Jämställdhet

Fundamentalism, hedersvåld och tvångsgifte

2017-05-29 07:17 #0 av: [Carpinus]1

Aftonbladet uppmärksammar att kurvan över antalet hedersrelaterade rättsfall steg brant förra året. Det rörde sig om en femtioprocentig ökning, och kurvan och ökningen förefaller öka även i år. Tidningen har granskat 200 rättsfall, och deras kartläggning finns här.

Inledningsvis en förklaring till begreppet hedersvåld och utvecklingen av brottsfallen inom denna kategori. Aftonbladet skriver:

"Hedersvåld och förtryck finns inte definierat som brott i den svenska lagboken.
Men det kan nämnas i andra former av rättsfall, exempelvis kvinnofridskränkning, misshandel och mord, som drabbat flickor, pojkar, kvinnor och män som lever i en hederskontext.
Omhändertaganden enligt LVU, lagen om vård av unga, med inslag av hedersvåld blir också allt vanligare i svenska domstolar.
Under 2015 avgjordes 66 fall med hedersvåld i svenska domstolar. Antalet ökade med 52 procent, jämfört med året innan, till 100 fall i fjol. Fram till 24 april i år har 34 fall avgjorts i domstol."---

Aftonbladet.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-29 07:26 #1 av: [Carpinus]1

För den som följt diskussionerna om hedersvåld och tvångsgifte i Sverige på senare år kommer uppgifterna om att antalet rättsfall kring hedersvåld ökat dramatiskt inte som någon överraskning. Att antalet rättsfall ökar skulle kunna innebära en positiv signal om att samhället ser allvarligare på denna typ av kriminalitet, men dessvärre är det nog istället ett uttryck för att företeelsen som sådan ökar.

Det finns en tråd om fundamentalism, hedersvåld och förtryck i främst Husby och andra storstadsförorter på Politik iFokus. Men hedersvåldet är inget som är koncentrerat till storstädernas ytterområden, utan förekommer i hela landet, därför är Husbyrubriken lite missledande.

Tyvärr finns det politiska krafter främst inom vänstern som uppenbarligen sett ett egenvärde i att denna typ av brottslighet bagatelliseras och tystas ner, något som invandrarkvinnor själva uppmärksammat utan att någon förändrad inställning eller ökad förståelse för problemen tycks vara på gång inom den politiska rörelsen.

Så här utrycker Adam Cwejman i GP den problematiken: "Sedan flera decennier har man inom den breda vänsterrörelsen, och inte minst inom Vänsterpartiet, riktigt svårt med förståelsen för hedersvåld eller religionens roll som förtryckarredskap.
Man har sålt sig till högröstade aktivister som maskerar religiös dogmatism med moderiktiga uttryck som ”Rätten till våra kroppar”. Detta medan man i samma parti fryser ut och marginaliserar personer som riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh. En politiker som både har en självupplevd och teoretisk förståelse för religionens och traditionens förtryck."---

Citatet finns även i Husbytråden. Den tråden finns i sin helhet här:
http://politik.ifokus.se/discussions/556c8fa98e0e7415bf001aaa-fundamentalismens-skugga-allt-tyngre-over-husby

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-29 19:25 #2 av: [Carpinus]1

Mer från Aftonbladets uppföljning:

"I de 200 rättsfall som Aftonbladet granskat kommer det dolda förtrycket fram.
240 000 unga i Sverige kan leva under hedersförtryck.
Mörkertalen är enorma.
– Vi tror att var tredje elev med utländsk bakgrund lever under hedersrelaterade familjenormer, säger docent Astrid Schlytter."---

"Baserat på enkäter genomförda i Sverige kan man se att var tredje flicka med två utlandsfödda föräldrar har begränsningar i skolan, är förbjuden att ha pojkvän, måste vara oskuld när de gifter sig och får inte bestämma vem de gifter sig med.
Bröderna har inte samma restriktioner som sina systrar, men de blir bortgifta i nästan lika stor utsträckning.
– Vårt antagande är att var tredje elev, flickor som pojkar, som själva är födda utomlands eller som har två utlandsfödda föräldrar lever under hedersrelaterade familjenormer, säger Schlytter."---

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/knnm9/forskare-240-000-unga-i-sverige-kan-vara-drabbade

Nu är det bara att vänta på Löfvens sedvanliga "så skall vi inte ha det"-kommentar...

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-29 21:20 #3 av: Zepp

Mm.. hedersvåld och psykopati följer samma kurva i princip!

"Kim Sahindal, 46, dömdes för att han tog på sig mordet på sin kusin, Fadime Sahindal.

Nu har han dömts till livstids fängelse för att han mördat Åke Persson, 55, med ett tjugotal knivhugg på grund av svartsjuka."

http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/3AAO9/kim-sahindal-doms-till-livstid-for-mordet-pa-ake-55


Grejen är att alla som kommer från mellanöstern bedöms som "hedersrelaterade", medans om man är infödd svensk så bedöms det som psykopater!


Den andra grejen är att det för de flesta är j*vlgt svårt att se någon skillnad över huvudtaget!


Den tredje grejen är att det som regel tas som urkund för hos"vissa" främlingsfientliga personer/partier att det handlar om olika kultur!


Den fjärde grejen och för att citera Gudrun,det är samma Talibaner här som där!


Och den femte grejen är väl att hennes analys är den bästa vi har/vi klarar att omfatta?


Dvs det är skit samma om man anger klanens/släktens/familjens heder eller bara är psykopat, när man utövar våld mot familjemedlemmar?


Nämenaltså.. ni som är inne på hedersgrejen är altså helt inne på att det är hedersvärt med alla dessa skjutningar bland kriminella?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-05-30 06:04 #4 av: [Carpinus]1

#3 Vill du se det aktuella mordet som hedersrelaterat så kan ingen hindra dig från det, men så här har åklagaren sagt enligt Expressen:

"Det går inte att utesluta att det finns någon form av hedersmotiv i det här också, men det är ingen framträdande del. Vanligtvis vad gäller hedersbrott så finns det en familj som stöttar en gärningsman i det, men det har vi inte kunnat konstatera här. Det är en man som agerat på egen hand, sa åklagare Birgitta Fernlund då."---

http://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/kim-sahindal-doms-for-mordet-pa-ake-55/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-30 06:29 #5 av: [Carpinus]1

Aftonbladet tar i sin aktuella artikelserie även upp barnäktenskap och tvångsgifte och skriver: "Sedan den nya lagen mot tvångsäktenskap infördes 2014 har 150 fall anmälts.

Bara ett fall har lett till en fällande dom: en ung kvinna som giftes bort i Afghanistan, och hennes förbjudna pojkvän i Helsingborg straffades med våldtäkt."---

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Jmmwj/150-anmalda-tvangsaktenskap--endast-en-dom

En stor del av tvångsäktenskapen gäller alltså barn, den yngsta som nämns i artikeln är en fyraårig flicka som skall ha varit aktuell att giftas bort. I tråden "barnäktenskap - en del av vår kultur?" redovisas vad som hänt och inte hänt på det här området de senaste åren.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-30 06:48 #6 av: [Carpinus]1

Även GP uppmärksammar nu hedersproblematiken i en granskning. Tidningen skriver:

"Granskningen visar att minst 527 barn omhändertagits eller tvångsvårdats enligt LVU på grund av hedersproblematik i Sverige de senaste tio åren. Närmare 300 av fallen rör år 2014-2016. Detta trots att LVU mestadels används i akuta fall och står för en mindre andel av socialtjänstens åtgärder för utsatta barn. Vanligtvis sker insatser på frivillig väg. "---

"Nästan nio av tio barn som GP hittat är flickor. Oftast har de själva sökt hjälp via antingen skolan eller socialtjänsten. De berättar då om föräldrar och bröder som misshandlar dem när de bryter mot familjeregler och anses skada familjens rykte. Reglerna är oftast kopplade till religion eller traditioner som föräldrarna tagit med sig från sina ursprungsländer.

Det vanligaste är flickor som övervakas och förbjuds vara utanför hemmet efter skoltid, som tvingas bära slöja och kroppstäckande kläder samt flickor som riskerar att bli bortgifta mot sin vilja."---

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-30 06:55 #7 av: [Carpinus]1

Juno Blom leder på uppdrag av regeringen det nationella kompetensteamet mot hedersvåld. Hon säger så här till GP:

"Jag tror att det viktigaste är att samhället verkligen synliggör de här barnen. Det finns tyvärr många kulturrelativister som försöker ursäkta och osynliggöra förtryck av barn för att man är rädd att spela främlingsfientliga krafter i händerna. Så var jag själv en gång i tiden. Men man får inte glömma att man då spelar fundamentalister i händerna. Jag tror denna fråga måste avpolitiseras och att vi börjar säga att alla barn har samma rättigheter på riktigt."

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-30 12:14 #8 av: [Carpinus]1

Sara Mohammad föreslår i ett debattinlägg i GP ett antal enkla men betydelsefulla medel för att försvåra för hederskulturen att gro och växa sig ännu större. Läs- och tänkvärt!

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-30 16:25 #9 av: Tjeja

Synd att det måste till invandrare som skriker sig hesa för att samhället skall lyssna utan att anklaga talarna för att vara rasister. Ledsen

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2017-05-30 20:20 #10 av: Zepp

Synd att det krävs mera invandring i det här landet för att Schymans utsaga skall omfattas av flera,, dvs att det är samma Talibaner här som där!

Dvs om alla psykopater får lov att  att urskulda sig så lär vi snarare få ett jätteproblem på halsen.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-05-30 20:59 #11 av: [Carpinus]1

Advokaten Elisabeth Massi Fritz, med mångårig erfarenhet av hedersrelaterad kriminalitet, har bilden klar för sig vad som främst behöver göras för att förhindra att hedersbrotten breder ut sig ytterligare.

"Först och främst måste man se till att polisanmälan alltid görs och att vi inför hedersbrott i vår brottsbalk. Med stränga straff kombinerat med utvisning, det är det enda riktigt avskräckande straffet. Sen måste vi också synliggöra de utsatta offren och sluta dalta med förövarna. Ärligt talat är det många som skrattar åt oss i Sverige. De som begår allvarliga brott kommer ut snabbt och det om något leder till felaktiga signaler", säger Elisabeth Massi Fritz till GP.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-31 19:28 #12 av: [Carpinus]1

Sakine Madon kan historien om vilka som kämpat för att belysa hedersproblematiken respektive vilka som varit de falska vännerna. Hon skriver så här om de senare i en krönika i VLT:

"Så sent som för bara några år sedan skrev Feministiskt initiativs partiledning att de inte använder begreppet hedersvåld, för att de inte vill "dela upp" våld. I dag säger Gudrun Schyman att hedersförtrycket måste tas på allvar, och i Ekots Lördagsintervju påstår hon till med att hon och hennes parti varit tydliga om det (20/5). Det är helt enkelt inte sant.

I stället för att antyda att hennes kritiker nog vill ha "patent" på frågan borde Schyman säga som det är. Hon, likt Guillou och gänget, har gjort bort sig i denna fråga.

Precis som Sara Mohammad från "Glöm aldrig Pela och Fadime" och Amineh Kakabaveh från "Varken hora eller kuvad" - med flera - har påpekat har Fi varit en bromskloss (VLT, 23/3)."---

http://www.vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-inte-tack-vare-guillou-och-schyman-vi-star-har

Tyvärr har vi åtminstone en här som med en dåres envishet försökt skapa en hjälteroll åt Schyman....

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-31 19:59 #13 av: Zepp

Hedersförtryck inom sekter i Sverige talas sällan om.

Elisabeth, 37, växte upp i Jehovas Vittnen.

– Jag begick den värsta synden och frystes ut av min familj och hela församlingen.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OxMgq/allt-var-skuld-och-skam--elisabeth-hoppade-av-jehovas-vittnen

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-05-31 22:30 #14 av: lordgortor

Alla religiösa yttringar är av ondo. Vad världen behöver är ett avståndstagande/ bekämpande av religioner. Vidskepelse har aldrig lett till något gott!

Anmäl
2017-06-01 07:14 #15 av: [Carpinus]1

GP uppmärksammar ett hittills förbisett fenomen kring pojkarnas kontroll av sina systrar i hedersrelaterade sammanhang. Tidningen skriver:

"- I en hederskultur bygger familjens heder mycket på kvinnornas beteende. Och när föräldrarna saknar en intim relation med döttrarna, går de ofta via sina söner för att kontrollera dem. Det börjar jättetidigt, ofta redan när pojkarna är fyra, fem år. Pojkar vilseleds till att kontrollera sina systrar och begreppet heder får dem att tro att syftet är gott, säger Astrid Schlytter"  (som forskar på Stockholms universitet om hedersproblematik.).

" Enligt en ny studie från Leeds Becket University i Storbritannien, där man undersökte hundra hedersrelaterade brott, visade det sig att det oftast var mammorna som var drivande i brotten. Samma studie, som BBC rapporterat om, visade att polisen inte nämnde mammorna som förövare i många av anmälningarna.
- Vi vet också att många hedersmord är en följd av påtryckningar från kvinnor, där en närstående pojke ofta får i uppdrag att utföra dådet, säger Astrid Schlytter."---

Kanske är det förklaringen till att ynglingen i det uppmärksammade Arbogafallet (som inte är ett hedersbrott) accepterade sin roll som gärningsman?

GP igen: "- Könsmaktsteorin har styrt oss väldigt mycket. Man ser det alltid som att män är gärningsmän och kvinnor är offer. Vi måste börja ta upp även våldet mot män. Rent statistiskt är män faktiskt mer utsatta för våld i samhället än kvinnor. Det är viktigt att vi kan se män som både förövare och offer. Ändrar vi inte vårt tankesätt kommer vi aldrig åt våldet mot flickorna heller. Det är via pojkarna vi har chansen att förändra och då måste de få hjälp att säga nej, säger Astrid Schlytter."

GP

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-06-01 07:48 #16 av: [Carpinus]1

Gulan Avci är en av de kvinnor som rakryggat och insiktsfullt ställer upp i kampen mot hederskulturen. Nu skriver hon bland annat så här apropå Aftonbladets artikelserie kring hedersbegreppet:

"Det har under lång tid funnits en oförmåga att bekämpa hederskulturen. Dels beror det på att kunskapen varit alldeles för dålig. Men också för rädslan att stämplas som rasist om man talar klarspråk om barn- och tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, kränkande oskuldskontroller och hedersförtryck.
Men hur kan det vara rasistiskt att stå upp för våra lagar?
Från Liberala Kvinnors sida är vi tydliga.
Är man inte svensk medborgare och gör sig skyldig till så grova brott, har man förbrukat sin rätt att bo i Sverige.
Därför är det hög tid att svenska domstolar i större utsträckning prövar utvisning vid allvarliga hedersbrott."---

"Jag hoppas att vi nu kan lämna förnekandet av hederskulturen bakom oss och istället fokusera på att försvara de frihetliga värdena för dessa barn och kvinnor, och låta dem bestämma över sina egna liv som alla andra fria medborgare i vårt land."

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/262BG/att-sta-upp-for-svensk-lag-ar-inte-rasism

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-06-12 12:05 #17 av: [Carpinus]1

På Expressen debatt tar två framstående kämpar mot hederskulturen upp den undfallenhet som regering, vänsterpartister och representanter för FI visat inför hedersvåldets strukturer i Sverige. De kritiserar det oengagemang och ibland direkta motstånd som många invandrade kvinnor mötts av i Sverige - inte bara från moralpoliser, utan även från  företrädare för det svenska samhället. Nu tycker debattörerna att det är dags för statsminstern, Schyman med flera att öppet ta ställning mot hedersförtrycket.
 Läs helst debattinlägget i dess helhet, här är några utdrag: 

"Fram till nu har hederskulturen förnekats av många i Sverige. Däribland kulturrelativisten och feministen Gudrun Schyman och hennes parti Feministiskt Initiativ. Nu verkar de ha kommit igenom förnekelsefasen. Schyman har den senaste tiden erkänt att hedersförtrycket verkligen existerar i Sverige. Eller så handlar det bara om röstfiske?
Under de år som gått har kvinnor som levt och lever under den kollektivistiska hederskulturens förtryck i Sverige, skrikit sig hesa för att berätta om förtrycket. Inte minst organisationen GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime.
Det är kvinnor som flydde från de kvinnoförtryckande länderna, med hopp om att finna friheten i ett av de mest jämställda demokratiska länderna i världen - Sverige."---

Har det svenska samhället – inklusive den feministiska, socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen och det feministiska partiet Fi – av feghet och konflikträdsla hyllat kulturrelativismen och genom det offrat människor som skändats och mördats under hedersförtrycket?
Nu är det dags att såväl vår feministiska regering som Fi tar mod till sig och fördömer mekanismerna bakom hederskulturen. Inte minst de islamistiska och andra religiösa och traditionella män och kvinnor som under religionens täckmantel utövar förtryck i jämställdhetens och de fria kvinnornas Sverige."

Helene Bergman
Journalist och styrelsemedlem Glöm aldrig Pela och Fadime
Sara Mohammad
Grundare till Glöm aldrig Pela och Fadime. Hedersdoktor vid Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet.

http://www.expressen.se/debatt/dags-for-schyman-och-regeringen-att-fordoma-hederskulturen/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-07-13 06:42 #18 av: [Carpinus]1

En 21-årig knivbeväpnad man som uppsökte polisstationen i Växjö och ville polisanmäla sin syster för att hon var "bitchig och låg med män" har dömts till rättspsykiatrisk vård samt 5000 kronor i skadestånd till sin syster.

"När polisen påtalade att det inte är brottsligt i Sverige sa mannen att polisen inte kunde skylla på honom om han "tog hand om det själv och tog huvudet av henne", skriver Smålandsposten.

Systern säger att hon fruktar allvarligt för sitt liv och att brodern tidigare hotat henne för att hon har "vanliga kompisar" samt lever utan slöja.
Mannen döms även för att ha dödshotat en arbetsförmedlare för att denne inte ville ge honom pengar.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-07-13 17:37 #19 av: kamera0710

"– Sverige har haft en stark inhemsk hederskultur där den som saknade heder hamnade utanför samhället. Vanheder ansågs smitta.

För kvinnor var den sexuella hedern av störst betydelse.

– Om kvinnan fick rykte om sig att vara lösaktig blev hon oattraktiv på äktenskapsmarknaden. Ingen "hederlig" man ville gifta sig med en osedlig kvinna. Man talade om kvinnan som "förstört gods". Hon hade tappat sitt värde, som var länkat till att hon skulle vara oskuldsfull, ren och dygdig."


"Fortfarande långt in på 1900-talet var hederskulturen så stark att många kvinnor övergav sina “oäkta” barn.

Barnboksförfattaren Astrid Lindgren blev på 1920-talet gravid utan att vara gift och kände sig tvingad att lämna landet, föda i Köpenhamn och lämna bort sin nyfödde son Lasse till en dansk fosterfamilj – för att inte dra skam över familjen.

Det, beskrev Lindgren senare i flera intervjuer, var ett trauma som hon bearbetade genom hela livet. Författarskapet präglas av historier om barn utan föräldrar."


"Värderingar kring stora hedersrelaterade frågor kan förändras snabbt, konstaterar Marie Lindstedt Cronberg.

– När en kulturell uppfattning ifrågasätts öppet, blir det möjligt för människor att ansluta sig till kritiken och att välja andra vägar. I det tidigmoderna Sverige gick förändringar långsamt eftersom samhället var mer homogent när det gällde könsuppfattningar och religiöst grundade föreställningar. I ett mångkulturellt samhälle finns det alternativa vägval som individen har tillgång till.

Än i dag finns stark “inhemsk hederskultur” – inom svenska sekter."


http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jWGze

Anmäl
2017-07-13 19:44 #20 av: [Carpinus]1

#19 "Värderingar kring stora hedersrelaterade frågor kan förändras snabbt, konstaterar Marie Lindstedt Cronberg.
– När en kulturell uppfattning ifrågasätts öppet, blir det möjligt för människor att ansluta sig till kritiken och att välja andra vägar."---

Önskar att det fungerade så, vi svenskar vill gärna tro att det är så, men jag skulle gärna vilja ha sett några exempel. Du kanske har några?

Själv tror jag dessvärre mer på Zelia Dagli, som skrev så här när hon till sist kände sig tvingad att flytta från Husby i vintras:

Det har blivit tabu att kritisera kulturen från hemländerna, religionen likaså. När jag pratar om integration, aborträtt, rätten att äga min kropp, när jag diskuterar hur våra förorter ser ut, när jag bara vill ta en fika, säger moralpoliser i Husby föraktfullt till mig att jag har blivit för svensk."---

Vi har förvisso haft vår egen "hederskultur" i Sverige, men vi skall väl inte återvända dit?  Och om det förekommer någon form av hederskultur inom svenska sekter så är den givetvis också  olaglig och avskyvärd. Dock tror jag att den är ytterst blygsam i jämförelse med de  exempel på tvångsgiften, hot och mord som kontinuerligt uppmärksammas i våra nyetablerade parallella kulturer. 

Se även:

https://ledarsidorna.se/2017/06/den-relativa-hederskulturen/

http://politik.ifokus.se/discussions/556c8fa98e0e7415bf001aaa-fundamentalismens-skugga-allt-tyngre-over-husby

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-07-14 08:50 #21 av: kamera0710

#20 Vilken tidsrymd hon nu menar med "snabb". Humanisternas Christer Sturmark berättade om ett besök i Kina, där han träffade en kvinna och hennes föräldrar. Det var enligt honom som två helt skilda världar mellan de två generationerna och kanske är det till stor del en generationsfråga.

Kan i sammanhanget rekommendera läsning av "oäktingen" Gunnar Brusewitz (1924-2003) memoarböcker. Han träffade aldrig sina morföräldrar eftersom han i deras ögon var Den Stora Skammen. Han hade dock tur i livet, till skillnad från många andra "oäktingar", med fastrar som tog hand om honom under uppväxten.

Anmäl
2017-07-14 08:57 #22 av: Hayabusa

#20 Dessvärre är det inte sällan att de individer som utför hedersvåldet är relativt unga män. 

Anmäl
2017-07-14 09:24 #23 av: [Carpinus]1

#21 Jovisst, det är aldrig fel att lära av historien. Men situationen och utvecklingen i det som nu händer behöver inte vara identisk med sådant som skett tidigare i vår historia, och som enligt flera samständiga uppgifter är något som snarare eskalerar än mattas av. Att då åberopa vår egen historia känns mer som ett utslag av den  välkända fokusförskjutningen än sakligt motiverad jämförelse.

Aftonbladet i år

"Enligt en statlig rapport från 2014 lever 100 000 unga i Sverige under hedersförtryck. Aftonbladet har i en unik granskning kartlagt 200 rättsfall sedan 2015 – och hedersvåldet som når domstolarna ökar. Antalet rättsfall som är relaterat till hedersvåld och förtryck ökade med 50 procent förra året – och ökningen tycks fortsätta i år."

Och precis som Hayabusa nämner är moralpoliserna inte sällan unga män i familjen, och den uppfattningen bekräftas av olika undersökningar:

"Enkätstudier som gjorts av föreningen Varken Hora eller Kuvad i förorter i Göteborg och Stockholm, visar att majoriteten av flickorna som svarat där upplever sig begränsade i hemmet och att majoriteten av pojkarna känner sig skyldiga att kontrollera flickorna."---

GP

 Att då hävda att "värderingar kring stora hedersrelaterade frågor kan förändras snabbt" liknar mera önsketänkande än evidensbaserat resonemang.

(Gunnar Brusewitz hör till mina husgudar, och jag har avverkat det mesta han har skrivit.)

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-07-14 09:27 #24 av: Hayabusa

#22 "värderingar kring stora hedersrelaterade frågor kan förändras snabbt"

Men åt vilket håll..?

Anmäl
2017-07-14 09:32 #25 av: kamera0710

Ja, jag önskar att det var lite tydligare med vilket tidsperspektiv denne Cronberg menar med "snabb". Betonar också gärna att en påminnelse om Sveriges förflutna inte är något försvar för hedersförtryck. Jag anser att det ska bekämpas, oavsett om det handlar om invandrare eller "ursvenskar".

Anmäl
2017-07-14 09:42 #26 av: Hayabusa

Så länge hederskulturen lever kvar i länder med utvandring så lär inte problemet försvinna. En migrant ändrar inte sin syn på saken per automatik för att gränsen till Sverige passeras.

Anmäl
2017-07-14 10:41 #27 av: kamera0710

Kanske är det också dags att modernisera tilläggsprotokollet till konventionen "angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna". 

Ur artikel 2:

"Vid utövandet av den verksamhet staten kan påtaga sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. "

http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/Till%C3%A4ggsprotokoll-1-7-till-Europkonventionen-om-de-manskliga-rattigheterna.pdf

Anmäl
2017-07-14 10:49 #28 av: [Carpinus]1

#27 Javisst, "lägg er inte i, vi gör som vi vill med ungarna", och vips, så är vi tillbaka hundra år i den historia som du nyss relaterade till...

Det skulle bland annat dra undan mattan för att förhindra tvångsäktenskap, om sådana är i enlighet med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Och det kallar du "modernisering"... Pustar

Nej, jag föredrar nog att man ser till barnens rätt före föräldrarnas i det här fallet.

(Och särskilt "modernt" är det väl inte att åberopa artiklar från 2012?)

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-07-14 10:55 #29 av: kamera0710

#28 Jag kallar inte detta modernisering, tvärtom. Poängen är att jag INTE delar denna uppfattning, utan jag vill ändra den. Det var det jag menade med modernisering. Det jag citerar i #27 är i mina ögon vansinnigt. 

Anmäl
2017-07-14 11:01 #30 av: [Carpinus]1

#29 Okej, då tolkade jag dig fel när jag trodde att den citerade texten var ändringsförslaget. Den skulle ju inte stämma med din envisa kampanj för avskaffandet av religiösa friskolor... 

Javisst, kicka ut artikeln bara - bums! (Och helst senast 2013...) Skämtar

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-07-14 11:08 #31 av: kamera0710

#30 Nej, denna text är den som gäller nu, även om den har mer än 60 år på nacken. Undrar vad som skulle hända om exempelvis en maffiaboss hänvisar till denna rätt att uppfostra sina barn i enlighet med den filosofiska övertygelsen...

Anmäl
2017-07-14 11:09 #32 av: [Carpinus]1

Hedersbegreppet är vidare än vad vi kanske tänker på till vardags. Ur dagens Expressen:

"Efter att ha lagt ut en bild på Facebook kidnappades och mördades Ramin Scherzaj, 23. Åtta personer åtalades för inblandning i mordet. Motivet var "att återupprätta familjens heder", enligt åklagaren. 

Fem personer döms till livstids fängelse för mord. En person döms till 14 års fängelse för samma brott."---

http://www.expressen.se/nyheter/krim/dom-i-hedersmord-med-atta-atalade/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-07-14 11:23 #33 av: Hayabusa

#32 Instämmer. Helt galet.

Anmäl
2017-07-14 11:34 #34 av: Hayabusa

Håller med om att texten i #27 är "mindre lyckad". Frågan är hur en reviderad text skulle kunna se ut? Måste vi inte då sätta "moderna värderingar" på pränt? Vad de nu är?

Anmäl
2017-07-14 11:44 #35 av: kamera0710

#34 För mig framför allt att barnens rättigheter bör väga tyngre än föräldrars önskemål. Jag anser exempelvis inte att föräldrar ska kunna bestämma att spädbarn ska omskäras eller att de inte ska få ta emot blod om en läkare bedömer att det bör ske. 

Om däremot en vuxen person vill omskära sig eller intygar att han/hon hellre avlider än tar emot blod må det vara dennes ensak, för att ta ett exempel.

Anmäl
2017-07-14 11:44 #36 av: [Carpinus]1

#31 Passusen "föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse " strider mot vad som står i Barnkonventionen: "Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras."   

Regeringen har i dagarna presenterat förslag till  lagrådsremiss som skall göra Barnkonventionen till svensk lag. Skulle det dessutom bli som i Norge som redan infört Barnkonventionen som lag så blir den dessutom överordnad andra lagar, och därmed skulle den få tolkningsföreträde mot den ovan citerade (#27) artikel 2. Oavsett vilket så lär man komma att ta stor hänsyn till Barnkonventionen i tvistsituationer. Fast dit är den en bit ännu - först måste lagen införas, vilket kan ske 2020.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-07-14 11:50 #37 av: kamera0710

#36 Låter jättebra, hoppas bara att det blir konsekvent. Läste en hel del miljölagstiftning när jag pluggade på universitet, där kom det fram en del om paragrafer som direkt kolliderar med varandra. 

Om det är så i dagsläget får vara osagt, behöver inte använda denna lagstiftning så mycket i jobbet längre.

Anmäl
2017-07-14 11:53 #38 av: Hayabusa

#35 Definitivt. Risken är kanske ändå att det blir en tvist om olika värderingar.

#36 Absolut är det ett ämne som bör ses över. 

Anmäl
2017-07-14 12:05 #39 av: kamera0710

#38 En del tvister lär det säkert bli, eftersom en del uppenbarligen vill ha kvar det som citeras i #27.

Anmäl
2017-07-14 12:08 #40 av: Hayabusa

#39 Säkert. 

Anmäl
2017-07-14 20:20 #41 av: [Carpinus]1

Dagens Samhälles krönikörr Jenny Soneson ger inte mycket för "barnlagen". Bland annat tycker hon att barnens bästa redan tillgodoses genom befintliga lagar. Hon skriver: 

"Grundbulten i barnkonventionen, att barnets bästa ska prioriteras, finns dessutom redan i svensk lagstiftning sedan decennier. Principen åsidosätts ändå varje timme i hela landet utan statliga konsekvenser. Socialtjänstlagens andra paragraf slår nämligen fast: ”Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.” ---

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/regeringen-pimpar-med-fluffig-barnlag-infor-valet-18009

(Vi kanske skall dra igång en egen tråd för Barnkonventionen?)

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-07-14 21:02 #42 av: Hayabusa

#41 Ja, det är en komplex fråga. Anser jag.

Anmäl
2017-08-03 10:38 #43 av: [Carpinus]1

I dessa Pridedagar kan det vara värt att uppmärksamma en grupp som också kämpar mot hederskulturens kontroll. Ole-Jörgen Persson, "vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (M), bosatt i Tensta och öppet homosexuell" påminner på SVT Opinion:


"Hederskulturen har vuxit sig starkare. Slutenheten har blivit större. Där öppenheten och friheten har ökat i nästan alla andra delar av det svenska samhället har den steg för steg gått tillbaka i områden som just Tensta och Hjulsta. Det är fullständigt oacceptabelt."---

"Både politiken och hbt-rörelsen har gjort för lite för att arbeta emot det våld mot hbt-personer som utförs i hederns, religionens och familjens namn. Det är hos oss – i landets utanförskapsområden – som konsekvenserna märks i form av ett skuggsamhälle som tar ifrån människor rätten att leva ett öppet och fritt liv."---

https://www.svt.se/opinion/sverige-ar-ingen-kravlos-gemenskap-1

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-06 10:46 #44 av: [Carpinus]1

"I lagens namn" på SR P1* tar upp hedersrelaterade mord. Inför programmet skriver man att det skedde tio hedersrelaterade mord förra året, men att mörkertalet trots vara väsentligt högre.

Regeringen har kritiserats för undfallenhet för denna typ av brottslighet. Nu utlovas bättring-  i vanlig ordning består det av "tillsätta utredning", "kartläggning" och att man "ser över" lagstiftningen. De sedvanliga "vi skall titta på det"-utfästelserna med andra ord.

Varför kommer denna ström av löften så ofta när man blir pressad och ifrågasatt,  istället för på eget initiativ? Man borde väl själva se vad som händer i samhället utan att man får det skrivet på näsan?

*Programmet sänds klockan 12.00 på P1 idag och kan även höras i efterhand på nätet.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-07 08:31 #45 av: [Carpinus]1

#44 Även Expressen är inne på att regeringen varit seg med att komma till skott i denna fråga. (Sedan kan man ju undra om alliansen var så mycket bättre på den punkten...)

"Det är bra att regeringen har vaknat upp gällande hedersförtrycket. Men det är olyckligt för offren att det inte skedde tidigare."

http://www.expressen.se/ledare/hedersmord-maste-straffas-hardare-/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-07 09:44 #46 av: Hayabusa

"Av 105 mord förra året var 10 hedersmord. Av 18 kvinnor som mördades 2016 av någon de har en nära relation identifieras sex som hedersrelaterat, enligt en kartläggning av nationella kompetensteamet."

"Samir Sabri växte upp i en hederskultur. För drygt 30 år sedan mördade hans far Samirs styvmamma. Pappa tvingade Samir att ta på sig skulden och dömdes för mordet. Han friades senare och arbetar nu med att försöka bryta utanförskap för ungdomar.
– Vi måste börja ta heder på allvar, säger han. Det är så mycket som sker som inte det omgivande samhället märker av."

Saxat från SR P1 "I lagens namn".

Anmäl
2017-08-09 08:12 #47 av: [Carpinus]1

#44 Adam Cwejman på GP hör också till dem som tröttnat på regeringens fisklir när de i vanlig ordning tillsätter en utredning istället för att sätta in konkreta åtgärder mot våldsverkare som tar sig hit med en unken kvinnosyn i bagaget. A.C. avslutar sin ledare:

"När SR ställde frågan till ansvarig minister, Åsa Regnér, om vad som görs för att motverka ökningen av hedersvåldet, svarade Regnér att regeringen tillsatt en utredning (SR 6/8). Utredningens syfte är att kartlägga hedersvåldet.
Det är utmärkt. Men förbannat futtigt. Siffrorna ovan är från 2016. Det vill säga: Redan idag vet vi vilket problem hedersvåld är i Sverige.

Regeringens främsta åtgärd kan inte vara att tillsätta en utredning. Det borde vara att föreslå skarpa åtgärder som gör att de många människor som sökt sig till Sverige, för detta är en fråga som nästan uteslutande rör utrikesfödda, kan fredas undan sina tyranniska släkter.

Att ägna sig åt hedersvåld av något slag borde omedelbart leda till utvisning ur landet om personen inte är svensk medborgare. Ska Sverige vara en tillflyktsort för de som söker frihet är det helt nödvändigt att de som motarbetar detta med våld och tvång inser att de inte har något här att göra."

http://www.gp.se/ledare/fritt-fr%C3%A5n-hedersv%C3%A5ld-i-sverige-1.4511929

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-09 08:36 #48 av: [Carpinus]1

Sara Mohammad, grundaren av GAPF,  "Glöm Aldrig Pela  och Fadime", instämmer i att något måste göras omgående, och kommer med konkreta åtgärdsförslag i en artikel på Aftonbladet debatt. Hon skriver också:

"Om nu tiotalet mördade kvinnor under ett år, och en tredjedel av de misshandlade, inte ses som något regeringen vill göra något åt har vi ett allvarligt problem.

Politikerna tvekar eftersom det inte går att angripa problemet utan att ifrågasätta hederskulturen och religioners kvinnokränkande syn.

Här måste politikerna våga ta ställning för att hitta en möjlig väg mot hedersvåldet. Religionsfrihet innebär individens möjlighet att tro på valfri gud. Men det är inte samhällets skyldighet att stödja religioner som vill kapitalisera på dem som tror – oavsett om det är pengar eller politisk makt man strävar efter."---

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/OVxxq/hederskulturen-dodar-fler-an-vi-tidigare-trott

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-10 09:00 #49 av: [Carpinus]1

Igår inleddes en uppmärksammad rättegång i Hudiksvall där en hel familj står anklagad för olaga frihetsberövande av en 17-årig dotter genom att mot hennes vilja försöka föra bort henne för tvångsäktenskap i familjens ursprungsland.

"– Om de inte gifter bort mig så kommer jag att bli mördad om jag måste fortsätta bo hos min familj. Jag vill leva ett liv som andra ungdomar i Sverige har med svenska föräldrar" säger 17-åringen i rättegången i förvaltningsrätten., enligt SVT Gävleborg.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-16 16:01 #50 av: [Carpinus]1

Jonas Lundgren, som presenterar sig som "sekulär-feministisk debattör, politisk sekreterare Vänsterpartiet Huddinge" har skrivit ett, för att komma från Vänsterpartihåll, ovanligt insiktsfullt debattinlägg om hederskulturen och de bidrag till sådana organisationer som omfamnar denna. Visserligen föreslår han på typiskt politiskt vis haverikommission och kartläggning, vilket väl bara är omskrivning av det sedvanliga universalmedlet utredningar. Visst, utred gärna, men uppfinn inte hjulet för andra gången där så inte behövs! Man kan mycket väl agera på det underlag som redan finns om antalet drabbade och vetskapen om hur man "lyckats" förbi se dem. Bara att se till att få ändan ur vagnen...

Men som sagt, intentionen verkar god i denbattartikeln, som avslutas sålunda:
"Hur har Sverige kunnat misslyckas så fatalt med att skydda medborgare och asylsökande från en så specifik typ av våld? Efter haverikommissionen är det dags att agera politiskt för att komma till bukt med problemet.

När det gäller människoliv, i detta fall speciellt unga kvinnors liv, är frågorna för viktiga för att omges av politiskt käbbel. Vad som behövs är bred politisk enighet. Vissa saker är lättare att samlas kring än andra. Exempelvis att inga skattepengar ska gå till trossamfund och organisationer som reproducerar hederskultur.

Svårare är att komma överens om straff för hedersbrott. Att en separat lagstiftning måste till är uppenbart, alla partier i riksdagen bör kunna enas om det. Det behövs också en omfattande statlig kartläggning av vilka och hur många som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi måste komma ihåg att hedersbrott inte bara är mord utan även att inte få delta i all skolundervisning eller att inte få umgås med folk av det motsatta könet. Polisen måste också få resurser och utbildning för att utreda och identifiera kollektivt sanktionerat våld. Religiösa skolor, gymnasier och förskolor måste förbjudas."

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/hedersvaldet-allvarligt-partipolitiskt-kabbel-18168

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-16 16:10 #51 av: kamera0710

#50 Sista meningen lär inte tilltala den tidigare citerade Cweijman. Att vara liberal är sannerligen att vara kluven...

http://www.gp.se/ledare/cwejman-liberala-system-leder-ej-alltid-till-liberala-val-1.3784826

Anmäl
2017-08-16 16:31 #52 av: [Carpinus]1

#51 Det var väl bra att detta faktum inte hindrade Lundgren att uttrycka sin åsikt? Ärligt talat tror jag inte Lundgren har riktigt lika bra koll på vad Cwejman tycker i denna fråga som du har (du har ju länkat till den ledaren lite här och där vid det här laget- inlägg 58 och 70 i en och samma tråd t.o.m...) Jag tror rent av Lundgren skiter i vad Cwejman anser. Det gör inte du.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-16 16:36 #53 av: kamera0710

#52 Nej, det var jättebra att han skrev vad han tyckte. Och i den sista citerade meningen i #50 instämmer vi båda, såvitt jag förstår. 

Anmäl
2017-08-16 17:10 #54 av: [Carpinus]1

Ja, för mig får man gärna stänga dem, men det är inget jag brinner för direkt.( Jag har aldrig låtit skolgången påverka min utbildning, för att låna ett citat av Mark Twain.)

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-16 19:44 #55 av: [Carpinus]1

Aktuellt rättsfall:

"46-åringen vägrade lyda den äldre släktingens order att avrätta sina två äldsta döttrar.
Då lurades han ut på en fisketur och höggs ihjäl.
Nu åtalas den 50-årige släktingen."---

"46-åringens döttrar hade tagit kontakt med pojkar. Det gillades inte av släkten och han beordrades av 50-åringen att döda döttrarna."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/vagrade-avratta-sina-dottrar-blev-mordad-sjalv

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/aklagaren-finns-en-hederkonflikt-bakom

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-16 19:48 #56 av: Hayabusa

#55 Fy f-n Kräks

Anmäl
2017-08-17 15:25 #57 av: [Carpinus]1

#55 Mer om Grycksbofallet och dess anknytning till andra uppmärksammade mord:

http://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/misstankt-hedersmordare-ar-slakt-med-fadime-sahindal/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-18 07:16 #58 av: [Carpinus]1

Allt fler debattörer och ledarskribenter ser det som hög tid för en tydligare lagstiftning mot hedersrelaterade brott. Alice Teodorescu i GP hör till dem, och hon hymlar inte med vilka hon ser som uppenbara bromsklossar i spåret mot en sådan lagstiftning i en krönika som hon avslutar:  

"I Sverige försökte många vänsterfeminister, inte sällan med uttalat starkt antirasistiskt engagemang, länge blanda samman korten. Med emfas hävdades det att hedersvåld bara är en variant av mäns generella våld mot kvinnor. Det är en grav förvanskning av en brottstyp som borde ha en egen brottsrubricering i brottsbalken. 

Hedersrelaterade brott skiljer sig på en rad relevanta punkter: brotten sker i linje med, inte i strid med, rådande kulturella normer. Hela familjer eller klaner, i såväl ursprungs- som det nya hemlandet, kan vara involverade. Offret kan dessutom vara av bägge kön och ha vilken sexuell läggning som helst. 

Viljan att framstå som tolerant inför det mångkulturella samhällets alla schatteringar får aldrig resultera i relativism av det slag som skett. Hedersvåld kan inte jämställas med befintliga brottsrubriceringar. En ny lagstiftning som utgår från det specifika brottets komplexitet behöver omgående tas fram."  

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-18 14:49 #59 av: [Carpinus]1

#49 Dom i målet där en 17-årig flicka som bodde på skyddat boende rövades bort  av föräldrar och syskon för att giftas bort har fallit. GP skriver

"Alla familjemedlemmar döms för olaga frihetsberövande. I domen står det att familjemedlemmarna "uppsåtligen och med våld berövat målsäganden friheten genom att tvinga in henne i en personbil och föra henne från platsen." Det står även att alla var ense om vad som varit avsett att ske. 

Flickans mamma och pappa döms till tio månaders fängelse och båda bröderna döms till skyddstillsyn med samhällstjänst 160 timmar. Utöver det ska familjemedlemmarna solodariskt betala ett skadestånd till flickan på 20 000 kronor." 

Något säger mig att vi inte har hört sista ordet i den här historien... Ledsen

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-24 14:18 #60 av: [Carpinus]1

Föräldrarna till en flicka som gifts bort under sommarlovet sitter häktade i Västerås för äktenskapstvång. Åklagaren skall ha väckt åtal eller begärt förlängning av häktningen inom 14 dagar.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/bortgift-under-sommarlovet

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-08-25 20:46 #61 av: [Carpinus]1

Anosh Ghasri, krönikör på Dagens Samhälle och och kommunal enhetschef på boenden för ensamkommande, tycker att det räcker med utredningar om hedersvåld nu och att samhället måste bli mer resolut i hanteringen av hedersproblematiken. Han avslutar sin krönika:

"Ökningen av hedersmord vittnar vidare om hur människor med för det svenska samhället radikalt annorlunda normer och avvikande syn på individen och rättskipning vistas bland oss, men utanför den nationella gemenskapen. Människor som lever, dömer och döms till döden utanför majoritetssamhällets rättsliga ramar.

Den hejdlöst romantiska mångkulturella drömmen, understödd av kulturrelativismen som gött en politisk undfallenhet, har gett upphov till miljöer där individuella rättigheter är lika obefintliga som det svenska levernet är främmande och icke önskvärt.

Handlingar väger alltid tyngre än ord. Det är inte fler utredningar som behövs, utan adekvata brottsrubriceringar, kännbara straff och utvisningar i de fall det är möjligt. Läpparnas bekännelser måste lämna plats för resoluta åtgärder."

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/kamp-mot-hedersvald-bara-lapparnas-bekannelse-18271

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-12 08:12 #62 av: [Carpinus]1

Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnorna, anser att regeringen är för passiv och senfärdig i sin hantering av hederskulturen i Sverige. I ett inlägg på Aftonbladet debatt skriver hon bland annat:

"Patriarkala strukturer finns överallt. Kvinnor utsätts för våld och förtryck i alla samhällsklasser, i alla kulturer, av olika skäl. Men hederskulturer är en särskild form av strukturellt förtyck, där hela grupper eller familjer utövar sträng kontroll av varandras (framför allt barn och ungas), liv, livsval och sexualitet.
Regeringen har tagit flera initiativ för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, motverka barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Samtidigt återstår mycket, det görs för lite och det går för långsamt."---

 "Vi har en feministisk regering som vi vet tar den här frågan på stort allvar. Men att ta avstånd räcker inte, det är dags nu för regeringen att gå från ord till handling och sätta stopp för det hedersrelaterade förtrycket och våldet."

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/72oJ9/det-ar-inte-rasism-att-stoppa-hedersvaldet

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-22 17:37 #63 av: [Carpinus]1

Tre personer har häktats vid Östersunds tingsrätt för att ha försökt att tvinga en ung kvinna till giftermål. Åtal skall vara väckt senast den 5 oktober.

Källa.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-27 08:09 #64 av: [Carpinus]1

#55 Dom i målet kring mannen som vägrade avrätta sina döttrar och därför själv mördades faller idag.

"Under onsdagen faller domen mot mannen i 50-årsåldern som misstänks ha mördat sin 46-årige släkting med en sax i halsen vid en sjön Stensjön i Dalarna i början av sommaren."---

"Enligt förhör med anhöriga i förundersökningen så har konflikten pågått i ungefär två år och ska ha startat när 46-åringens två döttrar skadade hand med två stycken manliga skolkamrater.
– Det spreds alltså helt osannolika rykten om detta, menar 46-åringens hustru i polisförhör.
Hon berättar vidare för polisen hur både hon och döttrarna ska ha blivit kränkta och kallade för bland annat horor. Därefter berättar hon att den nu mordmisstänkte och ytterligare en släkting ska ha skrikit till 46-åringen:
”Om du har någon heder ska du avrätta dina döttrar”, enligt polisförhören."---

"Både 46-åringen och den mordmisstänkte mannen i 50-årsåldern är släkt med Fadime Sahindal som mördades 2002 i hederns namn."---

http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/jo9kw/valde-dottrarna-over-slakten--mordades-vid-sjon

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-27 11:17 #65 av: [Carpinus]1

#64 Gärningsmannen döms för mord till 12 års fängelse, medan hedersbrottstalan ogillas. Finns nog förutsättning att ärendet överklagas till nästa instans.

http://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/vagrade-morda-sina-dottrar-da-blev-han-sjalv-mordad/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-27 13:11 #66 av: [Carpinus]1

#65 Det här är alltså den tredje dömde mördaren i släkten - spåren förskräcker...Förskräckt

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-27 14:50 #67 av: Hayabusa

#66 Påminner mig om tidigare ämnet "Familjen".

Anmäl
2017-10-04 09:03 #68 av: [Carpinus]1

Fyra debattörer, bl.a. riksdagsmannen Robert Hannah (L) och Sara Mohammad, grundare av "Glöm aldrig Pela och Fadime", tar i en debattartikel på SVT Opinion upp hedersrelaterat våld och -förföljelse som drabbar HBTQ-personer, men frågeställningen känns allmängiltig. De skriver bl.a:

 "Hedersförtryck existerar inom olika religioner och kulturer. Så många som 240 000 unga i Sverige befaras leva under hedersrelaterade familjenormer och mörkertalet tros vara stort.

Det finns ett motstånd mot att vilja se hedersförtrycket och vi som skriver denna artikel har ofta mött det vi kallar för bromsklossar. Personer som blundar för och argumenterar emot för att inte riskera att anklagas för rasism eller att peka ut en viss grupp.

Vi undrar på vilket sätt det kan vara rasism att arbeta för dem som förtrycks? Förövarna är individer som givetvis ytterst har att ta ansvar för sina handlingar. Som ska lagföras alldeles oavsett vem han, hon eller hen är. Alla är lika inför lagen!" ---

https://www.svt.se/opinion/mats-nordstrom-robert-hannah-sara-mohammad-om-hbtq-och-hedersvald

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-04 10:03 #69 av: Hayabusa

"Ungdomarna på HVB-hemmet där jag jobbade hade ofta svårt att förstå innebörden av jämställdhet och vad den gör för nytta. Det finns många exempel på okritiska resonemang jag hört kring kvinnor och fördomar. Jag träffade en kille som hade lärt sig i skolan i sitt hemland att kvinnor är födda med en halv hjärna… att kvinnor bara är värda hälften så mycket som en man är ett annat. En annan kille vars mamma kommit till Sverige tillät inte henne se honom spela på fotbollsmatcher eftersom där fanns främmande män.

Listan kan göras lång.

Väldigt få av de ensamkommande ungdomarna (alla killar) som jag mött har alls reflekterat över kvinnans situation i deras hemländer: att kvinnor inte går ut utan manligt sällskap, att kvinnor och män umgås separat, eller att kvinnor ska täcka sin kropp på sätt som män inte behöver göra… det är sällan något de diskuterar. Det är normalt och ofta tycker de också att det är ganska bra."

Saxat från Jens Ganmans sida

Anmäl
2017-10-04 10:04 #70 av: Hayabusa

Mer från samma sida:

"Jämställdhet, ja… Migverkets personal var lyriska när de kom till oss och hade information om just jämställdhet, men samtidigt visste de mycket väl att kvinnor satt inlåsta just då och inte fick komma på informationen… fullständigt absurt…

De visste att många kvinnor satt inlåsta på rummen men de agerade inte. De gånger jag såg alla kvinnor på boendet samtidigt var f.ö när vi hade stora brandövningar… Jag fick en chock då när jag helt plötsligt insåg hur många fler som sitter på rummen än jag trodde."

Anmäl
2017-10-04 10:05 #71 av: Hayabusa

”De ser kvinnor, inte bara svenska men europeiska kvinnor överlag, som allmänt dåliga. De har en bild av att kvinnor i västvärlden skiljer sig lättvindigt och skaffar barn med flera olika män.”


Anmäl
2017-10-04 10:08 #72 av: [Carpinus]1

#70 Beklämmande - och skrämmande! Förskräckt

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-04 10:10 #73 av: Hayabusa

"Jag tror inte att svenskar/myndigheter/skolor m.fl. förstår hur djupt rotad religionen är för de som kommer hit… och man kan inte bara tro – utifrån det perspektivet – att de utan prut ska acceptera och förstå det svenska förhållningssättet.

Det märks tydligast bland de som är lågutbildade/obildade. De jag träffat som har högre utbildning på universitetsnivå… i den gruppen finns det en hel del ateister eller i alla fall en vilja att hårt ifrågasätta religionens makt och inflytande över människors vardagsliv."

Saxat från Jens Ganmans sida

Anmäl
2017-10-04 10:11 #74 av: Hayabusa

#72 Ja, sannerligen. Intressant men dyster läsning.

Anmäl
2017-10-04 11:16 #75 av: [Carpinus]1

Aktuellt rättsfall:

"Det var i somras som den 19-åriga kvinnan från Västmanland togs med på resan till irakiska Kurdistan – mot hennes vilja. Målsägandebiträdet Gunilla von Wachenfeldt beskrev det under rättegången som att pappan kontrollerat 19-åringens liv:
– Han har utsatt henne för kränkningar under tre års tid, efter att hon haft en pojkvän och intimt umgänge."---

"Nu döms föräldrarna till fängelse för äktenskapstvång av Västmanland tingsrätt. Pappan, som också fälls för ofredande, döms till ett år och fyra månader i fängelse. Mamman döms till ett år. Båda ska även betala skadestånd om sammanlagt 90 000 kronor."---

"Föräldrarna, som bott i Sverige i 17 år, nekar till brott. Både mamman och pappan säger i förhör att äktenskapet skett frivilligt. Pappan säger bland annat att:

– Min släkt kan inte trycka på något, det är min dotter och det är jag som bestämmer gällande familjen. Det är inte min släkt som bestämmer över min familj. I slutet är det hon som bestämmer."---

http://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/nu-faller-dom-mot-foraldrar-som-atalas-for-tvangsgifte/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-04 11:19 #76 av: Hayabusa

#75 Bekant mönster, dessvärre.

Anmäl
2017-10-06 15:07 #77 av: [Carpinus]1

Ännu ett tvångsgifte: 

Tre personer, två kvinnor och en 38-årig man, åtalas vid Östersunds tingsrätt för äktenskapstvång mot en 15-årig flicka, syster till mannen. "Motivationen till äktenskapet ska ha varit att återupprätta flickans heder", skriver SVT.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/tvingade-15-aring-in-i-aktenskap-atalas

(Tas även upp under barnäktenskap.)

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-09 21:08 #78 av: [Carpinus]1

Joakim Lamotte reagerar i GP över jämställdhetsminister Åsa Regnérs maning till alla män att ta sitt ansvar för hedersvåldet i Sverige. Lamotte påminner sig att Regnér var  för 16 år sedan jobbade i statsrådsberedningen som planeringschef hos jämställdhetsministern i Göran Perssons regering när Fadime Sahindal höll sitt berömda tal till Riksdagsledamöterna. Lamotte undrar vad Regnér och andra politiker sysslat med sedan dess, och på vilket sätt "vi vanliga män" kan ta det ansvar som politikerna inte lyckats ta. Ur krönikan:

”Jämställdhetsministern uppmanar män att ta ansvar för hedersvåld” är rubriken på den artikel i Aftonbladet, 27/9-2017, där Åsa Regnér intervjuas med anledning av det ökande hedersvåldet i Sverige. Enligt artikeln har exempelvis de hedersrelaterade rättsfallen som når domstol ökat med 50 procent sedan 2015 och dessutom sker en kraftig ökning av antal samtal till den nationella telefonlinjen för hedersrelaterat våld och förtryck."---

"Nu, 16 år efter Fadimes tal i riksdagen, är Åsa Regnér jämställdhetsminister och uppmanar män att ta ansvar för hedersvåldet. Personligen tar jag som man gärna ansvar, om jag bara visste hur. Hur skall jag stoppa oskuldskontroller, könsstympning, barngiftermål, tvångsgifte och hedersmord? Det får Åsa Regnér gärna förklara. Sedan kan hon även förklara varför hon och hennes politikerkollegor, både till höger och vänster, har låtit det gå så här långt? Efter Fadimes tal i riksdagen kunde man ha trott att hedersvåldet skulle minska i Sverige, men det blev precis tvärtom. Hur ser jämställdhetsminister Åsa Regnér på sitt eget ansvar för detta? Har hon rannsakat sig själv överhuvudtaget?"

"Vilket ansvar har jag för det ökande hedersvåldet?" (GP)

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-09 21:17 #79 av: [Carpinus]1

#78 Medieprofilen Paolo Roberto reagerar också på Regnérs utspel, men han är inte lika diplomatisk som Lamotte när han säger sin mening på Twitter. "Fixa det här eller håll käften!", uppmanar han Regnér, och tillägger: "svenska politiker har i decennier gjort 100% fel i alla frågor som har med integration att göra… inkompetens, förnekelse och floskler”.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-09 22:16 #80 av: Hayabusa

Ja, det är en väldigt bra fråga - hur ska jag som man få stopp på de utvecklingen? Knacka dörr? Hålla ett tal på torget? Kärleksbomba? Kramkalas?

Anmäl
2017-10-09 22:33 #81 av: Hayabusa

Ta den här gubben t ex. Vems ansvar är det att få honom "på rätt spår"? Mitt? Politiker? Det var åtminstone inte jag som helt utan krav bjöd in honom till Sverige. 

Anmäl
2017-10-09 22:59 #82 av: [Carpinus]1

#81 Mannen påstod tydligen senare att han sade så "bara för att skapa debatt" - tro  det den som vill...

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/var-for-konsstympning-for-att-skapa-debatt

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-09 23:07 #83 av: Hayabusa

#82 Nja, det tror jag som jag vill. J-t underligt sätt att skapa debatt på. 

Anmäl
2017-10-10 14:54 #84 av: [Carpinus]1

Fjorton barn har försvunnit under sommarlovet från sina skolklasser i Göteborg. Det är oklart hur många som försvunnit i landet totalt, men Nationella kompetensteamet kan bekräfta 127 fall sedan 2014. Enligt samma källa är tvångsäktenskap  en ofta förekommande anledning till försvinnandena.

Källa.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-12 20:08 #85 av: [Carpinus]1

Under uppsegling:

"Två föräldrapar i Västerås har anhållits, misstänkta för att ha tvingat sina ungdomar att gifta sig med varandra. Ungdomarna är 16 och 17 år.

Kammaråklagare Jessica Wenna bekräftar att det finns fyra personer anhållna. De greps i onsdags.

– Ärendet är väldigt känsligt, så just nu vill vi inte lämna någon information, säger Jessica Wenna."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/fyra-anhallna-for-misstankt-aktenskapstvang

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-20 11:59 #86 av: [Carpinus]1

Om fem veckor skall ett fall upp vid Helsingborgs tingsrätt som har typiska inslag av hedersvåld, något som åklagaren inledningsvis inte markerade särskilt tydligt.

"I förra veckan berättade vi om åtalet mot höganäsare i 20-årsåldern som tagit på sig att med våld fostra sina båda brorsdöttrar.
Alla inblandade - både flickorna, deras mamma som blev vittne och mannen själv - har sagt att anledningen till att han gav den ena flickan stryk var just det faktum att flickorna varit ute på kvällen och umgåtts med killar.
– Hon är min brors dotter, så jag har rätt att lära henne vad som är rätt och fel, har mannen sagt i polisförhör."---

"Ur ett åklagarperspektiv brukar hedersvåldsmotiv vara svårt att bevisa. Men trots att det fanns uppgifter om detta i flera av polisförhören, kom det inte med som en försvårande omständighet när åklagare Linda Jeppsson Linderström väckte åtal för två fall av misshandel.
Hon medger nu att hedersvåldet borde ha nämnts när hon beskriver gärningarna."---

https://www.hd.se/2017-10-20/aklagaren-hedersvaldsmotivet-ska-presenteras-i-ratten

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-22 08:34 #87 av: [Carpinus]1

Sara kom med sin familj från Kurdistan till Sverige när hon var två år. I gymnasiet träffade hon en kille, och när hennes far genom att läsa hennes SMS fick reda på att de haft sex tvingade han paret att förlova sig.

När förhållandet bröts började Saras far misshandla henne och kallade henne "hora" istället för hennes riktiga namn. Under förevändning att det var en familjesemester lockades hon med till Kurdistan, där hon giftes bort med en kusin mot sin vilja. Hennes far beslagtog hennes mobil för att hon inte skulle kunna larma.

När myndigheterna fått reda på vad som skett lyckades man få hem henne till Sverige, där hon placerades på skyddat boende. Nu har föräldrarna dömts - pappan fick fängelse i ett år och fyra månader för tvångsgifte och ofredande. Saras mor fick ett års fängelse för tvångsgifte. Fallet är en av ett fåtal som leder till åtal i sådana här ärenden.

Källa.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-10-26 09:54 #88 av: [Carpinus]1

Ungdomar som placerats på skyddat boende efter att ha utsatts för hedersrelaterat våld flyttas åter till hemmet på närmast godtyckliga grunder som att fadern lovat att han skall sluta slå, skriver Azam Qarai från Kvinnors nätverk och Linnamottagningen på Aftonbladet debatt.

"Det har tidigare rapporterats om anmälningar till IVO som gjorts gällande två hedersärenden där socialtjänsten fattat beslut om att återförena ungdomarna med de familjer de en gång tvingats fly ifrån.
Ungdomarna var omhändertagna enligt LVU, lagen om vård av unga. Besluten fattades trots dokumenterad misshandel, dödshot, stora begränsningar samt att flickorna själva starkt motsatte sig att flytta hem igen på grund av rädsla för sina liv."---

"Linnamottagningen har gång på gång på nära håll fått bevittna hur svårt det är att få en familj att förändra sitt hedersrelaterade tänkande utan att kompromissa med säkerheten för en ungdom eller dennes mänskliga rättigheter.
Sannolikheten att en familj faktiskt förändrar sitt hederstänk, normer och beteenden efter bara ett par månader utan att en behandling ens kommit till stånd måste anses vara extremt liten. Risken att ungdomen åter får sina mänskliga rättigheter kränkta och försätts i livsfara är fortsatt påtaglig och reell."---

"I hedersärenden är våldet medvetet, kollektivt utövat och innebär ibland ren dödsfara. I det enskilda fallet har både socialtjänst och IVO enligt vår mening varit med och sanktionerat det våld flickan kan komma att utsättas för."---

"Om IVO inte gör sitt jobb, vem granskar då IVO?"

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/XGWxW/flickor-tvingas-flytta-hem-till-hedersvaldet

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-11-12 15:59 #89 av: [Carpinus]1

"Hedersförtryck handlar inte alltid om våld och mord. För de allra flesta handlar det om mer subtila påtryckningar och begränsningar. När Farman Sediq kom till Sverige som 12-åring var det självklart för honom att hans uppgift var att kontrollera systrarna."---

"Han menar att hedersvärderingarna förstärks i det nya hemlandet. Män som tidigare haft all makt i familjen känner sig hotade."---

"I gymnasiet blev Farman förälskad i en tjej som själv levde under hedersförtryck. Hennes familj accepterade inte att hon hade en relation, så de fick träffas i smyg. Trots att de var försiktiga så blev de påkomna.
Flickvännen blev ännu hårdare kontrollerad och sommaren därpå bjöds hon på en resa till hemlandet av sin familj. Sedan dess är hon försvunnen.
– Jag har ingen aning om vad som hänt med henne, berättar Farman. Hennes bästa väninna tror att hon blivit bortgift, säger Farman Sediq.
Det här fick Farman att tänka till. Han kom till en samtalsgrupp och i några år jobbade han med att föreläsa om hedersstrukturer."---

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/farman-bidrog-till-hedersfortryck-till-hans-flickvan-forsvann

Och Sverige håller god min.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-11-16 09:39 #90 av: [Carpinus]1

"Om man under hela sin uppväxt har fått höra att heder är jätteviktigt, då behöver man utbildning för att kunna förändra sitt tankesätt, säger Bejz, som levt med hedersförtryck och som -förtryckare. Fast heder är ju faktiskt jätteviktigt, det är bara tillämpningen och tolkningen av begreppet som blivit skev i vissa kretsar. Det borde vara en hederssak att återerövra ordets egentliga innebörd.

"Jag vädjar till alla från hederskulturer att omdefiniera vad som verkligen är hedersamt", som forskaren Pernilla Ouis uttryckte det 2008 i en rapport som censurerades av Rädda Barnen.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-11-18 18:29 #91 av: [Carpinus]1

Otäckt hot...Förskräckt

"Trots att mamman inte längre levde med pappan blev han och sönerna rasande när hon började söka efter en ny man på en dejtingsida. Kvinnan blev misshandlad och hotades att halal-slaktas om hon inte tog bort bilder och ändrade sitt namn, enligt åklagaren. Under fredagen åtalades pappan och sönerna."---

"Pappan som är häktad åtalas för misshandel, olaga hot och övergrepp i rättssak. Tillsammans med en av sönerna är han misstänkt för olaga hot. Bröderna misstänks också för misshandel och ofredande."---

https://www.expressen.se/kvallsposten/sag-sin-mamma-pa-dejtingsida-hotade-att-halal-slakta-henne/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-11-24 09:59 #92 av: [Carpinus]1

Metoo-rörelsen löper som en stormvind över landet, men det finns områden dit den inte når och får fäste, påminner sex debattörer på Aftonbladet debatt.

"För kvinnor i hederskulturer är #metoo inte ens ett alternativ."---

"Den tystnadskultur som finns gör att uråldriga patriarkala mekanismer får verka ostört. De verkar genom att kontrollera kvinnor, deras livsutrymme och sexualitet. Dessa mekanismer gör även att våld och förtryck i hederns namn får fortsätta att förstöra liv.
Barnäktenskap, tvångsgifte och könsstympning är bara några av de företeelser som begränsar kvinnors livsutrymme och inte sällan finns där ett hot om fysiskt våld för den som går emot. De kollektiva sanktionerade straffen och kyskhetskulturen hindrar kvinnor och flickor att öppet berätta om sin utsatthet – man har lärt sig att sin smutsiga tvätt ska man tvätta hemma och inte berätta för någon."---

"Vi förstår varför. I veckan var vi i Botkyrka och träffade några unga kvinnor som lever i en hederskontext och när vi frågade vi om de skulle våga berätta öppet vad de utsätts för sa de att ”det skulle aldrig gå, vi vågar inte och det kostar liv”. Kvinnor bär skammen med tystnad."---

"Bransch efter bransch börjar nu granskas och kvinnor kan, vill och vågar nu tala. Bland de som höjt sina röster finns 1 300 politiker, 5 965 jurister samt över 4 000 journalister – alla verksamma i branscher där demokratin och rättsstatens principer förväntas råda.
Det är givetvis bra att kvinnorna i dessa branscher lyfter fram sanningen – men om våra politiska och juridiska system inte fungerar och inte heller de journalister som ska granska makten är fredade – vem står då på de mest utsatta kvinnornas sida?
Det finns stora grupper av kvinnor som också vill, men som inte kan eller vågar säga “metoo”. De lever under omständigheter där blott en viskning som vittnar om förtryck och trakasserier innebär en fara för livet."---

Sex debattörer från VHEK, "Varken Hora Eller Kuvad", på Aftonbladet debatt

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wE62zo/har-vagar-man-inte-tala-om-overgrepp

Se även:

https://politik.ifokus.se/discussions/556c8fa98e0e7415bf001aaa-fundamentalismens-skugga-allt-tyngre-over-husby

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-12-11 12:49 #93 av: [Carpinus]1

#55 Hovrätten skärper straffet från tingsrätten och går även på åklagarens linje beträffande utvisning. Däremot får åklagaren inte rätten med sig om i tesen att det är ställt bortom rimligt tvivel att det var en hedersrelaterad konflikt.

"Hovrätten skärper straffet för Metin Sahindal. Han döms till 13 års fängelse för mordet i Stensjön.
Rätten går även på åklagarens linje och dömer att Metin Sahindal ska utvisas ur landet."---

"Åklagaren har i både tingsrätt och hovrätt drivit linjen att det var ett hedersrelaterat motiv som låg bakom att Metin Sahindal mördade sin släkting. Motivet bakom saxmordet ska enligt teorin vara att straffa släktingen för att denne vägrat att döda sina egna döttrar och därför själv måste dö."---

"Metin Sahindal och mordoffret ingår i Sahindal-släkten. Han är den tredje mannen att dömas för mord i släkten, efter Kim Sahindal respektive Rahmi Sahindal."

https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/skarpt-straff-for-metin-sahindal/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-12-13 08:04 #94 av: [Carpinus]1

"Unga tjejer som gifts bort mot sin vilja kan inte vara säkra på att få hjälp från Sverige, menar kriminalinspektör Kikis Åhré Älgemo.
Av 200 anmälningar till polisen om misstänkt äktenskapstvång har två lett till fällande domar, visar SVT:s Uppdrag granskning*.
Bara 2017 år har ett 90-tal anmälningar om tvångsgifte inkommit till polisen.
Experter menar att mörkertalet är stort."---

https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/bortgifta-kan-inte-rakna-med-att-fa-hjalp/

*Uppdrag gransknings reportage finns på SVT Play.

Edit.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-12-20 11:54 #95 av: [Carpinus]1

#32 Delvis nya domar i målet i hovrätten:

"Ramin Scherzaj, 23, kidnappades och mördades – efter att ha lagt upp en kyssbild på Facebook. Sex personer dömdes i tingsrätten till långa fängelsestraff – nu river hovrätten upp delar av domen."--- 

"Hovrätten sänker straffet för exflickvännen Zahraa Abdul Razaq till 18 års fängelse och dömer henne för medhjälp till mord.
”Skälet till det är framför allt att hon inte var närvarande på den plats där mordet begicks”, skriver hovrätten i ett pressmeddelande.
 Djabbar Hussein Abdulrasaq Jabbar, Nawzad Milano Bakir, Ali Abdulrazak Jabbar och Hello Abdulqader Faraj Zangana döms även i hovrätten till livstids fängelse för mord.
Hovrätten ändrar även tingsrättens dom vad gäller Hello Abdulqader Faraj Zangana och Ali Abdulrazak Jabbar – och beslutar att de ska utvisas."---

"Mustafa Irfan Ahmed, som var under 21 när mordet begicks, får sitt straff sänkt från 14 till 12 års fängelse."---

https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/domen-faller-for-mordet-pa-ramin-scherzaj-23/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-12-21 23:33 #96 av: [Carpinus]1

"• Barnombudsmannen vill ha nolltolerans.

• Justitieminister Morgan Johansson och barnminister Åsa Regnér har flera gånger lovat att se över lagen mot barnäktenskap så snabbt som det bara går.

• Samtidigt tycker förvaltningsrätten i Växjö att en gravid 14-åring mycket väl kan placeras hos sin vuxne makes familj – det ingår ju i hennes kultur och hon är så "brådmogen".---

                                                                                .

https://www.expressen.se/kvallsposten/14-ar-gammal-gift-och-hoggravid/

                                                                                      .

Hur skall man tolka det? Gravida 14-åringar är okej så länge det tillhör deras kultur? En svenska skulle det förresten inte kunna vara, eftersom det ju inte finns någon svensk kultur...

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-12-22 01:34 #97 av: Tjeja

Vadå brådmogen?
Spelar ingen roll om flickan är 40 år till sinnet! Skelett och kropp hos en 14åring är inte tillräckligt moget för att klare föda fram ett barn skadefritt!
Det är nog komplicerat att klara en förlossning när man är som bäst fysiskt förberedd vid 24!

Nej sådana beslut ska inte grundas på tyckanden och kultur utan faktisk hälsa!

En 14åring skall inte knullas o föda barn åt någon ännu mindre nån gubbe!!!!

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2017-12-22 07:29 #98 av: [Carpinus]1

#97 Ja, det är beklämmandeLedsen...

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-12-25 19:01 #99 av: [Carpinus]1

Kunskapen om hedersförtryck ökar i samhället men utvecklingen går i motsatt riktning enligt Mariet Ghadimi, från organisationen Tris, Tjejers rätt i samhället.

"Att inte få träffa kompisar efter skolan, inte vara med på idrotten och inte få prata med killar. Hot och tvångsäktenskap. Det är vardagen för tiotusentals flickor här, i världens mest jämställda land.
– Fler och fler pratar öppet om det här – samhället kan inte sitta och titta på längre, säger Mariet Ghadimi, 45.

Men samtidigt som kunskapen kring hedersförtryck ökar, så går utvecklingen bakåt på andra områden, varnar hon:
– Tidigare har skolan varit en frizon för dem som drabbas. Där har de här tjejerna kunnat leva lite friare och känt sig mer som andra. Men det har tyvärr förändrats de senaste åren – allt mer personal med hedersvärderingar har kommit in i skolorna. Bland annat lärare och kuratorer, och även i socialtjänsten och polisen. Flickor som hör av sig till Tris kan säga att ”Jag känner mig kontrollerad i skolan för en släkting arbetar där”.---

https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/JPoO7/allt-fler-i-svenska-skolor-stoder-hederskultur

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-12-26 09:57 #100 av: VSK

#97

Antagligen så var hon 13 år när hon blev våldtagen Ledsen

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2017-12-26 10:15 #101 av: [Carpinus]1

Någon nedre gräns verkar det inte finnas. Ett annat fall:

"Hon är uppväxt med mamma och pappa i Afghanistan. Hon tror att hon är drygt 19 år, men Migrationsverket bedömde henne som ett år äldre när hon kom eftersom hon redan då, som 17-åring, hade en son på tre år.

– Ingen här förstår hur det är i Afghanistan. Flickor måste gifta sig och bli mammor fast de är barn själva.

Maryams barndom fick ett abrupt slut när hon var lite över tolv år.

– Jag var tvungen att gifta mig med en man som var mellan 40 och 50 år. Jag var så rädd. Inget barn ska behöva gifta sig! Den som är så liten ska få leka och gå i skola. Det fick aldrig jag."---

Ledsen

Källa.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-12-28 11:15 #102 av: [Carpinus]1

"Den 1 januari startar den nya jämställdhetsmyndigheten, med säte i Angered i nordöstra Göteborg. Ett av de första uppdragen från regeringen blir att samla in kunskap när det gäller att förebygga hedersrelaterat våld mot kvinnor."---

"– Helt enkelt, hur gör man för att nå män som lever i miljöer där de här tankarna får fäste. Hur når man de helst innan de här tankarna om att man har rätt att kontrollera kvinnor och flickor får fäste. Hur erbjuder man en väg ut, säger Åsa Regnér.

Myndigheten, som blir medelstor, med cirka 70 anställda personer ska enligt regeringens första regleringsbrev också bland annat ta över uppdraget att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn, och jobba med att förbättra villkor för kvinnor med funktionsnedsättning. Myndigheten ska också samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier."---

Källa

Lycka till!

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-12-28 11:53 #103 av: Hayabusa

#102 Är inte det där en uppgift, och ett ansvar, för patriarkatet (vit, heterosexuell, binär cis-man född i Sverige)?

Anmäl
2017-12-28 13:15 #104 av: [Carpinus]1

#103 På den myndigheten är nog de lika sällsynta som Lovikkavantar på Maldiverna.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-12-28 15:20 #105 av: Hayabusa

#104 Attans också...

Anmäl
2018-01-04 17:48 #106 av: sponny

Flicka räddad från tvångsgifte - men pappan hävde hennes svenska medborgarskap

"Det är en socialsekreterare i Mjölby kommun som slår larm till socialdepartementet. I anmälan står att läsa om fallet där en ung flicka från kommunen fördes till sina föräldrars hemland. Hon hölls sedan kvar där mot sin vilja och utsattes för våld, ett våldtäktsförsök samt försök till tvångsgifte.

Flickan kunde fly tillbaka till Sverige med hjälp av sin bror och svenska ambassaden i landet. I Sverige fattades beslut om omedelbart omhändertagande av flickan enligt sjätte paragrafen i LVU. Men, skriver socialsekreteraren, senare framkom det att pappan hade upphävt flickans svenska medborgarskap, vilket innebär att flickan nu enligt Migrationsverket vistas i Sverige illegalt."

Ibland blir man f*n bara trött. Det sitter hundratals sakkunniga, utredare och förståsigpåare och pratar om dessa problem. Ingen som anat att detta kunde hända? Ingen som bryr sig? Eller beröringsskräck? I ett fall som detta borde, enligt mig, responsen från Svenska myndigheter vara tvärt om. Hennes medborgarskap återinsätts omedelbart om hon så önskar. Och om pappan har dubbla medborgarskap dras hans svenska medborgarskap tillbaka.

En sak gör mig dock riktigt glad i denna soppan. Vem var det som hjälpte henne? Jo, han som ska se till att hennes heder skyddas nämligen hennes bror. All respekt åt honom, det finns hopp.

Anmäl
2018-01-06 09:19 #107 av: [Carpinus]1

Fi överraskar genom att vilja ogiltigförklara utländskt ingångna barnäktenskap och genom att plädera för en speciell enhet hos Polisen, med uppdrag att  "mer effektivt" skydda unga från barn- eller tvångsäktenskap.

https://www.expressen.se/debatt/hamta-hem-och-skydda-flickorna-som-gifts-bort/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-01-08 06:58 #108 av: [Carpinus]1

Svenska myndigheters agerande gynnar regelmässigt föräldrarna när barn riskerar giftas bort utomlands, visar en sammanfattning:

"Mellan februari och september i fjol fick det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck in 46 samtal om att ungdomar förts ut ur landet mot sin vilja. I nästan samtliga fall hade en eller flera myndigheter redan kännedom om ungdomens utsatta situation.
– Istället för att vidta ordentliga åtgärder har man kontaktat vårdnadshavare, och det har skyndat på processen att barnen har blivit förda ur landet, säger Juno Blom, samordnare på Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck."---

"När Sarah var 16 år blev hon tvingade hennes föräldrar med henne på en resa till deras hemland. Väl där blev hon bortgift med en dubbelt så gammal man. Från flygbussen ringde hon till socialtjänsten.
– De sa att vi skulle höras igen när jag kommer tillbaka. Då tappade jag all tillit till dem, säger Sarah."---

"Sarah lever i dag med skyddad identitet och har inte längre någon kontakt med sina föräldrar.
– I vissa fall i har barn och unga kommit tillbaka, men i många fall vet vi inte ens hur barnen har det nu. Det är ett extremt svek, säger Juno Blom."

SR

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-01-15 10:33 #109 av: [Carpinus]1

"Ny statistik från Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck att antalet ärenden har ökat med 53 procent från 2015 till 2016."---

https://www.expressen.se/nyheter/qs/i-borjan-gjorde-jag-motstand-och-skrek-men-slakten-lade-sig-i-och-sag-till-att/

Nedslående läsning...Ledsen

 

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-01-15 10:53 #110 av: Hayabusa

#109 Är lösningen "Interkulturism"?

Anmäl
2018-01-21 22:45 #111 av: [Carpinus]1

Bahareh Mohammadi Andersson, människorättsaktivist och aktiv i Liberalerna, skriver på årsdagen av mordet på Fadime Sahindal om hedersvåld och sådant som följer i dess spår:

"Jag har engagerat mig i den här frågan i många år, från början offentligt i media. Detta ledde dock till att jag och min familj vid upprepade tillfällen fick ta emot hot vilket fick mig att i stället söka mig ut på fältet. Sedan dess jobbar jag fortfarande aktivt med frågan, men nu i direkt kontakt med målgruppen istället för på det mer abstrakta planet.
Kriget i media har jag lämnat över till andra.

Något som slagit mig i sammahanget är att när frågan om heder tas upp fångas den ibland upp av våra anti-rasistiska vänner som hävdar att diskussionen om hedervåld innebär ett förminskande av våld mot svenska kvinnor, som menar att hedersvåld och partnervåld i grund och botten är samma sak och har samma orsaker.

Ja, hedersvåld har också sin grund i patriarkala strukturer och mäns dominans och förtryck av kvinnor. Men hedervåldet skiljer sig också från ”vanligt” partnervåld genom att det oftare drabbar väldigt unga flickor och kvinnor och genom att förövarna ofta utgörs av ett kollektiv i stället för en enskild gärningsman."---

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/A23qer/hedersvald-ar-inte-som-annat-vald-mot-kvinnor

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-01-29 22:55 #112 av: [Carpinus]1

Nyamko Sabuni berättar om tidsandan när hon var minister:

"I riksdagen möttes hennes förslag av antingen ointresse eller motstånd – både av hennes motståndare och av de egna, berättar hon. Ingen av partiledarna i Alliansen, förutom hennes mentor Lars Leijonborg, stödde hennes förslag. Hennes eget kvinnoförbund motarbetade henne.
– När jag gick upp i talarstolen kom alltid en rad personer efter mig och kritiserade förslaget. Alltid på samma sätt: de fokuserade på en detalj som de slog ned på medan jag ville visa på bredden av begreppet hederskultur. Jag insåg ganska snart att det inte fanns något utrymme att debattera de här viktiga frågorna.
På samma sätt såg motståndet ut när hon skrev debattartiklar.
– När man inte vill lyssna, inte har argument och inte ser helheten, då går man till angrepp i stället. Man kunde ha varit lite mer ödmjuk inför dem som vittnade om övergreppen.
En förklaring till motståndet är att kampen mot rasismen för många var viktigare än kampen mot hedersförtrycket, säger Nyamko Sabuni.

– För mig var det inte svårt att hålla två bollar i luften samtidigt, men majoritetssamhället hade svårt för det."---

"Efter valet 2010 blev Nyamko ”petad” som integrationsminister, även om hon inte själv använder det ordet. Som ny biträdande utbildningsminister hamnade i stället folkbildning, förskoleverksamhet och studiefinansiering på hennes bord.
Tre år senare, den 21 januari 2013, meddelade hon sin avgång från regeringen. Hon kände att lusten för att att administrera studiemedel inte var på topp, som hon säger."---

https://www.dn.se/insidan/nyamko-sabuni-fick-nobben-for-nastan-alla-forslag-mot-hedersfortryck/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-01-31 16:14 #113 av: sponny

Sara Mohammad: Mångkultur är inte tvångsäktenskap och slöjtvång

Hon trodde att hon skulle kämpa sida vid sida med svenska feminister. I stället har arbetet mot hedersförtyck lett till att Sara blivit bespottad av både fundamentalistiska islamister och arga feminister som anser att hon springer rasisternas ärenden. Till den senare gruppen har hon ett tydligt budskap:

– Rädslan för att betraktas som rasister eller islamofober verkar vara viktigare för de här grupperna än omsorgen om de invandrarkvinnor och de invandrarflickor som är utsatta för hedersförtryck.

Sara Mohammad vänder sig också starkt emot de feminister som vill likställa hedersförtryck med svenska mäns våld mot sina kvinnor.

– När vi pratar om det som kallas ”mäns våld mot kvinnor” så finns där inte hundra släktingar - av båda könen - som uppmuntrar, vilket vi ser i hederskulturen.

Hon säger att även svenska politiker har nonchalerat frågan och att de vägrat att lyssna på hederskulturens överlevare i alla år. Hon tror att skälet är samma rädsla för att utpekas som islamofober eller rasister. 

Just detta är något som hon råkat ut för själv. Kritiken för att hennes uttalanden om hedersförtryck och kritik mot till exempel islamister kan utnyttjas av rasister ger hon inte mycket för. 

– Snarare har det politiska etablissemangets långvariga passivitet gjort att de främlingsfientliga krafterna växt sig starkare.

Anmäl
2018-02-01 10:38 #114 av: [Carpinus]1

Joakim Lamotte i GP upprepar vad som aldrig kan sägas nog ofta: det märkliga faktum att svenska feminister talar sig varma för ett patriarkalt synsätt.

"Medan kvinnor i andra länder straffas om de tar av sig slöjan, så går många svenska feminister ut och försvarar en av de starkaste symboler som finns för kvinnoförtryck."---

Under många år har vi haft en utveckling som gått åt helt fel håll, vilket beror på att alldeles för många personer med inflytande inte vågat tala klarspråk om det ökande hedersförtrycket och adressera problemen. Istället har man pratat lättsamt om kulturkrockar, medan det i själva verket handlar om kvinnoförtryck i dess renaste form.

Föräldrar som genom hederskultur begränsar sina döttrars liv skall inte få komma undan och strykas medhårs. Sådant beteende måste få kännbara konsekvenser. Den som vill komma till Sverige och leva här skall rätta sig efter värderingar som inte gör skillnad på tjejer och killar. I dagsläget är det tragiskt nog istället Sverige som rättar sig efter kvinnoförtryckande kulturer. Det måste få ett stopp."

http://www.gp.se/nyheter/sverige-måste-sluta-stödja-kvinnoförtryck-1.5123672

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-02 08:19 #115 av: [Carpinus]1

 Lise Tamm är sedan årsskiftet chef för den nybildade Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Hon anser att det behövs en större medvetenhet hos beslutsfattare  om etniska strukturer bland invandrargrupper:

"Samhällets aktörer har också för lite kunskap om den klan- och hederskultur som de unga kriminella männen och pojkarna växt upp i.
– Ska man hjälpa personer som kommer från ett visst område i världen är det bra om man har kunskap om det, annars hamnar man väldigt fel, säger Lise Tamm.

– Jag tror också att det finns en rädsla för att prata om klan- och hedersstrukturer, eftersom man är rädd för att det ska missbrukas av främlingsfientliga krafter.
Visst finns det enskilda, till exempel de som arbetar mot hedersvåld, som är insatta i frågorna. Men kunskap behöver spridas generellt bland åklagare, poliser, domstolar och andra myndighetspersoner, menar Lise Tamm och tar ett aktuellt fall.
– En ung flicka som inte ville bli bortgift och skickad utomlands bad om hjälp av socialtjänsten, som kallade in föräldrarna till ett gemensamt samtal. Det är ett exempel på när man gör som man brukar med svenska familjer, men det är fullständigt livsfarligt för den här flickan!"---

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/klanerna-litar-inte-pa-staten-20541

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-04 20:25 #116 av: [Carpinus]1

Inför Fadimegalan i Göteborgs kulturhus skrev ledarsidans Johan Westerholm bl.a:

"Vid Fadimegalan i Göteborg under söndagen den 4 februari kommer Gustav Fridolin, Utbildningsminister (MP) att medverka. En gest av generositet från GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime. Fridolin ges en unik möjlighet att en gång för alla ta ut avståndet till islamister och andra som nyttjar islam i förtryckets namn.
Galan är en manifestation mot hedersförtryck och det är ingen hemlighet att Gustav Fridolin under hela sin politiska karriär haft Mehmet Kaplan och den sfär som har sina rötter i såväl SUM, Sveriges Unga Muslimer, som Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa som mentorer och samarbetspartner."
---(1)

Fast Fridolin såg det som vanligt ur skolperspektiv, och det är förstås viktigt, men knappast enda lösningen.  Och på frågan vad kan vi lära oss av Fadime" blev svaret ungefär som väntat: "– Hennes modiga budskap innan hon mördades: att aldrig vända bort blicken. Det är ett sånt oerhört svek när samhället gör det mot unga som inte får rätten att bygga sitt eget liv."(2)

Kopplar man det uttalandet till vad hans vän och mentor enligt en partikamrat sade i samband med mordet på Fadime känns Fridolins ord verkligen som ett "oerhört svek"... (3)

 1/ https://ledarsidorna.se/notis/notis-gapf-ger-gustav-fridolin-en-unik-mojlighet-att-gora-upp-med-hedersfortryck/

2/  http://www.gp.se/nyheter/göteborg/fadimegalan-tyvärr-är-det-värre-idag-1.5137237

3/ https://ledarsidorna.se/notis/kaplans-omedlebara-kommentar-till-fadimes-dod/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-04 20:37 #117 av: Hayabusa

#116 Stämmer det, vad Kaplan sa vid det tillfället - ja, då är det fan vidrigt. Vill inte tro att det verkligen var så han sa. 

Anmäl
2018-02-05 08:00 #118 av: [Carpinus]1

#117 Artikeln skrevs för ett år sedan, och den före detta partikamratens utsaga finns dokumenterad på band, så hennes version finns och har inte bemötts. Dock är hon själv inte okontroversiell, så det är nog rätt att ta det med viss skepsis.

Fridolins egen svala inställning till hedersproblematiken har ju dock noterats från många håll under åren, bland annat av denna ledarskribent så sent som i slutet av december förra året.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-05 08:05 #119 av: Hayabusa

#118 Ja, det är nog vettigt att ta det med en nypa salt.

Fridolin lär aldrig kunna styra upp den frågeställningen. En genus- & jämställdhetscertifierad hederskultur, hur ska det gå till?

Anmäl
2018-02-25 14:44 #120 av: [Carpinus]1

Människorov med hedersrelaterade förtecken misstänks ha ägt rum i Göteborg. Syrrans heder i fara?

"Under torsdagen greps och anhölls fyra män i 18-årsåldern i Göteborg misstänkta för att ha kidnappat en person utanför en högstadieskola i söder om Göteborg. Målsägande är i 15-årsåldern."---

"Åklagaren menar att det kan vara ett hedersrelaterat brott det rör sig om.
– Vi har ett händelseförlopp helt klart för oss. Vi har en målsägande som figurerar i ett sammanhang med en kvinnlig släkting till misstänkta i målet. Det här har inte uppskattas av dem, säger Mats Ihlbom.
– Vi arbetar efter tesen att det är hedersrelaterad brottslighet.
Åklagaren menar att det finns god bevisning och att det kan tillkomma fler brottsrubriceringar framöver."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/fyra-unga-man-haktade-for-manniskorov

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-03-03 10:49 #121 av: [Carpinus]1

#1 Gulan Avci och Maria Nilsson från Liberalerna upplever att vänstern återfaller i ett rådande mönster i sin inställning till hedersvåldet. Så här skriver de bl.a.  på Expressen debatt:

"Vi har under många år sett hur vänstern i sin välvilja har hamnat helt fel när det gäller det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Samma välvilja leder dem också fel i arbetet med mänskliga rättigheter.
Istället för ett arbete som grundar sig på alla människors rätt till frihet bildar vänstern med sina åsikter om antikapitalism, postkolonialism och identitetspolitik en ohelig allians med islamisterna som vill påtvinga andra sin extrema tolkning av islam. De förenas i sin kritik av västvärldens liberala demokratier.

Det här är ett återkommande mönster. Kulturminister Alice Bak Kuhnkes arbete mot islamofobi resulterade i ett samarbete med studieförbundet Ibn Rushd. Det är ett förbund som bjudit in hatpredikanter som spridit antisemitisk propaganda, manat till jihad för att utplåna staten Israel och uttryckt hat mot homosexuella och kvinnor.

Evenemanget "Burka songs 2.0" faller in i precis samma mönster. Kansliet för mänskliga rättigheter skulle bjuda in Fatima Doubakil som talare och anlita Maimuna Abdullahi som moderator utan att bakgrundskontroll. Hade de gjort en enkel googlesökning hade de fått veta att båda har en lång bakgrund i Muslimska mänskliga rättighetskommittén. En organisation som 2010 bjöd in Munir Awad till ett seminarium om svenska antiterrorlagar. Samma person som senare greps och fälldes för att ha förberett ett terrorattentat mot Jyllands-Posten i Danmark."---

https://www.expressen.se/debatt/nar-ska-s-komma-till-insikt-om-islamisterna/

Om "Burka 2.0", se även tråden
https://politik.ifokus.se/discussions/570ca7a4ce12c45e4700074f-dags-borja-kartlagga-hudfarger?discussions-1#11

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-04-04 11:54 #122 av: Göstage

I en dom i Värmlands tingsrätt döms ett föräldrapar till villkorlig dom för att de enligt vad åklagare hävdar ha försökt tvinga sin minderåriga dotter till äktenskap med en 25-årig släkting i Syrien enligt Sharialag. Släktingen frikändes. Återstår att se om fallet förs vidare till nästa instans.

"Värmlands tingsrätt dömer föräldraparet som åtalats för äktenskapstvång till villkorlig dom, den tredje som åtalats frias. Fallet gäller en då minderårig flicka som rymde hemifrån för att slippa bli bortgift."---

"Det var på julafton 2015 som flickan larmade polisen. Händelsen utspelade sig då flickan var 13 år gammal och då familjen nyligen kommit från Syrien till Sverige. I dag lever hon på skyddad ort och har ingen kontakt med sin familj, enligt hennes målsägarbiträde Björn Karlsonius.

Flickan har själv sagt under rättegången att det handlar om rätten att få bestämma över sitt eget liv, och i förhören under rättegången påpekar hon att hon lever i Sverige nu och inte i Syrien."Tummen upp

SR

Mer om tvångsäktenskap i denna tråd.

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-04-06 12:48 #123 av: Göstage

"En 14-årig pojke ska ha kidnappats från en högstadieskola i Göteborgsområdet. Fyra unga män misstänks ha tagit med honom till en skog – där pojken blev slagen och sparkad i upp till en halvtimme. Den förmodade motivet: Han finns på en bild tillsammans med två tjejer.

– Jag påstår att det definitivt är hedersrelaterat, säger åklagaren Mats Ihlbom."---

"De fyra unga männen åtalas nu för människorov. Tre av dem åtalas också för grov misshandel och övergrepp i rättssak. Samtliga nekar till brott."---

https://www.expressen.se/gt/fyra-unga-man-atalas-kidnappade-och-misshandlade-14-aring/

Ja, se den "hedern"...

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-04-18 14:09 #124 av: Göstage

"En 15-årig flicka i Åre kommun misstänktes ha tvingats in i äktenskap. Tre personer från Östersund åtalades för äktenskapstvång men friades i tingsrätten. I dag kom hovrättens dom: hovrätten fastställer tingsrättens friande dom."---

"Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att flickan har ingått i en sådan äktenskapsliknande förbindelse, som avses i lagstiftningen gällande äktenskapstvång. Vidare anser hovrätten liksom tingsrätten att flickan befann sig i en utsatt belägenhet. Men hovrätten anser inte att flickans egen berättelse som helhet har gett ett entydigt stöd för åtalet om äktenskapstvång."---

"Domen är ovanlig och det finns ingen praxis sedan tidigare. Domen kan förväntas få betydelse för kommande liknande mål."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/avgorande-i-hovratten-om-misstankt-tvangsaktenskap

High five från Advokatsamfundet?

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-04-18 14:54 #125 av: VSK

Arg

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-04-24 14:16 #126 av: Göstage

#122 Överklagandet låg i luften...

"Åklagaren överklagar Värmlands tingsrätts dom i frågan om ett påstått tvångsäktenskap mellan en 13-årig flicka och 23-årig man.
I tingsrätten dömdes ett föräldrapar från Syrien för försök till äktenskapstvång sedan de skrivit ett äktenskapskontrakt för sin dotter medan den man som skulle gifta sig med flickan frikändes. Makarna dömdes till villkorlig dom.
Åklagaren Pia Hammer överklagar nu domen och vill att samtliga tre döms till fängelse, skriver SVT Värmland."---

"Redan när domen föll sade flera forskare att frågan borde prövas i högre instans.
– Tingsrätten själv ger en antydan om det när den skriver att "det saknas praxis". I så fall tror jag att flickans ålder och frågan om begreppet "äktenskap enligt muslimsk tradition" kommer att aktualiseras, förklarade Rasool Awl, doktorand vid Göteborgs universitet."

TT

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-04-24 20:21 #127 av: Göstage

Dags att lära sig ett nytt ord: "vardagsheder"- där barn redan i lägsta lågstadieålder lever efter "inskränkningar i vardagen med kollektiva normer som går före skolans eller samhällets regler".

SVT skriver: "Barn som vaktar på varandra och skvallrar till familj och släkt, det är något som ökat enligt personal inom skol- och fritidsverksamheten i Tynnered. Enligt personalen så är det en hederskultur som nu syns lägre ner i åldrarna och där det finns svårigheter att nå fram.

– Det är sju-åtta åringar som vidhåller normer hemifrån och trots att vi pratar med både barn och föräldrar gång på gång så når vi inte fram. Det är kulturer som funnits bland de större barnen tidigare, men nu handlar det om små barn, berättar Helena Kollberg, rektor på Vättnedalsskolan."---

"Men även hot och våld har förekommit, bråk mellan elever där familj och släktingar själva ska ta hand om saken.
– Ibland vid en konflikt mellan två barn, så hämtar man en kusin eller storebror som går in och klappar till eleven, de ska lösa problemen själva. Sedan används incidenten som hot vid nästa konflikt. Barnen anser att det är ”rätt”, trots att vi gång på gång säger att det är skolans sak att utreda och ta tag i."----

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/rektorn-okning-av-vardagsheder-i-yngre-aldrar

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-04-24 20:41 #128 av: Göstage

#127 Artikeln avslutas:
"De särskilda insatserna innebär att personal får fördjupning och kompetens om problematiken.
– Det handlar om att bygga en värdegrund som bygger på goda relationer och en social mobilisering för att personal ska kunna möta föräldrar på bästa sätt, säger Idegård."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/rektorn-okning-av-vardagsheder-i-yngre-aldrar

Då passar det väl alldeles utmärkt att Islamguiden har producerat och distribuerat skriften  broschyren ”Råd och tips till svenska skolan vid mötet med muslimska barn”?
Ledarsidorna, som publicerar guiden i sin helhet på sin hemsida, skriver: "Kännetecknande för broschyren är att det är den svenska skolan och samhället som skall anpassa sig till islam istället för tvärtom och undvika konflikt."---

https://ledarsidorna.se/2018/04/salafistiska-rad-om-hur-skolan-skall-bemota-muslimska-barn-sprids-till-svenska-skolor/

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-04-24 20:45 #129 av: VSK

Det går fort när snöbollen väl är i rullning. 

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-04-24 20:51 #130 av: Göstage

Ja, ingen behöver slå in dörrar som redan står på vid gavel...

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-04-25 08:48 #131 av: Göstage

#124 Liberalerna Gulan Avci och Robert Hannah uppmärksammar på Aftonbladet debatt tvångsäktenskapet i Åre, där de åtalade ju går fria efter dom i tingsrätten och prövning i hovrätten.

"I förra veckan kom domen mot de tre personer som varit åtalade för att ha tvingat en 15-årig flicka till äktenskap på ett flyktingboende i Åre kommun. Åklagaren menade att andra på boendet hade tvingat henne att gifta sig med en tio år äldre man.

Flickan berättade även själv att hon har varit utsatt för hedersförtryck på boendet och att övriga boenden hade haft synpunkter på hur hon pratade med pojkar, sminkade och betedde sig. Dessa personer ska enligt flickan även ha tvingat henne att gifta sig med mannen.

Trots flickans vittnesmål frias de åtalade på grund av bristande bevisning. Domstolen fann att det inte var bevisat att de tilltalade hade utnyttjat hennes ”utsatta belägenhet”, som kravet i bestämmelsen om tvångsäktenskap lyder.
Eftersom det finns begränsad praxis på området kan domen även förväntas ge vägledning när liknande mål i framtiden ska prövas." ---

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/OnBJXV/nej-lagen-stoppar-inte-alla-tvangsaktenskap

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-05-09 11:59 #132 av: Göstage

#120 Dom i målet:

"Tre ungdomar döms för människorov och grov misshandel efter att ha kidnappat en 14-årig pojke vid en skola.
En fjärde ungdom döms för olaga frihetsberövande i samband med händelsen.
Enligt såväl åklagaren som rätten är brottet hedersrelaterat och grundar sig i att offret träffade en kvinnlig släkting till de nu dömda."---

"Nu har domen fallit vid Göteborgs tingsrätt.
En av de unga männen dömds till fängelse i ett år och två månader, en annan till ett års fängelse. De två övriga döms till villkorlig dom respektive ungdomstjänst."---

"Enligt tingsrätten är det vidare klart att orsaken till att (de misstänkta) sökte upp målsäganden var att denne, utan tillåtelse, hade träffat kvinnliga släktingar till (de misstänkta)."
Ungdomarna ska betala skadestånd på 60 000 kronor."

https://www.expressen.se/gt/pojke-kidnappades-vid-skola-och-misshandlades/

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-05-27 08:19 #133 av: Göstage

Amineh Kakabaveh (V), ordförande för organisationen "Varken hora eller kuvad" bävar inför även denna sommar och skriver på Expressen debatt:

"Sommarlovet är för många ungdomar i Sverige något att längta till. Det är en tid av frihet, vila och möjligheter att göra roliga saker med sina kompisar. Men många unga tjejer oroas i stället och känner skräck inför sommarlovet. Den resa som planerats är kanske inte en semesterresa utan en del i släktens plan att gifta bort sin dotter. Det här är en vardag som vi i Varken hora eller kuvad möter varje vecka i våra besök på förortsskolor.
I dåvarande Ungdomsstyrelsens kartläggning "Gift mot sin vilja" (2009) konstaterades att 70 000 ungdomar riskerar att tvingas gifta sig mot sin vilja. Allt pekar på att den siffran sedan dess har stigit väsentligt."---

Kakabaveh avslutar: 

"Svensk lag ska utvecklas för att skydda samhällets mest utsatta grupper. Släktens traditioner ska aldrig stå över svensk lag. Men det behövs också ett aktivt brottsförebyggande arbete från hela samhällets sida. Skolpersonal, socialarbetare och anställda vid Migrationsverket måste ha kompetens och kunskap på området. De som arbetar inom dessa sektorer måste känna att de har stöd i att göra anmälningar vid misstanke om tvångsäktenskap. 

Vi vet att det finns religiösa organisationer och studieförbund som driver ett aktivt påverkansarbete för att misstänkliggöra det svenska arbetet mot hedersförtryck, för att vara utslag av rasism. Dessa konservativa påtryckargrupper ska inte få skrämma oss till passivitet eller påverka partierna i valrörelsen. I Sverige gäller svensk lag. Och alla barn och unga ska kunna längta till sommarlovet."

https://www.expressen.se/debatt/sommarlovet-ar-den-stora-skrackens-tid/

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-06-04 08:04 #134 av: Göstage

GP intervjuar ett antal muslimer som hävdar att hederskontrollen blivit strängare, och som ger exempel på det.

"De blir inte serverade på restaurang, får höra att de lever "haram" och deras barn blir utfrysta – för att de inte lever religiöst. Nu slår sekulära muslimer larm om hur moralpoliser och religiös hederskultur förstör deras liv i Göteborg."---

"Samtliga intervjuade tycker att det religiösa förtrycket måste börja tas på allvar av samhället.
– Jag behöver ingen bibel eller koran i mitt liv. Den enda heliga boken jag behöver är blå - lagen. Men om inte ens samhället står på din sida, vad ska man göra? Det kan inte bli mycket värre än vad det är nu, säger Anwar Mahra."

http://www.gp.se/nyheter/gp-granskar/de-trakasseras-för-att-de-inte-är-troende-muslimer-1.6300353

GP har prenumerantmur, men i skrivande stund för inlägget är artikeln fortfarande öppen för allmän läsning.

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-06-04 08:25 #135 av: Carmarino

#134 Inte nu längre.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-06-04 08:30 #136 av: Göstage

#135 Synd att jag inte citerade mer ur den då, för det fanns flera bedrövliga exempel på hedersdiktatur i vardagen.

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-06-09 07:03 #137 av: Göstage

Helle Lyrstrand Larssen, journalist, författare och fil mag i genusvetenskap, förfäras på Dagens Samhälle över hur Myndighetssverige sviker barn och unga i sin iver att vara förstående inför andra kulturer, även när dessa innebär ett steg tillbaka från den samstämmiga syn på frihet och jämlikhet som uppnåtts i vårt samhälle, och som inte minst kvinnorna i många fall fått kämpa sig till. Skall man överge det nu?  "Svaret är nej, vi ska inte lämna walkover", skriver Lyrstrand Larssen. Samhället måste våga sätta ner foten!

"Vi bor i Sverige. Här råder svenska lagar som är formade efter svenska värderingar."--- 

"Man vill inkludera alla, man vill vara tolerant inför olika kulturer. Det bottnar säkerligen också i en rädsla för att uppfattas som främlingsfientlig, i det lägret vill ingen omdömesgill person hamna. Men innebär det att vi ska lämna walkover till den här matchen om flickors och kvinnors rättigheter i Sverige? Ska vi lägga oss platta inför dessa patriarkala krav, värderingar och hot? Var går gränsen för vår rädsla för att uppfattas som främlingsfientliga eller intoleranta?
Svaret är nej, vi ska inte lämna walkover."---

"Låt socialtjänst, skolor, förskolor, sjukvård och civilsamhälle bli bättre på att våga ingripa var gång man ser hedersrelaterat förtryck. Svensk rättsstat måste stödja de barn och unga som utsätts. De familjer och släktingar som hotar och kontrollerar de unga måste få lära sig de svenska lagarna."---

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sverige-sviker-hederskulturens-offer-22595

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-06-09 07:38 #138 av: VSK

#137

Det är det som är problemet. Eller rättare sagt två problem. Ena är fega människor utan ryggrad och det andra problemet är de som utnyttjar detta. 

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-06-09 08:14 #139 av: Göstage

#138 Inte att förglömma att de finns ett stort antal människor som förenar och sammanblandar sin politiska verksamhet med sin yrkesroll och sitt levebröd- det ligger i egenintresset att vidga sprickor och underblåsa motsättningar.

I åratal har de varit  delaktiga och pådrivande i den smygande revolution som fört Sverige ytterligare ett stycke mot deras idealsamhälle, och de har i sin tur  rekryterat nya unga, arga nätverkande radikala krafter som förflyttar gränserna ytterligare i den önskade riktningen. Handfallna politiker kan bara stillatigande se på - bortsett från vissa som hejar på...

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-06-09 08:48 #140 av: VSK

#139

Handlar om den där sk värdegrunden. Du vet, den som står över både lagar och logiskt tänkande. 

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-06-25 15:19 #141 av: Göstage

Ibland fungerar det internationella samarbetet bättre än vad man skulle kunna befara...

"Khader Amiri, 40, misstänks ha mördat sin 16-åriga fru Marzieh Amiri och begravt henne under mossa. Efter att ha varit på flykt i två år har han nu gripits i Iran och förts till Sverige."---

"Flickan och den misstänkte mördaren var gifta med varandra och bägge två är afghanska medborgare."---

"När mannen häktades i sin frånvaro för två år sedan var han dock på sannolika skäl misstänkt, den högre misstankegraden. Under tisdagen hålls nya häktningsförhandlingar i Södertörns tingsrätt."---

https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/16-arig-flicka-hittades-dod-i-sverige-misstankt-man-gripen-utomlands/

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-06-25 15:28 #142 av: VSK

Fy fan så vidrigt. Straffet blir saft och bulle? 

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-06-25 16:47 #143 av: Göstage

Vi får väl hoppas att åklagaren har bra på fötterna, men det lär väl dröja innan det blir rättegång av det - om det alls blir det...

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-06-28 07:38 #144 av: Göstage

"Hederförtrycket bland unga i Uppsala är stort. Det visar en ny undersökning utförd på uppdrag av Uppsala kommun.
– Bekräftar de farhågor vi haft sedan tidigare, säger kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V).
19 procent av flickorna och 12 procent av pojkarna bland Uppsala kommuns niondeklassare får inte välja partner själv. Eller så är valet villkorat. Det visar en kartläggning i enkätform som Uppsala kommun gjort bland samtliga elever i kommunen och som UNT var först med att berätta om. Svarsfrekvensen är hög: 91 procent, vilket motsvarar 1063 elever.
– Det ser ut som vi har förväntat oss. Vi hade hoppats att det inte var så illa men tyvärr är det det, säger Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd med ansvar för frågan i Uppsala kommun."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/var-femte-flicka-i-nian-far-inte-valja-partner

Ja- så illa är det...

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-07-09 10:50 #145 av: Göstage

Glöm aldrig Pela och Fadime, så ej heller Marzieh.

https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/marzieh-amiri-16-levde-i-skrack-innan-hon-dodades/

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-07-09 11:05 #146 av: sponny

#145 Väldigt läsvärt. Och ett dokument över den skräck som funnits för att ta i de här frågorna för att inte "stödja mörka krafter." Bättre då att inte låtsas om problemet, skylla allt på medelålders svenska män i allmänhet och göra handhjärtan när det väl händer. Eller...?

Juno Blom är nationell samordnare vid nationella kompetensteamet och har länge jobbat med frågor kring hedersrelaterat våld. Hon berättar att redan hösten 2015 hade de fått in flera samtal om barnäktenskap, och uppmärksammat det som ett problem. Hon minns vad som hände Merzieh Amiri.

– Jag kände en klump i magen, att nu var ett gift och ensamkommande barn tvungen att bli mördad för att det skulle bli tydliga reaktioner från samhället. Men reaktionerna uteblev. Då blev jag ännu mer frustrerad, säger Juno Blom.

Anmäl
2018-07-09 11:15 #147 av: Göstage

Juno Blom har fört en beundransvärd kamp mot hedersvåldet. Nu tror jag hon är  riksdagskandidat (för Liberalerna) -  förhoppningsvis får hon möjlighet att fortsätta föra de drabbades talan politiskt. Hon och Gulan Avci kan bli ett bra team!

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-07-11 11:51 #148 av: Göstage

"31-åringen var en av fyra bröder som reste till Syrien för att ansluta sig till terrorn. Han återvände skadad – och förändrad – till Sverige.

Några månader senare besökte han en kvinnlig anhörig och misshandlade henne med knytnävar och en leksaksdammsugare. Han menade att hon hade kränkt släktens heder – genom att röka vattenpipa."---

"Nu sitter han häktad misstänkt för ett av de två morden i Örebro förra veckan."---

https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/is-krigaren-misshandlade-kvinna-for-slaktens-heder/

Av artikeln framgår att mannen dömdes för vapenbrott och flera gånger för narkotikabrott innan resan, ändå säger man att det var resan till  Syrien som förändrade honom.  Han verkar ju inte ha varit någon hedersknyffel förut heller - och förresten: varför åkte han (och hans fyra bröder)?

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-07-11 14:41 #149 av: Carmarino

#148 Och framför allt - varför fick han komma tillbaka?

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-08-29 21:36 #150 av: eskils

#137 Upprepar kloka ord:

"Vi bor i Sverige. Här råder svenska lagar som är formade efter svenska värderingar."--- 

"Man vill inkludera alla, man vill vara tolerant inför olika kulturer. Det bottnar säkerligen också i en rädsla för att uppfattas som främlingsfientlig, i det lägret vill ingen omdömesgill person hamna. Men innebär det att vi ska lämna walkover till den här matchen om flickors och kvinnors rättigheter i Sverige? Ska vi lägga oss platta inför dessa patriarkala krav, värderingar och hot? Var går gränsen för vår rädsla för att uppfattas som främlingsfientliga eller intoleranta?
Svaret är nej, vi ska inte lämna walkover."

Svaret är NEJ!

#149 Gissar att S och MP vill ha kvinnoförtryckare och mördare här i landet. Ju fler desto bättre.


Anmäl
2018-08-29 21:42 #151 av: eskils

#145 Nej, vi ska inte glömma Pela, Fadime och Marzieh, som mördades av sina manliga familjemedlemmar av s.k. "hedersskäl".

Nu har Fadimes mördare, dvs hennes far, släppts fri!

"Pappan dömdes till livstids fängelse för mordet på Fadime i Uppsala 2002. Nu har han släppts ur fängelset, rapporterar Upsala Nya Tidning.

Livstidsdomen omvandlades 2015 av Svea hovrätt till ett tidsbestämt straff på 24 år. Den i dag 72-årige mannen släpptes efter att ha avtjänat två tredjedelar av strafftiden, skriver tidningen.

Motivet som framkom under rättegången var att pappan ansåg att dottern vanhedrat familjen genom att ha en svensk pojkvän."

SVT

Vore Sverige ett rättssamhälle värt namnet skulle kräket inte ha släppts ur fängelset. Alternativt skulle han skyfflas tillbaka till det moraliskt underutvecklade land han kom ifrån!

Nu tror förstås andra fäder med samma "kultur" att det är ok här att fortsätta mörda sina döttrar.

Vem vill ha utländska barnamördare här i Sverige?? Invandrarbarns liv måste värderas lika högt som svenska barns!

Invandrare har att anpassa sig till svenska lagar och värderingar. Punkt.


Anmäl
2018-08-29 21:44 #152 av: Hayabusa

Handhjärta Hjärta

Anmäl
2018-09-20 19:01 #153 av: Göstage

#121 Ärendet rullar vidare:

"Konflikten som uppstått efter att filmen "Burka songs 2.0" och det efterföljande panelsamtalet stoppats fortsätter.
Nu hotas kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, S, med stämning."---

"Ann-Sofie Hermansson polisanmäldes av Fatima Doubakil och ytterligare en person från MMRK för förtal, men polis och åklagare lade ner ärendet.
Nu vill de gå två vidare och i form av ett enskilt åtal stämma Ann-Sofie Hermansson för ”förtal med hatbrottsmotiv”, skriver kommunstyrelsens ordförande själv på sin blogg.
Hon berättar att hon kontaktades av kvinnorna i måndags då hon fick ett mejl om stämningen från deras juridiska ombud.
– Där skriver han att jag skulle kunna undvika stämningen om jag tar bort allt jag uttryckt i frågan och ber om ursäkt. Det är naturligtvis helt orimligt. Det här är en politisk diskussion som förs i ett demokratiskt samhälle. Varför skulle de tysta mig? Det faller på sin egen orimlighet. Det är helt absurt, säger Ann-Sofie Hermansson och fortsätter:
– De får väl stämma mig då. Jag är villig att ta diskussionen.
”Vi får helt enkelt ses i rätten” skriver Hermansson i blogginlägget på torsdagen."---

https://www.expressen.se/gt/ann-sofie-hermansson-hotas-med-stamning-ses-i-ratten/

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-09-23 17:08 #154 av: Hayabusa

#153 Är det så vi ska ha det..?

Anmäl
2018-09-23 17:28 #155 av: Emo

#154 Det beror väl på......

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2018-09-23 17:38 #156 av: Göstage

#154 Man frågar sig ju vilka krafter det är som fört fram personer som  Fatima Doubakil till dominerande positioner i samhällsdebatten.

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-09-23 17:46 #157 av: Hayabusa

#156 De naiva...

Anmäl
2018-09-23 17:50 #158 av: Göstage

#157 Ja, till en del, men sedan finns det ju andra som förts fram till framskjutna positioner genom att utnyttja de naiva. De i sin tur är långt ifrån naiva. 

https://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/sakine-madon-naivitet-goder-svensk-jihadism/

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-09-23 17:53 #159 av: Hayabusa

#158 Nej, de som sitter i de framskjutna positionerna vet exakt hur slipsten ska dras. 

Anmäl
2018-09-23 17:59 #160 av: Göstage

#159 Ja, och det skrämmer när partier som socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet gång på gång tappar de här individerna ur plockhandsken och tillåts komma undan med det.

Vänsterpartiet är smartare och slussar in de subversiva krafterna på ett annat sätt, till exempel genom ung vänster. Men vi talar om samma krafter, och vi lär bli varse vilka de egentligen tjänar- inte är det det svenska samhället...

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-09-29 11:07 #161 av: Göstage

 "När flickan inte kunde koranläxan misshandlades hon av sin styvpappa med en träslev och hotades med att bli bränd med ett upphettat metallföremål. Det menar kammaråklagare Mats Ihlbom som åtalat mannen för grov fridskränkning.
– Hon beskriver att det här har skett i enorm omfattning, säger Ihlbom."---

GP (betalartikel)

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-10-08 10:15 #162 av: Hayabusa

*

Anmäl
2018-10-08 10:21 #163 av: Göstage

#162 På kornet! Tummen uppSkrattar

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-10-08 10:33 #164 av: VSK

Gapskrattar

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.