2018-10-08 09:00 #0 av: Göstage

"Utrymmet att begränsa klimatförändringarna krymper.
I en ny rapport från FN:s klimatpanel varnas för allvarliga konsekvenser för planetens framtid om uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5.

– För att ha en chans att stabilisera uppvärmningen vid 1,5 grader, är vi i ett läge där vi har mindre än 10 år kvar om vi fortsätter på dagens kurs, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap."---

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/1k9m9K/rockstrom-om-nya-klimatrapporten-vi-har-mindre-an-10-ar-kvar

Vilken tilltro fäster du till larmen om klimatsituationen i världen?