2019-05-16 08:51 #0 av: LBB

Det klickas till vänster och höger för att bevara den gamla granskogen.

Men man glömmer tydligen bort det stora hotet mot den gamla granskogen.

Under vintern våren 2019 avverkades en rekordstor mängd gran, som var barkborre angripen.  Allt talar för att avverkningssäsongen 2019/2020 kommer att slå det tragiska rekordet med råge.  Stora delar av de granbestånd vi har ser fram mot en mörk framtid. Nya trädslag måste in. Tall, lärk och löv. Det gäller även för de få äldre granbestånd som finns kvar. De är tyvärr inte imuna mot barkborreangrepp.