2017-05-16 11:16 #0 av: sanna70

När utgifter blir större än inkomster och vi blir bara fler och fler. . 

Det fattas 40 miljarder kronor i kommunernas budget och detta är vad som behöver byggas dem närmaste 4 åren. 

Förskolor 600

Grund- och gymnasieskolor 350

Gruppbostäder och äldreboenden 350

Idrottsanläggningar 150

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/investeringarocheffektiviseringarnodvandigaframover.12343.html

Sedan har vi fortsatt bostadsbrist. . 

Underskott i nästan 9 av 10 kommuner.

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/bostadsbyggandet-fortsatter-att-oka/