2018-05-17 07:14 #0 av: Göstage

Dyster statistik över uppklarade mord begångna med skjutvapen i landet.

"Polisen har sedan 90-talet blivit allt sämre på att lösa mord som skett med skjutvapen. Andra mord däremot, har polisen snarare blivit bättre på att klara upp. Det visar en ny studie från Polismyndigheten och Karolinska Institutet.
Antalet mord med skjutvapen ökar i Sverige och det är stor skillnad i hur många av de morden polisen löser jämfört med mord som begåtts på annat sätt, till exempel med kniv."---

"Hur många mord med skjutvapen som polisen löser har däremot gått ner till knappt 60 procent från knappt 80 procent. Bara lite drygt hälften av skjutmorden klaras alltså upp."---

"Antalet ouppklarade mord med skjutvapen har fortsatt att öka även efter 2013 då studien slutar, enligt Sven Granath. Polisregion Stockholm lyckades exempelvis inte lösa ett enda sådant mord 2016, enligt deras egen statistik."---

https://www.svt.se/nyheter/val2018/ny-studie-allt-farre-mord-med-skjutvapen-klaras-upp