2017-04-20 08:50 #0 av: Carpinus

Många av oss tänker väl inte på det, men det är valår redan i år, nämligen kyrkovalet. I det valet har det sällan varit särskilt högt valdeltagande, och efter att kyrkan skildes från staten år 2000 och i takt med allt fler går ur Svenska kyrkan minskar intresset och valdeltagandet. I förra valet (2013) deltog trots allt runt 700.000 medlemmar, och valdeltagandet steg från 11,9 till 12,8%. 

I kyrkovalet röstar man på nomineringsgrupper (även om det bakom den benämningen också finns riksdagspartier representerade).  I det här valet kan man rösta redan som sextonåring, under förutsättning att man är medlem i Svenska kyrkan. I övrigt går själva valproceduren till som vid de allmänna valen, och man väljer i tre kategorier, nämligen till kyrkofullmäktige, stiftet och kyrkomötet.

Tänker du rösta i kyrkovalet i höst?

Motsvarande tråd 2013. Då svarade 56% nej.