2017-04-09 08:37 #0 av: Carpinus

Så har då även Sverige drabbats av en terrorattack. Hur tycker du att myndigheter, politiker och media  hanterade den första fasen? (Från själva händelsen till gripandet av en misstänkt.)