritik, exempelvis en berättigad skepsis mot euron och EU:s monetära union."---

Påhl Ruin, frilansjournalist, i Dagens Samhälle

*Jan-Werner Müller är statsvetare vid Princetonuniversitetet och författare till boken "Vad är populism" (2016).

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-04-27 08:22 #11 av: [Carpinus]1

"Populismen vitaliserar demokratin, den entusiasmerar människor att ta ställning. Så jobbar inte Macron. Hans populism går ut på att inte övertyga någon om någonting, förutom det att man inte ska tycka något särskilt. Allt som behövs, är att man litar på honom."---

"De som röstar populistiskt brukar anklagas för att vara rädda för förändring. De som verkligen inte vill ändra på någonting, är de som röstar för status quo. En Clinton. En Macron."---

Åsa Linderborg på Aftonbladet kultur ser en populistisk antipopulist i den franske presidentkandidaten Macron.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-09 11:50 #12 av: [Carpinus]1

#11 Åsa Linderborg återkommer i ämnet på Aftonbladet kultur:

"Studio ett fyra dagar innan första omgången i franska presidentvalet: ”Är Mélenchon populist?” frågar programledarna radions korre i Paris. Hon svarar: ”Ja, absolut! Han vill ju att folket ska bestämma.”

Mélenchon vill att folket ska bestämma. Karln är med andra ord demokrat.

Populism har blivit ett skällsord för allt som avviker från den rådande ordningen. Varje tanke på en alternativ politik rörande EU, ojämlikheten, integrationen, globaliseringen, nedskärningarna, vinsterna i välfärden – allt stämplas som populism.
Till och med idén om folkstyre avfärdas som populism."---

"De upplysta ”I’m a democrat, but...”-elitisterna avslöjar stora kunskapsblottor i historia. Minoriteternas rättigheter är resultatet av en bred demokratikamp underifrån mot eliter och experter. Slavarnas frigörelse, den kvinnliga rösträtten och medborgarrättsrörelsens framgångar hade inte varit möjliga om de formulerats som den enskilda minoritetens kulturkrig mot majoriteten, skriver Hume* helt riktigt."---

*Mike Hume: "Revolting! How the establishment are undermining democracy and what they’re afraid of".

Åsa Linderborg på Aftonbladet kultur

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-20 09:04 #13 av: [Carpinus]1

Håkan Boström, gästkrönikör i GP, upplever att vi tar steg för steg mot en skendemokrati, där den allmänna rösträtten ifrågasätts och han ser populismen med sina enkla förklaringar som en motreaktion till de elitistiska exklusiva maktanspråken. Boström avslutar sin krönika:

"Den metod som Europas eliter använt sig av de senaste decennierna är i stället att föra över makt från de folkvalda till teknokrater, jurister och byråkrater – att ta steg för steg mot skendemokrati. Det är en av de viktigaste förklaringarna till att vi fått en populistisk motreaktion. Teknokratstyret har bara utrymme för en sanning, precis som populismen. Bägge ogillar den demokratiska pluralismen, bägge göder de varandra."

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-21 08:42 #14 av: [Carpinus]1

#13 Även Susanna Popova är inne på populismen som motreaktion. 

"Hur mycket tålamod kan eliten avkräva folket, när samhällssystemet inte levererar och det politiska kontraktet på viktiga punkter kan beskrivas som brutet?"---

"Kan frågan handla om vad som hänt med den starka staten? Pensionsöverenskommelsen. EU-medlemskapet. Fri och tillgänglig sjukvård. Effektivitet hos ordningsmakten. Är det i brister där som populismens rötter ska sökas? I så fall borde fokus, för alla den stabila liberala demokratins vänner, snarare ligga på hur förtroendet för staten upprätthålls."---

Susanna Popova på GP debatt: "Populism det nya skällsordet - men hur skall vi tolka den?"

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-21 08:47 #15 av: [Carpinus]1

Peter Hjörne på GP anknyter i en ledarkrönika till Popovas resonemang i ett referat från en diskussionsafton i ämnet på Göteborgs universitet.

"Peter Esaiasson och hans forskning stöder Popovas syn. "Håll i minnet", sa Esaiasson, "att en nödvändig förutsättning för populistiska framgångar är att många medborgare instämmer i sak - om det sedan handlar om flyktingpolitik, internationell frihandel, ett överstatligt Europa, brottsbekämpning, jämställdhetspolitik eller klimatpolitik".

Den representativa demokratin är en ständigt pågående spänning eller balansgång mellan ledarskap och anpassning, mellan elitism och populism. Populismen har fruktbar mark om man med trovärdighet kan tala om det arroganta etablissemanget som inte lyssnar till medborgarna resonerade Peter Esaiasson och ställde avslutningsvis frågan "Kanske har samhällseliten misslett medborgarna om flyktingpolitiken under lång tid?" ---

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-27 22:09 #16 av: lordgortor

Den rätta populismen är den som ger resultat. Läs Machiavellis "Fursten", en fullständig handledning i politik. Många, kanske alla politiker har läst och lärt vilket märks.

Anmäl
2017-06-27 09:05 #17 av: [Carpinus]1

Att Socialdemokratin förknippats med populism är noginte något som sossar så gärna talar om idag, men kanske var partiet som mest vitalt och utåtriktat under sin populistiska period. Journalisten och författaren Bengt Lindroth ser tillbaka på Socialdemokratins historia:

"I sin bok Väljarnas hämnd, påpekar journalisten Bengt Lindroth att den nordiska populismens rötter sträcker sig ända till 1800-talet, då de agrara nordiska samhällena industrialiserades och grunden för den nordiska socialdemokratin lades.
Efter det kom en våg av vänsterpopulism som dominerade i Norden, börjandes med vänsterrörelsen på 1960-talet, påpekar han.
Det här utmynnade i dagens nordiska socialdemokrati, som också använde sig av populism för att nå ut, innan den etablerade sig och blev mera urvattnad.

Bengt Lindroth vill också problematisera begreppet och fenomenet populism, och påpekar att populism inte behöver vara negativt, och att det inte enbart är vänster- eller högerextremism.
Populism är ett sätt att nå ut till och mobilisera missnöjda och arga medborgare. Populismen är därför här för att stanna. Antagligen är den mera långlivad än något enskilt parti."---

Svenska Yle

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-06-28 23:42 #18 av: lordgortor

Populismen finns överallt i alla politiska partier och kommer alltid att finnas i dessa.

Anmäl
2017-06-30 10:31 #19 av: landsbygdsbo

Jag satt med i en moderat samling inför ett kommunalval för många år sedan.

Lade fram ett förslag som väckte allmänt gillande, men med en mening från ordföranden, dödades det. Han sa_ det kan vi inte gå till val på, det får vi inga röster på.

Skärskådar man valpropagandan från varje parti så ser man kristallklar vem man räknar med att få röster ifrån.

Det gamla ordspråket: -folk styrs med bröd och skådespel , ja det gäller fortfarande.

Så visst använder sig alla av populism.

Och det tragiska är att göder man rädslan hos folk så hemfaller allt fler till enkla populistiska lösningar.

Idag ser folk att deras pensioner holkas ur, att det skyddsnät vi har byggt upp blir allt glesare och man söker förtvivlat utvägar och orsaker.

I Tyskland på trettiotalet var det Judarnas fel, I Sverige på sjuttiotalet var det borgarnas fel och idag finns de de som skyller på invandrarna.

Dessa floskler kan enbart bekämpas med fakta och sakliga argument. vilket för många är förknippat med trååååkigt

Anmäl
2017-08-02 03:03 #20 av: [Carpinus]1

Det är många som använder sig av populism idag, men inte bara i praktisk politik utan som en ett invektiv. Göran Hägglunds försök att starta en debatt med utgångspunkt från "Verklighetens Folk" för en del år sedan avfärdades snabbt av eliten som ett populistiskt utspel. Nu har en del debattörer vänt på spegeln och betraktar hur denna elit framgångsrikt angrep Hägglund från ett "underdogperspektiv", fast såväl de liksom Hägglund själv tillhörde samma elit, med skillnad från att Hägglund erkände det.

Frågan är intressant idag, eftersom samma metod från eliten kommer till heders när det gäller att ifrågasätta Åkessons och SD:s "Vanligt Folk-retorik" från ett förespeglat underifrånperspektiv. Och det intressanta där är kanske inte var Åkesson personligen hör hemma på maktskalan, utan vilka det är som ifrågasätter hans identitetsutgångspunkt. 

Professor Sten Hedlund uttryckte det så här på Expressen debatt i december förra året: "Det den svenska eliten ibland föraktfullt kallar ”vanligt folk” upplever en växande oro och otrygghet som kopplas till kris i flyktingmottagningen, till våld och bilbränningar i förorter, till en upplevelse av att asylsökande ostraffat kan begå massvåldtäkter, och till att något skydd eller stöd från polisen i allmänhet inte längre är att räkna med. Uttryck för sådan oro bemöts rutinmässigt av förnekelser och av fördömanden om rasism.

Medan etablissemanget har ägnat sig åt projicering av den egna verkligheten, och åt brännmärkningar av dem som hyser oro, har Sverigedemokraterna bedrivit ett till synes mycket framgångsrikt gräsrotsarbete med att just lyssna till ”vanligt folk”.

En färsk undersökning från analysföretaget Inizio visar att 48 procent av svenskarna anser att Jimmie Åkesson är den partiledare som bäst förstår vanliga väljares livssituation. Statsminister Stefan Löfven uppnår 29 procent, och moderatledaren Anna Kinberg Batra 13 procent, strax över Miljöpartiets båda språkrör som endast får 12 procent."----

Istället för att fråga sig om det relevanta i den oro som Åkesson från "vanligt folk" som Åkesson gjort sig till tolk för så ifrågasätts hans rätt att göra det av en elit, nödtorftigt maskerad till gräsrötter.

Se den färska debatten om den senare här: 

http://www.expressen.se/kultur/therese-bohman/visst-finns-det-en-medieelit/

http://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/det-ar-ju-vi-som-ar-samhallseliten/

Beröringspunkter även i senare delen av denna tråd:

http://politik.ifokus.se/discussions/58e1fa67ce12c449040002d1-klarar-sd-en-valframgang-2018-pa-lokalplanet#24

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-02 03:30 #21 av: [Carpinus]1

Professor Kjell Goldman gör i Utrikesmagasinet en intressant granskning av begreppet "populism" och användandet av det i dagspolitiken.

http://www.utrikesmagasinet.se/analyser/2017/mars/populism-ett-begrepp-pa-modet/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-02 03:39 #22 av: [Carpinus]1

Nils Lundgren, ekonom och tidigare EU-parlamentariker skrev så här i juni 2015:

"Spelar det då någon roll vad vi menar med populism? Kan inte uttrycket få ha den innebörd som etablissemanget i Europa håller på att etablera? Nej, det kan det inte därför att etablissemangets försvar av sina intressen ofta döljs när det ständigt ropar populism. Själv kommer jag osökt att tänka på fåren i Orwells Djurfarmen som vid alla möten börjar ropa som en hejarklack ”Fyra ben bra, två ben dåligt” (Four legs good, two legs bad) och därmed stoppar alla försök att få till stånd en demokratisk debatt om viktiga frågor. Detta vrålande säkrar gårdens diktator Napoleons grepp om makten.

Vi bör därför låta ordet populism behålla sin ursprungliga betydelse av vädjan till folkets stöd över etablissemangets huvud. Genom att hindra dagens politiska maktelit från att blockera nytänkande och demokratisk debatt med rop om populism, kan vi förbättra möjligheten att hantera frågor som vad EU skall bestämma över, hur invandringen till Europa skall hanteras och vilka linjer vi skall följa i miljöpolitiken."

https://detgodasamhallet.com/2015/06/04/populism-vad-ar-det-egentligen/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-02 08:09 #23 av: landsbygdsbo

Populismen är väl egentligen inte så svår att hitta.

Så fort ett parti plockar fram ett i verkligheten inte genomförbart löfte så handlar det väl om en utstuderad populism.

Att exempelvis begränsa eller försvåra asylinvandringen (som SD tjatat om i åratal) visade ju dagens regering, att det var lätt fixat.

Att införa 6 timmarsdag visar sig tydligen betydligt svårare

Men det är ju egentligen bara att ta sig en stund och kritiskt granska de olika partiernas vallöften till exempel.

Sedan kan man ju roa sig med att studera vilka partier som utövar denna populism.

Anmäl
2017-08-02 08:44 #24 av: Hayabusa

#23 Det handlar, enligt min mening, om den klassiska situation att "de bästa tränarna sitter på läktarna" :) Fast å andra sidan är hela samhället fyllt av populism i en eller annan form, oavsett politisk tillhörighet. 

Anmäl
2017-08-02 20:57 #25 av: landsbygdsbo

#24 Skrattar En jäkligt bra beskrivning...

Och synnerligen passande när man hör vissa oppositionspolitikers aggressiva retorik och verklighetsfrämmande löften.

Anmäl
2017-08-03 07:53 #26 av: kamera0710

#24/#25 Räknar då även in er själva bland dem som är fyllda med populism i en eller annan form? Eller är ni undantagen som bekräftar regeln?

Anmäl
2017-08-03 08:22 #27 av: Hayabusa

#26 Du menar om samhället siktar på att fylla mig, som individ, med populism?

Anmäl
2017-08-03 10:05 #28 av: landsbygdsbo

#26

Jag vet inte om jag sprider löften i syfte att vinna popularitet. Snarare tvärtom. Med cynisk realism vinner man inga anhängare. "pöbeln" faller ju som bekant lättast för bröd och skådespel Skämtar

Anmäl
2017-08-03 11:21 #29 av: kamera0710

#27 Du är alltså inte en del av det av samhället, OK.

Anmäl
2017-08-03 11:25 #30 av: kamera0710

#28 Visst, själv är man realist, andra är populister . Egna åsikter är genomtänkta, andras är dogmer. Själv är man en modig debattör, andra sticker upp fingret i luften... 

Anmäl
2017-08-03 12:09 #31 av: landsbygdsbo

#30 En populist är en individ som medelst populära åsikter och förslag försöker vinna popularitet.

Inte ens du kan väl hävda att jag försöker vinna popularitet, än mer som mina åsikter har varit ungefär de samma sedan över 40 år. Och då var verkligen inte mina åsikter med strömmen. Idag har många av de som simmade med strömmen ändrat åsikter. Enligt principen, ett ungt hjärta är rött, vid mogen ålder tar en blå hjärna över kommandot hos individen, beroende på stigande visdom och framförallt stigande tillgångar Skämtar

Det är inte populärt att hävda att individen har ett eget ansvar för stt liv, att regeln som man bäddar får man ligga gälla.

Eftersom den stora majoriteten är beroende av bidrag i olika former för att bibehålla sin standard.....

Anmäl
2017-08-03 12:26 #32 av: kamera0710

#31 "Det är inte populärt att hävda att individen har ett eget ansvar för stt liv, att regeln som man bäddar får man ligga gälla."

Det synsättet verkar långt borta när jag ser ditt engagemang för en viss barnmorska. Och vad hon anser sig kunna kräva av en arbetsgivare...

http://likavillkor.ifokus.se/discussions/588764e68e0e7428ca001432-kristen-lobbygrupp-driver-svenskt-rattsfall?participating-1

Anmäl
2017-08-03 13:23 #33 av: Hayabusa

#28 Exakt. 

#29 Mitt inflytande på populismens arena är obefintligt. Däremot är jag föremål för populismens olika aktörer, de jobbar oförtrutet på att vinna mitt förtroende & bifall. Vilket får ses som en av grundpelarna i populism. 

Det rimmar illa att vara emot allt som är dåligt med populism, men för allt som är bra.

Anmäl
2017-08-03 13:37 #34 av: Hayabusa

"Däremot tror jag att alla andra politiska grupper måste inse att det där med populism inte nödvändigtvis måste vara något dåligt.

Populism betyder i grunden att det en säger tas emot positivt av många människor. Att budskapet och det sätt det förpackas på är populärt." 

Jesper Bengstsson, Tankesmedjan Tiden

Intressant, allt går att sälja in så länge förpackningen är rätt. Den 3/6 2015 skrev SVT så här:

"In i landet strömmar färdigutbildade ingenjörer, läkare och ekonomer- Antalet godkända civilingenjörer från utlandet har mer än fördubblats på bara ett år. I Sverige sker just nu en massiv import - av kunskap."

Ja, jäklar...den där vågen av flyktingar är är ju det bästa som hänt landet Sverige sedan skivat bröd!

.  

Anmäl
2017-08-03 14:52 #35 av: landsbygdsbo

#32 en praktisk sak som skulle kunna sammanfalla med ev valfrihet. Vi har en skriande brist på barnmorskor eller hur? Om då en inte vill göra alla sina arbetsuppgifter...erbjud henne då att göre en del av dem med löneavdrag, istället för att exportera henne till Norge.

Men , menar du att det skulle vara populism, att acceptera religiösa minoriteters behov och försöka använda dem så samhällsnyttigt som möjligt?

En klar majoritet anser nog inte det

Anmäl
2017-08-03 15:39 #36 av: kamera0710

#35 Kan hon komma överens med en arbetsgivare har jag inga invändningar. Men att hon anser sig kunna kräva det finner jag löjeväckande.

Anmäl
2017-08-03 19:28 #37 av: landsbygdsbo

#36

Jag har för mig allt blivit reglerat och domarna fallit så där är väl inget att tillägga. Och Populism i det faller är väl snarare att ge arbetsgivaren rätt eftersom det faller betydligt fler på läppen än det motsatta Cool

Anmäl
2017-08-04 09:10 #38 av: Hayabusa

Populism:

"De människor som nu kommer till Sverige från krigets Syrien har ungefär samma höga utbildnings­nivå som den svenska ­befolkningen."

Karin Pettersson, Aftonbladet

"– Om vi på något sätt fattar att de som kommer, att många av syrienflyktingarna är mycket mer välutbildade än svensken i gemen, till exempel, säger folkpartisten"

Cecilia Wikström, FP (nyheteridag.se)

Vi flyttar oss cirka 2 år fram i tiden, 27/6-2017:

"De grundläggande kurserna på Komvux, som ska ge grundskolekompetens, är för svåra för många nyanlända som inte gått i skolan tidigare." 

https://www.sydsvenskan.se/2017-06-27/komvux-for-svart-for-manga-nyanlanda

Anmäl
2017-08-04 11:04 #39 av: landsbygdsbo

Populism är väl närmast att servera väljarkåren det man tror ska ge röster.

SD får röster genom sin inställning visavi invandring.

S har tidigare fått röster genom sin skattefinansierade välfärdspolitik, en finansiering deras väljare till del sluppit. Nu när de gamla väljargrupperna har byggt upp egna förmögenheter i form av fonder eller boende flyr man partiet.

M...ja där vet jag inte eftersom man inte längre marknadsför sina gamla käpphästar i samma utsträckning, man försöker anpassa sig så att man antingen stjäl från S eller SD vilket innebär att det blir varken hackat eller malet och man förlorar röster.

C har lyckats att stjäla tillbaka gröna väljare och röster från M och S vilket gör att man växer starkt.

Men jag tror inget parti säger det jag säger, att man får ligga som man bäddat. Låga pensioner beror på yrkesval eller andra val här i livet.

Fyller man inte sparkontot, ja då finns inget att hämta ut.

Den som inte kan arbeta eller inte får jobb eller av annan orsak inte är produktiv får finna sig i att leva på det samhället erbjuder.

Jag tror inte den åsikten ger röster alltså knappast populistisk, snarare realistisk Skämtar

Anmäl
2017-08-14 19:32 #40 av: [Carpinus]1

Ensamkommande afghaner demonstrerar i Stockholm och Göteborg mot den svenska flyktingpolitik som möjliggör utvisningar till Afghanistan. Flera politiker har infunnit sig på plats för att visa sitt stöd, bland annat representanter för Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ, men även från regeringspartierna, det senare bland annat i form av migrationsministern Hélene Fritzon (S) och Miljöpartiets språkrör utbildningsminister Gustav Fridolin.  Regeringsföreträdarnas närvaro ses av flera debattörer som ett utslag av hyckleri och populism.

Alice Teodorescu i GP hör till de som ifrågasätter ministrarnas handlande, och hon skriver bland annat: "I svensk riksdag råder konsensus, från vänster till höger, om att migrationen ska vara reglerad. Det innebär att bara de som uppfyller utlänningslagens kriterier har rätt att stanna här. "---

"Därför framstår det som ytterst förvirrande att regeringsföreträdare, i form av utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och den nya migrationsministern Heléne Fritzon (S), figurerat vid den demonstration som alltså syftar till att kräva undantag från den politik, och i förlängningen lagstiftning, som sittande regering sjösatt och fortsatt står bakom. Om regeringsföreträdare inte vill kännas vid konsekvenserna av sina beslut får de verka för att ändra lagen i riksdagen. Att som nu ägna sig åt symboliskt poserande ligger visserligen i tiden, men är bara ett uttryck för populistiskt hyckleri som i förlängningen skadar förtroendet för rättsväsendet och det politiska systemet."---

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-14 19:35 #41 av: [Carpinus]1

#40  Ann Heberlein, numera företrädare för Moderaterna, framför liknande synpunkter på SVT Opinion: "Att Schyman och Dinamarca väljer att solidarisera sig med männen* som kräver asyl i Sverige ligger i linje med deras partiers uppfattning, och bör kanske inte förvåna. De agerar i enlighet med sitt samvete, sitt partiprogram och, får man anta, i enlighet med medlemmarnas vilja.

Däremot är jag genuint häpen över både Fritzons och Fridolins agerande. Det är ju faktiskt deras politik som lett till att några hundra personer ockuperar Medborgarplatsen.
Det är ju regeringens politik som de afghanska männen protesterar mot. Man kan inte både ha kakan och äta den.

Vuxna människor måste ta ansvar för sina beslut. Det gäller även politiker.
Det är lika ynkligt som ohederligt som inhumant av Fridolin och Fritzon att, genom sina besök på Medborgarplatsen, ge demonstranterna falska förhoppningar."---
 

* De demonstrerande männen. 

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-14 21:11 #42 av: Hayabusa

#41 Sannerligen.

Anmäl
2017-08-15 07:29 #43 av: [Carpinus]1

Det hade inte förvånat om Fridolin gjort "en Friggebo" och föreslagit att man gemensamt skulle stämma upp i "We shall overcome"...Galen

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-15 07:35 #44 av: kamera0710

#43 Eller i fyra bugg... 

Anmäl
2017-08-15 07:43 #45 av: [Carpinus]1

"Buggen" hade ju varit något för Anna Johansson att dra i samband med IT-skandalen...Glad

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-15 07:46 #46 av: Hayabusa

#45 Skrattar

Anmäl
2017-08-19 09:44 #47 av: [Carpinus]1

#40 Angående processionerna av politiker till de demonstrerande på Medborgarplatsen så finns det i Dagens Samhälle ett insändare som är rakt på sak om vad politikerna borde säga istället för att i sin populistiska iver utge sig stå på de förtrycktas sida mot överheten. De borde säga "förlåt för att vi utnyttjade er".

"Tyvärr inträffade ett systemfel i det svenska asylsystemet under 2010-talet, då flyktingvågen ökade och antalet ensamkommande asylsökande ynglingar mångdubblades. Implicit sa svenska makthavare, svensk media och ledande opinionsbildare att det var fritt fram för vem som helst att komma till Sverige - gärna som ensamkommande barn, för dem var det mest synd om.

Många unga afghaner sökte sig till Sverige, främst etniska hazarer boende i Iran, de som är mest aktuella i dagens debatt. Många av dem uppgav sig vara minderåriga, även om det inte alltid var så."---

"De som är ansvariga för allt detta är naturligtvis de makthavare, den media och de opinionsbildare som tävlade i godhetssignalerande och trumfade varandra i offentligt finansierad humanism. De borde stå på Medborgarplatsen och förklara för besvikna afghaner att det var deras naivitet som försatte dem i denna svåra sits. De borde be om ursäkt, till var och en personligen.

Men i stället är det de som ställt till med det här eländet som nu ondgör sig över att systemet inte fungerar och som förespråkar amnesti eller undantag från de lagar och regler som ska upprätthålla trovärdigheten i systemet. Trots deras tunga skuldbörda, så vill de komma undan med att fortfarande ses som goda. Jag synar er, och er ryggradslöshet.

Personligen kommer jag att lida med flera av de afghaner som troligen kommer att tvingas lämna landet. Fina människor som jag lärt känna under flera år, och som jag tycker om och uppskattar."---

"Men mitt jobb, på ett boende för ensamkommande, är inte att ge dem falska förhoppningar eller att uppmana till lagbrott."--

Debattinlägg på Dagens Samhälle av Jonas Andersson, ungdomspedagog i Skellefteå, som sedan 2003 arbetar med ensamkommande ungdomar.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ansvariga-afghanernas-lidande-bor-be-om-ursakt-18135

(Citatet blev lite långt ur  det i sin turlånga debattinlägget, men det är svårt att få fram helheten annars.)

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-19 09:53 #48 av: Hayabusa

#47 Många vettiga poänger där....

Anmäl
2017-08-19 09:54 #49 av: [Carpinus]1

#47 I andra länder har politikerna rakryggat stått upp för gällande och demokratiskt stiftade lagar, även om det inte ger några godhetspoäng.  Som Ann Heberlein  (#41) skriver:

"På nätet florerar två klipp som jag rekommenderar Fridolin, Fritzon och Löfvén att studera och ta intryck av.

I det ena klippet möter Tysklands förbundskansler Angela Merkel en ung palestinsk flicka. Merkel förklarar, vänligt men bestämt, att politik ibland är både svårt och tufft. Den som inte har asylskäl måste lämna Tyskland. Flickan börjar gråta, men Merkel håller fast vid sitt besked.

I ett annat klipp förklarar Venstres Inger Stöjberg, utlänningsminister i Danmark, hur dansk asyllagstiftning fungerar. Lugnt lyssnar hon på mannen som fått ett avvisningsbeslut och säger som det är – han har helt enkelt inte tillräckliga skäl för att beredas plats i Danmark."

Lite tragikomiskt i det danska klippet är när den unge mannen säger att han med hundra procent blir ihjälslagen om han sänds tillbaka till Iran, för att i nästa andetag klaga på att maten inte är god i cafeterian...

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-19 09:56 #50 av: [Carpinus]1

#48 Ja, man kommer att tänka på den klarsynte och ärlige gossen i "Kejsarens nya kläder"...

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-19 10:00 #51 av: Hayabusa

I detta YouTube-klipp talar Inger Stöjberg klarspråk (enligt min mening). 

Anmäl
2017-08-19 10:14 #52 av: Hayabusa

#50 Precis. Intressant att lyssna på inslaget i SVT Debatt (#51) och jämföra med läget idag, knappt 2 år senare. 

Anmäl
2017-08-19 10:16 #53 av: [Carpinus]1

#52 Ja, mycket har förändrats, men kameleonterna kravlar obesvärat vidare...

#51 "Jag har en plikt att värna de friheter som vi bygger vårt land på". Tummen upp


"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-19 10:23 #54 av: Hayabusa

#51 "Och det skäms jag inte över." Tummen upp

Anmäl
2017-08-19 10:38 #55 av: Hayabusa

Han har en poäng, Johan R. (även om jag själv inte är på vänstersidan).

Anmäl
2017-08-19 10:52 #56 av: [Carpinus]1

#55 Exakt! Snipigheten har blivit tjänstemin...

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-11-02 16:17 #57 av: Hayabusa

Saxat från HD 30.10.2017, Carl Rudbeck:

"Populismen har vaga konturer. Fina och upplysta människor anser att den måste bekämpas. Ofta tycks ordet inte betyda särskilt mycket mer än en populär åsikt som skribenten eller talaren råkar ogilla. Så för att slippa argumentera avfärdas åsikten som populistisk.

Om populismen har en motsats så måste det väl ändå vara elitism, tanken att en liten grupp vet bäst och resten av oss har att rätta och packa oss."

Anmäl
2017-11-02 16:18 #58 av: Hayabusa

Tillägg till #57 - hela texten här:

https://www.hd.se/2017-10-30/carl-rudbeck-jag-vill-introducera-en-hybrid-till-en-liberal-populism

Anmäl
2017-11-02 17:03 #59 av: [Carpinus]1

#57 En bra beskrivning! Tummen uppOch eftersom det är de fina och upplysta som sätter kriterierna så talas det sällan om vänsterpopulismen, eftersom det är sådana som står till vänster som inte bara bestämmer vilka som är populister utan även vilka som är fina och upplysta.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-02 19:47 #60 av: [Carpinus]1

 Malcom Kyeyune är skribent och debattör och kallar sig marxist och kommunist. Han anser att de som föraktfullt kallas högerpopulister i grunden har en större tilltro till folket än de självutnämnt goda moralisterna, som har svårigheter att tygla sin drift att begränsa utrymmet för den som har åsikter som avviker från deras egen. Han verkar därmed vara en vänsterpopulist av den gamla skolan - de som trodde på folkets förmåga att tycka och tänka själva.

 "En förenande faktor för dagens så kallade ”högerpopulister”, oavsett om vi talar om Marine Le Pen eller Jimmie Åkesson, är en sorts blåögd, naiv optimism inför det egna folket. Alltså: om vanliga svenskar fick bestämma, utan någon otillbörlig inblandning från hjärnskrynklare, PK-programledare, domstolsaktivister, vänstermedier, skulle Sverige vara på det hela taget ett väldigt rättvist och fint land att leva i. I vår samtid, där ”populism” blivit ett helt okontroversiellt skällsord att kasta i ansiktet på folk, tänker vi sällan på att populisten själv anser att populus, folket, på det hela taget utgör en god kraft."---

"I vår samtid är det numera acceptabelt att hävda att folket, populus, i grund och botten utgör ett hot mot den goda samhällsordningen. De måste tyglas hårt och alltid hållas kort, för annars kommer deras mörka potential – rasism, sexism, trångsynthet, hat – att explodera.

Idag är det nästan bara figurer som Åkesson och Le Pen som menar att det är uppfostrarna som är problemet, som hävdar att idén om att folket behöver uppfostrare och förmyndare bara är en tarvlig lögn. På artonhundratalet hette dock dessa figurer andra saker, och de som sa detta var på den tiden socialister, snarare än högerpopulister. Därför måste jag vara optimistisk, och fortsätta att tro på den medfött goda potentialen i vanligt folk, hos vanliga arbetare. Jag är optimistisk, för att jag litar på vanligt folk. Att jag därmed sållar mig till en kategori människor som även innehåller Jimmie Åkesson och Paula Bieler, det får jag helt enkelt lära mig att leva med."

https://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=3552

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-04 08:57 #61 av: [Carpinus]1

#60 Kyeyunes bild av "självutnämnt goda moralister som har svårigheter att tygla sin drift att begränsa utrymmet för den som har åsikter som avviker från deras egen" bekräftas av Henrick Munch, förtroendevald miljöpartist, på Expressens debattsida.

"Men oavsett om man vill ha "fri invandring" eller bara "generös invandringspolitik" så är det ett långt större problem för MP när företrädares politiska ståndpunkter definieras genom att i första hand vara emot åsikterna hos en annan grupp människor.

Man kan ogilla rasister, bilister, homofober, eller vita män i största allmänhet. Det är inte ens brottsligt att hata dem. Däremot, om man har den hållningen i sitt politiska arbete inom MP så är det ett tydligt brott mot partiprogrammet:
"Den gröna vägen handlar inte om 'vi och dom'. Därför söker vi samarbete och förståelse... Människan är en kreativ och empatisk varelse som vill och kan ta ansvar. Den fantastiska mångfalden i människors synsätt och idéer utgör en rikedom som driver utvecklingen framåt."

Partiprogrammets har alltså en positiv människosyn, och då kan inte miljöpartister "hata dem som hatar". Utan att gå emot sin egen politik."---

https://www.expressen.se/debatt/mina-partikamrater-har-rasistkortet-standigt-redo/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-04 16:16 #62 av: [Carpinus]1

#61 Munck struken på MP:s fullmäktigelista i Göteborg. För rättfram?

http://www.gp.se/nyheter/göteborg/muncks-attack-det-är-ulf-kamnes-kupp-1.5136795 (betalbelagd artikel)

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-07-18 12:14 #63 av: Göstage

Mötet mellan väljare och partier tenderar alltmer att bli ett tillfälligt förhållande på valdagen. Det folkliga engagemanget blir allt mer självständigt, och att antalet organiserade medlemmar i partierna sjunker är knappast någon tillfällighet.

Svend Dahl skriver om detta på GP:s ledarsida: 

"...de traditionella politiska partierna blir allt sämre på att representera väljarna. Partiernas sociala rötter har sakta eroderats i och med både minskad lojalitet bland väljarna och att allt färre är partimedlemmar. Det gör att relationen mellan väljare och partier i de flesta fall inte är mer än ett flyktigt ögonblick på valdagen."---

"Mycket av debatten om det nya politiska landskap som håller på att växa fram har handlat om att populismen skulle utgöra ett hot mot den liberala demokratin. Det finns på sina håll fog för en sådan oro. Men denna oro skymmer något minst lika viktigt. Populistiska partier uppstår inte i ett politiskt vakuum. De är resultaten av sakpolitiska misstag och bristande förmåga att representera väljarna hos etablerade partier."---

"Det finns en viktig lärdom av populistvågen och krisen för de etablerade partierna: Politiker som inte tar sina väljare på allvar kommer förr eller senare att straffas. Det gäller i Rom såväl som i Stockholm och Göteborg."

http://www.gp.se/ledare/dahl-även-svenska-vägar-bär-till-rom-1.7212409

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-28 08:11 #64 av: Göstage

Håkan Boström skriver i GP om varför populismen tycks tilltala allt fler. Jag fastnade bland annat det här hans ledare: 

"Frågan är om det går att förstå populismen enbart analytiskt. Dagens populism måste nog snarare sättas in i sitt historiska sammanhang. Populismen är en motreaktion.

Socialismens gradvisa reträtt började redan i slutet av 1970-talet, accelererade efter murens fall, för att till sist bli helt oigenkännlig som ideologi. Den vänster som en gång ansågs företräda folket uppfattas numera i allt högre grad som en moraliserande överhet, ointresserad av klass, men med ett överdrivet intresse för perifera symbolfrågor.

Klyftan mellan folk och elit var knappast mindre förr. Däremot har legitimiteten för eliten naggats rejält i kanten på senare år. Det beror inte bara på politiken. Partierna har tappat medlemmar. Tempot är högre och politikerna tvingas att förhålla sig till medierna mer än till sina väljare (något ärkepopulisten Donald Trump framgångsrikt valde att strunta i).

Politikerna har också aktivt valt att frånhända sig sin makt; till jurister, ekonomer och byråkrater. Man har talat om ”marknaden” eller ”mänskliga rättigheter” som vore de naturlagar istället för valda ståndpunkter i syfte att främja avregleringar eller invandring. Kombinera allt detta med digitaliseringen, som slagit sönder alla former av informationskontroll, och revolten blir ett faktum."---

 http://www.gp.se/ledare/boström-populismen-förstås-bäst-som-motreaktion-1.9531008

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-28 08:15 #65 av: Göstage

#64 "Klyftan mellan folk och elit var knappast mindre förr. Däremot har legitimiteten för eliten naggats rejält i kanten på senare år."---

"Kombinera allt detta med digitaliseringen, som slagit sönder alla former av informationskontroll, och revolten blir ett faktum."---

Givetvis fanns kritisk mot eliten även tidigare, men det fanns inga kanaler för den att manifestera sig. Ilskna tidningsinsändare  släpptes fram så länge det var någon ilsken pensionär som skällde efter "dagens ungdom" eller någon annan ofarlig kverulant. Men hur många insändare med substans som gick direkt i papperskorgen får vi förstås aldrig veta. Debattsidorna i sin tur var förbehållna eliten, "jurister, ekonomer och byråkrater" och en plats för de politiska partierna att föra ut sitt budskap. 

Idag är proppen ur, de folkliga åsikterna kommer till uttryck på nätet. Även sådana som avfärdades som ointressanta eller utan tillräcklig formulerings- eller stavningsförmåga kan komma till tals, eftersom de givetvis precis som alla andra  kan ha viktiga åsikter att framföra. 

Nätarenan  tror jag är en av förutsättningarna för vad som idag, ofta svepande, får etikett av "populism".  Samtidigt ser vi  hur de vars åsiktshegemoni krackelerat febrilt försöker att hitta medel för att återvinna kontrollen. t.ex. i EU och genom propaganda i "MSM".

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-28 08:31 #66 av: Hayabusa

#65 Så är det. Tänk vilken makt Public Service hade innan Internet? Sanning & fakta serverades i ett mindre antal statsägda kanaler - ingen kunde på ett effektivt sätt debattera emot, egentligen. Vad vi har idag är ett många gånger okontrollerat brus av åsikter, påstående, drev och f-n vet allt. 

"Tvåa på Maktbarometerns lista är Expressen, ett av Nordens största mediehus som medvetet och hårt satsat på sociala medier, i huvudsak Facebook. Expressen är fortfarande långt efter paret Lundell, men en bit före trean på listan, Therese Lindgren. Hon slår i sin tur ensam alla andra traditionella medier. Egentligen är det bara Aftonbladet som är nära på plats åtta, vilket är upp tre placeringar från förra året. Sedan följer TV4 på plats 14; kanalen har trillat ner sex placeringar sedan 2017."

https://www.hd.se/2018-09-28/bara-15-traditionella-foretag-finns-med-bland-de-60-storsta-aktorerna-pa-sociala-medier

PS Etta på nämnda lista är Joakim och Jonna Lundell.

Anmäl
2018-09-28 11:45 #67 av: kamera0710

#65/#66 Den som prenumererar på Svenska Dagbladet kan nu komma åt samtliga nummer som kommit ut sedan tidningens start, så den som vill kan lätt gå in och jämföra då och nu. (Som jag nämnt har de ganska ofta kampanjer när man kan prenumerera en period till bra pris.)

Anmäl
2018-09-28 11:56 #68 av: Hayabusa

#67 Ur ett nostalgiskt perspektiv är det möjligen intressant - framförallt om man läst Svenska Dagbladet under en längre tid. För min del? Nej. 

Desto mer intressant (i min värld) är Public Service framtid. Hur ska detta media se ut? Och varför? 

Anmäl
2019-02-03 09:23 #69 av: Göstage

"Annie Lööf eller Stefan Löfvén – vem är Sveriges ledande populist?", undrar journalisten Chris Forsne, mångårig Frankrikekorrespondent för bland annat SVT.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-07 18:08 #70 av: Oskar

För mig är populism att man fokuserar på de frågor som engagerar den breda massan, vilket ju sällan stämmer överens med vilka frågor som egentligen borde prioriteras.

Typexempel är Trumps fokus på invandring, brottslighet kopplad till invandring samt bygget av  en mur. Allt som är lätt att ta till sig och engagerar folket. (Att sen den illegala invandringen till USA är den lägsta på länge eller att invandrare begår färre brott än infödda spelar inte så stor roll.  Och en mur skulle ha extremt liten effekt på droginförsel och illegal invandring.)

Oskar

Anmäl
2019-02-09 06:37 #71 av: Göstage

UKIP (och SD) är populister i EU-frågan, LO är det inte? EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) har sin syn på den saken. Så här skriver han på Aftonbladet debatt: 

"Take Back Control! Ta tillbaka kontrollen! Det var temat som nationalpopulistiska Ukip använde i den brittiska folkomröstningen. Ta tillbaka kontrollen från utlänningarna, från Bryssel och från EU. Syftet var att hävda att någon hade tagit kontrollen från det brittiska folket, som en motsats till det faktum att vi genom gemensamma beslut i Europa kan ha en kontroll som ingen stat själv kan ha.
När nu LO lanserar sin kampanj inför Europavalet, med en egen kandidat som om man vore ett eget politiskt parti, använder LO samma locktoner. Ta tillbaka kontrollen! Som om det är byråkrater i Bryssel som har tagit kontrollen från det svenska folket. Så talar den rena populismen. Som om det nu gäller att sätta utlänningar och Bryssel på plats. Det är en direkt lögnaktig beskrivning av den verklighet vi möter varje dag."--- 

"När Sverigedemokraterna nu i alla fall tillfälligt flaggar ner sitt motstånd mot EU, formulerar LO det budskap som Europas extrema partier försöker splittra oss med.
Till råga på allt säger man att man gör det för att dra en gräns mot extremismen, men uppenbarligen genom att göra extremismens budskap till sitt eget. Det är dubbelt falskt."--- 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/m6mEe4/lo-dra-tillbaka-er-populistiska-kampanj

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-09 07:47 #72 av: Göstage

Chris Forsne, mångårig Europakorrespondent, har sin bild av vilka som stämplas som "populister".

"De grupper i samhället som oroas mest isoleras som ”populister” eller numera som ”auktoritära populister”.  De sägs förenkla problematiken, visa på problem utan att komma med lösningar. Men i ett Sverige där förtroendet för våra folkvalda minskar, framför allt på riksnivå, verkar socialdemokrater och liberaler bli det första offren i ett föränderligt samhälle. Så också utanför våra gränser."---

 "Makten har förskjutits och vi ser idag en trött socialdemokrati som bara vinglar efter makt, en liberalism som betraktas som kortsiktig och  i mångt och mycket som orsaken till den europeiska krisen."---

https://ledarsidorna.se/2019/02/europa-vid-ett-vagskal-utan-en-klar-ide-om-sig-sjalv/

Känns som om även de som av tradition upplever sig som icke populister numera visar på problem utan att komma med lösningar. Och då är vi åter till rubrikens undring: vilken är den "rätta" populismen? Kanske bor det en populist i oss alla, inklusive i dem som använder uttrycket som en nedsättande värdering av motståndare? 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-16 20:31 #73 av: gruvel

#71 Hökmark har mycket bättre insyn än en annan men grunden för hans oförståelse av alla som vill "ta tillbaka/ha kontroll" känns diffus.  Alstret i AB känns som ett försök att slå både mot nationalister/kontrollsuktande och mot LO och vänstern, det gäller taktiskt hålla sig i mittspektrat!  För en tio år sedan beställde Tysklands president en utredning som då visade att landets lagar till 70 % helt eller delvis bestämdes av EU. Är det konstigt att t.ex. Storbritannien sneglar på Schweiz och Norge och vill kontrollera t.ex migration mer och annat som EU vill ha stort inflytande över, vilka som får stanna i landet både vad gäller volymer och skäl.  Norge lär ha en vetorätt om EU söker tvinga på dem något oönskat. Kunde hägra för Storbritannien även, ifall av en sidoanslutning till EU senare. Polen, Ungern m.fl.  i Centraleuropa syns vilja behålla  migrationskontrollen till EU:s och svenska ministrars förtrytelse.  Och se på Italien med ny regering.  För en sann korrekt icke-populist måste tiderna väcka onda farhågor,  ssk som man ser sig som expert på vad populism är och inte är.  

Tycker Hökmark tappat bort tanken  att begränsa EU:s makt till en rad för alla stater centrala teman (miljöfrågor, tullar,  hav,  säkerhet, you name it).  Hökmark är väl renlärig federalist kanske.  SD verkar nu ligga nära tanken om en begränsning av de sfärer som man behöver en överkucku för.

Anmäl
2019-02-17 12:22 #74 av: LBB

#73 Vad betalar Norge för den friheten?  Netto 20 miljarder? Utslaget per capita blir det väl nästan mer än vad svensken betalar för ett fullt medlemskap....undrar vad Storbritannien skulle betala Skrattar

Anmäl
2019-12-07 05:00 #75 av: Göstage

#72  Chris Forsne återkommer till populismen. Hon verkar uppleva en värdekantring hos väljarna inför det som politiker i traditionella partier med sina egna färdiga åsiktspaket för väljarna att förhålla sig  föraktfullt buntat ihop under begreppet "populism".

"I Sverige lever vi alltjämt i förnekelsens tid – Sverigedemokraterna må vara på väg att bli vårt största parti – men det är populister. Ett förhatligt begrepp som betyder att de vill ge väljarna vad väljarna eftersträvar. Till skillnad från traditionell politik där en kärna mejslar fram ett partiprogram och sedan avkräver väljarna ett lydigt röstande."---

"Från att ha varit ett enkom nedsättande begrepp börjar populism nu också få en positiv klang. Kanske är tiden mogen för politiker att hämta näring ur vad väljarna tycker om de breda samhällsförvandlingarna och inte bara försöka hunsa dem in i de åsiktspaket som skrivits ihop på partihögkvarteren."---

https://ledarsidorna.se/2019/12/populister-i-alla-lander-forenen-eder/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-07 10:24 #76 av: LBB

#75  Nja en populistisk politik är väl att ge majoriteten av väljarna de löften de vill ja inför ett val. Utan att klargöra de faktiska följderna av den marknadsförda politiken Som exempel kan man ju se hur Trump för en protektionistisk politik, som han säger för att rädda jobben. Det köper många..och det utan att ta till sig informationen om hur jobb i verkligheten försvinner.

SD har på senare tid blivit betydligt mer nyanserade i sitt sätt att marknadsföra sin politik. Men många anhängare kom till dem då partiet hävdade att "det är bara att" stänga gränser, utvisa dem som inte har papperen i ordning.   och det utan att samtidigt förklara de svårigheter som utvisningar står inför, vad det gäller inresetillstånd i de respektive länderna.

Det mest populistiska partiet i riksdagen är och har alltid varit V(pk).

Anmäl
2019-12-13 08:55 #77 av: Göstage

SVT:s Erika Bjerström skrev i en krönika att Greta Thunberg blir allt mer vänsterpopulistisk i sitt argumenterande, och det har (förstås) väckt rabalder i spalter och  på sociala medier. 

"Andreas Gustavsson, chefredaktör på Dagens ETC, är en av kritikerna. I en kommentar hos ETC skriver han att Bjerströms uttalande i public service ”ger högerpopulister tolkningsföreträde att avgöra vilka som är vänsterpopulister”.---

"Någon som är av annan uppfattning är Expressens biträdande politiska redaktör, Patrik Kronqvist.

– Jag håller inte med om precis allt Bjerström skriver. Men att hon kallar Greta Thunbergs retorik för vänsterpopulistisk ser jag som ett enkelt konstaterande. Att ställa folket mot en oförstående elit är i princip skolboksdefinitionen av populism. I klimatfrågan är det också en grov förenkling. Jag tror att många politiker tvekar inför att göra mer kraftfulla klimatåtgärder just eftersom de upplever att de inte har folkligt stöd, säger han.

Anser du att Greta blivit mer vänsterpopulistisk?

– Ja, jag upplever att den där retoriken med folket mot eliten är någonting nytt."---

https://www.expressen.se/nyheter/stor-debatt-efter-att-greta-kallats-for-vansterpopulist/

Synpunkterna får stå mot varandra, men jag noterar ETC-mannens förklaringsmodell. Vilka är det som i åratal bestämt vilka som är "högerpopulister" om inte vänsterpopulisterna - inte minst i Public Service? Var fanns protesterna då?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-13 12:34 #78 av: LBB

Med folket mot eliten ...är väl en retorik man väl känner igen..från både socialismen, nationalsocialismen och kommunismen. Vad Greta presenterar är väl en starkt förenklad bild av problemet. Hon börjar bli en "Jesus-figur" i vissa kretsar. Likt Che var i andra kretsar för 30-40 år sedan.  Att bara säga - du måste minska utsläppen, är som att säga åt en svältande bonde i tredje världen, - du får inte ge nästa års utsäde till dina svältande barn.  Det måste till praktiska, genomförbara lösningar som folk accepterar...där ligger den gordiska knuten.

Anmäl
2019-12-13 12:55 #79 av: kamera0710

#78 Är din syn på engagemang att man lika gärna kan lägga ner om man kanske har majoriteten emot sig? 

Anmäl
2019-12-13 14:10 #80 av: Hayabusa

#77 "Andreas Gustavsson, chefredaktör på Dagens ETC, är en av kritikerna. I en kommentar hos ETC skriver han att Bjerströms uttalande i public service ”ger högerpopulister tolkningsföreträde att avgöra vilka som är vänsterpopulister”."

Vänster har aldrig sett sig själv som populister eftersom populism ( = ondska) är något som enbart förekommer på högersidan. Och skulle den finnas på vänsterflygeln - ja, då är den ju god isåfall. Handhjärta på den...Hjärta

Anmäl
2019-12-13 16:41 #81 av: LBB

# 78 långt ifrån. Inom all verksamhet så finns där ett substansvärde Inom politiken) de som aktivt stöder en ide, ett parti. De är ofta en bråkdel av dem som röstar på partiet.  Det är den här gruppen som "ligger och skvalpar" beroende på vad som just nu är hett i media o debatter. Kan man lyfta fram sin ide, få debatt och media att fokusera på den ide´n så kan man nå framgång. Vilket ex SD är ett utmärkt exempel på. Man har lyckats dra till sig "skvalpet"  Ursäkta uttrycket Skämtar

Så visst ska man jobba för sina idéer , viska ska man engagera sig..det kan löna sig i läängden

Anmäl
2019-12-13 17:18 #82 av: Göstage

Petter Birgersson på Kristianstadsbladet har en ganska otvungen syn på begreppet populism.

"Det som kan beskrivas som populism har flera sidor men en av dem är att den är antielitistisk. Antielitismen hör inte nödvändigtvis enbart ihop med radikalism, utan är något som politiker ur alla läger kan ta till sig. Att överlåta det till ytterkantspartiernas företrädare är ett misstag. 

Uppfostrande attityd, höga varningsrop och anspråk på moralisk överhöghet från politiker och medier är frånstötande för många. Antielitism och folklighet är egentligen något sympatiskt, demokratiskt och tilltalande. Även mitten kan vinna val på det." 

http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/vaga-vara-antielitister/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-19 10:29 #83 av: Göstage

Dan Korn på Smedjan om Maktens syn på populism:

 "När folket röstar fel kallas det ”populism”, och på senare tid har även det gamla begreppet ”pöbelvälde” tagits till heder igen. Här på Smedjan har Hanna Wagenius påmint om varför det är dumt med folkomröstningar och att majoritetens tyranni också är tyranni. På ett seminarium om liberalismens idéer jag deltog i hösten 2019 var det påfallande många deltagare som drog sig till minnes att de tidiga liberala tänkarna inte alls var för fria val. 

Tecknen börjar alltså synas. Margot Wallström uttalade före sin avgång att censur mot sociala medier kan behövas för att ”rädda demokratin”.--- 

https://timbro.se/smedjan/sverige-2050-tryggheten-ar-inte-for-alla/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.