Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
12 Politiska partier

Svar från vänsterpartiet

2010-08-27 19:57 #0 av: AndersE

På Politik i Fokus fick medlemmarna möjlighet att ställa frågor till riksdagspartiernas partiledare. Här är svar från Lars Ohly!

Lars-Ohly_R7461_09_FLV_A5mail.jpg.jpg

Lars Ohlys svar på våra frågor:

1. Vad är den viktigaste åtgärden för att få fler jobb?

Vi måste investera i nya järnvägar, hyresbostäder, utbildning. Men den viktigaste åtgärden är att anställa fler i välfärden: fler lärare i skolan, förskolan, vårdbiträden i äldreomsorgen och personal i sjukvården. Det är i där som behoven är störst samtidigt som c:a 450 000 personer går arbetslösa. Vi menar att detta är ett systemfel. Vi i Vänsterpartiet vill skapa världens bästa välfärd - utan privata vinster. Med regeringens skattesänkarpolitik urholkas välfärden. Bara under de två senaste åren har c:a 33 000 jobb försvunnit inom välfärden på grund av alla nedskärningar. Det är katastrof.

2. Hur ska vi få fler jobb och bättre miljö på samma gång?

Klimathotet är den största utmaningen som vi står inför. För att påbörja omställningen till ett hållbart samhälle så måste vi börja redan nu. Det går att skapa gröna jobb inom byggsektorn, för att bygga billiga och energisnåla hyresrätter, att bygga fler snabbtåg, samt inom förnybar energi där vi vill satsa mer än högeralliansen eftersom vi inte vill bygga ut kärnkraften som är en icke förnybar och farlig energikälla. Dessutom är välfärdsjobben utmärkta ur klimatsynpunkt, det är livsviktiga jobb i tjänstesektorn som inte tär på miljön. Därför borde mer av samhällets resurser riktas till välfärden.

3. Varför har ni så olika syn på vinst i företag? Dvs, att bygga en skolbyggnad med vinst är OK, men inte att driva skolan med vinst?

Vi vill skapa världens bästa välfärd - utan privata vinster. Det är inte okej att företag tar ut stora vinster från undervisningen samtidigt som det inte finns bibliotek på skolan och lärarna är sämre utbildade än i den kommunala skolan. Vi har inte råd att slösa bort skattepengarna på vinster i välfärden - alla pengar ska gå till verksamheten och för att fylla behoven. Att bygga en skola är en engångskostad som inte går att jämföra med välfärdsverksamhet som ska ge likvärdig utbildning för alla elever.

4. Ideologiskt så suddas gränserna ut alltmer. Varför envisas ni med att betona olikheterna mer än likheterna? Tror ni på mer blocköverskridande uppgörelser?

De ideologiska gränserna i svensk politik måste vara tydliga; å ena sidan har vi högeralliansen som driver ett skattesänkar-race och har skapat ett Sverige med massarbetslöshet, ett Sverige där barnfattigdomen ökar och där till och med cancersjuka tvingas gå till Arbetsförmedlingen. Å andra sidan har vi det rödgröna samarbetet där vi föreslår att vi istället för fortsatta skattesänkningar ska minska klyftorna, satsa på jobb och välfärd samt ta klimathotet på allvar. Det är detta vägval valet handlar om.

V-logga.jpg

 

Jag har fått svar ytterligare en gång:

Hej,
Du har skrivit till Lars Ohly, som tackar för och har läst ditt mejl.
Vidarebefordrar här svar från Lars Ohly på dina frågor, se nedan.
Med vänlig hälsning
Jill-Marie Linder
adm sekr (V)

1. Vad är den viktigaste åtgärden för att få fler jobb? + 2. Hur ska vi få fler jobb och bättre miljö på samma gång?

SVAR:
Långsiktiga och hållbara investeringar är den viktigaste åtgärden för att vi ska få fler jobb och samtidigt en bättre miljö.

Klimathotet måste tas på allvar. Vi måste ställa om till en uthållig produktion och konsumtion för att bromsa klimatförändringarna. Det kan inte ske genom att moralisera över att folk kör bil eller gör "felaktiga" konsumtionsval. Vi måste istället göra det möjligt för alla att resa, värma upp sin bostad och äta på ett miljömässigt hållbart sätt. Det kräver en omfattande omställning av samhället som samtidigt skapar många nya och hållbara jobb.

Vi behöver bygga ut järnvägen och utveckla och modernisera annan kollektivtrafik. Vi behöver utveckla och producera energi på ett hållbart sätt och utveckla ny miljöteknik. Vi har uppfinningsrika och yrkesskickliga människor i vårt land som med rätt stöd och stimulans har förmågan att utveckla en grön exportindustri. Vi rödgröna vill genomföra stora satsningar på det här området om vi vinner valet. Det är investeringar som leder till fler och bättre jobb på både kort och lång sikt.

Bostadsbristen är akut i mer än hälften av landets kommuner. Hundratusentals människor köar till hyreslägenheter och studentbostäder. Sedan den borgerliga regeringen slopade alla statliga stöd till bostadsbyggandet har nybyggnationen av hyres- och studentbostäder fullkomligt kollapsat. Vi rödgröna kommer att införa ett nytt stöd för att bygga hyresrätter. Minst 40 000 lägenheter per år ska byggas, minst hälften hyresrätter. Ett villkor för att ta del av stödet är att husen ska byggas med miljövänlig teknik.

I många kommuner står stora bostadsområden från 60- och 70-talen och förfaller. Vi vill därför utvidga ROT-avdraget så att det kan utnyttjas för att renovera de förfallna miljonprogramområdena - utan stora hyreshöjningar som följd. Renoveringen ska också innebära en energieffektivisering, så att elförbrukningen för att värma upp husen kan minska. Också detta är en investering i många nya, hållbara jobb under lång tid framöver.

Vi behöver också bygga ut och förbättra den gemensamma välfärden som skurits ned dramatiskt under den borgerliga regeringen. 33 000 välfärdsjobb har försvunnit sedan 2007 enligt Konjunkturinstitutet. Vi måste bryta nedskärningstrenden och istället satsa på bättre kvalitet i välfärden. Det skapar ett bättre samhälle idag och i framtiden. Allt fler blir allt äldre och behöver hemtjänst och särskilda boenden. Förskolan och skolan behöver mer och bättre utbildad personal, så att alla barn ges en bra start i livet och få möjlighet att klara kunskapsmålen. Funktionshindrades rätt till stöd i vardagen behöver förbättras och kvaliteten i sjukvården öka. De 15 miljarder i ytterligare inkomstskattesänkningar som den borgerliga alliansen utlovat nästa år, vill vi istället lägga på detta; fler anställda och bättre kvalitet i välfärden. Viktiga och riktiga framtidsjobb som vi inte klarar oss utan.

Tillfället att investera i långsiktigt hållbara jobb kan inte vara bättre. Vi vet att klimathotet kommer att tvingas oss att ställa om samhället, och ju förr vi gör det desto bättre. Vi vet att bostadsbrist skapar sociala problem, men också ekonomisk stagnation och problem på arbetsmarknaden. Och vi vet att bra och allmänt tillgängliga välfärdstjänster är en förutsättning för ett fungerande och jämlikt samhälle där alla människor kommer till sin rätt.

Har vi då råd med alla dessa investeringar? Ja, det har vi. Om vi prioriterar det framför stora skattesänkningar, kortsiktiga satsningar på jobbcoachning och fler otrygga låtsasjobb. Det vi inte har råd med är arbetslöshet, ökade klyftor och en förstörd miljö.

3. Varför har ni så olika syn på vinst i företag? Dvs, att bygga en skolbyggnad med vinst är OK, men inte att driva skolan med vinst?

SVAR:
Vi saknar ett alternativ till privata byggbolag och den vinst som görs är en engångssumma. De vinster till exempel ett privat riskkapitalbolag gör är årliga utbetalningar av pengar från staten för kostnader för att bedriva bra undervisning till skolbarn. Då ska inte delar av dessa utbetalningar - år in och år ut - gå ner i aktieägares fickor. Vinsterna hotar skolbarnens rätt till en likvärdig utbildning.

4. Ideologiskt så suddas gränserna ut alltmer. Varför envisas ni med att betona olikheterna mer än likheterna? Tror ni på mer blocköverskridande uppgörelser?

SVAR:
De faktiska politiska gränserna är snarast skarpare än på länge. Högern driver samma målsättningar som alltid. Skillnaden är att de börjat tänka taktiskt, och att de tagit "suddandet" med ord till helt nya nivåer. De för till exempel en mycket medveten politik för att försvaga fackföreningsrörelsen i Sverige, samtidigt som de på varje fråga säger att fackliga rättigheter är något bra. Samma sak i välfärden: de angriper den inte rakt på som förr, istället talar de om hur viktig den är, samtidigt som de slår sönder både kvalitet och jämlikhet genom privatiseringar, snedfördelning av resurserna och tiotusentals indragna tjänster. Vi ser det som angeläget med blocköverskridande överenskommelser i vissa frågor, till exempel vad gäller försvaret, men det politiska utrymmet för det har överlag minskat.

 

 


Anmäl
2010-08-27 21:00 #1 av: AndersE

Snabbt svarat av vänsterpartiet!

Det ger dem ett pluspoäng från mig.

 


Anmäl
2010-08-27 21:00 #2 av: AndersE

Min fråga var nr 3. Jag tyckte inte jag fick ett svar jag är nöjd med.

Jag förstår fortfarande inte varför man tror att vinstdrivande företag ger valuta för skattepengarna när det gäller branscher där män som är med i Lo arbetar.

Medan man tror att man får dålig valuta för skattepengarna om det gäller företag där kvinnor är anställda som inte arbetar i LO.

 

 


Anmäl
2010-08-27 21:34 #3 av: Lisbeth3

Pluspoäng för snabbt svar.

Min fråga är nr 4. 

Personligen så tolkar jag svaret som att (V) inte är intresserade av blocköverskridande överenskommelser. Det tycker jag är synd för även om det är vissa"tydliga" skiljelinjer dvs. de som de nämner, så finns det många frågor som borde kunna lösas över blockgränserna som skolan, sjukvården m.m. Lärarförbundet efterlyser ju att de börjar samarbeta, så att det blir lugn och ro som kan börja råda i skolan för både lärare och elever. Ständigt nya beslut skapar oro.

Som potentiell väljare kan jag se och höra att de många gånger egentligen talar om samma sak och att samarbete borde kunna gå att försöka sig på i vissa frågor.

Jag håller i övrigt med honom om vad som skapats av Alliansen. Skattesänkar-race och till och med cancersjuka som tvingas gå till arbetsförmedlingen, ökad barnfattigdom kan knappast heller ses som något positivt. Att minska klyftor och satsa på "klimat"hotet låter bra. Hade låtit ännu bättre om han sagt miljöhotet. Som sagt synd att inte tanken om samarbete mellan blocken finns med. Att riva upp varandras beslut kostar mycket och man kan undra ibland hur mycket som är ren prestige från alla partier. 

Håller dock inte med om att Alliansen skapat massarbetslöshet. Det kan inte jag avgöra eftersom olika siffror visas upp beroende på vilken sida som visar dem. Personligen så har jag ingen riktig inblick i denna fråga. Vi kan bara spekulera anser jag vilka av dem som har rätt.

Anmäl
2010-09-03 18:21 #4 av: AndersE

Från vänsterpartiet kom idag ytterligare ett svar. Det beror förmodligen på att jag skickat frågorna till två olika adresser.

Jag har lagt in de nya svaren i artikeln under de andra.

 


Anmäl
2010-09-12 17:42 #5 av: magiccone

älskar vänstern!!!!

Anmäl